[Bioperl-l] Re: Thank you for your reply.

Jason Stajich jason.stajich at duke.edu
Mon Apr 4 13:57:25 EDT 2005


Please do not send these questions directly to me - send them to the 
bioperl mailing list where other people can help. I do not have time 
to help everyone on an individual basis. I think you need to try some 
code and post that before just asking people to do your work for you.

I give an EXAMPLE of how to start this to illustrate how easy it is to 
use Bioperl to grab what you want from the report file. If you decide 
to use BLAST or BLAT or other algorithms you don't need to change your 
script, only the SearchIO format.

Here is simple code that would probably achieve something using FASTA 
nucleotide-to-nucleotide searching.
A more proper algorithm if you are searching protein coding sequence is 
to do something more sophisticated like do a translated search.

use Bio::SearchIO;
use strict;
use warnings;
my $fh;
my ($qfile,$mitofile) = @ARGV; # pass query and mitochondria fasta 
files on the cmd-line in that order
open($fh, "fasta34 -E 0.01 -m 9 -d 0 $qfile $mitofile |");
my $searchio = Bio::SearchIO->new(-format => 'fasta', -fh => $fh);

if( my $r = $searchio->next_result ) {
 if ( my $hit = $r->next_hit ) { # only want the BEST hit in this 
SIMPLE example
  if( my $hsp = $hit->next_hsp ) { # only one HSP per hit for FASTA, 
change for BLAST
   print "location is ", $hsp->hit->location->to_FTstring(), " ", 
$hsp->hit->length, " nt long\n";
  }
 }
}
--
Jason Stajich
jason.stajich at duke.edu
http://www.duke.edu/~jes12/

On Apr 4, 2005, at 1:42 PM, Yanfeng Shi wrote:

> Hi, Jason
> Thank you for your reply. I still can't figure out.
> I have a mitochondrial genome sequence and one short sequence of other 
> species
> mitochondrial genome. I want to find the relative positon of my 
> mitochondrial
> genome which is similar to that cds sequence.
>
>
> -- 
> Yanfeng Shi
> School of Computational Science
> FSU,TLH,FL,32306
> Tel:850-645-0302(W)
>
> the sequence I want to compare with my mitochondrial sequence
> GTTAATGTAGCTTAAACAATAAAGCAAGGCACTGAAAATGCCTAGATGAGTGTATTAACTCCATAAACAT
> ATAGGTCTGGTCCCAGCCTTCCTATTAGCCTTTAATAGACTTACACATGCAAGCATCCACGCCCCAGTGA
> AAATGCCCTCCAAGTTAATAAGACCAAGAGGAGCTGGTATCAAGCACACATCCGTAGCTCACGACACCTT
> GCTCAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATAAAAATTAAGCCATAAACGAAAGTTTGACTAAGCCA
> TATTGATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTAACCCAAGTTAATAGGCACA
> CGGCGTAAAGCGTGTTAAAGCACCACCCCAAATAAAGCTAAATTTCAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAAT
> TGCAACAAAAATAAATAACGAAAGTAACTTTACAATC
>
>
> my mitochondrial sequence.
>>
> GTTAATGTAGCTTAAACAATAAAGCAAGGCACTGAAAATGCCTAGATGAGTGTATTAACTCCATAAACAT
> ATAGGTCTGGTCCCAGCCTTCCTATTAGCCTTTAATAGACTTACACATGCAAGCATCCACGCCCCAGTGA
> AAATGCCCTCCAAGTTAATAAGACCAAGAGGAGCTGGTATCAAGCACACATCCGTAGCTCACGACACCTT
> GCTCAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATAAAAATTAAGCCATAAACGAAAGTTTGACTAAGCCA
> TATTGATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTAACCCAAGTTAATAGGCACA
> CGGCGTAAAGCGTGTTAAAGCACCACCCCAAATAAAGCTAAATTTCAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAAT
> TGCAACAAAAATAAATAACGAAAGTAACTTTACAATCGCTGAAACACGATAGCTAGGACCCAAACTGGGA
> TTAGATACCCCACTATGCCTAGCCCTAAACACAAATAGTTTTATAAACAAAACTATTCGCCAGAGTACTA
> CCGGCAATAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATACCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTATAAT
> CGATAAACCCCGATAGACCTCACCATTCCTCGCTAATACAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCT
> AAAAAGGAGCAAAAGTAAGCGCAATCATAGTACATAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGAATGG
> AAAGAAATGGGCTACATTTTCTAATCCAAGAACAACTCAATACGAAAATTATTATGAAATTAATAATTAA
> AGGAGGATTTAGCAGTAAACTAAGAATAGAGTGCTTAGTTGAATTAGGCCATGAAGCACGCACACACCGC
> CCGTCACCCTCCTCAAGTAAGTACAATATACTCAAACTTATTTATATATATTAATCATATGAGAGGAGAC
> AAGTCGTAACAAGGTAAGCATACTGGAAAGTGTGCTTGGATAAACCAAGATATAGCTTAAATAAAGCACC
> TAGGTTTACACCTAGAAGATTTCACTACACCACGAATATCTTGAACCAATTCTAGCCCATAAATCTACTC
> ACACTAAATTACCAATTTATTATAAATAAAACATTTATCTACCATTAAAAGTATAGGAGATAGAAATTTT
> AACATGGCGCTATAGAGACAGTACCGTAAGGGAACGATGAAAGAAAAAAATCAAAGTACAAAAAAGCAAA
> GATTATCCCTTGTACCTTTTGCATAATGAGTTAACTAGTAAAAACTTAACAAAATGAATTTTAGCTAAGT
> ACCCCGAAACCAGACGAGCTACTTATGAACAATTTATAAAGAACTAACTCATCTATGTAGCAAAATAGTG
> AGAAGATTTGTAAGTAGAGGTGAAACGCCTAACGAGCCTGGTGATAGCTGGTTGTCCAGAAAATGAATGT
> TAGTTCAGCTTTAAAAATACCGAAAATATAAACAAATTATAATGTATTTTTAAAAGTTAGTCTAAAAGGG
> TACAGCCTTTTAGAAATGGATATAACCTTAATTAGAGAGTAAAATTTAATATATATCATAGTAGGCTTAA
> AAGCAGCCACCAATTAAGAAAGCGTTAAAGCTCAACGACAAAACAATATTAATTTCAACAACAAATAATT
> AACTCCTAACCTAATACTGGACTAATCTATTAAGAATAGAAGAAATAATGTTAATATGAGTAACAAGAAA
> TATTTCTCCCTGCATAAGTTTAAGTCAGTATCTGATATTATTCTGACTATTAACAGCAAAATAAGAATAG
> TCCACCCATAAATAACTTATTTATTATACTGTTAATCCAACACAGGAGTGCACTCAGGGAAAGATTAAAA
> GAAGTAAAAGGAACTCGGCAAACACCAAACCCCGCCTGTTTACCAAAAACATCACCTCTAGCATTACTAG
> TATTAGAGGCACTGCCTGCCCAGTGACAACCGTTAAACGGCCGCGGTATCCTGACCGTGCAAAGGTAGCA
> TAATCACTTGTTCTCTAAATAAGGACTTGTATGAATGGCCACACGAGGGTTTTACTGTCTCTTACTTCTA
> ATCAGTGAAATTGACCTTCCCGTGAAGAGGCGGGAATATATTAATAAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTT
> TAACTACTTAGCCCAAAGAAACAAAATTTATTTCTAAGGAAACAACAACATTCTCTATGGGTTAACAGCT
> TTGGTTGGGGTGACCTCGGAGAATAAAAAATCCTCCGAGCGATTTTAAAGACTAGACCCACAAGTCAAAT
> CACATAATCGCTTATTGATCCAAAAAATTGATCAACGGAACAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCC
> TATTCAAGAGTCCATATCGACAATAGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTGATGGTGCAA
> CCGCTATCAAAGGTTCGTTTGTCAACGATTAAAGTCCTACGTGATCTGAGTTCAGACCGGAGTAATCCAG
> GTCGGTTTCTATCTATTATGTATTTCTCCTAGTACGAAAGGACCAGAGAAATAAGGCCAACTTCAAACAA
> GCGCCTTAAATTGATTAATGATATTATCTTAATTAACTCTACAAATAAACCCTACCCTAGAAAAGGGTTT
> TGTTAAGGTGGCAGAGCCCGGTAATTGCGTAAAACTTAAAACTTTATAATCAGAGATTCAAATCCTCTCC
> TTAACAAAATGTTTATAATTAATATTCTAATACTAATTATCCCTATCCTATTAGCCGTAGCATTCCTTAC
> ACTAGTAGAACGAAAAGTACTAGGCTATATACAATTTCGAAAAGGCCCAAATGTTGTAGGCCCCTACGGT
> CTGCTCCAACCTATTGCAGATGCCATCAAACTCTTTATCAAAGAACCACTACGACCCGCTACATCTTCAA
> TCTCAATATTTATTTTAGCCCCTATCCTAGCCCTAAGTTTAGCTCTAACTATATGAATTCCCCTACCCAT
> ACCACATCCTCTCATCAACATAAATCTAGGAGTCCTATTTATACTGGCAATATCAAGCCTGGCTGTGTAT
> TCCATCCTCTGATCAGGCTGAGCCTCCATTCTAAATTATGCACTAATCGGAGCCCTACGAGCAGTGGCAC
> AAACAATCTCATATGAAGTAACGCTAGCCATCATCCTACTATCAGTTCTTCTAATAAATGGATCTTTTAC
> TCTTTCCACTTTAATCACTACACAAGAACAAGTATGACTTATTTTCCCAGCATGACCCTTAGCAATAATA
> TGATTTATCTCAACATTAGCAGAAACAAATCGTGCTCCCTTCGATCTCACCGAAGGCGAATCAGAACTAG
> TCTCTGGCTTTAATGTAGAATACGCAGCAGGACCATTCGCCCTATTTTTCATAGCAGAATATGCAAACAT
> TATTATAATGAATATTTTCACAACAACTTTATTCCTCGGAGCATTCCACAACCCGATCTTACCAGAACTC
> TACACAATCAACTTTACTATTAAATCATTATTGTTAACAATTTTCTTCCTATGAATTCGAGCATCTTATC
> CTCGATTTCGCTATGACCAACTAATACATTTATTATGAAAAAATTTCCTACCCCTTACACTAGCCCTATG
> TATATGACATGTATCACTACCCATTCTCCTATCAAGCATTCCCCCACAAACGTAAGAAATATGTCTGACA
> AAAGAGTTACTTTGATAGAGTAAATAATAGAGGTTCAAGCCCTCTTATTTCTAGAACTATAGGAGTTGAA
> CCTACTCTCAAGAATCCAAAACTCTTTGTGCTCCCAATTACACCAAATTCTAATAGTAAGGTCAGCTAAT
> TAAGCTATCGGGCCCATACCCCGAAAATGTTGGTTTATATCCTTCCCGTACTAATAAACCCAATTATCTT
> TATTATTATTCTATCAACACTAATACTAGGCACTATTATTGTTATAATTAGCTCCCATTGATTACTTGTC
> TGAATCGGATTTGAAATAAATATGCTCGCCATCATCCCTATTATAATAAAGAAACACAATCCACGAGCCA
> CAGAAGCATCCACCAAATATTTTTTAACCCAATCTACGGCCTCAATATTACTAATAATAGCCGTCATTAT
> TAATCTAATATTCTCAGGCCAATGAACCGTAATAAAATTATTTAACCCAATGGCATCCATACTTATAACA
> ATAGCCCTCACTATAAAACTGGGAATAGCCCCATTTCACTTCTGAGTCCCAGAAGTAACACAAGGCATCC
> CTCTATCATCAGGCCTAATCCTACTCACGTGACAAAAGTTAGCACCTATATCAGTACTTTACCAAATTTT
> TCCATCCATTAACCTGAATATAATCTTAACTATTTCTATTTTATCCATTATAATTGGAGGCTGAGGAGGA
> CTAAACCAAACGCAACTACGAAAAATCATAGCATATTCATCAATTGCCCACATAGGCTGAATAACAGCAG
> TCCTGCCATATAACCCCACAATAACACTACTAAACCTGATTATTTATATCATCATAACCTCCACTATATT
> CTCACTATTTATAGCTAACTCAGCTACTACCACTCTATCACTATCACACACTTGAAATAAAATACCTGTA
> ATATCTACTCTAATCCTTGTAACCCTCCTATCAATAGGAGGACTTCCCCCACTATCAGGATTTATGCCAA
> AATGAATAATTATCCAAGAAATAACAAAAAATGATAGCCTCATTCTACCTACCCTTATAGCAATCACAGC
> ACTCTTAAACTTATACTTTTACATACGACTCACATATTCCACCGCACTAACAATATTTCCTTCTGTAAAT
> AATATAAAAATAAAATGACAATACTCCACTACAAAACAAATAATTCTTCTACCCACAATAGTTATTTTAT
> CTACTATGCTACTACCACTCACACCAATCCTATCAGTACTAGAATAGGAGTTTAGGTTAACCTAGACCAA
> GAGCCTTCAAAGCCCTAAGCAAGTATGATATACTTAACTCCTGATAAGGACTGCAAGACCATATCTTACA
> TCAATTGAATGCAAATCAACCACTTTAATTAAGCTAAATCCTCACTAGATTGGTGGGCTCCACCCCCACG
> AAACTTTAGTTAACAGCTAAATACCCTAATCAACTGGCTTCAATCTACTTCTCCCGCCGCGAAGAAAAAA
> AAGGCGGGAGAAGCCCCGGCAGAGTTTGAAGCTGCTTCTTTGAATTTGCAATTCAACATGAAATTTCACC
> ACAGGACCTGGTAAAAAGAGGATTATAAACCTCTATCTTTAGATTTACAGTCTAATGCTTCACTCAGCCA
> TCTTACCTATGTTCATTAACCGCTGATTATTTTCAACTAACCATAAAGACATCGGCACCCTGTACCTACT
> ATTCGGTGCCTGAGCAGGCATAGTAGGGACAGCCCTAAGCCTATTAATTCGTGCTGAACTGGGTCAACCG
> GGAACCCTACTTGGAGATGATCAAATTTATAACGTAATTGTAACCGCACATGCATTCGTAATAATTTTCT
> TTATAGTAATACCCATTATAATTGGAGGATTCGGTAATTGACTGGTTCCTTTAATAATTGGTGCTCCAGA
> CATAGCATTCCCTCGAATAAATAACATAAGCTTTTGGCTTCTCCCACCCTCTTTCCTTCTACTTCTAGCA
> TCATCTATAGTTGAAGCTGGCGCAGGAACAGGCTGAACTGTATATCCCCCTCTAGCTGGTAATCTGGCCC
> ATGCAGGAGCTTCAGTAGATCTAACTATTTTTTCTTTACACCTGGCAGGCGTTTCTTCAATTTTAGGGGC
> TATTAACTTTATTACAACAATTATTAATATGAAACCTCCTGCCATATCACAATATCAAACCCCTCTATTC
> GTGTGATCCGTACTAATTACCGCTGTATTGCTACTTCTCTCACTCCCTGTACTAGCAGCCGGAATTACAA
> TACTATTAACAGATCGAAATTTAAATACAACTTTTTTTGACCCAGCAGGAGGTGGAGACCCTATTCTGTA
> CCAACACCTGTTCTGATTCTTTGGCCACCCTGAAGTATATATTCTTATTTTACCCGGCTTTGGTATAATT
> TCTCACATCGTAACATACTACTCAGGAAAAAAAGAACCATTTGGATATATGGGAATGGTCTGAGCCATAA
> TATCAATCGGATTTTTAGGATTTATCGTATGGGCTCACCACATGTTCACAGTTGGAATAGACGTTGACAC
> ACGAGCCTATTTCACATCAGCTACCATGATTATTGCTATCCCAACTGGAGTAAAAGTCTTTAGCTGATTG
> GCTACACTTCATGGAGGCAATATCAAATGATCACCTGCTATAATATGAGCTCTAGGCTTTATTTTCCTCT
> TTACAGTTGGAGGCCTGACCGGCATTGTTCTTGCCAACTCCTCTCTTGATATTGTCCTCCACGACACATA
> TTATGTAGTTGCACACTTTCACTACGTATTATCAATAGGAGCCGTATTCGCTATCATAGGAGGATTTGTT
> CACTGATTTCCGCTATTCTCAGGATATACCCTCAACAATACATGAGCCAAAATTCATTTCGTAATCATAT
> TTGTAGGTGTAAATATAACCTTTTTCCCACAACATTTTCTAGGATTGTCTGGCATACCACGACGCTACTC
> TGACTACCCAGATGCATATACAATATGAAATACCATCTCATCCATAGGCTCATTTATTTCCCTAACAGCA
> GTTATACTAATAATTTTTATTATCTGAGAGGCATTTGCATCTAAGCGAGAAGTCCTAACCGTAGAGCTGA
> CAACAACAAACCTAGAGTGACTAAACGGATGTCCTCCACCATATCACACATTTGAAGAACCTACATACGT
> CAATTTAAAATAAGAAAGGAAGGAATCGAACCCTCCATAGCTGGTTTCAAGCCAACATCATAACCACTAT
> GTCTTTCTCAATTAATGAGGTTTTAGTAAAATATTATATAACTTTGTCAAAGTTAAGTTACAGGTGAAAA
> CCCCGTATGCCTCATATGGCTTATCCCATACAATTAGGCTTCCAAGATGCAACGTCACCTATTATAGAAG
> AATTACTACATTTTCATGATCACACACTAATAATTGTTTTTCTAATTAGCTCACTAGTACTATACGTTAT
> TTCATTAATGCTAACGACAAAATTAACTCACACTAGTACAATAGATGCCCAAGAGGTGGAGACAATCTGA
> ACCATTCTACCAGCTATTATTCTAATCCTAATTGCCCTCCCTTCCTTGCGAATCTTGTACATGATAGATG
> AGATTAATAATCCATCTCTCACAGTAAAAACCATAGGACATCAATGATACTGAAGCTATGAATATACAGA
> CTATGAAGACCTAAGCTTTGATTCCTATATGATTCCTACATCAGAATTAAAACCTGGAGAACTACGACTA
> CTGGAAGTGGATAACCGAGTTGTTCTACCAATAGAAATAACAATTCGAATATTAGTCTCTTCTGAAGACG
> TATTACACTCCTGAGCCGTACCTTCCCTAGGACTGAAAACAGACGCAATCCCAGGCCGCCTAAACCAAAC
> AACTCTTATATCGACTCGACCAGGTCTCTACTACGGACAATGCTCTGAGATCTGCGGATCGGATCACAGC
> TTCATACCTATTGTCCTTGAACTAGTTCCACTAAAATATTTTGAAAAATGATCTGCATCAATATTATAAA
> ATCATTAAGAAGCTAAAATAGCACTAGCCTTTTAAGCTAGAGACTGAGGGCACAATTACCCTCCTTGATG
> AAATGCCACAACTAGACACATCCACATGACTCATTATAATTATATCAATATTCCTAGTTCTATTCATCAT
> TTTCCAATTAAAAATTTCAAAACACAATTTCTACTTTAATCCAGAAACCCTACCAACCAAAGCACAAAAA
> CAAAACACCCCTTGAGAAACGAAATGAACGAAAATCTATTTGCCTCTTTTATTACCCCAATAATTCTAGG
> CCTTCCGCTTGCCACCCTAGTTGTTATATTTCCTAGTCTATTATTCCCAACATCAAATCGTCTAGTAAAT
> AACCGCCTTATTTCCCTCCAACAATGAGCACTCCAACTTGTATCAAAACAAATAATAGGTATTCATAATA
> CTAAAGGACAAACATGGACATTAATACTTATATCCCTAATCTTATTCATCGGATCCACAAATCTCCTGGG
> CCTATTACCTCACTCATTTACACCAACTACACAATTATCAATAAATCTAGGTATGGCCATCCCCCTATGA
> GCAGGAGCTGTAATCACTGGCTTCCGTAACAAGACTAAAGCATCACTTGCCCACTTTCTCCCCCAAGGAA
> CACCAACCCCATTGATTCCTATACTAATTATTATTGAGACTATTAGTCTTTTTATTCAACCAATTGCCTT
> AGCTGTACGACTAACAGCTAATATTACTGCAGGACACCTGCTGATTCACCTAATTGGAGGAGCCACACTT
> GCACTAATAAGCATCAGTACTACAACAGCCCTCATTACATTTATTATTCTAGTACTACTTACAATTCTTG
> AGTTCGCAGTAGCCATAATCCAAGCCTACGTATTTACTCTTCTAGTCAGCCTCTACCTGCATGACAACAC
> ATAATGACACACCAAACCCATGCTTACCACATAGTCAATCCAAGTCCCTGACCTCTAACAGGAGCTCTAT
> CAGCCCTACTGATAACTTCTGGCTTAATCATATGATTTCACTTTAACTCAATTATTCTACTAACACTTGG
> CCTAACAACAAATATACTTACAATATATCAATGATGACGAGACATTATCCGAGAAAGTACCTTTCAAGGA
> CACCACACTCCAACCGTCCAAAAAGGCCTCCGCTATGGGATGATCCTTTTTATTATTTCTGAAGTCTTAT
> TCTTCACTGGATTCTTCTGGGCATTTTATCACTCAAGCCTGGCCCCAACACCCGAGCTAGGCGGATGCTG
> ACCTCCAACAGGCATTCATCCACTTAACCCCCTAGAAGTCCCATTACTTAATACCTCCGTCTTACTGGCT
> TCAGGAGTCTCCATCACCTGAGCACACCATAGTCTTATAGAAGGAAACCGCAACCATATATTGCAGGCTC
> TATTTATTACTATTGCACTCGGCGTCTATTTCACACTACTTCAAGCCTCAGAATACTATGAAGCACCTTT
> CACCATTTCAGATGGAGTTTATGGCTCAACTTTTTTTGTAGCTACGGGCTTTCATGGTCTCCACGTTATC
> ATTGGATCCACCTTCTTAATTGTCTGCTTTTTCCGCCAATTAAAATTTCACTTTACTTCCAGCCACCATT
> TCGGCTTCGAAGCCGCTGCCTGATACTGACACTTCGTAGACGTAGTATGATTATTCCTTTACGTATCCAT
> CTATTGATGAGGCTCATATTCTTTTAGTATTAACCAGTACAACTGACTTCCAATCAGTTAGTTTCGGTAT
> AGCCCGAAAAAGAATAATAAATCTAATACTAGCCCTTCTAACTAATTTTGCTCTAGCCTCACTACTTGTT
> ATCATCGCATTCTGACTTCCTCAACTGAACGTATATTCAGAAAAAACAAGCCCATACGAATGTGGATTTG
> ATCCCATGGGATCAGCTCGTCTACCTTTCTCCATAAAATTTTTCCTAGTAGCCATTACATTCCTCCTTTT
> TGACCTAGAGATTGCACTCCTTCTACCATTGCCATGAGCCTCACAAACAAATAACCTAAGCACAATACTT
> ACTATAGCCCTTTTTCTAATTCTACTATTAGCCGCAAGTTTAGCTTACGAATGAACCCAAAAAGGACTAG
> AATGAACTGAATATGGTATGTAGTTTAAAATAAAATAAATGATTTCGACTCATTAGATTATGATTTAATT
> CATAATTACCAAATGTCTCTAGTATATATAAATATCATAACAGCATTTATAGTATCCCTCGCAGGACTAT
> TAATATATCGATCTCACCTCATGTCCTCTCTCCTATGTCTAGAGGGTATAATATTATCCCTATTTGTACT
> AGCTACCTTAACAATCCTAAACTCACATTTCACCCTAGCGAGCATAATACCTATTATCTTATTAGTTTTC
> GCAGCCTGCGAGGCAGCACTAGGACTATCCCTGCTAGTAATAGTGTCAAATACATATGGCACTGACTATG
> TCCAAAATCTCAATTTACTTCAATGCTAAAGTACATTATTCCTACAATTATACTCATACCCCTGACCTGA
> CTATCAAAGGGCAGTATAATTTGAATCAACTCCACAACCCACAGCCTATTAATTAGCCTCACAAGCCTTC
> TCCTCATAAATCAGTTCAGTGATAATAGTCTCAACTTCTCATTAATATTCTTTTCTGACTCCCTATCAAC
> ACCACTATTAATTTTAACCATATGACTTCTCCCCTTAATATTAATAGCTAGCCAACACCATTTATCAAAA
> GAAAGCCTCACCCGAAAAAAACTATATATTACCATGCTAATTCTACTACAACTATTCCTAATTATAACTT
> TCACTGCTATAGAACTTATTCTCTTCTATATTTTATTTGAGGCAACACTAGTCCCCACACTTATTATTAT
> TACCCGATGAGGGAATCAAACAGAACGCCTAAACGCTGGCCTTTATTTCCTGTTTTACACACTAGTAGGT
> TCCCTCCCACTACTAGTCGCACTAGTCTACCTCCAAAACATTACTGGATCCCTAAACTTCTTAGTGCTCC
> AATACTGAATACAACCCCTATCCAGCTCCTGATCAAACGTCTTCATATGATTAGCATGCATAATAGCCTT
> CATAGTAAAAATACCCTTATATGGCCTCCACCTTTGACTACCCAAAGCCCATGTAGAAGCCCCTATTGCA
> GGCTCCATAGTTCTTGCAGCAATTCTACTAAAACTAGGAGGATATGGCATACTACGAATTACAACATTCC
> TAAATCCACTTACCGAATTTATAGCATATCCATTTATTATATTGTCTCTATGAGGCATAATTATAACTAG
> CTCAATCTGTCTCCGTCAAACAGACCTCAAGTCACTAATTGCATACTCCTCTGTTAGCCACATAGCACTC
> GTTATTGTAGCCATCCTCATTCAAACACCCTGAAGCTACATAGGAGCCACAGCCCTAATGATTGCCCACG
> GCCTTACCTCCTCTATACTTTTTTGCCTAGCAAATTCCGGCTATGAACGAATCCACAGTCGAACAATAAT
> TTTAGCCCGAGGCCTACAAACTTTCCTTCCACTAATGGCCACCTGATGACTCTTAGCGAGCCTAACTAAT
> TTAGCTCTCCCCCCAACAATCAATCTAATTGGAGAATTATTCGTAGTGATATCCTCTTTCTCATGATCCA
> ACATTACAATCATTTTAATAGGACTAAATATAGTAATTACCGCCCTATATTCTCTCTACATACTAATTAT
> AACACAACGAGGTAAATATACCCACCATATTAATAACATCTCACCCTCCTTTACGCGAGAAAACGCCCTC
> ATGTCATTACATATTCTACCCTTACTTCTACTATCACTCAATCCAAAAATTATTCTAGGAACCTTGTACT
> GTAAATATAGTTTAAAAAAAACATTAGATTGTGAATCTAATAATAGAAACTTATACCTTCTTATTTACCG
> AAAAAGTTCATAGGAACTGCTAATTCCTATAACCCGTGTATAATAACACGGCTTTTTCGAACTTTTAGAG
> GATGGTAGATATCCGTTGGTCTTAGGAATCAAAAATTGGTGCAACTCCAAATAAAAGTAATAAACCTATT
> CTCTTCCTTTACACTAACCACCCTACTATTATTAATTATTCCCATCCTAACTACAAGCTCTGAAAACTAC
> AAAACCTCTAATTACCCATTCTATGTAAAAACAACCATCTCATGTGCCTTTCTCATCAGCATAGTACCCA
> CAATAATATTTATTCACACAGGCCAAGAAATAATTATCTCAAACTGACACTGACTTACTATTCAAACCAT
> TAAACTATCACTCAGCTTTAAAATAGATTACTTCTCAATAATATTTGTCCCAGTAGCATTATTCGTCACA
> TGATCCATCATGGAATTTTCAATATGATATATACACTCAGACCCTAACATTAATCAATTCTTTAAATATC
> TTCTCCTATTCCTCATTACCATACTCATTCTCGTCACAGCAAATAATCTATTTCAACTATTTATTGGATG
> AGAAGGCGTAGGAATCATATCATTCCTACTCATTGGATGATGACACGGACGAACAGATGCAAATACAGCA
> GCCTTACAAGCAATTTTATATAACCGCATCGGCGACATTGGCTTTATTCTAGCAATAGCCTGATTCCTTA
> CAAATCTTAACGCCTGAGACTTCCAACAAATTTTTATGCTAAACCCAAATGACTCTAACATACCCCTAAT
> AGGCCTCGCACTAGCCGCAACCGGGAAATCCGCCCAATTCGGCTTACATCCATGACTACCCTCCGCAATA
> GAAGGCCCAACTCCTGTCTCAGCATTACTCCACTCAAGCACAATAGTGGTAGCAGGAATTTTTCTACTAA
> TCCGCTTTTATCCACTGACAGAAAACAACAAATTTGCACAATCTATCCTACTATGCCTAGGAGCTATCAC
> CACCCTATTTACAGCAATATGTGCTCTTACCCAAAATGATATCAAAAAAATATCGCTTTTTCCACATCCA
> GCCAACTCGGCCTATATAATAGTTACAATTGGTATTAATCAACCCTACTTGGCATTCCTTCACATCTGCA
> CCCATGCTTTCTTCAAAGCTATACTATTTATGTGCTCCGGCTCTATTATTCATAGTTTAAATGATGAGCA
> AGATATTCGAAAAATAGGAGGCCTGTTCAAAACTATACCATTTACTACAACAGCCCTAATTATTGGCAGC
> CTTGCACTAACAGGAATGCCTTTCCTTACCGGATTTTATTCCACAGACCTAATCATTGAAGCCGCTAATA
> CGTCGTACACCAACGCCTGAGCCCTCTTAATAACGCTAATCGCCACCTCTTTCACAGCCATTTACAGCAC
> CCGTATTATTTTCTTTGCACTCCTAGGACAACCTCGATTCCCAACCCTAGTCACTATTAACGAAAATAAC
> CCCTTCCTAATAAATTCCATTAAACGTCTGTTAATTGGAAGTCTTTTCGCGGGATTTATTATTTCTAACA
> ACATTCCCCCAACAACAATTCCTCAAATAACAATACCCCATCATCTAAAAATAATAGCTCTAGCAGTAAC
> AATCTTGGGTTTTATTTTAGCACTAGAAATTAGCAACATAACCCAAAACCTAAAACTTAACCACCCAACA
> AACACTTTCAAATTCTCTAACATACTAGGGTATTTTCCCACAATTATACACCGCCTAGCCCCTTACATAA
> ACCTAACAATAAGTCAAAAATCAGCATCCTCCCTCCTAGACCTAATTTGACTCGAAAATATTTTACCAAA
> AACAACTTCACTTGCCCAAGCAAAATTATCAATCATAGTCACAAGCCAAAAAGGCTTGATCAAACTGTAC
> TTCCTATCTTTCCTAGTCACAATTACTATTAGCGTAATCCTATTTAATTTCCACGAGTAATTTCTATAAT
> AACTACCACACCAATTAATAAAGATCACCCAGTCACAATAACTAATCAAGTACCATAACTGTATAAAGCC
> GCAATCCCTATAGCCTCCTCACTAAAAAACCCAGAATCCCCTGTATCATAAATAACTCAATCCCCAAGCC
> CATTAAACTGAAACACAATTTCTACCTCCTCATCCTTCAACACATAATAAACCATCGCAGCTTCCATTAA
> CAAACCAGTAATAAAAGCCCCTAAAACAGCCTTACTAGATAATCAAATCTCAGGATATTGCTCCGTAGCT
> ATCGCCGTTGTATAGCCAAAAACCACCATCATTCCCCCCAAGTAAATCAAAAACACCATCAAACCTAAAA
> AAGACCCACCAAAATTTAATACAATACCACAACCAACCCCACCACTCACAATTAAACCCAACCCCCCATA
> AATAGGCGAAGGTTTTGAAGAAAATCCCACAAAACCAAGCACAAAAATGATACTTAAAATAAATACAATG
> TATGTTATCATTATTCTCGCATGGAATCTAACCACGACTAATGATATGAAAAACCATCGTTGTCATTCAA
> CTACAAGAACACCAATGACAAATATTCGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTGTAAACAACGCATTCAT
> TGACCTCCCAGCCCCATCAAACATTTCATCTTGATGAAACTTTGGCTCCCTACTAGGAATTTGCTTAATT
> CTACAAATCCTCACAGGCCTATTCCTAGCAATACACTACACATCCGACACAATAACAGCATTCTCCTCAG
> TTACCCATATCTGCCGAGACGTCAACTATGGCTGAATTATCCGATATATACACGCGAACGGAGCATCAAT
> ATTTTTTATTTGCCTATTTATTCACGTAGGACGAGGCCTATACTATGGATCATATACCTTTCTAGAAACA
> TGAAATATTGGAGTAATCCTCCTATTTACAGTTATAGCCACAGCATTCGTAGGTTATGTTCTACCATGAG
> GACAAATATCATTTTGAGGAGCAACAGTTATCACTAATCTCCTTTCAGCAATTCCATATATTGGCACAAA
> CTTAGTTGAATGAATCTGGGGAGGCTTTTCAGTAGATAAAGCGACCCTGACCCGATTCTTCGCCTTCCAT
> TTTATTCTCCCATTTATTATCGCAGCACTCGCTATAGTCCACCTGCTCTTTCTCCACGAAACAGGATCCA
> ACAACCCAACAGGAATCCCATCAGATGCAGATAAGATTCCCTTCCACCCCTACTACACCATCAAAGATAT
> TCTAGGTGTCCTACTTCTAATTCTCTTCCTAATATCACTAGTATTATTCGTACCAGACCTGCTTGGAGAC
> CCCGACAACTACACCCCAGCAAACCCACTCAATACACCTCCCCATATTAAGCCCGAATGATATTTCCTAT
> TTGCATACGCAATTCTACGATCAATTCCTAATAAACTAGGAGGAGTCCTAGCCCTAATTTCATCCATCCT
> AATCCTAATCCTTATACCCCTTCTCCATACGTCCAAACAACGTAGCATAATTTTCCGACCACTCAGTCAA
> TGCCTATTCTGAATCCTAGTAGCAGATCTGCTAACACTTACATGAATTGGAGGACAACCAGTTGAGCACC
> CCTTCATCATTATTGGACAACTAGCATCCATTCTATATTTCCTCATTATTCTTGTACTTATGCCAATCAT
> CAGTACAATCGAAAATAACCTCCTAAAATGAAGACAAGTCTTTGTAGTATACTCAATACACTGGTCTTGT
> AAACCAGAAAAGGAGAACAACCAACCTCCCTAAGACTCAAGGAAGAAGCCATAGCCCCACCATCAACACC
> CAAAGCTGAAGTTCTATTTAAACTATTCCCTGACGCATATTAATATAGCTCCATAAAAATCAAGAACCTT
> ATCAGTATTAAATTTCCAAAAACCTTTAGTAATTTAACACAGCTTTCTCACTCAACAGCCAATTTACATT
> TTACATACCATTATCTACACAAGCCACATGATAAGGTATATAATCTAACCATATGCGCTTATAGTACATA
> AAATTAATGTATTAGGACATATTATGTATAATAGTACATTACATTACATGCCCCATGCTTATAAGCACGT
> ATATTCCATTATTTACAGTACATGGTACATATCCTTGCTTGATAGTACATAGCACATTTAAGTCAAATCA
> ATTCTTGCGAACATGCGTATCCCGTCCCTTAGATCACGAGCTTAATTACCATGCCGCGTGAAACCAGCAA
> CCCGCTTGGCAGGGATCCTTGTTCTCGCTCCGGGCCCATGCACCGTGGGGGTAGCTATTTAATGAACTTT
> ATCAGACATCTGGTTCTTTCTTCAGGGCCATCTCACCTAAAATCGCCCACTCGTTCCTCTTAAATAAGAC
> ATCTCGATGGACTAATGACTAATCAGCCCATGCTCACACATAACTGTGGTGTCATACATTTGGTATTTTT
> ATTTTTTGGGGGATGCTTGGACTCAGCTATGGCCGTCTGAGGCCCCGACCCGGAGCATGAATTGTAGCTG
> GACTTAACTGCATCTTGAGCATCCCCATAATGGTAGGCGCAGGGCATTGCAGTCAATGGTTACAGGACAT
> AGTTATTATTTCAAGACTCAACTTTATAATCCATTATTCCCCCCCCCTCCTTATATAGTTATCACCTTTT
> TTAACACGCTTTTCCCTAGATAGTATTTTAAATTTATCGCATTTTCAATACTCAAATTAGCACTCCAGAA
> GGAGGTAAGTATATAAGCGCCAATTCTTCATCAATCGCACCACA



More information about the Bioperl-l mailing list