[Bioperl-l] What format is this? Supported with BioSeq::IO?

Edward WIJAYA ewijaya at singnet.com.sg
Sun Feb 13 19:14:01 EST 2005


Hi,

I am new to BioPerl.
I would like to know what format is this file (also attached)?

___BEGIN__
 299 MMMTCP1G.1 CAT Z35294 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; 
Chordata; Vertebrata; Eutheria; Rodentia; Sciurognathi; Myomorpha; 
Muridae; Murinae; Mus. Mus musculus
CCTCGGCTCGGGATGCCCCTTGGTTCGTCCTAGGCTCA
............iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
__END__

Is it supported with BioSeq::IO?

Basically what I am trying to do is to write a
Transcription Initiation StartSite recognition program with Perl
given the file.

Thanks and hope to hear from you again.

-- 
Regards,
Edward WIJAYA
Singapore
-------------- next part --------------
  206 BBCALCB.1 CAT X71666 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCGTCAGAGCGCCGACACTCTTCTCTGTGCGAGCGAGCCGCCGACCGCCAAGCAAAATGGGAAATGAGGCAAGTTATCCTTTGGAAATGTGCTCACACTTTGATGCAGATGAAATTAAAAGGCTAGGAAAGAGATTTAAGAAGCTCGATTTGGACAATTCTGGTTCTTTGAGTGTGGAAGAGTTCATGTCTCTACCTGAGTTACAA
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  252 BDALDOXID.1 CAT X87251 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAGAGTGGTTGCACTTTAGGCTCCTTCGACCCCTTCTGCGTGTCGGGGCCCCGGTGCCGGCGACTCCTCCTGGGGACCTTCGGACCCTCGGACCCCACCACCATGGAAGGGGGCTCCGAGCTGCTCTTCTACGTGAACGGCCGCAAGGTGACAGAAAAAAATGTTGATCCTGAAACAATGCTATTGCCATATCTGAGGAAAAAGCTCCGACTCACAGGAACTAAATATGGCTGTGGAGGGGGAGGCTGTGGT
......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 BOV39KD.1 CAT J04204 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGTGCTGCGTGCCGGCCGGTCCGGGCCCTCCGGTCCAGCCGCCCCGCCGCAGCCATGTCGTTCTTCCCGGAGCTTTACTTCAACGTGGACAATGGCTACTTGGAGGGACTGGTGCGCGGCCTGAAGGCTGGGGTGCTCAGCCAGGCGGACTACCTCAACCTGGTGCAGTGCGAGACGCTCGAGGACCTGAAGCTGCACCTGCAG
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 BOVACTRII.1 CAT L21717 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTCCCTGCGTCTCGGGAAAATGGGAGCCGCTGCAAAGTTGGCGTTTGCCGTCTTTCTTATCTCTTGTTCTTCAGGTGCTATACTTGGTAGATCAGAAACTCAGGAGTGTATTTTCTATAATGCTAATTGGGAAAGAGATAGAACGAATCGCACTGGTGTTGAATCCTGT
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVADMETDC.1 CAT M95605 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGTTAATATAAAATTATAGCAAAAAAAAAAGGAACCTGAACTTTAGTAACACAGCTGGAACAATCCGCAGCGGCGGCGGCGGCGGCGGGAGAAGAGATTTAATTTAGTTGATTTTCTGTGGTTGTTGGTTGTTCGCTAGTCTCACGGTGATGGAAGCTGCACATTTTTTCGAAGGGACCGAGAAACTGCTGGAGGTTTGGTTCTCCAGGCAGCAACCCGACGCAAACCAAGGATCTGGGGATCTTCGCACCATCCCAAGATCCGAGTGGGACATACTTTTGAAGGATGTGCAATGTTCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVAK2BPS.1 CAT D90280 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCATAATGCAAGCAAATAAGGAAACTTTATAGGCTGAGGTGTCAGATTGGCTTTGTCTCAAGAAAGACCACAGTTCAAGATGATTGATATTATTTATGTTGCAATTATGTGCATTTAGAAATCAATAAGAGTGCGAGGTTTTGGCGGCCATGGCTCCCAACGTGCCTGCAGCTGAACTGGTCCCGGAGTCTCCTAAAGGCATTCAGGCCGTGCTCTTAGGGCCACCTGGAGCTGGCAAGGGTACCCAGGCACCCAAATTGGGTGAAAACTTCTGTGTCTGCCATTTGGCTACCGGAGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVAKAP.1 CAT M82914 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAAATGACCATATGGAGTAAGACGAAAGGAGTGATTACATCTGGAAGAAATTTTACTCAGTGTGATATTTTTGCCCACTTTTTTGTCATAATAGACTGCTAAGGAAGAGACGATATAGTTTTCTAGAGGAAGAAAAGTGTAATGTGAAAATGGAGATCACAGTTTCTGAAATACAAGTAGAAAGCAAGGATGAGACGAGATCAGCAGAAGTTAGACCTCAGGATGAGAGGCAGGAGGAAAAAGCATCGATGCTCTGCTTCAAGAGAAGAAAAAAAGCAGCCAAAGCAATGAAGCCCAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 BOVALDHYDA.1 CAT L36128 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AATTCGGCACGAGCAGGAGCGGAACCAGCAATGTCGTCCTCAGCCATGCCAGACGTACCTGCCCCACTCACCAATTTGCAGTTTAAATATACTAAGATCTTCATAAACAATGAATGGCATAGTTCAGTGAGTGGTAAGAAATTTCCAGTCTTTAATCCTGCAACTGAGGAGAAACTCTGT
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 BOVALLERGE.1 CAT L39834 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTGATCAGCTCTTTGGAAGCCAAGATGAGCAGCTCTCAGCTTGAGCAGGCCATTACAGACTTGATCAACCTGTTTCACAAATACTCGGGATCCGATGACACCATCGAGAAGGAGGACCTGCTGCGGCTGATGAAGGACAACTTCCCCAACTTCCTCGGTGCCTGTGAGAAAAGG
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 BOVAMLGNII.1 CAT M63500 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAAACTCACTGAGAACGTGTGTTCAAAGGGCTATCAAGAAATGGGGACCTGGATTTTGTTTGCCTGCCTCCTGGGAGCAGCCTTCTCTATGCCTCTACCACCTCATCCTGGGCACCCTGGTTATATCAACTTCAGCTATGAGGTGCTCACCCCTCTGAAGTGGTACCAGAGCATGATAAGACACCCGTAC
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  246 BOVANDRE.1 CAT J05426 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TGACTCCCCGCTCCCTCGCTCCCCTCCTCCTCACCCGCCGAGGGGTGGCCCTCAAGAGCCGGACTTTGCCGGCCCCGGCCCCGGGGGGCTGGGACCATGGTGTTTCTCTCCGGAAATGCCTCCGACAGCTCCAACTGCACCCACCCGCCGCCACCGGTGAACATTTCCAAGGCCATTCTGCTCGGGGTGATCTTGGGGGGCCTCATCCTTTTCGGGGTACTGGGGAACATCCTCGTGATCCTTTCC
................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 BOVARPP19.1 CAT M33618 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGGATGTGAGGTTAGGCGCGAGCCGCGACCTTTGAAGGCAAGAAGGAAGTGCTTGGGCGTCGCAGAACTGGAGAAGCGGAGTAAGAGGGAGCAGTATGTCTGCGGAAGTCCCCGAGGCAGCCTCCGCGGAGGAGCAGAAGGAAATGGAAGATAAAGTGACTAGTCCAGAGAAAGCTGAAGAAGCAAAATTAAAAGCAAGGTATCCTCATCTGGGACAAAAGCCTGGAGGTTCCGATTTTTTAAGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 BOVATPAA.1 CAT M64751 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TCCTCTTGGGCTTCCGGCGCGAGGGTCACGGACAGTATGGTTCCGCCGGTGCAGGTCTCTCCGCTCATCAAGCTCGGCCGTTACTCCGCCCTGTTCCTCGGCATGGCCTACGGCGCCAAGCGCTACAATTACCTGAAACCTCGGGCAGAAGAGGAGAGGAGGCTTGCAGCCGAGGAGAAGAAGAAG
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  173 BOVATPX.1 CAT M88690 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAATTCGGCCGCGAGGAGACAAGATGGCGCTGCGGGCGATGCGGGGGATCGTGAACGGGGCCGCGCCTGAGCTACCAGTACCCACCAGCGGGCTGGCGGGGTCTCGAGAGCAGGCGCTGGCAGTGAGCCGAAACTACCTCTCCCAGCCTCGTCTCACCTACAAGACTGTCTCT
.......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 BOVBA4.1 CAT M60328 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAGTTGCAAGTCACACTTTATTCACTCTCCAGGATGTCTGGCATGTTCTCTGGGTCCATCTCGGAAACGAGCGGCATGTCTCTGCAGTGCACCAAGTCGGCAGGACACTGGAAGATCGTGGTGTGGGATGAGGAGGGCTTCCAGGGCCGGCGGCATGAGTTCACGGCTGAGTGCCCCAGCGTG
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVCALRET.1 CAT L13462 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TGTTCTTTCTTTAAAGTGTAATGTCTCATCTCTTTGATGAGCTAAGTGATAGCTTTTATTTGTTTGTTTCATTTTGACTTTAGTTTACTCCCCATTGTAGTCTCTTTCCCACAGTTACTTTTCAGTCTTAGTCATCTTAGATGATTTTCATGTGTCTCAATCATTTTTTGCTTTCCTTAGTACTTTCAATTGTACTTCTATTTCATTTTGTCTTTTATATCTGTCTCCACCATATTGTAACCTTCTTGAGGGAGGAAACAGTTTTCTTTTCTGAACAGTTTCTTACCCTAGATCTGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 BOVCAMAA.1 CAT M60482 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCTCTTAGCTTCTGTGTAAGTAGTTGTTGAGCTCCTTCTGGAAATATTTTCAGTTACGATAAGTTAGTGTAAATACACGTGAATGGCAGCTTACAGAGAAGTACCCTGTAACCAATATACAGGTACTACTGCTCTTCAGAAATTGGAAGGTTTTGCTAGCCGATTATTTCATAGACACTCCAAAGGTACTGCACATGATCAGAAAACAGCTCTGGAAAATGACAGCCTTCAT
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 BOVCARBOXG.1 CAT L09726 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCAGGTCGAAAGCTTCCATGGAAGCTTTCGAAAGCTTCCATGGAAGCTTTCGAAAGCTTCCATGGCGGTCTCCGCTCGGCCCGCGCGGGCCCCGCGGGGCTCAGACAAAGTAAAGAAAGACAAGGCTGCACAGACTTCAGGGCCCCGTCAGGGCAGCCGAATGGGGAAACTGTTGGGTTTTGAGTGGACAGATGTGTCCAGCTGGGAGAGG
.............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 BOVCASAS1.1 CAT M38641 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CACCTTGATCATCACCCCAGCTTGCTGCTTCTTCCCAGTCTTGGGTTCAAGATCTTGACAACCATGAAACTTCTCATCCTTACCTGTCTTGTGGCTGTTGCTCTTGCCAGGCCTAAACATCCTATCAAGCACCAAGGACTCCCTCAAGAAGTCCTCAATGAAAATTTACTCAGGTTTTTTGTGGCACTTTTTCCAGAAGTGTTTGGAAAGGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVCCP64A.1 CAT L16547 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTAGAGACCTGTCACTGATAGCTGTGGCTGGTTGCTGTGTTTCAAAAGCCTGTTGATTCCTCTGCAAGGCGGTGCAGCATCCTCTAGCCCTTTCCTCATCTCAGACCTACTCGGGTCTGCTTGCGAAAGGATCTATCAGATCAATAAACATGAATGACGAAAACTACAGCACCACCATCTACAACAGAGTCCAAACAGAGAGGGTGTATGAGGATTCAGACCCAGCAGAAAACGGAGGTCCCCTTTACGATGAAGTCCATGAAGATGTGAGGAGGGAAGACAACTTATATGTCAATGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  187 BOVCHMI.1 CAT M65081 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCAAGCCTCCTGGTGTCCTGCTCCGGCGGCCGCGGTCATGACGGAGAACTCGGACAAAGTGCCCATCGCCCTGGTGGGGCCCGACGACGTCGAGTTTTGCAGCCCCCCGGCGTACGCCGCCGTGACCGTGAAGCCCTCCAGCCCCGCGCGGCTGCTCAAGGTCGGAGCCGTGGTCCTCATTTCGGGG
.....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 BOVCHYMOB.1 CAT J00003 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCAGCGGCTGGACCCAGATCCAAGATGAGGTGTCTCGTGGTGCTACTTGCTGTCTTCGCTCTCTCCCAAGGCGCTGAGATCACCAGGATCCCTCTGTACAAAGGCAAGTCTCTGAGGAAGGCGCTGAAGGAGCATGGGCTTCTGGAGGACTTCCTGCAGAAACAGCAGTATGGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  208 BOVCI51KD.1 CAT M58607 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCTGTGAAGGTGACAGCGGGCGGTCACTGGCTTGCCTTTCCCCCCCCCATCCCCGCGATGCTGGCGGCACGGCGGCTGCTCGGCGGGTCGCTCCCCGCGCGGGTGTCTGTGCGATTCAGCGGCGACACGACAGCGCCCAAGAAAACCTCATTTGGCTCGCTGAAGGACGAAGACCGGATCTTCACCAACCTGTATGGCCGCCATGAC
..........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 BOVCLPL.1 CAT D14074 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AATTCCGGAGGAAATTCATTCTGCTCCAATGGTTCTTCGCGGACCTTGTGACTTTAGGGTTCGAGCTGCACGGTGACCACGCGGTGTTACGAGGCGGTCATACACGCGTCCTAGGGCCACAATGTCGCATCCATCCCCCCAGGCTAAGCCTTCCAACCCCAGTAACCCTCGAGTTTTCTTCGACGTGGACATCGGAGGGGAGCGAGTTGGTCGAATTGTCTTAGAATTGTTTGCAGATATTGTACCCAAAACTGCAGAAAATTTTCGTGCA
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 BOVCYB560A.1 CAT M76747 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAATTCGGGGTTCCTTTGGGAACCACAGCCAAAGAAGAGATGGAGAGGTTCTGGAGTAAGAACACTACTTTAAACCGTCCTTTGTCTCCCCATATCAGCATCTACGGCTGGTCTCTTCCCATGGCGATGTCCATTTGCCACCGTGGCACTGGTATTGCCTTGAGTGCAGGAGTCTCTCTTTTTGGCTTG
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVCYTCA.1 CAT J05058 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTTGGAATTAATTATGAGTTGATTTTGAAACAATTCAGTATTAAATCAGCTGGGATGATTACTGTTCTCTCCATTCCTTTGGGGGGACTCTGCAAGGGTACTAGACGGCCGAATTGCTAGAGACCAGCAGCTGTAGTTGCAGCCATTTTATGTTCAACCTCAGGATGTTTCCCTTGGCCAAAAACGCACTAAGTCGTCTGAGAGTTCAAAGCATTCAGCAAGCAGTGCAAGCAGTGGCAAGGCAGATCCATCAAAAGCGGGCACCTGATTTCCATGACAAATATGGTAATGCTGTATTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVDARPP32.1 CAT M27444 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCCTCGCCGGCGGGTATTTTTATCTGTGCGTGAACAGCCCTCCAGCTCCTCTCTGCCACACTCAACCCGCTGCCGCCGCGGCCCGGAGCAGCGCGGGGGAGCGGAGCGGGATCGCAGCCCGAGACCCCACGACGCGCGCCCCGCCCGCCATGGACCCCAAAGACCGCAAGAAGATCCAGTTCTCCGTGCCCGCGCCCCCCAGCCAGCTCGACCCCCGCCAGGTGGAGATGATCCGGCGCAGGAGACCAACCCCTGCCATGCTGTTCCGGCTCTCAGAGCACTCCTCACCAGAGGAGGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  265 BOVESELECT.1 CAT L12039 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGTCAAACCTGCAGGAGTGGCACAACACAGAAGCAGCAGCAACACGGGAGGAATCTAATACTGAACGAAAAGCATTTTCAAGTCTAATCTTTGGATCAAAAGAACTCTTGAAGTCATGATTGTGTCACAGTATCTCTCTGCTCTCACTTTTGTGCTTCTCCTGTTTAAAGAAAGTAGAACCTGGTCTTACCATGCATCCACGGAAATGATGACTTTTGAGGAGGCCAGAGATTATTGCCAGAAAACTTACACAGCTCTAGTTGCA
...................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 BOVFESUP.1 CAT M34336 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGAGCTGCTGTCGCCATGTTGTCGGTTGCCGCCCGCTCGCGCCATTCGCGCCCGTCCTATCGGCCACGTCCCGCGGGGTGGCGCGCGCTGCGGCCCTGGTACAGCCGGTCGTCCAAGGAGTCGCCTGTGCTGGACTTGAAGCGCTCCGTCCTGTGCCGGGAGTCG
...............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  176 BOVFPKPA.1 CAT M34241 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CAACCGACATCTCCTGAAGAGTTGCCATGTCCGGGAATCCTGCCTCTTCCTCAGAACAGAACAACAATAGCTATGAAACCAAAGCAAGTCTCCGAATATCAGAGAAGAAATGTTCATGGGCATCTTACATGACAAACTCTCCAACCCTCATCGTTATGATTGGCTTGCCAGCCCGT
..........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 BOVFPTA.1 CAT L00633 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTTCAATGCGCGTTGTGGTTTCGAAGCTGAGCCCTATACACCGCCTGCTGCTTTCCGGATCATGGCTTCTCCGAGTTCCTTCACCTACTGTTGCCCTCCATCTTCCTCCCCTATCTGGTCAGAACCGCTGTACAGTCTGAGGCCAGAGCACGCGCGGGAGCGGTTGCAGGACGACTCGGTGGAAACAGTCACGTCCATAGAACAGGCAAAA
.............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 BOVFRA.1 CAT L27218 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGAGAACGGGTTGCATGTTGCATTCTGATTCAAGAGCCTGAAGAGTCAAGAGTTTTAGCGATGTTCATCTTCATTTTTCTGTCCTTGTGGACTCTTCTGGTGATGGGCAGGGAGGAAGGTGGTGTTGGGAGTGAGGAGGGAGTTGGGAAGCAATGTCATCCCAGCCTGCCTCCCCGCTGCCCCTCCAGATCCCCTAGTGACCAGCCCTGG
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  185 BOVFTASE.1 CAT M74083 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCCGCCGCAGGAAGAGGCGGCGGCGGCGTCCCCTATGGACGACGGGTTCCTGAGCCTGGACTCTCCCACCTATGTCCTGTACAGGGACAGGCCAGAATGGGCTGATATAGATCCAGTGCCGCAGAATGATGGCCCCAATCCAGTGGTCCAGATCATTTATAGTGAGAAATTTCAGGACGTCTAT
...................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  247 BOVGGAM3.1 CAT M58349 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AACTCCCTGCAAGGTGGGGGCACCCATCTCAGGCAGAAGGTTTTGGTGCACCCCACTGATCAGATTCCCCAGGACTGTCGCTGCCTGTGGCCTCAGGATGAAAGGGGAGACCCCTGTGAACAGCACTATGAGTATTGGGCAAGCCCGCAAGATGGTGGAACAGCTTAAGATTGAAGCCAGCTTGTGCCGGATAAAGGTGTCCAAGGCAGCAGCAGACCTGATGACTTACTGTGATGCCCACGCCTGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 BOVHIS2AZ.1 CAT M37585 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCCTTTTCTCTGCCTTGCTTGCTTGAGCTTCAGCGGAATTCGAAATGGCTGGCGGTAAGGCTGGGAAGGACTCCGGAAAGGCCAAGACAAAGGCGGTTTCCCGCTCGCAGAGAGCCGGTTTGCAGTTCCCGGTGGGCCGTATTCATCGACACCTGAAATCTAGGACGACTAGCCATGGACGTGTGGGCGCGACT
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  249 BOVICAM3A.1 CAT L41844 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTTAGCTGCAGTCACAGTTCTTCCTTCCCCTGGAGGTCCTGCCTGTTCGATGGTGCCCAGCGCTTCATTAAGGGAACTTCTTCCTCCAGGCTGGTCACCATGATCGCCTCAGGGCCACCACCCAGGGTCTACTGGACTTCGCTCATCTTTCTGCTTCTTGCCTGCTGTCTGTTGCCCACAGGTGCCCAGGGACAGACCTACCAGGTACGAGTGGAGCCGAAGGACCCAGTGGTGCCTTTTGGAGAGCCC
...................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 BOVIGLAA.1 CAT M21660 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAAGCATAAAATAAATAAAGGAATAAAGTTTCATTTTTTGTTCCATGTATACTCATTTAAAAATTATCTTAGTAACATGATGCAAGGATTGAAAAGTTGCCATATTTCCAGTCGCAGTCAATTCAAAAGTGAGGAGGGGGCATTCACTTTGAAATCCTCTTAGACAATAATAGAATAACATCGGTAGTGCCGGT
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVIL2RA.1 CAT M20818 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGCCAGGGATGACAACCTGAGCGGACTCACCCTTCATTCCCGTCTCCCGGTGCGATGCCAACAAGAGGCTGAAAGGAAACCCGGCGTTCTGCAGAGCAGCACTTTCTCTTCCCAGCCCGACATCGGCAGTGGTCTCAGGGGCCAGGAGGATGGAGCCAAGCTTGCTGATGTGGAGGTTCTTCGTATTCATCGTGGTACCTGGCTGCGTGACAGAGGCTTGTCATGATGACCCTCCGAGTCTCAGAAACGCCATGTTCAAGGTCTTCAGGTACGAGGTGGGCACCATGATAAACTGCGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 BOVIL3A.1 CAT L31893 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AATCATCCTGCCAGCCCAAACATGAGCAGTCTCTCCATCTTGCACCTCCTTCTGCTCCTGCTTGCACTCCATGCTCCTCAGGCAAAGGGGTTGCCTGTCGTGACATCGAGGACTCCATATTCTATGTTGATGAAGGAAATTATGGATGACCTAAAGAAAATAACTCCGAGT
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 BOVLFCMB.1 CAT L04188 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTCCGTTGCTGTCGGGGGCTGAGGCAGACGGAGGGCTCGGCAGAATCTGCTACTCAGGTCACCATGTACAGCTTCATGGGAGGCGGCCTCTTCTGTGCCTGGGTGGGGACCATCCTCCTGGTGGTGGCCACGGCGACAGACCACTGGATGCAGTACCGGCTGTCAGGGGCCTTTGCCCACCAGGGCCTGTGGCGATACTGCCTGGGTACCAAG
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  272 BOVLPO.1 CAT M58150 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CAGAATCTTTCCTTCTGGGCTTTTCTCTGAGATTAACTCTTGATAGACGGTATAAAAGGCCGGCTCCTCCAAGCAGAGAAACTCCCTCTGGCTGCCACAGGAGGCCAAGGCACTCAATAGCGATGTGGGTCTGTCTCCAACTTCCAGTCTTTTTGGCTTCCGTGACCTTATTCGAGGTTGCAGCATCTGACACAATTGCACAGGCCGCCAGCACCACCACCATCTCTGATGCTGTGAGTAAGGTCAAGATCCAGGTCAACAAGGCCTTCCTG
..........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 BOVLVCR.1 CAT M98430 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGCTCGCTGCACACGGAGAGCGACGAGGACATCGCACCTGCCCAGCGCGTGGACATCGTCACCGAGGAGATGCCTGAGAACGCCCTGCCCAGTGACGAGGACGACAAAGATCCCAATGACCCTTACAGGGCCCTGGACATCGACCTGGATAAGCCCCTAGCTGATAGTGAGAAGCTGCCTGTCCAGAAACACAGAAACGCTGAGACCTCCAAGTCCCCT
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 BOVMAAL.1 CAT L42867 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GACTACGAGAATCCCAAGATGAAGGCCGTGTTCCTGACTCTCCTCTTTGGACTGGTTTGCACTGCCCAGGAAACTCCAGCTGAGATAGACCCCTCAAAGATTCCAGGAGAGTGGCGCATCATTTACGCAGCTGCAGATAACAAGGATAAGATTGTGGAAGGAGGCCCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVMARCKS.1 CAT M24638 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CACCACCCCCACTCCCCCCTCCCTCCGGTGTGTGTGCTGCTGCCGCCGCTGCTGCTGCCGCTGCTGCTGCCGCTTGCCCCGTCGTTACACCAACCCGAAGCTCTTTGTTCCCTCCTTGGATCTGTTGAGTTTCTTTGTTGAAGACCAGCATGGGTGCCCAGTTCTCCAAGACCGCCGCGAAGGGAGAAGCCACCGCGGAGAGGCCCGGGGAGGCGGCTGTGGCCTCGTCGCCTTCTAAAGCGAATGGGCAGGAAAATGGCCACGTGAAGGTAAACGGCGATGCTTCTCCCGCGGCCGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 BOVMG.1 CAT D00409 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CAGCTGTCGGAGACAGACACCCAGTCAGTCCCGCCCTTGTTCTTTTTCTCTTCTTCAGACTGCGCCATGGGGCTCAGCGACGGGGAATGGCAGTTGGTGCTGAATGCCTGGGGGAAGGTGGAGGCTGATGTCGCAGGCCATGGGCAGGAGGTCCTCATCAGGCTCTTCACAGGTCATCCCGAGACCCTGGAGAAATTTGACAAGTTCAAGCACCTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 BOVMOCHEM.1 CAT M84602 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GACCAACAGCTTCCACGCTGAAACTTGAATCCTCTCGCTGCAACATGAAGGTCTCCGCTGCCCTCCTGTGCCTGCTACTCACAGTAGCTGCCTTCAGCACCGAGGTGCTCGCTCAGCCAGATGCAATTAACTCCCAAGTCGCCTGCTGCTATACATTCAACAGTAAGAAGATCTCCATGCAGAGGCTGATGAAC
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 BOVMT.5 CAT J01394 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Mitochondrion Bos taurus
AATCACTAAGAAGCTATATAGCACTAACCTTTTAAGTTAGAGATTGAGAGCCATATACTCTCCTTGGTGACATGCCGCAACTAGACACGTCAACATGACTGACAATGATCTTATCAATATTCTTGACCCTTTTTATCATCTTTCAACTAAAAGTTTCAAAACACAACTTTTATCACAATCCAGAACTGACACCAACAAAAATATTAAAACAAAACACCCCT
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 BOVMT.7 CAT J01394 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Mitochondrion Bos taurus
TGGTACTTAGTTTAAAATAAAATAAATGATTTCGACTCATTAGATTATGATTTAATTCATAATTACCAAATGTCTATAGTATACATAAACATTATAATAGCATTCACAGTATCTCTTGTAGGACTACTAATATACCGATCCCACCTAATATCCTCCCTTCTATGCTTAGAAGGAATAATGCTATCCCTATTCGTTATAGCAGCCCTAACAATCCTCAAC
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 BOVMT.9 CAT J01394 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Mitochondrion Bos taurus
TATTCTTACATGGAATCTAACCATGACTAATGATATGAAAAACCATCGTTGTCATTCAACTACAAGAACACTAATGACTAACATTCGAAAGTCCCACCCACTAATAAAAATTGTAAACAATGCATTCATCGACCTTCCAGCCCCATCAAACATTTCATCATGATGAAATTTCGGTTCCCTCCTGGGAATCTGCCTAATCCTACAAATCCTCACAGGCCTATTC
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 BOVMTCO2.1 CAT M10544 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Mitochondrion Bos taurus
GAGGTGTTAGTAAAACATTATATAATTTTGTCAAAGTTAAGTTACAAGTGAAAGTCCTGTACACCTCATATGGCATATCCCATACAACTAGGATTCCAAGATGCAACATCACCAATCATAGAAGAACTACTTCACTTTCATGACCACACGCTAATAATTGTCTTCTTAATTAGCTCATTAGTACTTTACATTATTTCACTAATACTAACGACAAAGCTG
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 BOVMTNUBA.1 CAT M22539 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCGAAGCCCGGAGGCCCGCAGTTTGGCCAGCCATGTTCCTCTCCGCGGCGTTACGGGCCCGCGCGGCCGGCCTCGCCGCCCACTGGGGAAAACATATAAGAAATCTGCATAAGACAGCTGTTCAGAATGGAGCTGGAGGAGCCTTATTTGTGCACAGAGATACTCCTGAGAATAACCCAGAA
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 BOVMTTUF1M.1 CAT L38996 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCCCTTTTCCTGCTGCACGCGCCAGCGCCGGTGCTCGGTACACTCTACGGCGCCAGTACGACCACAATGGCGGCCGCTACCCTGCTGCGCGCGACGCCCCTTTTCAGCGGTCTCGGCGCCGGCCCGGCACCACTATTGCAGGGTCTTTTGCGGCCGCTGAAGGCTCAGGCACTGCCCGTCTTGTGCCGTGGCCTGGCTGTGGAGGCCAAGAAGACC
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 BOVMUC.1 CAT M36192 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAATTCCCAACTGGTAAAATCACAGGATCCCGGGAGAACAACTTGGGAGTCAGGAAGTGAAGTTGCCACATATGAAGGTACTTCAGGAAAATTCTCCAAGGCACGCCATATCTGGGAGTTCCCACACAGAGGCCACAACTTTAATAGTGAGCAACAGCACATCTGGAACTGGGCTCAGACCTGAAGATAACACTGCAGTAGCAGGAGGCCAAGCGACTGGG
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVMYHC.1 CAT J02819 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGACTCCTATGCCCCCTTCCTGTCACACTAGGATTTCATCTACCATTCTCTGATATTGAAGTTACACCCTGGTTCCAGCGTGGGTTACTGGCCGTGAAAGCTGATCGGATACCAGCAAACTGATCCCAGGACCAATAGCTCCTCTGGACATGACCCTTCTGGAAGGTTCCGTGGGGGTGGAGGACCTTGTGCTCCTGGAACCCCTGGAGCAGGAGTCTCTGATCAGGAACCTCCAGCTGCGCTATGAAAAGAAGGAGATTTATACCTACATTGGGAACGTGTTGGTCTCAGTGAATCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVNE3B.2 CAT L27869 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTTCAATCTTCGAAGGTGGCTACAAAGCACATGCGCCCAAGTGGGAATCCAAGGACTTTAGACCTAACAAAGCCTCCGAAACTAGTAGGACTACTACCACATCTTTGTCCCCTGAGCTGATCCGCTTCACAGCTTCCTCCTCGTCTGGGATGGTGCCCAAATTGCCAGCTGGCAAAATGAATAACCGTGAGCTCAAACCCCAGCCTGATCTAGTCTTGCTTCCGTTGCCCACTGCCTATGAGCTAGACAGCACCAAACTGAAGAGCCCACTAATTACTTCCCCCATGTTCCGTAATGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 BOVPAFAH.1 CAT D30789 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TGGTTTCTTCCCCCAGGACTGGCGCTAGATTTCCCCCGCCTACTCTCGGCCTTCAGGAGCGGAGGCGAGTGGCAAGATGAGTGGAGACGAGAACCCAGCCAGCAAGCCCACGCCAGTGCAGGACGTGCAGGGTGACGGGCGCTGGATGTCCCTGCACCATCGGTTCGTAGCCGACAGCAAAGATAAGGAACCCGAAGTCGTCTTCATCGGTGACTCCTTGGTCCAG
............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 BOVPAG.1 CAT M73962 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTTGGATCCAGGAAATAAACATGAAGTGGCTTGTGCTCCTCGGGCTGGTGGCCTTCTCAGAGTGCATAGTCAAAATACCTCTAAGGAGACTGAAGACCATGAGAAATGTCGTCAGTGGAAAAAACATGCTGAACAATTTTCTGAAGGAGCATGCTTACAGTCTGTCCCAG
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVPHOSD.1 CAT L13938 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAGCCTGCCGCATTTACTTATGAAAAGTTCTATGAACTGACACAAAAGATTTGTCCTCGGACAGATATAGAGGATCTTTTCAAAAAAATCATCAACGAGATCCTCGACTGAATGAAATTTTATTCCCATTTTATGATGCTAAAAGGGCAATGCAGATCATTGAGATGTATGAGCCCGATGAAGATTTGAAGAAACAAGGCCTCATATCAAGTGATGGGTTTTGCAGATACCTGATGTCAGATGAAAACGCCCCCGTCTTCCTAGATCGTCTAGAGCTGTACCAAGAAATGGACCACCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 BOVPIGR.1 CAT L04797 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCTCGTGCCACTGTCTTTCAGCAACCACACAGGACGGTGGCTGGCGGCAGAGACCCGCGGGAGCCCCCAGCGATGTCGCGCCTGTTCCTCGCCTGCCTGCTGGCCATCTTCCCAGTGGTCTCCATGAAGAGTCCCATCTTCGGTCCCGAGGAGGTGACCAGCGTGGAAGGCCGCTCAGTGTCCATCAAGTGCTACTACCCGCCCACCTCCGTCAACCGGCAC
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 BOVPNT.1 CAT M22754 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GTGATTTACCTTTAAGGACATTGGGGATCCAGAAAATCGGGAACTTCTGTGAACATGGCGAACCTACTGAAAACAGTGGTGACTGGTTGTTCATGCCCTTTCCTCAGCAATTTGGGGTCCTGTAAGGTTCTACCAGGGAAGAAGAATTTTTTACGAACATTTCATACTCATCGGATACTGTGGTGTAGTGCCCCTGTAAAACCA
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 BOVRALBPC.1 CAT J04214 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGACGAAGTGGGCTCCTTCTTTGTTTGCAGCACTTCCAGTCTTCCACAGACAGCATGTCAGAGGGGGCGGGCACGTTCCGCATGGTCCCTGAAGAGGAACAGGAGCTCCGTGCCCAACTGGAGAGGCTTACGACCAAAGACCATGGACCTGTCTTTGGCCCGTGCAGCCAGCTGCCCCGCCACACCTTGCAGAAGGCCAAGGAC
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  202 BOVRETINA.1 CAT L11356 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTTGCTCAGTCCACAGTTGGTGCCAGAACTCTCAATCCTCTACTGAGAGAAAATGTCCAGCCAAGTTGAACATCCAGCTGGTGGTTACAAGAAACTGTTTGAAACTGTGGAGGAACTATCCTCACCGCTCACAGCCCATGTTACAGGCAGGATCCCCCTCTGGCTAACCGGCAGTCTCCTTCGATGTGGGCCAGGACTCTTT
....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVRHKIN.1 CAT M73836 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TAGCCCAAGCTGCGTCAGCGGGCTTCCCGGGGCTCCCACCGCCCGGCCAGCCTCCCGTCCCGAGGGCGGGCACAGGCCACAGGCCAAGGGCGGCGGATCAGTCTGGCTGGGGACGCGGGAGCCGGACGTGGAGAAGGCCTGGTGCCGGGATGGATTTCGGGTCCCTGGAGACGGTGGTGGCCAATTCAGCCTTCATTGCGGCCCGGGGCAGCTTCGATGCGAGCAGCGGCCCGGCCTCTCGGGACAGGAAGTACCTGGCCAGGCTCAAGCTGCCCCCGCTGTCCAAGTGCGAGGCGCTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  235 BOVRIB2A.1 CAT M88287 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTTTACATAGGGGCTCAGAAACCTTAAAGGGAGTGGTATTGGTACCGGTGGTCAGTTGGGCGATTGGTCACAGAATTCAGTAACAATGGGGAACGTTTTTGAAAAATTGTTTAAAAGTCTCTTTGGGAAAAAGGAGATGCGGATTCTTATGGTGGGTTTGGATGCCGCTGGAAAAACCACCATCTTGTACAAACTGAAGCTGGGAGAGATTGTGACTACCATCCCCACGATAGGT
.....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 BOVRP3A.1 CAT D13613 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TGGAGTGCTGGGCTTCAGCCATGACTGACACCGTGTTCAGCAGCAGCTCAAGCCGTTGGATGTGTCCCAGTGACCGACCCCTGCAGTCAAATGATAAAGAGCAGCTCCAGACAGGATGGTCTGTCCACCCCAGCGGTCAGCCGGACAGACAGAGGAAACAGGAAGAGCTG
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  287 BOVRS157A.1 CAT M34915 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTTAGCCTCAGCCGTGACCGGCCCCGTCCCGCGGCGCCGGGAGTTCGTGTGAACGGGTAGGTGTACCGACTTCGCCCGTCCGTGAATCCCGTGGTCGCAAAGGCCCGCGCGGCGGGCCGGGTTCTGCCGATACCTTAATGGGCTGTGCGCGAGGAGAGCCTCAATTGCAAGTTGGTCGAGGAGATCGCCACGCTGGTGCAGAGCTGGCCTCACTAGTTGCGGCTAGTGTAGGACGTTGTACTCCGACATTCCGCAAGCCCTTCCACACGGACAGTCCTAGCATCCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVRSC.1 CAT L41692 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TAAAATCTGGAGAAGAAGATGAAGAAATTTTATTTAAAGAGAGAGCCAAACTTTACAGGTGGGATCGAGAGGCCAGTCAGTGGAAGGAACGTGGCGTTGGAGACATTAAGATCCTCTGGCACACGGTGAAGAATTACTTTCGGATTCTGATGAGGAGAGACCAGGTGTTCAAAGTGTGTGCGAACCACGTCATCACCAAGACGATGGAACTGAAACCCTTGAATGTTTCCAACAATGCTTTAGTTTGGACTGAATCAGATTATGCTGATGGAGAAGCCAAAGTGGAACAGCTTGCAGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  238 BOVSGII.1 CAT J05468 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAAACGGTCCGAGCAGCTCAAGCCGCGGACCAGGAGGAACATGCTGTGGACTTCCTCTGCCATATAAATAAGAGGAAATCTTTCAAACATGGCAGAAGCTAAGACTCACTGGCTTGGAGCAGTCCTGTCTCTCATCCCTTTAATTTTCCTCCTCTCTGAAGCTGAAGCTGCTTCATTTCAGAGAAACCAGCTGCTTCAGAAGGAACCAGATCTCAGATTGGAAAATGTCCAAAGGTTT
........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 BOVSMGGDS.1 CAT M63325 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GTACCATGGCTCACCCTCTGGAGGAACATGGATAATCTCAGTGATACCTTGAAGAAGCTGAAGATAACAGCTGTCGACAGAACTGATGATAGTTTAGAAGGATGCTTGGATTGTCTACTTCAAGCTTTGACACAAAATAATATGGAAACAAGTGAAAAAATCCAAGGAAGTGGAATA
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 BOVSPIS.1 CAT L22095 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGCTGGATTGCCGCAGAAATGTCCCACGGGAGAATGAATCTGGCCCTGTCTCTGGTCTTCATCCTCTGTGGCCTGTTTAATAGCATCTTCTGTGAAAAGCAACAACACTCTCAAAAGCACATGAACCTAGTCTTATTAAAGAAAATTTCAGCTCTCTCCCAGAAGATG
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 BOVSPP.1 CAT D25220 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAAGGAAGCAAGCTGGTCGGAAGGGGTTGTGACAACCCCAGCCATGTGGAGAGGCCTGGGGCTGGCTCTGGCTCTCTGCCTCCTCCTAACCGGAGGGACAGAGAGCCAGGGCCAAAGCTCCTATTGTAAGCAACCTCCACCCTGGAGCATAAAGGATCAAGACCCTATGCTGAACTCCTACGGTTCAGTGACT
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BOVTAUB.1 CAT M26158 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCTCTGCCATATGTAAGTTTCATAATGTACGTCATATGCTAGCATCGTAGTATATGCATTAGCTGATGAATGACTGCAAGTTCATGGTCACTTTCTGGTCTTCCTGATAAGGACTGTTAAGGGTGAATGATCCACATGGTTTGGAGATCATGCCTTTAAACCATTACCTGCCTTATTTGTTTTTAGTTAGTGTCCTTTTTCAGTTTGTACCTTTCTCCCATGTGCTGACTTTTATTTTGATTTTATTTATGTTTATGTTTAAGCCATCCACACCTTCTTCCGCTAAAACCCTGAAAAAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  243 BOVTRNB2.1 CAT M13236 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCTCTGGGGGACTGAGGACAGTGAGGAGAGCAACAGAGACGTCACATATCTCAGATTCTTTGAGGTGGCTTTGAAGAGCACTAAGATTAGAAGATGAGTGAACTTGACCAGTTACGGCAGGAGGCCGAACAGCTTAAAAACCAAATTAGAGATGCTCGGAAGGCGTGTGCAGATGCGACTCTCTCTCAGATCACAAACAACATCGACCCTGTGGGAAGAATCCAGATGCGCACCAGGAGGACG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 BOVUDPGPYR.1 CAT L14019 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAATTCGTCATTTGTTAAAGTAGGAGTGGAAGAAAGACCTCTATAGCGTTGACTCCTCTAGACATTTAAATATATTTATATTTGTAAGCCAGAGTATTTTAATAAATCCCTAAAATGTCGAGATTTGTACAAGATCTCAGCAAGGCAATGTCTCAGGATGGTGCTTCTCAGTTCCAAGAAGTCATTAGACAAGAACTAGAATTATCTGTGAAGAAGGAACTAGAAAAGATACTCACCACAGCACCATCACATGAATTTGAACAC
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  178 BOVUKR.1 CAT L03545 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGATCGCGAGCAGGAGCCACCGTCGGACATGGGCCAACCGCTGCTGCTACTGCTGTTGGTTTACACCTACATTCCAGGCTCTTGGGGCCTGCGGTGCTTACAGTGTGAGAACACGACGAGCTGCAGTGTTGAAGAGTGTACTCCTGGTCAGGACCTCTGCAGGACCACGGTCCTGAGT
............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 BOVUPC.1 CAT L06665 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAATTCGGGGGTGACCTCGAGGCTGCGGTGACCATGGGCCGCCAGTTTGGGCATCTGACACGGGTGCGGCATGTGATCACCTACAGCTTGTCGCCCTTCGAGCAGCGCGCCTTCCCGCACTACTTCAGCAAGGGCATCCCCAACGTTCTGCGCCGAACTCGGGCGTGCATCCTTCGCGTCGCG
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 BOVVHAS.1 CAT L31770 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AACATAGCACGTTAATTCGGCCAGGAGCTGCGGAGGCTGCGGGCTTGGTTTGCCGCAGCTGCCTTGGCGGCGGCGCCCAGCTGGAGGTTGCAGAGAAATCCCGGTACTCAGCTGACCGGTCCTTTCTGCCACCATGGGGGAGCTTTTCCGGAGTGAAGAGATGACACTGGCCCAGCTTTTTCTACAGTCAGAAGCTGCTTATTGTTGTGTCAGTGAATTAGGTGAACTTGGAAAGGTTCAGTTTCGTGATTTAAATCCAGATGTGAACGTTTTCCAGAGGAAA
.....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTAC11MR.1 CAT Z49806 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCCGTGCAGTAGCCAGGCTTGGCAGCAGGAGCAGTGCGGGCCCTGTGTACCCATGGAGCTGCCAGCCAAGGGGGGTACCTTCCCAGCCCCACCTGCCAGGCTGGGAGAGCCAGAGGCCTAGGTGCGCAGCCGTGGGTGTTGGCAGACAAATGCTCCCCAGGCCGTGGGGTTTCCTGCGTGGACCACTGGGTGTGCCAAGGTGGAGGATGCCAGCCAAGGGGCGCTACTTCCTCAACGAGGGCGAGGAGGGCCCCGACCAGGATGCGCTCTACGAGAAGTACCGCCTCACCAGCCAGCAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  178 BTB15SMR.1 CAT X64898 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAGCGCGGTTTTGCGCCGGGTCGTCAAGATGTCGTTCCCCAAGTACGAGGCATCGCGCTTGTCCAGCCTACCTACTACCCTCGACCCAGCTGAATACGACATATCTTCTGAAACCCGGAAAGCACAAGCCGAGCGGTTGGCCATAAGATCCCGGCTTAAACGGGAATACCAGCTTCAG
............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 BTCALICIN.1 CAT Z46968 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TCCAGTACCTGCTGCTGATCTTCTGTCTCACCCAGCAAGAAGCACCATGAAATTGGAATTCACCGAGAAAAACTACAACAGCTTCGTACTGCAGAACCTGAACAAACAGAGAAAACGCAAAGAGTACTGGGACATAGCCCTGACTGTGGACCACCATGTCTTCTTTGCACATCGCAATGTGCTGGCTGCAGTCTCT
..............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 BTCGMPPG.1 CAT X04823 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCGTGAGGGAGTCCAGAAGCTGAAGGTCACTGCGGGATCTCTGCCAACCTGGCCATGAACCTGGAGCCACCCAAGGCCGAGATCCGGTCGGCCACCAGGGTGATGGGGGGACCCGTCACTCCCAGGAAAGGGCCCCCGAAATTTAAGCAGCGGCAAACCAGGCAGTTCAAGAGCAAGCCCCCCAAGAAAGGTGTCCAAGGGTTT
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 BTCI10KD.1 CAT X59048 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGTCGTCCTGTCTGCGCCCGAGTCACAGCCATGGCGGCCTCGCTTCTGCTGCGGCAAGGACGAGCCGGGGCGCTGAAGACTGTGCTTCTGGAAGCAGGCGTGTTTCGAGGAGTTGCTCCTGCAGTTTCTCTCTCTGCAGAATCAGGAAAGAATGAAAAGGGATTACCACCGAACCCCAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 BTCI15IP.1 CAT X63220 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGCGGCCAGCGAGGAGAAAAGGACACAGCGGCCGGACGCCATGCCTTTCTTTGATGTGCAGAAAAGGCTGGGTGTTGACCTAGATCGCTGGATGACAATCCAGAGTGCTGAGCAGCCTCACAAGATCCCATCCCGATGCCATGCTTTTGAGAAGGAATGGATAGAGTGTGCACATGGAATCGGCAGTATC
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 BTCI18IP.1 CAT X63215 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGTGTCTGCCTGTAGCAAGATGGCGGCGGTCTCAATGTCAGTGGCGCTGAGGCAAGCGTTGTGGGGGAGAAGGGTAGCGACTGTAGCTGCCGTTTCCGTTTCCAAGGTTTCGACCAGGTCGTTGAGCACTTCCACATGGAGGCTGGCACAGGACCAAACTCGAGACACG
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 BTCI19.1 CAT X59697 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGACGCTAGGTGGCCTCCGAGTTCGGAAGGGGAGTTCAAGGAGACGGGGGAGACGCGGCAGCGGGCACCTCCTCGGGGTCGCGGCTACAGCCATCATGCCGGGGATAGTGGAGCTGCCCTCTCTGGAGGATCTGAAAGTGCAGGAGGTGAAAGTCAGTTCGTCTGTGCTGAAAGCTGCGGCCCATCACTACGGAGCTCAGTGCGACAAGCCCAACAAGGAGTTCATGCTATGCCGGTGGGAAGAG
...............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 BTCI39.1 CAT X59418 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GATTCTGGGAGAATATGGCGGCCGCCGTTCACCCCCGAGTTGTCCGGGTCCTGCCAATGTCACGTTCTTCTGTTCCTGCCCTAGCCGCCTCTGTGTTTCACAGCCCACCCCAGCGCCAGCTTCATCATGCAGTCATACCACATGGGAAAGGTGGGCGTTCCTCC
..............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 BTCI42.1 CAT X59419 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGTCCTTGAGCCGGTGCAGACAGCGGAGCCATGGCCTTGAGGCTGCTGAGACTTGTCCCACCGCGCGTGGGAGGAATTCATACAAGTGTCCAGTTCAAGCTGCAGTATGGCCCGTTGGCGTACATACTTGGTGAAAAAGCAACCAAAAAGATGACAGAAAAGAGCAAACTGATAACTGTA
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 BTCIAGGG.1 CAT X63216 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCGGCGGTGCGGTCTGGGTAACGGCCGGGCTAACGATGGCTGGCATGTCGGCTCTGAAGCGACTGGCGCCGTTCGCTCACGTTGGAGGCCACCTCTTCAGAGGCCGCTGCGCGAGGGCGGCTGGAGCCCGTGGCGTCCGTCGGGCTGGCGGAGGTGCGCACATTGAGCCCCGGTACAGACAGTTC
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 BTCIASHI.1 CAT X63209 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGCATGTGCGGGGTGAAACTGAAAGAAGGTGAAGATGGCGGCGGCCAGGGCGGGGGTCCTGGGAGTCCGATGGCTGCAAAAGGCAGCCCGAAACGTGGTGCCGCTGGGTGCACGGACAGCCTCCCACATTACCAAGGACATGCTCCCGGGACCCTATCCCAAGACCCCAGAAGAACGGGCTGCC
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 BTCIB12.1 CAT X63213 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGGGGTGAATCTTGAGTGTCCTGAGAGGTCAGATTGCTGTCAGACATGGCCCACGGACATGGACATGAACATGGTCCTAGTAAAATGGAACTTCCAGATTATAAACAATGGAAGATAGAAGGGACACCATTAGAAACTGTCCAAGAGAAACTGGCCGCACGAGGACTAAGGGATCCATGGGGCCGCAATGAAGCT
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 BTCIB17.1 CAT X63212 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGGTCGCTTTGCAGAGCGGGAGCGCGCGTAAGTGACAAGACCCTGGTTCGGGTGCGCGCCGTCTCTTGCTGCCTTGGTATCAGCAGCGACATGTCGGGGTATACGCCCGAGGAGAAACTGCGGCTGCAGCAGCTTCGAGAGCTAAGAAGGCGATGGCTGAAAGATCAGGAGCTGAGCCCCCGGGAACCCGTGCTGCCTCCGCAGAGGGTGTCGCCTGTGGAGCGATTCTGGAATAAATTT
..........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 BTCIB8.1 CAT X63219 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGGTCTAGGGCGGATGATTGAGTACTAGCCGAGATGGCGGCGGCTGCAGCGATTCGTGGGGTCCGAGGCAAATTGGGTCTTCGTGAAATTCGTATCCATTTGTGCCAGCGCTCGCCCGGCAGCCAGGGCGTCAGGGACTTCATTGAGAAACGCTATGTGGAGCTGAAGAAAGCGAATCCCGAC
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 BTCIKFYI.1 CAT X63214 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCCAGGAAGCCAGGCAAGATGGCGCCGTCCGCGTTGTTGCGGCCATTCTGGAAGCTGCTGGCCCCGGCTAGGTTCCCGAGTGTCTCTTCATCTCGGTCAAAGTTCTACATTCAGGAACCGCCACATGGCAGTCCCAACTGGCTGAAAGTTGGCTTGACCTTGGGCACC
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 BTCIMNLL.1 CAT X63223 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGTGTTGGCTCCGAGGCCGCAGCATTCATGATGAACTTACTTCAGGTTGTGCGTGACCACTGGGTACATGTACTTGTCCCTATGGGATTTGTCTTTGGATATTATCTGGACAGAAAGAATGATGAAAAGCTAACTGCCTTCCGGAACAAGAGTCTGTTATATAAAAGGGAATTGAAA
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 BTCIMWFE.1 CAT X63222 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAGCCGGGTCACCTTTAAGGGACCTGGAAGGGAGTGTTTGGCCTCCGGAACGGCGTCGCGATGTGGTTCGAGGTTCTTCCCGGGATCGCCGTTATGGGCGTGTGCTTGTTCATCCCGGGAATGGCCACCGCGCGCATCCACAGGTTCAGTAACGGCGGCAAGGAAAAAAGGGTTGCCCATTATCCATATCAGTGGTATTTGATGGAAAGA
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 BTCNG4CGN.1 CAT X94707 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAATGTAGAATGCACTTCCACAAGAAGGGGGTTTTGGGGAGAGAATCCTGAACCATGAGAGCTGGACAGAAGGGCAGATGTCACAGTGTCCTGCTGGATAGTTATCTGGTGCCACAGAGCGAGGAGGACCAGAGTGAAGAAAGTGAAACCCAGGACCAGAGTGAAGTGGGCGGAGCCCAGGCCCAGGGCGAAGTGGGCGGCGCC
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 BTCPSF.1 CAT X83097 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCTCTCTGTGGCGCTGCGCAGGCGCAGGACCCGGAACCGTGGCGCGCGGCTTCCGCGTCCCGGCGGGCCGTGTTCGGCGCCGTACAGGTCCCCCATCAGCTGGCTCCAACTGCAAGCCCGAGTGCAGCGCCATGTACGCTGTGTACAAGCAGGCGCATCCGCCCACCGGCCTCGAGTTTTCCATGTACTGCAATTTCTTTAACAACAGCGAGCGCAACCTCGTGGTAGCCGGGACCTCGCAGCTCTACGTGTACCGCCTCAACCGGGACTCCGAGGCACCG
...................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTCPSFSU.1 CAT X75931 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CAGATAATTGAGGTGAAATGGTCAGCAATCCCCGCCCAGAAGGAATTTATATGATATATAAAGAAGTCTTCCTTTGAATTCATTGTGTTTCATCCCAAATACAACTGAGATATCAAACTTTTTGGATTGTTGTTGTTAGACCGAAAAAAATGACATCTATTATCAAATTAACTACCCTTTCTGGGGTCCAAGAAGAATCTGCTCTTTGCTATCTTCTCCAAGTCGACGAGTTTAGATTTTTATTGGACTGTGGCTGGGATGAGCACTTTTCTATGGATATTATCGATTCCCTGAGGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 BTCYLICA.1 CAT Z22779 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TCAACCTATAGGCAGGGGAAATGTCTCTTCCAAGATTGTGTTTGGGAGAATTAATCAATGAAGACATCCACACCTGGAATTCTCTATGTCGGCAAGAAATAACCATCAAAACATATGATAATTCCATACCAATCAGTGAATCAAGCAAAAAAATACGGAATCAACAATAC
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 BTCYTB5.1 CAT X13617 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGGCGAGCCTAAGGCCCTAAAGGCAGCAGGAGAGCTGAGTTAAGAAATGGCCGAGGAGTCCAGCAAAGCCGTTAAGTACTACACCCTGGAAGAGATCCAGAAGCACAACAACAGCAAGAGCACCTGGCTGATCCTGCACTACAAAGTGTACGATTTGACCAAATTTTTGGAGGAGCATCCTGGTGGGGAGGAAGTC
..............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 BTEIF2A.1 CAT X53689 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
ATTCCCTCCCAGGCTGTTGCGCTCGGTTCTGCACGCGCCAAGCAAAGAACAGAATGCCAGGTCTAAGTTGTAGATTTTATCAACACAAATTTCCTGAGGTGGAAGATGTAGTGATGGTGAATGTAAGGTCCATTGCTGAAATGGGCGCTTATGTCAGCTTGCTGGAATACAACAACATCGAAGGCATGATTCTTCTGAGTGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 BTEPCOP.1 CAT X76980 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAATTCCGCGGGTGAGAGGGCAGCGATATGGCTCCTCCGGCTCCTGGTCCGGCTTCTGGCGGCTCCGGGGAGGTGGACGAGCTGTTCGACGTGAAGAACGCCTTCTACATTGGCAGCTACCAGCAGTGCATCAACGAGGCGCAGCGGGTGAAGCCATCCAGCCCGGAGAGAGATGTG
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 BTFET.1 CAT X16577 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GTGAAGCCACCATGAAATCCTTCGTTCTGCTCTTTTGCCTGGCTCAGCTCTGGGGCTGCCACTCGATCCCGCTTGACCCGGTTGCAGGTTATAAGGAACCGGCCTGTGATGACCCAGACACAGAGCAAGCAGCCTTGGCTGCCGTGGACTACATCAACAAG
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 BTFIBGB.1 CAT X15556 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGCCCCGGGCCCGCCGACACCATGAGTTGGTCCTCGCACCCTCCGAGTGTAATCTTCTACATTCTTTCATTGCTTTCTTCAGCATGCCTGGCATATGTTGCTACCCGAGACAACTGCTGCATCTTAGATGAAAGATTTGGTAGTTATTGCCCAACTACCTGTGGAATTGCA
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 BTFIBMOD.1 CAT X16485 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAGGAGGCCAGACAGAGGGACGTGGTCACTCTCTGAAAGATTCAACTTCAAGAAACACAAAATGCAGTGGGCGTCCATCCTGCTGCTGGCAGGGCTCTGCTCCCTCTCCTGGGCCCAATATGAGGAAGACTCTCACTGGTGGTTTCAGTTCCTCCGCAACCAGCAGTCCACCTACGACGATCCCTATGACCCCTACCCCTATGAGCCTTAT
.............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  232 BTGUAKIN.1 CAT X67029 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CAGTGGGGAGCAGGCAAGGATTACCACTGTCTCAGCTCAGCCAGTGCAGCCCCAAGCTGAGCACAGAGGCTACTCAGAAGGGATGTCAGGACCAAGGCCCGTTGTCCTGAGCGGACCCTCAGGGGCTGGGAAGAGCACCCTACTGAAGAAACTCCTGCAGGAACATGGCAGCATCTTTGGCTTCAGCGTGTCCCACACGACAAGGGACCCGAGGCCAGGAGAGGAGAACGGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 BTIDNADP.1 CAT X69432 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTCGGATCTCGCCTACCGGGTTCCTTCGTTCGCTCATCCGCCAGTCCGACCGCCCACCCGCTCGGGATGGCTGGTTACCTGCGAGTCGTACGCTCGCTCTGCAGAGCCTCTGGCTCCGGGTCGGCCTGGGCGCCACGAGCCTTGACAGCCCCCAACTTGCAAGAGCAGCCGCGGCGCCACTATGCCGACAAGAGGATCAAGGTGGCGAAGCCAGTG
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  274 BTIFNAR.1 CAT X68443 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCGGCGCTGGCCTTGGCGGGACGGCCTGGGTGCCTCAGTCTCCGTCGCGCCGCCGCGCGGTGCCTGCCGCGGTAGTGGGTGGCCGAAAGATGTGACTGGAGGGCTACCGGCGGCCCGCGGACGATGCTCGCTCTCCTGGGCGCGACGACCCTGATGCTGGTCGCTGGGAGATGGGTGCTGCCCGCCGCCTCAGGGGAAGCAAATCTGAAGCCTGAAAATGTCGAGATCCACATCATTGATGACAATTTTTTCCTGAAGTGGAACAGCAGCAGT
............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  192 BTINT6MR.1 CAT X57317 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCAGGAACGAAAGAGAGCTCCATCTGCCCTCCAGGAACAGCTATGAACTCCCGCTTCACAAGCGCCTTCACTCCATTCGCTGTCTCCCTGGGGCTGCTCCTGGTGATGACTTCTGCTTTCCCTACCCCGGGTCCCCTGGGAGAAGATTTCAAAAATGACACCACCCCAGGCAGACTACTTCTGACCACTCCA
..........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 BTKER6B.1 CAT X02870 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
ACTCCCTGAGCTAAACAGCATCACCATGTCTGTTCGATACAGCTCAAGCAAGCAATACTCTTCCTCCCGCAGTGGAGGTGGAGGAGGAGGAGGATCATCCCTCAGAATTTCGAGCAGCAAAGGCTCTCTTGGTGGAGGATATAGCTCAGGGGGGTTCAGTGGTGGCTCTTTTAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTLACTA.1 CAT X06366 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CAATGTTTCTTTGTTGGTTTTACTGGCCTCTCTTGTCATCCTCTTCCTGGATGTAAGGCTTGATGCCAGGGCCCCTAAGGCTTTTTCCACAAATAAAAGGAGGTGAGCAGTGTGGTGACCCCATTTCAGAATCTTGGGGGGTCACCAAAATGATGTCCTTTGTCTCTCTGCTCCTAGTAGGCATCCTATTCCATGCCACCCAGGCTGAACAGTTAACAAAATGTGAGGTGTTCCGGGAGCTGAAAGACTTGAAGGGCTACGGAGGTGTCAGTTTGCCTGAATGGGTCTGTACCGCGTTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 BTMETPROA.1 CAT Z21961 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGCGGCGGCACGGAAGATGGTGTTGCTGAGAGTGTTAATTCTGCTCCTCTCCTGGGTTGCGGGGCTGGGAGGTCAGTATGGAAATCCTTTAAATAAATACATTAGACATTATGAAGGATTATCATATGATGTGGATTCATTACACCAAAAACACCAGCGTGCCAAA
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 BTMLRQSMR.1 CAT X64897 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGTGAGTGCTTAACCTCCGGTCTTGCGGCTTAGCTTTTCTCTCGGTTTGGACTCGAGGCCTCTGTTGCAACCATGCTCCGCCAGATCATCGGTCAGGCCAAGAGGCATCCTAGCTTGATCCCCCTCTTCATATTTATTGGAGCAGGAGGGACTGGAGCAGCACTGTATGTCACGCGCCTGGCATTGTTCAATCCCGATGTCAGTTGGGACAGAAAGAATAAC
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTNACAKEX.1 CAT X66481 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CAGATGTCCAGGTTTGAAGGTTTGTGGTTACCCTCTGGCTGGACTTCATGGAGGAATCTTCTCTGATATCTAATCTGAATCCCAGAGCATCCCCCATTTTTCTGTGGACAAAATGAGAGGCCTTCTATAGCCAGGGATAACTGGCCATCATGGGGAAACTGATCAGGATGGGGGCACAGGAGAGGCGGTCACTCTGGCCAAAGCGACTTCATTGGAGTCGCCCCCTCTTCCTATTGGGAATGTTGATCATAGGTTCCACCTACCAGTACCTGACGAGCCCTCAGGGCCTCCCCACACTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 BTNADHDUB.1 CAT X68647 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TCAAGTGGGAACGGCGTCACAATGATGACTGGACGGCAGGGCCGAGCTACCTTCCAGTTCCTGCCTGATGAGGCCCGGAGCCTGCCGCCGCCGAAACTGACGGACCCGCGGCTGGCCTTCGTAGGCTTCTTGGGCTACTGCTCCGGCCTGATTGATAACGCGATCCGGCGG
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTOBCAM.1 CAT X12672 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCCTGGACTCCGCTTCTCCTTACCCCCCTCTCCGCTTCTGGCTGGTTCCAGCCCCTGCCGCCCTCCCCGCGCGGCTGCCCGAGACCCGCTCGCGTGCGTGCGAGGACCGAGCCGCCGCCGGAGTTCTGGGAAGTTGTGGCTGTCGAGGATGGGGGTCTGTGGGTCCCTGTTCCAGCCCTGGAAGTGCCTCGTGGTCGTGTCTCTCAGGCTGCTGTTCCTTGTACCCACAGGAGTGCCCGTGCGCAGCGGAGATGCCACCTTTCCCAAGGCGATGGACAACGTGACGGTCCGGCAGGGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  247 BTODFPC.1 CAT X69515 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTTTTAAAAGAAACCTCTGAGAAGAGCTTAGAACAATTTTTTCCCCCCAGAGTGCCATTTCCCAAAGGTACTCACAGAACAATAAGGTGTGACTGTAATGGCTGCACTGAGTTGTCTTTTGGACAGTGTTAGAAGGGACATCAAGAAGGTGGACAGAGAACTAAGGCAGTTGAGATGCATCGACGAGCTCAGCGCACGATGCCTGTGCGACTTATACATGCACCCCTATTGCTGCTGCGACCTGCAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTOSTR.1 CAT X56395 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TATTAACAAAGGACTTCTCAGCACCGTTTGAGTCTCGATATTGGTCAGCCCAATTTGGTGATCTTGAAACCTGAGTGGGGATTGAAGAAAACTGAATTGGATTACCCAGTTGCTTTCACAGGATCATCTGGACAGTGTACCACTCCACGATGAGTTCTTCCAAACCATCCTTTTCAGATTACTTTGGCAAACTTGGTGGAATACCAATGTATAAAAAATTTATCGAGCAGTTTCATAACGTGGAGGAATTTGAGGCAAGACCAGATGACCTTGTCATTGTCACCTATCCCAAATCTGGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 BTPAPOLY.1 CAT X61585 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCGGTTGCGGGGGGGAAGTGACTGGGCGGTGCGGCGCAGGAGACGATGCCGTTTCCAGTTACAACACAGGGATCACAGCAAACACAGCCGCCACAGAAGCACTATGGCATTACTTCTCCCATCAGCTTAGCAGCCCCCAAGGAGACTGACTGCCTGCTCACACAGAAGCTGGTGGAGACTCTGAAGCCCTTCGGG
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTPCK1A.1 CAT X54962 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAGGGGAGAGCGGCCGCCGCCGTGCCGTTCCACCCCTGTTTTGAAGAAAATAGGTCTGAAACAAGGTCTTACTCCCCAGCTGCCTCTCAACATAGTGACTACCATCTCTCCAGATACCAAGTCCAGCTTTGTCCGCCAACCTGTCTGACATGTCGGGACCCGTGCCAAGCAGAGCCAGAGTTTACACAGATGTTAATACACACAGACCCCGAGAGTACTGGGATTACGAGTCACATGTGGTGGAATGGGGAAATCAAGATGACTACCAGCTGGTTAGAAAATTAGGTCGGGGTAAATAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 BTPKB.1 CAT X61036 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGCCCGCTGCCGTGGGGCGGAGGGGTCTGAGAGGCACGAGAGTGAGGTCTGGGCCGTGTTGGGCCCGGGAGCCACAGCAGCATGAACGACGTGGCCATCGTGAAGGAGGGCTGGCTGCACAAGCGAGGTGAGTACATCAAGACGTGGCGGCCGCGTTACTTCCTCCTGAAGAACGATGGCACGTTCATTGGCTACAAGGAGCGGCCGCAGGACCTGGAGCAGCGTGAGTCG
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 BTPLAKOPH.1 CAT Z37975 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGCCCAGAGCCTTCGCGCGCGCGGACCGTCGCTCTATGGGCACAGGGAGCCGCTGAGCGCGAGAAGAGCCCGCTTCCGCCGCCGCCCGCACCTCGCGCCGCTCGGCTCGCTCTCCAGGCCCGCGCCCCGCCCGCGCCCGGCCGCCATGAACCACTCGCCGCTCAAGACCGCCTTGGCCTACGAATGCTTCCAGGACCAGGACAACTCGACGCTGGCTCTGCCGTCCGACCAGAAGATGAAGACCGGCACGTCGGGCCGGCAGCGCGTGCAGGAACAGGTGATGATGACCGTCAAG
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  185 BTPROTS.1 CAT X12891 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCGCCGCTTCTGCCCAAGCCTCCGCCCGTTTCGCCATGAGGGTCCTAGGTGGGCGCACCGGGACGCTGCTGGCATGCCTCGCCCTAGTGCTTCCCGTCTTGGAGGCTAACTTTTTGTCGAGGCAACATGCTTCACAAGTCCTGATTAGGAGACGCCGTGCAAATACATTGCTTGAAGAAACGAAA
...................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTPTH5R.1 CAT X12515 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AAGCCCTTTAAAATTATGTACAGAGAGCCATATTCTCAAAATATTTTTAACACTTCCTTTAAGAAAAGCACTATATATATTTTTTTGGAACAAGATCAGGAATGATACAGACTGGTCCAATATGGCTTGTAAAGTAAGCATAATGTAATATGATTCATTATAATCCTCATAATAATTGTGCCAATGTTATGGCTGTAAGAAATATACTTATTTTCAATTTCACTTTCAAATACAATAAGATGATGTGGTGGTGGTTTAGTGCTAAGTCGTGTCCAACTCTTGTGACCCCATGGACTGTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTSVSP109.1 CAT Z33621 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAGATAAACTTGAACTTCATGCTCTCAGGCTGGGGAATGATCAAGCATCATCCAGGTGAGCTTGATTCTTATCAGGTTGAAGGATGTTGAGGTCACCGGTTACAAAAGGAGCAGATGGATGCTGGTCAGTCTCAGGAGAGCAAGCTACCATGGCACTGCAGTTGGGGCTCTTTCTGATTTGGGCTGGCGTGTCTGTGTTTCTACAACTGGACCCTGTGAATGGAGATCAGGACGAAGGTGTTTCTACTGAACCTACCCAAGACGGTCCTGCTGAATTACCTGAAGACGAAGAATGCGTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 BTTDTR.1 CAT X04122 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTCTTCTGGAGATACCACTTGATGGCACAGCAGAGGCAGCATCAGCGTCTTCCCATGGATCCGCTGTGCACAGCCTCCTCAGGCCCTCGGAAGAAGAGACCCAGGCAGGTGGGTGCCTCAATGGCCTCCCCTCCTCATGACATCAAGTTTCAAAATTTGGTCCTCTTCATT
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTTNFG.2 CAT Z14137 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGAGACAAGCAGCTGCAGAACCCCCTGGAGATAACCTCCCAGACAACACACCCCCGAGAGACAGCCAGGCAACTTGCTCTCTCTCACATACCCTGCCACAAGGCTCTCCTGTCTCCCGTCTGGACTTGAACCCTTCTGAAAAAGACACCATGAGCACCAAAAGCATGATCCGGGATGTGGAGCTGGCGGAGGAGGTGCTCTCCGAGAAAGCAGGGGGCCCCCAGGGCTCCAGAAGTTGCTTGTGCCTCAGCCTCTTCTCCTTCCTCCTGGTTGCAGGAGCCACCACGCTCTTCTGCCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 BTU02295.1 CAT U02295 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTCAGGTACTTTATCTATCAGATCTAATCCCTTGAATCTTTTGTAATTCACTGTATGTCCATGCGAGTCTGCGTCTGCCCACCAGCACAGGCCTCTCGCCTTCGCTGCTCCATCTTCACCACTGGTGGACACAGCAACTGTTCTCCTGGATGTTGATATTGCCACGCTTATGGTCGACAACGGGCTCCGGCATGTGCAAAGTCAGCTTCGTGGGTGACGATGCTCCCCAGGCTGTCTTCCCCTCCATTGTGGGGTGCCCCTGGCACCAGGGCATGATGGTGGGCATGGGCGAGAAGGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 BTU03872.1 CAT U03872 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
ACAGTCTGATCTGCCAAGTGCATTATACCAATATCTCATTAATTCTCCCCAAACCTCTGAACGGAAATTGTTCTTCCCATAATGGAGAAGATGGCGATGAAGATGTTGGTGATATTTGTCCTTGGAATGAACCACTGGACTTGTACAGGTTTCCCGGTGTATGACTATGACCCGGCTTCCCTGAAGGAGGCTCTCAGCGCCTCTGTGGCAAAAGTGAATTCCCAGTCACTGAGCCCCTAT
..........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 BTU04706.1 CAT U04706 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAATTCGCTTCGCTTGGTGCCTTTCGCTCGGGCGCTGTCGAGGGGGGCTCGGGGAACATTTAGCGGGGCTTCACGGTCCCTGAGCCCTCGGAAGTGCGATGAGGTCGGTTAGCTACGTACAGCGCGTAGCCCTAGAGTTCAGCGGGAGCCTCTTCCCACACGCCATTTGCCTCGGAGACGTTGACAACGACACGTTAAATGAACTGGTGGTGGGGGACACCAGCGGAAAGCTGTCAGTGTATAAGAAT
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  298 BTU05775.1 CAT U05775 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCCGGGCCTCCCTACTCTCAGGAAGGCAGGCGCTCACCTCCTCAAGTTCTCGATCTCGGCCGGGATGCTCTGAAGCTGGTTGCCGCCGAGGCTGAGGGTCTGCAGCGGCGCAGTCCAGCAGCGAGGTGGGAGTGGCTTCGTGGGCACCATGGGGCCGTGCTCTAGGCTGTTCGTCTGCTTTCTGCTCTGGGGAAGCACAGAGCTCTGCAGCCCCCAGCCCTTCTGGGATGATGAAACCGAGCGCTTCAGGCCATCAAAGCCGCCCGCCGTGATGGTGGAGTGTCAGGAGGCCCAGCTG
....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 BTU07980.1 CAT U07980 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GACTACTGCCGCCGCTGTCGCCGGGGTGAGAGGAGTGGACGCGATGGCAGGGCCCGCGTGGATCTCCAAGGTCTCTCGGCTGCTGGGGGCATTCCACAACCAAAAACAGGTGACCAGAGGTTTTGCTGGTGGTGTTAAGACAGTAACTTTAATTCCAGGAGATGGAATTGGCCCAGAAATTTCTGCTGCAGTT
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 BTU09237.1 CAT U09237 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TCCTTGCAGCTGGTGGACAGTAACGGGGACCTAAGTGCGGGGAGCGGCGGGGGCGGCGGCAAACAGAGAGTGAACGCCGGGGCGGCAGCGGCCGGAGTCCCGCCCGGCAGCCTCAGGACCGCGCCAGCACCATGGACAGCTCAGGTGCCTCATCTCCAGACATGGAGCCCAGCTATGGCGGAGGTCTTTTTGACATGGTGAAAGGAGGGGCAGGGAGGCTCTTTAGCAACCTAAAGGACAACTTGAAAGACACTCTCAAAGACACGTCTTCCAGAGTTATA
...................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  262 BTU09859.1 CAT U09859 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGATTTGTTGTTTGACAAAACTTTGAAAACTGGAGAGTTTCTGCTCTTCAACTGCTGCAAGCTTCTGTGCTCTTCCAGAGTCCTTAGGGTAGCAAACCTTCAAAAACCAAAAATGGGGTCAAAGCGAAGTGTACCATCAAGGCACCGTTCTCTCACCACCTATGAAGTCATGTTTGCCGTTCTCTTTGTCATATTGGTGGCGCTCTGTGCTGGATTAATTGCCGTGTCCTGGCTGTCAATCCAGGGATCAGTAAAAGATGCA
................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 BTU25688.1 CAT U25688 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CTAAAAAGCCATCGTCCTCCACTTCCTGAGGAGGCAGCAGCAGAACAAAGCCAGCAGAGACTCCTTTCCTCTTCTTCATCCAGTCACAGCTGCCTCAGCCTCTGCTCCGGGCACCATCCTGGGGAAGGACAAGATGAAGTGGACAGCACATGTTATTGTGGCCATCTTGCAGGCACAGTTCCCAATTACAGCGGCACAGAGCTTCGGTCTGCTCGATCCTAAACTCTGCTACCTGCTGGATGGGATCCTCTTCATCTACGGCGTTATTGTCACTGCCCTGTTT
.....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 BTU26024.1 CAT U26024 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TCGAGCGGCCGCCCGGGCAGTTGTGCTCTGTAGTGTTGGAATCTTGTTGCTTGTCGGCCTGTGCGCGCGTGCGCGGACATGGCCTCAAACGACTATACCCAACAAGCAACCCAAAGCTACGGGGCCTACCCAACTCAGCCTGGGCAGGGCTACTCCCAGCAGAGCAATCAACCCTACGGGCAACAGAGTTACGGTGGCTACGGCCAGTCTACGGACACTTCGGGCTAT
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  265 BTU27341.1 CAT U27341 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTGGACCGTATCCTCGTGCTAGGCTGTGGAAACAGTGCCCTGAGCTACGAGCTATTCCTTGGGGGGCTTCCCTGATGTGACCAGTGTGGACTACTCATCAGTAGTGGTGGCTGCCATGAGGGCTCGGTATGCCCACGTGCCCACGCTGCGATGGGAGACCATGGATGTGCGGGCACTGGGCTTCCCTAGTGGCTCTTTCGACGTGGTGCTTGAGAAGGGCACACTGGATGCCCTGTTGACTGGTGAACAGGATCCCTGGACTGTG
...................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 BTU34247.1 CAT U34247 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CCGCGAGCAGTTCACCGCGGCGTCCGGAAGGTTAAGCTGAAACGGCAGCTCAGCTTCGGAGATGTTACCGTCCAAATTGCATGCGCTTTTCTGCCTCTGCACCTGCCTTGCACTGGTTTATCCTTTTGACTGGCAAGACCTGAATCCAGTTGCCTATATTGAATCACCAGCATGGGTCAGTAAGATACAAGCTCTGATGGCTGCTGCAAAC
.............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  252 BTU35363.1 CAT U35363 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TCGCCGCCCGCTCGCTTCCCGGTGCCAAAGTGGGTGTTGCTGAAATTCCTCTCTCTCCTCTCCCGTAATAAGGGGGCTGAACTATCCCTCCGAGGAGGGGGCATGGTGTGGATAAAAGAGGCGAAAAATCAGGGGGAGGTTTCCAAAAATAAAACCCTCCAGTTCTCCTTCCGAAGGCTACAGCGACCGGGAGAAGGCGCGAAGGTGCAACAGCGGTGCGCGCCCAGCGGGAGACGCAGCGCGGCCTCCAGG
......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  253 BTU35642.1 CAT U35642 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
CGCAGCCCCAGTCTGTAGCTGCCTCGAGCAGGGAGCTGGTGGCTCTTCCATCCCCAGACCAGCCAAGCCTGTGAGTGACACCCCAGACAGAGGAACCAGAGCCATGCGGAGTCTCAGCGGACTGCTGTTGTTACTGACTGCCTGCCTGGCAGTAAACGCCAGCTCCGTGCCCACATTGCCCGATGACATTCAAGTGCAGGAGAACTTCGACCTGTCTAGGATCTATGGGAAGTGGTTCAATGTGGCCGTGGGC
.......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 BTU36445.1 CAT U36445 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
ATTGTAACATGCGCAAAAATGGTGCCTCGTCTGACTGTCATTCTGTTCCTAACTTTGCACCTCCTGCCTGGAATGAAAAGTTCAATGGTAAATTTGATTAACAATGGATATGATGGCATTGTCATTGCAATTAACCCTAGTGTGCCAGAAGATGAAAAACTCATTCAA
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  214 BTU37150.1 CAT U37150 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCCCACTCCGCAGTGGCGTCTCCGCTCCCGACCGCCCGGCGGTCCCTTGGCCAGCGGCCCGTCCATGCTCTCGGTCACCAGGAGGGCCCTCCAGCTCTTTCACAGCCTCTTCCCCATCCCGAGAATGGGTGACTCCGCCGCCAAGATCGTCAGTCCCCAGGAAGCCTTGCCGGGCCGGAAGGAGCCCCTCGTCGTAGCGGCCAAACATCATGTC
................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  214 BTU37282.1 CAT U37282 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAAGGAGAGAGACACATTCAACAACCAAAGGGCTCGGTGGAAAGAGCAGAGAACCATCAACAACATGACGTTCTTTGGACCCAAAGTGCTCCTGCTTCTCACCGCCCTCATCATGTCCTCTGGCCGGACACCCCTAGGGGTCAGCGGACAGCGAGGAGATGATGTGACCACAGTGACTTCAGAAACATTCACAGAAGATCCTAATCTGGTGAAT
................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 BTU48236.1 CAT U48236 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
AGAGCGACTCCGGAGCTGCCATGGCTGCTGCCTTTACATCCTCCCCTGTCGTTTCACAGCCCCAGTTCACAGCCATGAACGAACAACAGTGCTTCTCCAATGAGTCCATCGCCTTCTTTTATAACCGGAGTGGGAAATATCTTGCCACAGAATGGAACACAGTCACCAAG
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 BTU51437.1 CAT U51437 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GTGGGGTTTCCTTATGCTACTGCAAGGGAGGGCAGGAGGAAGCTGGAGACCCCATTCCTGCCTTAGCCACTGTCTTGCTCAGAGTCCGTGATGGCTTGGTCCTTGGTGTTTCTCGGTGTCGTCTTGCTGTCTGCCTTCCCAGGGCCTAGTGCCGGGGGCCGCCCCATGCCCAAGCTGGCTGACCGGAAGATGTGTGCCGATGAGGAATGCAGCCACCCCATCTCCGTGGCTGTGGCCCTT
..........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 BTU52687.1 CAT U52687 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGTCAGAGATCGCCCGGAGCTGGCAGAGGTGTGAATGAGCGGAGGAGACAAGCGCACTCCGCTCCAAGTGCTCACCCCGGGATGGCGGCGGCTCAGGGACCTGTGGCCCCCTCCTCCCTAGAACAGAATGGTGCTGTGCCCAGCGAGGCCACCAAGAAGGACCAGAACCTCAAACGGGGCAACTGGGGCAACCAGATCGAGTTTGTACTGACGAGCGTGGGCTATGCCGTG
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 BTU5MPSM.1 CAT X65125 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
TTTGGAGTTTGGAGTGAACTGAGAGAGCGGGACCATGGCGGCGGCTGATGCCCTTTTGGGGTCATTGGTAACGGGTCTGTACGATGTGCAGGCTTTTAAGTTTGGGAACTTCGTGCTGAAGAGTGGGCTCTCTTCCCCCGTGTACATCGATCTGCGGGGCATCATATCTCGACCGAGTATTCTG
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 BTUROPL2.1 CAT Z29378 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCGTGCAGAGAGCCGACACAGTACCAGGAGGAGGAGGAGAGGCTTGGGGGAAATCCTGAAGATGGCCAAAGACGACTCCACTGTTCGTTGCTTCCAGGGCCTGCTGATTTTTGGAAATGTGATTATCGGTATGTGCAGCATCGCCCTGATGGCAGAGTGCATCTTCTTTGTATCAGACCAAAACAGCCTCTACCCACTGCTTGAAGCCACC
.............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 BTZCOP.1 CAT X75935 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
ATTGACGTCGGCACCAGCTGCGGGGCAAGATGGAGGCGCTGATTTTGCAACCCTCCCTGTATACCGTCAAAGCCATCCTGATTCTGGACAATGATGGAGATCGACTTTTTGCCAAGTACTATGACGACACCTACCCCAGTGTCAAGGAGCAAAAGGCCTTTGAGAAGAACATTTTCAAC
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  268 D12816.1 CAT D12816 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GACGGAGAGGGTGGCCCGGCCGTGGATGATCAGATAGCTTCTACCTCCCGCCGCCCATCCCTGGCCCCAACCGGCACGGAGCAGACGGCGGCAGCAGCAGCAGCAGGCGAGGAGGAAGATGGCGGGACGGCTGCCGGCCTGTGTGGTGGACTGTGGCACGGGGTATACAAAATTAGGATATGCTGGAAATACGGAACCACAGTTTATCATCCCTTCCTGTATTGCTATTAAAGAGTCAGCAAAAGTGGGAGATCAAGCTCAAAGGAGG
......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  176 MIBTCIB22.1 CAT X64836 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GGGCCGCTGAAGGTGAGCCGGCCATCATGGCATTTTTGTCGTCGGGGGCCTATCTGACCCACCAGCAGAAGGTGCTGCGGCTTTATAAGCGGGCGCTGCGACACCTGGAATCATGGTGCATCCACAGGGATAAATACCGGTACTTTGCTTGCTTGTTGAGAGCCCGGTTTGATGAA
..........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 MIBTXX.1 CAT V00654 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Mitochondrion Bos taurus
TCAAGCGCCTTAAGACAACCAATGATAACATCTCAACTGACAACACAAAACCCTGCCCTAGAACAGGGCTTAGTTAAGGTGGCAGAGCCCGGTAATTGCATAAAACTTAAACTTTTATATCCAGAGATTCAAATCCTCTCCTTAACAAAATGTTCATAATTAACATCTTAATACTAATTATTCCCATCCTATTGGCCGTAGCATTCCTTACGTTAGTGGAACGAAAAGTTCTAGGCTATATACAACTCCGAAAAGGTCCAAATGTCGTAGGTCCATATGGCCTACTTCAACCCATCGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 MIBTXX.3 CAT V00654 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Mitochondrion Bos taurus
AAAAAGGCGGGAGAAGCCCCGGCAGAATTGAAGCTGCTTCTCTGAATTTGCAATTCAACGTGTAAATTCACCACAGGGCTTGGTAAAAAGAGGAGTCAAACCTCTATCTTTAGATTTACAGTCTAATGCTTTGCTCAGCCATTTTACCCATGTTCATTAACCGCTGACTATTCTCAACCAACCATAAAGATATTGGTACCCTTTATCTACTATTTGGTGCTTGGGCCGGTATAGTAGGAACAGCTCTAAGCCTTCTAATTCGCGCTGAATTAGGCCAACCCGGAACTCTGCTCGGAGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 MTBTCPN10.1 CAT X69556 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GCCTGTGGCGTGAGAGCAGGGTACGAACTGCGGCAGCCGGAGTCATGGCAGGACAGGCATTTAGAAAGTTTCTTCCCCTCTTTGACCGAGTATTAGTTGAAAGAAGTGCGGCCGAAACTGTAACCAAAGGAGGGATTATGCTTCCAGAAAAATCACAAGGAAAAGTATTGCAAGCAACGGTGGTAGCTGTTGGA
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 MTBTHAKN.1 CAT Z49931 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovoidea; Bovidae; Bovinae; Bos. Bos taurus
GAAGCGACCTCATCTTTGTCAGTGCACAAAATGGCGCCTTACAGCCTACTGGTGTCCCGGCTGCAGAAAGCCCTGGGTGCGCGGCAGTACCATGTGGCCTCAGTCCTGTGCCAACGGGCCAAGGTGGCCATGAGCCACTTTGAACCCAATGAGTACATCCGCTATGACCTGCTCGAGAAG
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 CHK130KDB.1 CAT D37986 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CTTCCATCTGGGTGGGTGCGTGAGCGAGGGCGAGCGCGGGCCGCGGTGCGCTGTGGGATACGGCGGTATATAGTCTATCCTCGGCGCGGCGATAGCGAGGGGGTCAGGCGGGAGCGGGGCATGAAGATGGCGGACGCCAAGCAGAAGCGGAACGAGCAGCTGAAGCGCTGGATCGGCTCCGAGACCGACCTGGAGCCGCCCGTGGTCAAGCGCAAAAAGACCAAGGTGAAGTTCGACGACGGCGCCGTCTTCCTGGCCGCCTGCTCCAGC
........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 CHKACHR01.1 CAT K02903 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CATGGGGGACATGGCAGTGCTGCTGGCCTTGTTTGGGGCACTGGTGCTGTCGGGTGGGCTCTGCGTTAACCAGGAGGAGCGGCTCATCCATCACCTCTTTGAGGAGAGAGGCTACAACAAGGAGGTGCGCCCCGTTGCCTCTGCTGATGAGGTTGTGGAT
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKACHRAA.1 CAT J05218 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGAAGGAGCTGTTTGCTGCCAGAGACACAGGTGAGCACTAAGAGCCATGGCATGGCCCTTTCCCAGGGCTCACAGCCACGGCTGGACAGACGCACGTACCGCCAGGTGTGACGTACTTCCTTTCTGTCTTCATTCTCCTTGCAGACCCCATGCACAACCTCTCCGCGCAGCCCTGGCAGGCGAAGATGGCCAACCTGACCTATGACAACGTCACCCTCAGCAACCGCTCTGAGGTGGCCATCCAGCCCCCCACCAACTACAAGACGGTGGAGCTGGTTTTCATCGCCACGGTCACCGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 CHKADLYS.1 CAT M37901 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACCCCCTGCGCCGAGGAGGACCCGCTGGCCCGCTACCGCTCTCCGCTGGTGTCGCGGTACGCCAGCGCCGAGATGGGCTTCAACTTCAGCGAGAGGAAGAAGTTCGGCACCTGGCGCCGCCTCTGGCTCTACCTCGCCCAGGCCGAGAAGTCACTTGGGCTTCCCATCACAGATGAGCAGATAAAGGAGATGGAAGCAAATCTGGACAACATTGACTTCAAG
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 CHKAGRIN.1 CAT M94271 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGACCCCTTAATCTGTGACAACCAAGTGTCGACCGGGGACACACGGATATCTTTGTCAACCCAGCCCCTCAGTACATGTGGCCTGCCCACCGCAACGAGCTGATGCTCAACTCCAGCCTGATGCGGATCACGCTGCGCAACCTGGAGGAGGTGGAGCACTGCGTGGAAGAACATAGGAAGCTTCTTGCTGACAAGCCCAATAGCTATTTTACCCAGACCCCGCCG
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  207 CHKAKM.1 CAT M12153 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TATTCTGCACCGCCCCCCCCGCAGCCTGAAGTGCTCCTCCACCCAGACAGCAGCAGCATGTCGACAGAAAAACTGAAGCACCACAAGATCATCTTTGTGGTGGGTGGCCCCGGCTCAGGGAAGGGGACGCAATGCGAGAAGATTGTGCACAAGTATGGGTACACTCACCTCTCCACTGGGGACCTGCTCCGGGCAGAGGTCAGCTCG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKALMTP.1 CAT M55076 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCCAGAAGTGAAGAAAACCTCCTGGACAGAAGAAGGAAGATAGAATTATTTACCAGGCACACAAGAGACTGGGAAACAGATGGGCAGAAATTGCAAAGTTGCTGCCTGGACGGACTGATAACGCTGTCAAGAACCACTGGAATTCCACCATGCGCCGGAAGGTCGAGCAGGAGGGTTACCCGCAGGAGTCCTCCAAAGCCGGCCCGCCCTCGGCAACCACCGGCTTCCAGAAGAGCAGCCATCTGATGGCCTTTGCCCACAACCCACCTGCAGGCCCGCTCCCGGGGGCCGGCCAGGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKATPABS.1 CAT L08047 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GAATTCGGCACGAGAGGCAGTGATCTCTTCAACCTTTAGTGGAGGGGAAGGTATAAAAACCAAAGCAGTCTGCTTGGGCAACTCTTTGAGCCCCTGTTGAATTTCTTCATTTCCGAGGAAGACGCTTTTTGGGGAAATTTTGTGGCAAAATGGCAACTTTAAATGAAAAGAAGACCTGCAGTGAACGGATGGAAAATTTCCGCCGTTTTGTCTGGAATCCAGAAACTAAGCTGTTTATGGGAAGGACCTTGATTAACTGGGTGTGGATCAGCCTGTACTACCTGGCCTTCTACGTGGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 CHKBGAD.1 CAT M27666 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AAAGAAAGCGGCACAGAGCAGAGAGCTGAGTGAGTCCTTCCAGCCCCTTCCACCACCAAAGTCCCTTTAATGGAACTGATAGAAGACTGCAGAGTGCTGGGTTTATGCCATGTGCTGGGACCATGGGATACGTTGAGGCCTTGGAATGAGTTGGGGTTGTGGGATGTACTGGGCTCGTGGGACGTGTTAATCCTGACTAATTCACATGCAAAAATTGTC
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 CHKC3A15E.1 CAT K01481 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCTGTACATGGCCCGGTGCTGGAAGGGCAGGGAACAACCGATGTTGTTAATTTGAATAGATTTTCCTTTCCCCCCCATTTTTCTTTTTGCACAGAGAGTCTCATGTCTAATATTTATACATGATGAGCTTTGTGCAAAAAGTAAGTTTGGTGTTCATTCTTGCCGTGTTTCAACCCTCTGTTATTTTGGCACAACAGGACGCCCTAGGAGGATGTACCCATCTTGGGCAGGAATATGCTGACAGGGATGTTTGGAAACCAGAGCCATGC
.......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  255 CHKC6A1A.1 CAT J04598 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CTTCCTTCCCCGGGCCCAAGCGCTGAAACCACCCCCAGACCCGGACCCGGCCTCTCCCTCCTTCCTCCCTTCGCTGCAGCTCGATGTGAATCTGAGCCCAGCGACATGGGGCTGCACGACTCCTTCTTGGCGCTGCTGCTTCTTCTGGGGGGTGCCTGGGCTCAGCAGGCTGAAATCAACGCCCGTGTCCTCAGGGCTCAGGACTGCCCCGTGGACCTGTTCTTTGTGCTGGACACCTCTGAAAGTGTCGCCCTG
.........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKC7B.1 CAT D42150 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGCAGTGGTGACCTCTCCCAATCAACTACTCCACAAATTATTATCTCTGGACTCCCAGCTGACACCCTGCCGGAGGCGAGAGCTGCAGAGACAACTGGAATTGTGCCCGTTCTCATCAAGGTTCTTTCTTACACGGGAGGAAAAAAAAGATGAAGTTGGGCAAAGTGGAGTTCTGCCATTTGTTGCAGATAATAGCTCTTTTCCTGTGTCTTTCTGGGATGAATCAAGCTGAACCCTCGAGGTCCAGGTCAAAGCCCTACTTTCAGTCTGGGAGGACGAGAACCAAACGCAGCTGGGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 CHKCEK1.1 CAT M24637 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGCCCCATGGAGGGGCGGTTGAGCGCAGTCGCTGAGCAGTAGCCGCAGCAGTGGGATGTTTACCTGGAGGTGCCTCATCCTTTGGGCTGTGCTGGTCACAGCCACGCTGTCTGCTGCCAGACCGGCCCCCACGCTGCCCGACCAAGCTCTGCCCAAAGCGAACATCGAGGTGGAGTCCCACTCGGCGCACCCCGGCGATCTCCTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 CHKCKMX.1 CAT M10012 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CACGGGGGGCTGCTCCGCCGCTGTTCCGTCTCGTTTGAACGCAGCCCCCCCCGCCGCCGGCCATGCCGTTCAGCAGCACCCACAACAAACACAAGCTGAAGTTCTCAGCCGAGGAGGAATTCCCGGACCTCTCGAAGCACAACAACCACATGGCCAAAGTCCTCACCCCGGAGCTCTACAAACGCCTCCGGGATAAGGAGACCCCGAGCGGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKCOLA29.1 CAT M25984 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGGTTTAAACTACCTCATACACTAAACCAAGTGTGATCCACATCCTTTGTAGGCATTTCTCCATATCATATGAGTTACTTTCAGTTCCACTCAGAATATAGTGGTGCTAATTTCATATTCCAGAGTGTGTTTCCAATACTTGAATTTTGATGGTGCTAGCAGCAGTTAAAGTATTACTTCTCTGTTTCTTTGAAATCTATCTCATCCCCAGCTTGGGCATGTGGATCATTTTTCCTCATCTTTGTCTTCTTCCTCCAAAATCGGTGTTTCTGCTTCCAAATCTCATTTTCATCTTCTCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKCOLAVI.1 CAT M24282 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CTGAGCGGCACCGGCGCGGCCGCAGAAAGGTGCTTCGGAAGGGGAGAACCCCGGGATAAGCGATATATTTTGGGGGTTCGCTCAGGGGTCTCACATCAGGTTCTTTGAAACAAGGAGAACAAAAAGGGAAACTGAAACAAAAGAACACAATGAGGAAGCATCGGCATTTGCCCCTTGCGGCAATACTTGGCCTCCTGCTCTCAGGCTTTTGCTCAGTTGGTGCCCAGCAGCAAGCAGCTGTCAGAAACGTTGCCGTGGCTGATATAATATTTCTAGTGGATTCCTCTTGGAGCATTGGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  296 CHKCOLCARB.1 CAT M28659 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCCCTCCCCGCTGACTGCGTGGGGCAGGAGGAGCATTCTGCACCCATTCATACTCTCGTTAACAGGACTTATGACAGGGAACCAGAGAGTGTGAATATATACACCAAATATTCACATGTGAGACGTGAAGAAAACCAGCAGAGAAGATGAAAAGCAACTGGAAAATTACAGCTTTCTTGTATATGTGTAGTTTTCTGGGGTCTTTCATCTCAGCTACCTACCAGCAACAATCAAGATTGCCAGTCATTCTGGGTGCTCGTCAAAGAACTGATCTCTGCCCAACAATCAGGATTGGC
..................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 CHKCRYD.2 CAT M10806 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGAGAGACTAGCCGGGCTGAGCTGCTGAGACGGTTGCACTTGGAGTGCTGTGCAACGAGCAAACGTCTGAAATGGCATCTGAGGGAGATAAACTCTGGGGGGGAAGATTCAGTGGAAGCACAGATCCCATCATGGAGATGCTCAACTCTTCCATTGCCTGTGATCAGAGACTGTCTGAAGTTGATATCCAGGGGAGCATGGCTTATGCCAAAGCACTGGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKCSKI.1 CAT M28517 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TGCTAAACCTGAGTGGGAAGGGGGGGGAAAAAAAAAAGGGTGGGTTGTTGTTTTGTTTAAAAAAAGAAAAAATCCCTTAAGTGGATTTGTACCAGCGTGGAAGATAACTGGGGATTTTTGTTGTTTGTTTTGGGAATAGAAACTAAAAAATGGAGACTGTAAGTAGAAGCAGCTTCCAGCCTCATCCAGGACTGCAGAAGACCTTGGAACAGTTTCATCTGAGCTCTATGAGCTCCCTGGGTGGCCCTGCTGCTTTCTCAGCGCGATGGGCACAGGAGATGTACAAGAAAGACAATGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 CHKCYP450Z.1 CAT M25469 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGACTCTTCTGACACTTGACATCTCTTCCTCTGCCCACCATGGACTTCCTGGGATTGCCCACAATCCTCTTGCTGGTCTGTATCTCATGCTTTCTCATTGCTGCATGGAGAAGTACATCGCAAAGAGGGAAGGAGCCTCCTGGTCCCACGCCAATCCCCATCATTGGAAATGTTTTTCAGCTGAACCCA
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 CHKD3BHD5B.1 CAT D43763 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TTTAGCACTGAGGCAAGAGGGGATCGAAGCACTCAAAGCTCTACAGAGACAAACCTGCCAAAGAGGAGCAAACCAGAGCAATGTCGCTGGCGGGGGTAAGCTGCCTGGTGACCGGCGCAGGAGGGTTCCTTGGCCAGAGGATTGTTCGCTTACTGCTGGAAGAAGATGAGGCGCTGGCTGAGATCCGGCTGCTGGACAAAGCCTTCAGCAGGGAGGCACTCTGGAGCTTT
................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 CHKDORSA.1 CAT L12032 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCTTTCCTCTGTCTGTAAAGATTCAACATTTTTAATCAGTTAAAATACTTTGTCCTCTTGTCTCTCCATCAGAAAGTAAATACATAAGAAATGCATTATTTTGGAGTATTAGCTGCACTGTCTGTTTTCAATATCATTGCCTGCCTGACAAGAGGCAAGCCTTTGGAAAACTGGAAAAAGCTACCAGTTATGGAAGAGTCTGATGCATTCTTTCATGATCCTGGGGAAGTGGAACATGAC
..........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 CHKEIF5A.1 CAT M99499 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GAATTCCGGATGCCCTAAAGCACGTGCAACTCGTCGCACACGTCTCGCCCCGCAGCCGCCGCCATGGCCGACGAGTTGGACTTCACGACGGGCGACGCCGGCGCCTCGTCCACCTATCCCATGCAGTGCTCGGCGCTGCGTAAGAACGGCTTCGTGGTACTGAAGGGGCGCCCGTGTAAGATCGTGGAGATGTCCACCTCCAAGACGGGAAAG
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 CHKESTFL25.1 CAT D26340 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGGGCTGCTATGTTGCGGTGGCTCGTCGCGCTCCTCAGCCACTCCTGTTTTGTCTCCAAGGGCGGCGGCATGTTCTACGCGGTGCGCAAGGGCCGGCAGACGGGTGTCTACCGCACCTGGGCGGAGTGCCAGCAGCAGGTGAACAGGTTCCCTTCCGCC
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 CHKESTP20.1 CAT D82364 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCGCACCCGGCAATGTTTCCTAGAAGGGGCAGCAGCAGTAGCAGCGGCAGCAGCTGCGTTACTGCTCCCACTGCACCAGGTACCGGCGTTGGGAGCGCTGCCCTCTCCGCCGAGGATTACCAGCCGCCCCTGCTGGTCCAGCCGCCGCCTCCATCTCCTGCA
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKFAS.1 CAT J03860 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AACCTGCTCAATGGGGTTGATATGGTCACAGAGGACGATCGGAGGTGGAAGCCAGGGATTTATGGACTGCCCAAAAGAAATGGAAAGCTCAAGGACATAAAAAAATTCGATGCCTCCTTCTTTGGGTCCACCCCAAACAAGCTCATACAATGGATCCTCCAGTTCGCTTGTTGTTGGAAGTTTCTTATGAGGCTATTTTGGATGGAGGCATTAATCCAACTGCCCTCCGTGGCACAGACACGGGTGTATGGGTTGGTGCAAGTGGCTCAGAAGCTGCTGAAGCCCTTAGCCAAGATCCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  236 CHKFASB.1 CAT J04485 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AATCCCCGCGGAGAGCGCGCCCCGCCCCGCCCGGATCCTCCCGGCACGAACCGTCCGCCTACGCAGTAACAGGGAGAAGTTCAGAGATGGAAGACGTGGTGATCGCAGGCATAGCAGGAAAGCTGCCGGAGTCTGAGAACTTGCAAGAGTTTTGGGAGAACCTGCTCAATGGGGTTGATATGGTCACAGAGGACGATCGGAGGTGGAAGCCAGGGATTTATGGACTGCCCAAAAGA
......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 CHKFIBAB.1 CAT M34096 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GTGGATGAGAGGATGATACCAGTGACGATACTCTGTGTGTTGCTCTGCCTCAATTTAGCTTGGGCTCAGGATGGGAAGACCACCTTTGAAAAGGAGGGCGGAGGCGGGCGTGGCCCCAGGATCCTAGAGAACATGCACGAGTCGTCCTGCAAGTATGAGAAG
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKGH6A.1 CAT L13786 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TTACTTCAAGAAACTAAGTGTACAGAACAGGATTTAGCACTCTCTTCTCCTGAGCAAAAATGACCTGAAATCTGGGACTCCTCTCAGCCCCTGAAGCTTTCCCCAAGGACCCCATTAATTCACGCTGCAACTCCGAGTCCAGGTTATGAATGGCACAAGACAGGGAGTGTTTGTGCAGTGCTGGATTTCAGCGCGGTGATTACACTCAGGGAAATACGGACAGAAGCACCGCGGCCGGCAATTGCCGGCGGCGGGGCAGCGGGGAGCCGAGGAGCCATCCTCCGGCGGAGGCCGACCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  202 CHKGLUTI.1 CAT L07300 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCGCGCGACATCGCTCTGCTGTCCCGCGCCGATCCGACGCCCCCGGAGCAACATGGAGAGCGGCAGCAAGATGACAGCTCGCCTGATGCTGGCCGTGGGAGGAGCGGTGCTGGGCTCGCTGCAGTTCGGCTACAACACCGGCGTCATCAATCGCCCGCAGAAGGTGATTGAAGACTTCTACAACCACACCTGGCTGTACCGA
....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 CHKGPCR.1 CAT L06109 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AAGTTTTTAAAAGCTGCCCTGAAAACACCGGAGGAAGCTGCGCATCACAGGAATTGAGGCTTGTGTTTCTGATATACCACTATAATGGTAAGCTCTAACTGCTCCACTGAGGACTCCTTTAAGTACACTTTGTATGGCTGTGTCTTCAGCATGGTATTTGTCCTCGGCCTCATAGCCAACTGCGTTGCTATCTACATTTTTACTTTTACATTGAAAGTGCGGAACGAGACCACG
....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 CHKGSBP.1 CAT M22594 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCGGCCCCTGTGCCAACCCCGTCGCCGCGCTCGCAACCAAGTTTGACCCCCCTGATCCGAATGCTACGCGCTCTGTGTGCCCTGGCTTGGCGTGTAGCCCGAGTCGGAGCAGACGCTGAGGAGCAGGACAATGTGCTGGTGGCCAAGAAGAGCAACTTTCTGGAGCCGCTGGCTGCTCACAGCTACCTGGCTGTGGAGTTCTATGCACCA
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKHBOX7A.1 CAT M76985 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCCGCCGCTCCCGCGAGACGGCGACACGGGGCCGCCCTGCATGGCCCCGGCTGCGGACATGACCACCGCGCCCACCGGCGTCCGCAGCGACGAGCCGCCCGCCTCCGCCTTCAGCAAGCCCGGCGGCGGCCTCCCCGTCGCGGCGGCGATGGGCGGCGAGGAGGAGAGCGACAAACCCAAGGTGTCCCCTTCCCCGCTGCCCTTCAGGCGGTGGAAGGGCTCATGGCCGACCGCGGAACGCGGGCGGCAGAGACGGTCCCGAGGGTTCCGGGCCCCCTCTCGCCGCCCGAGCCAACCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 CHKHMG1.1 CAT D14314 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCGAACAATACAGAGTCAGGATGGCTAAAGGTGACCCGAAGAAGCCCAAGGGCAAGATGTCTGCCTATGCCTTCTTTGTGCAGACGTGCCGTGAGGAGCACAAGAAGAACCCAGAGGTTCCTGTCAACTTTGCAGAGTTCTCTAAGAAGTGCTCAGAGAGGTGGAAGACC
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 CHKHOXB.1 CAT M81250 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCAGCTAATGCGGAGAAGCCGAGGTAGCCCTAATGATGGATTTTGATGAGCGTGTTCCTTGTTCCTCTAACATGTATTTGCCAAGTTGTACGTACTACGTCTCGGGTCCTGATTTCTCCAGCCTCCCTTCTTTTCTGCCCCAGACCCCGTCTTCTCGCCCTATGACATACTCCTACTCCTCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  250 CHKHSPA.1 CAT M31321 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCGGGTTCGGCGGCGGTGCGGGAGGCGTTGCGGTGGGGTTCTACGGCTCGGGGCAGGGCGTTGGGCCGTTTTTCTCTCAGCATCAGCAGGCCGCGGCATCATGAAGTCAGCGTGGGCGCTGGCTCTGGCATGCACGCTTCTCCTGGCCGCATCGGTGACCGCTGAGGAGGTGGATGTGGATGCGACCGTGGAAGAAGATCTGGGTAAAAGTAGAGAAGGGTCCCGAACTGATGATGAAGTTGTTCAGAGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKHSPCPRO.1 CAT L29089 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACTTGCAAGAAAACAAAGTTTCAATCACAGCCAAGGTTTTCCAAGGCTGTGGAAATCCCAAAGTCAGCATGAAAGGCTCCAGCAGTGAGGACAAGAAGAGGCGAGGGAAGGTCACGTTAGAAGCCAAATCCTCTGCAGTAGCACTGGAGATGCTGGTTTTGGATGCCAAAGGGAATCTGACAGCTCTCAAGTCTTACTGGGTCACCCTGCCTGGAGTCCTGTGCAGCAAAAAAATAATGGCCAGCCCAGCAGAGGATGACAAGTGTTGGAATGGGATGACCAAGGGCAGTTACCTGCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKJF11.1 CAT D14316 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGAAAAGTCTTTACCTGCTAAGTTGAACAAATTCTGAGGATGGAAATGAGTGCATTGCAGAAGCAATATTACAAGTGGATTTTAACAAGGAATTATAAAGCCCTCAGTAAAGGTTCAAAAGGCAGTACCTCAGGCTTCTGAACATTATGATGGAACTTAAGAAGTGTTGTAACCATTGCTACCTCATTAAGCCACCAGATGATAATGAATTCTATAATAAACAGGAGGCCTTACAGCATTTGATACGTAGCAGCGGGAAACTAATCCTTCTTGACAAGCTACTGATTCGTCTGCGAGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  265 CHKLECH.1 CAT J03188 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GACCCAGCTGTGGCCATTGTGCTGTGCTGGAGGATCCTGTGATCCCAAAACCCCGTTCTGCTCCCCGGGACCCCAAAACCTCCCTTCTGCTCCTTGGGATCCCAAAGCCGCGGCGATGGACGAGGAGAGGCTCAGCGACAATGTGAGGCTCTATAAAGGAGGCTCCATCCGGCAGGGGCTGCGATCCTTCGCTGCTGTTTACGTCCTCCTGGCGCTCTCCTTCCTCCTCCTCACCCTGCTGAGCTCCGTCTCATTAGCCAGAATT
...................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  236 CHKLII.1 CAT M25774 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ATGAGCATCAACCTCAGCTTCAGCCTGGGAGAGAGAAAGCAGGACAGGTCTCTTGGTGTAAAGGGCTGAACTGGTACCAACAAACCATGGTGCAATACAGGGCATTGGTGATAGCTGTGATTCTGCTCCTTAGCACCACTGTCCCTGAAGTGCACTCAAAGTCCATCATTGACAGAGAACGTCGTGACTGGCTGGTCATCCCTGATGCAGCTGCAGCTTACATCTACGAAGCTGTG
......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  289 CHKLIM1A.1 CAT L35569 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACAATAACAACATACACACATAAAAAAAAAAAAAAAGAAAGCAAACCCACGCCGCTGTTGTCGTCTTTTTGTTTTTATTTCGATTTTTCGCTTGCCATCTGGGACGCCGATACCCCACTCTCAGAAATAACCAAAGACAATGGTTCACTGTGCGGGCTGCAAAAGGCCAATATTGGACCGGTTCTTGTTGAATGTACTGGACAGGGCTTGGCATGTGAAGTGTGTTCAGTGCTGTGAATGTAAATGCAATTTGACAGAGAAATGCTTTTCGCGAGAAGGCAAGCTTTAC
...........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 CHKM2MR.1 CAT M73217 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ATAATGGTATATGTTTTTTCTTTCCTCTGCAGGCTTAAGTGATAATTGAGTATCTTGTTAGCAGCACAGAAATGAATAACTCAACGTACATAAACTCTTCCTCTGAAAATGTAATAGCTCTGGAGAGCCCCTATAAAACTATTGAGGTGGTCTTCATCGTCTTGGTGGCAGGGTCTCTCAGCTTAGTTACCATAATTGGGAACATCCTGGTCATGGTGTCA
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKM3MACR.1 CAT L10617 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACTGACACAGTAGTCGCCGGGAGCGAGGCAGATCTTGATCGTTATGGCAAAATCTTTCAGCAGTGTGTGGTATATCCAACTACAGGCCGGATGAACTACAGTCATCTGAAACATGATATATATATCTCCTCTTCCTTGTTCATGCCTACATGCTGACACACTACCAGTTGTGTTTCCAAAAGAGGAGTTCACAGAACTACACAGTGCCTGATCCTACTAGCTGCTTTGATGTTCCTCCCTGGACCATACTATGTCAGAGAGCCACAATGATCATGCACAATAACAGTTCAGCCTTGCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 CHKM93KP.1 CAT D45365 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGACCGGGGTCCACTCCTCCCGGTGAGAGGCGTGGAGGCGTCCAGCTCATGCCCCGGAGGTTTTTCAGCCGCAGCAGCCGGAGGGGGGGACTATGGACTGAGCGCATCGCTGTACCATGGAGTCCGGCTGCGGCTTAGGCACGCTTTGCCTTCTCCTCTGCCTGGGGCCAGTCGTAGGCTTCGGCGTGGACCCCTCGCTGCAGATCGACGTGCTGTCCGAGCTGGGGCTGCCGGGCTACGCGGCGGGCGTGCGCCAGGTGCCGGGG
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 CHKMLCKA.1 CAT M14953 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AATTCCGCTCTTTTTGAAGCCACTTGTTCTACCAAATGTTAGTGCACCATAATTTCCACCTGGATGAAATTCCGTAAGCAGATTCAAGAAAATGAATATATCAAAATTGAGAATGCTGAAAACAGCAGCAAGCTAACAATATCATCGACAAAGCAGGAACACTGCGGATGTTACACGCTAGTTGTAGAAAACAAACTTGGCAGCAGACAAGCA
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKMOS.1 CAT M19412 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCAGTTATGGGATCAGCTCATTGAGACAGATGCTGATCATTAGGGGGTGGGAGGGGAAAATGGTGCAGAGAGGATAAAAGAGCCTTAGGAAGATGCTCTGAGGAAGCCTTCCAGTCTCTTGTCCTAGTAACTGTTTCTGGCATCTTATTATGCCATCACCTATTCCTTTTAATAGCTTTCTTCCTTTGGAGCTCTCCCCATCTGCAGACTTGAGACCTTGCAGCAGCCCTGTAGTTATCCCTGGCAAAGATGGAAAAGCCTTCCTAGGAGGGACCCCTTCACCCAGGACACGCCGTCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 CHKMYO.1 CAT D90157 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GAGCCGTGCACAGTCCTCCCATGGAGCTCTTTGAGACCAACCCTTACTTTTTCCCGGAGCAGAGGTTTTACGATGGGGAAAACTTCCTGGGCTCCCGCTTGCAGGGCTACGAGGCGGCCGCGTTTCCTGAGCGTCCCGAGGTGACCCTGTGCCCTGAAAGCAGAGGGGCT
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  279 CHKNAKATPX.1 CAT L13208 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCATGTATAAACAACGTTTTCTTCAGTGGTGTATTACTGTACAGCAGTTGGAGGGAGCAAATTTCAATACAAGGCAGTTGTGGTTATATCCTGAAGTTACGAGAGCAGAACTGCAGCTGTCGCCTCGCCATGAGCAAGGAGACGAAGAAGCCGTTTCGCCAGAGCGTGGCCGAGTGGCGGCAGTTCGTCTACAACCCCAACAGCGGCGAGTTCCTGGGGCGCACGGCCAAGAGCTGGGGTTTGATCTTATTATTCTATCTGGTATTTTATGGCTTCCTC
.................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  237 CHKNT3A.1 CAT M83378 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ATATGTTTACAGCATTGAGCAAATCTTATTTAATTTCTTTTATCTTGACTTTCTGTTTCTTTGTAGATCTTACAGGTGAACAAGGTGATGTCCATCTTGTTTTATGTGATATTTCTTGCATATCTTCGTGGCATTCAGTCAACTAATATGGATCAAAGGAGTTTGCCAGAAGATTCAATGAATTCTCTCATTATTAAACTCATTCGGGCAGACATCTTGAAAAACAAGCTTTCTAAG
.......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKP105A.1 CAT M86930 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGAAAAACGGGGGAAAGTCCGCGAGAGACGGGGCGCGGCGGGTCACCGCGTGACATGGGCGGCGCTGAGGGGTGCGCGGCCGGGACCTGGAGGCGACGACGGCGACGACGGCGCGGCTCAACCAGCCCTGCGCTGATCCAGGACTTAAAATGGCAGGAGAGGATCCGTATATTATGGGAGTGTCAGATCCCCAAATGTTTGCAATGGACCAGCTCATGGGAATGAGTACAATATTTAATAATACAGGTTACATCACTTCAGATTTACCACTACGAACAGCAGATGGACCGTATCTTCAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKPECM.1 CAT M14229 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TAGGACGCCACCTCAGAAACCAACGAGCGCTCCAAAGCAAGTGAAACACCATCAGCTGAAAGGGAGCCAAATCCCCACTGACACCCATCCGACTCAACAATTGTGATTAGTACTTCAAGCTCTCAACAAGACCCACTGCAGCTGCAGTAATGGCCCCAGAGCTGAAAACTGAGGTCAACATCATCTCTAAGGTTATCCAGGGGGACTTGGAGAGCCTGCCTCCACAAGTGAGGGAGTTCATTGAAAGCAATGCCAAGCTGTGCCAGCCTGAGAGCATTCATATCTGCGATGGCTCAGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 CHKPEPCK.1 CAT J05419 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCCTCGCCTATACTGGGACAATTTATAATGTTTTGGTTAAGAGGGGGGGCGCAGAGTTGTAGGGGGGGGGAAACTGAGGACAGAATGCAGCGCGGGATGTGGGGCGTGGGCCTGGCCCGGCGCAGGCTGAGCACGTCGCTGTCGGCGCTGCCGGCGGCCGCGCGGGATTTCGTGGAG
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 CHKPGLB.1 CAT D10485 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TTGAGAGATTGGAAGCAAAAGGGAAAAAGAAAAATCCAGAATGAAGACTTTTGTAAATATTTTTCTGGGATTTTTTATCTTTGAGTCTGTTGGAGCTGTACCTATCACTGACACTGTAACTTATGATTCTGAGTTCTATGATGTTTCACTTGGAGAACTGCCTCACCCATTTGTCTCTGCTGAAAACGAT
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKPGRRA.1 CAT M37518 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ATCGCTCTCCCCTCCGCAGGACCGTCCCGGCGGCGATCGGCGCACGGTCGGGGCTCCTCGGAACGCAGCGCCATGTGAACGGGAGCCCCGTCCGGGCCGCGAGGAGCCGCGCCGGAGGTTTGGCGGCGTCCAGCGCTGCTCCGGGCAGCATGACCGAGGTGAAGAGCAAGGAGACCCGAGCGCCTTCGTCCGCCCGAGACGGGGCGGTCCTGCTGCAGGCTCCCCCCAGCCGCGGGGAAGCGGAGGGCATCGACGTCGCCCTGGACGGGCTGCTCTACCCCAGAAGCAGCGACGAGGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKPHOPHOS.1 CAT L27625 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GTGGTGAAGATTTCTTATTGTCTCCTTTTAAACCTGATCAGGAATCTGATGACTTTTGGAGTTCAGTTCTCACCACTTCTTCAGCACATCTGGTTACAGAGGAGACCTCCCAAGAAGACATCCTTCCTTCCGGAAGCCCAGATATAAGCATGCAGGATGTCCTTTACCAAGGCTCTGTTACACATGTTTCAGAAGGTGCAGCACCCCCAAGCTCTGATAAGCCTCCAAAGCATACATCTTCCACTGATGGAAATTTGTGGTTTCGGAATGCTACGGAGCTGACAAGTCAGCCTGTTGGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 CHKPKM.1 CAT J00903 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGCGGCGGCGGCGCTCGGGCAGGACAGGCTTTGGGCACGGCGGCGGAAGCAGCAGCAGGAGACACCGAACTCCAGTAACCATGTCGAAGCACCACGATGCAGGGACCGCTTTCATCCAGACCCAGCAGCTGCACGCTGCCATGGCAGACACCTTTCTGGAGCACATGTGCCGCCTGGACATCGACTCCGAGCCAACCATTGCCAGAAACACCGGCATCATCTGCACCATC
................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 CHKPPGA.1 CAT M12111 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCGGGTCTTTTTTTCCGTTTTTTCTTTCTTTCTTTTTCTTTCTTTTTCCTTGCCCTTCTACTGCAGAGTGAGGGAAACTGTAGCTGAGGGAAAGAGTTATTTGTAAGGATGAGCGGCCTGTGGGGAGAACGGGACTTGTGCGCACGTGTGTCTCTGAGTGCACGGAATTTCTGTCATAATGAGCTCCCCTCACTGTGCCCCCGTAAGGCGTCCTGGGACTTTTCCCCACAGGGGAACTTTACGCGGTTGCCACACGGT
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  277 CHKPPPTHY.1 CAT M20243 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TTTTAAAGTTAGATTTAAGGGATCCACTAAACCAATTCAGTAGTCTTTAAATATACTTGACATCAAGACACAGCCATCTGCTGACATACCCCAACCAGAAAACTGTTAAGGACAATATCTGATAAAAATGACTTCTACAAAAAATCTGGCCAAGGCCATAGTGATTTTATATGCTATATGTTTTTTTACAAACTCTGATGGAAGACCAATGATGAAGAGATCGGTGAGTGAGATGCAATTAATGCATAACCTTGGAGAGCATCGACACACTGTGGAG
...............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 CHKPPRN.1 CAT M17538 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCTTCGGGATCTCCAGCGCCTCTACCCAACAGAATGAAATACGCACAATATGTTTTCCTGGCATCAATCTTCTCTGCGGTTGAATATAGCCTAGCTCAGACCTGTGCAGTGGACTCCTTCTCCGTGAAAGACAATTTTGATCCAAAAAGGTATGCAGGAAAATGGTATGCCTTGGCCAAGAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKPRA1A.1 CAT M88178 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ATTACCGTTGGGTTGGGGATTCCCTCTCATTTTTTTTTCTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTGGTAATTGGGGTTGAAACAAAATTCATTACCATAGAGCGCTTGATTAAAAAAACCCTTAAACGCAAAGCAGCTGCCATAATACTGGCAGGATGAATGGGACAGAAGGTATCAATTTTTATGTGCCTATGTCCAACAAGACAGGGGTGGTGCGAAGCCCCTTCGAGTACCCCCAGTATTACCTAGCCGAGCCCTGGAAATACCGCCTTGTGTGTTGCTACATCTTCTTCCTCATCTCCACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 CHKPRL.1 CAT J04614 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCTTTCTGGTAGAGCAAGTCATCACACAGAATCCCTACCATGAGCAACAGAGGGGCTTCATTGAAAGGTTTGTTTCTGGCGGTTCTTCTGGTCTCCAACACACTTCTGACCAAGGAAGGAGTGACCTCCCTGCCAATCTGCCCCATTGGATCAGTCAACTGCCAAGTTTCCCTTGGGGAACTTTTTGAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKPRLREC.1 CAT D13154 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGTTACAGCCTGGGATGAAGATAGGGGGTAGATCAGATAATCAAGTGATCTGACGTTCATGAATGAGAGGAACAAAATTTTTCTTTGCACACATGAATCCTTTCGTGAGCCCTTGATGTGATACTTCTTTCCAAGAGGAAGTGGAAATCATGAAACAGGATTTGATATCGTCTGTTCAAATCATATTGTTCCTTCCTCTGACCACAGTGGGTCTGGCAGGTCAATCATTCCCTGGAAAACCTAAGATAATAAGATGTCGTTCTCTAGAAAAGGAAACCTTTTCTTGTTGGTGGAAGCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  250 CHKRAV0GAG.1 CAT M73497 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AACCTACCGAGAACTCAGAGAGTCGTTGGAAGACGGGAAGGAAGCCCGACGACTGAGCAGTCCACCCCAGGCACGATTCCGGTCGCCCGGTGGATCAAGCATGGAAGCCGTCATAAAGGTGATTTCGTCCGCGTGTAAAACCTATTGCGGGAAAACCTCTCCTTCTAAGAAGGAAATAGGGGCCATGTTGTCCCTGTTACAAAAGGAAGGGTTGCTTATGTCTCCCTCAGACTTATATTCCCCGGGGTCC
....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKRPK2.1 CAT D14460 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CATCATGCAGCTTTTCCTCTACTCAGATGAACAAGTAGGCATTACAATGTTACTGCCATCTATGCACAAAGGACAACTTTACCTGTGTGACAGATGGGCTTTGTTTTACCTCTGTAACACGGACTGCAGATAGAGTCATACGCAATAGCATGTGTATAGCAGAAATTGATCTGATTCCTCGAGACAGGCCATTTATTTGTGCACCATCCTTCAGAGATGGAGTTACTACTTTGCCTCATTGCTGTGACAGAGACCACTGCAATAAAATAGAACTTCCAATTCCAACACCAGGTCCTACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKSRVCNTK.1 CAT M57290 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GACACGTCTTTTTGGAGGCGTTCTGCATTGCTACCAAATGTGACTCCCCTGTGCTCGGGGGGGTGAATTTGGATGGTTCATTTAATTATCCTTTGCCTTTTCGTGACCCACCGGCCTCTGCCAGGTTGGGCTGTGAGGCTTTAATTAAGATGTCTTTCAATGTAACAGGAGTTGATGGAGTGGGATGGGAGCGGCCGCGCATTGCTTCTGCTGGGAGCACACAGCTGCACCTTACAGGGCCGTGGCGAAGGCATGGATTTGTCCTGGGGAGGGATGGAGGGATGGGCAGGGATGTGCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 CHKSRVCNTK.2 CAT M57290 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCTGATGGAGCACGGGGGGAAACCTTGGCCTGTGCTGGCCCCTCGTCCCACTGCTTATATCCAAAAGGATGCTCTCGGTTTTCTATGCTACAAACCAGGCTGGGGTTAACGCGCGGCTCTTCCAGGCAGGGCTGGCGGAGGCTGTGCTGCAGGGAAGGGAAGAAATACAGAGTTGAGGGGGGATTTAAAGCTGGTGGCGAGGCACTGCGTGGTGTCCCCGTGCCAATCTCCCTT
....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKSTCF.1 CAT D13516 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCCCGCAGCGGAGCGACAGCAGCTCGGGGCTGGCCGAGGGCAACCCCAATGCGTGGACTATTCGCCGCTGCAGCATGCTGGAGCTACAGTTCAGCTGAAGGGAGTTTGCACACGGCCGGCTGGGCTGGACTGCAGCGCTGCCATTCCTTATGAAGAAGGCACAAACTTGGATTATCACTTGCTTTTGTCTTCAACTACTCCTACTTAATCCTCTTGTCAAAGCCCAGAGTTCCTGCGGGAATCCAGTGACAGATGATGTAAATGATATTGCAAAATTGGTTGGAAATCTCCCAAATGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  250 CHKTCRBV1.1 CAT M37798 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCATTTCTTCCTTCCTCAATGTTTCCTCCTCACACAACAGAGCTCCTAGGTCAGTGCTGGCACCACAGGCAGATCAGCTGAAGAAGATAACACTTTTCCCATGTTTCCCTGCTGGTTTCTTACGGCCTTGCTGGCCCATGTAGGCTGGGCTCTTCAGCAAACCCCAGACATGATTGTCCGACTGGGAGACTCTCTGACTCTGAACTGTTCACACAAAGAGAGTGGAGCCTGGACCATGCTCTGGTACAAG
....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 CHKTCTORIN.1 CAT L38519 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGCAACGGCTACTGGAATAAGACCGCAATGAAAATCTGAAATACTTAATCCCCTCCTCTCTTGTCATTGCAAGAAATGGTGGCTGTTACTGTTTATCTGATGGTCATCTTGGCTCAAGCTTTTGCAGGGCCCTGCACTCCAAATAAAGCAGATGTAATTCTGGTATACTGCTATCCTAGAACCATCATTACAAAAATTCCAGAGTGTCCTTATGGATGGGAGGTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 CHKTELOKIN.1 CAT M96655 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCAGCTAATTTGTACGAAGCACCATTGTCACAGAAAATCACATGCCTTTTGGATTGGATTGATCAGAAGCCTTTTGTGTTATGTCTTAGAAAACAGGCCATGCTGTCCGAGCAATAGGAAGACTGTCATCCATGGCAATGATTTCTGGTATGAGTGGGAGGAAGGCCTCTGGGAGCTCGCCTACCAGCCCGATAAATGCAGACAAAGTAGAGAACGAAGATGCCTTCCTTGAAGAAGTGGCTGAGGAAAAGCCCCATGTAAAGCCATACTTTACTAAAACA
...................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKTGFBA.1 CAT L01121 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCGCGCGGGACGAGGCGTGGACGGAGCCCCTGCCAGGCAATTAGAAGCCTGGAAGATCTGATTTCAAAGCACACCACAATTTTCAAAGGAAGTAAATCTACATGAAGAGCTACAGAAAGAACTGATTTAAGAAGACGGTGCTTGCAAAAATGTCTTCAAGTTGTGTTACTCCAGTGTTTGCTTTGATGATTCTGTGTTTTGCAGATGCAGGTCCTGTGCCAAGGAGTGAGTGTGTGCTATCTCCTGTTAACAGTTCACACCCAGTCCATGCCCTGTTGGAGAGTTTCACAGTCTTATCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  294 CHKTHD.1 CAT J03882 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GAGAGCGCTGAGGAGGCCCTGAGGCTGCGTGGCCGAGCTCGGTGCGGCAGAGCGATAGCGGAGAGCGCAGCGGCGTGCGGGACGCGCGTGCGCGGGACGAGGCCGTTGGCCGCCTTCTTGCTGTGCAGCCCAGGAGCCGCCGCCATGGTGAAGAGCGTGGGCAATCTGGCTGATTTTGAGGCAGAACTGAAAGCTGCTGGTGAGAAGCTTGTAGTAGTTGATTTCTCTGCCACATGGTGTGGACCATGTAAAATGATCAAGCCATTTTTCCATAGTCTGTGTGACAAGTTTGGT
................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 CHKTHROM.1 CAT M81391 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCAGTAGTTCTCAGTGAGAACTACTGCAGGCTGTACAGGATGGCGCACAGCAAAACCACTATGCTGCAGGGCCTGCTCCTTTTCGGCCTTCTGCACCTCACCTTGAGCCATGACGGAGTTTTCCTGGAAAAGGGGCAGGCACTGTCACTGCTCAAGCGTCCACGACGTGCCAACAAGGGATTTCTGGAA
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 CHKTIM.1 CAT M11314 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGGGCTACGGGGGGTGGGGCTTCGCGCCCCGCCGGCCTATAAAAGCGGCCGCCGCGGCTCCGTGCCGTTGCCGACCTTCGCCTGCGCCGCTGCTGCTTCGCGCCCGTCGCCTCCGCCATGGCTCCCAGGAAGTTCTTCGTGGGTGGCAACTGGAAGATGAACGGCGACAAGAAGAGCTTGGGCGAGCTCATCCACACGCTGAATGGCGCCAAGCTCTCGGCCGACACCGAGGTGGTTTGCGGAGCCCCTTCAATCTACCTTGATTTT
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 CHKVICOLL.1 CAT J05475 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCTACAAGATGACCTGTTTGGAGATTGCAGGTCCAGCTGGTCCCAAGGGATACCGAGGGCAAAAGGGTGCAAAGGGAAACATGGGTGAACCAGGCTCCCCTGGACTGAAGGGACGGCAGGGTGACCCAGGTATTGAAGGTCCAATTGGATACCCTGGTCCTAAGGGTGTTCCAGGGCTGAAAGGAGAAAAGGGCGAGATTGGATCTGATGGACGGAGGGGCGCAGCTGGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 CHKVILM.1 CAT J03781 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGGAAGGTCCCCTGCCTGCAGCCAACACCATGGTGGAGCTCAGCAAAAAGGTCACCGGGAAGCTGGACAAGACCACGCCGGGCATCCAGATATGGAGAATCGAGAACATGGAGATGGTGCCGGTGCCCACTAAAAGCTATGGCAACTTCTACGAGGGGGACTGCTACGTGCTGCTGTCG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 CHKVINX.1 CAT J04126 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCCCCTGCCCCGCCGCCGCCATGCCCGTCTTCCACACGCGCACCATCGAGAGCATCTTGGAGCCCGTGGCTCAGCAGATCTCCCACCTGGTCATCATGCACGAGGAGGGGGAGGTAGACGGCAAGGCCATCCCGGACCTCACCGCCCCCGTGTCGGCCGTGCAGGCCGCT
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  251 CHKVSCOC.1 CAT M92039 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCCACCTCCTCCCCCCACCACCGTCCCCCACCACCCTCCCCCACCTCCTCCCCCCACCTCCTCCCCCCCCCCGGCCCCACACCCCCCCTTTCCCATCCGCCATGTCATCGGACGACGACTTCTACCTCTTCACCAACGGCTCAGTGCCGGGCCCGTGGGACGGCCCCCAATACCACATCGCCCCCCCGTGGGCCTTCTACCTACAGACGGCCTTCATGGGGATCGTATTCGCCGTGGGGACCCCACTGAAC
.....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  259 CHKW1P.1 CAT D31901 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCCCCAGCGCACGGGCTGAAGGAAATACATTGCACGGGAGATTCAGAAGCCTCCTATTTTCCCCTCGGAGCAGCTGATTTCTTTCTGAAAGTGGGGGACGGTGGAAAAAATGAAGCCGAGCCCGCAATTTTTCTTAGCTGCTTTTCTGTCCTTGATTCTGCAGACGGGGATTTGCTACGGGATAAAATGGATAGCTCTGTCCAAGACTCCTTCATCTTTGGCCCTGAATCAAACCCAGCACTGCAAGCAGCTAGAAGGC
.............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 CHKZOV3B.1 CAT D16151 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCGGCGTGCTGGCCGGCTTCTGCCGCGGGCACCCGGGGCGGCTGGTGCGGCTGCTGCTGTTCTGCCTCTGCCTCCCGGGCGGCAGCTCGCAGGTCTGTTAGTAACGACGCGGGATGCCAGTCCTACTCAAGAGAATGCTTTGACTCAGATGAACACTGGACAGAAGTCATCTGCTGAGCCCATAACAACTACACAGACCGTCAGCCAAACAACCTGGGACAGCATTTCCAGCATTTCAGATCACTTGACGCTTGGACAGGATGTATCTACACCTGGTTCAGATCTTACCACATCAGGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 GDAXII.1 CAT X53334 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCCGCCGCCAGAGCAGCCTTGCCCGCCCCGGCCAGCATTCTGCCAACATGTCTACTGTCCATGAAATTTTAAGCAAGCTCAGTCTGGAAGGAGATCATTCTCTCCCTCCAAGTGCATATGCCACAGTTAAGGCTTACTCAAACTTTGATGCTGACCGGGATGCTGCAGCCCTGGAAGCAGCCATCAAGACCAAAGGT
...............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GDCARANH.1 CAT Z14957 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCGAAGTCTCCCTCCGCCCCCGCCCGCGCTCCCCACCCCTTCCTCCGGCCGCGGAGAAGGGCATGGAGTTCGCGGGAGCCTATAAAAGCCCCTGACAGCCCGCCGAGGCCACGGCGTTGCGATAGCCGACGGAGCCGGGCCGGCGCACCATGTCCCATCACTGGGGGTACGACAGCCACAACGGACCCGCGCACTGGCACGAGCACTTCCCCATCGCCAATGGGGAGCGCCAGTCGCCCATCGCCATCAGCACCAAAGCCGCCCGCTACGACCCCGCGCTGAAGCCCCTCAGCTTCAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 GDCFYN.1 CAT X52841 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TGATTTTAGATAATGGGCTGTGTGCAATGTAAGGACAAAGAGGCAACAAAACTGACTGACGAGAGGGATGGGAGTTTAACGCAAAGCTCAGGCTACCGCTATGGCACAGATCCCACGCCACAGCACTATCCAAGCTTTGGTGTGACTTCAATTCCAAACTAC
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GDCHOXA.1 CAT X57760 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCCAGGCCATGGCGGTGCGGGAGGCGGCCGCTGCGTGACACCCGGCCGCTTCGGCACGGAGCGGCGCAGCGCGGTGCATCGGCACAGCATGAGCACAGAGCCAGGTGGAGAAGATGTATGTAGGCTATCTTTTGGATAAGGACACCAACATGTATCCCAGTCCCGTCCGGCATCCCGGCCTCAACCTCAACCCCCAGAACTACGTGCCGGGGCCACCCCAGTACTCGGACTTCGCCAGCTACCACCATGTGCCAGGGATTAACAACGACCCTCACCATGGGCAGCCCGCAGCCGCCTGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GDGABAAA.1 CAT X72806 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AATTTGCTCCATCTCCAGCAGCAACCACTGCTCCTTTTGATGTTGTGGTACGCCGTGCGCATGCGCTTCACATTAGAATTACTGCACTGGCCAGAATAAGTTGGATCTCCTCTTCACTGAAACCCTAAACCATATCAAAAACTAAAGGGATGCTGAGAGTCCGGAAAAAGGGTTACTTTGGGATTTGGTCATTCCCTTTAATAATAGCAGCGGTGTGTGCACAGAGTGTCAATGACCCTAGTAACATGTCACTGGTGAAAGAGACCGTGGATAGACTGCTGAAGGGCTACGACATTCGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  290 GDMXGNA.1 CAT Z23168 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCGGCTGAATGTAGTTAATTGTTTCTCCTTGCTGTGTGACTCTGGCAGAGGCTGTCAAGAGTGGTCGGTGTCGATAATAATCACTGCTCGGTGCAGTACCTGCGGACAAGCCATAGAACAAGCCAGAAGAACAGCAGAACATGAACAATCCATGGTCCAACTTCAGCTCAGCTTTTGGATGTCCCATTCAGATCCCAAAGCAGAATAGTAATGTACCACCTTCCTTACCAGTACCTGTAGGAGTTTTTGGGGTGCCTCTGCGATCAGGCTGCAGCAATCAGATGGCTTTC
............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 GDPTHRP.1 CAT X52131 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TAAGCCCCGGAGGATATGATGTTCACGAAACTCTTTCAGCAGTGGAGTTTCGCGGTGTTTCTTCTGAGTTATTCTGTGCCCTCCTACGGAAGATCAGTAGAGGGGATCAGCCGCAGACTCAAACGGGCCGTATCAGAGCACCAGCTACTGCATGACAAGGGCAAA
...............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 GDTRTHY.1 CAT X60471 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCACAACTCACTAACAGCAAACAGAATGGCCTTTCACTCTACTCTTCTTGTTTTCTTAGCTGGACTGGTATTTCTCTCCGAAGCTGCACCACTGGTCTCCCATGGCTCTGTTGATTCCAAATGCCCTCTCATGGTGAAAGTGCTGGATGCAGTCAGAGGAAGTCCTGCAGCTAAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 GDU06938.1 CAT U06938 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACTTCTGCCTTGCACCATGGAGAGGATCAGACCTCCAACTGTAGTCTCCCAGAGGAAGAGGCAGAAGGGAATGTATTCCCCAAAACTTTCCTGCGGTTATGAAATAAAATTCAATAAGCTTGTCATTTTTATTATGCAGAGGAAGATGGGGATGACCAGAAGGACA
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGALHOXB3.1 CAT X74506 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TATTATTGTGTGTTTTCTCCTAACCTTTCAGGTCAGCTTCCAATAGACAGCTGGAAATGGCCTGTCACGTGGCCTTGGGGTGCCAATGTTCTGCCATAGGGGTGTCAAGACCCTGGTAAATGGAAAAATCATTTTGGGGAATCCTGGAGATGCAGAAGACAACGTACTACGAAAGCTCCACGCTCTTTGGGGGCTATTCCTATGGGAGCACCAATGGGTTTGGCTACGAGGGTCCCCAGCAGCCCTTCCAACCGGGTTCCCACGTGGAGAACGACTTCCAGAGGTCCGCCTGCTCCCTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 GGBBPA2.1 CAT X52296 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GAATTCATCTTCTTTTACCCTCTGCTCAGGAAAGGATAGACAGCCAGTTTGGACAATGCTTACTGAAAAGTGCTTGGGATTTTTTTATTCTGGACTGTGTCTGTGGGCATCCTTGTTCCTGTCTTTCTTTAAAGTATCTCAGCAGGGTGAAAGCCAGAGACGCTTGTACAGAGATCTGCTGAGAAACTACAATCGTCTGGAGCGC
.......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 GGBGST.1 CAT X80503 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCCATGGACAGAGGTACTGCAGGCAGTAGGTGCAGCCTAGGCCCCAGGTGGTGACCGGCCCCAAGAAGGCCGGCAGCAGCCTGTCCTTGTGGCCTTAGCTTCCCCCCACGTCGTGCTCCACCAGCAGCAAGATGGTCACCGTCAGGAAAAGGAACGTGAAGGTCTTCACATTCGCCTTCGTACTCATCACGGTGACGTCATTCCTGCTGAACTACAAGCACCAGGTGACCATGACCACTTGGGATCCTAAACATATCATCAGTCAGTTTTCTGAGCAAGTC
...................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  273 GGCKR1.1 CAT X15538 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGCGCTGCGTTCGCCTCCATTCTGGGGTCTGAGGGGGATCCGCGCCCCATAGGATGCGTTTTCCCAACGTATGGATTTAATTCCAGGGGTCTCCCTGCCCTGTAGGGGATGCCCTGCCTGCCATGGAGCCCTATGTGCTGCTGGACCCGCGGCAGAAGGCGCTGTACCGGGATGTGATGCAGGAGAGCTACGAGACGCTGATGTCCATCGCTCAGGGCTTGGTGAACCACAAAGCAGCAGAGGAGGACGCCGTGGGGCTGAAGGAGGACGCC
...........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 GGCMIL.1 CAT X07017 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GACATAGATGATGCACTTCATCATTTTGTCATAGGACTTCACTGACATAAAGGAAAACGAAAGACTGCATCCATGGAGCACATTCAGGGAGCTTGGAAGACTATCAGTAATGGTTTTGGACTCAAGGATTCTGTCTTTGATGGCCCAAACTGCATTTCACCGACCATTGTCCAGCAGTTTGGTTATCAGCGCCGAGCATCTGATGATGGCAAGATATCAGAT
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 GGCONECNG.1 CAT X89598 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GACCGCCGCCGCACGGCAGCGGGCAGCGCCGCGGGGAGCGGGCGCCGAGAAAGTTTGGGTCCGGATATTGCCGAGGGAGGCGTGGAGGCTGTCAATTCGATGTTGGTATGTAAAGCAAAATGGCAAAAATCAACACCCAGCACTCGTACCCTGGCATGCATGGACTGTCTGTCAGAACTACTGATGAAGATATTGAAAGGATTGAAAATGGCTTTATCAGAACCCATTCACTGTGTGAGGACACATCTTCAGAACTGCAGAGGGTCATT
.......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  188 GGCONTAC.1 CAT Y00813 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GAATTCCTTTCGAGATAATCTCTGAATAGAAGATAACCATGAGGTTCTTCATCAGTCATCTTGTTACACTCTGTTTCATCTTCTGTGTGGCAGACTCTACCCATTTTTCAGAGGAAGGAAACAAAGGTTATGGACCCGTTTTTGAGGAGCAACCCATTGATACTATCTATCCAGAAGAATCTTCAGAT
......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  291 GGCRUNB.1 CAT Z36530 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACAAAAGGCACTGGGATAAAGCAGTGTGATGGCTGGGCAGAGGGTTGTAACCATGACCGTTCTTCATTTTTCACCTCCCAAGGTAGAAGAAATCATATATTCCTTCACTGTGAAGAGAAAGTGAGTTTTAAAGAGGAAACAATGGCTTCAAACAGCGTATTTGATTCACTTCCTTCTTACCAGCACTTCTTGAGAGATACCAGCACCAGCCGCCGCTTCACGCCGCCCTCCACCGCGCTGAGCCCGGGGAAGATGAGCGAGCCGCTGCCGCTGCCCGGCGCCGAGCACAGC
.............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGCTF4.1 CAT X64295 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ATGAGCCAGCCTGGCTATGGTGGAATGCTGGGAGGCTCCTCTTCCCACATGTCCCAGTCCGGCAGTTACGGCAGCCTGCACACACACGACCGTTTGAGCTATCCCCCGCATTCAGTCTCGCCTACGATATAAATGCCAGTCTTCCTCCAATGTCAAGCTTCCATCGTGGCAGCACCAGCAGTTCACCTTACGTAGCTGCCTCACACACTCCACCTGTCAATGGATCAGAGAATATTCTGGGAAACAGAGGAAATGGCGCTGGAGGCTCACAGACAGGCGATGCGCTTGGGAAGGCATTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 GGCYCB2M.1 CAT X62531 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GTTTGTGTAGAGCGGCGCAAGCGGCTGCGGCCTACTCTGCTTTCCGTACCAATGGCGTTAACGCGTCGCGCAGCCGTCATGAGAGGGGTGGAGAATGCCGTGACTGGACATAATACCAAAGCCAAAGTTCAGGTGACTGGCAAGAGGGCTGTTTTGGAAGAAATAGGTAACAAAGTTGCAAGAGGATCCAATGTGCCCAAG
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGEAVDNA.1 CAT X59844 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCTACTGGGGAAGCCGAACACCCCGACACCGGAGAAGCGGAAAAAAACACTTATATGGGTGCGTGGACCACCGAAGACAGGCCAGGACACGGACCCGGCAACACAGACGTTACTGCCCACACCAAGAAATTTGGTTCTACCTCTGCTAATGTGCCTGTATCTATGTTCTTTGCCAGGGGGTGGCACGGCTATTGACTTCTTGCTTTTAGCTCAAAGCCACGGATGTGAGGATGTCGAAGGGTTCTGTTGCTTCAACTTAAGTGATCACAGTGCATCGATCCATAAACAACTACAGTGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGEOS47GN.1 CAT X91908 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AAGCAAGATAAATTGTTGAACAAAGTGCACCTGCATTTGAATGCTGCTGATTTTCACCAAGGAGCACACCAGGAAGAGCAGACTTGCAGAAGCACTGATCTGTGGGAGTTCTGAAGGCTGGAAAAGGCACAAATCCCAATGTTTTTAAGATGAAGAGCTCTGAAAATGTCTTGTACCTTCTCTTGGTTCACGCTGCTCTCAGCCTGGAACGTGTGCGGTGGTGCACCATGTCTAACCAAGAGCTTTCCAAGTGCAAGGACATGAGTAATGCCTTTACTGGGGCTGGGATCCTTCCCCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGFILA.1 CAT X72873 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACTGCCCTGGAGACAAGTCCTAATCATCTGGGGGGTGATTATGGTCAATTCTTCCTCCCCGAACCCCCCAGATTCAAATCAGATCCAAACTGGAGAGACAGGCAGGCACGGAAGAGGGGACACCGGCACAGCACAGCCCCCCCGAAGCCATGTACAGGAGCAGCTTCCTCCGCGAGGTTCGCAAGGAGAAGTACGAGCGCTCGGACGCCTATGATGAGCTGCGGGGCTCCCCTGAATTTGACAGCTTGGCCCAAGCCCAAGGCCTGGAGAACCTGCAGGAACTCAACGAGCGCTTCGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  237 GGGABAA.1 CAT X73533 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GAATTCCGGCGCAGCGGGTATCGGGGGGGTCCCGCCGCCGCCGCCGCCGCTCCCCCCAAGCCCGGAGCCGGCCCTCGCCTCGCCGAGATGCCCGCGATGGTCCTGCTGCTCTGCCTGGCCCTAGGGCCGGCGCTGCGTTCTGCCAGGTGTGAGAGCACAGAGGAGTATGATTACGATTACCTCAGCATCAACAAAACCTGGGTCCTCACCCCCAAGGCACAGGAGACGGATGCCACG
.......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGGALB.1 CAT X77775 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCTCCGGCTCACACCCTCCTTCCTCCACCGCTCCTCGGAACATCCATCGCTCCGTCCGTCCATCCGTGCGTCCATCCCGGCTGCGGGGAGCAGCGGAGCGCCGCCGCTTCGGATCCACGCGGACGGCGGACCCAACCCGGAGAGCAGCGATGGGTTCCCCCCGCTGGAAGCGTTTCTGCTTCTTGCTCCTCGCAGCCTTCACCTCGTCCCTTCTGCTCTACGGGCACTACTACGCTACGGTGGACGTGCGCAGCGGCCCGAGGGTCGTGACCAGCCTGCTGCAGCCAGAGCTGCTGTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  181 GGGALNAC.1 CAT X74946 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCGAGCTTCCATCTCTCCCGGGCCTCTCACTATGGGGTTTTTAATCAGAAGGCTTCCTAAAGATTCCAGAATATTCCGTTGGCTCCTTATTTTAACAGTCTTTTCCTTCATCATTACTAGTTTTAGCGCCTTGTTTGGCATGGAGAAAAGCATTTTCAGGCAGCTCAAGATTTACCAAAGC
...............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 GGGHOX.1 CAT X62019 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCGTTTTAGGCTTTCCGCTTATTCCCTGTTGTAACTAAATACTGCTGTAAGAACAGCTGAAGTCCTTTGTTGGAAATGTGTGATCGCAGTCTCTACAGATCTGGCTACGTTGGTTCTCTCTTGAACTTGCAATCTCCAGATTCCTTTTATTTTCCCAATTTGCGGGCTAATGGCAGTCAGTTGGCGGCTCTGCCCACCATTTCCTACCCCCGGAGCTCGATCCCG
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGGPARA.1 CAT Z48168 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TGCATGGGGTAGAGCCGGGAGCGCGCGAGGAGGGCACCAAACTCCCAGATCCGAGCGACGGGGTTCAGCCGATCGTGGGCAACCAGAAGAATCCCAGAGACTTTGATGATAAATTGGGGACGCCCCCAGGACTCAGGACCGGTGGAGAGATGGCCAATCCTGTCCCGTCAGCCTGCTGCGTGGTGCTCGCCGCGGTGGTGGTGGTGTACGCTCAGAGGCACAGCCAGCAGGACAGCCACATCCAGTATGAGCGGGTAGGTGCCGACGTGACCATGAAGTGCGGCTCCATGGACTGGGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  282 GGHRASR1.1 CAT X03578 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCCATTCTACCTCTCACCACATTGGTGTGCACCTGGGTTGATGGCCGGACCGTCGATTCCCTGACGACTACGAGCACCTACACCTGAGGTGGTGGTGCTCCTGGAGGCCCTGAGCTGGGGTCAGCTGGAAGATGACCGAGTACAAGCTGGTGGTAGTGGGAGCTGGAGGTGTCGGGAAGAGCGCTTTGACGATACAGCTCATTCAGAACCATTTTGTTGATGAGTACGACCCCACAATAGAGGATTCCTACAGAAAGCAAGTCGTCATCGATGGAGAGACC
....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 GGIFNA1.1 CAT X92476 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGCACCACCACCGAGCCCCACCAGGCTCCTGCCCAGCACAACGCGAGTCCCACCATGGCTGTGCCTGCAAGCCCACAGCACCCACGGGGGTACGGCATCCTGCTGCTCACGCTCCTTCTGAAAGCTCTCGCCACCACCGCCTCCGCCTGCAACCACCTTCGCCCCCAGGATGCCACCTTCTCTCACGACAGCCTCCAGCTCCTC
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  249 GGINTB2.1 CAT X71786 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGCTCTGGTGCTGGTCCCAGCCAGGCAGTGCAGCCAGGGGGCTACCAGCCTCACTGCAGTCCCAGAAGAGGAGCTGAAGGGAAGGCTTGATGTGAGGAAATGCCCCGTGACTGCTGCCTCTGGCTGCCAGCAATGACCTGGGTGCTGTTGCTACTGACAACAGCCTTTGCTGCAGAGTGTCCCAAGATCAAGGTGGGGACATGCAAGAACTGCATCCAGTCAGGCCCTGGCTGCGCCTGGTGCAAGAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  293 GGLBPA.1 CAT Y00789 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGAGCTTGGACTGAACACTAGGAAGGCAGCAGAAAGAGAAACTCGGTGCAGACGCCCACTGGAGCCCTTGGCCTCCTTCTCTTCCCAGACTGAGAAGGAGAGAGACCTTTGCCTGCACTGCGCTGAACTCCAAGGGTTCCCCAATGAAGGCGACTTGCTGGATCCTGGCAGGCTTTTGCCTGCTTTTCTGCTGCAAGGCAGAAGAAGGACTGAATTTCCCCACGTATGATGGGAAAGACCGAGTGATCGACCTGAACGAGAAGAACTACAAGCATGCCCTGAAGAAGTATGAC
...............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGLEP100.1 CAT X07775 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TGCTGATCTCTGCTTAACTGGCTGGGGGTTGTACACTTAAGGATCAGTTCTTATGTATGCATTGCCTGTAACAATGCTAATAAAGACACTTTTTTTCTGTAAAAAAAAGGAATTCCCTTCTGCCGCCGCCTCGCACCTCCTGCCCCGCCATGGGCGGCGCTGCTCGGGCCGTCCTGCTCGGCTTTTTACAGGCTTCCTCTTCATTTGACGTGAGAGATTCGACAGGCAAAGTCTGCATAATTGCTAACCTGACAGTAGCCTTCTCAGTGGAATACAAAAGCAGTGGGCAAAAGCAGTTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 GGMD1.1 CAT X60450 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGTGCAACCATGAAGACATTGAATGTTCTCGCTCTCGTCTTAGTCCTGCTTTGCATCAATGCCAGCACAGAGTGGCCTACACACACAGTCTGCAAGGAGGAAAACTTGGAGATATATTACAAAAGCTGTGATCCCCAGCAAGACTTTGCTTTCAGCATT
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGNFMTRFA.1 CAT Z21646 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCCGCACGGACTGAGACGCCCGGGCGGGCAGCGCAGCGGGCCGTGCCAGCGCCGGGCTCGGGAGACCCCCACCTGACGACGGCCGCTCGATCCCGTGCCGGGGGGGXXCCCAGCGCCGTCTTCTCCTCCCCGCATCCCCCTTTGCTTTCATGCAACGCCTGGTGGCCTGGGACGCAGCATGCCTCCCCATTCAGCCGCCCGCCTTTAAATCCATGGAAGTGGCTAATTTCTATTACGAGGCGGACTGTTTGGCTGCTCTCAACAAGCTGCACCCGCGGGCGGCCGGGGGCCGCTCCATG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGNFYB.1 CAT X59713 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TGGCACACAAGTAGAAATGGAAATGTGGACACAGAAGAGAACAAAAGCAAATATGGTACCTGAAAAATGCATTAATCTAATGAGGTCAAAAGTGCCAAGAGAGTCAGCGGGCTTTGAGAAGAGATTCAAACAAGAATTGTCCTTTGAAGATGGATGGTGATAGCTCCACGACGGATGCTTCTCAGTTAGGAATTGCTGGAGATTACATTGGTGGCAGTCACTACGTGATACAGCCTCATGATGACACAGAGGACAGCATGAATGATCATGAAGATACAAATGGTTCAAAAGAGAGTTTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 GGNRCAM.1 CAT X58482 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CAAGAGTGATTTACTTAGTAGAGCCTAAAATCATGATGAAAGAGAAGAGCATATCTGCAAGCAAAGCTTCCTTGGTTTTCTTTCTGTGCCAAATGATTTCTGCATTGGATGTACCTCTTGATTCAAAACTTCTAGAAGAATTGTCTCAACCTCCAACAATAACTCAGCAGTCTCCAAAAGAT
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  232 GGP190MHR.1 CAT Z11718 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TGGCGGGCTGCGGGGCCCCGCTCTGTGCATTGTCCCGCCGCCGCCGCCCGCCCGCCCGCCGCAGGCGGCCGCGCCCCGCGCCATGGCCGCCTCCGAGCTGTACACCAAGTATGCCAGGGTTTGGATCCCTGACCCAGAGGAGGTCTGGAAGTCAGCAGAACTTCTTAAAGATTATAAACCTGGAGATAAAGTTTTGCAGCTTCGACTTGAAGAGGGCAAGGACCTAGAATAT
..................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  243 GGPB1GENE.1 CAT X90849 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCGGCGGCGCGGAGCGGCGGCGCGGGGCGGAAGGCCGCGGCGGGCGGCGAGGAGCGGCGCGGAGCGGCGGCGGCAGGAAGAAGTTGGATTCCATGGGTTCTAAGAGGCGAAGAGCAACCTCGCCGTCCAGCAGCGTCAGCGGAGGGGACTTTGATGATGGCCACCACTCCACAAATATCCCAGGCCCAAGCAGGAAGAGAAGGAGGCTTTCCAATCTCCCAACTGTGGATCCTATTGCTGTA
.............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  237 GGRINGZNF.1 CAT X95455 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GATTCGGCACGAGCGCCTAGGAGGCGGCCTAGGTGCGGCCCTCGCTCCTGGTGCCGGGCCTCGCGCCCGGCCTGCAGATATTAAAATATGCTGCTGTCAATAGGAATGCTGATGTTGTCTGCCACTCAGATATACACTATTGTGACTGTTCAGTTATTTGCTTTCCTGAATCTCTTACCAGTGGAGGCAGATATTTTAGCGTATAACTTCGAAAATGGAACCCAGACCTTTGATGAT
.......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 GGRNACMET.1 CAT X84044 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCGGGCCGAGCGCCGGAGCGGGGAGCGAGAGCGGTTGCCCGCCCGCCGGCCGCAGCGCTCGCCCCTCCGGCGGCGGTGCCGCTCCGCAGCGCTGCTCCGATCGCCGCGATTAAACCTGACAATGAAGCCTGTTACTGCCTATCCTTCTGGGATTATCCTATTCCTGTTTGCGTTGCTGCAAAGAAGTCATGGACAATGCAAAGAGGCAGCTAAAAAATCAGAGATGAACTTGAATGTAAAATATGATCTTCCTAACTTCATCACAGAGACG
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 GGRNAHGF.1 CAT X84045 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCCGCCGGGGGGGCCGCCAGCACCATGTGGGCTACCCAACTCCTGCCAGCCTTGCTACTCCATCAGCTGCTGCTGCCTCCCATCACGATCCCTGCGGCAGAAGGTAAAGGAAAAAGGAGAAATCCTCTTCATGACTATAAAAAAACAGGCGAGTTGATGCTCATCAAAGTAAAC
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGRODCNG.1 CAT X89599 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGATTTAAGTCTGATATTCTGATATGTTGATGATATTTAGCTTTTCACGGTGGCTCCACTTATGTGGTAAGGAAACGTGGCTCATTTAGAGGACTGGAATCGCTACAAGAAGCAGCAGATTACATCACCAAGCTAAGACAACTTTGACCATGAAGGTAGGAGTAATTGAGACCCATCACTCCCATCCAATTATTCCCAGCGTGGTGGTGCAAGACACCAGTGAGGATCCTGGACTGATAGAGAAAGGGGAAAACAGATTTGCCAGGCAATGGTATCTACCTGGTGCATTTGCACAGTAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  199 GGSERPIN.1 CAT Z71930 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGGGGTGGTGTTGAGCTTCTGTGCTGAGCTGGTCTTAATATCTCACAACATGTATTTCCTTGGACTATTGTCTTTGCTCGTTCTGCCTAGTAAAGCCTTCAAGACCAATTTTCCTGATGAAACTATTGCTGAGCTTTCTGTGAATGTTTACAATCAGCTACGAGCTGCAAGAGAAGATGAGAATATTCTTTTCTGTCCT
.................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGTGFB2E1.1 CAT X58071 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CACTGCATTTTGTCTGCAGATCCTCCCTTTGTTTGCACACATCCCCCTGTTATTTTTTAATATTAACCCCCCACCCCCCCACCCCCACCGTTGTCGTTCGTGGTTAAAGTCACTCTTTTTTCGGGGGGCGCTGTATTTAAGCACTTAAGATGCACTGCTATCTCCTGAGCGTGTTCCTCACCCTGGATCTGGCCGCCGTGGCTCTCAGCCTGTCTACCTGCAGCACCCTCGACATGGATCAGTTCATGCGCAAGAGGATCGAGGCGATCCGGGGGCAGATCCTGAGCAAGCTGAAGCTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGTGFB4.1 CAT X08012 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCGGGGTCAAATCCTCAGCAAACTGCGTCTGACCGCGCCCCCCCCCGCCTCCGAGACCCCCCCCCGCCCCCTGCCCGACGACGTCCGGGCTCTGTACAACAGCACCCAGGAGCTGCTGAAGCAGCGCGCCCGACTGCGGCCCCCCCCGGATGGACCCGATGAGTATTGGGCCAAAGAGCTGCGGCGGATCCCCATGGAGACCACCTGGGACGGCCCCATGGAGCATTGGCAGCCGCAGAGCCACAGCATCTTCTTCGTGTTCAACGTCGTCCCGCGTGCGCGCAGAGGTGGGCGGCCGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 GGTRKC.1 CAT X59669 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCACGAGGCCCTAGCGGGATTACCGAGCCAGCTGCCAGCATGCATTTCATCTGCTGGAGGATTTTTGCATCTGATCGCTTGAAGGTTTTGTTCAAGACAGACATCAATTGCAAGAAGCCGGATGATGGGAACCTCTTCCCTCTCTTGGAAGGGCAGGATTCAGGCAGCAGCAATGGCAACACGAGTATC
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 GGU07775.1 CAT U07775 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AATTCCGGCAAAAGAGAAAACGGTGCAGAGAGTTAAGATGTGCAGATAAGCAACTAGTGCACTGTGCAGCCAAAGTAACTGACAGTCAGTCAGAGAAATCTTTTAAAGAGGATTGCAAAAATATAGGCAGAATGAAGACTCACAGTGTTTTTGGCTTCTTTTTTAAAGTACTATTAATCCAAGTGTATCTTTTTAACAAAACTTTAGCTGCACCGTCACCAATCATTAAGTTCCCTGGAGACAGCACTCCAAAAACAGACAAAGAGCTAGCAGTGCAATAC
...................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU12534.1 CAT U12534 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCCGGCCGTGCCGAGCCGTGCTGCGCTGCGGGCAGAGGTCCCCCGGCCGGCGGTACGGTACAGCGCAGCGCCCGGTTCGCAGGGCAAGGTGCGGCGGTGGGAGGGGGCGGCGGTCGGCGCGGAGCGGAGCGCCGCGGGGGAGCCCAGCGATGGTACAGCAGGCGGAGAGCGCGGAGAGCGAGAGCAACCTGCCCCGGGAGGCGATGGACACCGAAGAGGGCGAGTTCATGGCTTGCAGCCCGGTGGCTCTGGACGAGAGCGATCCGGACTGGTGCAAAACGGCGTCGGGGCACATCAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 GGU12974.1 CAT U12974 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AACAGAGAATCTCCAAGTTACCCGTCTCCTAAGCCACCAAGCAGTATGTTTGCTAGCACTTTCTTTATGCAAGATGGGACCCATAACTCTTCTGACCTCTGGAGTTCATCCAATGGCATGAGCCAGCCTGGCTATGGTGGAATGCTGGGAGGCTCCTCTTCCCACATGTCCCAGTCCGGCAGTTACGGCAGCCTG
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU17605.1 CAT U17605 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CCCCCCTCCGCCCGTGCTGCTTACAGCATCAGTCCGGAGCTGAGCGGGGAGACGGGCGCGATACCCCATAACCCACCCATGCTCGGGAATGCCTGAGTGCTAACGCAGCGCCTCCGACCGCAGCACCGGCCACCCCTCCGCACGCCAAGATGCAAGCCAGTGCCGACTCCACCAAGATGGACTGTCTTTGGAGCAACTGGAAATGTCAGGCTATCAACCTGTTGTACTGGCGCGAGATCAAGCAGACAGGGATCGTGTTTGGCAGCCTCCTGTTGCTGCTCTTCTCCCTGACCCAATTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU20160.1 CAT U20160 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
ACTGTGTGTCTGCCTCAGGATTTCCAGTGTACGATTATGAACTCCCTGTCACAGAAGAGGCTCTCAATGCTTCTATTGCAAGGATCAATTCTCAGACTTGGGGCCCAAACCTGTATGGAGTTGTCAGGAGCCACGTTAGACACGTTGACATGTGGAACAGCAATGATTATAGACTAGAGCTGCAGCTCAGTATTCGTGAAACCGAATGCACAAAAGCTTCAGGAAGAGACCCATTTACATGTGGCTTCAAAGTAGGGCCTTTTGTGCCAACTGCTGTCTGCAAAAGTGTTGTAGAAGTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 GGU25274.1 CAT U25274 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGGCGCCGAGCCGCCTCCCCCGGCCATGTCCGCCTGAGCCCGGCGATCCGCGCTATGACAGCAGTGTTTGACAGAAGGGTCCCCGGCATCAGGTCCTCCGACTTCCAGCCGCCTTTCCAGAGCGCCGCAGCCATGCACCACCCGTCCCAGGAATCTCCCACTTTACCCGAGTCCTCGGCTACGGATTCCGACTACTACAGCCCG
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU25353.1 CAT U25353 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GGCGGAATCCCGCTGCTCCCTGACAGCGACGCGGCCCCGGGCCGGCCGTCTGGCCGCGCTTCTTCGCCGCCCTCCTCCTCGTCGCCGAGTTGAGAAGGGGAGCAGCGTCCCGCCTCGCCTCTCGGAGCGCGGCGGTCCTCGCCGGCACGATGAAAAGTAAAAAAGGTGTAGTTGCAATATCAGGCAGTGAAACAGAGGATGATGACACTATGGATGTCCCACTAGATCTTTCCTCATCTGCTGGCTCGGGCAAACGGAGGAGACGTGGCAACCTACCCAAAGAGTCCGTGCAGATTCTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 GGU26661.1 CAT U26661 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CTCCTCCGTCGCGCTCCGATGGATATCACCATTCACAACCCCCTGATCCGCAGACCTCTGTTTTCTTGGTTGACACCGAGCCGTATCTTTGACCAGATATTTGGAGAGCACCTGCAGGAGTCAGAGCTGCTCCCTACCTCCCCCAGCCTCAGCCCCTTCCTGATGAGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 GGU27196.1 CAT U27196 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCACTCAGCACATGAAGACACACAGCACGGAGAAGCCGCACATGTGTGACAAGTGTGGGAAGTCCTTTAAGAAGCGTTACACCTTCAAGATGCACCTGCTGACACATATCCAGGCCATTGCTAACCGCAGGTTCAAATGTGAGTTCTGTGACTACGTCTGC
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  246 GGU27465.1 CAT U27465 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGAAGACATAACTATTAGAAGCTGAAGCTCACTGAGCTTATATCTGACATCTCCCAGAAGCTATCTGAGCATTTGAACTGAGCCATCACCAAGAAGATGACTTGCCAGACTTACAACTTGTTTGTTCTGTCTGTCATCATGATTTATTATGGACATACTGCAAGTAGTCTAAATCTTGTTCAACTTCAAGATGATATAGACAAACTGAAAGCTGACTTTAACTCAAGTCATTCAGATGTAGCTGAC
................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  227 GGU27708.1 CAT U27708 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGAGCCTTTATTTTTAGTATGAGACAAACCTTGCTTTATTTCAGGAGACGCAAGTTGGATTATAAACCCTTTTGTAAATGTGTATGGTGATATTCGCTCCGCTTTTTGCAATCTTTGCATTTGCAACATGCGGTGGGTACTCTGGAGGACTGCGCCTCAGTGTGGACTGTGCAAACAAGTCAGAGAGTGACCTCAACATTGACATAGCCTTTGCCTACCCGTTCAGG
.............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU28380.1 CAT U28380 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
GCAGCCGTCCCGCAGCCGTCCCGCAGCCGTCCCGCAGCATGCCCCCCGCTCTGCCCGCCGGCTGAACGCTTCAGACTCGGGACACCGCCAGCACAGCCTCCTGGAGCCGGACAAGGTAACCGAGGGAGCGCAGAGGGGAGCGCAGCACCATGGCACAGTCCGTGACGGCTTTCCAGGCTGCCTACATCTCCATCGAAGTGCTGATCGCTTTGGTGTCGGTGCCGGGGAATATCCTGGTCATCTGGGCTGTGAAGATGAACCAGGCGCTGCGGGATGCCACTTTCTGCTTCATCGTCTCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU28980.1 CAT U28980 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGCGGCCGCGAGGAACGGGCTAGAAACGCTGCCGCCCTCCTCCTTTATCCTTCTTCTTTCCCCACCCCCTTCCCTCTTCCCTCCCCCCTCCCCCCTACCCCCCTGTAAAAACTTTTCCATCAGAGTAAGAGAGAAATCGCTTTGGGAACATGGAGTTGCTGTGCTGCGAGGTGGATCCTATGAGGAGAGCTTTGCCGGACCCGAACTTGCTCTACGACGACCGTGTTTTGCACAACTTACTGACGATAGAGGAGCGGTATCTGCCCCAGTGCTCCTACTTCAAGTGCGTGCAGAAGGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 GGU31977.1 CAT U31977 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AATTCGGCACGAGATGGCGGCCGCCCAGCAGGCCAGGGCCGGAACCGGGGCGGCGGCGGCGCGGCCCTGAGCCCTGAGCACATGGGGAAATACTGCGCCAGCCTGGGCGTCCTCAAGGGGCCCTGGGACCAGGTGTTCGCCGCCTTCTGGCAGCGCTACCCCAACCCCTACAGCAAACATGTGCTGACCGAGGACATCGTGCACCGGGAGGTGACGGCGGACCACAAGCTG
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU34278.1 CAT U34278 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CGGAGGTGGTGTGCAGCCACAGGTTTCCATCCTGCCCCCACCTCCCGGGGAGCAGCCCTGTGCTATACCCAACCCCCCGCACAGAGCACTGAGCCGGCTGCTGCCTGCCTGCACCCCGCCGTGGGACCTTCTGCTCTTCCCAACAAGTGATGGCATCGCTGTGGGTGAGAGCCAGGAGGGTGTTCATGAAAAGTCGTGCTTCAGGTTTCTCGGCGAAGGCGGCGACGGAGATGGGGAGCGGCGGCGCGGAGAAGGGCTATCGGATCCCCGCCGGGAAGGGCCCGCACGCCGTGGGCTGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  178 GGU40598.1 CAT U40598 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
CACCCAGAGGTAGAGGTTCCCCAGCACCATGTCTGGATCCGGCCCTGCTATGGCATCATTGGAGCCAGGCCTCGCTGGGTCCCTGAACCGAGGCCAAACTGACGCCAGCAATGTCCCTGTTCCCCCACATCACCCCGTCCCCCATGCTCAGACCTACCTGGATGAGCTCATCAGCATC
............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 GGU40874.1 CAT U40874 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AATTCGCGGCCGCCGGCCGCGGCCGGGGCAGCGGAGGGCCCGGGCCCGTCCCACGGCTCCTCATGGCCGGGAACTTCTGGCAGAGCTCGCACTATTTACAATGGATTTTGGATAAACAAGATCTACTGAAGGAGCGCCAAAAAGACTTGAAATTTCTGTCTGAAGAAGAATATTGGAAGCTACAGATATTTTTTACTAATGTTATCCAGGCT
..............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU48860.1 CAT U48860 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AGCAGACTGCAGAGTTTGCTGCAAATGCAAAACTGAAGTCCATCTTTGCACCTCTTACTTACCAAGGGGCTTCAGTGTCTTCTTCCTTGCAGTTCCTGGCTTTCCCCTAACCTCTCTTCTCGAAAGGAAGGTCTGTTCTGTTTCTGGCGATGCATCCCAAGAGGCGGCTCTGTTGGTGTCTCCCTGCTTCTGGTGCATGGGCATTCATGCTCACATCCTTAATTGCAGACACCACAGCCTGCGAGTCAGAGGAACGGCTGTTTCACAAACTCTTCTCCCGCTACAACCAGTTCATCAGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 GGU55871.1 CAT U55871 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
AATCCTGGGAATCCCTGTGTGCTAATTGAGCACTAACGAGATCAAAGCTCCCATCAGGCAATCATCACCCCCTGGCTCTGTCTTCAGTGCAGCTGGGAGTGGGTCCCCTGCACAGCACTGCTCTTTGTCTGTGGGTAGGAAAGCAGAGCATGTGGTGGCCTCTCCCTGCGTGTGCCAGCTTTGGAGCTGGCCTTGCCTGGGCTCTCCTTACTGTGGCTCTGGGGATGGATTTAAGTTTGCAGGAAAGTTTGCTGTTAAAATCCCTGGGTCTGAGCGCAAAGCCCAGCCCCAAAATCCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 GGZYX.1 CAT X69190 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Archosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus. Gallus gallus
TCCCCTCCTCGCTTCCCCTGAGCAGTCAAAAAGATGGCTTCTCCAGGTACCCCAGGGACCCGTATGACAACCACAGTCAGTATCAACATTTCCACACCGTCCTTTTACAACCCACAGAAGAAATTTGCACCCGTGGTTGCCCCTAAACCCAAGGTGAATCCCTTCAAGACTGGGGGTACATCG
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 S66387.1 CAT S66387 Unclassified. Gallus gallus
CCCAGAAGGACAGCAAAAGAGGAAAAGAAGGGAACAACAATGCTGAGGTTTGCCATCACCCTCTTTGCTGTCATCACATCATCTACCTGCCAGCAGTATGGATGTCTGGAAGGGGACACCCACAAAGCGAATCCAAGTCCTGAGCCAAACATGCATGAATGCACTCTGTATTCTGAATCCTGTGAAGAT
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 D31784.1 CAT D31784 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAGAGCCAAGCAAAGAACATTAAGGAAGGAAGGAGGAATGAGGCTGGATACGGTGCAGTGAAAAAGGCACTTCCAAGAGTGGGGCACTCACTACGCACAGACTCGACGGTGCCATCAGCATGAGAACTTACCGCTACTTCTTGCTGCTCTTTTGGGTGGGCCAGCCCTACCCAACTCTCTCAACTCCACTATCAAAGAGGACTAGTGGTTTCCCAGCAAAGAAAAGGGCCCTGGAGCTCTCTGGAAACAGCAAAAATGAGCTGAACCGT
........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 D50402.1 CAT D50402 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATGTAAGAGGCAGGGCACTCGGCTGCGGATGGGTAACAGGGCGTGGGCTGGCACACTTACTTGCACCAGTGCCCAGAGAGGGGGTGCAGGCTGAGGAGCTGCCCAGAGCACCGCTCACACTCCCAGAGTACCTGAAGTCGGCATTTCAATGACAGGTGACAAGGGTCCCCAAAGGCTAAGCGGGTCCAGCTATGGTTCCATCTCCAGCCCGACCAGCCCGACCAGCCCAGGGCCACGGCAAGCACCTCCCAGAGAGACCTACCTGAGTGAGAAGATCCCCATCCCAGACACAAAACCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  176 D78586.1 CAT D78586 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCCCCGCCTCTGAGCTCCCTTCCCATGGCGGCCCTAGTGTTGGAGGACGGGTCGGTCCTGCGGGGCCAGCCCTTTGGGGCCGCCGTGTCGACTGCCGGGGAAGTGGTGTTTCAAACCGGCATGGTCGGCTACCCCGAGGCCCTCACTGATCCCTCCTACAAGGCACAGATCTTA
..........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HAAXTRSYV.1 CAT X90840 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGTGTTCCCCCCACACTGGGGCTCCCACTACTGCGAGGAGTGACCCACGAAGGCCACAGAGATGGCCGGGGCTTCGGTGAAGGTGGCGGTGCGGGTCCGCCCCTTCAATTCCCGGGAAATGAGCCGTGACTCCAAGTGCATCATTCAGATGTCTGGAAGCACCACCACCATTGTTAACCCCAAACAGCCCAAGGAGACGCCCAAAAGCTTC
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HAE14AT.1 CAT X91196 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTAGCTGCGTGGCTAACGGAGAAAAGAAGCCGTGGCCACGGGAGGAGGCGAGAGGAGTCGGGATCTGCGCTGCAACCACCGCCGCGGTTGATACTACTTTGACCTTCCGAGTGCAGTGACAGTGATGTGTGTTCTGAAATTGTGAACCATGAGTCTAGTACTTAATGATCTGCTTATCTGCTGCCGTCAACTAGAACATGATAGAGCTACAGAACGAAAGAAAGAAGTTGAGAAATTTAAGCGCCTGATTCGAGATCCTGAAACAATTAAACATCTAGATCGGAATTCAGATTCCAAA
.........................................................MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HALIG4.1 CAT X83441 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTTGTGTTCAACTTTAGAACGAATACAGAAAAGTAAAGGACGTGCAGAAAAAATCAGACACTTCAGGGAATTTTTAGATTCTTGGAGAAAATTTCATGATGCTCTTCATAAGAACCACAAAGATGTCACAGACTCTTTTTATCCAGCAATGAGACTAATTCTTCCTCAGCTAGAAAGAGAGAGAATGGCCTATGGAATTAAAGAAACTATGCTTGCTAAGCTTTATATTGAGTTGCTTAATTTACCTAGAGATGGAAAAGATGCCCTCAAACTTTTAAACTACAGAACACCCACTGGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  227 HAMLN70.1 CAT X80201 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGACCCGCACGCCGCGCGCACAGAGCTCTCAGCGCCGCTCCCAGCCACAGCCTCCCGCGCCTCGCTCAGCTCCAACATGGCAAAAATCTCCAGCCCTACAGAGACTGAGCGGTGCATCGAGTCCCTGATTGCTGTCTTCCAGAAGTATGCTGGAAAGGATGGTTATAACTACACTCTCTCCAAGACAGAGTTCCTAAGCTTCATGAATACAGAACTAGCTGCCTTC
.............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 HATK.1 CAT X91817 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCTATGAGGAGACCATGTGCCGAGGTCGTGTGCTAGGAAGCCAGTTGCTGTGAGAAATGACCAGTGTCATGTCTGTCTTTCAGCCACCCTACATCATGTAGCAGTTCTTCTGAGATCATGTCTGTGCTGTTCTTCTACATCATGAGGTACAAGCAGTCAGATCCAGAGAATCCGGACAACGACCGATTTGTCCTCGCAAAGAGACTGTCGTTTGTGGATGTGGCAACAGGATGGCTCGGACAAGGACTGGGAGTTGCATGTGGAATG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HBNLF1.1 CAT X58140 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTCCTCAGTTGCCTTGCTCCTGCCACACTACCCTGACCATGGAACGCGACCTTGAGAGCGCCCCACCCAGCGCGCCACGGCCCCCTCTAGGACCCCCCCTCTCCTCTTCCATAGGCCTTGCTCTCCTTCTCCTGCTCTTGGCGCTACTGTTCTGGCTGTATATCGTTATGAGTGACTGGACTGGAGGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HHSCYSDIO.1 CAT Z31357 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCGGCACTCTAATGCTGGGTTTGTGCGTGTGTGTCTGCTTAGCGGTCTAGCGGGCTGTTAGGCTCCCTCGCCCCCAGCTCCTTGGCTCGCTCAGCTCCTCCACCGCAGCCCAGCAGTGAGACGCGCGCGCAGCCAGCTCCCCACGAGATGGAACAGACCGAAGTGCTGAAGCCACGGACCCTGGCTGATCTGATCCGCATCCTGCACCAGCTCTTTGCCGGCGATGAGGTCAATGTAGAGGAGGTGCAGGCCATCATGGAAGCCTACGAGAGCGACCCCATCGAGTGGGCAATGTAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HS1054RNA.1 CAT X57346 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGCTCGGAGCTTCGCTCGGAAGGGTCTTTGTTCCCTGCAGCCCTCCCACGGCAGAGTCTCCAGAGATTTGGGCCGCTACAAAAAGTGCATTTTGCCCATTCGGCTGTGGATAGAGAAGCAGGAAGAGCACTGGACTTGGAGTCAGGGAATGACAATGGATAAAAGTGAGCTGGTACAGAAAGCCAAACTCGCTGAGCAGGCTGAGCGCTATGATGATATGGCTGCAGCCATGAAGGCAGTCACAGAACAGGGGCATGAACTCTCCAACGAAGAGAGAAATCTGCTCTCTGTTGCCTAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HS14AGGRE.1 CAT X90857 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCCGTTCTCCCGGCCGCCGCCTTAGCACCTCCTCCGGACGGTGTCGCCGAAGTCTCGCGAGCCCGGAGCGTGGCACGTGGGCCCCCTCCGCCTCCGGCTCCGTCCTCCTCTGGCCCCCTCCGCCCCCGGCCCCGGCCCCACGGCGGGATGCGGGACAACACCAGCCCCATCAGCGTGATTCTGGTGAGCTCGGGGAGCAGGGGCAATAAGCTGCTGTTCAGGTACCCCTTCCAGAGAAGCCAGGAGCACCCGGCGTCCCAGACAAGTAAGCCGCGTAGCAGATACGCTGCCAGCAAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HS18U.1 CAT X57352 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTTCCGCCCTCATCTGGCCCGGCCAAATCCCGATTTGACAAATGCCAGGAAAAGGAAACTGTTGAGAAACCGAAACTACTGGGGAAAGGGAGGGCTCACTGAGTAACCATCCCAGTAACCCGACCGCCGCTGGTCTTCGCTGGACACCATGAGTCACACTGTCCAAACCTTCTTCTCTCCTGTCAACAGTGGCCAGCCCCCCAACTATGAGATGCTCAAGGAGGAGCACGAGGTGGCTGTGCTGGGGGGGCCCCACAACCCTGCTCCCCCGACGTCCACCGTGATCCACATCCGCAGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HS190.1 CAT X69090 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGACAGATTCCAGTCTGCTGTTAGATGATTATTCATCCAAGTTGAGCCCCAAACCAAAGAGAGCCAAGCACAGCCTACTGTCTGGAGAAGAGAAAGAAAATTTGCCCAGTGACTACATGGTACCCATTTTCTCAGGACGTCAAAAGCATGTCAGTGGAATTACTGATACGGAAGAAGAAAGAATTAAGGAAGCTGCTGCTTATATAGCCCAGAGGAATCTTCTTGCTAGTGAGGAAGGAATCACAACACCTAAACAGTCCACGGCA
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  167 HS23KDHBP.1 CAT X56932 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAAGCGGCTGCCGAAGATGGCGGAGGTGCAGGTCCTGGTGCTTGATGGTCGAGGCCATCTCCTGGGCCGCCTGGCGGCCATCGTGGCTAAACAGGTACTGCTGGGCCGGAAGGTGGTGGTCGTACGCTGTGAAGGCATCAACATTTCTGGCAATTTCTACAGAAAC
.................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HS25ABP.1 CAT X76388 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGTCCTGAGACACGCTGTGTGGCTGAAAAGTGAAGGCAAGAGCTCATTTGGCCTCTGTGCTCCCCTCCGCAAGGGATCGTTTCTCCAGAAGAGCTGGATATTCTTTCGCCCAGTTATGGCAGACAAGTTAACGAGAATTGCTATTGTCAACCATGACAAATGTAAACCTAAGAAATGTCGACAGGAATGCAAAAAGAGTTGTCCTGTAGTTCGAATGGGAAAATTATGCATAGAGGTTACACCCCAGAGCAAAATAGCATGGATT
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 HS2OXOC.1 CAT X66114 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAGGGCCATTGAGTGGCGATGGCGGCGACGGCGAGTGCCGGGGCCGGCGGGATGGACGGGAAGCCCCGTACCTCCCCTAAGTCCGTCAAGTTCCTGTTTGGGGGCCTGGCCGGGATGGGAGCTACAGTTTTTGTCCAGCCCCTGGACCTGGTGAAGAACCGGATGCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  191 HS37LIM.1 CAT X93510 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAGAGTCCGGCTCAGGCTCCGGCTGCGGCTCCAGCCCGCGATGCCCCATTCCGTGACCCTGCGCGGGCCTTCGCCCTGGGGCTTCCGCCTGGTGGGCCGGGACTTCAGCGCGCCCCTCACCATCTCACGGGTCCATGCTGGCAGCAAGGCCTCATTGGCTGCCCTGTGCCCAGGAGACCTGATCCAGGCC
.........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 HS5HT2BSR.1 CAT X77307 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TACTAACCATGCTGACCACTGTTCGGAACGGGATTGAATCACAGAAAAACAGCAAATGGCTCTCTCTTACAGAGTGTCTGAACTTCAAAGCACAATTCCTGAGCACATTTTGCAGAGCACCTTTGTTCACGTTATCTCTTCTAACTGGTCTGGATTACAGACAGAATCAATACCAGAGGAAATGAAACAGATTGTTGAGGAACAG
.......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HS5HT5A1.1 CAT X81411 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCCTTAAGTCCTCTTGAACACCCCTTCTGCAAGTACCCCAGGGCGGTCTCCTGACCCAGAGATGGATTTACCAGTGAACCTAACCTCCTTTTCCCTCTCCACCCCCTCCCCTTTGGAGACCAACCACAGCCTCGGCAAAGACGACCTGCGCCCCAGCTCGCCCCTGCTCTCGGTCTTCGGAGTGCTTATTCTCACCTTGCTGGGCTTTCTG
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSA1S9.1 CAT X52897 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCATTGTGCTCTAAAGGTTTGAGAGCGGGGACTTTGTCTCCTTTTCAGAAGTACAGGGCATGGTTGAACTCAACGGAAATCAGCCCATGGAGATCAAAGTCCTGGGTCCTTATACCTTTAGCATCTGTGACACCTCCAACTTCTCCGACTACATCCGTGGAGGCATCGTCAGTCAGGTCAAAGTACCTAAGAAGATTAGCTTTAAATCC
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSACCAGEN.1 CAT X83956 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATGTGGGGATAAGGCATTGGGACTCTATCAGGTATCCTGAGGAGAGACTCCCACCACGTATCCTGAGAAGCACCTCACCCCCTCCAGACCCCAACTCCCATCACCCAGCTTGGTCAGCTTCTCACAAGGCCTTTCTCCTGCAGGTACCATGATGTGGGGTGCAGGCAGCCCTCTGGCCTGGCTCTCAGCTGGCTCAGGCAACGTGAATGTAAGCAGCGTGGGCCCAGCAGAGGGGCCCACAGGTCCAGCCGCACCACTGCCCTCGCCTAAGGCCTGGGATGTGGTGCTCTGCATCTCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 HSACETR.1 CAT X66403 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACGCAGCAGGATGGCAAGGGCTCCGCTTGGGGTCCTGCTCCTCTTGGGGCTTCTCGGCAGGGGTGTGGGGAAGAACGAGGAACTGCGTCTTTATCACCATCTCTTCAACAACTATGACCCAGGAAGCCGGCCAGTGCGGGAGCCTGAGGATACTGTCACC
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  173 HSACPP.1 CAT X52174 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCAGAAACAGCTCTCCTCAACATGAGAGCTGCACCCCTCCTCCTGGCCAGGGCAGCAAGCTTAGCCTTGGCTTCTTGTTTCTGCTTTTTTTGCTGGCTAGACCGAAGTGTACTAGCCAAGGAGTTGAAGTTTGTGACTTTGGTGTTTCGGCATGGAGACCGAAGTCCCATT
.......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSACTAR.1 CAT X15804 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCGCGGCGGAACCGGGCGCAGGGGAGCGAGCCCGGCCCCGCCAGCCCAGCCCAGCCCAGCCCTACTCCCTCCCCACGCCAGGGCAGCAGCCGTTGCTCAGAGAGAAGGTGGAGGAAGAAATCCAGACCCTAGCACGCGCGCACCATCATGGACCATTATGATTCTCAGCAAACCAACGATTACATGCAGCCAGAAGAGGACTGGGACCGGGACCTGCTCCTGGACCCGGCCTGGGAGAAGCAGCAGAGAAAGACATTCACGGCATGGTGTAACTCCCACCTCCGGAAGGCGGGGACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSACTHR.1 CAT X65633 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAATATTCTGTATACTCCCTTTAGGTGATTGGAGATTTAACTTAGATCTCCAGCAAGTGCTACAAGAAGAAAAGATCCTGAAGAATCAATCAAGTTTCCGTGAAGTCAAGTCCAAGTAACATCCCCGCCTTAACCACAAGCAGGAGAAATGAAGCACATTATCAACTCGTATGAAAACATCAACAACACAGCAAGAAATAATTCCGACTGTCCTCGTGTGGTTTTGCCGGAGGAGATATTTTTCACAATTTCCATTGTTGGAGTTTTGGAGAATCTGATCGTCCTGCTGGCTGTGTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSADE2H1.1 CAT X53793 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGCCCTCAGCCCACTTAGGATAATGGCGACAGCTGAGGTACTGAACATTGGTAAAAAATTATATGAGGGTAAAACAAAAGAAGTCTACGAATTGTTAGACAGTCCAGGAAAAGTCCTCCTGCAGTCCAAGGACCAGATTACAGCAGGAAATGCAGCTAGAAAAAACCACCTG
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HSADH3G2.1 CAT X04299 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATGCACTCAAGCAGAGAAGAAATCCACAAGTACTCACCAGCCTCCTGGTCTGCAGAGAAGACAGAATCAATATGAGCACAGCAGGAAAAGTAATCAAATGCAAAGCAGCTGTGCTATGGGAGTTAAAGAAACCCTTTTCCATTGAGGAGGTAGAGGTTGCACCTCCTAAGGCTCATGAAGTTCGCATTAAGATGGTGGCTGCAGGAATCTGTCGTTCAGAT
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HSADSS.1 CAT X66503 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCAGAGCAGTTCAGTTCGCTCACTCCTCGCCGGCCGCCTCTCCTTCGGGCTCTCCTCGCGTCACTGGAGCCATGGCGTTCGCCGAGACCTACCCGGCGGCATCCTCCCTGCCCAACGGCGATTGCGGCCGCCCCAGGGCGGCCGGAGGAAACCGGGTGACGGTGGTGCTCGGTGCGCAGTGGGGCGACGAAGGCAAAGGGAAGGTGGTGGACCTGCTGGCG
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSAFH1.1 CAT X00318 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCGCACCCTCGGACTGCCCCAAGGCCCCCGCCGCCGCTCCAGCGCCGCGCAGCCACCGCCGCCGCCGCCGCCTCTCCTTAGTCGCCGCCATGACGACCGCGTCCACCTCGCAGGTGCGCCAGAACTACCACCAGGACTCAGAGGCCGCCATCAACCGCCAGATCAACCTGGAGCTCTACGCCTCCTACGTTTACCTGTCCATGTCTTACTACTTTGACCGCGATGATGTGGCTTTGAAG
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  297 HSAFPA4.1 CAT Y00264 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTTTCCTCGGCAGCGGTAGGCGAGAGCACGCGGAGGAGCGTGCGCGGGGGCCCCGGGAGACGGCGGCGGTGGCGGCGCGGGCAGAGCAAGGACGCGGCGGATCCCACTCGCACAGCAGCGCACTCGGTGCCCCGCGCAGGGTCGCGATGCTGCCCGGTTTGGCACTGCTCCTGCTGGCCGCCTGGACGGCTCGGGCGCTGGAGGTACCCACTGATGGTAATGCTGGCCTGCTGGCTGAACCCCAGATTGCCATGTTCTGTGGCAGACTGAACATGCACATGAATGTCCAGAATGGG
...................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSAHCDBEN.1 CAT Z14961 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAGGGCTTCATTTTTTGCCCTCCCCCACCATGGGCTCAACCGCCATCCTCGCCCTCCTCCTGGCTGTTCTCCTAGGTGTCGACGAATCAGGGACGATTCGGACCGCAACTCGTACTCAAAGACAGACCACTAGTGGACCTTTAACTGTCCCCGCGCGAGACAACTTCGTTCCCTCAACT
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  224 HSALBU.1 CAT V00495 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGATGTCTTCTGGCAATTTCATATAAGTATTTTTTCAAAAATGTCTCTTCTGTCAACCCCACGCCTTTGGCACAATGAAGTGGGTAACCTTTATTTCCCTTCTTTTTCTCTTTAGCTCGGCTTATTCCAGGGGTGTGTTTCGTCGAGATGCACACAAGAGTGAGGTTGCTCATCGGTTTAAAGATTTGGGAGAAGAAAATTTCAAAGCCTTGGTGTTGATTGCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSALIPOA.1 CAT X06290 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGGATTGGGACACACTTTCTGGACACTGCTGGCCAGTCCCAAAATGGAACATAAGGAAGTGGTTCTTCTACTTCTTTTATTTCTGAAATCAGCAGCACCTGAGCAAAGCCATGTGGTCCAGGATTGCTACCATGGTGATGGACAGAGTTATCGAGGCACGTACTCCACCACTGTCACAGGAAGGACCTGCCAA
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSALK3A.1 CAT Z22535 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGTAAGAAAGCAGTGGGAGTTGAAGTCATTGTCAAGTGCTTGCGATCTTTTACAAGAAAATCTCACTGAATGATAGTCATTTAAATTGGTGAAGTAGCAAGACCAATTATTAAAGGTGACAGTACACAGGAAACATTACAATTGAACAATGACTCAGCTATACATTTACATCAGATTATTGGGAGCCTATTTGTTCATCATTTCTCGTGTTCAAGGACAGAATCTGGATAGTATGCTTCATGGCACTGGGATGAAATCAGACTCCGACCAGAAAAAGTCAGAAAATGGAGTAACCTTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSAMY2B1.1 CAT X07057 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCAAAGCAAAATGAAGTTCTTTCTGTTGCTTTTCACCATTGGGTTCTGCTGGGCTCAGTATTCCCCAAATACACAACAAGGACGGACATCTATTGTTCATCTGTTTGAATGGCGATGGGTTGATATTGCTCTTGAATGTGAGCGATATTTAGCTCCCAAG
MMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  246 HSANFG1.1 CAT X01470 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACAGGGACAGACGTAGGCCAAGAGAGGGGAACCAGAGAGGAACCAGAGGGGAGAGACAGAGCAGCAAGCAGTGGATTGCTCCTTGACGACGCCAGCATGAGCTCCTTCTCCACCACCACCGTGAGCTTCCTCCTTTTACTGGCATTCCAGCTCCTAGGTCAGACCAGAGCTAATCCCATGTACAATGCCGTGTCCAACGCAGACCTGATGGATTTCAAGAATTTGCTGGACCATTTGGAAGAAAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HSAP17.1 CAT X97074 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTTGATAGCAAGTTCAGCCTGGTTAAGTCCAAGCTGAATTCCGTGCACCCTGAGCCGGAGCTGCCCAGTCGCCGCGGGACCGGGGCCGCTGGGGTCTGGACGGGGGTCGCCATGATCCGCTTTATCCTCATCCAGAACCGGGCAGGCAAGACGCGCCTGGCCAAGTGGTACATGCAGTTTGATGATGATGAGAAACAGAAGCTGATCGAGGAGGTGCATGCCGTGGTCACCGTCCGAGACGCCAAACACACCAACTTTGTG
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HSAPC3B.1 CAT X01388 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCTTTTTTTTTTTTTTTTTGTTGCTCAGTTCATCCCTAGAGGCAGCTGCTCCAGGAACAGAGGTGCCATGCAGCCCCGGGTACTCCTTGTTGTTGCCCTCCTGGCGCTCCTGGCCTCTGCCCGAGCTTCAGAGGCCGAGGATGCCTCCCTTCTCAGCTTCATGCAGGGTTACATGAAGCACGCCACCAAGACCGCCAAGGATGCACTGAGCAGCGTG
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSAPO1.1 CAT X63717 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCCTCAGGGGCGGGCACTGGCACGGAACACACCCTGAGGCCAGCCCTGGCTGCCCAGGCGGAGCTGCCTCTTCTCCCGCGGGTTGGTGGACCCGCTCAGTACGGAGTTGGGGAAGCTCTTTCACTTCGGAGGATTGCTCAACAACCATGCTGGGCATCTGGACCCTCCTACCTCTGGTTCTTACGTCTGTTGCTAGATTATCGTCCAAAAGTGTTAATGCCCAAGTGACTGACATCAACTCCAAGGGATTGGAATTGAGGAAGACTGTTACTACAGTTGAGACTCAGAACTTGGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HSAPOA2A.1 CAT X00955 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATACCCGAGGACAGAGATGTTGGTTAGGCCGCCCTCCCCACTGTTACCAACATGAAGCTGCTCGCAGCAACTGTGCTACTCCTCACCATCTGCAGCCTTGAAGGAGCTTTGGTTCGGAGACAGGCAAAGGAGCCATGTGTGGAGAGCCTGGTTTCTCAGTACTTCCAGACCGTGACTGACTATGGCAAGGACCTGATGGAG
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HSAPOHR.1 CAT X53595 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACTTTGGTAGTGCCAGTGTGACTCATCCACAATGATTTCTCCAGTGCTCATCTTGTTCTCGAGTTTTCTCTGCCATGTTGCTATTGCAGGACGGACCTGTCCCAAGCCAGATGATTTACCATTTTCCACAGTGGTCCCGTTAAAAACATTCTATGAGCCAGGAGAAGAGATTACGTATTCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HSARCP2.1 CAT X81197 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGCGGTTCCTGTCAAGGGGGCAGCAGGTCCAGAGCTGCTGGTGCTCCCGTTCCCCAGACCCTACCCCTATCCCCAGTGGAGCCGGAGTGCGGCGCGCCCCACCACCGCCCTCACCATGGTGCTGTTGGCAGCAGCGGTCTGCACAAAAGCAGGAAAGGCTATTGTTTCTCGACAGTTTGTGGAAATGACCCGAACTCGGATTGAGGGCTTATTAGCAGCTTTTCCAAAGCTCATGAACACTGGAAAACAACATACGTTTGTTGAA
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  199 HSARP450.1 CAT Y07508 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGACGTCGCGACTCTAAATTGCCCCCTCTGAGGTCAAGGAACACAAGATGGTTTTGGAAATGCTGAACCCGATACATTATAACATCACCAGCATCGTGCCTGAAGCCATGCCTGCTGCCACCATGCCAGTCCTGCTCCTCACTGGCCTTTTTCTCTTGGTGTGGAATTATGAGGGCACATCCTCAATACCAGGTCCT
.................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 HSARSD.1 CAT X83572 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAAGCCTTGGCACTAGCGGCGCCCGGGCGCGGAGTGCGCAGGGCAAGGTCCTGCGCTCTGGGCCAGCGCTCGGCCATGCGATCCGCCGCGCGGAGGGGACGCGCCGCGCCCGCCGCCAGGGACTCTTTGCCGGTGCTACTGTTTTTATGCTTGCTTCTGAAGACGTGTGAACCTAAAACTGCAAATGCCTTTAAACCAAATATCCTACTGATCATGGCGGATGAT
............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  217 HSARSE.1 CAT X83573 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTTCCTCTTCTTGATCGGGGATTCAGGAAGGAGCCCAGGAGCAGAGGAAGTAGAGAGAGAGACAACATGTTACATCTGCACCATTCTTGTTTGTGTTTCAGGAGCTGGCTGCCAGCGATGCTCGCTGTACTGCTAAGTTTGGCACCATCAGCTTCCAGCGACATTTCCGCCTCCCGACCGAACATCCTTCTTCTGATGGCGGACGACCTTGGCATT
...................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSASBCMA.1 CAT Z29572 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATCATCTATTCTGACAAAAGATTTTTAAAGTGGCACTGCTCGAGTCGAAATGGTTAATTACCTAGCAGAAATTGATTTCTCTATCTCCGTAGCACTCAAAGCAGCTGGCAGGCTCTTGCAATAGTCATTCGTTTTTGTGGTGACAAGAATGGTTGCGCCTTCCTCCATAGCTGGGAGTGGAAAGCAATGGTCAGAGTCGACCTTCGGTTTGCTCTTGATGCAGTCTTCACAGGTGCATTCTTCCACCGTGTACTCGAGGCCTCTCGGAAGAATAATTTCATCACCAGTCCTGCTCTTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSASD.1 CAT X01630 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGCCCGAGTGGTTCACTGCACTGTGAAAACAGATTCCAGACGCCGGGAACTCACGCCTCCAATCCCAGACGCTATGTCCAGCAAAGGCTCCGTGGTTCTGGCCTACAGTGGCGGCCTGGACACCTCGTGCATCCTCGTGTGGCTGAAGGAACAAGGCTATGACGTCATTGCCTATCTGGCCAACATTGGCCAGAAGGAAGACTTCGAGGAAGCCAGGAAGAAG
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSASPG2.1 CAT X17544 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGCCAACAACGGGACCTGCGTGAGCCTGGACGTGGCCTCTATGAATGCTCCTGTGCCCCCGGGTACTCGGGAAAGGACTGCCAGAAAAAGGACGGGCCCTGTGTGATCAACGGCTCCCCCTGCCAGCACGGAGGCACCTGCGTGGATGATGAGGGCCGGGCCTCCCATGCCTCCTGCCTGTGCCCCCCTGGCTTCTCAGGCAATTTCTGCGAGATCGTGGCCAACAGCTGCACCCCCAACCCATGCGAGAACGACGGCGTCTGCACTGACATTGGGGGCGACTTCCGCTGCCGGTGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSAT3.1 CAT X68793 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGACCTCAGTTCCCCCTCCTGACCAGCTCTCTGCCCCACCCTGTCCTCTGGAACCTCTGCGAGATTTAGAGGAAAGAACCAGTTTTCAGGCGGATTGCCTCAGATCACACTATCTCCACTTGCCCAGCCCTGTGGAAGATTAGCGGCCATGTATTCCAATGTGATAGGAACTGTAACCTCTGGAAAAAGGAAGGTTTATCTTTTGTCCTTGCTGCTCATTGGCTTCTGGGACTGCGTGACCTGTCACGGGAGCCCTGTGGACATCTGCACAGCCAAGCCGCGGGACATTCCCATGAAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  254 HSATPCP2P.1 CAT X69909 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGCCCTCTCCCTGACCCCCCACTGTATGTTTAAACAGGAGAGTCCTGTCTGTCTTCTCTGCACTGGGAGCAGCTCTCCTGCCATAGCCCCTCACCCCGTAAAAATGTATGCCTGCTCCAAATTCATCTCCACTCCCTCCTTGGTCAAGAGCACCTCACAGCTGCTGAGCCATCCACTATCTGCAGTGGTGTTGAAATGACCGGAGACAATGGCAGATGAGAGTCTCAGCAGCTTGGCAGTCTCATGTCCCCTT
........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  207 HSATPF1M.1 CAT X59066 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCCAGTCAGTCCGGAGGCTGCGGCTGCAGAAGTACCGCTGCGGAGTAACTGCAAAGATGCTGTCCGTGCGCGTTGCTGCGGCCGTGGTCCGCGCCCTTCCTCGGCGGGCCGGACTGGTCTCCAGAAATGCTTTGGGTTCATCTTTCATTGCTGCAAGGAACTTCCATGCCTCTAACACTCATCTTCAAAAGACTGGGACTGCTGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSATPRMR.1 CAT Z49205 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCCCTGCGCGCCCCCTCCCGCGGGGATCCAGTTCGCCTGCTCCCTTCCGCTCGCTGGCTTTTCCGATGCTTGCTGCGCCCCTGGCCGCCGCTGCCCTCTCGCCGCCTCCTACCCCTCGGAGCCGCCGCCTAAGTCGAGGAGGAGAGAATGACCGAGGTGCTGTGGCCGGCTGTCCCCAACGGGACGGACGCTGCCTTCCTGGCCGGTCCGGGTTCGTCCTGGGGGAACAGCACGGTCGCCTCCACTGCCGCCGTCTCCTCGTCGTTCAAATGCGCCTTGACCAAGACGGGCTTCCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSATPSYN.1 CAT X60221 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTAAGATTGCTACCTGGACTTTCGTTGACCATGCTGTCCCGGGTGGTACTTTCCGCCGCCGCCACAGCGGCCCCCTCTCTGAAGAATGCAGCCTTCCTAGGTCCAGGGGTATTGCAGGCAACAAGGACCTTTCATACAGGGCAGCCACACCTTGTCCCTGTACCACCTCTTCCTGAATAC
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HSATPSYNT.1 CAT X83218 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTTGGCACGAGGCCTACAACCGCCCGGGAGAAGATGGCTGCCCCAGCAGTGTCCGGGCTCTCCCGGCAGGTGCGATGCTTCAGTACCTCTGTGGTCAGACCATTTGCCAAGCTTGTGAGGCCTCCTGTTCAGGTATACGGTATTGAAGGTCGCTATGCCACAGCTCTTTATTCTGCTGCATCA
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSB1MLA.1 CAT X84838 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGAGACAGCAGAGATGCAGAGACAGCAGAGATGCAGAGACAGCAGAGAGTGGACGAACGAGGAGGGTGTGGGGTGGCTGGGGATGGCGTGAGGTCCAGGGAACAGGAGGGGCTCTCGTGCACCAGCGTGGGTGGAGAAATCAAACAGGATGAAGCCTCGACAGAAAGAACAGGACACGAGACTGAGGAAGCTCCGAGAGAGCAGCGAGGGAGACCAGTGGCTGGAAAATGAGAAAACAAAGCCACTGAGGCCCCAGCAGCAGCCCCAGCGCCGACCAGCAGGGGGCACAGGACAGAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HSBBC1.1 CAT X64707 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTCCGCTCGGCTGTTTTCCTGCGCAGGAGCCGCAGGGCCGTAGGCAGCCATGGCGCCCAGCCGGAATGGCATGGTCTTGAAGCCCCACTTCCACAAGGACTGGCAGCGGCGCGTGGCCACGTGGTTCAACCAGCCGGCCCGTAAGATCCGCAGACGTAAGGCCCGGCAAGCCAAGGCGCGCCGCATCGCCCCGCGCCCC
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HSBCDECAS.1 CAT Z14093 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGGTTAGCCAAGATGGCGGTAGCGATCGCTGCAGCGAGGGTCTGGCGGCTAAACCGTGGTTTGAGCCAGGCTGCCCTCCTGCTGCTGCGGCAGCCTGGGGCTCGGGGACTGGCTAGATCTCACCCCCCCAGGCAGCAGCAGCAGTTTTCATCTCTGGATGAC
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSBCL7A.1 CAT X89984 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGTGTGTGTGTGTGAGAGTGTGTGCGTGTGAGAGTGCGAGTGTCTGTGCGCGAGTGAGTGAGCGGCGGGCGGGCGCGAGTGTGGCCGGCCGGAGCGCGAGCATGACCCGGCGGGCGCGCTCCCCAGCCTCCGTCTCCCCGCCGGAACCATGTCGGGCAGGTCGGTTCGAGCCGAGACGAGGAGCCGGGCCAAAGATGATATCAAGAGGGTCATGGCGGCGATCGAGAAAGTGCGCAAATGGGAGAAGAAATGGGTGACCGTTGGTGACACATCCCTACGAATCTACAAATGGGTCCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSBFCRII.1 CAT X52473 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTGTGACTGCTGTGCTCTGGGCGCCACGTCGCTCCAGGGAGTGATGGGAATCCTGTCATTCTTACCTGTCCTTGCCACTGAGAGTGACTGGGCTGACTGCAAGTCCCCCCAGCCTTGGGGTCATATGCTTCTGTGGACAGCTGTGCTATTCCTGGCTCCTGTTGCTGGGACACCTGCAGCTCCCCCAAAGGCT
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSBGPG.1 CAT X04143 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAGAGGGTATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAGACACCATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSBHRPO77.1 CAT X81372 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTAAGGCTTTAATCACGGGTCCCGAGAGCCCTAAGTCTTCTCTTTGCTTGCTGATCTCGTACCTTAATGTGCAAAAGAATCACGTTGGGAACTGAAAATTCAGAATCCTGGGCCTCACTCCCAGAGGATCTGATCTACATGTGTGGAGATGCCCAGGAATCTGCTTTATTCTCTTTTGTCCTCCCACCTGTCCCCCCATTTCAGCACCTCGGTAACCTCTGCCAAAGTGGCTGTGAATGGCGTTCAGCTGCATTACCAGCAGACTGGAGAGGGAGATCACGCAGTCCTGCTACTTCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSBLEO.1 CAT X92106 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCGAGCCGCAGCGCAATCCCGGCGCTCGCCCAAGGACCCTGGAAGCTACCGTTACCCCGCCGGCAGCGTGGGCGCCATGAGCAGCTCGGGACTGAATTCGGAGAAGGTAGCTGCTCTGATACAGAAACTGAATTCCGACCCCCAGTTCGTACTTGCCCAGAATGTCGGGACCACCCACGACCTGCTGGACATCTGTCTGAAGCGGGCCACGGTGCAGCGCGCGCAG
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  198 HSBLR1A.1 CAT X68149 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCAACATAAGACAGTGACCAGTCTGGTGACTCACAGCCGGCACAGCCATGAACTACCCGCTAACGCTGGAAATGGACCTCGAGAACCTGGAGGACCTGTTCTGGGAACTGGACAGATTGGACAACTATAACGACACCTCCCTGGTGGAAAATCATCTCTGCCCTGCCACAGAGGGTCCCCTCATGGCCTCCTTCAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSBMPRII.1 CAT Z48923 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTCATCAGCCATTTGTCCTTTCAAACTGTATTGTGATACGGGCAGGATCAGTCCACGGGAGAGAAGACGAGCCTCCCGGCTGTTTCTCCGCCGGTCTACTTCCCATATTTCTTTTCTTTGCCCTCCTGATTCTTGGCTGGCCCAGGGATGACTTCCTCGCTGCAGCGGCCCTGGCGGGTGCCCTGGCTACCATGGACCATCCTGCTGGTCAGCACTGCGGCTGCTTCGCAGAATCAAGAACGGCTATGTGCGTTTAAAGATCCGTATCAGCAAGACCTTGGGATAGGTGAGAGTAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  277 HSBMYB.1 CAT X13293 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGACGCCTTCGAGCGCGGCCCGGGGCCCGGAGCGGCCGGAGCAGCCCGGGTCCTGACCCCGGCCCGGCTCCCGCTCCGGGCTCTGCCGGCGGGCGGGCGAGCGCGGCGCGGTCCGGGCCGGGGGGATGTCTCGGCGGACGCGCTGCGAGGATCTGGATGAGCTGCACTACCAGGACACAGATTCAGATGTGCCGGAGCAGAGGGATAGCAAGTGCAAGGTCAAATGGACCCATGAGGAGGACGAGCAGCTGAGGGCCCTGGTGAGGCAGTTTGGA
...............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSBNGFAC.1 CAT X52599 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGAGCGCAGCGAGTTTTGGCCAGTGGTCGTGCAGTCCAAGGGGCTGGATGGCATGCTGGACCCAAGCTCAGCTCAGCGTCCGGACCCAATAACAGTTTTACCAAGGGAGCAGCTTTCTATCCTGGCCACACTGAGGTGCATAGCGTAATGTCCATGTTGTTCTACACTCTGATCACAGCTTTTCTGATCGGCATACAGGCGGAACCACACTCAGAGAGCAATGTCCCTGCAGGACACACCATCCCCCAAGTCCACTGGACTAAACTTCAGCATTCCCTTGACACTGCCCTTCGCAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  178 HSBRK.1 CAT X78549 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGGTCCTGCCGCTGCGCCCGCCCGCCATGGTGTCCCGGGACCAGGCTCACCTGGGCCCCAAGTATGTGGGCCTCTGGGACTTCAAGTCCCGGACGGACGAGGAGCTGAGCTTCCGCGCGGGGGACGTCTTCCACGTGGCCAGGAAGGAGGAGCAGTGGTGGTGGGCCACGCTGCTG
............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSBRN4.1 CAT X82324 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACATTATAACTAGTAGGGGATCCTCACCGACCATGGCCACAGCTGCCTCGAATCCCTACAGCATTCTCAGTTCCACCTCCCTAGTCCATGCGGACTCTGCGGGCATGCAGCAGGGGAGTCCTTTCCGCAACCCTCAGAAACTTCTCCAAAGTGATTACTTGCAGGGAGTTCCCAGCAATGGG
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSBTF244S1.1 CAT U21911 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGTCTGGCTAGCTAGGCGGCTGGGAGCGTTTTCGTGGCGGGGAACGGAGGTTGAATTGCCCTGCCTGGGCTCATAGGGAAGGAGGATGTGAAGGAGCTTGTGAAGGCAGAGGAAGATTATTGAATAATAAAATACAGTTTTGAAAAAAATGGATGAAGAACCTGAAAGAACTAAGCGATGGGAAGGAGGCTATGAAAGAACATGGGAGATTCTTAAAGAAGATGAATCTGGATCACTTAAAGCTACAATAGAAGACATTCTATTCAAGGCAAAGAGAAAAAGAGTATTTGAGCACCAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  284 HSBTF3A.1 CAT X53280 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCCCCTTATTCGCTCCGACAAGGTACAAAAAGGCTCTGGACGGCGGCGTGGTAGGAGGACGGGAGCGGGGGCGGGAAGTTCCCTGAAGGAGCGAGACAGGGAGGGACAGGGCAGAGGAGGAGAAGGAAGGCGATGCGACGGACAGGCGCACCCGCTCAGGCTGACTCTCGGGGGCGAGGTCGAGCCAGGGGCGGCTGCCCTGGGGGCGAGGCGACGCTGTCTCAACCTCCACCTCGCGGCGGAACCCGAGGACAGGAGCCTCAGATGAAAGAAACAATCATG
......................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSBTF3B.1 CAT X53281 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCAGAATGAGACAATAAGCAGCATTAACTTCATAGGCACACAGAACTAGTGCTCAAACTGCTACCACCCTTTTCAATTGCTATCTTTTGAAAGGCACCACTATTTGTTTTGCTGGGGTCTCGGGTGGACCCTTATTCGCTCCGACAAGATGAAAGAAACAATCATGAACCAGGAAAAACTCGCCAAACTGCAGGCACAAGTGCGCATTGGTGGGAAAGGAACTGCTCGCAGAAAGAAGAAGGTGGTTCATAGAACAGCCACAGCAGATGACAAAAAACTTCAGTTCTCCTTAAAGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSBVRGENE.1 CAT X93086 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGTGGCGCCCGGAGCTGCACGGAGAGCGTGCCCGTCAGTGACCGAAGAAGAGACCAAGATGAATGCAGAGCCCGAGAGGAAGTTTGGCGTGGTGGTGGTTGGTGTTGGCCGAGCCGGCTCCGTGCGGATGAGGGACTTGCGGAATCCACACCCTTCCTCAGCGTTCCTGAACCTGATTGGCTTCGTGTCGAGAAGGGAGCTCGGGAGC
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HSC1DPROT.1 CAT X95592 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTCCGGGAGACTGGAGTCGAAGGCCGTGAGTATTTTCTAAGCCAGTGTTTAGAGAGTATGTGAGGCAAGAGTACCTATAGAACCCGGAGGAGGGTGAGGAGCAGAGCTGGCCATAATGGCAGGTGAAGAAATTAATGAAGACTATCCAGTAGAAATTCACGAGTATTTGTCAGCGTTTGAGAATTCCATTGGTGCTGTGGATGAGATGCTGAAGACCATGATGTCTGTTTCTAGAAATGAGTTGTTGCAGAAGTTGGATCCACTT
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HSC1R.1 CAT X04701 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCACGAAGACGCTGTCGGGAGAGCCCAGGATTCAACACGGGCCTTGAGAAATGTGGCTCTTGTACCTCCTGGTGCCGGCCCTGTTCTGCAGGGCAGGAGGCTCCATTCCCATCCCTCAGAAGTTATTTGGGGAGGTGACTTCCCCTCTGTTCCCCAAGCCTTACCCCAACAACTTTGAAACAACCACTGTGATCACAGTC
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  200 HSC54.1 CAT X17025 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGTGGCCGGAGGCTGATCAGTGTTCTAGAACAGATCAGACATTTTGTAATGATGCCTGAAATAAACACTAACCACCTCGACAAGCAACAGGTTCAACTCCTGGCAGAGATGTGTATCCTTATTGATGAAAATGACAATAAAATTGGAGCTGAGACCAAGAAGAATTGTCACCTGAACGAGAACATTGAGAAAGGATTA
..................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 HSCALB.1 CAT X65869 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAACTCCTCTTTGATTCTTCTAGCTGTTTCACTATTGGGCAACCAGACACCAGAATGAGTACTAAAAAGTCTCCTGAGGAACTGAAGAGGATTTTTGAAAAATATGCAGCCAAAGAAGGTGATCCAGACCAGTTGTCAAAGGATGAACTGAAGCTATTGATTCAGGCTGAATTCCCCAGTTTACTCAAAGGTCCAAACACCCTA
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  192 HSCALRTR.1 CAT X56667 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCGGGAGCGGTGCAGGCTGAGGTCTCCGAGCGGCTCGCCATGGCTGGCCCGCAGCAGCAGCCCCCTTACCTGCACCTGGCCGAGCTGACGGCGTCCCAGTTCCTGGAAATATGGAAGCACTTTGACGCAGACGGAAATGGGTATATTGAAGGTAAAGAGCTAGAAAACTTTTTCCAAGAGCTGGAGAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HSCAMPAT1.1 CAT X62466 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCTACCAAGACAGCCACGAAGATCCTACCAAAATGAAGCGCTTCCTCTTCCTCCTACTCACCATCAGCCTCCTGGTTATGGTACAGATACAAACTGGACTCTCAGGACAAAACGACACCAGCCAAACCAGCAGCCCCTCAGCATCCAGCAACATAAGCGGAGGCATTTTCCTTTTCTTCGTG
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HSCAN.1 CAT X64228 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGGGAGGAAGTTTGCTGTCGAGCGGCCTGGGTTCCGTGGGCAAGGCGTGGGTGGCAGCGTTGGCTCGTTCGACGACACACTGAGGGCGGCGCGATGGGAGACGAGATGGATGCCATGATTCCCGAGCGGGAGATGAAGGATTTTCAGTTTAGAGCGCTAAAGAAGGTGAGAATCTTTGACTCCCCTGAGGAATTGCCCAAGGAACGCTCGAGTCTGCTTGCTGTGTCCAACAAATATGGTCTG
..............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 HSCANN6.1 CAT X81120 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTGCCCCCTGTGGGTCACTTTCTCAGTCATTTTGAGCTCAGCCTAATCAAAGACTGAGGTTATGAAGTCGATCCTAGATGGCCTTGCAGATACCACCTTCCGCACCATCACCACTGACCTCCTGTACGTGGGCTCAAATGACATTCAGTACGAAGACATCAAAGGTGACATGGCATCCAAATTAGGGTACTTCCCACAGAAATTCCCTTTA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  220 HSCATR.1 CAT X04076 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTGCCTGCTGAGGGTGGAGACCCACGAGCCGAGGCCTCCTGCAGTGTTCTGCACAGCAAACCGCACGCTATGGCTGACAGCCGGGATCCCGCCAGCGACCAGATGCAGCACTGGAAGGAGCAGCGGGCCGCGCAGAAAGCTGATGTCCTGACCACTGGAGCTGGTAACCCAGTAGGAGACAAACTTAATGTTATTACAGTAGGGCCCCGTGGGCCCCTT
......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSCAVEOMR.1 CAT Z18951 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGAGTTTTCATCCAGCCACGGGCCAGCATGTCTGGGGGCAAATACGTAGACTCGGAGGGACATCTCTACACCGTTCCCATCCGGGAACAGGGCAACATCTACAAGCCCAACAACAAGGCCATGGCAGACGAGCTGAGCGAGAAGCAAGTGTACGACGCGCACACCAAGGAGATCGAC
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  251 HSCC23.2 CAT Z70293 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAATAAAGAGACAAAAGAGGCCAGCCACCCACCTCCAACACCTCCTGAGCCTCTGAAGCTCCCACCAGGCCAGCTCTCCTCCCACAACAGCTTCCCACAGCATGAAGATCTCCGTGGCTGCCATTCCCTTCTTCCTCCTCATCACCATCGCCCTAGGGACCAAGACTGAATCCTCCTCACAAACTGGGGGGAAACCGAAGGTTGTTAAAATACAGCTAAAGTTGGTGGGGGGACCTTACCACCCCTCAGAG
.....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCCG1.1 CAT X07024 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACATCCTATGGGCCTTAGGCCCATACTCGGAGAACGAGTCCATTGGACAAAGAACATGGCTGAGAGACCTTCTGGGGGCCTTGAAGAGGCCGCCTCCTTGGTCTCCTCAACCCCAGTGTAAGTCTGGGGAGGCCCAAGGTGAGGGTCATGTATCGGGATGAATGTAAGAAGCACTTGGCAGGCTTGGGGGCTTTGGGGCTGGGCAGCCTGATCACTGAACTCACGGCAAATGAAGAATTGACCGGGACTGACGGTGCCTTGGTAAATGATGAAGGGTGGGTTAGGAGTACAGAAGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HSCCSHP4.1 CAT X65977 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCTGCCCTCTCTGCTCGCCCTGCCTAGCTTGAGGATCTGTCACCCCAGCCATGAGGATTATCGCCCTCCTCGCTGCTATTCTCTTGGTAGCCCTCCAGGTCCGGGCAGGCCCACTCCAGGCAAGAGGTGATGAGGCTCCAGGCCAGGAGCAGCGTGGGCCAGAAGACCAGGACATATCTATTTCCTTTGCATGGGATAAA
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  265 HSCD441.1 CAT X56794 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGCCTCTGCCAGGTTCGGTCCGCCATCCTCGTCCCGTCCTCCGCCGGCCCCTGCCCCGCGCCCAGGGATCCTCCAGCTCCTTTCGCCCGCGCCCTCCGTTCGCTCCGGACACCATGGACAAGTTTTGGTGGCACGCAGCCTGGGGACTCTGCCTCGTGCCGCTGAGCCTGGCGCAGATCGATTTGAATATAACCTGCCGCTTTGCAGGTGTATTCCACGTGGAGAAAAATGGTCGCTACAGCATCTCTCGGACGGAGGCCGCT
...................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  220 HSCD97.1 CAT X84700 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCTGTGGAGACGGGACAGCCCTGTCCCACTCACTCTTTCCCCTGCCGCTCCTGCCGGCAGCTCCAACCATGGGAGGCCGCGTCTTTCTCGCATTCTGTGTCTGGCTGACTCTGCCGGGAGCTGAAACCCAGGACTCCAGGGGCTGTGCCCGGTGGTGCCCTCAGAACTCCTCGTGTGTCAATGCCACCGCCTGTCGCTGCAATCCAGGGTTCAGCTCT
......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  176 HSCDK8.1 CAT X85753 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCTCCGGCCTCAGAGGCTGTGACAATGGACTATGACTTTAAAGTGAAGCTGAGCAGCGAGCGGGAGCGGGTCGAGGACCTGTTTGAATACGAGGGCTGCAAAGTTGGCCGAGGCACTTATGGTCACGTCTACAAAGCCAAGAGGAAAGATGGGAAGGATGATAAAGACTATGCT
..........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 HSCDW40.1 CAT X60592 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCGCTCGGGCGCCCAGTGGTCCTGCCGCCTGGTCTCACCTCGCCATGGTTCGTCTGCCTCTGCAGTGCGTCCTCTGGGGCTGCTTGCTGACCGCTGTCCATCCAGAACCACCCACTGCATGCAGAGAAAAACAGTACCTAATAAACAGTCAGTGCTGTTCTTTGTGCCAGCCAGGACAGAAACTGGTGAGTGAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCEBP1.1 CAT X84213 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACGCCCATTCCTGGAAACTGGGCTCCCACTCAGCCCCTGGGAGCAGCAGCCGCCAGCCCCTCGGGACCTCCATCTCCACCCTGCTGAGCCACCCGGGTTGGGCCAGGATCCCGGCAGGCTGATCCCGTCCTCCACTGAGACCTGAAAAATGGCTTCGGGGCAAGGCCCAGGTCCTCCCAGGCAGGAGTGCGGAGAGCCTGCCCTGCCCTCTGCTTCTGAGGAGCAGGTAGCCCAGGACACAGAGGAGGTTTTCCGCAGCTACGTTTTTTACCGCCATCAGCAGGAACAGGAGGCTGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSCFGR23.1 CAT X52207 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGGAACCTGGAATGGGCTGTGTGTTCTGCAAGAAATTGGAGCCGGTGGCCACGGCCAAGGAGGATGCTGGCCTGGAAGGGGACTTCAGAAGCTACGGGGCAGCAGACCACTATGGGCCTGACCCCACTAAGGCCCGGCCTGCATCCTCATTTGCCCACATC
MMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCGJP.1 CAT X52947 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAGTACCAAACAGCAGCGGAGTTTTAAACTTTAAATAGACAGGTCTGAGTGCCTGAACTTGCCTTTTCATTTTACTTCATCCTCCAAGGAGTTCAATCACTTGGCGTGACTTCACTACTTTTAAGCAAAAGAGTGGTGCCCAGGCAACATGGGTGACTGGAGCGCCTTAGGCAAACTCCTTGACAAGGTTCAAGCCTACTCAACTGCTGGAGGGAAGGTGTGGCTGTCAGTACTTTTCATTTTCCGAATCCTGCTGCTGGGGACAGCGGTTGAGTCAGCCTGGGGAGATGAGCAGTCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCGMPPDE.1 CAT X94354 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCTGCTTGACCTTTGGAAGTCCTATGAGGGACCATTTACGGTTTCCTCAGTAATTTCCACCAGGATGAATTTCCTTCTCATCACTCTGCCTCAGGTAGTGCTCTGAAGGTCGTCCTTTCTGAACAAACGCAGCAAAGCAAGCCACACCATGGGTGAGATCAACCAAGTTGCCGTGGAGAAATACCTGGAGGAGAACCCTCAGTTTGCCAAGGAGTACTTTGACAGGAAGTTGCGGGTGGAGGTGCTGGGAGAAATCTTCAAGAACAGCCAGGTGCCAGTCCAGTCCAGCATGTCCTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSCHM.1 CAT X78121 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAATAGTCACATGACACGTTTCCCGTCAAGATGGCGGATACTCTCCCTTCGGAGTTTGATGTGATCGTAATAGGGACGGGTTTGCCTGAATCCATCATTGCAGCTGCATGTTCAAGAAGTGGCCGGAGAGTTCTGCATGTTGATTCAAGAAGCTACTATGGAGGAAACTGGGCCAGTTTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HSCHYPRO.1 CAT X71877 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCTGCCACGATGTTGCTGCTCAGCCTGACCCTAAGCCTGGTTCTCCTCGGCTCCTCCTGGGGCTGCGGCATTCCTGCCATCAAACCGGCACTGAGCTTCAGCCAGAGGATTGTCAACGGGGAGAATGCAGTGTTGGGCTCCTGGCCCTGGCAGGTGTCC
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  265 HSCIITA.1 CAT X74301 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGATGAGGCTGTGTGCTTCTGAGCTGGGCATCCGAAGGCATCCTTGGGGAAGCTGAGGGCACGAGGAGGGGCTGCCAGACTCCGGGAGCTGCTGCCTGGCTGGGATTCCTACACAATGCGTTGCCTGGCTCCACGCCCTGCTGGGTCCTACCTGTCAGAGCCCCAAGGCAGCTCACAGTGTGCCACCATGGAGTTGGGGCCCCTAGAAGGTGGCTACCTGGAGCTTCTTAACAGCGATGCTGACCCCCTGTGCCTCTACCACTTC
...................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 HSCKIIB.1 CAT X16937 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTCCCCCCACCCCACTTCGCCTGCCGCGGTCGGGTCCGCGGCCTGCGCTGTAGCGGTCGCCGCCGTTCCCTGGAAGTAGCAACTTCCCTACCCCACCCCAGTCCTGGTCCCCGTCCAGCCGCTGACGTGAAGATGAGCAGCTCAGAGGAGGTGTCCTGGATTTCCTGGTTCTGTGGGCTCCGTGGCAATGAATTCTTCTGTGAAGTGGATGAAGACTACATCCAGGACAAATTTAATCTTACTGGACTCAATGAGCAGGTCCCTCACTATCGACAAGCTCTA
.....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCLCN3.1 CAT X78520 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATAGTTTTCGCTGTGTCAGGCTTTCTTCGGTGGAGCTCCGAGGGTAGCTAGGTTCTAGGTTTGAAACAGATGCAGAATCCAAAGGCAGCGCAAAAAACAGCCACCGATTTTGCTATGTCTCTGAGCTGCGAGATAATCAGACAGCTAAATGGAGTCTGAGCAGCTGTTCCATAGAGGCTACTATAGAAACAGCTACAACAGTATAACAAGTGCAAGTAGTGATGAGGAACTTTTAGATGGAGCAGGTGTTATTATGGACTTTCAAACATCTGAAGATGACAATTTATTAGATGGTGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCLCN5GN.1 CAT X91906 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTCACTCTCATCTGTTGCTTTCCATTCACACTGCCTTTAGCCACTCATCATTTTGTGCCTACACCACAGAAACCTCTGAATGTAATGGATGTTCCTACCAGAGGACAAGTCGTACAATGGTGGAGGAATAGGTTCTTCAAATAGGATCATGGACTTCTTGGAGGAGCCAATCCCTGGTGTAGGGACCTATGATGATTTCAATACAATTGATTGGGTGAGAGAGAAGTCTCGAGACCGGGATAGGCACCGAGAGATTACCAATAAAAGCAAAGAGTCAACATGGGCCTTAATTCACAGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HSCLPPMR.1 CAT Z50853 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACCGGGGCGTGCGGAGGGATGTGGCCCGGAATATTGGTAGGGGGGGCCCGGGTGGCGTCATGCAGGTACCCCGCGCTGGGGCCTCGCCTCGCCGCTCACTTTCCAGCGCAGCGGCCGCCGCAGCGGACACTCCAGAACGGCCTGGCCCTGCAGCGGTGCCTGCACGCG
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCMRF35A.1 CAT X66171 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCCAGCCTCAGACCTGAGACAGGGCTGGACAAGGAAGCAGAGAGCAGAAGAAAAGCAGAAGCGAAGCTCAGATCTGCTGGGAGGAAGATTACATTTTGTCCCCTCCTGGGGTCTTGCACAGTGGCAGGTGACATTCGTGTTACAGGAATGACTGCCAGGGCCTGGGCCTCGTGGCGGTCTTCAGCTCTGCTCCTCCTGCTTGTCCCAGGCTATTTTCCTCTGAGCCACCCCATGACCGTGGCGGGCCCCGTGGGGGGATCCCTGAGTGTGCAGTGTCGCTATGAGAAGGAACACAGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCMYBA1.1 CAT X52125 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCCTCCTCTTTCTCCTGAGAAACTTCGCCCCAGCGGTGCGGAGCGCCCTGCGCAGCCGGGGAGGGACGCAGGCAGGCGGCGGGCAGCGGGAGGCGGCAGCCCGGTCGGTCCCCGCGGCTCTCGCGGAGCCCCGCCGCCCGCCGCGCCATGGCCCGAAGACCCCGGCACAGCATATATAGCAGTGACGAGGATGATGAGGACTTTGAGATGTGTGACCATGACTATGATGGGCTGCTTCCCAAGTCTGGAAAGCGTCACTTGGGGAAAACAAGGTGGACCCGGGAAGAGGATGAAAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HSCOL1A1.1 CAT X07884 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGCGGAGTGTGAGGCCACGCATGAGCGGACGCTAACCCCCTCCCCAGCCACAAAGAGTCTACATGTCTAGGGTCTAGACATGTTCAGCTTTGTGGACCTCCGGCTCCTGCTCCTCTTAGCGGCCACCGCCCTCCTGACGCACGGCCAAGAGGAAGGCCAAGTCGAGGGCCAAGACGAAGACATCCCACCAATCACCTGCGTACAGAACGGCCTCAGGTACCATGACCGA
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCOL4A4.1 CAT X81053 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGTGGGGTGGCAAGGCGGCACTCCTGGCGCTGCGGGCGTCCCCACAGGAACAGACTTTGACCCAGAACACAGAACCTCACTTGTCAACAAGAACCTTCTGGAAGAGAAGACTGGCAGAATATTTTTTAAGTACTAAGACTTGCCTGCGATGTGGTCTCTGCACATAGTACTAATGAGGTGCTCCTTCAGATTGACCAAGTCCTTGGCCACAGGTCCCTGGTCACTTATACTCATTCTCTTTTCTGTACAATATGTATATGGGAGTGGAAAGAAATACATTGGTCCTTGTGGAGGAAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HSCOLA1X.1 CAT X60382 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATCCATCTGAGAATATGCTGCCACAAATACCCTTTTTGCTGCTAGTATCCTTGAACTTGGTTCATGGAGTGTTTTACGCTGAACGATACCAAACGCCCACAGGCATAAAAGGCCCACTACCCAACACCAAGACACAGTTCTTCATTCCCTACACCATAAAGAGT
...............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 HSCOMH362.1 CAT X56210 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAAGTATTTTTAGTTATATAAGATTGGAACTACCAAGCATGTGGCTCCTGGTCAGTGTAATTCTAATCTCACGGATATCCTCTGTTGGGGGAGAAGCAACATTTTGTGATTTTCCAAAAATAAACCATGGAATTCTATATGATGAAGAAAAATATAAGCCATTTTCCCAGGTTCCTACAGGGGAAGTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HSCOX7AL.1 CAT X15822 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTAACAGCCAAGATGCTGCGGAATCTGCTGGCTCTTCGTCAGATTGGGCAGAGGACGATAAGCACTGCTTCCCGCAGGCATTTTAAAAATAAAGTTCCGGAGAAGCAAAAACTGTTCCAGGAGGATGATGAAATTCCACTGTATCTAAAGGGTGGGGTAGCT
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSCOXVIA.1 CAT X15341 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTTTTTTTTTTTAGAAGAAATAATGTGGTAGTTGGTGTGTCCTCGGTTTCTCGGCTGCTGGGTCGGTCCCGCCCACAGCTGGGGCGGCCTATGTCGAGTGGCGCCCATGGCGAAGAGGGCTCAGCTCGCATGTGGAAGACTCTCACCTTCTTCGTCGCGCTCCCCGGGGTGGCAGTCAGCATGCTGAATGTGTACCTGAAGTCGCACCACGGAGAGCACGAGAGACCCGAGTTCATCGCC
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HSCOXVII.1 CAT X16560 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGAGCTTCCAGCGGCTATGTTGGGCCAGAGCATCCGGAGGTTCACAACCTCTGTGGTCCGTAGGAGCCACTATGAGGAGGGCCCTGGGAAGAATTTGCCATTTTCAGTGGAAAACAAGTGGTCGTTACTAGCTAAGATGTGTTTGTACTTTGGATCTGCATTTGCT
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  176 HSCREBP1.1 CAT X15875 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCTGTGATAAGTTATTCAACTTATGAAATTCAAGTTACATGTGAATTCTGCCAGGCAATACAAGGACCTGTGGAATATGAGTGATGACAAACCCTTTCTATGTACTGCGCCTGGATGTGGCCAGCGTTTTACCAACGAGGATCATTTGGCTGTCCATAAACATAAACATGAG
..........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSCRFBP.1 CAT X58022 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACCTCCGGAGCAGACAGCACAGCAGCTGCAGAGGCAAGGCCAGCATGTCGCCCAACTTCAAACTTCAGTGTCACTTCATTCTCATCTTCCTGACGGCTCTAAGAGGGGAAAGCCGGTACCTAGAGCTGAGGGAAGCGGCGGACTACGATCCTTTCCTGCTCTTCAGCGCCAACCTGAAGCGGGACGTGGCTGGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HSCRISP1G.1 CAT X95237 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACAAATACACTACATAGAGAAAGGCTTGGTTCTTATCAGGACACAAATTTAAAGGCTGTGTGGACTTGGGGATGGAAATTAAACACCTCTTGTTTTTGGTTGCTGCTGCTTGCTTACTGCCTATGTTGTCCATGAAAAAGAAATCAGCTAGAGACCAATTTAATAAGCTCGTCACCGACTTGCCAAATGTACAAGAAGAGATCGTTAATATACACAACGCC
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCRKL.1 CAT X59656 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGAAAGTGCTGGCCCAGCCCTCTGAGCGCTCCTCGAGGTGTGCGAGAGGCCCTTCCTCGGCCCCAAAGCCGTCTGCCGGGCTAAGGCGTGCAGAGCAGGCGAGGACAGCCGCCGCCCCTACCGCCGCAGAGTCCCCGGTCCAACACCATGTCCTCCGCCAGGTTCGACTCCTCGGACCGCTCCGCCTGGTATATGGGGCCGGTGTCTCGCCAGGAGGCGCAGACCCGGCTCCAGGGCCAGCGCCACGGTATGTTCCTCGTCCGCGATTCTTCCACCTGCCCTGGGGACTATGTGCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  239 HSCRPMR.1 CAT X56214 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGACTTCTAGCCCCTGAACTTTCAGCCGAATACATCTTTTCCAAAGGAGTGAATTCAGGCCCTTGTATCACTGGCAGCAGGACGTGACCATGGAGAAGCTGTTGTGTTTCTTGGTCTTGACCAGCCTCTCTCATGCTTTTGGCCAGACAGACATGTCGAGGAAGGCTTTTGTGTTTCCCAAAGAGTCGGATACTTCCTATGTATCCCTCAAAGCACCGTTAACGAAGCCTCTCAAAGCC
.........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  217 HSCTMRSU.1 CAT X70476 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGGTTTATCTCAAGGCCTGAGTAGCCGGTAACAAACGAGGGTTCCCGGGATTGGACCGACGCACCATGCCTCTGCGACTTGATATCAAAAGAAAGCTAACTGCTAGATCTGATCGAGTTAAGAGTGTGGATCTGCATCCTACAGAGCCATGGATGTTGGCAAGTCTTTACAATGGCAGTGTGTGTGTTTGGAATCATGAAACACAGACACTGGTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSCTPSYN.1 CAT X52142 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTATCCGCGCGCGTCGCCGGCCCAGTCCTGTCGCTGACGGGAGGATCTGAAGCCGGCCGCAGGTCAAAGAGTAAAATGAAGTACATTCTGGTTACTGGTGGTGTTATATCAGGAATTGGAAAAGGAATCATTGCCAGCAGTGTGGGCACAATACTCAAGTCATGTGGTTTACATGTAACTTCAATCAAAATTGACCCCTACATTAACATTGATGCAGGAACATTC
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCXYP.1 CAT X14329 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGACGGACAGCTGGGAACGTCTTCCAATTTGGACTGGTGTTTACAAGCGGGAAGCTAGGTGGACCTTGGATTTTGGCGGGTGAAGAGGCTAGGTTGTTTAAGGAGGTGGGGCGCGTTTCAGTGGCTCTCTTTGAAAAAGCCCAGCAAGATGTCAGACCTGCTCTCAGTCTTCCTCCACCTCCTCCTTCTCTTCAAGTTGGTTGCCCCGGTGACCTTTCGCCACCACCGCTATGATGATCTTGTGCGGACGCTGTACAAGGTGCAAAACGAATGCCCCGGCATCACGCGGGTCTACAGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  199 HSCYCHASS.1 CAT X87843 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCGGGCTGAAACAGGCGCCTGCGAGAGTCTGTAGGAGGGAAACCGCCATGGACGATCAGGGTTGCCCTCGGTGTAAGACCACCAAATATCGGAACCCCTCCTTGAAGCTGATGGTGAATGTGTGCGGACACACTCTCTGTGAAAGTTGTGTAGATTTACTGTTTGTGAGAGGAGCTGGAAACTGCCCTGAGTGTGGT
.................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCYCLA.1 CAT X68303 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCGAGCGGGCGGGCTGGTAGGCTGGCCTGGGCTGCGACCGGCGGCTACGACTATTCTTTGGCCGGGTCGGTGCGAGTGGTCGGCTGGGCAGAGTGCACGCTGCTTGGCGCCGCAGGCTGATCCCGCCGTCCACTCCCGGGAGCAGTGATGTTGGGCAACTCTGCGCCGGGGCCTGCGACCCGCGAGGCGGGCTCGGCGCTGCTAGCATTGCAGCAGACGGCGCTCCAAGAGGACCAGGAGAATATCAACCCGGAAAAGGCAGCGCCCGTCCAACAACCGCGGACCCGGGCCGCGCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSCYTOK20.1 CAT X73501 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGACTGTGGTGCCAATCCTAGTGACATGTCAGCAGAGGAGGAGTTTCTTGCCTGTGGACTTCATAAAAGGCTAGCTCAACACCCTCCATGAGACACACTCTGCCCCAACCATCCTGAAGCTACAGGTGCTCCCTCCTGGAATCTCCAATGGATTTCAGTCGCAGAAGCTTCCACAGAAGCCTGAGCTCCTCCTTGCAGGCCCCTGTAGTCAGTACAGTGGGCATGCAGCGCCTCGGGACGACACCCAGCGTTTATGGGGGTGCTGGAGGCCGGGGCATCCGCATCTCCAACTCCAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 HSCYTVIB.1 CAT X54473 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACATTGAGCTGCAGGTTGAATCCGGGGTGCCTTTAGGATTCAGCACCATGGCGGAAGACATGGAGACCAAAATCAAGAACTACAAGACCGCCCCTTTTGACAGCCGCTTCCCCAACCAGAACCAGACTAGAAACTGCTGGCAGAACTACCTGGACTTCCACCGCTGTCAGAAGGCAATGACCGCTAAAGGAGGCGAT
...............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDAP1.1 CAT X76105 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCCGGCTCGCGCGGCCCCGGCCGCCCACGCCGCGCGTCGTTCTCCCGCCCGCTCGCTCCCCGGCGCTCACACCTGAGCTCACTCGCGCACGCCCGCCCGGCCCGAGAACCGCGCCGCCGCCTCGGCCCCGCGGAAGCCCCGCCGCGCCATGTCTTCGCCTCCCGAAGGGAAACTAGAGACTAAAGCTGGACACCCGCCCGCCGTGAAAGCTGGTGGAATGCGAATTGTGCAGAAACACCCACATACAGGAGACACCAAAGAAGAGAAAGACAAGGATGACCAGGAATGGGAAAGCCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDAPK.1 CAT X76104 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACAGCGCTCCGGAGGGACCGGGGGAGCTCCCAGGCGCCCGGGACTGGAGACTGATGCATGAGGGGCCTACGGAGGCGCAGGAGCGGTGGTGATGGTCTGGGAAGCGGAGCTGAAGTCCCCTGGGCTTTGGTGAGGCGTGACAGTTTATCATGACCGTGTTCAGGCAGGAAAACGTGGATGATTACTACGACACCGGCGAGGAACTTGGCAGTGGACAGTTTGCGGTTGTGAAGAAATGCCGTGAGAAAAGTACCGGCCTCCAGTATCCCGCCAAATTCATCAAGAAAAGGAGGACTAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDARC.1 CAT X85785 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTCTTCAGGCTCCCTGCTTTGTCCTTTTCCACTGTCCGCACTGCATCTGACTCCTGCAGAGACCTTGTTCTCCCACCCGACCTTCCTCTCTGTCCTCCCCTCCCACCTGCCCCTCAATTCCCAGGAGACTCTTCCGGTGTAACTCTGATGGCCTCCTCTGGGTATGTCCTCCAGGCGGAGCTCTCCCCCTCAACTGAGAACTCAAGTCAGCTGGACTTCGAAGATGTATGGAATTCTTCCTATGGTGTGAATGATTCCTTCCCAGATGGAGACTATGATGCCAACCTGGAAGCAGCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDAUDI6.1 CAT X63522 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTGGTACTGAGCAGAGCGACGGGCTTAATTCGACCCAATCCAGGCCAGAGTCTTTCTCTCAGGGGCTTCCTCGTGCTCAGCTAATCCTCCGATCAATCCTTGGGAATCCCTGGGACCTCTTCGGTATCCCTACTCTCAGCCAGGGATCATGTCTTGGGCCGCTCGCCCGCCCTTCCTCCCTCAGCGGCATGCCGCAGGGCAGTGTGGGCCGGTGGGGGTGCGAAAAGAAATGCATTGTGGGGTCGCGTCCCGGTGGCGGCGGCGACGGCCCTGGCTGGATCCCGCAGCGGCGGCGGCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDBLPRO.1 CAT X12556 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCCACTGTGCTAATGGAAGCACCACGGCAGCTTTGTTTGATAGAGATTTTTGGCTGCCGTTTTTAAATACTACCCAAGAAGCAGCTCGTATTTCATCAATGTTGCGTTGACAATTGGAAAAGAAAAGTGTAATTGCGTACAGGCGAAATGGCAGAAGCAAATCCCCGGAGAGGCAAGATGAGGTTCAGAAGGAATGCGGCTTCCTTCCCTGGGAACTTGCACTTGGTTTTGGTTTTACGTCCTACCAGCTTTCTTCAACGAACGTTCACAGACATTGGATTTTGGTTTAGTCAGGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HSDBP5.1 CAT X63071 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCGTTCAATGATGTCTATGGCTGCTGATTCTTACACCGATTCTTACACTGACACATATACAGAGGCATATATGGTGCCACCTTTGCCTCCTGAAGAGCCCCCAACAATGCCACCGTTGCCACCTGAGGAGCCACCAATGACACCACCATTGCCTCCTGAGGAACCACCAGAGGGTCCAGCATTGCCCACTGAGCAGTCAGCATTAACAGCTGAAAATACT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDD2.1 CAT X51362 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCACTCTCCTCGGCCGGTCCCTGGCTCCCGGAGGCGGCCGCGCGTGGATGCGGCGGGAGCTGGAAGCCTCAAGCAGCCGGCGCCGTCTCTGCCCCGGGGCGCCCTATGGCTTGAAGAGCCTGGCCACCCAGTGGCTCCACCGCCCTGATGGATCCACTGAATCTGTCCTGGTATGATGATGATCTGGAGAGGCAGAACTGGAGCCGGCCCTTCAACGGGTCAGACGGGAAGGCGGACAGACCCCACTACAACTACTATGCCACACTGCTCACCCTGCTCATCGCTGTCATCGTCTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSDERMATA.1 CAT Z22865 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGGGAGCATGGACCTCAGTCTTCTCTGGGTACTTATGCCCCTAGTCACCATGGCCTGGGGCCAGTATGGCGATTATGGATACCCATACCAGCAGTATCATGACTACAGCGATGATGGGTGGGTGAATTTGAATCGGCAAGGCTTCAGCTACCAGTGT
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 HSDESMOG2.1 CAT Z26317 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGAGGGTGCGATGGCGCGGACGCGGGACCGCGTACGCCTGCTGCTTCTCCTGATCTGCTTTAACGTTGGAAGTGGACTTCACTTACAGGTCTTAAGCACAAGAAATGAAAATAAGCTGCTTCCTAAACATCCTCATTTAGTGCGGCAAAAGCGCGCCTGG
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSDEUBIQ.1 CAT X91349 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGTGTGTGGAGAAGCTGCTGCCGGTGTCATGGCGGACGTGAGTGAGGAGGCGCTGCTGTCAGTATTACCGACGATCCGGGTCCCTAAGGCTGGAGACCGGGTCCACAAAGACGAGTGCGCCTTCTCCTTCGACACGCCGGAGTCTGAAGGGGGCCTCTACGTCTGTATGAACACGTTT
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  252 HSDKRNA.1 CAT X62535 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCGGTCGCAGCTGAAGCAGGCCTACCCTCTGAAGAGGTCCAAGCAACGGAAGTACTACTACGAAGCTGCCTTTCTGGCCATCCTTGAGAAAAATAGACAGATGGCCAAGGAGAGGGGCCTAATAAGCCCCAGTGATTTTGCCCAGCTGCAAAAATACATGGAATACTCCACCAAAAAGGTCAGTGATGTCCTAAAGCTCTTCGAGGATGGCGAGATGGCTAAATATGTCCAAGGAGATGCCATTGGGTAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDMD.1 CAT X06293 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATGTTCTAATTAGTCTCTGGAGGACATTCATGGACAATTCACTGTTCATTAATCTATCGTCTTCCTTTAACTTTGATTTGTTCATTATCCTTTTAGAGTCTCAAATATAGAAACCAAAAATTGATGTGTAGTGTTAATGTGCTTACAGATGTTGATACCACCTATCCAGATAAGAAGTCCATCTTAATGTACATCACATCACTCTTCCAAGTTTTGCCTCAACAAGTGAGCATTGAAGCCATCCAGGAAGTGGAAATGTTGCCAAGGCCACCTAAAGTGACTAAAGAAGAACATTTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HSDOCKP.1 CAT X06272 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGCCCGGTTCGCCGCCGCTTCCTGCTGCCGCCATGCTCGACTTCTTCACCATTTTCTCCAAGGGCGGGCTTGTGCTCTGGTGCTTCCAGGGCGTTAGCGACTCATGCACCGGACCCGTTAACGCGTTGATTCGTTCCGTGCTGCTGCAGGAACGGGGAGGTAACAACTCCTTCACCCATGAG
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDOPD1.1 CAT X55758 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATGTTGGTGAGGCCCTCTGCCAGGGAAGCAATCTGGCTGTGCAAAGTGCTGCCTGGTGGGGAGGACTCCTGGAAATCTGACTGACCCCTATTCCCTGCTTAGGAACTTGAGGGGTGTCAGAGCCCCTGATGTGCTTTCTCTTAGGAAGATGAGGACTCTGAACACCTCTGCCATGGACGGGACTGGGCTGGTGGTGGAGAGGGACTTCTCTGTTCGTATCCTCACTGCCTGTTTCCTATCGCTGCTCATCCTGTCCACGCTCCTGGGGAACACGCTGGTCTGTGCTGCCGTTATCAGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSDOXBR.1 CAT Z28339 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCTAGGACACCTTTCTAAAAAGACTCCCTGTGGTGTTCAGAATCACTCCTACAGTCAGGTTCTCCACAATGGATCTCAGTGCTGCAAGTCACCGCATACCTCTAAGTGATGGAAACAGCATTCCCATCATCGGACTTGGTACCTACTCAGAACCTAAATCGACCCCTAAGGGAGCCTGTGCAACATCGGTGAAGGTTGCTATTGACACAGGGTACCGA
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDS33.1 CAT X89059 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGAGCCAACAGCCTGCAACTCTTGTCACCCCAGCCTGGAGAACAGCTCCCTCCAGAGATGACTGTGGCAAGATCTTCGGTCAAAGAGACCTCCAGAGAAGGCACCTCTTCCTTCCATACACGCCAGAAGTCTGAGGGTGGAGTGTATCATGACCCACACTCTGATGATGGCACAGCCCCCAAAGAAAATAGACACCTATACAATGATCCTGTGCCAAGGAGAGTTGGTAGCTTTTACAGAGTGCCATCTCCACGTCCAGACAATTCTTTCCATGAAAATATTAGTCATTCAGAGCAAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSDSC1AB.1 CAT X72925 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTCCGGACTGTCTTCCAAACCAAGCTCAGCTGCATCAAGGTGGCAGCAGAATACCCTGTGCAAGTGCCAGCGTCTTCTTAGCCGCTCTGTGCATCCCAGGCTGCCCTGTTATCTGGCCACCGTCCCTGGCCATTGGGACTGCTTCTGATGGCTCTGGCCTCTGCTGCCCCAGGGAGCATCTTCTGTAAGCAGCTCCTTTTCTCTCTCCTGGTTTTAACATTACTTTGCGATGCTTGTCAGAAAGTTTATCTTCGAGTTCCTTCTCATCTTCAGGCTGAAACACTTGTAGGCAAAGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  220 HSEDNMRN.1 CAT X55988 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCCCCTGAACCCCAGAACAACCAGCTGGATCAGTTCTCACAGGAGCTACAGGCCGGAGACTGGGAAACATGGTTCCAAAACTGTTCACTTCCCAAATTTGTCTGCTTCTTCTGTTGGGGCTTCTGGCTGTGGAGGGCTCACTCCATGTCAAACCTCCACAGTTTACCTGGGCTCAATGGTTTGAAACCCAGCACATCAATATGACCTCCCAGCAATGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HSEF1AC.1 CAT X16869 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCTAAAAGCCAAAATGGGAAAGGAAAAGACTCATATCAACATTGTCGTCATTGGACACGTAGATTCGGGCAAGTCCACCACTACTGGCCATCTGATCTATAAATGCGGTGGCATCGACAAAAGAACCATTGAAAAATTTGAGAAGGAGGCTGCTGAGATGGGA
...............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HSEF1G.1 CAT X63526 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTCTTTGCGGAATCACCATGGCGGCTGGGACCCTGTACACGTATCCTGAAAACTGGAGGGCCTTCAAGGCTCTCATCGCTGCTCAGTACAGCGGGGCTCAGGTCCGCGTGCTCTCCGCACCACCCCACTTCCATTTTGGCCAAACCAACCGCACCCCTGAATTTCTC
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSEGMBP.1 CAT Z26248 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCCTGGAATGGCCTGCTCATGGACCGGCTTAAACAGAAGTACCAGAAGGAAGCAAGAAAGACAGGGTCTTTTAACATCCGAGGACCACATTCTTTATACTTTCCAAATCATCACCTGCCCCATGCAACTTACAGGGATAAAGCCAAGATGAAACTCCCCTTACTTCTGGCTCTTCTATTTGGGGCAGTTTCTGCTCTTCATCTAAGGTCTGAGACTTCCACCTTTGAGACCCCTTTGGGTGCTAAGACGCTGCCTGAGGATGAGGAGACACCAGAGCAGGAGATGGAGGAGACCCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSEHK1.1 CAT X95425 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCCTACATTTGGAGGAGCCGCGTGTCAGAAGGCGTAGGACCCCAAGGGGGGACAAGGAGGACTCCCGAGTCTCCCTTCTCCGCTCTCCGAGACCGAAGAGGTGGACTGAGCCGCTCGGGACAGCGGCACCGGAGGAGGCTCGGAGAAGATGCGGGGCTCGGGGCCCCGGGGTGCGGGACACCGGCGGCCCCCAAGCGGCGGCGGCGACACCCCCATCACCCCAGCGTCCCTGGCCGGCTGCTACTCTGCACCTCGACGGGCTCCCCTCTGGACGTGCCTTCTCCTGTGCGCCGCACTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HSEIF2BAS.1 CAT X95648 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGACGCCTATGGACGACAAGGAGTTAATTGAATACTTTAAGTCTCAGATGAAAGAAGATCCTGACATGGCCTCAGCAGTGGCTGCCATCCGGACGTTGCTGGAGTTCTTGAAGAGAGATAAAGGGGAGACAATCCAGGGTCTGAGGGCCAATCTCACC
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HSELF1B.1 CAT X60656 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCGAGGCGGGCGTCTTCGGTCATCTCCGGCGCTTCTAGGGCTGGTTCCCGTCATCTTCGGGAGCCGTGGAGCTCTCGGATACAGCCGACACCATGGGTTTCGGAGACCTGAAAAGCCCTGCCGGCCTCCAGGTGCTCAACGATTACCTGGCGGACAAGAGCTACATCGAGGGGTATGTGCCATCACAAGCAGATGTGGCAGTATTTGAAGCCGTGTCCAGCCCACCGCCTGCCGACTTGTGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  250 HSEMAP.1 CAT X73882 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCTCACCTGTCTGGGCCGCTGGCCTGGGAGGCGGGGGCCGGCGGGAGCCAAGCCGAGGAAAGGGCGGAGCGGCTCTCCGGGCGCGTCATCGGAGCACCATGGCGGAGCTAGGAGCTGGCGGCGACGGCCACAGGGGCGGCGACGGCGCAGTGCGAAGCGAAACAGCACCCGACAGCTACAAAGTGCAAGATAAGAAAAATGCCTCCAGCCGCCCTGCCTCTGCAATTTCAGGACAAAATAACAACCAC
....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  188 HSEMR1.1 CAT X81479 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAAAGTTTTTTTCTTTGAATGACAGAACTACAGCATAATGCGTGGCTTCAACCTGCTCCTCTTCTGGGGATGTTGTGTTATGCACAGCTGGGAAGGGCACATAAGACCCACACGGAAACCAAACACAAAGGGTAATAACTGTAGAGACAGTACCTTGTGCCCAGCTTATGCCACCTGCACCAATACG
......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 HSENOL.1 CAT X66610 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCGGATCTGAGCGAACGGAACGGGTGCGGGTGTTCAAGATGTCCATTCTCAAGATCATCCATGCCCGTGATATCTTTGAATCCCGTGGGAATCCAACTGTTGAGGTAGACCTTTACACTAACAAGGGTGGTCTGTTCGGAAGAGCTGCTGTTCCTAGCGGTGCCTCAACTGGAATTTATGAAGCTCTG
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSEP3A1.1 CAT X83857 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCGGAGTAGGGCGGCGGCTGCGCCCCGCACCATGGGGGCAGCCCAGCCCCAGCCGCGGTAAACGCCGACCTCCGCCGCCGCCCGCGCCCGTCTGCCCCCTCCCGCTGCGGCTCTCTGGACGCCATCCCCTCCTCACCTCGAAGCCAACATGAAGGAGACCCGGGGCTACGGAGGGGATGCCCCCTTCTGCACCCGCCTCAACCACTCCTACACAGGCATGTGGGCGCCCGAGCGTTCCGCCGAGGCGCGGGGCAACCTCACGCGCCCTCCAGGGTCTGGCGAGGATTGCGGATCGGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSEP4PSGN.1 CAT X97875 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGCAGGAGCAGAGCGAGCCTGGAGATTTGGGTGGCTGCCGTTGGTAAGTGGTTGCAATCCAGAGAGTGGGATTGAGTTCCTCCCTTGTCATGTTAGCATCCCATTTCCTGGGCGCGGGTCTAATGCCCTGCAGGTGGTCATTTCACTCATGGTGGCTTTGTCTCTCTTCTGCCATCTCCAGACTCAGCTTTGCACTCCAGGGCTGCGTACCACCAGCCACTGTCATGTTAACCCCTTCCCAGGCCAATGTGTCCTTGGTCTGGAGCCCAATCTGCTGGACAGCCTGGGACCGTCCATT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSEPMG50.1 CAT X64594 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTGTGCCTCTGTCCTTTGCCACAAACATGAGGTTCACATTCCCTCTCATGGCTATAGTCCTGGAAATTGCCATGATTGTTTTATTTGGATTATTTGTTGAGTATGAAACGGACCAGACTGTTCTCGAGCAGCTCAACATCACCAAGCCAACAGACATGGGCATATTCTTTGAGTTA
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSERB2R.1 CAT X03363 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTCGGGGCCCCGGGCAGCCGCGCGCCCCTTCCCACGGGGCCCTTTACTGCGCCGCGCGCCCGGCCCCCACCCCTCGCAGCACCCCGCGCCCCGCGCCCTCCCAGCCGGGTCCAGCCGGAGCCATGGGGCCGGAGCCGCAGTGAGCACCATGGAGCTGGCGGCCTTGTGCCGCTGGGGGCTCCTCCTCGCCCTCTTGCCCCCCGGAGCCGCGAGCACCCAAGTGTGCACCGGCACAGACATGAAGCTGCGGCTCCCTGCCAGTCCCGAGACCCACCTGGACATGCTCCGCCACCTCTAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSERBT1.1 CAT Y00479 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGGCCAAGTGCTGAGGCGGGTATCATGGGTGCTGTGCCCTAGGCCTGGGTGGCAGGGGGTGGGTGGCCTGTGGGTGTGCCGGGGGGGCCAGTGTGCCCACCCCAGTCTCTTGGCGTGCTGGAGGGCATCCTGGATGGAATTGAAGTGAATGGAACAGAAGCCAAGCAAGGTGGAGTGTGGGTCAGACCCAGAGGAGAACAGTGCCAGGTCACCAGATGGAAAGCGAAAAAGAAAGAACGGCCAATGTTCCCTGAAAAGCAGCATGTCAGGGTATATCCCTAGTTACCTGGACAAAGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HSERF2.1 CAT X78992 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCCGCCCCAAGGGCTCCTCCCGACCTCCCGGCCTGCCGCTCCGGCCACTGCGGGATCCAGAAACATGTCGACCACACTTCTGTCCGCCTTCTACGATGTCGACTTCTTGTGCAAGACAGAGAAATCCCTGGCCAACCTCAACCTGAACAACATGCTGGACAAGAAGGCGGTGGGGACGCCTGTGGCCGCCGCCCCCAGCTCGGGCTTCGCGCCG
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSERV9.1 CAT X57147 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTACAGCAGGTTAAATATCTAGGCCTAATCTTAGCCAAAGGGACCAGGGCCCTCAGCAAGGAATGAATACAGCCTATACTGGCTTATCCTCGCCCTAAGACATTAAAACAGTTGAGGGAGTTCCTTGGAATTACCAGCTTTTGCCGACTATGGATCCCTGGATACAGCGAGACAGCCAGGCCCCTCTAATCAAGGAAACCCAGAGGGCAAATACTCATCTAGTTGAGTGGGAACCAGAGGCAGAAACAACCTTCAAAACCTTAAAGCAGGCTCTAGTACAAGCTCCAGCTTTAAGCCTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSET1R.1 CAT X61950 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCCTCGCTTTCTCCGGCTTCCTCTGGCCCAGGCGCCGCGCGGACCCGGCAGCTGTCTGCGCACGCCGAGCTCCACGGTGAAAAAAAAAGTGAAGGTGTAAAAGCAGCACAAGTGCAATAAGAGATATTTCCTCAAATTTGCCTCAAGATGGAAACCCTTTGCCTCAGGGCATCCTTTTGGCTGGCACTGGTTGGATGTGTAATCAGTGATAATCCTGAGAGATACAGCACAAATCTAAGCAATCATGTGGATGATTTCACCACTTTTCGTGGCACAGAGCTCAGCTTCCTGGTTACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  208 HSET2RNA.1 CAT X55177 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGACGCTGGCAACAGGCACTCCCTGCTCCAGTCCAGCCTGCGCGCTCCACCGCCGCTATGGTCTCCGTGCCTACCACCTGGTGCTCCGTTGCGCTAGCCCTGCTCGTGGCCCTGCATGAAGGGAAGGGCCAGGCTGCTGCCACCCTGGAGCAGCCAGCGTCCTCATCTCATGCCCAAGGCACCCACCTTCGGCTTCGCCGTTGCTCC
..........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  260 HSET3AA.1 CAT X52001 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAACCCCCACAGCTGGAGGGCGAGGCCAGCTGTACCCGGCCCCAGTGCCCTTTCGCGGCCACAAGCGGCCGTCCTCCTGGTCCGGTGCTCCGGCGCCTGATCTAGGTTCATGGAGCCGGGGCTGTGGCTCCTTTTCGGGCTCACAGTGACCTCCGCCGCAGGATTCGTGCCTTGCTCCCAGTCTGGGGATGCTGGCAGGCGCGGCGTGTCCCAGGCCCCCACTGCAGCCAGATCTGAGGGGGACTGTGAAGAGACTGTG
..............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSETFBS.1 CAT X71129 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCCTGTAAGTGGCTGCGGCGGGAAGATGGCGGAGCTGCGCGTGCTCGTAGCTGTCAAGAGGGTCATCGACTACGCCGTGAAGATCCGAGTGAAGCCTGACAGGACCGGTGTGGTCACGGATGGTGTGAAGCACTCCATGAACCCCTTCTGTGAGATCGCGGTGGAGGAGGCTGTG
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSEVMHC.7 CAT X87344 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTGGTTGTCAATCTGAGGAGTTTCCAATCCTGGGGAAGCCAGAAAAACAGCGATTTATACTCTTAATGGGTACTTTCTGACTGAATTTTATGAGCTCATTCTGAAGAGGCTGACGATTTTACTATCTCATTTTTTTCCTTTCTCCAGAATGGGTTCTGGGTGGGTCCCCTGGGTGGTGGCTCTGCTAGTGAATCTGACCCGACTGGATTCCTCCATGACTCAAGGCACAGACTCTCCAGAAGATTTTGTGATTCAGGCAAAGGCTGACTGTTACTTCACCAACGGGACAGAAAAGGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HSEZRIN.1 CAT X51521 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGCAGGGCGGGCGGGCGCTCTAAGGGTTCTGCTCTGACTCCAGGTTGGGACAGCGTCTTCGCTGCTGCTGGATAGTCGTGTTTTCGGGGATCGAGGATACTCACCAGAAACCGAAAATGCCGAAACCAATCAATGTCCGAGTTACCACCATGGATGCAGAGCTGGAGTTTGCAATCCAGCCAAATACAACTGGAAAACAGCTTTTTGATCAGGTGGTAAAGACTATCGGCCTCCGGGAAGTGTGGTACTTTGGCCTCCACTATGTG
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  287 HSFAA.1 CAT X51728 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCCTAGCCAAGACCGAGGATAGGTGTGGCCATTGGCGACCAGATCCTGGACCTCAGCATCATCAAGCACCTCTTTACTGGTCCTGTCCTCTCCAAACACCAGGATGTCTTCAATCAGCCTACACTCAACAGCTTCATGGGCCTGGGTCAGGCTGCCTGGAAGGAGGCGAGAGTGTTCTTGCAGAACTTGCTGTCTGTGAGCCAAGCCAGGCTCAGAGATGACACCGAACTTCGGAAGTGTGCATTCATCTCCCAGGCTTCTGCCACGATGCACCTTCCAGCCACC
.........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSFACC2.1 CAT X66894 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTTGGCGTTTTGGTTCTTTTTGTTCATTGAGCGCAGGCAGCTATGTCTTCTTCAAAGGAGAGGAGCAAAGCTTTAATGTGTGCCGACCATTTCCTTCAGTGCTGGACAGGCTGCTGTGAAGGGACATCACCTTTTCGCTTTTTCCAAGATGGCTCAAGATTCAGTAGATCTTTCTTGTGATTATCAGTTTTGGATGCAGAAGCTTTCTGTATGGGATCAGGCTTCCACTTTGGAAACCCAGCAAGACACCTGTCTTCACGTGGCTCAGTTCCAGGAGTTCCTAAGGAAGATGTATGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  188 HSFCREC.1 CAT X54150 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACAGATCTTGGAACGAGACGACCTGCTGTCAGCACGATGGACCCCAAACAGACCACCCTCCTGTGTCTTGTGCTCTGTCTGGGCCAGAGGATTCAGGCACAGGAAGGGGACTTTCCCATGCCTTTCATATCTGCCAAATCGAGTCCTGTGATTCCCTTGGATGGATCTGTGAAAATCCAGTGCCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 HSFCRIB.1 CAT X14355 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCAATATCTTGCATGTTGACAGATTTCACTGCTCCCACCAGCTTGGAGACAACATGTGGTTCTTGACAACTCTGCTCCTTTGGGTTCCAGTTGATGGGCAAGTGGACACCACAAAGGCAGTGATCACTTTGCAGCCTCCATGGGTCAGCGTGTTCCAAGAGGAAACCGTAACCTTGCACTGTGAGGTGCTCCATCTGCCTGGG
.......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSFGFR2MR.1 CAT Z71929 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTACCGTAACCATGGTCAGCTGGGGTCGTTTCATCTGCCTGGTCGTGGTCACCATGGCAACCTTGTCCCTGGCCCGGCCCTCCTTCAGTTTAGTTGAGGATACCACATTAGAGCCAGAAGAGCCACCAACCAAATACCAAATCTCTCAACCAGAAGTGTAC
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HSFIBLP.1 CAT Z36531 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCACTCCCTGCTGGGTGAGCAGCACTGTAAAGATGAAGCTGGCTAACTGGTACTGGCTGAGCTCAGCTGTTCTTGCCACTTACGGTTTTTTGGTTGTGGCAAACAATGAAACAGAGGAAATTAAAGATGAAAGAGCAAAGGATGTCTGCCCAGTGAGACTAGAAAGCAGAGGGAAATGCGAA
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  253 HSFNRB.1 CAT X07979 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCCGCCAAAACCTGCGCGGATAGGGAAGAACAGCACCCCGGCGCCGATTGCCGTACCAAACAAGCCTAACGTCCGCTGGGCCCCGGACGCCGCGCGGAAAAGATGAATTTACAACCAATTTTCTGGATTGGACTGATCAGTTCAGTTTGCTGTGTGTTTGCTCAAACAGATGAAAATAGATGTTTAAAAGCAAATGCCAAATCATGTGGAGAATGTATACAAGCAGGGCCAAATTGTGGGTGGTGCACAAAT
.......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 HSFSTHR.1 CAT X68044 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGATGGATGCATAATTATGGCCCTGCTCCTGGTCTCTTTGCTGGCATTCCTGAGATTGGGCTCAGGATGTCATCATCGGATCTGTCACTGCTCTAACAGGGTTTTTCTCTGCCAAGAGAGCAAGGTGACAGAGATTCCTTCTGACCTCCCGAGGAATGCCATTGAA
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSFUR.1 CAT X17094 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCACCCTCCCGAGCCCTGCCCGTCTCGGCCCCATGCCCCCACCAGTCAGCCCCGGGCCACAGGCAGTGAGCAGGCACCTGGGAGCCGAGGCCCTATGACCAGGCCAAGGAGACGGGCGCTCCAGGGTCCCAGCCACCTGTCCCCCCCATGGAGCTGAGGCCCTGGTTGCTATGGGTGGTAGCAGCAACAGGAACCTTGGTCCTGCTAGCAGCTGATGCTCAGGGCCAGAAGGTCTTCACCAACACGTGGGCTGTGCGCATCCCTGGAGGCCCAGCGGTGGCCAACAGTGTGGCACGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  243 HSG1112.1 CAT X77474 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGTACGTCACTGCTCTGCGCCGGAAGACCCTATTTTCAGGGTTCTCTTCCCTCCATTCCTACCCCTTCCCCGGTACCATAAAATCCCGGGATATGAGCTGGAAGAGGCATCACCTGATCCCGGAGACCTTTGGAGTTAAGAGGCGGCGGAAGCGAGGGCCTGTGGAGTCGGATCCTCTTCGGGGTGAGCCAGGGTCGGCGCGCGCGGCTGTCTCAGAACTCATGCAGCTGTTCCCGCGAGGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSG13G.1 CAT X98053 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCGTCTCCTGGTTGGGGGGTGGGGGGGAAAGATGGCGGACCTGATGCTGCTCAGCGAGATTGCTGACCCGACGCGTTTCTTCACCGACAACCTGCTTAGCCCGGAGGACTGGGGTCTGCAGAACAGCACCTTGTATTCTGGCCTAGATGAAGTGGCCGAGGAGCAGACGCAGCTCTTCCGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSG7A.1 CAT X59303 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCGCCCACCGTCTCTGCCCGCTCGACTCCTCCGCCCGGGCCGCTCGGCGGTCCAGCCGCGGCCGGCGCCTGGCTGTGAGGTGGATTCCCGGCCCAGTCTGACCATCTCCCTCCAGTTTTTCCACTTCGTTCGGACCTTCTCATAACTATGTCCACCCTCTACGTCTCCCCTCACCCAGATGCCTTCCCCAGCCTCCGAGCCCTCATAGCCGCTCGCTATGGGGAGGCTGGGGAGGGTCCCGGATGGGGAGGAGCCCACCCCCGCATCTGTCTCCAGCCACCCCCGACTAGCAGGACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 HSG9A.1 CAT X69838 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCCCCGGTCCCTGAGAAGCGGCCCCCTGAAATACAGCATTTCCGCATGAGTGATGATGTCCACTCACTGGGAAAGGTGACCTCAGATCTGGCCAAAAGGAGGAAGCTGAACTCAGGAGGTGGCCTGTCGGAGGAGTTAGGTTCTGCCCGGCGTTCAGGAGAAGTGACCCTGACGAAAGGGGACCCCGGGTCCCTG
...............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSGAA.1 CAT Y00839 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGACCTCGGTGACGCGAAGGACCCCGGCCACCTCTAGGTTCTCCTCGTCCGCCCGTTGTTCAGCGAGGGAGGCTCTGGGCCTGCCGCAGCTGACGGGGAAACTGAGGCACGGAGCGGGCCTGTAGGAGCTGTCCAGGCCATCTCCAACCATGGGAGTGAGGCACCCGCCCTGCTCCCACCGGCTCCTGGCCGTCTGCGCCCTCGTGTCCTTGGCAACCGCTGCACTCCTGGGGCACATCCTACTCCATGATTTCCTGCTGGTTCCCCGAGAGCTGAGTGGCTCCTCCCCAGTCCTGGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSGABAAA1.1 CAT X14766 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCGAGGACGCCCCTCTGCTCTGGCGCGCCCGGACTCGGACTCGCAGACTCGCGCTGGCTCCAGTCTCTCCACGATTCTCTCTCCCAGACTTTTCCCCGGTCTTAAGAGATCCTGTGTCCAGAGGGGGCCTTAGCTGCTCCAGCCCGCGATGAGGAAAAGTCCAGGTCTGTCTGACTGTCTTTGGGCCTGGATCCTCCTTCTGAGCACACTGACTGGAAGAAGCTATGGACAGCCGTCATTACAAGATGAACTTAAAGACAATACCACTGTCTTCACCAGGATTTTGGACAGACTCCTA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSGABAAS.1 CAT X15376 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGCAATCCATCTCCCCAGTGAAGGACCTACTAGAGGCAGGTGGGGGGAGCCACCATCAGATCATCAAGCATAAGAATAATACAAAGGGGAGGGATTCTTCTGCAACCAAGAGGCAAGAGGCGAGAGAAGGAAAAAAAAAAAAAAAGCGATGAGTTCACCAAATATATGGAGCACAGGAAGCTCAGTCTACTCGACTCCTGTATTTTCACAGAAAATGACGGTGTGGATTCTGCTCCTGCTGTCGCTCTACCCTGGCTTCACTAGCCAGAAATCTGATGATGACTATGAAGATTATGCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSGACNMTS.1 CAT Z49878 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCGGCGCGCGATCGAGGTCGGGTCGCCGTCCAGCCTGCAGCATGAGCGCCCCCAGCGCGACCCCCATCTTCGCGCCCGGCGAGAACTGCAGCCCCGCGTGGGGGGCGGCGCCCGCGGCCTACGACGCAGCGGACACGCACCTGCGCATCCTGGGCAAGCCGGTGATGGAGCGCTGGGAGACCCCCTATATG
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSGAGMR.1 CAT X54199 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCGGGCAAGCGGGAACCAGGTGGCCACCCGGTGTCGGTTTCATTTTCCTTTGGAATTTCTGCTTTACAGACAGAACAATGGCAGCCCGAGTACTTATAATTGGCAGTGGAGGAAGGGAACATACGCTGGCCTGGAAACTTGCACAGTCTCATCATGTCAAACAAGTGTTGGTTGCCCCAGGAAACGCAGGCACTGCCTGCTCTGAAAAGATTTCAAATACCGCCATC
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSGAPDR.1 CAT X01677 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCGGCTGGCGACGCAAAAGAAGATGCGGCTGACTGTCGAGCCACATCGCTCAGACACCATGGGGAAGGTGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGTCGTATTGGGCGCCTGGTCACCAGGGCTGCTTTTAACTCTGGTAAAGTGGATATTGTTGCCATCAATGACCCCTTCATTGACCTCAACTACATGGTTTACATGTTCCAATATGAT
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSGBGASIA.1 CAT X74570 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACTTGGGAGCTGACTGTGCTGGAGGTGACAGGCTTTGCGGGGTCCGCCTGTGTGCAGGAGTCGCAAGGTCGCTGAGCAGGACCCAAAGGTGGCCCGAGGCAGCCGGGATGACAGCTCTCCCCAGGAATCCTGCTGCCTGCTGAGAAACATGGTCAGCAAGTCCCGCTGGAAGCTCCTGGCCATGTTGGCTCTGGTCCTGGTCGTCATGGTGTGGTATTCCATCTCCCGGGAAGACAGTTTTTATTTTCCCATCCCAGAGAAGAAGGAGCCGTGCCTCCAGGGTGAGGCAGAGAGCAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  238 HSGCSAB.1 CAT X66533 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCCCCCCGCCGCTGCCGCCTCTGCCTGGGTCCCTTCGGCCGTACCTCTGCGTGGGGGCTGCCTCCCCGGCTCCCGGTGCAGACACCATGTACGGATTTGTGAATCACGCCCTGGAGTTGCTGGTGATCCGCAATTACGGCCCCGAGGTGTGGGAAGACATCAAAAAAGAGGCACAGTTAGATGAAGAAGGACAGTTTCTTGTCAGAATAATATATGATGACTCCAAAACTTATGAT
........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSGEBCMA.1 CAT Z29574 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCCCCGTAAGAACCCACGAAGCAGGCGAAGTTCATTGTTCTCAACATTCTAGCTGCTCTTGCTGCATTTGCTCTGGAATTCTTGTAGAGATATTACTTGTCCTTCCAGGCTGTTCTTTCTGTAGCTCCCTTGTTTTCTTTTTGTGATCATGTTGCAGATGGCTGGGCAGTGCTCCCAAAATGAATATTTTGACAGTTTGTTGCATGCTTGCATACCTTGTCAACTTCGATGTTCTTCTAATACTCCTCCTCTAACATGTCAGCGTTATTGTAATGCAAGTGTGACCAATTCAGTGAAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSGGII.1 CAT X98001 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGGCACGAGGCGGTTAGACATGGGCACTCCACAGAAGGATGTTATTATCAAGTCAGATGCACCGGACACTTTGTTATTGGAGAAACATGCAGATTATATCGCATCCTATGGCTCAAAGAAAGATGATTATGAATACTGTATGTCTGAGTATTTGAGAATGAGTGGCATC
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  202 HSGGL2.1 CAT V00513 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACTCGCTTCTGGAACGTCTGAGATTATCAATAAGCTCCTAGTCCAGACGCCATGGGTCATTTCACAGAGGAGGACAAGGCTACTATCACAAGCCTGTGGGGCAAGGTGAATGTGGAAGATGCTGGAGGAGAAACCCTGGGAAGGCTCCTGGTTGTCTACCCATGGACCCAGAGGTTCTTTGACAGCTTTGGCAACCTGTCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSGHR.1 CAT X06562 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGCGCTCTCTGATCAGAGGCGAAGCTCGGAGGTCCTACAGGTATGGATCTCTGGCAGCTGCTGTTGACCTTGGCACTGGCAGGATCAAGTGATGCTTTTTCTGGAAGTGAGGCCACAGCAGCTATCCTTAGCAGAGCACCCTGGAGTCTGCAAAGTGTTAATCCAGGCCTAAAGACAAATTCTTCTAAGGAG
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HSGKP1.1 CAT X78713 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTTCAGCGGACTCGCGCGGCCTCGCTCTTTGGACTCATCACTCGCCCCTCCCCCTCCCGCCGCCGTCACCCAGGAAACCGGCCGCAAATGCGGGCGGACCTGAAGCTGGTTTCATGGCAGCCTCAAAGAAGGCAGTTTTGGGGCCATTGGCGGGGGCAGTGGACCAGGGCACCAGTTCCACGCGCTTTTTGGTTTTCAATTCAAGAACAGCTGAACTACTTAGTCATCATCAAGTGGAAATAAAACAAGAGTTCCCAAGAGAA
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSGLI.1 CAT X07384 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGACTCCAGCCCTGGACCGCGCATCCCGAGCCCAGCGCCCAGACAGAGTGTCCCCACACCCTCCTCTGAGACGCCATGTTCAACTCGATGACCCCACCACCAATCAGTAGCTATGGCGAGCCCTGCTGTCTCCGGCCCCTCCCCAGTCAGGGGGCCCCCAGTGTGGGGACAGAAGGACTGTCTGGCCCGCCCTTCTGCCACCAAGCTAACCTCATGTCCGGCCCC
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSGLYCA.1 CAT X08054 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTTGTCTTTGGTAGTTTTTTTGCACTAACTTCAGGAACCAGCTCATGATCTCAGGATGTATGGAAAAATAATCTTTGTATTACTATTGTCAGAAATTGTGAGCATATCAGCATTAAGTACCACTGAGGTGGCAATGCACACTTCAACTTCTTCTTCAGTCACAAAGAGTTACATCTCATCACAGACAAATGATACGCACAAACGG
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HSGLYGEN.1 CAT X79537 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGGCCGCGCTCCCTCCCGGTGCCGGCTTCTCTGAGTCACCAACCTGAGGCTGCCCCGGCCGCCTGCGCACCCGGCAGCACCATGACAGATCAGGCCTTTGTGACACTAACCACAAACGATGCCTACGCCAAAGGTGCCCTGGTCCTGGGATCATCTCTGAAACAGCACAGGACCACCAGGAGGCTGGTCGTGCTCGCCACCCCTCAGGTCTCAGACTCCATGAGAAAAGTT
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSGLYRA2.1 CAT X52009 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGGGCTCTCCCTCCGCGCCCCTGTTCCCCGCCTCCCTTTAACATCTGGATTATTTTTTGCAATAGCGCTTTCTGGTTTTGTAAGTGCCAATTTGAAACATTTTTTGCCCCCATAACTCGTGGACTACAAAGCACAAAGGACCTGAAAAATGTACAGCTTCAATACTCTTCGACTCTACCTTTCGGGAGCCATTGTATTCTTCAGCCTTGCTGCTTCTAAGGAGGCTGAAGCTGCTCGCTCCGCAACCAAGCCTATGTCACCCTCGGATTTCCTGGATAAGCTAATGGGGAGAACCTCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSGOLGIN.1 CAT X82834 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTTGCCCACAGCCTCAAGGAGGAGACGGCGAGGCCCGGCCCCCGCTGTCCCTGGTGTAAAGAAGTCGCCGTAGCCGTCGCGGCCGGGACTCCCCGGGCTCTCGCCCTTCAGGTTTCGTTGACACTCAGGACCGTACGTACGCTGCGCCATGTTCAAGAAACTGAAGCAAAAGATCAGCGAGGAGCAGCAGCAGCTCCAGCAGGCGCTGGCTCCTGCTCAGGCGTCCTCCAATTCTTCAACACCAACAAGAATGAGGAGCAGGACATCTTCATTTACAGAGCAACTTGATGAAGGTACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  200 HSGONA.1 CAT V00518 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGTAACCGCCCTGAACACATCCTGCAAAAAGCCCAGAGAAAGGAGCGCCATGGATTACTACAGAAAATATGCAGCTATCTTTCTGGTCACATTGTCGGTGTTTCTGCATGTTCTCCATTCCGCTCCTGATGTGCAGGATTGCCCAGAATGCACGCTACAGGAAAACCCATTCTTCTCCCAGCCGGGTGCCCCAATACTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HSGP39MR.1 CAT Z15017 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCATTTCAACTTTAACACAGCATGATCGAAACATACAACCAAACTTCTCCCCGATCTGCGGCCACTGGACTGCCCATCAGCATGAAAATTTTTATGTATTTACTTACTGTTTTTCTTATCACCCAGATGATTGGGTCAGCACTTTTTGCTGTGTATCTTCATAGAAGGTTG
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  239 HSGPCRE.1 CAT X96597 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTACTTTTTTTGCTCCAGCTCAGGGATGGGGGTGGGCAGGGAAATCCTGCCACCCTCACTTCTCCCCTTCCCATCTCCAGGGGGGCCATGGCCAGTACAGAGTCCTCCCTGTTGAGATCCCTAGGCCTCAGCCCAGGTCCTGGCAGCAGTGAGGTGGAGCTGGACTGTTGGTTTGATGAGGATTTCAAGTTCATCCTGCTGCCTGTGAGCTATGCAGTTGTCTTTGTGCTGGGCTTG
.........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 HSGROW1.1 CAT V00519 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAACCACTCAGGGTCCTGTGGACAGCTCACCTAGCTGCAATGGCTACAGGCTCCCGGACGTCCCTGCTCCTGGCTTTTGGCCTGCTCTGCCTGCCCTGGCTTCAAGAGGGCAGTGCCTTCCCAACCATTCCCTTATCCAGGCCTTTTGACAACGCTATGCTCCGCGCCCATCGTCTGCACCAGCTGGCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSGST4.1 CAT X08020 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGAATCCGCACCAACCAGCACCATGCCCATGATACTGGGGTACTGGGACATCCGCGGGCTGGCCCACGCCATCCGCCTGCTCCTGGAATACACAGACTCAAGCTATGAGGAAAAGAAGTACACGATGGGGGACGCTCCTGATTATGACAGAAGCCAGTGGCTGAATGAAAAA
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSH12.1 CAT X57129 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCAGCGCAGCGGCTCAGAGCCTGCCAGCCAGGCGGGCGACCAGAGCACCAATCAGAGCGCGCCTGCGCTCTATATATACAGCGGCCCTGCCCAGGCGCTGCTTCATCGGCGCTTTGCCACTTGTACCCGAGTTTTTGATTCTCAACATGTCCGAGACTGCTCCTGCCGCTCCCGCTGCCGCGCCTCCTGCGGAGAAGGCCCCTGTAAAGAAGAAGGCGGCCAAAAAGGCTGGGGGTACGCCTCGTAAGGCGTCCGGTCCCCCGGTGTCAGAGCTCATCACCAAGGCTGTGGCCGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSH31.1 CAT X57128 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATGAACCAATCAGTCTGGTCACTCTTCAGCCAATGATTTTATCGCGCGGGACTTTTGAAATATTACAGGACCAATCAGAATGTTTCTCACTATATTTAAAGGCCACTTGCTCTCAGTTCACTACACTTTGTGTGTGCTCTCATTGCAAATGGCTCGTACGAAGCAAACAGCTCGCAAGTCTACCGGCGGCAAAGCTCCGCGCAAGCAGCTTGCTACTAAAGCAGCCCGTAAGAGCGCTCCGGCCACCGGTGGCGTGAAGAAACCTCATCGCTACCGCCCGGGCACCGTGGCCTTGCGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HSHAGH1.1 CAT X90999 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATTTGCGGAAGAACCTGACCGTGGACGAGGGCACCATGAAGGTAGAGGTGCTGCCTGCCCTGACCGACAACTACATGTACCTGGTCATTGATGATGAGACCAAGGAGGCTGCCATTGTGGATCCGGTGCAGCCCCAGAAGGTCGTGGACGCGGCGAGAAAGCACGGGGTGAAACTGACCACAGTG
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HSHB15RNA.1 CAT Z11697 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGCCATGTCGCGCGGCCTCCAGCTTCTGCTCCTGAGCTGCGCCTACAGCCTGGCTCCCGCGACGCCGGAGGTGAAGGTGGCTTGCTCCGAAGATGTGGACTTGCCCTGCACCGCCCCCTGGGATCCGCAGGTTCCCTACACGGTCTCCTGGGTC
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHBGF8.1 CAT X52946 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGTGAGTCATCCGTCCAGAAGGCGGGGAGAGCAGCAGCGGCCCAAGCAGGAGCTGCAGCGAGCCGGGTACCTGGACTCAGCGGTAGCAACCTCGCCCCTTGCAACAAAGGCAGACTGAGCGCCAGAGAGGACGTTTCCAACTCAAAAATGCAGGCTCAACAGTACCAGCAGCAGCGTCGAAAATTTGCAGCTGCCTTCTTGGCATTCATTTTCATACTGGCAGCTGTGGATACTGCTGAAGCAGGGAAGAAAGAGAAACCAGAAAAAAAAGTGAAGAAGTCTGACTGTGGAGAATGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHBZ17.1 CAT X77366 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCTCATCCCTTGTGTTCTGCCAGGGTGGGGTACGGGGTTTGACACTGAGGAGGGTAACCTGCTGGCTGGAGCGGCAGAGCAGTGGCCTTGATTTGTCTTTTGGAAGATTTTAAAAACCAAAAAGCATAAACATTCTGGTCCTTCAGCAATGCTTTCTCTGAAGAAATACTTAACGGAAGGACTTCTCCAGTTCACCATTCTGCTGAGTTTGATTGGGGTACGGGTGGACGTGGATACTTACCTGACCTCACAGCTTCCCCCACTCCGGGAGATCATCCTGGGGCCCAGTTCTGCCTAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  253 HSHCF1.1 CAT X79198 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACCAACCAGTGGTTCATCCCAGCCGTGAGGGGGGACATTCCCCCTGGGTGTGCAGCCTATGGCTTCGTGTGTGACGGGACTCGCCTCCTGGTGTTTGGTGGGATGGTGGAGTATGGGAAATACAGCAATGACCTCTACGAACTCCAGGCGAGCCGGTGGGAGTGGAAGAGACTCAAAGCAAAGACGCCCAAAAACGGGCCCCCTCCGTGTCCTCGACTCGGGCACAGCTTCTCCCTTGTGGGCAACAAATGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  187 HSHCGIXGN.1 CAT X92109 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAGGAAAGAACCCTGGGAACGGGAGGCGAAGGGATAATGAGCTGGGGATGGGAGCAGTCGCAGGAAGAATCCTCTGCCTGGAGCCGGCAGACTCCAACCCCTCAGCTTGAGACTCAGGAGCCCCATAGTCCCCACAGCAATAAGAAGCACCAGCTCCTGGTCCCGAAAAAAGGAGGGCCCCAACTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HSHE3A.1 CAT X76383 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACATGCTGATCCCCACTACAATCAGTGACCTGAACTCAGAGTCCAAGTAGGACACGCAGGTGGACGTGGTGACTGAGATGACATCCTCTCTAAAGATTTGGGGCATACTCTTGGCCCTGCTTTGCATCCTTTGCAGGCTGTGTGTATACAGTAACAACATTTACTGGAGAGAATTCATAAAACTTCATTACTTAAGTCCAAGTCGAGAATTTAAAGAGTACAAATGT
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HSHEPLF.1 CAT X68985 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTAGGACGGAGGAAAAGCTCAGCAACATTTTAGGGGGCGGTTGTTTCTTTCTTTCTTATTTCTTTTTTTAAGGGGAAAAAATTTGAGTGCATCGCGATGGAGAAAATGTCCCGACCGCTCCCCCTGAATCCCACCTTTATCCCGCCTCCCTACGGCGTGCTCAGGTCCCTGCTGGAGAACCCGCTGAAGCTCCCCCTTCACCACGAAGACGCATTTAGTAAAGATAAAGACAAGGAAAAGAAGCTG
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSHGMCSF.1 CAT X17648 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACCCTGTACGTGCTTCCTTCGGCCTGTCGCTCTTCCCTTCTCTCTGACCAGCACCATGCTTCTCCTGGTGACAAGCCTTCTGCTCTGTGAGTTACCACACCCAGCATTCCTCCTGATCCCAGAGAAATCGGATCTGCGAACAGTGGCACCAGCCTCTAGTCTCAATGTGAGGTTTGACTCCAGGACGATGAATTTAAGCTGGGAC
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHGMP07J.1 CAT X64995 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTAAAAATATTTTAAGTAAAGATAAGTAAACCCAGGGATTAACTTAATCCACTAGGAAATACATCACCAGATTTGTAACTGAGAACTATTGAACTTCAATCAATTTCAGAAATGTGCTTCTACTGCTTTACTGAGACTATGTGACTTTTATGCTTTTATGTTTCAGATTTGGGAACCAATCCATGAAAAGAGAGAACTTTACTCTCATCACTGACTTTGTTTTCCAAGGTTTCTCTAGCTTCCATGAGCAGCAGATCACCCTTTTTGGCGTGTTCCTTGCACTATACATCTTAACCTTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  277 HSHIN1.1 CAT X68242 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTGACTCTGGTAACTAGAGATCCCTCAGACCCTTTTAGTCAGTGTGGAAAATCTCTAGCAGTTTACACTAAGAACTCTTTGTTACATCAGGTATTGCACTCTCAGTCTCGCCATGTTGAAGTCAGAATGGCCTGTATTCACTATCTTCGAGAGAACAGAGAGAAATTTGAAGCGTTTATAGAAGGATCATTTGAAGAATATTTAAAGCGTTTGGAAAATCCACAGGAATGGGTAGGACAAGTGGAAATAAGTGCCCTTTCTCTTATGTACAGGAAA
...............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HSHINGE.1 CAT Y00764 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGGGCTCGTGTTGAATCTAGAACCGTAGCCAGACATGGGACTGGAGGACGAGCAAAAGATGCTTACCGAATCCGGAGATCCTGAGGAGGAGGAAGAGGAAGAGGAGGAATTAGTGGATCCCCTAACAACAGTGAGAGAGCAATGCGAGCAGTTGGAGAAATGTGTAAAGGCCCGGGAGCGGCTA
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 HSHIRA.1 CAT X77633 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCAACCACAATGGCAAGCCGATTTTTTCAGTTGATATTCACCCTGACGGGACCAAGTTCGCAACTGGAGGACAAGGGCAGGATTCTGGGAAGGTTGTGATCTGGAATATGTCTCCAGTCCTCCAGGAGGATGACGAGAAGGATGAAAATATTCCCAAGATGCTTTGCCAGATGGACAATCACTTAGCATGTGTGAACTGTGTGCGGTGGTCAAACAGTGGGATGTATTTAGCTTCTGGGGGAGATGACAAACTGATT
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHISH2B.1 CAT X00088 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTGACGTTACCCTGAATAACTACCAATCAGACACAAGACTTCAACTCTTCACCTTATTTGCATAAGCGATTCTATATAAAAGCGCCTTGTCATACCCTGCTCACGCTGTTTTTCCTTTTCGTTGGCGCTTTATAGCTACACAGTGCTATGCCAGAGCCAGCGAAGTCTGCTCCCGCCCCGAAAAAGGGCTCCAAGAAGGCGGTGACTAAGGCGCAGAAGAAAGACGGCAAGAGCGCAGCGCACCGCAAGGAGAGCTATTCCATCTATGTGTACAAGGTTCTGAAGCAGGTCCACCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HSHK33.1 CAT X75535 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGTAGCAAGATGGCCGCCGCTGAGGAAGGCTGTAGTGTCGGGGCCGAAGCGGACAGGGAATTGGAGGAGCTTCTGGAAAGTGCTCTTGATGATTTCGATAAAGCCAAACCCTCCCCAGCACCCCCTTCTACCACCACGGCCCCTGATGCTTCGGGGCCC
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSHKA2.1 CAT X81419 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCTGTGCCTGGGCTATGTCTGCCAGCCCATGGCATGCCTGCCTTCGGTCTGCCTGCCCACCACCTTCCGGCCAGCCAGCTGCCTCTCCAAAACCTATCTATCCAGTTCCTGCCAGGCAGCCAGTGGCATCTCCGGCTCCATGGGCCCCGGCAGCTGGTACAGCGAAGGGGCCTTCAAT
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHLACW6A.1 CAT Z22752 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGTCCTTCTTCCTGAATACTCATGACGCGTCCCCAATTCCCACTCCCATTGGGTGTCGGGTTCTAGAGAAGCCAATCAGCGTCTCCGCAGTCCCGGTTCTAAAGTCCCCAGTCACCCACCCGGACTCGGATTCTCCCCAGACGCCGAGATGCGGGTCATGGCGCCCCGAACCCTCATCCTGCTGCTCTCGGGAGCCCTGGCCCTGACCGAGACCTGGGCCTGCTCCCACTCCATGAGGTATTTCGACACCGCCGTGTCCCGGCCCGGCCGCGGAGAGCCCCGCTTCATCTCAGTGGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HSHMGCOAS.1 CAT X83618 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTTTCTGCTGGGTTTCTGAACTGCTGGGTTTCTGCTTGCTCCTCTGGAGATGCAGCGTCTGTTGACTCCAGTGAAGCGCATTCTGCAACTGACAAGAGCGGTGCAGGAAACCTCCCTCACACCTGCTCGCCTGCTCCCAGTAGCCCACCAAAGGTTTTCTACAGCCTCTGCTGTCCCCCTGGCCAAAACAGATACTTGG
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHMGICP.1 CAT X92518 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAAGCAACAGCAGCCCTCGCAGCCCGCCAGCTCGCGCTCGCCCCGCCGGCGTCCCCAGCCCTATCACCTCATCTCCCGAAAGGTGCTGGGCAGCTCCGGGGCGGTCGAGGCGAACGGCTGCAGCGGCGGTACGGGCGGCGGGAGGCAGGATGAGCGCACGCGGTGAGGGCGCGGGGCAGCCGTCCACTTCAGCCCAGGGACAACCTGCCGCCCCAGCGCCTCAGAAGAGAGGACGCGGCCGCCCCAGGAAGCAGCAGCAAGAACCAACCGGTGAGCCCTCTCCTAAGAGACCCAGGGGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HSHMPFK.1 CAT Y00698 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTGACTGAGAGTGGATCATGACCCATGAAGAGCACCATGCAGCCAAAACCCTGGGGATTGGCAAAGCCATTGCTGTCTTAACCTCTGGTGGAGATGCCCAAGGTATGAATGCTGCTGTCAGGGCTGTGGTTCGAGTTGGTATCTTCACCGGTGCCCGTGTCTTCTTT
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HSHNF4.1 CAT X76930 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCAAAACCCTCGTCGACATGGACATGGCCGACTACAGTGCTGCACTGGACCCAGCCTACACCACCCTGGAATTTGAGAATGTGCAGGTGTTGACGATGGGCAATGACACGTCCCCATCAGAAGGCACCAACCTCAACGCGCCCAACAGCCTGGGTGTCAGCGCCCTG
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHNF4G.1 CAT Z49826 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGACAGCCCTTTGAGAGGGTTCAGCCTCAAGGGAGTCCTCCAGGGGGACTCAGAGGGTCCGAAATGTGTCATTGGCCAAGGTGGGTGGCAATGCTGTGACATTGACCGAGTACATATCAGCCCAGTCCGGGAAGGTGCCCAGCTGGAAGATGGTCTGTGCCCAGGTATTCATAGCCAAACTGAGCAGCAGGACACCCATCAGGTTCATCAGGAGGCCTGTCCGCACCATGTCTTTGACCAGCAAGTGTCCAGAGGCGAAGGCGATGGAGTTGGGGGGCGTTGAGACCGGGAGCATGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  191 HSHNRNPU.1 CAT X65488 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGTTTGAGGCAGCGCTAGCGGTGAATCGGGGCCCTCACCATGAGTTCCTCGCCTGTTAATGTAAAAAAGCTGAAGGTGTCGGAGCTGAAAGAGGAGCTCAAGAAGCGACGCCTTTCTGACAAGGGTCTCAAGGCCGAGCTCATGGAGCGACTCCAGGCTGCGCTGGACGACGAGGAGGCCGGGGGCCGC
.........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHOK2H1.1 CAT X82125 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCCCAGGAAGCTGTGCGGAGCTGTGATGCTGGGCAACTACAGAAACTTGGTCTTGGAGACTTGAATGAAAATTCTGTGGAGAATCTTCAGCAGAAAACACTTCAGGATCTGTTACATGAGCTTTCCTCCTGGCTAGTTTTGGAAGGCATGGCCAGTACAATTACTGGAAGTCAGGATTGTATTGTGAATCATCGAGGGGAAGTGGATGGGGAGCCTGAACTAGATATTTCCCCTTGTCAACAGTGGGGAGAAGCATCTTCTCCTATTTCCAGAAACAGGGACAGTGTGATGACTCTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSHOX2H.1 CAT X16665 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGGGGGGGGTCCCTTCCGATCCTCCCTCCTGACGCCCCCCCCAGCAGCCCCCTCCCCCACCATTGAAAGCCATGAATTTTGAATTTGAGAGGGAGATTGGGTTTATAAACAGCCAGCCGTCGCTCGCCGAGTGTCTGACTTCCTTCCCCGCTGTCTTGGAGACATTTCAAACTTCATCAATCAAGGAGTCGACATTAATTCCTCCTCCTCCTCCTTTCGAG
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHOX329.1 CAT X07495 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGGGAGAGTGACAGCAGCGCTCGCGGGGGCTCAACCCCCAGACCTCCAGAAATGACGTCAGAATCATTTGCATCCCGCTGCCTCTACCTGCCTGGTCCAGCTGGGACCCTGCCTCGCCGGCCGCATGGCCAGAGGGTTGGAAATTAATGATCATGAGCTCGTATTTGATGGACTCTAACTACATCGATCCGAAATTTCCTCCATGCGAAGAATATTCGCAAAATAGCTACATCCCTGAACACAGTCCGGAATATTACGGCCGGACCAGGGAATCGGGATTCCAGCATCACCACCAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSHOX4D.1 CAT X59373 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACAATCTCTCTTCTTCAAATTCTTTCCCCAAAATGTCCTTTCCCAACAGCTCTCCTGCTGCTAATACTTTTTTAGTAGATTCCTTGATCAGTGCCTGCAGGAGTGACAGTTTTTATTCCAGCAGCGCCAGCATGTACATGCCACCACCTAGCGCAGACATGGGGACCTATGGAATGCAAACC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 HSHPA1S.1 CAT X00637 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAGACCAACCAAGATGAGTGCCCTGGGAGCTGTCATTGCCCTCCTGCTCTGGGGACAGCTTTTTGCAGTGGACTCAGGCAATGACGTCACGGATATCGCAGATGACGGCTGCCCGAAGCCCCCCGAGATTGCACATGGCTATGTGGAGCACTCGGTTCGCTAC
..............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSHPBRII4.1 CAT X67337 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCCGGGCGGCGGCGGCCGAGGCTGAAGGAAGATGGCGGACGGCGTGGACCACATAAACATTTACGCGGATGTCGGCGAAGAGTTCAACCAGGAAGCTGAATATGGTGGGCATGATCAGATAGATTTGTATGACGATGTCATATCTCCATCTGCAAATAATGGAGATGCCCCAGAAGACCGA
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSHPCP.1 CAT X17042 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGCTAGACTAAGTTGGTCATGATGCAGAAGCTACTCAAATGCAGTCGGCTTGTCCTGGCTCTTGCCCTCATCCTGGTTCTGGAATCCTCAGTTCAAGGTTATCCTACGCAGAGAGCCAGGTACCAATGGGTGCGCTGCAATCCAGACAGTAATTCTGCAAACTGCCTT
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHPS12.1 CAT X12433 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGACTGGGGGCGAGCTGAGCACCTGTAGTCAATCACACGCAGCTTTTAGGTTTGTTTGAATAAGAGATCTGACCTGACCGGCCCAACTGTACAACTCTTCAAGGAAAATTCGTATTTGCAGTGGGAAGAATAAGTAACATTGATCAAGATGAATGCCATGCTGGAGACTCCCGAACTCCCAGCCGTGTTTGATGGAGTGAAGCTGGCTGCAGTGGCTGCTGTGCTGTACGTGATCGTCCGGTGTTTGAACCTGAAGAGCCCCACAGCCCCACCTGACCTCTACTTCCAGGACTCGGGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 HSHSJ1MR.1 CAT X63368 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGCCTGACGACTGACCAGTTGCCATGGCATCCTACTACGAGATCCTAGACGTGCCGCGAAGTGCGTCCGCTGATGACATCAAGAAGGCGTATCGGCGCAAGGCTCTCCAGTGGCACCCAGACAAAAACCCAGATAATAAAGAGTTTGCTGAGAAGAAATTTAAGGAGGTGGCC
.........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HSHT.1 CAT X07523 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCTTGGAAGAGGAGAACTGGACGTTGTGAACAGAGTTAGCTGGTAAATGTCCTCTTAAAAGATCCAAAAAATGAGACTTCTAGCAAAGATTATTTGCCTTATGTTATGGGCTATTTGTGTAGCAGAAGATTGCAATGAACTTCCTCCAAGAAGAAATACAGAAATTCTGACAGGTTCCTGGTCTGACCAAACATATCCAGAAGGCACCCAGGCTATCTAT
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HSHTH1R.1 CAT X05290 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGACCTCCACACTGAGCCATGCCCACCCCCGACGCCACCACGCCACAGGCCAAGGGCTTCCGCAGGGCCGTGTCTGAGCTGGACGCCAAGCAGGCAGAGGCCATCATGTCCCCGCGGTTCATTGGGCGCAGGCAGAGCCTCATCGAGGACGCCCGCAAGGAGCGGGAG
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHUMM9.1 CAT X74837 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACACCTCACATCCCTTTGTTCAACCTCTCTTCCCTCAACGGAGAGCTGCATTCCTGGGAATTTCTGTTGTGCACTTTTCCCACTTGCCCTGCTGTCATTTAAAGGTGAACATTCTAGTTTTGCTAAGAAAACCCTTTCCTTCATTTGGAATGAACAGCAATTTTATTACTTTTGACCTTAAAATGAGTTTGCTGCCTTCAAATCTTTTCAGCGCCTTCATCACGCTCTGCTTCGGGGCGATCTTCTTCCTGCCAGACTCCTCCAAGCTGCTCAGCGGGGTCCTGTTCCACTCCAGCCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSHUMS3.1 CAT X55715 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGTTGCTGTCGGCGGCGGCAAGATGGCAGTGCAAATATCCAAGAAGAGGAAGTTTGTCGCTGATGGCATCTTCAAAGCTGAACTGAATGAGTTTCTTACTCGGGAGCTGGCTGAAGATGGCTACTCTGGAGTTGAGGTGCGAGTTACACCAACCAGGACAGAAATCATTATC
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHYLTK.1 CAT X77278 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACAGGAAGAACCAGGCTCGGTCCAGTGGCACCCAGCTCCCTACCTCCTGTGCCAGCCGACTGGCCTGTGGCAGGCCATTCCCAGCGTCCCCGACTGTGACCACTTGCTCAGTGTGCCTCTCACCTGCCTCAGTTTCCCTCTGGGGGCGATGGCGGGGCGAGGCTCTCTGGTTTCCTGGCGGGCATTTCACGGCTGTGATTCTGCTGAGGAACTTCCCCGGGTGAGCCCCCGCTTCCTCCGAGCCTGGCACCCCCCTCCCGTCTCAGCCAGGATGCCAACGAGGCGCTGGGCCCCGGGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSHZF10.1 CAT X78933 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAACGGAGCTGACCCTATCCGAACAGGCCCCTGCCTGCTTGGATAGAGGCCTCCGAACAGGAGTAAAGAATGGCTGTTGAACATCCACAAGGCACCTGCAAGACTATGAATCAAAGTTGAGACCAAGAAATTATTTCTGAAAAAGGATATGGAAAACCTTACAAAACACAGCATTGAGTGTTCAAGTTTCAGAGGTGATTGGGAATGTAAAAACCAGTTTGAGAGAAAACAGGGATCTCAGGAAGGACATTTCAGTGAAATGATATTTACTCCTGAAGACATGCCCACTTTCAGTATC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSI12SRN.1 CAT X13956 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCTGGGAGGTGGAGTTTGCAGTGAGCTGAGATCGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGCCGACAGAGCAAGACTCTTGTCTCAAAAAAATATAGAATTAAACTAAATTAAAAAATAAATGGAACCACCCAGCCCATCCCCTACCCACCTGTCCTGCATTTTTTTTCTCCTTATCACTGTCTCACCACTAGAGGCCAGCTCCACCAGGGCAAGGGTTTTTCCCTGCCTGCCACTGTATGCCGAGTGTCCAGAACAAAGCCTAGCACAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  278 HSI15PGN1.1 CAT X90908 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAGAAGTGGGGTGACTTAGGGGCTGAGCCTCAGCAACTGGGAGAGTTTATAAGCTGGGATAGCAGACCCCTCAGCACCACCCATTCTCCTCATCCCTCTGCTCTCTGGCCTCCAGCCTCCCAGCAGCATGGCTTTCACCGGCAAGTTCGAGATGGAGAGTGAGAAGAATTATGATGAGTTCATGAAGCTCCTTGGGATCTCCAGCGATGTAATCGAAAAGGCCCGCAACTTCAAGATCGTCACGGAGGTGCAGCAGGATGGGCAGGACTTCACTTGG
................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HSIAPPC1.1 CAT X14904 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGATACAAGCTTGGACTCTTTTCTTGAAGCTTTCTTTCTATCAGAAGCATTTGCTGATATTGCTGACATTGAAACATTAAAAGAAAATTTGAGAAGCAATGGGCATCCTGAAGCTGCAAGTATTTCTCATTGTGCTCTCTGTTGCATTGAACCATCTGAAAGCTACACCCATTGAAAGTCATCAGGTGGAAAAGCGGAAATGCAACACTGCCACATGTGCAACGCAGCGCCTGGCAAATTTTTTAGTT
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 HSIATIH3.1 CAT X67055 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TATTCAGCGATGGACTTTGCATGGTGGCCCTGTCTCATCTTGGCTCTGCTCTCCAGCTTGGCAGCCTCTGCTTCCCGAGAAGCCCCTTTCGGCTGCTTGGGAAACGGAGCCTCCCGGAAGGGGTGGCCAATGGCATCGAGGTCTACAGTACCAAAATCAACTCCAAGGTG
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 HSICAM2.1 CAT X15606 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAAAGATCTCCCTCCAGGCAGCCCTTGGCTGGTCCCTGCGAGCCCGTGGAGACTGCCAGAGATGTCCTCTTTCGGTTACAGGACCCTGACTGTGGCCCTCTTCACCCTGATCTGCTGTCCAGGATCGGATGAGAAGGTATTCGAGGTACACGTGAGGCCAAAGAAGCTGGCGGTTGAGCCCAAAGGGTCCCTCGAGGTCAACTGCAGCACC
..............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  238 HSICLNGEN.1 CAT X91788 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGACTGCCTCTTCCAGGGCGGGCGGTGTGGTGCACGCATTGCTGTGCTCCAACTCCCTCAGGGCCTGTGTTGCCGCACTCTGCTGCTATGAGCTTCCTCAAAAGTTTCCCGCCGCCTGGGCCAGCGGAGGGGCTCCTGCGGCAGCAGCCAGACACTGAGGCTGTGCTGAACGGGAAGGGCCTCGGCACTGGTACCCTTTACATCGCTGAGAGCCGCCTGTCTTGGTTAGATGGCTCT
........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HSIFD1.2 CAT V00531 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAAACCTAGAGGCCACGGTTCAAGTTACCCACCTCAGGTAGCCTAGTGATATTTGCAAAATCCCAATGGCCCGGTCCTTTTCTTTACTGATGGTCGTGCTGGTACTCAGCTACAAATCCATCTGCTCTCTGGGCTGTGATCTGCCTCAGACCCACAGCCTGCGTAATAGGAGGGCCTTGATACTCCTGGCACAAATGGGAAGAATCTCTCCTTTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSIFD6.1 CAT V00535 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAAGGACATTCTAACTGCAACCTTTCGAAGCCTTTGCTCTGGCACAACAGGTAGTAGGCGACACTGTTCGTGTTGTCAACATGACCAACAAGTGTCTCCTCCAAATTGCTCTCCTGTTGTGCTTCTCCACTACAGCTCTTTCCATGAGCTACAACTTGCTTGGATTCCTACAAAGAAGCAGCAATTTTCAGTGTCAGAAGCTCCTGTGGCAATTGAATGGGAGGCTTGAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  214 HSIFI56R.1 CAT X03557 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGATCTCAGAGGAGCCTGGCTAAGCAAAACCCTGCAGAACGGCTGCCTAATTTACAGCAACCATGAGTACAAATGGTGATGATCATCAGGTCAAGGATAGTCTGGAGCAATTGAGATGTCACTTTACATGGGAGTTATCCATTGATGACGATGAAATGCCTGATTTAGAAAACAGAGTCTTGGATCAGATTGAATTCCTAGACACCAAATAC
................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSIFNIN3.1 CAT X02492 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCCGGGCTGAAGATTGCTTCTCTTCTCTCCTCCAAGGTCTAGTGACGGAGCCCGCGCGCGCGCCACCATGCGGCAGAAGGCGGTATCCGTTTTCTTGTGCTACCTGCTGCTCTTCACTTGCAGTGGGGTGGAGGCAGGTAAGAAAAAGTGCTCGGAGAGCTCGGACAGCGGCTCCGGGTTCTGGAAGGCCCTGACCTTCATGGCCGTCGGAGGAGGA
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 HSIFP53.1 CAT X62570 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCTGAACAAATCCTCTGACCTCAGGCCGGCTGTGAACGTAGTTCCTGAGAGATAGCAAACATGCCCAACAGTGAGCCCGCATCTCTGCTGGAGCTGTTCAACAGCATCGCCACACAAGGGGAGCTCGTAAGGTCCCTCAAAGCGGGAAATGCGTCAAAGGATGAAATTGATTCTGCAGTAAAGATGTTGGTGTCATTAAAAATGAGCTAC
..............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSIGF27.1 CAT X07868 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCACCGCGGCGCCTAGGGCTGCGGCAGGGACTCGGCCTCTGGGAGGTTTACCTCGCCCCCACTTGTGCCCCCAGCTCAGCCCCCCTGCACGCAGCCCGACTAGCAGTCTAGAGGCCTGAGGCTTCTGGGTCCTGGTGACGGGGCTGGCATGACCCCGGGGGTCGTCCATGCCAGTCCGCCTCAGTCGCAGAGGGTCCCTCGGCAAGCGCCCTGTGAGTGGGCCATTCGGAACATTGGACAGAAGCCCAAAGAGCCAAATTGTCACAATTGTGGAACCCACATTGGCCTGAGATCCAAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSIGFIRR.1 CAT X04434 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTTTTTTTTTTTTGAGAAAGGGAATTTCATCCCAAATAAAAGGAATGAAGTCTGGCTCCGGAGGAGGGTCCCCGACCTCGCTGTGGGGGCTCCTGTTTCTCTCCGCCGCGCTCTCGCTCTGGCCGACGAGTGGAGAAATCTGCGGGCCAGGCATCGACATCCGCAACGACTATCAGCAGCTGAAGCGCCTGGAG
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSIGKP3.1 CAT Z00042 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAGGAGGCAGTGGTCTCTGCAGCTAGAAGCACAGCAAGTCCAATGCTTCTTTGCATGTTCCTCCCAGCCATGCTGCTGTTCAGAGCCCATATCAATACCTGGGTCAGAACTCAGGGCAAGCACTGCTCAGTTAGGACAAGAGAGACTCATGGAAGCCCCATCTCAGCTTCTCTGCCTCCTGTACTCTAGCTCCCAGGTCCCTCCAGAGAAGTTATGCTTGATGCAGTCTCTTGACTCCTTGTCTTTGTCTTCAGGGAAAAGAGACTCTCTCATCTGTGTGTGCAGTCAGAGCATTGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSIGVK01.1 CAT X07963 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAGTTACTAAAATAAGCCTATTCTGCAGCTGTGCCCAGCACTGTTCAGATGAAGCTGATTTGCATGTGCTGAGATCATATTCTACTGCCCCAGAGATTTAATAATCTGATCATACACACTTCATTCTTCCTCAGGAGACGTTGTAGAAATGAGACCGTCTATTCAGTTCCTGGGCTCTTGTTGTTCTGGCTTCATGGTAGACATCCAGATGACACAGTCTCCATCCTCACTGTCTGCATCTCTGGGAGGCAAAGTCACCATCACTTGCAAGGCAGTCCAAGACATTTTGAAGAAATAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HSIGVL005.1 CAT X57805 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGGGTGTCTCCACTATGGCCTGGACCCCTCTCTGGCTCACTCTCCTCACTCTTTGCATAGGTTCTGTGGTTTCTTCTGAGCTGACTCAGGACCCTACTGTGTCTGTGGCCTTGGGACAGACGCTCAGGATCAAATGCCAAGGAGACACCATCAGAAGTTATTAT
MMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSIGVW10.1 CAT X51886 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCTCCACCACTGACCCTTTCCACACTGCTGCACCCACCAGGTGATTTGCATATTGCACCCTAGGGGAGGACCTTCCCTTGTGAGTCTGAGGTAAAAGCTCAGCTCTAACCTTGCCTCGACAGATCAGGACTCCTCAGTCCATCTCACAATGAGGCTCCCTGCTCAGCTCCTGGGGCGGCTAATGCTCAAGATAGAAAAAATATGAGGATCCAGTGGTGATACTGTGATGGCCCAGACTCCACTCTCCTGGCCTGTCGCCTCTAGAGAGCCACCCCCATATCCTGTAGGTCTAGTCAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HSIKBL.1 CAT X77909 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAGCTTCTTAAACACAGGCCTTGGGCTACGGCTCTGGGGGTACTTGGGGGGGCGGGGGCAGGTCTGATGAGTAACCCCTCCCCCCAGGTTCCAGAGGAAGAAGCCTCCACATCTGTCTGCCGGCCCAAGAGTTCCATGGCCTCCACTTCCCGCCGCCAACGCCGAGAACGTCGCTTTCGTCGTTACTTGTCTGCAGGACGGCTGGTCCGGGCCCAG
....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  208 HSIL1R.1 CAT X02851 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCTGCCAGCCAGAGAGGGAGTCATTTCATTGGCGTTTGAGTCAGCAAAGAAGTCAAGATGGCCAAAGTTCCAGACATGTTTGAAGACCTGAAGAACTGTTACAGTGAAAATGAAGAAGACAGTTCCTCCATTGATCATCTGTCTCTGAATCAGAAATCCTTCTATCATGTAAGCTATGGCCCACTCCATGAAGGCTGCATGGATCAA
..........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSIL1R2II.1 CAT X59770 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACGTGCTGCTGGGTCTCAGTCCTCCACTTCCCGTGTCCTCTGGAAGTTGTCAGGAGCAATGTTGCGCTTGTACGTGTTGGTAATGGGAGTTTCTGCCTTCACCCTTCAGCCTGCGGCACACACAGGGGCTGCCAGAAGCTGCCGGTTTCGTGGGAGGCATTACAAGCGGGAGTTCAGGCTGGAAGGGGAGCCTGTAGCCCTGAGGTGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSILF.1 CAT X60787 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGAGGTTCGGTCAGCAGCAGCTCCGCTTTGGCTCTGATCATACAGTTTTTAGTAATCTTTCCTGAAAAACACTGGCTTTCTCTGGAAAAGCTTCCTCAGCTGGAAGCTTTACTCCCTCCTCGACAGAAAGTGAGGATTACAGATGACATGGCTCAGGTATTCGTGGACGGCGTGTTCCAGAGGCGCGGGGCGCCGCCGCTGCAGCTGCCGCGCGTGTGCACATTCAGGTTCCCGAGCACAAACATCAAGATAACGTTCACTGCCCTGTCCAGCGAGAAGAGAGAGAAGCAGGAGGCG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  289 HSINASPA.1 CAT Z25521 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGTGCGCGCGGCCGTGCAGCCTGGGCAGTGGGTCCTGCCTGTGACGCGCGGCGGCGGTCGGTCCTGCCTGTAACGGCGGCGGCGGCTGCTGCTCCAGACACCTGCGGCGGCGGCGGCGACCCCGCGGCGGGCGCGGAGATGTGGCCCCTGGTAGCGGCGCTGTTGCTGGGCTCGGCGTGCTGCGGATCAGCTCAGCTACTATTTAATAAAACAAAATCTGTAGAATTCACGTTTTGTAATGACACTGTCGTCATTCCATGCTTTGTTACTAATATGGAGGCACAAAAC
...........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  276 HSINB4.1 CAT X51841 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCCGCGCGCTGCAGCCCCATCTCCTAGCGGCAGCCCAGGCGCGGAGGGAGCGAGTCCGCCCCGAGGTAGGTCCAGGACGGGCGCACAGCAGCAGCCGAGGCTGGCCGGGAGAGGGAGGAAGAGGATGGCAGGGCCACGCCCCAGCCCATGGGCCAGGCTGCTCCTGGCAGCCTTGATCAGCGTCAGCCTCTCTGGGACCTTGGCAAACCGCTGCAAGAAGGCCCCAGTGAAGAGCTGCACGGAGTGTGTCCGTGTGGATAAGGACTGCGCCTAC
..............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSINOSA.1 CAT X73029 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAAGTTCTCAAGGCACAGGTCTCTTCCTGGTTTGACTGTCCTTACCCCGGGGAGGCAGTGCAGCCAGCTGCAAGCCCCACAGTGAAGAACATCTGAGCTCAAATCCAGATAAGTGACATAAGTGACCTGCTTTGTAAAGCCATAGAGATGGCCTGTCCTTGGAAATTTCTGTTCAAGACCAAATTCCACCAGTATGCAATGAATGGGGAAAAAGACATCAACAACAATGTGGAGAAAGCCCCCTGTGCCACCTCCAGTCCAGTGACACAGGATGACCTTCAGTATCACAACCTCAGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  251 HSINPO5P.1 CAT Z31695 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCGGCCAACGTGGGCTCGCTCTTCGACGACCCAGAAAACCTGCAGAAGAACTGGCTTCGGGAATTTTACCAGGTCGTGCACACACACAAGCCGCACTTCATGGCCTTGCACTGTCAGGAGTTTGGAGGGAAGAACTACGAGGCCTCCATGTCCCACGTGGACAAGTTCGTCAAAGAACTATTGTCGAGTGATGCGATGAAAGAATATAACAGGGCTCGAGTCTACCTGGATGAAAACTACAAATCCCAG
.....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  296 HSINTA6R.1 CAT X53586 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCGACCGTCCCGGGGGTGGGGCCGGGCGCAGCGGCGAGAGGAGGCGAAGGTGGCTGCGGTAGCAGCAGCGCGGCAGCCTCGGACCCAGCCCGGAGCGCAGGGCGGCCGCTGCAGGTCCCCGCTCCCCTCCCCGTGCGTCCGCCCATGGCCGCCGCCGGGCAGCTGTGCTTGCTCTACCTGTCGGCGGGGCTCCTGTCCCGGCTCGGCGCAGCCTTCAACTTGGACACTCGGGAGGACAACGTGATCCGGAAATATGGAGACCCCGGGAGCCTCTTCGGCTTCTCGCTGGCCATG
..................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HSINTFA4B.1 CAT X55733 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTAGAGCCCTCTCCCAACATGGCGGCCTCAGCAAAAAAGAAGAATAAGAAGGGGAAGACTATCTCCCTAACAGACTTTCTGGCTGAGGATGGGGGTACTGGTGGAGGAAGCACCTATGTTTCCAAACCAGTCAGCTGGGCTGATGAAACGGATGACCTGGAAGGAGAT
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HSIRBPG.1 CAT X53044 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACCTTCTGTCCACCAGCTGAGAAGGACAAGGGCGGAAGGCAGCTGCACAGAGCAGGGCCACGGCCTTGCACACAGTCCAGGGAGCTTTTGTGCAGGAGCCAGGCCTCCCCCTGGGTCCCCATGATGAGAGAATGGGTTCTGCTCATGTCCGTGCTGCTCTGTGGCCTGGCTGGCCCCACACACCTGTTCCAGCCAAGCCTGGTGCTGGACATGGCCAAGGTCCTCTTGGATAACTACTGCTTCCCGGAGAACCTGCTGGGCATGCAGGAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  257 HSIRF.1 CAT Z11559 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCTCGAACGCGCAGCGCACGGGAACCGGTCCCGCTGCTTGGGTCAGGTTCGCCGGTCGCGGGAGCCCCGCCGTGCAGTCGGAGGAACACGTGGCCATCAGTAATCATGAGCAACCCATTCGCACACCTTGCTGAGCCATTGGATCCTGTACAACCAGGAAAGAAATTCTTCAATTTGAATAAATTGGAGGATTCAAGATATGGGCGCTTACCATTTTCGATCAGAGTTCTTCTGGAAGCAGCCATTCGGAATTGT
...........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSIRF1.1 CAT X14454 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCGTGCCCGGCGGCCTTAAGAACCAGGCAACCTCTGCCTTCTTCCCTCTTCCACTCGGAGTCGCGCTCCGCGCGCCCTCACTGCAGCCCCTGCGTCGCCGGGACCCTCGCGCGCGACCAGCCGAATCGCTCCTGCAGCAGAGCCAACATGCCCATCACTCGGATGCGCATGAGACCCTGGCTAGAGATGCAGATTAATTCCAACCAAATCCCGGGGCTCATCTGGATTAATAAAGAGGAGATGATCTTCCAGATCCCATGGAAGCATGCTGCCAAGCATGGCTGGGACATCAACAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HSISANNEX.1 CAT Z11502 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGTTGCTGTCGGTAAACTTTGCCTGTAGGAGGACTGATCTCTTAATGAAATACAGAAAAACCATCTCAGAAAAAGGAAAATGGGCAATCGTCATGCTAAAGCGAGCAGTCCTCAGGGTTTTGATGTGGATCGAGATGCCAAAAAGCTGAACAAAGCCTGCAAAGGAATGGGGACCAATGAAGCAGCCATCATTGAAATCTTATCGGGCAGGACATCAGATGAGAGGCAA
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HSITI2.1 CAT X07173 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAAGAAGTGATATCCTCCCCAGACCATCTGCTTTGGGGAGCTTGGCAAAACTGTCCAGCAAAATGAAAAGACTCACGTGCTTTTTCATCTGCTTCTTTCTTTCTGAAGTATCAGGCTTCGAAATCCCCATAAATGGACTTTCTGAATTTGTAGACTATGAAGATCTTGTGGAACTGGCCCCAGGCAAATTTCAATTGGTGGCAGAGAACCGG
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSJGEBFR.1 CAT X04772 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCCAATCGCTCTGGTCGACCCCAACACACTAGGAGGACAGACACAGGCTCCAAACTCCACTAACCAGAGCTGTGATTGTGCCCGCTGAGTGGACTGCGTTGTCAGGGAGTGAGTGCTCCATCATCGGGAGAATCCAAGCAGGACCGCCATGGAGGAAGGTCAATATTCAGAGATCGAGGAGCTTCCCAGGAGGCGGTGTTGCAGGCGTGGGACTCAGATCGTGCTGCTGGGGCTGGTGACCGCCGCTCTGTGGGCTGGGCTGCTGACTCTGCTTCTCCTGTGGCACTGGGACACCACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HSK4AMR.1 CAT X67683 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGCTCGCTCTCTGCAGCCATGATTGCCAGACAGCAGTGTGTCCGAGGCGGGCCCCGGGGCTTCAGCTGTGGCTCGGCCATTGTAGGCGGTGGCAAGAGAGGTGCCTTCAGCTCAGTCTCCATGTCTGGAGGTGCTGGCCGATGCTCTTCTGGGGGATTTGGCAGCAGA
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSKER19.1 CAT Y00503 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGGGTTGCTCCGTCCGTGCTCCGCCTCGCCATGACTTCCTACAGCTATCGCCAGTCGTCGGCCACGTCGTCCTTCGGAGGCCTGGGCGGCGGCTCCGTGCGTTTTGGGCCGGGGGTCGCTTTTCGCGCGCCCAGCATTCACGGGGGCTCCGGCGGCCGCGGCGTATCCGTGTCCTCCGCC
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  209 HSKRT8.1 CAT X74929 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCTCCTTCTAGGATCTCCGCCTGGTTCGGCCCGCCTGCCTCCACTCCTGCCTCCACCATGTCCATCAGGGTGACCCAGAAGTCCTACAAGGTGTCCACCTCTGGCCCCCGGGCCTTCAGCAGCCGCTCCTACACGAGTGGGCCCGGTTCCCGCATCAGCTCCTCGAGCTTCTCCCGAGTGGGCAGCAGCAACTTTCGCGGTGGCCTG
...........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSKSA.1 CAT X14758 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCACCTTCGACGCGGTCCGGGGACCCCCTCGTCGCTGTCCTCCCGACGCGGACCCGCGTGCCCCAGGCCTCGCGCTGCCCGGCCGGCTCCTCGTGTCCCACTCCCGGCGCACGCCCTCCCGCGCCCCTCTTCTCGGCGCGCGCGCAGCATGGCGCCCCCGCAGGTCCTCGCGTTCGGGCTTCTGCTTGCCGCGGCGACGGCGACTTTTGCCGCAGCTCAGGAAGAATGTGTCTGTGAAAACTACAAGCTGGCCGTAAACTGCTTTGTGAATAATAATCGTCAATGCCAGTGTACTTCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 HSL35A.1 CAT X52966 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCTCTTACCGCCATCTTGGCTCCTGTGGAGGCCTGCTGGAACGGACTTCTAAAAGGAACTATGTCTGGAAGGCTGTGGTCCAAGGCCATTTTTGCTGGCTATAAGCGGGGTCTCCGGAACCAAAGGGAGCACACAGCTCTTCTTAAAATTGAAGGTGTTTACGCCCGAGATGAAACAGAATTCTATTTGGGCAAGAGATGCGCTTATGTA
..............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSLAIL8G.1 CAT X65859 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGTGAAAATTACTTCCATGTAATATACAAGCCAACACAAAGAATCCTATCCCAGTTTCTTGGATGGATAGGCAAGAATCTGGGTAAGGTTTATTGTGCAATAATCCTCTTCTCTCTTCTATAGGCCAGGATTTAAGTTTACCTCAAAAATGGAAAATTTTGGCTGGGAAAATTACATGTGGGAAGACATCTTCAGTGGAGATTTTAGTAATTACAGTTTCAGCTATGACCCTACCCCTTTTCTACTAGATTCTGCCCCATGTTGGCCAGAATCCCTAGAAATCAATTATGTTTTGATC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HSLAL.1 CAT X76488 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTGGCTGAACAAATAGTCCCGAGGGTGGTGCTACCGCCCTCCCGACAAGGCAGACCAGGCCCCCTGCAGGTCCCCTATCCGCACCCCGGCCCCTGAGAGCTGGCACTGCGACTCGAGACAGCGGCCCGGCAGGACAGCTCCAGAATGAAAATGCGGTTCTTGGGGTTGGTGGTCTGTTTGGTTCTCTGGACCCTGCATTCTGAGGGGTCTGGAGGGAAACTGACAGCTGTGGATCCTGAAACAAACATGAATGTGAGTGAAATTATCTCTTACTGGGGATTCCCTAGTGAGGAA
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  286 HSLAMP2.1 CAT X77196 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGATTCCTGGCTTTTGCAAGGCTGTGGTCGGTGGTCATCAGTGCTCTTGACCCAGGTCCAGCGAGCCTTTTCCCTGGTGTTGCAGCTGTTGTTGTACCGCCGCCGTCGCCGCCGTCGCCGCCTGCTCTGCGGGGTCATGGTGTGCTTCCGCCTCTTCCCGGTTCCGGGCTCAGGGCTCGTTCTGGTCTGCCTAGTCCTGGGAGCTGTGCGGTCTTATGCATTGGAACTTAATTTGACAGATTCAGAAAATGCCACTTGCCTTTATGCAAAATGGCAGATGAATTTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSLARR.1 CAT Y00815 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGAGGCCCTGGTGCCCGGCCCTTGGTGCTGAGTATCCAGCAAGAGTGACCGGGGTGAAGAAGCAAAGACTCGGTTGATTGTCCTGGGCTGTGGCTGGCTGTGGAGCTAGAGCCCTGGATGGCCCCTGAGCCAGCCCCAGGGAGGACGATGGTGCCCCTTGTGCCTGCACTGGTGATGCTTGGTTTGGTGGCAGGCGCCCATGGTGACAGCAAACCTGTCTTCATTAAAGTCCCTGAGGACCAGACTGGGCTGTCAGGAGGGGTAGCCTCCTTCGTGTGCCAAGCTACAGGAGAACCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  236 HSLCAR.1 CAT Y00638 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAAATTGTTCCTCGTCTGATAAGACAACAGTGGAGAAAGGACGCATGCTGTTTCTTAGGGACACGGCTGGCTTCCAGATATGACCATGTATTTGTGGCTTAAACTCTTGGCATTTGGCTTTGCCTTTCTGGACACAGAAGTATTTGTGACAGGGCAAAGCCCAACACCTTCCCCCACTGGATTGACTACAGCAAAGATGCCCAGTGTTCCACTTTCAAGTGACCCCTTACCTACT
......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 HSLDLCP.1 CAT Z34975 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAAACTGGCGGTGGCCGCGGCCGCCGAGTCGGTCTGCGCATCCTCCTGCGTTTTCTCGCTTGGATCTTGGCACTGAGAGGCGGTGGCCGGCGGGATGGAGAAAAGTAGGATGAACCTGCCCAAGGGGCCGGACACGCTCTGCTTCGACAAGGACGAGTTCATGAAGGAAGATTTCGATGTCGATCATTTTGTGTCTGACTGTAGGAAGCGGGTCCAGCTGGAAGAACTGAGAGATGACCTGGAG
...............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSLHRH1.1 CAT X01059 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTTCAGTGTCTGTATGTAAAAACTGACTCTGACTTCCATCTTCTGCAGGGTTAGTGATACAGATGCTAGCTTTTTCACTAAAGAGGTCTTTTAGTTTATACTCAACCTTGTCTGGATCTAATTTGATTGTGCATTCATGTGCCTTAGAATGAAGCCAATTCAAAAACTCCTAGCTGGCCTTATTCTACTGACTTCGTGCGTGGAAGGCTGCTCCAGCCAGCACTGGTCCTATGGACTGCGCCCTGGAGGAAAGAGAGATGCCGAAAATTTGATTGATTCTTTCCAAGAGATAGTCAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HSLIF.1 CAT X13967 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCATCTGAGGTTTCCTCCAAGGCCCTCTGAAGTGCAGCCCATAATGAAGGTCTTGGCGGCAGGAGTTGTGCCCCTGCTGTTGGTTCTGCACTGGAAACATGGGGCGGGGAGCCCCCTCCCCATCACCCCTGTCAACGCCACCTGTGCCATACGCCACCCATGTCACAACAACCTCATGAACCAGATCAGGAGC
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSLIFR.1 CAT X61615 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCCAGAACGTGTCTCTGCTGCAAGGCACCGGGCCCTTTCGCTCTGCAGAACTGCACTTGCAAGACCATTATCAACTCCTAATCCCAGCTCAGAAAGGGAGCCTCTGCGACTCATTCATCGCCCTCCAGGACTGACTGCATTGCACAGATGATGGATATTTACGTATGTTTGAAACGACCATCCTGGATGGTGGACAATAAAAGAATGAGGACTGCTTCAAATTTCCAGTGGCTGTTATCAACATTTATTCTTCTATATCTAATGAATCAAGTAAATAGCCAGAAAAAGGGGGCTCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  293 HSLIPAS.1 CAT X54516 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACTTCTAGCTGCCCTGCCATCCCCTTTAAAGGGCGACTTGCTCAGCGCCAAACCGCGGCTCCAGCCCTCTCCAGCCTCCGGCTCAGCCGGCTCATCAGTCGGTCCGCGCCTTGCAGCTCCTCCAGAGGGACGCGCCCCGAGATGGAGAGCAAAGCCCTGCTCGTGCTGACTCTGGCCGTGTGGCTCCAGAGTCTGACCGCCTCCCGCGGAGGGGTGGCCGCCGCCGACCAAAGAAGAGATTTTATCGACATCGAAAGTAAATTTGCCCTAAGGACCCCTGAAGACACAGCT
...............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSLLREP3.1 CAT X17206 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGCGGTGGCTTCCGCGAGGTTTCGGCAGTGGCATTCGGGGCCGGGGTCGCGGCGTGGACGGGGCCGGGGCGAGGCGCGGAGCTCGCGAGGCAAGGCCGAGGATAAGGAGTGGATGCCCGTCACCAAGTTGGGCCGCTTGGTCAAGGACATGAAGATCAAGTCCCTGGAGGAGATCTATCTCTTCTCCCTGCCCATTAAGGAATCAGAGATCATTGATTTCTTCCTGGGGGCCTCTCTCAAGGATGAGGTTTTGAAGATTATGCCAGTGCAGAAGCAGACCCGTGCCGGCCAGCGCACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HSLON.1 CAT X74215 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGAAGGCCCGGTCATAACGGCGCTCACGCCCATGACGATCCCCGATGTGTTTCCGCACCTGCCGCTCATCGCCATCACCCGCAACCCGGTGTTCCCGCGCTTTATCAAGATTATCGAGGTTAAAAATAAGAAGTTGGTTGAGCTGCTGAGAAGGAAAGTTCGTCTCGCCCAGCCTTATGTC
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 HSLPH.1 CAT X07994 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTCCTAGAAAATGGAGCTGTCTTGGCATGTAGTCTTTATTGCCCTGCTAAGTTTTTCATGCTGGGGGTCAGACTGGGAGTCTGATAGAAATTTCATTTCCACCGCTGGTCCTCTAACCAATGACTTGCTGCACAACCTGAGTGGTCTCCTGGGAGACCAG
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  255 HSLRPGENE.1 CAT X79882 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCGAGATCCATTGTGCTGGAAAGGTTCCCCATCTGAGGCGTTTGTTGCAGCTACCTGCACTTCTAGATTCATCTTCTTGTGAGCCCTGGGCTTAGGAGTCACCATGGCAACTGAAGAGTTCATCATCCGCATCCCCCCATACCACTATATCCATGTGCTGGACCAGAACAGCAACGTGTCCCGTGTGGAGGTCGGGCCAAAGACCTACATCCGGCAGGACAATGAGAGGGTACTGTTTGCCCCCATGCGCATG
.........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSLTK.1 CAT X60702 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTAGGTCCGGGGAGTGTCTCGCCAGCGGCAGCACACCCCTGTAAGTGGTGGCCAGGGCTGCCGTGGCAAAATGAGCTGTCAACTTTAGGTTGACAGGGGTGTGGCCGCGACCGCAAGGGCTTTTGTTGCCGGGTGGACCCAACAGGGATGGGCTGCTGGGGACAGCTGCTGGTGTGGTTCGGAGCCGCGGGCGCCATTCTCTGCTCTAGCCCGGGGTCCCAGGAGACTTTTCTGCGGTCCTCGCCCCTGCCGCTGGCAAGTCCCAGCCCCCGGGACCCGAAAGTCAGCGCCCCGCCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSLYAM1.1 CAT X16150 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCCTTTGGGCAAGGACCTGAGACCCTTGTGCTAAGTCAAGAGGCTCAATGGGCTGCAGAAGAACTAGAGAAGGACCAAGCAAAGCCATGATATTTCCATGGAAATGTCAGAGCACCCAGAGGGACTTATGGAACATCTTCAAGTTGTGGGGGTGGACAATGCTCTGTTGTGATTTCCTGGCACATCATGGAACCGACTGCTGGACTTACCATTATTCTGAAAAACCCATGAACTGG
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  207 HSM6.1 CAT X64364 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGCGGGCGGCGGCGGCAGCGGTTGGAGGTTGTAGGACCGGCGAGGAATAGGAATCATGGCGGCTGCGCTGTTCGTGCTGCTGGGATTCGCGCTGCTGGGCACCCACGGAGCCTCCGGGGCTGCCGGCACAGTCTTCACTACCGTAGAAGACCTTGGCTCCAAGATACTCCTCACCTGCTCCTTGAATGACAGCGCCACAGAGGTC
.........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSMAST9.1 CAT X86693 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGAAGCAGAGCTAACGAGGAAAGGGATTTAAAGAGTTTTTCTTGGGTGTTTGTCAAACTTTTATTCCCTGTCTGTGTGCAGAGGGGATTCAACTTCAATTTTCTGCAGTGGCTCTGGGTCCAGCCCCTTACTTAAAGATCTGGAAAGCATGAAGACTGGGCCTTTTTTCCTATGTCTCTTGGGAACTGCAGCTGCAATCCCGACAAATGCAAGATTATTATCTGATCATTCCAAACCAACTGCTGAAACGGTAGCACCTGACAACACTGCAATCCCCAGTTTATGGGCTGAAGCTGAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSMB1GENE.1 CAT X95586 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTTCTTTTTGGAGGCGTGCTTGCCAGCAGTCAAAATGGCTCCATTCCGGAATAGATTTAATAGGAAGTGAAGCTGTGACGGCGAGGCGTTGCCCGGCCTATCTTTGCTAGGCGTTCTCAGAATTAGTTCTTTCTGCCCACACTAGACATGGCGCTTGCCAGCGTGTTGGAGAGACCGCTACCGGTGAACCAGCGCGGGTTTTTCGGACTTGGGGGTCGTGCAGATCTGCTGGATCTAGGTCCAGGGAGTCTCAGTGATGGTCTGAGCCTGGCCGCGCCAGGCTGGGGTGTCCCAGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HSMBP1A.1 CAT X15954 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCGGTAAATATGTGTTCATTAACTGAGATTAACCTTCCCTGAGTTTTCTCACACCAAGGTGAGGACCATGTCCCTGTTTCCATCACTCCCTCTCCTTCTCCTGAGTATGGTGGCAGCGTCTTACTCAGAAACTGTGACCTGTGAGGATGCCCAAAAGACCTGCCCTGCAGTGATTGCCTGTAGCTCTCCAGGCATCAACGGCTTCCCAGGCAAAGAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSMCP.1 CAT Y00651 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGCTTTCCTCCGGAGAAATAACAGCGTCTTCCGCGCCGCGCATGGAGCCTCCCGGCCGCCGCGAGTGTCCCTTTCCTTCCTGGCGCTTTCCTGGGTTGCTTCTGGCGGCCATGGTGTTGCTGCTGTACTCCTTCTCCGATGCCTGTGAGGAGCCACCAACATTTGAAGCTATGGAGCTCATTGGTAAACCA
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  254 HSMCR30.1 CAT X94629 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCGCTGGATTTTTAAGAGCGCGTTATTATTTAACGCACCGACAAAAGTATAGCCCTGAAACGTTTGAAGTGGCCTCATTCTTCTTAGATGATGTCATTGCGATGATGGTTAACCATAACTTTACCAGCTTCACGAGCAATGAACGGGCGGTCGTTAAGTTAAATGAAGTCATGCAAGCCGCATTGGTCAATAGTGATGATCGCGATTGGCGTTACTTTGTGATGCTTGTGCCAGTGCTTTATGACATGCAA
........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  251 HSMDNCF.1 CAT Y00787 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCATAAGGCACAAACTTTCAGAGACAGCAGAGCACACAAGCTTCTAGGACAAGAGCCAGGAAGAAACCACCGGAAGGAACCATCTCACTGTGTGTAAACATGACTTCCAAGCTGGCCGTGGCTCTCTTGGCAGCCTTCCTGATTTCTGCAGCTCTGTGTGAAGGTGCAGTTTTGCCAAGGAGTGCTAAAGAACTTAGATGTCAGTGCATAAAGACATACTCCAAACCTTTCCACCCCAAATTTATCAAA
.....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSME491.1 CAT X07982 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTTGGGAAGCCCAGGCCCGGCAGCCATGGCGGTGGAAGGAGGAATGAAATGTGTGAAGTTCTTGCTCTACGTCCTCCTGCTGGCCTTTTGCGCCTGTGCAGTGGGACTGATTGCCGTGGGTGTCGGGGCACAGCTTGTCCTGAGTCAGACCATAATCCAGGGGGCTACCCCTGGC
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  224 HSMEHR.1 CAT X07936 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGGGAAAGTTGCACATTTATATCCTAGAGGGAAGCGACACGAGTGCTTCTCCCTGTGCTGAGGTACAGGAGCCATGTGGCTAGAAATCCTCCTCACTTCAGTGCTGGGCTTTGCCATCTACTGGTTCATCTCCCGGGACAAAGAGGAAACTTTGCCACTTGAAGATGGGTGGTGGGGGCCAGGCACGAGGTCCGCAGCCAGGGAGGACGACAGCATCCGCCCT
..........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSMGLUR3.1 CAT X77748 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGAATTTTGTGACAGGCTCTGTTAGTCTGTTCCTCCCTTATTTGAAGGACAGGCCAAAGATCCAGTTTGGAAATGAGAGAGGACTAGCATGACACATTGGCTCCACCATTGATATCTCCCAGAGGTACAGAAACAGGATTCATGAAGATGTTGACAAGACTGCAAGTTCTTACCTTAGCTTTGTTTTCAAAGGGATTTTTACTCTCTTTAGGGGACCATAACTTTCTAAGGAGAGAGATTAAAATAGAAGGTGACCTTGTTTTAGGGGGCCTGTTTCCTATTAACGAAAAAGGCACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSMHCAPG.3 CAT X66401 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGACCCCGTGGAAAGATTCAGAGACTGCGCCCTCTCCCTGGCGCCGCCTTCCCCTACACGCGGCGGGTATATTCTGTTGCAGTTGGCCCAGGACCTGTTTCCAAGACTCTGCCCCCTCGCACTTCCGTCCCTCCTGGTTTTGTAAAGTGATGCTCATAGGAACCCCCACCCCGCGTGACACTACTCCCAGCTCCTGGCTGACTTCTAGTCTTCTGGTTGAAGCTGCGCCTTTAGATGACACGACCCTACCCACCCCTGTTTCCAGCGGATGCCCGGGCCTGGAGCCCACAGAATTCTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSMHCHHS.1 CAT X55777 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTTAATAGAAAATATGAGCAACATACACAAACATTAGCAACAATGATATAAAATACCACTTAAACATAAGGAAAAATGTTGCCCTTCACTTGTGGAAGAAATGCAAATGAAAACAGCCCTAGGGATGTTGACGTTGGGGTGGCACCTGCTGCAGAGGGTAACGTGCAGCATGTCGAGGGCAGCACTGCCAAGGCTGGTTTGAGCTCAAGGTCAGGTGGAGGAGGT
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HSMIMPA.1 CAT X66922 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCGACTCAAGATATTTGTCAAATATTTTCAGAAGATGGCTGATCCTTGGCAGGAATGCATGGATTATGCAGTAACTCTAGCAAGACAAGCTGGAGAGGTAGTTTGTGAAGCTATAAAAAATGAAATGAATGTTATGCTGAAAAGTTCTCCAGTTGATTTGGTAACTGCTACGGACCAAAAAGTT
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  238 HSMKI67A.1 CAT X65551 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAAGAGTTGTAAATTTGCTTCTGGCCTTCCCCTACGGATTATACCTGGCCTTCCCCTACGGATTATACTCAACTTACTGTTTAGAAAATGTGGCCCACGAGACGCCTGGTTACTATCAAAAGGAGCGGGGTCGACGGTCCCCACTTTCCCCTGAGCCTCAGCACCTGCTTGTTTGGAAGGGGTATTGAATGTGACATCCGTATCCAGCTTCCTGTTGTGTCAAAACAACATTGCAAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSMLCK.1 CAT X85337 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAAGAGGCGCGTGGAGACGAGGCAGCCAACTGAGGAGGCGATCCCCGAGCAGGAGGTGGAGCAGCTGGACTTCCGAGACCTCCTGGGGAAGAAGGTGAGTACAAAGACCCTATCGGAAGACGACCTGAAGGAGATCCCAGCCGAGCAGATGGATTTCCGCGCCAACCTGCAGCGGCAAATGAAGCCAAAGACTGTGTCTGAGGAAGAGAGGAAGGTGCACAGCCCCCAGCAGGTCGATTTTCGCTCTGTCCTGGCCAAGAAGGGGACTTCCAAGACCCCCGTGCCTGAGAAGGTGCCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  235 HSMLN62.1 CAT X80200 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGGGAGCGCCGCTCCAGCGAGGCGCGGGCTGTGGGGCCGCCGCGTGCCTGGCCCCGCTCGCCCGTGCCGGCCGCTCGCCCGCCATGCCTGGCTTCGACTACAAGTTCCTGGAGAAGCCCAAGCGACGGCTGCTGTGCCCACTGTGCGGGAAGCCCATGCGCGAGCCTGTGCAGGTTTCCACCTGCGGCCACCGTTTCTGCGATACCTGCCTGCAGGAGTTCCTCAGTGAAGGA
.....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  185 HSMRACP5.1 CAT X14618 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAGCCTCCGGTGACTGGCCTGTGTCTCCCCCTGGATGGACATGTGGACGGCGCTGCTCATCCTGCAAGCCTTGTTGCTACCCTCCCTGGCTGATGGTGCCACCCCTGCCCTGCGCTTTGTAGCCGTGGGTGACTGGGGAGGGGTCCCCAATGCCCCATTCCACACGGCCCGGGAAATGGCCAAT
...................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 HSMRL3R.1 CAT X06323 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTGGCGTGGGGACTCCCTGAAAGCAGAGCGGCAGGGCGCCCGGAAGTCGTGAGTCGAGTCTTCCCGGGCTAATCCATGCCGGGTTGGAGGCTGCTGACGCAGGTCGGCGCCCAGGTGCTGGGTCGACTCGGGGACGGCCTGGGTGCTGCCCTGGGCCCGGGGAACAGAACACACATCTGGCTTTTTGTTAGAGGTCTTCATGGAAAGAGTGGTACATGGTGGGAT
............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  167 HSMRNAEN.1 CAT X07166 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAAGTCAGAAAGTCAGATGGATATAACTGATATCAACACTCCAAAGCCAAAGAAGAAACAGCGATGGACTCCACTGGAGATCAGCCTCTCGGTCCTTGTCCTGCTCCTCACCATCATAGCTGTGACAATGATCGCACTCTATGCAACCTACGATGATGGTATTTGC
.................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HSMRP14.1 CAT X06233 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAACACTCTGTGTGGCTCCTCGGCTTTGACAGAGTGCAAGACGATGACTTGCAAAATGTCGCAGCTGGAACGCAACATAGAGACCATCATCAACACCTTCCACCAATACTCTGTGAAGCTGGGGCACCCAGACACCCTGAACCAGGGGGAATTCAAAGAGCTGGTGCGAAAAGATCTGCAAAATTTTCTCAAG
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSMRP8.1 CAT X06234 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGTCTCTTGTCAGCTGTCTTTCAGAAGACCTGGTGGGGCAAGTTCCGTGGGCATCATGTTGACCGAGCTGGAGAAAGCCTTGAACTCTATCATCGACGTCTACCACAAGTACTCCCTGATAAAGGGGAATTTCCATGCCGTCTACAGGGATGACCTGAAGAAATTGCTAGAGACCGAGTGTCCTCAGTATATCAGGAAAAAGGGT
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSMSSP2.1 CAT X77494 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TATCTGCAAGCCAAGTTTGGAAGGCATTCGGGAATACCAAGTGAAAAGGAAGAGTGAAGAACAGAAAAATGTTAGTGGGATGGCAAACACTGTGAACATTGCTGTTTCTAGTGGGCCAGAAAAATCAGTCTCTGGTCCCAGCCCACCCCATGGCCCCTCCCAGTCCCAGCACCACCAGCAGTAATAACAACAGTAGCAGCAGTAGCAACTCAGGATGGGATCAGCTCAGCAAAACGAACCTCTATATCCGAGGACTGCCTCCCCACACCACCGACCAGGACCTGGTGAAGCTCTGTCAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  232 HSMTFMR.1 CAT X78710 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTGCTGCCGCCGTTGCCGGGAGCCGCGGAGACAAGTCATTACGTTTTCATTTCTCACAACTGGGCTGAGCACAACTGAACCATGGGGGAACACAGTCCAGACAACAACATCATCTACTTTGAGGCAGAGGAAGATGAGCTGACCCCCGATGATAAAATGCTCAGGTTTGTGGATAAAAACGGACTGGTGCCTTCCTCATCTGGAACTGTTTATGATAGGACCACTGTTCTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  236 HSMTP1.1 CAT X59657 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTCCCTCACTGGCTGCCATTGAAAGAGTCCACTTCTCAGTGACTCCTAGCTGGGCACTGGATGCAGTTGAGGATTGCTGGTCAATATGATTCTTCTTGCTGTGCTTTTTCTCTGCTTCATTTCCTCATATTCAGCTTCTGTTAAAGGTCACACAACTGGTCTCTCATTAAATAATGACCGGCTGTACAAGCTCACGTACTCCACTGAAGTTCTTCTTGATCGGGGCAAAGGAAAA
......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSMYLC2.1 CAT X66141 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCTCGGGAGGCAGTCTGGGTCCTTCCACCATGGCACCTAAGAAAGCAAAGAAGAGAGCCGGGGGCGCCAACTCCAACGTGTTCTCCATGTTCGAACAGACCCAAATCCAGGAATTTAAGGAGGCCTTCACTATCATGGACCAGAACAGGGATGGCTTCATTGACAAGAACGATCTGAGA
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 HSMYOD.1 CAT X56677 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTCAGACTGCCAGCACTTTGCTATCTACAGCCGGGGCTCCCGAGCGGCAGAAAGTTCCGGCCACTCTCTGCCGCTTGGGTTGGGCGAAAGCCAGGACCGTGCCGCGCCACCGCCAGGATATGGAGCTACTGTCGCCACCGCTCCGCGACGTAGACCTGACGGCCCCCGACGGCTCTCTCTGCTCCTTTGCCACAACGGACGACTTCTATGACGACCCGTGTTTCGACTCCCCGGACCTGCGCTTCTTCGAAGACCTGGACCCGCGCCTG
........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNEFAP.1 CAT X76732 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTACGAGTCAGTTTTTAGTGAGAAAACATTGAGCTAGGAGCCAAGACCCATCTCTTCACTATTTTGGTATTGTGCAAGTCATCTTACCTCTCTGGATCTCAGTTGTCTCATCTGTAAAAAGGAGATAAAAATTATTTACCTGCCTGAACATGAGGTGGAGGACCATCCTGCTACAGTATTGCTTTCTCTTGATTACATGTTTACTTACTGCTCTTGAAGCTGTGCCTATTGACATAGACAAGACAAAAGTACAAAATATTCACCCTGTGGAAAGTGCGAAGATAGAACCACCAGATACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNETTF.1 CAT Z36715 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGAGAGAAAGAAAAAAAGGGGGAAAAATCAGGATCTCATTACAAGAGCCACAGACCGTCTGCAGACGCCTGTCAGCATGGAAAGTCGGGGGCTTTCGCCCGGGTCCTCCTAGAAATTCCCCCCGAAGAAGACTCCCCCACATCTGGGTATGGAGAGTGCAATCACGCTGTGGCAGTTCCTGTTGCAGTTGCTGCTGGATCAGAAACATGAGCATTTGATCTGCTGGACCTCGAACGATGGTGAATTCAAGCTCCTCAAAGCAGAAGAAGTGGCCAAGCTGTGGGGACTCCGAAAAAAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNEURK1.1 CAT X65172 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCAGGGATTGCAGTATCTTTCAGCTTCCAGTCTTATCTGAAGACTCCGGCACCAAAGTGACCAGGAGGCAGAGAAGAACTTCAGAGGAGTCTCGTCTTGGGCTGCCCGTGGGTGAGTGGGAGGGTCCGGGACTGCAGACCGGTGGCGATGGCCACTCTCCCAGCAGCAGAAACCTGGATAGACGGGGGTGGAGGCGTGGGTGCAGACGCCGTGAACCTGACCGCCTCGCTAGCTGCCGGGGCGGCCACGGGGGCAGTTGAGACTGGGTGGCTGCAACTGCTGGACCAAGCTGGCAAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNFKBSU.1 CAT X61499 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCCCGGCCAAGCCCAACTCCGGATCTCGCTCTCCACCGGATCTCACCCGCCACACCCGGACAGGCGGCTGGAGGAGGCGGGCGTCTAAAATTCTGGGAAGCAGAACCTGGCCGGAGCCACTAGACAGAGCCGGGCCTAGCCCAGAGACATGGAGAGTTGCTACAACCCAGGTCTGGATGGTATTATTGAATATGATGATTTCAAATTGAACTCCTCCATTGTGGAACCCAAGGAGCCAGCCCCAGAAACAGCTGATGGCCCCTACCTGGTGATCGTGGAACAGCCTAAGCAGAGAGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 HSNFLG.1 CAT X05608 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCGCACACAGCCATCCATCCTCCCCCTTCCCTCTCTCCCCTGTCCTCTCTCTCCGGGCTCCCACCGCCGCCGGGGAGCACCGGCCGCCAACCAATGAGTTCCTTCAGCTACGAGCCGTACTACTCGACCTCCTACAAGCGGCGCTACGTGGAGACGCCCCGGGTGCATATCAGCGTGCGCAGCGGCTACAGCACCGCACGCTCAGCTTACTCAAGCTACTCGGCGCCGGTGTCTTCCTCGCTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNKG2B.1 CAT X54868 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTTGTCTTGGATTTATGCCTTTAAATTTCACCTTTTATTACACAGCTATAGCAGGCCTTTTTATGAGACTAACCTGGCCTCTCCACTAAAGGATGTGTGACTTTCTGGGGACAGAAGAGTACAGTCCCTGACATCACACACTGCAGAGATGGATAACCAAGGAGTAATCTACTCAGACCTGAATCTGCCCCCAAACCCAAAGAGGCAGCAACGAAAACCTAAAGGCAATAAAAGCTCCATTTTAGCAACTGAACAGGAAATAACCTATGCGGAATTAAACCTTCAAAAAGCTTCTCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNKG2D.1 CAT X54870 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAGGAACTGAGGACATATCTAAATTTTCTAGTTTTATAGAAGGCTTTTATCCACAAGAATCAAGATCTTCCCTCTCTGAGCAGGAATCCTTTGTGCATTGAAGACTTTAGATTCCTCTCTGCGGTAGACGTGCACTTATAAGTATTTGATGGGGTGGATTCGTGGTCGGAGGTCTCGACACAGCTGGGAGATGAGTGAATTTCATAATTATAACTTGGATCTGAAGAAGAGTGATTTTTCAACACGATGGCAAAAGCAAAGATGTCCAGTAGTCAAAAGCAAATGTAGAGAAAATGCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 HSNM23H1A.1 CAT X73066 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCTGCGAACCACGTGGGTCCCGGGCGCGTTTCGGGTGCTGGCGGCTGCAGCCGGAGTTCAAACCTAAGCAGCTGGAAGGAACCATGGCCAACTGTGAGCGTACCTTCATTGCGATCAAACCAGATGGGGTCCAGCGGGGTCTTGTTGGAGAGATTATCAAGCGTTTTGAGCAGAAAGGATTCCGCCTTGTGGGTCTGAAATTCATGCAAGCTTCCGAAGATCTTCTCAAGGAA
....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSNMB.1 CAT X76534 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGATGCCAGAAGAACACTGTTGCTCTTGGTGGACGGGCCCAGAGGAATTCAGAGTTAAACCTTGAGTGCCTGCGTCCGTGAGAATTCAGCATGGAATGTCTCTACTATTTCCTGGGATTTCTGCTCCTGGCTGCAAGATTGCCACTTGATGCCGCCAAACGATTTCATGATGTGCTGGGCAATGAAAGACCTTCTGCTTACATGAGGGAGCACAATCAATTAAATGGCTGGTCTTCTGAT
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HSNMTDC.1 CAT X16396 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGCGACTTCTCTAATGTCTGCTTTGGCTGCCCGGCTGCTGCAGCCCGCGCACAGCTGCTCCCTTCGCCTTCGCCCTTTCCACCTCGCGGCAGTTCGAAATGAAGCTGTTGTCATTTCTGGAAGGAAACTGGCCCAGCAGATCAAGCAGGAAGTGCGGCAGGAG
...............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNMYC.1 CAT Y00664 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTTTCCTCTCCTTTCTCCCTCCCCCTTGTCTGCGCCACAGCCCCCTTCTCTCCCCGCCCCCCGGGTGTGTCAGATTTTTCAGTTAATAATATCCCCCGAGCTTCAAAGCGCAGGCTGTGACAGTCATCTGTCTGGACGCGCTGGGTGGATGCGGGGGGCTCCTGGGAACTGTGTTGGAGCCGAGCAAGCGCTAGCCAGGCGCAAGCGCGCACAGACTGTAGCCATCCGAGGACACCCCCGCCCCCCCGGCCCACCCGGAGACACCCGCGCAGAATCGCCTCCGGATCCCCTGCAGTCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HSNOV.1 CAT X92396 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGCCGGTCCAGCCTCCTCTGGGAGCGGGCAGTTGGCGACCCTGCACTGACCCGCGTCCCTCCGTCCCGAGCCCGCGCGCCCTCAGAGGGTGCCCGGACAGACTGAAGCCATGGCGATTCTTTTTGCTGTTGTTGCCAGGGGGACCACTATCCTTGCCAAACATGCTTGGTGTGGAGGAAACTTCCTGGAGGTGACAGAGCAGATTCTGGCTAAGATACCTTCTGAAAATAACAAACTAACGTACTCACATGGCAATTAT
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNP62.1 CAT X58521 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGAGGTAAGCGGTTACTCACTCCATGGCTGCAGCAAGGAGAGGCGGCGGCGGCCTCGGCTGAAGAAAGAAGAAATCTTCCCAAGGCTGCAGACACCGACGGATTTGCTTTGGGAGCCAGAGTAGCTGCCGCCACCAGAGTCCGGAGCCATGAGCGGCTTTAATTTTGGAGGCACTGGGGCCCCTACAGGCGGGTTCACGTTTGGCACTGCAAAGACGGCAACAACCACACCTGCTACAGGGTTTTCTTTCTCCACCTCTGGCACTGGAGGGTTTAATTTTGGGGCTCCCTTCCAACCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSNRNPE.1 CAT X12466 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCTCAGAGGCAGCGTGCGGGTGTGCTCTTTGTGAAATTCCACCATGGCGTACCGTGGCCAGGGTCAGAAAGTGCAGAAGGTTATGGTGCAGCCCATCAACCTCATCTTCAGATACTTACAAAATAGATCGCGGATTCAGGTGTGGCTCTATGAGCAAGTGAATATGCGGATAGAAGGCTGTATCATTGGTTTT
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 HSNUCPP.1 CAT Z34289 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGTGGGTCGTGCTGCGTCGACAACGGTAGTGACGCGTATTGCCTGGAGGATGGCGGACGCCGGCATTCGCCGCGTGGTTCCCAGCGACCTGTATCCCCTCGTGCTCGGCTTCCTGCGCGATAACCAACTCTCAGAGGTGGCCAATAAGTTCGCCAAAGCGACAGGAGCTACACAGCAGGATGCCAATGCCTCTTCCCTC
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSNUCREC.1 CAT X89894 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAGCCCGGGCCCTGAGCCTGGACCCTTAGCGGTGCCGGGCAGCACTGCCGGCGCTTCGCCTCGCCGGACGTCCGCTCCTCCTACACTCTCAGCCTCCGCTGGAGAGACCCCCAGCCCCACCATTCAGCGCGCAAGATACCCTCCAGATATGCCCTGCGTCCAAGCCCAATATAGCCCTTCCCCTCCAGGTTCCAGTTATGCGGCGCAGACATACAGCTCGGAATACACCACGGAGATCATGAACCCCGACTACACCAAGCTGACCATGGACCTTGGCAGCACTGAGATCACGGCTACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  209 HSOCT1.1 CAT X13403 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGAGCAGCGAGTCAAGATGAGAGTTCAGCCGCGGCGGCAGCAGCAGCAGACTCAAGAATGAACAATCCGTCAGAAACCAGTAAACCATCTATGGAGAGTGGAGATGGCAACACAGGCACACAAACCAATGGTCTGGACTTTCAGAAGCAGCCTGTGCCTGTAGGAGGAGCAATCTCAACAGCCCAGGCGCAGGCTTTCCTTGGACAT
...........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSORGP.1 CAT X63118 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTAGGGCCAGTAAGGCATTTGATCCACATGTATCCCAGAAGGCTTTTATTGTTAAATTATATTCTTTCGGAAAAACCACCCATGTCCTATTTTGTAAACTTGATATCCATACACTTTTGACTGGCATTCTATTTTAGCCGTAAGACTATGATTCACAGCAAGCCTGTTTTTCCTCTTGCTTGGGGTGGCAGCAGAAGCATAGGTACTTCAGCTCAGGTAGGGCAAGGGCTGGTTCTCTCCAGTACAGCTTTCTCTGGCTGTGCCACACTGCTCCCTGTGAGCAGACAGCAAGTCTCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSORL1.1 CAT X77130 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCTGGCGTCTGCTGAGAAGATCCTCTTCTACCCTGCTCTGCACCTGTGCTCGACTGCCAGCCGGCTGAGGGCGGGGGTCTCCACGGTGGTCCCAGCTCCCAAGGAGGTTGCAGAAGTACCGTACAGAGTGGATTTGCAGGGCAGTGGCATGGAGCCCCTCTTCCCCGCGCCGTTCTGGGAGGTTATCTACGGCAGCCACCTTCAGGGCAACCTGTCCCTCCTGAGCCCCAACCACAGTCTGCTGCCCCCGCATCTGCTGCTCAATGCCAGCCACGGCGCCTTCCTGCCCCTCGGGCTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSOTF2A.1 CAT X13809 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTCACTCCAGCATGGGGGCTCCAGAAATAAGAATGTCTAAGCCCCTGGAGGCCGAGAAGCAAGGTCTGGACTCCCCATCAGAGCACACAGACACCGAAAGAAATGGACCAGACACTAATCATCAGAACCCCCAAAATAAGACCTCCCCATTCTCCGTGTCC
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  251 HSOTF3BMR.1 CAT Z11899 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTAGTCCTTTGTTACATGCATGAGTCAGTGAACAGGGAATGGGTGAATGACATTTGTGGGTAGGTTATTTCTAGAAGTTAGGTGGGCAGCTCGGAAGGCAGATGCACTTCTACAGACTATTCCTTGGGGCCACACGTAGGTTCTTGAATCCCGAATGGAAAGGGGAGATTGATAACTGGTGTGTTTATGTTCTTACAAGTCTTCTGCCTTTTAAAATCCAGTCCCAGGACATCAAAGCTCTGCAGAAAGAA
.....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  238 HSOX19GEN.1 CAT X95463 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAGAACCGCCAGCGAGCTGTGCCGAGAGCCGCGCCGACCCGCTGCGATCAGGGACAGGCGCCCGCCGCCGCCGCCGCCTGGCCGCTATGGATCTATTCGACTTTTTCAGAGACTGGGACTTGGAGCAGCAGTGTCACTATGAACAAGACCGTAGTGCACTTAAAAAAAGGGAATGGGAGCGGAGGAATCAAGAAGTCCAGCAAGAAGACGATCTCTTTTCTTCAGGCTTTGATCTT
........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 HSOXYGR.1 CAT X06985 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAACGCCTGCCTCCCCTCGAGCGTCCTCAGCGCAGCCGCCGCCCGCGGAGCCAGCACGAACGAGCCCAGCACCGGCCGGATGGAGCGTCCGCAACCCGACAGCATGCCCCAGGATTTGTCAGAGGCCCTGAAGGAGGCCACCAAGGAGGTGCACACCCAGGCAGAGAATGCTGAGTTCATGAGGAACTTTCAGAAGGGCCAGGTGACCCGAGACGGCTTCAAGCTGGTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSP2Y6.1 CAT X97058 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCAAGCGAGGCACTTGCTAACTCTTGGATAACAAGACCTCTGCCAGAAGAACCATGGCTTTGGAAGGCGGAGTTCAGGCTGAGGAGATGGGTGCGGTCCTCAGTGAGCCCCTGCCTCCCTGAACATAGGAAACCCACCTGGGCAGCCATGGAATGGGACAATGGCACAGGCCAGGCTCTGGGCTTGCCACCCACCACCTGTGTCTACCGCGAGAACTTCAAGCAACTGCTGCTGCCACCTGTGTATTCGGCGGTGCTGGCGGCTGGCCTGCCGCTGAACATCTGTGTCATTACCCAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  247 HSP35R.1 CAT X80343 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAACTCAGAATTTTCGCGGGCTCGGTGAGCGGTTTTATCCCTCCGGCCGGCAGGCTGGGCGCAGGGGGCGAGCCCCCGCCCGGCGCGCAGCAGCACCATGGGCACGGTGCTGTCCCTGTCTCCCAGCTACCGGAAGGCCACGCTGTTTGAGGATGGCGCGGCCACCGTGGGCCACTATACGGCCGTACAGAACAGCAAGAACGCCAAGGACAAGAACCTGAAGCGCCACTCCATCATCTCCGTGCTG
.................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  288 HSP5CS.1 CAT X94453 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGGACGTGGACGGAAGAAAAAAGAGAGTGAGCGAGCGCCGGAATCAGCCCGGCGTGGAGTGCGGACCCGCGGTAGTGCCAGGGGGCGAAGGCGGCGGTGGTGAGGAAGATACTTTGGTTAGTGACCACATCGCAGCATGTTGAGTCAAGTTTACCGCTGTGGGTTCCAGCCCTTCAACCAACATCTTCTGCCCTGGGTCAAGTGTACAACCGTCTTCAGATCTCATTGTATCCAGCCTTCAGTCATCAGACATGTTCGTTCTTGGAGCAACATCCCGTTTATCACT
..........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HSP64CLCP.1 CAT X87689 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAACAACCGCAGTCGAATTGTTCGTGAAGGCTGGCAGTGATGGGGCCAAGATTGGGAACTGCCCATTCTCCCAGAGACTGTTCATGGTACTGTGGCTCAAGGGAGTCACCTTCAATGTTACCACCGTTGACACCAAAAGGCGGACCGAGACAGTGCAGAAGCTGTGCCCAGGGGGGCAGCTCCCATTCCTGCTGTATGGCACTGAAGTGCACACAGACACCAACAAGATTGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HSPACO.1 CAT X71440 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGGTCGTCGCCATGAACCCGGACCTGCGCAGGGAGCGGGATTCCGCCAGCTTCAACCCGGAGCTGCTTACACACATCCTGGACGGCAGCCTCGAGAAAACCCGGCGCCGCCGAGAGATCGAGAACATGATCCTGAACGACCCAGACTTCCAGCATGAGGAC
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPAIP.1 CAT X91809 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACGCCCCCCTTTCGGCAGCCAGGGTGGGGCCCAGACCCAACCTGGCCCCTCCTGCCCCCACCCCGCCTTTGGGTCGCTGACCCCCAGGCTGTGGTGAGGGTCTGAGAGCTGGTACCACGGAGCCTGGGCAACCTCCTCCGCCCACCCATGCCCACCCCGCATGAGGCTGAGAAGCAGATCACAGGGCCAGAGGAGGCGGACCGGCCCCCTTCAATGTCCAGTCATGATACAGCCTCTCCAGCGGCCCCCAGCCGCAACCCCTGCTGCCTGTGCTGGTGCTGCTGCTGTAGCTGCTCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 HSPAR.1 CAT X13097 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGGAGCTCAGAGCTGAGATCCTACAGGAGTCCAGGGCTGGAGAGAAAATCCCTGCGAGGAAAGGGAAGGAGCAAGCCGTGAATTTAAGGGACGCTGTGAAGCAATCATGGATGCAATGAAGAGAGGGCTCTGCTGTGTGCTGCTGCTGTGTGGAGCAGTCTTCGTTTCGCCCAGCCAGGAAATCCATGCCCGATTCAGAAGAGGAGCCAGATCTTACCAAGTGATCTGCAGAGATGAAAAAACGCAGATGATATAC
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSPARVAL.1 CAT X63070 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCAGCCCAGCCTTTCAGTGCAGGCTCCAGCCCTCCACCCCCACCCGAGTTGCAGGATGTCGATGACAGACTTGCTGAACGCTGAGGACATCAAGAAGGCGGTGGGAGCCTTTAGCGCTACCGACTCCTTCGACCACAAAAAGTTCTTCCAAATGGTCGGCCTGAAGAAAAAGAGTGCGGATGATGTGAAGAAGGTGTTTCACATG
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  176 HSPBEF.1 CAT U02020 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCGGCCCCTGTCCTCCGGCCCGAGATGAATCCTGCGGCAGAAGCCGAGTTCAACATCCTCCTGGCCACCGACTCCTACAAGGTTACTCACTATAAACAATATCCACCCAACACAAGCAAAGTTTATTCCTACTTTGAATGCCGTGAAAAGAAGACAGAAAACTCCAAATTAAGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HSPCAD.1 CAT X63629 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGAACACCGGCCCGCCGTCGCGGCAGCTGCTTCACCCCTCTCTCTGCAGCCATGGGGCTCCCTCGTGGACCTCTCGCGTCTCTCCTCCTTCTCCAGGTTTGCTGGCTGCAGTGCGCGGCCTCCGAGCCGTGCCGGGCGGTCTTCAGGGAGGCTGAAGTGACCTTGGAGGCGGGAGGCGCGGAGCAGGAGCCCGGCCAGGCG
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  220 HSPCCBA.1 CAT X73424 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCGCCGTACCCACGCTTTAGCACATGCGTACTCAGGTGCGCCGGTAGGGGACGCGCCGGCACAGCAAAAATGGCGGCGGCATTACGGGTGGCGGCGGTCGGGGCAAGGCTCAGCGTTCTGGCGAGCGGTCTCCGCGCCGCGGTCCGCAGCCTTTGCAGCCAGGCCACCTCTGTTAACGAACGCATCGAAAACAAGCGCCGGACCGCGCTGCTGGGAGGG
......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPDE1C1A.1 CAT U40371 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTTCTGTGGCGGGTGCGAGAGTGAGGCTGTGGGGGACCTCCAGGCCGAACCTCCGCGAAGCCTCGCGGCTTCTGCGTGCCCTGGCCCCGGGAGGATAAGGATTTCCCTTCCCTCCTACTTGCGCGCGGAGCCGAGCTCTTGTTGAGCTATGGAGTCGCCAACCAAGGAGATTGAAGAATTTGAGAGCAACTCTCTGAAATACCTGCAACCGGAACAGATCGAGAAAATCTGGCTTCGGCTCCGCGGGCTGAGGAAATATAAGAAAACGTCCCAGAGATTACGGTCTTTGGTCAAACAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  261 HSPDE4C1.1 CAT Z46632 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGTCTGCGGACCGTTCGGAGCAACGTGGCGGCCCTTGCCCGCCAGCAATGCCTAGGAGCAGCCAAGCAGGGACCCGTCGGAAACCCTTCATCCAGCCTTTCTCTGGCGCATGGAGAACCTGGGGGTCGGCGAAGGGGCAGAGGCTTGCAGCAGGTTGAGTCGCTCTCGCGGCCGCCACAGCATGACCAGAGCCCCGAAGCACCTGTGGCGGCAACCCCGGCGCCCCATCCGCATCCAACAGCGCTTCTATTCGGATCCG
...............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HSPDGFBB.1 CAT X63966 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTTACCTGCTATGTCCTTGGGTTCGTTAACCATCGCTGAACCGGCTATGATCGCCGAATGTAAGACGCGTACCGAAGTTTTCGAAATCTCGAGACGTTTGATTGACCGCACCAACGCCAACTTCCTGGTTTGGCCGCCATGTGTTGAAGTCCAACGCTGC
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  220 HSPGK2G.1 CAT X05246 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCCCTCAACAGCAAGTTGGTTCTTCAGCATTAAGATCCAGGTGTCAGCCTATGTCTTTATATTGTCAAGATGTCTCTTTCTAAGAAGTTGACTTTAGACAAACTGGATGTTAGAGGGAAGCGAGTCATCATGAGAGTAGACTTCAATGTTCCCATGAAGAAGAACCAGATTACAAACAACCAGAGGATCAAGGCTTCCATCCCAAGCATCAAGTACTGC
......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSPH1CAT.1 CAT X70848 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAAGGAGCTGCTGGCTGGACGGCGGCATGTCCGACAGCGAGAAGCTCAACCTGGACTCGATCATCGGGCGCCTGCTGGAAGTGCAGGGCTCGCGGCCTGGCAAGAATGTACAGCTGACAGAGAACGAGATCCGCGGTCTGTGCCTGAAATCCCGGGAGATTTTTCTGAGCCAGCCC
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HSPHAPII.1 CAT X75091 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGACCGCGGAGCAGCACCATGTCGGCGCCGGCGGCCAAAGTCAGTAAAAAGGAGCTCAACTCCAACCACGACGGGGCCGACGAGACCTCAGAAAAAGAACAGCAAGAAGCGATTGAACACATTGATGAAGTACAAAATGAAATAGACAGACTTAATGAACAAGCCAGT
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  261 HSPHBIPRM.1 CAT Z37986 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGAGCCAGCGTGGGAGGCCGCTGCCGTCGCGCGCCTTGGTTTTTCTGTTCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTAACTTCCTGCCTATCACACGCAGCCATCAGCCCACAAAGACATGACTACCAACGCGGGCCCCTTGCACCCATACTGGCCTCAGCACCTAAGACTGGACAACTTTGTACCTAATGACCGCCCCACCTGGCATATACTGGCTGGCCTCTTCTCTGTCACAGGGGTCTTAGTCGTGACCACATGGCTGTTGTCA
...............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSPHI3K.1 CAT Z29090 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGATCAGAACAATGCCTCCAAGACCATCATCAGGTGAACTGTGGGGCATCCACTTGATGCCCCCAAGAATCCTAGTGGAATGTTTACTACCAAATGGAATGATAGTGACTTTAGAATGCCTCCGTGAGGCTACATTAGTAACTATAAAGCATGAACTATTT
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPHKA1.1 CAT X73874 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGGCCTGAGCGGTGGGAGGGCTCTGCGGGGCCTGGTGTTCAGGCGTCCCACCACGAGGGTGGAGCAGCGTTGGATACTTGTTCCTTAGGGACCGAAGCTCCGGTGGCACCCGGGCTATTTCTCAGAGGACAATTAGTAACGTGTCGCCATGAGGAGCCGGAGTAACTCCGGGGTCCGGCTGGACGGCTACGCTCGACTGGTGCAACAGACCATCCTGTGCCATCAGAATCCAGTGACTGGCTTGCTTCCAGCCAGCTATGATCAGAAAGATGCTTGGGTCCGAGATAATGTGTACAGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 HSPHKG1.1 CAT X80590 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCTTCAGCCCTCTGTGGTCCCCTCTCCCCGGGGGGCTTTGGGATTCTTGTCAAGCTCCTTCAAGAGCCTGCAAGCACTTAACCAGCCACCCAGAGTTCCCTCACTGAAGATCTGAGCATGACCCGGGACGAGGCACTGCCGGACTCTCATTCTGCACAGGACTTCTATGAGAATTATGAGCCCAAAGAGATCCTGGGCAGGGGCGTTAGCAGTGTGGTCAGGCGATGCATCCACAAGCCCACGAGCCAGGAGTACGCCGTGAAGGTC
.......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 HSPISSLRE.1 CAT X78342 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGAGCCACCGCCCCCAGCCTGGCCTGGCATTTCTTTGAGTTCAGGAAGTGTGACAAGGATTTGGACACCCAGAAATAAGCGTGTCGAGAAGAGCACAAGCAGAGGATCCAGCGCTCGGCATGGCGGAGCCAGATCTGGAGTGCGAGCAGATCCGTCTGAAGTGTATTCGTAAGGAGGGCTTCTTCACGGTGCCTCCGGAACACAGGCTGGGACGATGCCGGAGTGTGAAGGAGTTTGAGAAGCTGAACCGCATTGGAGAGGGTACCTAC
........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 HSPITR1.1 CAT Z46973 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGTACCTAAGTTCCCGCTGTAGGTGGTACCTTTGCAGACGGTGCGATGGGGGAAGCAGAGAAGTTTCACTACATCTATAGTTGTGACCTGGATATCAACGTCCAGCTTAAGATAGGAAGCTTGGAAGGGAAGAGAGAACAAAAGAGTTATAACGCTGTCCTGGAAGACCCAATGTTGAAGTTCTCAGGACTATAT
...............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HSPKFB.1 CAT X52638 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGACAGGTAGTAAGATAGGAAGTGAGGCCAGGTACCTTGTGGGCAGTGATGTCATTCGGTGCGACTCCTAAGATGTCTCCAGAGATGGGAGAGCTCACCCAAACCAGGTTGCAGAAGATCTGGATTCCACACAGCAGCGGCAGCAGCAGGCTGCAACGGAGAAGGGGCTCATCCATACCCCAGTTTACCAATTCCCCCACAATGGTGATCATGGTGGGTTTA
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPLC.1 CAT X14034 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCGGCGCTGAGTGACCCGAGTCGGGACGCGGGCTGCGCGCGCGGGACCCCGGAGCCCAAACCCGGGGCAGGCGGGCAGCTGTGCCCGGGCGGCACGGCCAGCTTCCTGATTTCTCCCGATTCCTTCCTTCTCCCTGGAGCGGCCGACAATGTCCACCACGGTCAATGTAGATTCCCTTGCGGAATATGAGAAGAGCCAGATCAAGAGAGCCCTGGAGCTGGGGACGGTGATGACTGTGTTCAGCTTCCGCAAGTCCACCCCCGAGCGGAGAACCGTCCAGGTGATCATGGAGACGCGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSPLE.1 CAT X07743 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCCAGCTGCTGAGAGGAGTTGCCTGAGAGTGACCTTTGCATCTGCCTGTCCAGCCAGCATGGAACCAAAGCGGATCAGAGAGGGCTACCTTGTGAAGAAGGGGAGCGTGTTCAATACGTGGAAACCCATGTGGGTTGTATTGTTAGAAGATGGAATTGAATTCTATAAGAAGAAAAGTGACAACAGCCCCAAAGGAATGATCCCGCTG
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSPLZFA.1 CAT Z19002 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGGAAGCCCACCCAGCCCCGCCACGCAGAGCCCAGAAGGAAAGAAAGCCTCATGCCTGAGCCGAGGGGAGCACCATGGATCTGACAAAAATGGGCATGATCCAGCTGCAGAACCCTAGCCACCCCACGGGGCTACTGTGCAAGGCCAACCAGATGCGGCTGGCCGGGACTTTGTGCGATGTGGTCATCATGGTGGACAGCCAGGAGTTCCACGCCCACCGGACG
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  249 HSPP15.1 CAT X07315 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAAGGGACAGTCGGCCGCAGACCGCGCTGGGTTGCCGCTGCCGCTGCCGCCATCGTGCCAGCCCCTCGGGTCTCCGTGAGGCCGGGTGACGCTCCAGAATGGGAGACAAGCCAATTTGGGAGCAGATTGGATCCAGCTTCATTCAACATTACTACCAGTTATTTGATAATGATAGAACCCAACTAGGCGCAATTTACATTGACGCGTCATGCCTTACGTGGGAAGGACAACAGTTCCAGGGGAAAGCT
...................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 HSPPHBETA.1 CAT X81333 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAACCCTGAATGTCATAGTTAGCTACTTTCAACTGGAAGCTACAACATGGATTTATGGAATCTGTCTTGGTTTCTGTTCTTGGATGCTCTTCTCGTGATTTCTGGCTTGGCAACTCCAGAAAACTTTGATGTAGATGGCGGAATGGACCAGGACATATTTGATATCAATGAAGGTTTGGGACTGGATCTTTTTGAG
..............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 HSPR22.1 CAT X94912 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTTTCCTTATCCCAGTTGATTGTGCAGAATACACTGCCTATCGCTTGTCTTCTATTCACCATGGCTTCTTCTGATATCCAGGTGAAAGAACTGGAGAAGCGTGCCTCAGGCCAGGCTTTTGAGCTGATTCTCAGCCCTCGGTCAAAAGAATCTGTTCCAGAATTCCCCCTTTCCCCTCCAAAGAAGAAGGATCTTTCCCTGGAGGAAATT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  247 HSPR264SC.1 CAT X75755 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACGCGGAAGGCAACTGCCTGAGAGGCGCGGCGTCGCACCGCCCAGAGCTGAGGAAGCCGGCGCCAGTTCGCGGGGCTCCGGGCCGCCACTCAGAGCTATGAGCTACGGCCGCCCCCCTCCCGATGTGGAGGGTATGACCTCCCTCAAGGTGGACAACCTGACCTACCGCACCTCGCCCGACACGCTGAGGCGCGTCTTCGAGAAGTACGGGCGCGTCGGCGACGTGTACATCCCGCGGGATCGCTAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPREC.1 CAT X51730 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGACCCAGGAGGTGGAGATCCTCCGGTCCAGCCACATTCAACACCCACTTTCTCCTCCCTCTGCCCCTATATTCCCGAAACCCCCTCCTCCTTCCCTTTTCCCTCCTCCCTGGAGACGGGGGAGGAGAAAAGGGGAGTCCAGTCGTCATGACTGAGCTGAAGGCAAAGGGTCCCCGGGCTCCCCACGTGGCGGGCGGCCCGCCCTCCCCCGAGGTCGGATCCCCACTGCTGTGTCGCCCAGCCGCAGGTCCGTTCCCGGGGAGCCAGACCTCGGACACCTTGCCTGAAGTTTCGGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPROKINX.1 CAT Z35102 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTTTCTCTGGCTTTTGTTACATATTACCTGTTTGTCCTCCAGAAAACTTGCACCAATTTACATTCCTACCAATAGGGTAGGAGAGTGCACAATGGGTGGATTCTAACTCCAAATCTAACACCTCTTCTTTTCTTTGTTTCTAGCAGCCATGGCAATGACAGGCTCAACACCTTGCTCATCCATGAGTAACCACACAAAGGAAAGGGTGACAATGACCAAAGTGACACTGGAGAATTTTTATAGCAACCTTATCGCTCAACATGAAGAACGAGAAATGAGACAAAAGAAGTTAGAAAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPROSCHY.1 CAT X71874 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACGGGCCTTTGAGGAAGGGTAAAGGCGAAAGCGAAAGCAGGAAGTACAGACGTGAAGCCTAGCAGAGGACTTTTTAGCTGCTCACTGGCCCCGCTTGTCTGGCCGACTCATCCGCCCGCGACCCCTAATCCCCTCTGCCTGCCCCAAGATGCTGAAGCCAGCCCTGGAGCCCCGAGGGGGCTTCTCCTTCGAGAACTGCCAAAGAAATGCATCATTGGAACGCGTCCTCCCGGGGCTCAAGGTCCCTCACGCACGCAAGACCGGGACCACCATCGCGGGCCTGGTGTTCCAAGACGGG
..................................................................................................................MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  247 HSPROTC.1 CAT X02750 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCTGTCATGGCGGCAGGACGGCGAACTTGCAGTATCTCCACGACCCGCCCCTACAGGTGCCAGTGCCTCCAGAATGTGGCAGCTCACAAGCCTCCTGCTGTTCGTGGCCACCTGGGGAATTTCCGGCACACCAGCTCCTCTTGACTCAGTGTTCTCCAGCAGCGAGCGTGCCCACCAGGTGCTGCGGATCCGCAAACGTGCCAACTCCTTCCTGGAGGAGCTC
.................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPSAG.1 CAT X14810 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCTCCAGCAGCATGGGGAGGGCCTTGGTCAGCCTCTGGGTGCCAGCAGGGCAGGGGCGGAGTCCTGGGGAATGAAGGTTTTATAGGGCTCCTGGGGGAGGCTCCCCAGCCCCAAGCTTACCACCTGCACCCGGAGAGCTGTGTCACCATGTGGGTCCCGGTTGTCTTCCTCACCCTGTCCGTGACGTGGATTGGCGCTGCGCCCCTCATCCTGTCTCGGATTGTGGGAGGCTGGGAGTGCGAGAAGCATTCCCAACCCTGGCAGGTGCTTGTGGCCTCTCGTGGCAGGGCAGTCTGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPSK1EX.1 CAT X71875 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGGGAGGGCTGAGGAGGATGGCTGATTTCCTTAGAGTTGGCCTGGCTGTGCTGACTTGTTCTCTCTTTGTGTGTAGGTGTAGACGGGGCACTGCCTTCAGAGCAGGTCCTGCCAGCCTCGCTGGAGAGGATGCCCTCGTGTCCGTGATGGGCTGTGGGACAAGCAAGGTCCTTCCCGAGCCACCCAAGGATGTCCAGCTGGATCTGGTCAAGAAGGTGGAGCCCTTCAGTCCCACTAAGAGTGACGTGTACAAGCACTTCATCACAGAGGTGGACAGTGTTGGCCCTGTCAAAGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSPTB1.1 CAT X62006 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTCCGGCGGCTCCACTCCGTCCCCCGCGGTCTGCTCTGTGTGCCATGGACGGCATCGTCCCAGATATAGCCGTTGGTACAAAGCGGGGATCTGACGAGCTTTTCTCTACTTGTGTCACTAACGGACCGTTTATCATGAGCAGCAACTCGGCTTCTGCAGCAAACGGAAATGACAGCAAGAAGTTCAAAGGTGAC
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  279 HSPTP1D.1 CAT X70766 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGCGGCTGGCTCTGCCCGCGTCCGGTCCCGAGCGGGCCTCCCTCGGGCCAGCCCGATGTGACCGAGCCCAGCGGAGCCTGAGCAAGGAGCGGGTCCGTCGCGGAGCCGGAGGGCGGGAGGAACATGACATCGCGGAGATGGTTTCACCCAAATATCACTGGTGTGGAGGCAGAAAACCTACTGTTGACAAGAGGAGTTGATGGCAGTTTTTTGGCAAGGCCTAGTAAAAGTAACCCTGGAGACTTCACACTTTCCGTTAGAAGAAATGGAGCT
.................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSPTPAA.1 CAT X73478 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACTCTCGGTTTTCGGTTCTAGCCGGCCGGCGCTCACTTGTCTTCAGGAAGCTCGGAGCCTTTGGTGGAGCCGGGGAGAGGAAGGGTGGGTGCAAGAGTGAAAGGCGAGAGGGGACTGCAAGCATCCGGGTCGCTGCTGGCCGGAGCAGATGGCTGAGGGCGAGCGGCAGCCGCCGCCAGATTCTTCAGAGGAGGCCCCTCCAGCCACTCAGAACTTCATCATTCCAAAAAAGGAGATCCACACAGTTCCAGACATGGGCAAATGGAAGCGTTCTCAGGCATACGCTGACTACATCGGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSPTPB.1 CAT X54131 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCCTCTGGATCTTAACTACTGAGCGCAATGCTGAGCCATGGAGCCGGGTTGGCCTTGTGGATCACACTGAGCCTGCTGCAGACTGGACTGGCGGAGCCAGAGAGATGTAACTTCACCCTGGCGGAGTCCAAGGCCTCCAGCCATTCTGTGTCTATCCAGTGGAGAATTTTGGGCTCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 HSPTPU2GN.1 CAT Z48541 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCGCCAGGAGCAACCTCGGCGCCCAGGGTCTGAGGCTGCAGCCCCAGTTCGACATTGTGAGCCGCCGCCGGGGGAGTCCCTAGCGCAACCGTGCCCCCAAGTCCCCGTCCGCGCAGCGATGGGGCACCTGCCCACGGGGATACACGGCGCCCGCCGCCTCCTGCCTCTGCTCTGGCTCTTTGTGCTGTTCAAGAATGCTACAGCTTTCCATGTAACTGTCCAAGATGATAATAACATCGTTGTCTCATTAGAAGCTTCAGACGTCATC
........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  217 HSPTX3R.1 CAT X63613 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCAAACTCAGCTCACTTGAGAGTCTCCTCCCGCCAGCTGTGGAAAGAACTTTGCGTCTCTCCAGCAATGCATCTCCTTGCGATTCTGTTTTGTGCTCTCTGGTCTGCAGTGTTGGCCGAGAACTCGGATGATTATGATCTCATGTATGTGAATTTGGACAACGAAATAGACAATGGACTCCATCCCACTGAGGACCCCACGCCGTGCGACTGCGGT
...................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSPYT.1 CAT X70500 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGCACGTAAAAAGGATGCAGAGACATGTGCATGCGCCAAAATTTACAGGTTTTAGCATCTTCTTCAGCAAATGAATGCATTTCGGTTAAAGGAAGAATTTATTCCATATTAAAGCAGATAGGAAGTGGAGGTTCAAGCAAGGTATTTCAGGTGTTAAATGAAAAGAAACAGATA
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSPZHEP.1 CAT X54380 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGACACAACCCTGAGATTTATCCCTCACAATGCGGAAAGACAGACTTCTTCATTTATGTCTTGTGCTACTTCTTATCCTGCTTTCTGCCAGTGACTCAAACTCTACAGAACCGCAGTATATGGTGCTGGTCCCCTCCCTGCTCCACACTGAGGCCCCTAAGAAGGGCTGTGTCCTTCTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSQAE1.1 CAT X56976 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGCGGCGGCGCGACCCGGGGAACCGGCATTGATGTCCAGCTCGCCGCTGTCCAAGAAACGTCGCGTGTCCGGGCCTGATCCAAAGCCGGGTTCTAACTGCTCCCCTGCCCAGTCCGTGTTGTCCGAAGTGCCCTCGGTGCCAACCAACGGAATGGCCAAGAACGGCAGTGAAGCAGACATA
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRAB2.1 CAT X12953 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCCCTCACTCCCGGCGGCTGACAGCAGCAGCGGCGGCGGCGGGCGGCGCCTGGCGTTTCGAGGCTGAGCGGCACCGGGGTTGGGGCGCGGAGGAGGAGCAGCAGCGGGAGGAGGAGCCGTGTGCCCTGGCACTGAGCGGCCGCGGCCATGGCGTACGCCTATCTCTTCAAGTACATCATAATCGGCGACACAGGTGTTGGTAAATCATGCTTATTGCTACAGTTTACAGACAAGAGGTTTCAGCCAGTGCATGACCTTACTATTGGTGTAGAGTTCGGTGCTCGAATGATAACTATT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 HSRAP30.1 CAT X16901 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGAACGCCGCTCTTCGCCTCTCAGCGGCGGCTTGTCCTTTGTTCCGGACGCCCGCTCCTCAGCCCTGCGTCCTGGGGTCGCTGCTGCATCCCGCACGCCTCCACCGGCTGCAGACCCATGGCCGAGCGCGGGGAACTCGACTTGACCGGCGCCAAACAGAACACAGGAGTGTGGCTAGTCAAGGTTCCTAAATATTTGTCACAGCAATGGGCTAAAGCCTCTGGAAGAGGTGAAGTTGGGAAACTGCGGATTGCCAAGACTCAAGGA
.......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HSRAP74R.1 CAT X64002 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCTCTGGCGCTGGGAAAAGGTAACCCGGGTCGGACCAGATCGGAACCACTGACCATTGCCCATGGCGGCCCTAGGCCCTAGCAGCCAGAATGTCACTGAATACGTCGTTCGAGTTCCTAAGAATACAACCAAAAAATATAACATCATGGCTTTTAATGCAGCCGACAAAGTCAACTTTGCTACGTGGAATCAGGCTCGGCTGGAGCGGGAC
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRAR.1 CAT X06538 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAGGTGGCTGAGGGGGCCATGTCCTGTGATGCTCGCAGCGGGGGAAGCAACCCGTTCGGGGTGCCAGCGAGCACAGCGTCTGCCCTAACCCGGGGGCGGGCACCTCAATGGGTACCCGGTGCCTCCCTACGCCTTCTTCTTCCCCCCTATGCTGGGTGGACTCTCCCCGCCAGGCGCTCTGACCACTCTCCAGCACCAGCTTCCAGTTAGTGGATATAGCACACCATCCCCAGCCACCATTGAGACCCAGAGCAGCAGTTCTGAAGAGATAGTGCCCAGCCCTCCCTCGCCACCCCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRARE.1 CAT X07282 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCATGATTCGGGGCTGGGAAAAAGACCAACAGCCTACGTGCCAAAAAAGGGGCAGAGTTTGATGGAGCCGGGTGGACTTTTCTATGCCATTTGCCTCCACACCTAGAGGATAAGCACTTTTGCAGACATTCAGTGCAAGGGAGATCATGTTTGACTGTATGGATGTTCTGTCAGTGAGTCCTGGGCAAATCCTGGATTTCTACACTGCGAGTCCGTCTTCCTGCATGCTCCAGGAGAAAGCTCTCAAAGCATGCTTCAGTGGATTGACCCAAACCGAATGGCAGCATCGGCACACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSRBPL8.1 CAT Z28407 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGGTGAACAGGACCCGTCGCCATGGGCCGTGTGATCCGTGGACAGAGGAAGGGCGCCGGGTCTGTGTTCCGCGCGCACGTGAAGCACCGTAAAGGCGCTGCGCGCCTGCGCGCCGTGGATTTCGCTGAGCGGCACGGCTACATCAAGGGCATCGTCAAGGACATCATCCAC
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 HSRBQ1.1 CAT X85133 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACGAGGAAACCTCTAGGTCCACCACCTCCATCTTACACGTGTTTCCGTTGTGGTAAACCTGGACATTATATTAAGAATTGCCCAACAAATGGGGATAAAAACTTTGAATCTGGTCCTAGGATTAAAAAGAGCACTGGAATTCCCAGAAGTTTTCATGATGGAAGTGAAAGATCCTAATATGAAAGGTGCAATGCTTACCAACACTGGAAAATATGCAATACCAACTATAGATGCAGAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HSRBQ3.1 CAT X85134 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACGAGGCGGCAGTCTCTTCGCGGCGTCCACCACTTAGACGCAAGTTGCTGAAGCCGGCCGGGGAGAAGGTGTTGTTGCCGGAGCTGAGACCGGGCGGCCACAGTCCGCAGGGATGAACCTCGAGTTGCTGGAGTCCTTTGGGCAGAACTATCCAGAGGAAGCTGATGGAACTTTGGATTGTATCAGCATGGCTTTGACTTGCACCTTTAACAGGTGGGGCACACTGCTTGCAGTTGGCTGTAATGATGGCCGAATTGTCATC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRCC1B.1 CAT X12654 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATGGCCGCCAGGGGCCGCCGGGCTCTTTGTTTTCCTTTCTCACCCGGGTCGGGGCCAGAGGCCTGCAGAGCGCATGCTCTGGGGCAGTTCGCGGCCCGGCGGGGAGCGCCGGAGTTCCTTGTGGCCGACGTGCACCAAGGACAGGAAGATGTCACCCAAGCGCATAGCTAAAAGAAGGTCCCCCCCAGCAGATGCCATCCCCAAAAGCAAGAAGGTGAAGGTCTCACACAGGTCCCACAGCACAGAACCCGGCTTGGTGCTGACACTAGGCCAGGGCGACGTGGGCCAGCTGGGGCTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRDC1MR.1 CAT X64624 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTTGGTTTGTGTCGCCTGCAGCTGCACCGAGCAACCTCTTCGCCAGCCTGGACGAGACGCTGCTGGCCGGGCCGAGGCCTGGCGGCCGTGGACATCGCCGTGTCCCAGGGCAAGAGCATCCTTCAAGCCGGACGCCACGTACCACACGATGAACAGCGTGCCGTGTCACACTTCCACGGTGCCTCTGGCGCACCACCACCACCACCACCACCACCACCAGGCGCTCGAACCCGGCGATCTGCTGGACCACATCTCCTCGCCGTCGCTCGCGCTCATGGCCGGCGCGGGCGCGCGGCGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRERBI.1 CAT X77664 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAGGTCATCAGTTGAACCATCTTGACTTTGGCCCAGAACACAGCTCAGCCTCAACTCCTGCAGTGCATTTGCCTCCCTCACTTTGGTTTAAGACCTGGAGTGATGTGTTCCTGCTCCAGAGCACCTTTCTTTCTGTGAGGCCCGAAACATGACCACCAGCGGCCACGCATGTCCGGTCCCAGCAGTGAACGGACACATGACTCACTATCCAGCCACACCCTACCCGTTACTCTTTCCACCTGTCATCGGAGGACTTTCCCTGCCTCCCCTCCATGGCCTTCATGGACATCCGCCTCCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRETPON.1 CAT X12949 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTCCTGGAGGGTGAGGGTCTGCCCTTCCGCTGCGCCCCGGACAGCCTGGAGGTGAGCACGCGCTGGGCCCTGGACCGCGAGCAGCGGGAGAAGTACGAGCTGGTGGCCGTGTGCACCGTGCACGCCGGCGCGCGCGAGGAGGTGGTGATGGTGCCCTTCCCGGTGACCGTGTACGACGAGGACGACTCGGCGCCCACCTTCCCCGCGGGCGTCGACACCGCCAGCGCCGTGGTGGAGTTCAAGCGGAAGGAGGACACCGTGGTGGCCACGCTGCGTGTCTTCGATGCAGACGTGGTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HSRETSA.2 CAT X12453 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGTTGCCAGGGACAGATAACATGGCAGCCAGCGGGAAGACCAGCAAGTCCGAACCGAACCATGTTATCTTCAAGAAGATCTCCCGGGACAAATCGGTGACCATCTACCTGGGGAACAGAGACTACATAGACCATGTCAGCCAAGTCCAGCCTGTGGATGGTGTCGTGTTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HSRETTT.1 CAT X15786 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCACCTCCGGACGTGAGAATTACAGGCTTGGATCTCAAACCGCCGCGGTTTGCCAATAGGATTATCCTGCTGCCATCATGTCTTGGTTTGTTGATCTTGCTGGAAAGGCAGAAGATCTTTTAAACCGAGTTGATCAAGGGGCTGCAACAGCTCTCAGTAGGAAAGACAATGCCAGCAACATATATAGCAAAAATACTGACTATACTGAACTTCACCAGCAAAATACA
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSREVERB2.1 CAT X72632 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCAAGCTGAATGGCATGGTGTTACTGTGTAAAGTGTGTGGGGACGTTGCCTCGGGCTTCCACTACGGTGTGCTCGCCTGCGAGGGCTGCAAGGGCTTTTTCCGTCGGAGCATCCAGCAGAACATCCAGTACAAAAGGTGTCTGAAGAATGAGAATTGCTCCATCGTCCGCATCAATCGCAACCGCTGCCAGCAATGTCGCTTCAAGAAGTGTCTCTCTGTGGGCATGTCTCGAGACGCTGTGCGTTTTGGGCGCATCCCCAAACGAGAGAAGCAGCGGATGCTTGCTGAGATGCAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 HSRFG1.1 CAT X77548 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAATCGCGACCCTCAGTCCACCCAAGGTCTCCTCGGATCGCCTGGAGAGGCACTCGGACCTGGAGCAGTGAGGAGAATGAATACCTTCCAAGACCAGAGTGGCAGCTCCAGTAATAGAGAACCCCTTTTGAGGTGTAGTGATGCACGGAGGGACTTGGAGCTTGCTATTGGTGGAGTTCTCCGGGCTGAACAGCAAATTAAAGATAACTTGCGAGAGGTCAAAGCT
............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRFX2.1 CAT X76091 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGGAGCGGCCGCCGCCGCCACCGCCGCCGCCATAGAGACTGTAGCCGTGGAGACTGTTACTTACCAACGGGGACCAACACGCAGCAGCCGCTGCCGCCGCCGCGGGAGCCGCTGCCCGAACTCCCGGCCCGAACTCCAGACCTGAGCATGCAGAATTCCGAGGGTGGAGCGGATTCGCCAGCGTCCGTGGCTCTGCGTCCCTCGGCGGCAGCCCCGCCTGTGCCAGCCTCCCCGCAGAGGGTGTTGGTCCAGGCAGCCAGCTCCAATCCCAAAGGGTCCCAGATGCAGCCGATCTCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSRH30A.1 CAT X54534 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGCCTGGTGCTGGTGGAACCCCTGCACAGAGACGGACACAGGATGAGCTCTAAGTACCCGCGGTCTGTCCGGCGCTGCCTGCCCCTCTGGGCCCTAACACTGGAAGCAGCTCTCATTCTCCTCTTCTATTTTTTTACCCACTATGACGCTTCCTTAGAGGATCAAAAGGGGCTCGTGGCATCCTATCAAGTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HSRHOGAPX.1 CAT Z23024 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTTGCCGAGCCTTGACAGGCGTGGCAGAGGGAGCAGTGCCCGAGCGCGGTTTCTCTTAAGGTTCTGCAGGGCAAGGCTGTCTGGGACAGGCTTGGCCATGGATCCGCTCTCAGAGCTGCAGGATGATCTGACCTTGGATGACACCAGCGAGGCTCTGAACCAGCTGAAGCTGGCCTCCATCGATGAGAAGAACTGGCCCTCGGATGAAATGCCTGACTTCCCCAAGTCAGATGACTCCAAAAGCAGC
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  287 HSRIBIR.1 CAT Y00281 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTAGCTAGGCATGGTGGCACATGCCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAGGCAGAGGTTGCAGCCGGCTGAGATGGCGCCATCACACTCCAGCCTGCTCTTCCCGGTCATGGAGGCGCCAGCCGCCGGCTTGTTTCTGCTCCTGTTGCTTGGGACTTGGGCCCCGGCGCCGGGCAGCGCCTCCTCCGAGGCACCGCCGCTGATCAATGAGGACGTGAAGCGCACAGTGGACCTAAGCAGCCACCTGGCTAAGGTGACG
.........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSRING1.1 CAT Z14000 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTGCTGTTTCTAAAACCCCTTTCCCTCTAACCCACACCACCTTTCTACTCACTGATGCCTTCAGGAAGCCATAATGGATGGCACAGAGATTGCTGTTTCCCCTCGGTCACTGCATTCAGAACTCATGTGCCCTATCTGCCTGGACATGCTGAAGAATACGATGACCACCAAGGAGTGCCTCCACAGATTCTGCTCTGACTGCATTGTCACAGCCCTACGGAGC
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSRING4.1 CAT X57522 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGCCGCTTTCGATTTCGCTTTCCCCTAAATGGCTGAGCTTCTCGCCAGCGCAGGATCAGCCTGTTCCTGGGACTTTCCGAGAGCCCCGCCCTCGTTCCCTCCCCCAGCCGCCAGTAGGGGAGGACTCGGCGGTACCCGGAGCTTCAGGCCCCACCGGGGCGCGGAGAGTCCCAGACCC
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  280 HSRKAPB.1 CAT X80878 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGGCTGTTTAGCTGTAATTAGGGTGCAAGGATAAGGTGTAAGAACTGGCTGGAGGTTGAATGTTTTCCTGGAGGAGTGTTAGCATCAACTAGATCCCTGGAATTTCTGCCTTTCTGTCTCAAGATGCATGTCTTTGTCCAGAGTACCTGTGGAGAAGAAACAATGGATTCCTTAGACCATATGCTGACAGATCCTCTGGAACTTGGTCCGTGTGGAGATGGCCATGGCACGCGCATCATGGAGGATTGCCTCCTGGGAGGCACCAGAGTTAGT
..................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRNABS69.1 CAT X86098 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGATTATACGGAACCAGAAGCAGATTGCCAACATTGACCGTATTACAAAATGTGAAACAACTACATTATTCTTGAACCTATGGTGATTTTTACATCATTACACAGATATGTCATTTTCATTAGTTGTATCATTGTTATAAACTGGTATATGTCTCGAGTCCACGGTATGCACCCTAAAGAGACCACCCGTCAGCTGAGCTTAGCTGTGAAAGATGGTCTTATTGTCGAAACTCTAACAGTGGGCTGCAAAGGTTCAAAAGCTGGTATTGAACAAGAAGGATATTGGTTGCCAGGAGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 HSRNAESM1.1 CAT X89426 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCCCACCAGCAAAGACCACGACTGGAGAGCCGAGCCGGAGGCAGCTGGGAAACATGAAGAGCGTCTTGCTGCTGACCACGCTCCTCGTGCCTGCACACCTGGTGGCCGCCTGGAGCAATAATTATGCGGTGGACTGCCCTCAACACTGTGACAGCAGTGAGTGCAAAAGCAGCCCGCGCTGCAAGAGGACAGTGCTCGACGAC
.......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRNAGSSP.1 CAT X86400 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAGAATTCCGGGCCCGGCTGTATTTGTACTTGAGCTTGGAGAGGCTGGTGGTGACAGAGGAGGGAGACAGGCAGGCAGGTGAGGGAAGCAGCGGTCTCTGACGCCGGCTTTATTATAAGCATGAGGTGGCACGAGGCAGGAGTTGGCGATGCCACCTGGGGGTCACATTGAGTCTGGAGCTTCCTTCAGCCCAAGCGCTGGCAGTGACGGGGACAAAGGTCTAAAGCCCAGGGAAGAAGGGGAGGCGCCAGAGGCAGGGCCATGCTTGGCTTCCCAGCTGGCCCCAGTGCAGTGGGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HSRNAIDH.1 CAT Z68907 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAAACTTCGCACCCCGTCGAACTCTCGCGAGAGCGGTATCTGCGTGTCGGGACGTGCGGAGGCTCTCACTTTCCGTCATGGCGCTGAAGGTAGCGACCGTCGCCGGCAGCGCCGCGAAGGCGGTGCTCGGGCCAGCCCTTCTCTGCCGTCCCTGGGAGGTTCTAGGCGCCCACGAGGTCCCCTCGAGGAACATCTTTTCAGAACAAACAATTCCTCCGTCCGCTAAG
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 HSRNAIFMH.1 CAT X76562 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCAAATCGCGGTACCTGTGGATGAGAGACATAGACGAGAGAGTGAGATGGCCTGGTTTGCCCTCTACCTCCTGAGCCTTCTCTGGGCTACAGCTGGGACTAGTACCCAGACCCAGAGTTCATGCTCCGTTCCCTCAGCACAGGAGCCCTTGGTCAATGGAATACAAGTACTCATGGAGAACTCGGTGACTTCATCA
...............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRNALA4P.1 CAT X91171 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGTACTCTGCTGGTTGCGCAGCCACCTCGGGATACTGCACACGGAGAGGAGGGAAAATAAGCGAGGCACCGCCGCACCACGCGGGAGACCTACGGAGACCCACAGCGCCCGAGCCCTGGAAGAGCACTACTGGATGTCAGCGGAGAAATGGCTTTGAGCTCAGCCTGGCGCTCGGTTCTGCCTCTGTGGCTCCTCTGGAGCGCTGCCTGCTCCCGCGCCGCGTCCGGGGACGACAACGCTTTTCCTTTTGACATTGAAGGGAGCTCAGCGGTTGGCAGGCAAGACCCGCCTGAGACG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRNANEB.1 CAT X83957 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTTTGCTGCTGAGGAAATTTATTTGGTAGATTGAAGGTTTGAACGAGAGCTACAGAAACGAAAGAAAAAGTCTGTATAAGCCAATGGTGTTCGGGAAGAAAATAACCCCATTGCCTTGAGTTTGTAGGTGCCACTACTACTCTGAAAAATGGCAGATGACGAAGACTATGAGGAGGTGGTGGAGTACTACACAGAAGAAGTGGTTTACGAAGAGGTGCCGGGAGAGACAATAACAAAAATTTATGAGACTACGACAACAAGGACATCTGACTATGAGCAATCAGAAACTTCCAAACCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  259 HSRNAP2EF.1 CAT Z47087 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGCCGCTCGACGCTGTAGTGGCTTCGTCTTCGGTTTTTCTCTTCCTTCGCTAACGCCTCCCGGCTCTCGTCAGCCTCCCGCCGGCCGTCTCCTTAACACCGAACACCATGCCTTCAATTAAGTTGCAGAGTTCTGATGGAGAGATATTTGAAGTTGATGTGGAAATTGCCAAACAATCTGTGACTATTAAGACCATGTTGGAAGATTTGGGAATGGATGATGAAGGAGATGATGACCCAGTTCCTCTACCAAATGTG
.............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  181 HSRNARAGA.1 CAT X90529 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGCGAGTCCCCGGCAGCCCCCGGCGGGTGATGCCAAATACAGCCATGAAGAAAAAGGTGCTGCTGATGGGGAAGAGCGGGTCGGGGAAGACCAGCATGAGGTCGATAATCTTCGCCAATTACATTGCTCGCGACACCCGGCGCCTGGGGGCCACCATTGACGTGGAACACTCCCACGTC
...............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  265 HSRNASMF.1 CAT X85372 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGGCCATTTCTCTTGAAACTGCGGCTCGGGACCTGCGGTACCTGCTGTAGTCACGAGGGACGGGCGGCGGCTGGTCGGCAGAGAGTAGCCTGCAACATTCGGCCGTGGTTTACATGAGTTTACCCCTCAATCCCAAACCTTTCCTCAATGGACTAACAGGAAAGCCAGTGATGGTGAAACTTAAGTGGGGAATGGAGTACAAGGGCTATCTGGTATCTGTAGATGGCTACATGAACATGCAGCTTGCAAATACAGAAGAATAC
...................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HSRNATTFI.1 CAT X83973 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGGGGGTTGGGAGAAAGGTGGCGGTGCTTTCGGAGGGAATAAAATGGAAGGAGAATCAAGCAGATTTGAAATCCACACTCCAGTTTCTGACAAGAAAAAGAAAAAGTGTTCTATACATAAGGAAAGACCTCAGAAACATTCCCACGAAATTTTCAGAGACTCCTCCCTGGTGAATGAACAGTCTCAAATAACT
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRNAURPH.1 CAT X90858 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTCCCAATTCAGGGCTTGGTGAGGTGACTCGCGGTCGCGGGTGACTCGCCGGCAGGACACTGCCTGGAACGCCTGGAGCGCCTCCCACTGCAGACGTCTGTCCGCCTCCAGCCGCTCTCCTCTGACGGGTCCTGCCTCAGTTGGCGGAATGGCGGCCACGGGAGCCAATGCAGAGAAAGCTGAAAGTCACAAGTCTGGAGCCCGGCACTGTGGTCATAACAGAGCAGGCAGTGGATACCTGCTTCAAGGCAGAGTTTGAGCAGATTGTCCTGGGGAAGCGGGTCATCCGGAAAACGGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSRNPE1.1 CAT X78137 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACTCCCCCGAACGCCGCCCGCCGCTCGCCATGGATGCCGGTGTGACTGAAAGTGGACTAAATGTGACTCTCACCATTCGGCTTCTTATGCACGGAAAGGAAGTAGGAAGCATCATTGGGAAGAAAGGGGAGTCGGTTAAGAGGATCCGCGAGGAGAGTGGCGCGCGGATCAACATCTCG
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSRP19.1 CAT X12791 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGAAACTCAGAGCCGGGTTCCTCCCGGGTTTCTGCCGGGTTTCTCCCTGCGGCTCCTGGGTTGTTGAGACTCTTGTGAAGATGGCTTGCGCTGCCGCGCGGTCCCCGGCCGACCAGGACAGGTTTATTTGTATCTATCCTGCTTATTTAAATAATAAGAAGACCATCGCAGAGGGAAGGCGAATCCCCATAAGTAAGGCTGTTGAAAATCCTACAGCTACAGAGATTCAA
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSRPII140.1 CAT X63563 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTTGATTTCAAGAGTTAGGAGCTCGAGAACCGTTTGGCAATATGTACGACGCGGATGAGGATATGCAATATGATGAGGATGATGATGAAATCACCCCGGATTTGTGGCAAGAAGCATGCTGGATTGTAATCAGTTCCTATTTTGACGAGAAAGGCTTGGTTAGACAACAGCTGGATTCTTTTGATGAGTTT
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 HSRPII145.1 CAT Z23102 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGCTGCGCGTCGCCATGGAGCCCGACGGGACTTACGAGCCGGGCTTCGTGGGTATTCGCTTCTGCCAGGAATGTAACAACATGCTGTACCCCAAGGAAGACAAGGAGAACCGCATTCTGCTCTACGCGTGCCGGAACTGTGATTACCAGCAGGAGGCCGACAAC
MMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSRPIILS.1 CAT X63564 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCGCCACCTTCCCCTCCTCCGGCTTTTTCCTCCCAACTCGGGGAGGTCCTTCCCGGTGGCCGCCCTGACGAGGTCTGAGCACCTAGGCGGAGGCGGCGCAGGCTTTTTGTAGTGAGGTTTGCGCCTGCGCAGGCGCCTGCCTCCGCCATGCACGGGGGTGGCCCCCCCTCGGGGGACAGCGCATGCCCGCTGCGCACCATCAAGAGAGTCCAGTTCGGAGTCCTGAGTCCGGATGAACTGAAGCGAATGTCTGTGACGGAGGGTGGCATCAAATACCCAGAGACGACTGAGGGAGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 HSRPL17.1 CAT X52839 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTTTTCTTTTGGGGGGCGTTCAAGATGTCGAAGCGAGGACGTGGTGGGTCCTCTGGTGCGAAATTCCGGATTTCCTTGGGTCTTCCGGTAGGAGCTGTAATCAATTGTGCTGACAACACAGGAGCCAAAAACCTGTATATCATCTCCGTGAAGGGGATCAAGGGACGGCTGAAC
.........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSRPL32.1 CAT X03342 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAGGAGGTGGCAGCCATCTCCTTCTCGGCATCATGGCCGCCCTCAGACCCCTTGTGAAGCCCAAGATCGTCAAAAAGAGAACCAAGAAGTTCATCCGGCACCAGTCAGACCGATATGTCAAAATTAAGCGTAACTGGCGGAAACCCAGAGGCATTGACAACAGGGTTCGTAGAAGATTCAAG
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  260 HSRPL38.1 CAT Z26876 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTATGGGGTGTGATAGGTGTGAGTGTCTCTAGGGTGATACGTGGGTGAGAAAGGTCCTGGTCCGCGCCAGAGCCCAGCGCGCCTCGTCGCCATGCCTCGGAAAATTGAGGAAATCAAGGACTTCCTGCTCACAGCCCGACGAAAGGATGCCAAATCTGTCAAGATCAAGAAAAATAAGGACAACGTGAAGTTTAAAGTTCGATGCAGCAGATACCTTTACACCCTGGTCATCACTGACAAA
..............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HSRPS11.1 CAT X06617 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGGCGGCCGGGAAGATGGCGGACATTCAGACTGAGCGTGCCTACCAAAAGCAGCCGACCATCTTTCAAAACAAGAAGAGGGTCCTGCTGGGAGAAACTGGCAAGGAGAAGCTCCCGCGGTACTACAAGAACATCGGTCTGGGCTTCAAGACACCCAAGGAGGCT
MMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSRPS12.1 CAT X53505 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCCCTGCCGCCGCCGAGTCGCGCGGAGGGCAGGCTTGGGTGCGTTCAAGATTCAGCTTCACCCGTAACCCACCGCCATGGCCGAGGAAGGCATTGCTGCTGGAGGTGTAATGGACGTTAATACTGCTTTACAAGAGGTTCTGAAGACTGCCCTCATCCACGATGGCCTAGCACGTGGAATTCGCGAAGCTGCCAAAGCTTTAGACAAGCGCCAAGCCCATCTTTGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSRPS8.1 CAT X67247 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTTTCCAGCCAGCGCCGAGCGATGGGCATCTCTCGGGACAACTGGCACAAGCGCCGCAAAACCGGGGGCAAGAGAAAGCCCTACCACAAGAAGCGGAAGTATGAGTTGGGGCGCCCAGCTGCCAACACCAAGATTGGCCCCCGCCGCATCCACACAGTCCGTGTGCGGGGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSCA1.1 CAT X79204 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGTTGGCGGATTGTACCCACGGGGAGATGATTCCTCATGAAGAGCCTGGATCCCCTACAGAAATCAAATGTGACTTTCCGTTTATCAGACTAAAATCAGAGCCATCCAGACAGTGAAACAGTCACCGTGGAGGGGGGACGGCGAAAAATGAAATCCAACCAAGAGCGGAGCAACGAATGCCTGCCTCCCAAGAAGCGCGAGATCCCCGCCACCAGCCGGTCCTCCGAGGAGAAGGCCCCTACCCTGCCCAGCGACAACCACCGGGTGGAGGGCACAGCATGGCTCCCGGGCAACCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 HSSECONC.1 CAT X52259 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTTTTGGTCACAGCAGGAGATGCGGGCTCAGGACCGGCAGCTGGCAGGGCAGCCTGTCAGGCTGCGGGCCCGGCTGCACAGACTGAAAGTGGACCAAGTCTGTCACCTGCACCAGGAGCTTCTGGATGAGGCTGAGCTGGAGATGGAGTTAGAGTCTGGGACTGGCTTG
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HSSERR52.1 CAT X57830 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGGGTGAGCCAGCTCCGGGAGAACAGCATGTACACCAGCCTCAGTGTTACAGAGTGTGGGTACATCAAGGTGAATGGTGAGCAGAAACTATAACCTGTTAGTCCTTCTACACCTCATCTGCTACAAGTTCTGGCTTAGACATGGATATTCTTTGTGAAGAAAATACTTCTTTGAGCTCAACTACGAACTCCCTAATGCAATTAAATGATGACACCAGGCTCTACAGTAATGACTTTAACTCTGGAGAAGCTAACACTTCTGATGCATTTAACTGGACAGTCGACTCTGAA
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  207 HSSETA.1 CAT X52228 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCCTGGCTGCTTGAATCTGTTCTGCCCCCTCCCCACCCATTTCACCACCACCATGACACCGGGCACCCAGTCTCCTTTCTTCCTGCTGCTGCTCCTCACAGTGCTTACAGTTGTTACAGGTTCTGGTCATGCAAGCTCTACCCCAGGTGGAGAAAAGGAGACTTCGGCTACCCAGAGAAGTTCAGTGCCCAGCTCTACTGAG
.........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSF3A60.1 CAT X81789 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCAGTTCAGTGGAGCCCAGCTCTGTGGCTGGCACAGGGACACTGTGGCCAGGTGGGGTGGTTCCTGGGTCTTCCCCAGGAGGAGGCCAGGCAGGAGTTGCTTCCGGCCGTGTTGGTGGTCTGAATTGAGAAGCCGCGACTAAGGGAAGATGGAGACAATACTGGAGCAGCAGCGGCGCTATCATGAGGAGAAGGAACGGCTCATGGACGTCATGGCTAAAGAGATGCTCACCAAGAAGTCCACGCTCCGGGACCAGATCAATTCTGATCACCGCACTCGGGCCATGCAAGATAGGTAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  262 HSSGI.1 CAT Y00064 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGGAGGCACGCTGGTTTTCCGGGGCCGCTCCATCGCGCCTTCCTCCTGCGCCTCGCTTCTCCGGTCCAGCCGCCATCTTCCTTTCCGCACAGGGGCCGCCGAGCGGGGCCATGCAGCCAACGCTGCTTCTCAGCCTCCTGGGAGCCGTGGGGCTGGCGGCTGTCAATTCCATGCCAGTGGATAACAGGAACCACAATGAAGGAATGGTGACTCGCTGCATCATTGAGGTCCTCTCAAATGCCTTGTCGAAGTCCAGCGCT
................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSSHC.1 CAT X68148 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGTAACCTAAGCTGGCAGTGGCGTGATCCGGCACCAAATCGGCCCGCGGTGCGTGCGGAGACTCCATGAGGCCCTGGACATGAACAAGCTGAGTGGAGGCGGCGGGCGCAGGACTCGGGTGGAAGGGGGCCAGCTTGGGGGCGAGGAGTGGACCCGCCACGGGAGCTTTGTCAATAAGCCCACGCGGGGCTGGCTGCATCCCAACGACAAAGTCATGGGACCCGGGGTT
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSIAL.1 CAT X52075 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCCAGGGCCCACTTCCTTTCCCCTTGGGGCCCTGTCCTTCCCAGTCTTGCCCCAGCCTCGGGAGGTGGTGGAGTGACCTGGCCCCAGTGCTGCGTCCTTATCAGCCGAGCCGGTCCCAGCTCTTGCTCCTGCCTGTTTGCCTGGAAATGGCCACGCTTCTCCTTCTCCTTGGGGTGCTGGTGGTAAGCCCAGACGCTCTGGGGAGCACAACAGCAGTGCAGACACCCACCTCCGGAGAGCCTTTGGTCTCTACTAGCGAGCCCCTGAGCTCAAAGATGTACACCACTTCAATAACA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 HSSIALOB.1 CAT X12496 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGGTGCCGCTTCCTCTCGCCGCCGAGGGTCAGGAGCCCGGGAGCGCGACCCTCCCCCGGCCCGGCCTGGCCCGGCCTGGCCAGTCCCCGCGGTCTCTGCCCGGGCTGACGCCCAGGAATGTGGTCGACGAGAAGCCCCAACAGCACGGCGTGGCCTCTCAGCCTCGAGCCTGATCCGGGGATGGCCTCTGCCTCCACCACAATGCATACTACCACCATTGCAGAGCCTGATCCAGGGATGTCTGGATGGCCGGATGGCAGAATGGAG
........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSIFNABR.1 CAT X89814 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAGCCGGGCGCGGCTGGGGCCCGAGGCTAGCATCTCTCGGGAGCCGCAAGGCGAGAGCTGCAAAGTTTAATTAGACACTTCAGAATTTTGATCACCTAATGTTGATTTCAGATGTAAAAGTCAAGAGAAGACTCTAAAAATAGCAAAGATGCTTTTGAGCCAGAATGCCTTCATCGTCAGATCACTTAATTTGGTTCTCATGGTGTATATCAGCCTCGTGTTTGGTATTTCATATGATTCGCCTGATTACACAGATGAATCTTGCACTTTCAAGATATCATTGCGAAATTTCCGGTCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HSSMA4.1 CAT X83300 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGAAAGAGCAGGTTCTGCTTCTTTGGTGTAGTCCTGAAGCTTCCTAAGAAACTTCACATCAGGTGATGGATAGGAGCAACCCTGTAAAACCAGCCTTAGACTATTTTTCAAACAGGCTGGTGAATTACCAGATCTCCGTCAAGTGCAGTAACCAGTTCAAGTTGGAAGTGTGTCTTTTGAATGCAGAAAACAAAGTCGTGGACAACCAGGCTGGG
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSMOOTHN.1 CAT Z49989 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGGGCTGCGGGCGCCCCGACCCTACTCAGCACCAGTAGTGGGGCAAGAGCCCAACAGCCCTGGGACCCTGGCTCGGCTGGGCAGTGTCACTCATGTCACCAGCTTCAGCCATGCCCCCCCCAGTAGCCGAGGAGGCTGCAGCATCAAGATGGAACCAGAGCCAGCAGAGCCTCTCGCTGCAGCAGTGGAAGCGGCCAATGGGGCTGAGCGAGCCCGAGTGAACAAAGCACCAGAAGGGCGGCGTCTGAGCGCTGAGGAGCTGATGACTATTGAGGATGAAGGAGTCTTGGACAAGATG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSSMYBPC.1 CAT X73114 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCTCGCCTGCCTGTGGGGTTTCTGTCAACTAGTCGTGGAGGGAAGGAGACTCTTTAAAGAATAACATCTTATTGTGGCCATGCCAGAACCCACTAAGAAAGAGGAAAATGAAGTGCCAGCCCCAGCCCCACCCCCGGAAGAACCAAGTAAAGAGAAGGAGGCCGGAACTACACCAGCAAAAGACTGGACCCTTGTCGAAACTCCTCCTGGGGAGGAACAAGCCAAGCAG
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSONA.1 CAT X63753 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGTTGCCTGGGCAGCCTGTGGCAACTGTGGCGCTGGAGATCTCTGTTCAGTCTGTGGTGACAACATCGGAGCTGTCAACGATGACCGTGTCGCAGTCCCTGGAGGTGCCCTCGACGACAGCGCTGGAATCCTATAATACGAACGTTCCATGATGTCATCTTACGAACGCTCTATGATGTCTTATGAGCGGTCTATGATGTCCCCTATGGCTGAACGCTCTATGATGTCAGCCTACGAGCGCTCTATGATGTCAGCCTACGAGCGCTCTATGATGTCCCCTATGGCTGAGCGCTCTATG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSOX3.1 CAT X71135 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACGGGGGCTCGGTAATGATTGGCCAGGGCGCATCACTGCGAACCTGTCAATCACGGGTCCTCCGGGTTGCGAGGGGCGGACCAAGCCCCAACCCCGGGGAATCCGAGCAGGTATATAAGGGGCCCAGCTAGAGCCCAGGCAGACTGTGAATGCGACCTGTTCGAGAGAACTCATCAGGTGCGAGAAGCCCGCGGGTTCCTGCTGATTTGGCGCGGAGCATTTTGATAAGCCTACCCTTCCCGCCGGACTCGCTGGCCCACAGGCCCCCAAGCTCCGCTCCGACGGAGTCCCAGGGCCTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSOX4M.1 CAT X70683 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCTGCGAGGAGTTGAGGGGCCAGTTCGGCCGCCGCGCGCGTCTTCCCGTTCGGCGTGTGCTTGGCCCGGGGAACCGGGAGGGCCCGGCGATCGCGCGGCGGCCGCCGCGAGGGTGTGAGCGCGCGTGGGCGCCCGCCGAGCCGAGGCCATGGTGCAGCAAACCAACAATGCCGAGAACACGGAAGCGCTGCTGGCCGGCGAGAGCTCGGACTCGGGCGCCGGCCTCGAGCTGGGAATCGCCTCCTCCCCCACGCCCGGCTCCACCGCCTCCACGGGCGGCAAGGCCGACGACCCGAGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSPHAR.1 CAT X82554 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTAAAAAGCTTTCTTCACCTTATATATGTTCTTCCACTGTGACTTTTTAGTTGAAGACTAGTAAATTAACTTTTAGTTAGAAGATGCCTACTGCTTTTGTTGTTTATTTTAATCAGCAGAGCACAGAGACACATAAAAACTCTGGGAAATGACTAGGATAAAAATATCAGTATGTATCTGTTTTAGATATTTTGAGTTTTGCTTTTTTTATGCCTTGAATATTTTATTTCAAAAAGTATCTGAAGCAAATTCTCAGACTGAACTACTTCTTAGACCTCACTGTAAGAATATTTTATTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSSPMSYN.1 CAT Z49099 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGTGAGGCGAGGCCCTGTGCCATGCCTGGGGCAGCAGCACGGCACAGCACGCTCGACTTCATGCTCGGCGCCAAAGCTGATGGTGAGACCATTCTAAAAGGCCTCCAGTCCATTTTCCAGGAGCAGGGGATGGCGGAGTCGGTGCACACCTGGCAGGACCATGGCTATTTA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSSQUSYN.1 CAT X69141 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGACCTACTCCACAGGTCCAGCCGGCCGGTGAGCGCCTGGGGACCGCAGAGGTGAGAGTCGCGCCCGGGAGTCCGCCGCCTGCGCCAGGATGGAGTTCGTGAAATGCCTTGGCCACCCCGAAGAGTTCTACAACCTGGTGCGCTTCCGGATCGGGGGCAAGCGGAAGGTGATGCCCAAGATGGACCAGGACTCGCTCAGCAGCAGCCTGAAAACTTGCTACAAGTATCTCAATCAGACC
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSRY.1 CAT X53772 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTTGAGGGGGTGTTGAGGGCGGAGAAATGCAAGTTTCATTACAAAAGTTAACGTAACAAAGAATCTGGTAGAAGTGAGTTTTGGATAGTAAAATAAGTTTCGAACTCTGGCACCTTTCAATTTTGTCGCACTCTCCTTGTTTTTGACAATGCAATCATATGCTTCTGCTATGTTAAGCGTATTCAACAGCGATGATTACAGTCCAGCTGTGCAAGAGAATATTCCCGCTCTCCGGAGAAGCTCTTCCTTCCTTTGCACTGAAAGCTGTAACTCTAAGTATCAGTGTGAAACGGGAGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSSSRALP.1 CAT Z12830 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGAAACTGGACACTGGACCGGCAGCGCCATGAGACTCCTCCCCCGCTTGCTGCTGCTTCTCTTACTCGTGTTCCCTGCCACTGTCTTGTTCCGAGGCGGCCCCAGAGGCTCGTTAGCAGTGGCACAAGATCTTACAGAGGATGAAGAAACAGTAGAAGATTCCATAATTGAGGATGAA
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HSSTHOR.1 CAT X51416 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCTCACAGCAAGTCCAGGCTAGAGGTAGAAACGTGAGAGCCCCACGGCTGGGGAAGATTGCCATGGGATTGGAGATGAGCTCCAAGGACAGCCCTGGCAGTCTGGATGGAAGAGCTTGGGAAGATGCTCAGAAACCACAAAGTGCCTGGTGCGGTGGGAGGAAAACCAGAGTGTATGCTACAAGCAGCCGGCGGGCGCCGCCGAGTGAGGGG
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  249 HSSTHOR2.1 CAT X51417 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCTCCAACTGGGAATGCTAAAACGGGACTGATGGACGTGTCCGAACTCTGCATCCCGGACCCCCTCGGCTACCACAACCAGTAGGTTGCTGAACCGAATGTCGTCCGAAGACAGGCACCTGGGCTCTAGCTGCGGCTCCTTCATCAAGACGGAGCCATCTAGCCCATCCTCGGGCATTGATGCCCTCAGCCACCACAGCCCCAGCGGCTCGTCGGACGCCAGCGGTGGCTTTGGCATGGCCCTGGGC
...................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSSTHPKC.1 CAT X66360 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCTCGCCTCGGGACCCGCGGTCCCCGCTCTTGCTGGATTTTTCAAGCCACATTCAATTGATAGGATGAAAAAATTTAAGAGAAGGCTATCCCTCACACTCCGAGGAAGTCAGACTATTGATGAATCATTGTCTGAATTGGCTGAACAAATGACTATTGAAGAAAACAGCAGCAAGGATAATGAGCCTATTGTGAAGAATGGCAGGCCTCCAACG
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HSSTPK.1 CAT X80229 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGATAGCTCTTTCTCGATTCCGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGATTTCTTGGACAATGAGAGGCATGAGGTGCAGCTGGACATGGAACCCCAGGGCTGCCTGGTGGCTGAGGTCACCTTCCGCAACCCTGTCATTGAGAGGATTCCTCGGCTCCGACGGCAGAAGAAAATTTTCTCCAAGCAGCAAGGGAAGGCCTTCCCACGTGCTAGGCAGATGAACATCGATGTCGCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSSTPKEMK.1 CAT X97630 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTCTTCCCGGCCTCTGTACTTTGCCCTCGCTGCCTGACAGGTTCTGCTGTGGGCTCTGCTGAATGGAAGTCGCTGGTAGTCCTTTTCCCTTTCTCCAGTCGGCCCACCTTGGGACACCTTGACTCCAAGCCCAGCAGTAAGTCCAACATGATTCGGGGCCGCAACTCAGCCACCTCTGCTGATGAGCAGCCCCACATTGGAAACTACCGGCTCCTCAAGACCATTGGCAAGGGTAATTTTGCCAAGGTGAAGTTGGCCCGACACATCCTGACTGGGAAAGAGGTAGCTGTGAAGATC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSSTRNAS.1 CAT X91257 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGTGCGGCGGTCACAGGCTGAGTGCTGCGGCGCGATCCTTGCTTCCCTGAGCGTTGGCCCGGGAGGAAAGAAGATGGTGCTGGATCTGGATTTGTTTCGGGTGGATAAAGGAGGGGACCCAGCCCTCATCCGAGAGACGCAGGAGAAGCGCTTCAAGGACCCGGGACTAGTGGACCAGCTGGTGAAGGCAGACAGCGAGTGGCGACGATGTAGATTTCGGGCA
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSSTROM2.1 CAT X07820 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAGAAGGTAAGGGCAGTGAGAATGATGCATCTTGCATTCCTTGTGCTGTTGTGTCTGCCAGTCTGCTCTGCCTATCCTCTGAGTGGGGCAGCAAAAGAGGAGGACTCCAACAAGGATCTTGCCCAGCAATACCTAGAAAAGTACTACAACCTCGAAAAGGATGTGAAACAG
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  298 HSSYKPTK.1 CAT Z29630 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGAAGAGCCGCGGGCCCGGCGGCTGAGGCCACCCCGGCGGCGGCTGGAGAGCGAGGAGGAGCGGGTGGCCCCGCGCTGCGCCCGCCCTCGCCTCACCTGGCGCAGGTGGACACCTGCGCAGGTGTGTGCCCTCCGGCCCCTGAAGCATGGCCAGCAGCGGCATGGCTGACAGCGCCAACCACCTGCCCTTCTTTTTCGGCAACATCACCCGGGAGGAGGCAGAAGATTACCTGGTCCAGGGGGGCATGAGTGATGGGCTTTATTTGCTGCGCCAGAGCCGCAACTACCTGGGTGGC
....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HSSYN5.1 CAT Y00451 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTGCCCTTGTCGACTTGAGTGCCCGCCTCCTTCGCCGCCGCCTCTGCAGTCCTCAGCGCAGGAGCCAGCATACTTCCTGAACATGGACAGTGTTGTTGGCCGCTGCCCATTCTTATCGCGAGTCCCCCAGGCCTTTCTGCAGAAAGCAGGCAAATCTCTGTTGTTCTATGCCCAAAACTGCCCCAAGATGATGGAAGTTGGGGCCAAGCAGCCCTCGCGGATTGTCCACTGC
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HST519.1 CAT X05044 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGGCTGGTGAGAGAACAAGATCTCTTCCGTGTTCAAGGCAGACTTCCTGCCCCCTGCACCCTGCTCTCTCCCGGGCCTTGAGGTCAGTGTGAGCCCCAAGGGCAAGAACACTTCTGGAAGGGAGAGTGGATTTGGCTGGGCCTCTGGATGGAAGGTCTGGTCTTCTCTCGTCTGAGCCCTGAGTACTACGACCCGGCAAGAGCCCACCTGCGTGATGGGGAGAAATCCTGCCCGTGCGGGCAGGAGGGCCCCCAGGGTGACCTGTTGACCAAAACACAGGAGCTGGGCCGTGACTAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 HSTAFII18.1 CAT X84003 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGCTAGTGGGATGGCAGATGAGGAAGAAGACCCCACGTTTGAGGAAGAAAATGAAGAAATTGGAGGAGGTGCAGAAGGTGGACAGGGTAAAAGAAAGAGACTTTTTTCTAAAGAATTGCGATGTATGATGTATGGCTTTGGGGATGACCAGAATCCTTAT
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  242 HSTAFII28.1 CAT X83928 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCAAGATCCTGGCCTGTGCAGCTCGGGTTTCCGAGCTTCTGCCTCAGGCATCTCCGCGATCTCCTCTCCCCTCCAATCCTATCCGTGATGGACGATGCCCACGAGTCGCCCTCCGACAAAGGTGGAGAGACAGGGGAGTCGGATGAGACGGCCGCTGTGCCCGGGGACCCGGGGGCTACCGACACCGATGGAATCCCAGAGGAAACTGACGGAGACGCAGATGTGGACTTGAAAGAA
............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSTAMMD.1 CAT X85750 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAAGCCCATGAGGGCCGCGCGCCCGGCCGCCGGTGCTGACGAGACGGAGCTCCTGGCCCCCGAGGAGGAGCAGAGGATCAATGCGGTTCAAGAATCGATTCCAGCGGTTCATGAACCATCGAGCTCCAGCCAATGGCCGCTACAAGCCAACTTGCTATGAACATGCTGCTAACTGTTACACACACGCATTCCTCATTGTTCCGGCCATCGTGGGCAGTGCCCTCCTCCAT
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  246 HSTATR.1 CAT X52520 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTGCCCCTGTAACCTGTCAAAGAAGAGCTAAGGGAGCTTTCGGGGTTGGCTTCTTGGAGGCTGCTTTCTCCTTTACTTGGAAGGCTTCGCTAGTGATGGACCCATACATGATTCAGATGAGCAGCAAAGGCAACCTCCCCTCAATTCTGGACGTGCATGTCAACGTTGGTGGGAGAAGCTCTGTGCCGGGAAAAATGAAAGGCAGAAAGGCCAGGTGGTCTGTGAGGCCCTCAGACATGGCCAAG
................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSTAUI.1 CAT X14474 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTCGACTATCAGGTGAACTTTGAACCAGGATGGCTGAGCCCCGCCAGGAGTTCGAAGTGATGGAAGATCACGCTGGGACGTACGGGTTGGGGGACAGGAAAGATCAGGGGGGCTACACCATGCACCAAGACCAAGAGGGTGACACGGACGCTGGCCTGAAAGCTGAAGAAGCAGGCATT
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  276 HSTCD1.1 CAT X57637 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGAGAAGACCAAGGAGGGCGTCCTCTACGTCGGAAGCAAGACCTTGTTCATCAGGATATTAAGAGATCACATTTTATGAATATTTAAAGACTCAAAAATTAACCCCCAACCTCCAATATATTGTCATGCATTCAATTGCAATGACATCAGAGACAGCCAGCAGCACCATAGATGGTCTCAAAGCTACCAAAAACTTTCTTCACTGTCTTGGGCGGTATGGCAACACTCCATTTTTGTTTCCTTTATATGGCCAAGGAGAACTCCCCCAGTGTTTC
..............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTCELB.1 CAT X58158 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCGAAGAGCTTTCCCTAAGGGAGACATCATAAACAGCCCACCTGACATCCCATTTCCTGTTCTGAAGCAGCTACGGCACCAGTGCAGCTGATACTCAAGGTTCGATCAGAAGAGGAGGCTTCTCACCCTGCAGCAGGGACCTGTGAGCATGGCATGCCCTGGCTTCCTGTGGGCACTTGTGATCTCCACCTGTCTTGGTAAGGGAAGGCGCGATGTGATTCACCTTAACCTAGTGATTCAATAGGAACAGAGAAGTGGGAAGAAAGATTAATAGTGCAAGAATCTAATCTCTTCACTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSTCF1A.1 CAT X59869 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGGTGACTGACTAATCCGCCGCCTTCAGGAGACAGAATTGGCCAAGGCCTGAAGGCCCCGGAGTGCACCAGCGGCATGTACAAAGAGACCGTCTACTCCGCCTTCAATCTGCTCATGCATTACCCACCCCCCTCGGGAGCAGGGCAGCACCCCCAGCCGCAGCCCCCGCTGCACAAGGCCAATCAGCCCCCCCACGGTGTCCCCCAACTCTCTCTCTACGAACAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HSTCL1.1 CAT X82240 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGAGAGGCTCTGGCTCTTGCTTCTTAGGCGGCCCGAGGACGCCATGGCCGAGTGCCCGACACTCGGGGAGGCAGTCACCGACCACCCGGACCGCCTGTGGGCCTGGGAGAAGTTCGTGTATTTGGACGAGAAGCAGCACGCCTGGCTGCCCTTAACCATCGAGATAAAGGATAGGTTACAGTTACGGGTGCTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  242 HSTCPTK.1 CAT X05027 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGGAGCTGAGACTGTCCAGGCAGCCAGGTTAGGCCAGGAGGACCATGTGAATGGGGCCAGAGGGCTCCCGGGCTGGGCAGGGACCATGGGCTGTGGCTGCAGCTCACACCCGGAAGATGACTGGATGGAAAACATCGATGTGTGTGAGAACTGCCATTATCCCATAGTCCCACTGGATGGCAAGGGCACGCTGCTCATCCGAAATGGCTCTGAGGTGCGGGACCCACTGGTTACC
............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSTCR10.1 CAT X74850 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTTGCCCACAGGAGAGAAAAGGCCACACAGCACAGGAGCCCGATGCTCATGGCAGGTGCTACAGGATGGAGGGGTCTTCTGGGGCGGGCAAGTCCAGTGAATGCTGGTGTCACTCAGACCCCAAAATTCCAGGTCCTGAAGACAGGACAGAGCATGACACTGCAGTGTGCCCAGGATATGAACCATAACTCC
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSTCRA030.1 CAT X58768 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTGACTGGATATTCTGGCAGGCCAAGGATGGAGACTCTCCTGAAAGTGCCTTCAGGCACCTTGTTGTGGCAGTTGACCTGGGTGGGAAGCCAACAACCAGTGCAGAGTCCTCAAGCCGTGATCCTCCGAGAAGGGGAAGATGCTGTCACCAACTGCAGTTCCTCCAAGGCTTTATAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTCRA23.1 CAT X06192 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAACGTTTGTTATTATTTTTTTTTCGTGTTTAAGGTTTGAATCCTCAGTGAACCAGGGCAGAAAAGAATGATGAAATCCTTGAGAGTTTTACTGGTGATCCTGTGGCTTCACTTAAGCTGTGAGTTTTGGGCATCTCTGTAGAAACATAATGTATATTGTTTGCAATTATTGTGTATTCCTAGGCCTGTGGGGGGTTTGGAGCCAACAGAAGGAGGTGGAGCAGGATCCTGGACCACTCAGTGTTCCAGAGGGAGCCATTGTTTCTCTCAACTGCACTTACAGCAACAGTGCTTTTCAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTCRB2X2.1 CAT Z49234 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACGTAACATCAGTCATGGGCAAAGATTACCACCAGGGGCAGACTAGGGCATCCTTGGGATTCTGTGATCAGTCATCCCTCCTCGCTGGTGAATGGAGGCAGTGGTCACAACTCTCCCCAGAGAAGGTGGTGTGAGGCCATCACGGAAGATGCTGCTGCTTCTGCTGCTTCTGGGGCCAGGTATAAGCCTCCTTCTACCTGGGAGCTTGGGTGGGCATGTGCGTGTGTTGGCATGGTCAAGTGGTGGCCAGCAGGGTTGCAATGTGGATTGTTTATGCTCATCGAAGGGAGAGGGAGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTCRGV1.1 CAT X04038 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCTCTGCCTGTGTCTCAGGAAACCAGCTCCTCCTACTGTCTTCTGTGCTAGGGATCACTTCCTTGTTGAGTGGGGCCTGAGTTTTAAGAGGATCTTCTGCTCCTCTTCATCTGGTCCGTTTCCTTCCAAGGCCCCCGAGAGGAAGGCATGCGGTGGGCCCTACTGGTGCTTCTAGCTTTCCTGTCTCCTGCCAGTCAGAAATCTTCCAACTTGGAAGGGAGAACGAAGTCAGTCACCAGGCAGACTGGGTCATCTGCTGAAATCACTTGCGATCTTACTGTAACAAATACCTTCTAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 HSTCRT3E.1 CAT X03884 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTAAGTCTGCTGGCCTCCGCCATCTTAGTAAAGTAACAGTCCCATGAAACAAAGATGCAGTCGGGCACTCACTGGAGAGTTCTGGGCCTCTGCCTCTTATCAGTTGGCGTTTGGGGGCAAGATGGTAATGAAGAAATGGGTGGTATTACACAGACACCATATAAAGTCTCCATCTCTGGAACCACAGTAATATTGACATGCCCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 HSTE2.1 CAT X77588 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCCAGCCCCGGCCGTCCCGGCGTCGCTTCGGAGCGCGGCGGCAGCTGACTGCGCCTTCACGATCCGCTGGGACCCGCGAGCCCCGCCGCCGTTATGAACATCCGCAATGCGAGGCCAGAGGACCTAATGAACATGCAGCACTGCAACCTCCTCTGCCTGCCCGAGAACTACCAGATGAAATACTACTTCTACCATGGCCTTTCCTGGCCCCAGCTCTCTTACATTGCTGAGGACGAGAATGGG
...............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTENAS3.1 CAT X78565 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGCCCATCGGAAAGAAAATAATTCTTTCAAGAAGATCAGGGACAACTGATTTGAAGTCTACTCTGTGCTTCTAAATCCCCAATTCTGCTGAAAGTGAATCCCTAGAGCCCTAGAGCCCCAGCAGCACCCAGCCAAACCCACCTCCACCATGGGGGCCATGACTCAGCTGTTGGCAGGTGTCTTTCTTGCTTTCCTTGCCCTCGCTACCGAAGGTGGGGTCCTCAAGAAAGTCATCCGGCACAAGCGACAGAGTGGGGTGAACGCCACCCTGCCAGAAGAGAACCAGCCAGTGGTGTTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  181 HSTGFAA.1 CAT X70340 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGAGAGCCTGCTGCCCGCCCGCCCGTAAAATGGTCCCCTCGGCTGGACAGCTCGCCCTGTTCGCTCTGGGTATTGTGTTGGCTGCGTGCCAGGCCTTGGAGAACAGCACGTCCCCGCTGAGTGCAGACCCGCCCGTGGCTGCAGCAGTGGTGTCCCATTTTAATGACTGCCCAGATTCC
...............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  276 HSTGR1.1 CAT X72018 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTCCGGAAGATGGGCATGCTAAATAAGCTGCGGAAGTCCTAAACAAGCATAGTCTGAGCGGAAGACCACTGAAAGTCAAAGAAGATCCTGATGGTGAACATGCCAGGAGAGCAATGCAAAAGGTGATGGCTACGACTGGTGGGATGGGTATGGGACCAGGTGGCCCAGGAATGATTACTATCCCACCCAGTATCCTAAATAATCCCAACATCCCAAATGAGATTATCCATGCATTACAGGCTGGAAGACTTGGAAGCACAGTATTTGTAGCAAAT
..............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  239 HSTHSPAIA.1 CAT Z22548 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCGGCCCCAGGGCTCACTTGGCGCTGAGAACGCGGGTGCAGCGTGTGATCGTCCGTGCGTCTAGCCTTTGCCCACGCAGCTTTCAGTCATGGCCTCCGGTAACGCGCGCATCGGAAAGCCAGCCCCTGACTTCAAGGCCACAGCGGTGGTTGATGGCGCCTTCAAAGAGGTGAAGCTGTCGGACTACAAAGGGAAGTACGTGGTCCTCTTTTTCTACCCTCTGGACTTCACTTTTGTG
.........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  191 HSTHYRR.1 CAT X05615 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGTGGTTTCTCCTCCTTCCTCCCAGGAAGGGCCAGGAAAATGGCCCTGGTCCTGGAGATCTTCACCCTGCTGGCCTCCATCTGCTGGGTGTCGGCCAATATCTTCGAGTACCAGGTTGATGCCCAGCCCCTTCGTCCCTGTGAGCTGCAGAGGGAAACGGCCTTTCTGAAGCAAGCAGACTACGTGCCC
.........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HSTIEMR.1 CAT X60957 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTCGTCCTGGCTGGCCTGGGTCGGCCTCTGGAGTATGGTCTGGCGGGTGCCCCCTTTCTTGCTCCCCATCCTCTTCTTGGCTTCTCATGTGGGCGCGGCGGTGGACCTGACGCTGCTGGCCAACCTGCGGCTCACGGACCCCCAGCGCTTCTTCCTGACTTGCGTGTCTGGGGAGGCCGGGGCG
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  282 HSTITIN2B.1 CAT X90568 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTAGAGGCTCACCGATTCATGTCGGAGATGGTCAGAAAAACCAACTCTCCATAGGACGTCGTTTCAGAAGCAACCTTGGGCTTAGTCCCACCCTTTTTAGGCACTCTTGAGAAATCAGAGTGCCTAGAAAGATGACAACTCAAGCACCGACGTTTACGCAGCCGTTACAAAGCGTTGTGGTACTGGAGGGTAGTACCGCAACCTTTGAGGCTCACATTAGTGGTTTTCCAGTTCCTGAGGTGAGCTGGTTTAGGGATGGCCAGGTGATTTCCACTTCCACT
....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HSTM1CEA.1 CAT X16354 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCCGTGCTCGAAGCGTTCCTGGAGCCCAAGCTCTCCTCCACAGGTGAAGACAGGGCCAGCAGGAGACACCATGGGGCACCTCTCAGCCCCACTTCACAGAGTGCGTGTACCCTGGCAGGGGCTTCTGCTCACAGCCTCACTTCTAACCTTCTGGAACCCGCCCACCACTGCCCAGCTCACTACTGAATCCATGCCATTCAATGTTGCAGAGGGGAAGGAG
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 HSTMP21I.1 CAT X97442 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCCAGCACCATGTCTGGTTTGTCTGGCCCACCAGCCCGGCGCGGCCCTTTTCCGTTAGCGTTGCTGCTTTTGTTCCTGCTCGGCCCCAGATTGGTCCTTGCCATCTCCTTCCATCTGCCCATTAACTCTCGCAAGTGCCTCCGTGAGGAGATTCACAAG
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  220 HSTRANSK.1 CAT X67688 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCTGTCAGCTCGCAGCAGCCACTATCTCTGTGTGTCCGCGTGTGCGCCCGGTCCCCGCCTGCCGCACCATGGAGAGCTACCACAAGCCTGACCAGCAGAAGCTGCAGGCCTTGAAGGACACGGCCAACCGCCTACGTATCAGCTCCATCCAGGCCTCCTCTGCGGCGGGCTCTGGCCACCCCACGTCATGCTGCAGCGCCGCAGTGATCATGGCTGTC
......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HSTRDV08.1 CAT X14548 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCATCTTCACAGGAGGGATGGCCATGCTCCTGGGGGCATCAGTGCTGATTCTGTGGCTTCAGCCAGACTGGGTAAACAGTCAACAGAAGAATGATGACCAGCAAGTTAAGCAAAATTCACCATCCCTGAGCGTCCAGGAAGGAAGAATTTCTATTCTGAACTGTGAC
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  256 HSTRDV3M.1 CAT X13954 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCTCTTGTTTTCCTCCCGTCTTCTTTCATTAGAACCGTCAGATAGTCTCTGAGATCTTAGGAACCCTGTTTTGTTGTATATCCTCTGCCCTGATATGAAGAAAAGATGATTCTTACTGTGGGCTTTAGCTTTTTGTTTTTCCAGGGGCACGCTGTGTGACAAAGTAACCCAGAGTTCCCCGGACCAGACGGTGGCGAGTGGCAGTGAGGTGGTACTGCTCTGCACTTACGACACTGTATATTCAAATCCAGATTT
..........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  181 HSTRE213.2 CAT X63547 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCCTGGGGGCAGTCCCAGGAGCCACCCACCATGCCCCAACGGCTTCCCCATGCCAGGCAGCACACACCCCTCCCTCTGGGATCAGCAGACTACAGGCGTGTCGTCAGTGTCAGACCACAGGGGCCACACAGAGACCCCAAGGACTCCAGAGATGCAGCCAAACGCGAGCAAGGGTCCTTG
...............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSTRECP.1 CAT Z17227 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCGTGTGCTTGGAGGAAGCCGCGGAACCCCCAGCGTCCGTCCATGGCGTGGAGCCTTGGGAGCTGGCTGGGTGGCTGCCTGCTGGTGTCAGCATTGGGAATGGTACCACCTCCCGAAAATGTCAGAATGAATTCTGTTAATTTCAAGAACATTCTACAGTGGGAGTCACCTGCTTTTGCCAAAGGGAACCTG
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  167 HSTRKT3ON.1 CAT X85960 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACATCCTGGAGTCCACCATGAACGGACAGTTGGATCTAAGTGGGAAGCTAATCGTCAAAGCTCAACTTGGGGAGGATATTCGGCGAATTCCTATTCATAATGAAGATATTACTTATGATGAATTAGTGCTAATGATGCAACGAGTTTTCAGAGGAAAACTTCTGAGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTROISOA.1 CAT Z24727 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTTGAATACAAAGCAGAAATATTTCGACCTTCTCATTTCTGGGGTGGGAGTGGGGAGTGTTCATTAAGTACATATGACAAGAGGGAGTGTGGGGAGAAGGTGAAACAGTAGACTACATTTATGGATTAAGTAGGGAATGTGAACAAAGATGTTAAAGTCATGGCGATCCGGTAGACAGATTACACAGAAGGGGACCGAAGATGAACTGGACAAATACTCTGAGGCTCTCAAAGATGCCCAGGAGAAGCTGGAGCTGGCAGAGAAAAAGGCCACCGATGCTGAAGCCGACGTAGCTTCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  239 HSTROPONC.1 CAT X54163 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGAAGGTCACCCGGGCGGCCCCCTCACTGACCCTCCAAACGCCCCTGTCCTCGCCCTGCCTCCTGCCATTCCCGGCCTGAGTCTCAGCATGGCGGATGGGAGCAGCGATGCGGCTAGGGAACCTCGCCCTGCACCAGCCCCAATCAGACGCCGCTCCTCCAACTACCGCGCTTATGCCACGGAGCCGCACGCCAAGAAAAAATCTAAGATCTCCGCCTCGAGAAAATTGCAGCTGAAG
.........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTRPC1GN.1 CAT X89066 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATAAAAACATCCTTTTACCCATTCAACACTAGAAATAGGTTATTCTTTCATTGTTTTAGGATTATATTCTCAAAGACTTAGAAGGGAGATTAAGAGGAATTTGATATAGCAAGCAGTTTTTAAAACATAATTGCAAAAGCAGTTGATGAATGTGCCCAGGAATTCCCGGGCCTCGAGCCGAGGCAGCAGTGGGAACGACTCATCCTTTTTCCAGCCCTGGGGCGTGGCTGGGGTCGGGGTCGGGGTCGGGGCCGGTGGGGGCCCCGCCCCCGTCTCCTGGCCTGCCCCCTTCATGGGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HSTSC2.1 CAT X75621 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTGCGTCCTGGTCCACCATGGCCAAACCAACAAGCAAAGATTCAGGCTTGAAGGAGAAGTTTAAGATTCTGTTGGGACTGGGAACACCGAGGCCAAATCCCAGGTCTGCAGAGGGTAAACAGACGGAGTTTATCATCACCGCGGAAATACTGAGAGAACTGAGCATG
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HSTSPM.1 CAT X67698 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGATTCCGGATGCGTTTCCTGGCAGCTACATTCCTGCTCCTGGCGCTCAGCACCGCTGCCCAGGCCGAACCGGTGCAGTTCAAGGACTGCGGTTCTGTGGATGGAGTTATAAAGGAAGTGAATGTGAGCCCATGCCCCACCCAACCCTGCCAGCTGAGC
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 HSTTF1.1 CAT X82850 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGCCGCCGAATCATGTCGATGAGTCCAAAGCACACGACTCCGTTCTCAGTGTCTGACATCTTGAGTCCCCTGGAGGAAAGCTACAAGAAAGTGGGCATGGAGGGCGGCGGCCTCGGGGCTCCGCTGGCGGCGTACAGGCAGGGCCAGGCGGCACCGCCAACA
..............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HSTUMP.1 CAT X16064 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCCCCGAGCGCCGCTCCGGCTGCACCGCGCTCGCTCCGAGTTTCAGGCTCGTGCTAAGCTAGCGCCGTCGTCGTCTCCCTTCAGTCGCCATCATGATTATCTACCGGGACCTCATCAGCCACGATGAGATGTTCTCCGACATCTACAAGATCCGGGAGATCGCGGACGGGTTGTGCCTGGAGGTGGAGGGGAAGATGGTCAGTAGGACAGAAGGTAACATTGATGACTCGCTCATTGGTGGA
..............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  253 HSTY.1 CAT X94993 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAACAACGTGGCTGGACAAACATCTATCCAGACCCTAGTACCTAATACGGATCAAAAGTCGACCAGTGTAAAAAAAGACAACCACAAAAAAAAAACAGTTAAGATGTTGGAATACCTGGGCAAAGATGTTCTTCATGGTGTTTTTAATTATTTGGCAAAACACGATGTTCTGACATTGAAGGAAGAGGAAAAGAAAAAATATTATGATGCCAAAATTGAAGACAAGGCCCTGATCTTGGTAGACTCTTTGCGA
.......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSTYRPH.1 CAT X82676 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCCAGAGGGCCACACTGGGCATGGACACCCTTTTCCCTGCCTGGAGGAGCACAGGTGATAGTGTAATTTTCCAGTCACGAAACTGCTAAGGCCATCTCAGGGGCGTGTGCGCAGGATAGGCAGGCGGCGTCCGAGGACCACATAGCCATGCCTTTTGGTCTGAAGCTCCGCCGGACACGGCGCTACAACGTCCTGAGCAAGAACTGCTTTGTCACACGGATTCGCCTGCTGGACAGCAATGTTATCGAGTGCACGCTGTCGGTGGAAAGCACAGGGCAAGAATGCCTGGAGGCTGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  279 HSTYRRP.1 CAT X51420 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCTAAGAGAAGTTCATCAGAGACATCCTTCAGGATTGTGAGCTGGATTTTCCTCTACGTGCTTCAGTCTTCTCTACACAAAGAGCTGCAAACCAGGTCTTTGTTTTGCACTCTTATTTCAAGCAGAATGAGTGCTCCTAAACTCCTCTCTCTGGGCTGTATCTTCTTCCCCTTGCTACTTTTTCAGCAGGCCCGGGCTCAATTCCCAAGACAGTGTGCCACTGTTGAGGCTTTGAGAAGTGGTATGTGTTGCCCAGACCTGTCCCCTGTGTCTGGG
.................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU01828.1 CAT U01828 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGAAGCATTGATTGGGAGCTACTCATTCAGAAAATTAAAAGAAAGAAGCCAGAAAATATTATCAACCCTTTGAGAACACGACACAACGAACTTTATATTTTACCACTTCCTTGAATAGTTGCAGGAGAAATAACAAGGCATTGAAGAATGGCAGATGAACGGAAAGACGAAGCAAAGGCACCTCACTGGACCTCAGCACCGCTAACAGAGGCATCTGCACACTCACATCCACCTGAGATTAAGGATCAAGGCGGACGAGGGGAAGGACTTGTCCGAAGCGCCAATGGATTCCCATAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU01877.1 CAT U01877 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGAAGAGAAAAAGGAACTTCCCCCACCCCCTCGGGTGCCGTCGGAGCCCCCCAGCCCACCCCTGGGTGCGGCGCGGGGACCCCGGGCCGAAGAAGAGATTTCCTGAGGATTCTGGTTTTCCTCGCTTGTATCTCCGAAAGAATTAAAAATGGCCGAGAATGTGGTGGAACCGGGGCCGCCTTCAGCCAAGCGGCCTAAACTCTCATCTCCGGCCCTCTCGGCGTCCGCCAGCGATGGCACAGATTTTGGCTCTCTATTTGACTTGGAGCACGACTTACCAGATGAATTAATCAACTCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU02523.1 CAT U02523 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCACATGTAATTAAAAGTAGGTATAAATATGACTGAGCAGTGACGTGACATGCAGCCCGCGGTCTGTACGGACGCGCCCTCGCTTCTTCCTCTTTCTCGACTCCATCTTCGCAGTAGTGGCAGCTGGGACCGCGGTTCAGTCACCAATATGCAGCTCTTTGTCCGCGCCCAGGAGCTACACACCCTTGAGGTGACTGGCCAGGAAATGGTCGCCCAGATCAAGGCTCATGTAGCCTCACTGGAGGGCATTGCCCCGGAAGATCAAGTCGTGCTCCTGGCAGGTGCACCGCTGGAGGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HSU02556.1 CAT U02556 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGGCCAGTGCGCGGCCGCGGTGCTCTACCGGCGTGTCGCTCCGCCCCAGGGAGAGCCGGCGCTACCATGGAGGAGTACCATCGCCACTGCGACGAGGTTGGCTTCAATGCTGAGGAAGCCCACAATATTGTCAAAGAGTGTGTAGATGGGGTTTTAGGTGGTGAAGATTATAATCACAACAACATCAACCAGTGGACTGCAAGCATAGTGGAACAA
....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU02609.1 CAT U02609 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGACCAGGAGGACATCACTGCCTTTGACCTCAGCCCTGACAACGAGGTGCTGGTGACGCCAGTCGGGCATTGCTGCTGGCTCAGTGGGCCTGGCAAGAGGGCAGCGTTACCCGCCTGTGGAAGGCGATACACACGCCCCCGTGGCCACCATGGCCTTCGACCCCACCTCCACTCTGCTAGCCACAGGTGGCTGTGATGGGGCCGTGCGCGTCTGGGACATCGTGCGGCACTACGGGACACACCACTTCCGAGGCTCGCCCGGTGTCGTGCACCTAGTGGCCTTCCACCCGGACCCTACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSU02619.1 CAT U02619 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGGACCAAGGCCCTTGGCGGTGCGTTGCGCACCCCCGGGGCGCCGCGACTGAAGTAGCAATGGACGCGCTGGAGTCGTTGTTGGACGAAGTCGCTCTGGAGGGGCTCGATGGCCTGTGTCTGCCAGCGCTGTGGAGCCGGCTGGAGACGCGAGTGCCGCCCTTCCCGCTGCCTTTGGAACCCTGCACGCAGGAGTTTCTCTGGCGGGCC
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSU02680.1 CAT U02680 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGCCGGCCGGGGCGCCTGGCTGCACTCAGCGCCGGAGCCGGGAGCTAGCGGCCGCCGCCATGTCCCACCAGACCGGCATCCAAGCAAGTGAAGATGTTAAAGAGATCTTTGCCAGAGCCAGAAATGGAAAGTACAGACTTCTGAAAATATCTATTGAAAATGAGCAACTTGTGATTGGATCATATAGTCAGCCTTCAGATTCCTGGGAT
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU02683.1 CAT U02683 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGTTTCCTTTAATTCTTACGCATGTTTTTAATTCTATATCGACACCGTGTGATACTTTCTTTACGTGGTCCTTTATTTGATATTAAAATATATTCCGTCGCAGTCTCCACGGCGCAGGCCCACGGTAGCGCAGCCGCTCTGAGAACTTCATGGAGGAACACGGAGTGACCCAAACCGAACATATGGCTACCATAGAAGCACATGCAGTGGCCCAGCAAGTGCAGCAGGTCCATGTGGCTACTTACACCGAGCATAGTATGCTGAGTGCTGATGAAGACTCGCCTTCTTCGCCCGAGGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  207 HSU02687.1 CAT U02687 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGGCGGCATCCGAGGGCTGGGCCGGCGCCCTGGGGGACCCCGGGCTCCGGAGGCCATGCCGGCGTTGGCGCGCGACGCGGGCACCGTGCCGCTGCTCGTTGTTTTTTCTGCAATGATATTTGGGACTATTACAAATCAAGATCTGCCTGTGATCAAGTGTGTTTTAATCAATCATAAGAACAATGATTCATCAGTGGGGAAGTCA
.........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 HSU02882.1 CAT U02882 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAATTCCATTTTCCCTCCCTTTTCTCCAAGCAAATTTTGTCCACAGTCAACGACGGGAGTCCTTCCTGTATCGATCCGACAGCGATTATGACCTCTCTCCAAAGTCTATGTCCCGGAACTCCTCCATTGCCAGTGATATACACGGAGATGACTTGATTGTGACTCCATTTGCTCAGGTCTTGGCCAGTCTGCGAACTGTACGAAACAACTTTGCTGCATTAACTAATTTGCAAGATCGAGCACCTAGCAAAAGATCA
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU03056.1 CAT U03056 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTCAATGTTTAACAGAAACCAGAGCAGCGGTGGATTAATGCGCAAGGGCTCAGCCCCCCAGCCCTGAGCAGTGGGGGAATCGGAGACTTTGCAACCTGTTCTCAGCTCTGCCTCCCCTGGGCAGGTTGTCCTCGACCAGTCCCGTGCCATGGCAGGCCACCTGCTTCCCATCTGCGCCCTCTTCCTGACCTTACTCGATATGGCCCAAGGCTTTAGGGGCCCCTTGGTACCCAACCGGCCCTTCACCACCGTCTGGAATGCAAACACCCAGTGGTGCCTGGAGAGGCACGGTGTGGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 HSU03090.1 CAT U03090 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGATACCAATGTTCCGACTGGAGACGGGGAGCCCGCGAGACCCGGGTCTCCAGGGTCTGCCCAAGGAAGTTGCTCATGGGAGCAGACCCCTAGAGCAGGATTTGAGGCCAGGCCAAAGAGAACCCCAGAGATGAAAGGCCTCCTCCCACTGGCTTGGTTCCTGGCTTGTAGTGTGCCTGCTGTGCAAGGAGGCTTGCTGGACCTAAAATCAATGATCGAGAAGGTGACAGGGAAGAACGCCCTGACAAACTACGGCTTCTACGGCTGTTACTGCGGCTGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  263 HSU03105.1 CAT U03105 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTTCCGCGATCTTCTCAGGCTCTCCTAGCAGCATCCATCGCCGCCACCCTATCTTCACTGGCTTCACCTTCTCCTTCTCTCTTCGTTGCTGAGCGACAAGCTTCCTAGCGCTATGACTGTCGTCTCCGTCCCGCAGCGGGAGCCGCTCGTCCTGGGTGGCCGCCTTGCGCCGCTTGGCTTTTCCTCCCGAGGTTACTTTGGGGCCCTCCCGATGGTGACCACGGCTCCGCCTCCTTTACCCCGGATCCCGGACCCCCGGGCA
.................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HSU03269.1 CAT U03269 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTGTCGCCAGAAGGAAGATGGCGGATCTGGAGGAGCAGTTGTCTGATGAAGAGAAGGTGCGTATAGCAGCAAAATTCATCATTCATGCCCCTCCTGGAGAATTTAATGAGGTTTTCAATGATGTTCGGTTACTGCTTAATAATGACAATCTTCTCAGGGAAGGAGCA
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  185 HSU03274.1 CAT U03274 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCAGCTGGAGCGTTTTCGGGGCTGTAAAGGGAGAATGGCGCATGCGCATATTCAGGGCGGAAGGCGCGCTAAGAGCAGATTTGTGGTCTGCATTATGTCTGGAGCCAGAAGTAAGCTTGCTCTTTTCCTCTGCGGCTGTTACGTGGTTGCCCTGGGAGCCCACACCGGGGAGGAGAGCGTGGCT
...................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 HSU03291.1 CAT U03291 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTAGATCCGATTACTGATGGTGCTGAGCTCCCCACTGGCTTTGGCTGGGGACACCAGACCACGTTTCTTGGAGTACTCTACGTCTGAGTGTCATTTCTTCAATGGGACGGAGCGGGTGCGGTTCCTGGACAGATACTTCCATAACCAGGAGGAGTTCGTGCGCTTC
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSU03504.1 CAT U03504 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAGAAGAGACCCTCCTAGAAAAGTAAAATATGACTAAAAGCAATGGAGAAGAGCCCAAGATGGGGGGCAGGATGGAGAGATTCCAGCAGGGAGTCCGTAAACGCACACTTTTGGCCAAGAAGAAAGTGCAGAACATTACAAAGGAGGATGTTAAAAGTTACCTGTTTCGGAATGCTTTT
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU03634.1 CAT U03634 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCCTTTGTGTCTGTTTAAAAAATGTTTCTTATTACAGAAAATTTCAAATAGATTTAAAGTAGAGAAATGCACGTGATGAAACCCCATGCACTTGCCATTCCATTTCAATAGTTATTACTTCACGGAAGAGTTGGCAATGATGAGAACATGTCAAACACCTGGAAATTCCTGTCTCATTCAACAGACTCACTAAATAAAATCAGCAAGGTCAATGAGTCAACAGAATCACTTACTGATGAGGGTACAGACATGAATGAAGGACAACTACTGGGAGACTTTGAGATTGAGTCCAAACAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU03642.1 CAT U03642 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGAGTGCTGGGAAGGACTCTGGGCATCTTCAGCCCTTCTTACTCTCTGAGGCTCAAGCCAGAAATTCAGGCTGCTTGCAGAGTGGGTGACAGAGCCACGGAGCTGGTGTCCCTGGGACCCTCTGCCCGTCTTCTCTCCACTCCCCAGCATGGAGGAAGGTGGTGATTTTGACAACTACTATGGGGCAGACAACCAGTCTGAGTGTGAGTACACAGACTGGAAATCCTCGGGGGCCCTCATCCCTGCCATCTACATGTTGGTCTTCCTCCTGGGCACCACGGGAAACGGTCTGGTGCTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU03643.1 CAT U03643 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGACCTGGGAAGCCAAAGTTCAGCTCAAAGAGATTTTGATTAATTCTGGGTTTCCAGAAGATTGTTTGTTGACACAAGTGTTTACTAACACTGGACCAGATAATAATTTGGATGTTGTTATCTCCCTCCTGGCCTTTGTAGCCAAGACATGAAGTACCCATCTCCCTTCTTTGTATTTGGTGAAAAGATTCGAACTCGAGCCATCTCTGCTAAAGGCATGACTTTAGTCACCCCCCTGCAGTTGCTTCTCTTTGCCTCCAAGAAAGTCCAATCTGATGGGCAGATTGTGCTTGTAGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSU03644.1 CAT U03644 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCCCCTGCTTTCCCTAGTTCCAGTTCCAAGATGGGGAAATCCTTCGCCAACTTCATGTGCAAGAAAGACTTTCATCCTGCCTCCAAATCCAATATCAAAAAAGTATGGATGGCAGAACAGAAAATATCATATGATAAGAAGAAACAAGAAGAATTGATGCAGCAATATCTTAAAGAACAA
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  273 HSU03865.1 CAT U03865 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCAGGAGGGCGCCTCTGGGAAGAAGACCACGGGGGAAGCAAAGTTTCAGGGCAGCTGAGGAGCCTTCGCCGCAGCCCTTCCGAGCCCAATCATCCCCCAGGCTATGGAGGGCGGACTCTAAGATGAATCCCGACCTGGACACCGGCCACAACACATCAGCACCTGCCCACTGGGGAGAGTTGAAAAATGCCAACTTCACTGGCCCCAACCAGACCTCGAGCAACTCCACACTGCCCCAGCTGGACATCACCAGGGCCATCTCTGTGGGCCTG
...........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU03877.1 CAT U03877 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGAATGAAGTGTGTCAACCACTATGGAGGATACCTCTGCCTTCCGAAAACAGCCCAGATTATTGTCAATAATGAACAGCCTCAGCAGGAAACACAACCAGCAGAAGGAACCTCAGGGGCAACCACCGGGGTTGTAGCTGCCAGCAGCATGGCAACCAGTGGAGTGTTGCCCGGGGGTGGTTTTGTGGCCAGTGCTGCTGCAGTCGCAGGCCCTGAAATGCAGACTGGCCGAAATAACTTTGTCATCCGGCGGAACCCAGCTGACCCTCAGCGCATTCCCTCCAACCCTTCCCACCGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSU03886.1 CAT U03886 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTACAGCTAGAATGAAGCACATCAACCTATCATTTGCAGCGTGTGGATTTCTGGGCATTTACCACTTGGGGGCAGCATCTGCACTTTGCAGACATGGCAAAAAACTTGTGAAGGATGTCAAAGCCTTCGCTGGGGCGTCTGCGGGATCGTTGGTTGCTTCT
MMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HSU04045.1 CAT U04045 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGGGAAACAGCTTAGTGGGTGTGGGGTCGCGCATTTTCTTCAACCAGGAGGTGAGGAGGTTTCGACATGGCGGTGCAGCCGAAGGAGACGCTGCAGTTGGAGAGCGCGGCCGAGGTCGGCTTCGTGCGCTTCTTTCAGGGCATGCCGGAGAAGCCGACCACCACAGTGCGCCTTTTCGACCGGGGCGACTTCTATACGGCGCACGGCGAGGACGCG
....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  268 HSU04209.1 CAT U04209 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTCGCGCAGCTGTGTTCGCGGACTCAGGTGGAAGGAATTTCTTCTCTTCGTTGACGTTGCTGGTGTTCACTGTTTGGAATTAGTCAAGTTTCGGGAATCACCGTCGCTGCCATCAACATGTCGGTCCCAAGCGCTCTCATGAAGCAACCGCCCATTCAGTCTACGGCTGGGGCCGTCCCAGTTCGCAATGAGAAAGGTGAGATTTCAATGGAAAAAGTGAAGGTAAAGCGTTATGTGTCCGGAAAAAGGCCAGACTATGCCCCTATG
......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSU04313.1 CAT U04313 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGTTGTGCTCCTCGCTTGCCTGTTCCTTTTCCACGCATTTTCCAGGATAACTGTGACTCCAGGCCCGCAATGGATGCCCTGCAACTAGCAAATTCGGCTTTTGCCGTTGATCTGTTCAAACAACTATGTGAAAAGGAGCCACTGGGCAATGTCCTCTTCTCTCCAATCTGTCTCTCCACCTCTCTGTCACTTGCTCAAGTGGGTGCTAAAGGTGACACT
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU04628.1 CAT U04628 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCTGGGCAAAGCCTTTGGGGAGCAGTTTGGAGGTGGAAACCCAGAACTACTGACATAGATGGTGTCCAAGGGCTTCCTAGGTCGCCAGTCTGGGAAGGGCTTTTCCATCTATCAGGAGAGTGTGAAGAATAAGAATTTGAATTCTGACATGAACGGTATTTTAGCAAGTCTGAAGATGCCTCCTAAGTCTGAAGTCTCCTCAGATGAAGACATCCAGTTCCGCCTGCTGACAAGATTTGTGAATGAGGCAGTCACGTGCCCGCAAGAGGGGATCTTGGCCACACCTGCAGAGGGAGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 HSU04636.1 CAT U04636 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTGTCATACGACTTGCAGTGAGCGTCAGGAGCACGTCCAGGAACTCCTCAGCAGCGCCTCCTTCAGCTCCACAGCCAGACGCCCTCAGACAGCAAAGCCTACCCCCGCGCCGCGCCCTGCCCGCCGCTCGGATGCTCGCCCGCGCCCTGCTGCTGTGCGCGGTCCTGGCGCTCAGCCATACAGCAAATCCTTGCTGTTCCCACCCATGTCAAAACCGAGGTGTATGTATGAGTGTGGGATTTGACCAGTATAAGTGCGATTGTACCCGGACAGGATTCTAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  188 HSU04641.1 CAT U04641 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGTTCTTACCCATTTAAAGTTTGACCAAACACTAAGGATGCTGAAGTTCCGAACAGTCCATGGGGGCCTGAGGCTCCTGGGAATCCGCCGAACCTCCACCGCCCCCGCTGCCTCCCCAAATGTCCGGCGCCTGGAGTATAAGCCCATCAAGAAAGTCATGGTGGCCAACAGAGGTGAGATTGCCATC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU04678.1 CAT U04678 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCACTGACCTCTTCTTTGTCACCAACACAATCCCCAAGATGCTGGTGAACCTCCAGTCCCATAACAAAGCCATCTCCTATGCAGGGTGTCTGACACAGCTCTACTTCCTGGTCTCCTTGGTGGCCCTGGACAACCTCATCCTGGCTGTGATGGCATATGACCGCTATGTGGCCATCTGCTGCCCCCTCCACTACACCACAGCCATGAGCCCTAAGCTCTGTATCTTACTCCTTTCCTTGTGTTGGGTCCTATCCGTCCTCTATGGCCTCATACACACCCTCCTCATGACCAGAGTGACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HSU04735.1 CAT U04735 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTACAGTCATCACAAGCCTGTTCGGCGGGACTGTGATGGCCAGAGAGATGACGATCTTAGGATCGGCTGTTTTGACTCTCCTGTTGGCCGGCTATTTGGCACAACAGTATTTACCATTGCCTACTCCTAAAGTGATTGGTATTGATCTTGGCACCACCTATTGTTCTGTTGGGGTGTTTTTTCCT
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  260 HSU04810.1 CAT U04810 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCAGGAACAGCTTGAGGTACCTGAGCCCTGCCCTCCAGCAGCACCCGAGAGGGTCAGGAGAAAAGCGGAGGAAGCTGGGTAGGCCCTGAGGGGCCTCGGTAAGCCATCATGACCACCCGGCAAGCCACGAAGGATCCCCTCCTCCGGGGTGTATCTCCTACCCCTAGCAAGATTCCGGTACGCTCTCAGAAACGCACGCCTTTCCCCACTGTTACATCGTGCGCCGTGGACCAGGAGAACCAAGATCCAAGGAGATGG
..............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSU04811.1 CAT U04811 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGCTGGGCCCTGGAATTGGGATGACATGGATATCGACTGCCTAACAAGGGAAGAGTTAGGCGATGATTCTCAGGCCTGGAGCAGATTTTCATTTGAAATTGAGGCCAGAGCCCAAGAAAATGCAGATGCCAGCACCAACGTCAACTTCAGCAGAGGAGCTAGTACCAGGGCTGGC
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU04819.1 CAT U04819 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCCACCGCGCCCGGCCTCCATATCCATTCTTGGGAACACTTGTTGCTTAGCTGAACGGAGCCCGCATCCTGCTGTGGCGGCACTCGCCCCGGTGCTGGTCTGAGCAGACGCCTCCTTTCTCTTGCAGAAGAAGTAAGTGAGGAAGAAATGAGTGAAGATGAAGAACGAGAAAATGAAAACCACCTCTTGGTTGTTCCAGAGTCACGGTTCGACCGAGATTCCGGGGAGAGTGAAGAAGCAGAGGAAGAAGTGGGTGAGGGAACGCCGCAGAGCAGCGCCCTGACAGAGGGCGACTAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSU04840.1 CAT U04840 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGACAAAACAAAAGGGAGAACCTTCTCCCGGTAGCAGCGGCAGGAACTGCAAACATGATGGCGGCAGCTCCCATCCAGCAGAACGGGACCCACACTGGGGTTCCCATAGACCTGGACCCGCCGGACTCGCGGAAAAGGCCGCTGGAAGCCCCCCCTGAAGCCGGCAGCACCAAGAGGACCAATACGGGCGAAGACGGCCAGTAT
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSU04847.1 CAT U04847 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCCCGGCCCCGCCCCAGCCCTCCTGATCCCTCGCAGCCCGGCTCCGGCCGCCCGCCTCTGCCGCCGCAATGATGATGATGGCGCTGAGCAAGACCTTCGGGCAGAAGCCCGTGAAGTTCCAGCTGGAGGACGACGGCGAGTTCTACATGATCGGCTCCGAGGTGGGAAACTACCTCCGTATGTTCCGAGGTTCTCTGTACAAGAGATACCCCTCACTC
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSU04899.1 CAT U04899 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGGGGACTCCATAGTACACTGGGGCAAAGCACAGCCCCAGTTTCTGGAGGCAGATGGGTAACCAGGAAAAGGCATGAATGAGGGGGCCCCAGGAGACAGTGACTTAGAGACTGAGGCAAGAGTGCCGTGGTCAATCATGGGTCATTGTCTTCGAACTGGACAGGCCAGAATGTCTGCCACACCCACACCTGCAGGTGAAGGAGCCAGAAGCTCTTCAACCTGT
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  235 HSU04953.1 CAT U04953 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGCAGCGTGGACCCCGGATGAGTTGCTTTTAGGCTTGCTGGCCCGCGGGGCTGTCCAGGCACGCGAGGCCCCTCAGCAACAAAATGCTTCAACAAGTTCCAGAAAACATAAATTTTCCTGCTGAAGAAGAGAAAATCTTGGAGTTTTGGACTGAATTTAATTGTTTTCAGGAATGCTTAAAGCAATCAAAACATAAACCAAAATTTACCTTCTATGATGGTCCTCCTTTTGCA
.....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  260 HSU05340.1 CAT U05340 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACGCGTCCGGGCGTAAGCCAGGCGTGTTAAAGCCGGTCGGAACTGCTCCGGAGGGCACGGGCTCCGTAGGCACCAACTGCAAGGACCCCTCCCCCTGCGGGCGCTCCCATGGCACAGTTCGCGTTCGAGAGTGACCTGCACTCGCTGCTTCAGCTGGATGCACCCATCCCCAATGCACCCCCTGCGCGCTGGCAGCGCAAAGCCAAGGAAGCCGCAGGCCCGGCCCCCTCACCCATGCGGGCCGCCAACCGATCCCAC
..............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 HSU05659.1 CAT U05659 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACACAGAGAGCCACGGCCAGGGCTGAAACAGTCTGTTGAGTGCAGCCATGGGGGACGTCCTGGAACAGTTCTTCATCCTCACAGGGCTGCTGGTGTGCCTGGCCTGCCTGGCGAAGTGCGTGAGATTCTCCAGATGTGTTTTACTGAACTACTGGAAAGTTTTGCCAAAGTCTTTCTTGCGGTCAATGGGACAGTGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  290 HSU06155.1 CAT U06155 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGTCTAGATATTTAATGCAAATCTTTTACTTAGCTTAACTTTAAGGTTAAAAATTACCAAAAGTACTTTGGAAACTATTCATAGGCAGATTTACTGTAAACAAATTATTTTTGAAATAATGTTTTTCGCTTTTCACAAGATGGCACCGAAAGCGAAGGAAGCTCCTGCTCCTCCTAAAGCCGAAGCCAAAGCGAAGGCTTTAAAGGCCAAGAAGGCAGTGTTGAAAGGTGTCCGCAGCCACACGCAAAAAAGAAGATCCGCATGTCACCCACCTTCAGGCGGCCCAAGA
............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HSU06452.1 CAT U06452 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCAGACAGAGGACTCTCATTAAGGAAGGTGTCCTGTGCCCTGACCCTACAAGATGCCAAGAGAAGATGCTCACTTCATCTATGGTTACCCCAAGAAGGGGCACGGCCACTCTTACACCACGGCTGAAGAGGCCGCTGGGATCGGCATCCTGACAGTGATCCTGGGAGTCTTACTGCTCATCGGCTGTTGGTATTGTAGAAGA
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSU06632.1 CAT U06632 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCCGTTGAGCACCAAGCAAGATGGCAGCTTCCGAGACGGTTAGGCTACGGCTTCAATTTGATTACCCGCCGCCAGCTACCCCGCACTGTACGGCCTTCTGGCTTCTGGTCGACTTGAACAGATGCCGAGTCGTCACAGATCTCATTAGTCTCATCCGCCAGCGCTTCGGC
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSU06643.1 CAT U06643 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTAAAGCAAAGAATTCCCCGGTCCCAGCCATGTCCAACGTCCCCCACAAGTCCTCGCTGCCCGAGGGCATCCGCCCTGGCACGGTGCTGAGAATTCGCGGCTTGGTTCCTCCCAATGCCAGCAGGTTCCATGTAAACCTGCTGTGCGGGGAGGAGCAGGGCTCCGATGCCGCCCTGCAT
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSU06863.1 CAT U06863 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCGGGGCGATCGGCGGAGCTCCCACCTCCGCTTACAGCTCGCTGCCGCCGTCCTGCCCCGCGCCCCCAGGAGACCTGGACCAGACCACGATGTGGAAACGCTGGCTCGCGCTCGCGCTCGCGCTGGTGGCGGTCGCCTGGGTCCGCGCCGAGGAAGAGCTAAGGAGCAAATCCAAGATCTGTGCCAATGTGTTTTGTGGAGCCGGCCGGGAATGTGCAGTCACAGAGAAAGGGGAACCC
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU07132.1 CAT U07132 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGGCAACAGGAGTAGTTCACTCCGCGAGAGGCCGTCCACGAGACCCCCGCGCGCAGGCATGAGCCCCGCCCCCCACGCATGAGCCCCGCCCCCCGCTGTTGCTTGGAGAGGGGCGGGACCTGGAGAGAGGCTGCTCCGTGACCCCACCATGTCCTCTCCTACCACGAGTTCCCTGGATACCCCCCTGCCTGGAAATGGCCCCCCTCAGCCTGGCGCCCCTTCTTCTTCACCCACTGTAAAGGAGGAGGGTCCGGAGCCGTGGCCCGGGGGTCCGGACCCTGATGTCCCAGGCACTGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HSU07158.1 CAT U07158 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAGATATCGAATTCCAAATTTGAGGGCCTCCCGGCTCTGGCGCCGGAGGGAGAGCTCAGGCCGCCATGCGCGACAGGACCCACGAGCTGAGACAGGGGGATGACAGCTCGGACGAAGAGGACAAGGAGCGGGTCGCGCTGGTGGTGCACCCGGGCACGGCACGGCTGGGGAGCCCGGACGAGGAGTTCTTCCACAAGGTCCGGACAATTCGTCAG
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU07223.1 CAT U07223 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGCCAGGGAGAAATCCACCCGGGTCGGAGTGGAGGGGGCATTCGAGCCAGGGAGAGGCGGGTGCAGGACCCAGACGGCGGCCAGGAGCCAGGCCCCCCACCATCATCTCCCCTGAGGAGACGTAGGAGCGGCGAGCAGCGGAGGTGATGCGTCTCCTCTCCAGCCTGTCCGGCTCGTCGGTGTCCTCCGATGCTGAAGAATACCAGCCTCCTATATGGAAATCATACTTATATCAGTTACAGCAAGAGGCACCTCGTCCCAAGAGAATCATTTGTCCTCGGGAGGTGGAAAACAGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HSU07358.1 CAT U07358 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCATCCGGAGCGGAGCTGCAGCAGCGCCGCCTTTTGTGCTGCGGCCGCGGAGCCCCCGAGGGCCCAGTGTTCACCATCATACCAGGGGCCAGAGGCGATGGCTTGCCTCCATGAGACCCGAACACCCTCTCCTTCCTTTGGGGGCTTTGTGTCTACCCTAAGTGAGGCATCCATGCGCAAGCTGGACCCAGACACTTCTGACTGCACTCCCGAGAAGGACCTGACGCCTACCCATGTCCTGCAGCTA
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  291 HSU07361.1 CAT U07361 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTAGTCCCGCCCCTGCGTGCGGCGCTTCTCCCAGGCCCCACCTTCCATCCAGTGCCCTGGACCCTCGGCTGGGTAGCGCCACCAGAGCGACCAAACGTCCCGCGCCTTCCAGGCCGCACTCCAGAGCCAAAAGAGCTCCATGGCGGCGGCGGCCAAGCCCAACAACCTTTCCCTGGTGGTGCACGGACCGGGGGACTTGCGCCTGGAGAACTATCCTATCCCTGAACCAGGCCCAAATGAGGTCTTGCTGAGGATGCATTCTGTTGGAATCTGTGGCTCAGATGTCCAC
.............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU07559.1 CAT U07559 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAGCAGCGGCTCTTTCAGCATTGGCAACCCCAGGGGCCAATATTTCCCACTTAGCCACAGCTCCAGCATCCTCTCTGTGGGCTGTTCACCAACTGTACAACCACCATTTCACTGTGGACATTACTCCCTCTTACAGATATGGGAGACATGGGAGATCCACCAAAAAAAAAACGTCTGATTTCCCTATGTGTTGGTTGCGGCAATCAGATTCACGATCAGTATATTCTGAGGGTTTCTCCGGATTTGGAATGGCATGCGGCATGTTTGAAATGTGCGGAGTGTAATCAGTATTTGGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HSU07707.1 CAT U07707 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAACCGCATGATGGAAACACCATGGCTGCGGCGGCCCAGCTCTCTCTGACACAGTTATCAAGTGGGAATCCTGTATATGAAAAATACTATAGACAGGTTGATACAGGCAATACTGGAAGGGTGTTGGCTTCTGATGCTGCTGCTTTCCTGAAAAAATCAGGGCTTCCAGAC
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU07856.1 CAT U07856 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCTGGCGCCCAACGTGGGGCCCAAAAGAATCTGGTGAGGAAACGCTCAAGCATGTGAAACAGAGGACCAACGAACAAAGGACTCCCAAGGACATAAAAGTTTTAACCTCTACAGGTAAGCGGGGCGCCCAGAGAAAGCTAGGGACACAATGGGAAAAACTGAAAGTAAGTACACCACGTATTTGAGCTTCCTACGGCAGCTCTTCAAGCATGCATGGTGGGGTAAAAGTTGATACGGAAAATCTTATGGATTTGTTTCATGCTATGGAACAATTTTGCCCTTGGTTCCCAAAACAGGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU07856.3 CAT U07856 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCTCAGCTTCTAATAACATAACTGCTTAGCTAGAATAAATTAACATACCCCCAGTGGGGTTCCTCATTAATAACATATAGTAAACTAAGATGCCAAGTAACACTACAGGTCACTCTTTTACTAAAAAAAAAAGTTACTAATTATACTCATGTTTGTCTTCTGTTATTTACTAATCCTAGAATACAAAGCCAAAATAAAAACAGTGACCTCCTCGCCTAACAAACCTGTGGCTACAACAGCCCAAAATTATACCTATTGGGCATGTGTCCCATTCCTGCCTTTAATTAGGCCTGTCACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HSU07857.1 CAT U07857 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCGAGCCAGCGTCGCCGCGATGGTGTTGTTGGAGAGCGAGCAGTTCCTGACGGAGCTGACCAGACTTTTCCAGAAGTGCCGGACGTCGGGCAGCGTCTATATCACCTTGAAGAAGTATGACGGTCGAACCAAACCCATTCCAAAGAAGGGTACTGTGGAGGGCTTTGAG
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  237 HSU07969.1 CAT U07969 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGTCTCGACCACTGAATGGAAGAAAAGGACTTTTAACCACCATTTTGTGACTTACAGAAAGGAATTTGAATAAAGAAAACTATGATACTTCAGGCCCATCTTCACTCCCTGTGTCTTCTTATGCTTTATTTGGCAACTGGATATGGCCAAGAGGGGAAGTTTAGTGGACCCCTGAAACCCATGACATTTTCTATTTATGAAGGCCAAGAACCGAGTCAAATTATATTCCAG
.......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU08015.1 CAT U08015 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACACGCCCCTCGATGACTTTCCTCCGGGGCGCGCGGCGCTGAGCCCGGGGCGAGGGCTGTCTTCCCGGAGACCCGACCCCGGCAGCGCGGGGCGGCCACTTCTCCTGTGCCTCCGCCCGCTGCTCCACTCCCCGCCGCCGCCGCGCGGATGCCAAGCACCAGCTTTCCAGTCCCTTCCAAGTTTCCACTTGGCCCTGCGGCTGCGGTCTTCGGGAGAGGAGAAACTTTGGGGCCCGCGCCGCGCGCCGGCGGCACCATGAAGTCAGCGGAGGAAGAACACTATGGCTATGCATCCTCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HSU08021.1 CAT U08021 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAACTCTGGATGCTGTTAGCCTGAGACTCAGGAAGACAACTTCTGCAGGGTCACTCCCTGGCTTCTGGAGGAAAGAGAAGGAGGGCAGTGCTCCAGTGGTACAGAAGTGAGACATAATGGAATCAGGCTTCACCTCCAAGGACACCTATCTAAGCCATTTTAACCCTCGGGATTACCTAGAAAAATATTACAAGTTTGGTTCTAGGCACTCTGCAGAAAGCCAGATTCTTAAGCACCTTCTGAAAAATCTTTTCAAGATATTCTGC
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 HSU08092.1 CAT U08092 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACCTTGCTTCCTGCTCTGTCTTTCTCAGAAAACCAAATATGGCATCTTCCATGAGGAGCTTGTTTTCTGACCACGGGAAATATGTTGAATCTTTCCGGAGGTTTCTCAACCATTCCACGGAACACCAGTGCATGCAGGAATTCATGGACAAGAAGCTGCCAGGCATAATAGGAAGGATTGGAGACACA
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU08853.1 CAT U08853 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCCAGCATAACAGAAGCAGTGCCTAGTGAGAGTGAGCCCCCTGCTCTTCAAAACAACCTCTTGTCTCCTCTTCTGACCGGGACAGAGTCACCATTTGATTTGGAACAGCAGTGGCAAGATCTCATGTCCATCATGGAAATGCAGGCCATGGAAGTGAACACATCAGCAAGTGAAATCCTGTACAGTGCCCCTCCTGGAGACCCACTGAGCACCAACTACAGCCTTGCCCCCAACACTCCCATCAATCAGAATGTCAGCCTGCATCAGGCGTCCCTGGGGGGCTGCAGCCAGGACTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HSU08998.1 CAT U08998 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTAGGCTGTGTATTGGGGCGCGTGGAGGCTGCAGTCACGGTGGCGCCCGCGGGGACGGAGGAGGGAATGAGTGAAGAGGAGCAAGGCTCCGGCACTACCACGGGCTGCGGGCTGCCTAGTATAGAGCAAATGCTGGCCGCCAACCCAGGCAAGACCCCGATCAGCCTTCTGCAGGAGTATGGGACCAGAATAGGGAAGACGCCTGTGTACGACCTT
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09002.1 CAT U09002 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGGACAGCCAGGGGAGCGCGCTGGGGCCGCAGCATGCGGGAACCCGCTAAACCCGGTGGCTGCTGAGGCGGCCGAGATGCTCGTGCGCGCAGCGCGCCCCACTGCATCCTCGACCTTCTCGGGCTACAGGGACCGTCAGTGGCGACTATGGGCAGAGTGGGCTATTGGACCCTGCTGGTGCTGCCGGCCCTTCTGGTCTGGCGCGGTCCGGCGCCGAGCGCGGCGGCGGAGAAGGGTCCCCCCGCGCTAAATATTGCGGTGATGCTGGGTCACAGCCACGACGTGACAGAGCGCGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09086.1 CAT U09086 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCGAGTTTTTGTTCCGCTCCGCAGCGCTCTTCCCGGGCAGGAGCCGTGAGGCTCGGAGGCGGCAGCGCGGTCCCCGGCCAGGAGCAAGCGCGCCGGCGTGAGCGGCGGCGGCAAAGGCTGTGGGGAGGGGGCTTCGCAGATCCCCGAGATGCCGGAGTTCCTGGAAGACCCCTCGGTCCTGACAAAAGACAAGTTGAAGAGTGAGTTGGTCGCCAACAATGTGACGCTGCCGGCCGGGGAGCAGCGCAAAGACGTGTACGTCCAGCTCTACCTGCAGCACCTCACGGCTCGCAACCGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09116.1 CAT U09116 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACACCTCACACGGCAGGGTATTCCAACAGACCTGCAGCTGAGGGTCCTGTCTGTTAGAAGGAAAACTAACAACCAGAAAGGACATCTACACCGAAAACCCATCTGTACATCACCATCATCAAAGACCAAAAGTAGATAAAACCACAAAGATGGGGAAAAAACAGAACAGAAAAACTGGAAACTCTAAAACGCAGAGCGCCTCTCCTCCTCCAAAGGAACGCAGTTCCTCACCAGCAACAGAACAAAGCTGGATGGAGAATGATTTTGACGAGCTGAGAGAAGAAGGCTTCAGACGATCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 HSU09284.1 CAT U09284 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGTTCAAGACAACAGAGACAAAGCTAAGATGAGGAAGTTCTGTACAGTTTAGGAAATAGAGGCTTTCAAAGATAATTCGCAGTGATGTGAAACTGGCCTCCCAAGCCCTGATAACAACATGGCCAACGCCCTGGCCAGCGCCACTTGCGAGCGCTGCAAGGGCGGCTTTGCGCCCGCTGAGAAGATCGTGAACAGTAATGGGGAGCTGTACCATGAGCAGTGTTTCGTGTGCGCTCAGTGCTTCCAGCAGTTCCCAGAAGGACTCTTC
.......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09412.1 CAT U09412 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTTCTATAGCAGTGTCACATGTTAATACTTCCAAGGCAGGTTTGCCCGCACAGACGGCTCTCCCTTGTGACATATGTGGCCCCATCTTGAAAGATATTTTGCACCTGGATGAACACCAGGGTACACACCATGGACTGAAACTTCACACATGTGGGGCATGTGGGAGACAATTCTGGTTCAGTGCAACCTTCATCAGTACCAGAAGTGTTACAGTATAGAGCAACCCTTAAGAAGGGATAAAAGTGAGGCCTCAATTGTGAAGAACTGCACAGTTAGCAAAGAACCTCATCCGTCAGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSU09413.1 CAT U09413 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAAAGGGAAAACATAAGTCTGAACCCTGATCTCCCACATCAACCAATGACTCCTGAAAGACAAAGCCCCCACACATGGGGAACACGTGGAAAAAGGGAGAAGCCAGACCTAAATGTTTTACAGAAAACTGTGTAAAAGAGAAACCCTACAAATGTCAGGAATGCGGAAAGGCCTTTAGTCACAGCTCAGCACTTATCGAACACCACCGGACGCACACAGGAGAG
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  290 HSU09414.1 CAT U09414 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAAAGGCCTTGCACAACATCAGAGAGTTCATACTGGAGAGAACCTTACACATTTCACGAGTATGGAAAGACCTTTGCTCAAAATTCAGCCCTTGTAATGCATAAGGCAATTCATACTGGAAAGAAACCTTACACATGTAATGAATGTGGCAAGGTTTTTAGTAGAAAAGCACACCTTGCATGTCATCATAGACTTCATACTGTCTAAGGTTTCTAATCAACAATCAAACCTTGCACAACATCAGAGAGTTTATACTGGAGAGAAACCTTACAAGTGTAATGAGTGGGGC
............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HSU09466.1 CAT U09466 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACACAGGGATCCCGGGGAGCGGCCCCAGACTCGTAAATTATGGCCGCATCTCCGCACACTCTCTCCTCACGCCTCCTGACAGGTTGCGTAGGAGGCTCTGTCTGGTATCTTGAAAGAAGAACTATACAGGACTCCCCTCACAAGTTCTTACATCTTCTCAGGAATGTCAATAAGCAGTGGATTACATTT
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09510.1 CAT U09510 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCCAGTGCTGCTTAGAGGTGCTCGCGCCGCTCTGCTGCTGCTGCTGCCGCCCCGGCTCTTAGCCCGACCCTCGCTCCTGCTCCGCCGGTCCCTCAGCGCGGCCTCCTGCGCCCCGATCTCCTTGCCCGCCGCCGCCTCCCGGAGCAGCATGGACGGCGCGGGGGCTGAGGAGGTGCTGGCTCCTCTGAGGCTAGCAGTGCGCCAGCAGGGAGATCTTGTGCGAAAACTCAAAGAAGATAAAGCACCCCAAGTAGACGTAGACAAAGCAGTGGCTGAGCTCAAAGCCCGCAAGAGGGTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSU09550.1 CAT U09550 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGACCATTGAGATGTGGAAGCTGTTGCTGTGGGTTGGGCTGGTTCTTGTGCTGAAACACCACGATGGTGCTGCCCATAAACTCGTGTGTTATTTCACCAACTGGGCACACAGTCGGCCAGGCCCTGCCTCGATCTTGCCCCATGACCTGGACCCCTTTCTC
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09584.1 CAT U09584 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACCCGATCGGAAGCGGATCCTTTACCAGGGCCATAGGCCAGTGACTAGGCCGGGCCTGGACCTCCCATCGGGGCCGGACTAGGACGAGGCCCCGGGGAGGCCCCTGGCCTACCAGACCCTTTTCTCAGGCCGACAGCCGCCAGGAAGATGCAACGTGCCCTGCCAGGCGCCCGCCAGCACTTGGGGGCCATTCTGGCCAGCGCCAGCGTGGTGGTGAAGGCTCTGTGTGCGGCGGTACTATTCCTCTACCTGCTCTCCTTCGCCGTGGACACAGGCTGCCTGGCGGTCACCCCGGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  214 HSU09770.1 CAT U09770 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAGTCTCGCACTGTAGCCCGTGCCGCCCCAGCCGCTGCCGCCTGCACCGGACCCGGAGCCGCCATGCCCAAGTGTCCCAAGTGCAACAAGGAGGTGTACTTCGCCGAGAGGGTGACCTCTCTGGGCAAGGACTGGCATCGGCCCTGCCTGAAGTGCGAGAAATGTGGGAAGACGCTGACCTCTGGGGGCCACGCTGAGCACGAAGGCAAACCC
................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09825.1 CAT U09825 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACAGAGAATATACTGACGGCATAAAAGGGCAGAACCATAGCAGGGTGCGCGCTGCTGTAGTTGCCTTCCATGGATCTATAGGAGAGCAAGTCCTCCAGGAGAAGAAGTCCTCACCAGTGAACGGAGACCTCTCTGAACTAAGGATACCATGGCCACGTCAGCCCCACTACGGAGCCTGGAAGAGGAGGTGACCTGCTCCATCTGTCTTGATTACCTGCGGGACCCTGTGACCATTGACTGTGGCCACGTCTTCTGCCGCAGCTGCACCACAGACGTCCGCCCCATCTCAGGGAGCCGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  187 HSU09850.1 CAT U09850 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAAAGGTTAGCCCAAATAAATCGAGATTCTCAGGGAATGACAGAGTTTCCTGGAGGAGGGATGGAGGCGCAACATGTTACGCTGTGCTTGACAGAGGCAGTCACCGTGGCAGATGGTGACAACTTAGAAAATATGGAAGGCGTAAGCTTGCAAGCAGTAACACTTGCAGATGGTTCTACTGCTTAC
.....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU09955.1 CAT U09955 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGGCTGGACTTCAACTCCTGGGTTTAGGTGATCCTCCCACTTCACCCTTCTGAGTAGCTGCACAGAAAACTTACTGAAGGCATATAATTGTAATTATATTATCATACATAAAGAAATTAGGCTTTCTTGCTGCGTCTACTGCGAGAATGAAGACTATTCCTCAGCAATCAGACTGTCGACATTCCAGAAAATGTCGACATTACTCTGAAGGGACGCACAGTTATCGTGAAGGGCCCAGAGGAACCCTGAGGAGGGACTTCAATCACATCAATGTAGAACTCAGCCTTCTTGGAAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU10099.1 CAT U10099 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCGTGGGACTTTACCAGATCGGTTTGTAATAACACCTCGAAGACGCTATCCGATCCATCAGGCCCAGTATTCCTGTCCGGGGGTACTTCCCACAGTGTGCTGGAATGGTTATCACAAGAAGGCTGTGCTGTCCCCTCGCAACTCCAGGATGGTGTGTAGCCCAGTGACTGTGAGGATCGCCCCTCCTGACAGAAGATTTTCGCGTTCTGCGATACCAGAGCAGATAATCAGCTCAACACTGTCCTCACCATCAAGTAATGCCCCAGACCCATGTGCAAAGGAGACTGTACTGAGTGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  198 HSU10117.1 CAT U10117 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAACCCGTGGTCCTCCGCTTCATGATTTTCTGCCGTCTCTTGGCAAAAATGGCAAATAATGATGCTGTTCTGAAGAGACTGGAGCAGAAGGGTGCAGAGGCAGATCAAATCATTGAATATCTTAAGCAGCAAGTTTCTCTACTTAAGGAGAAAGCAATTTTGCAGGCAACTTTGAGGGAAGAGAAGAAACTTCGAGTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HSU10301.1 CAT U10301 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGACGACTCCTGAGTTGCGCCCATGCTCTTGTCAGCTTCGTTTTAGGCGTAGCATGGCCAGGCAGAAGAAAATGGGGCAAAGCGTGCTCCGGGCGGTCTTCTTTTTAGTCCTGGGGCTTTTGGGTCATTCTCACGGAGGATTCCCCAACACCATCAGCATAGGTGGACTTTTCATGAGAAACACAGTGCAGGAGCACAGCGCT
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU10307.1 CAT U10307 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGTTTCTAGATAGTGCCTGAAAAAGCAGAGACCATGGTGTCAGGCGTCACCACTTGGGCCTATAAAAGCTGCCACAAGACGCCAAGGCCACAAGCCACCCAGCCTATGCATCCGCTCCTCAATCCTCTCCTGTTGGCACTGGGCCTCATGGCGCTTTTGTTGACCACGGTCATTGCTCTCACTTGCCTTGGCGGCTTTGCCTCCCCAGGCCCTGTGCCTCCCTCTACAGCCCTCAGGGAGCTCATTGAGGAGCTGGTCAACATCACCCAGAACCAGAAGCGTCCGCTCTGCAATGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 HSU10323.1 CAT U10323 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTTGGTGCGGCCTCCATTGTTCGTGTTTTAAGGCGCCATGAGGGGTGACAGAGGCCGTGGTCGTGGTGGGCGCTTTGGTTCCAGAGGAGGCCCAGGAGGAGGGTTCAGGCCCTTTGTACCACATATCCCATTTGACTTCTATTTGTGTGAAATGGCCTTTCCCCGGGTCAAGCCAGCACCTGATGAA
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU10692.1 CAT U10692 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGTCCTCCCCTGAGTCTCAGGGTTCCTCCTTTTCCCTGACCATCAGCAACAACACTCTATGGAGCCAATCCAGTGAGGGCACCAGCAGCCGGGAAGAGGAGGGGCCAACCACCTAGACACACCCCGCTCACCTGGCGTCCTTGTTCCAATGGGAAGGTGGCTGAGTTGGTTCGCTTCCTGCTGCACAAGTATCGAGTCAAGGAGCTGGTCACAAAGGCAGAAATGCTGGACAGTGTCATCAAAAATTACAAGCACTAGTTTCCTTGTGATCTATGGCAAAGCCTCAGAGTGCATGCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  272 HSU10860.1 CAT U10860 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCCGGCTGCTCCTCGACCAGGCCTCCTTCTCAACCTCAGCCCGCGGCGCCGACCCTTCCGGCACCCTCCCGCCCCGTCTCGTACTGTCGCCGTCACCGCCGCGGCTCCGGCCCTGGCCCCGATGGCTCTGTGCAACGGAGACTCCAAGCTGGAGAATGCTGGAGGAGACCTTAAGGATGGCCACCACCACTATGAAGGAGCTGTTGTCATTCTGGATGCTGGTGCTCAGTACGGGAAAGTCATAGACCGAAGAGTGAGGGAACTGTTCGTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  161 HSU11037.1 CAT U11037 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTCCATTTCTATGGGTTTGGACACCGATGTAGATTATGAAACTGCATTTATTCATTACCGTCTGGCTTCTGAGCAGCAACACAGTGCACAAGCTATGTTTAATCTGGGATATATGCATGAGAAAGGACTGGGCATTAAACAGGATATTCACCTTGCGAAA
...........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  284 HSU11050.1 CAT U11050 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGTAGGGGTGGCGGGTCAGTGCTGCTCGGGGGCTTCTCCATCCAGGTCCCTGGAGTTCCTGGTCCCTGGAGCTCCGCACTTGGCGCGCAACCTGCGTGAGGCAGCGCGACTCTGGCGACTGGCCGGCCATGCCTTCCCGGGCTGAGGACTATGAAGTGTTGTACACCATTGGCACAGGCTCCTACGGCCGCTGCCAGAAGATCCGGAGGAAGAGTGATGGCAAGATATTAGTTTGGAAAGAACTTGACTATGGCTCCATGACAGAAGCTGAGAAACAG
......................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HSU11090.1 CAT U11090 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAGGAACTGGAGCAGCAAAGAGAAGAACAAAAGCGCAGAGAGAAGGAAGCGGAGGAGAGGCAGCGAGCGGAGGAAAGCAGGCTCTGTGCTCCTTGAAGCAAGCGCTCCAGAGGCTCCGGAAGCCACGGCTGGATTGGAGACAAGATGGGATCCTCAGAGGACCAGGCCTATCGCCTCCTTAATGACTACGCCAACGGCTTCATGGTGTCCCAGGTTCTCTTCGCCGCCTGCGAGCTGGGCGTGTTTGACCTTCTCGCCGAGGCCCCAGGGCCCCTGGACGTGGCGGCAGTGGCT
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSU11293.1 CAT U11293 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTACACTAAGTGCCTCTTTGCATAGCACCAGTCCCCACCCGCACGCTCTCTGGACCACTACAGCTGGACGGGCAATGGCGGGTCGGGGAGGCGCACGACGACCCAATGGACCAGCTGCTGGGAACAAGATCTGTCAATTTAAGCTGGTTCTGCTGGGGGAGTCTGCGGTAGGCAAATCCAGCCTCGTCCTCCGCTTTGTCAAGGGACAGTTTCACGAGTACCAG
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU11700.1 CAT U11700 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTTGCTTTAGAGCCGAGCCGCGCCGCGCCGATGCCCTCACACTCTGCGCCTCCTCTCCCGGGACTTTAACACCACGCTCTCCTCCACCGACCAGGTGACCTTTTGCTCTGAGCCAGATCAGAGAAGAATTCGGTGTCCGTGCGGGACGATGCCTGAGCAGGAGAGACAGATCACAGCCAGAGAAGGGGCCAGTCGGAAAATCTTATCTAAGCTTTCTTTGCCTACCCGTGCCTGGGAACCAGCAATGAAGAAGAGTTTTGCTTTTGACAATGTTGGCTATGAAGGTGGTCTGGATGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSU11732.1 CAT U11732 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCTGATCTCTCTCGCTGTGAGACATGTCTGAGACTCCTGCTCAGTGTAGCATTAAGCAGGAACGAATTTCATATACACCTCCAGAGAGCCCAGTGCCGAGTTACGCTTCCTCGACGCCACTTCATGTTCCAGTGCCTCGAGCGCTCAGGATGGAGGAAGACTCGATCCGCCTG
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSU11870.1 CAT U11870 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGATCAAACCATTGCTGAAACTGAAGAGGACATGTCAAATATTACAGATCCACAGATGTGGGATTTTGATGATCTAAATTTCACTGGCATGCCACCTGCAGATGAAGATTACAGCCCCTGTATGCTAGAAACTGAGACACTCAACAAGTATGTTGTGATCATCGCCTATGCCCTAGTGTTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU12128.1 CAT U12128 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGTGTGAGGATGTTATTTACGCTCGAGTTTCTGTTCGGACTGTGCTGGATGCTTGCAGTGCCCACATTAGGAATAGCAATTGTGCACCCTCATTTTCCTACGTGAAACACTTGGTAAAACTGGTTCTGGGAAATCTTTCTGGGGTAATATGCACGTGTCACTAGCTGAGGCCCTGGAGGTTCGGGGTGGACCACTTCAGGAGGAAGAAATATGGGCTGTATTAAATCAAAGTGCTGAAAGTCTCCAAGAATTATTCAGAAAAGTAAGCCTAGCTGATCCTGCTGCCCTTGGCTTCATC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSU12134.1 CAT U12134 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGCCCGAGGCGCAGGTCAACCAGAATCAAGATGTCTGGGACTGAGGAAGCAATTCTTGGAGGACGTGACAGCCATCCTGCTGCTGGCGGCGGCTCAGTGTTATGCTTTGGACAGTGCCAGTACACAGCAGAAGAGTACCAGGCCATCCAGAAGGCCCTGAGGCAGAGGCTGGGCCCAGAA
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSU12170.1 CAT U12170 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTTTAGACACAAGCGAGAGGATCATGGCGGATGGCCCCAGGTGTAAGCGCAGAAAGCAGGCGAACCCGCGGCGCAATAACGTTACAAATTATAATACTGTGGTAGAAACAAATTCAGATTCAGATGATGAAGACAAACTGCATATTGTGGAAGAAGAAAGTGTTACAGATGCA
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU12206.1 CAT U12206 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGACTCTTTGTCTGAGAACTCTATATACGCAAACCTTTGGATGGCCACTAAATTTGTCACACAGTATGGTAACACGGTTGACTGAACCACAGCCATGAAAGTGAGCTTCAGCTCTCTGCTGTTGCACCATAGTCACTTGCCAACATAGATGGAACCGGCATCAGCTCATCTTCTCCTCAATGACATGATCGCGGGCCAGCATTGCCTGGAGGTGACTATATTCATCTGCTTCTCTACCTCGTTCTGTAGCTCCTTTAGCTTCTCAGCTTCTTCCTCCATCTCCCTGACGCTTGATAGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 HSU12387.1 CAT U12387 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGCAATGGCCGGCAACCAGCTGTAAGCGAGGCACGGAAGACATATGCTTGTGAGACAAAGGTGTCTCTGAAACTATGGATGGTACAAGAACTTCACTTGACATTGAAGAGTACTCGGATACTGAGGTACAGAAAAACCAAGTACTAACTCTGGAAGAATGGCAAGACAAGTGGGTGAACGGCAAGACTGCTTTTCATCAGGAACAAGGACATCAGCTATTAAAG
............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  262 HSU12596.1 CAT U12596 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCCGGCGGCACGGACGAGAAGCCGAGCGGCAAGGGGCGGCGGGATGCCGGGGACAAGGACAAAGAACTGGAGCTGTCTGAAGAGGATAAACAGCTTCAAGATGAACTGGTGATGCTCGTGGAACGACTAGGGGAGAAGGATACATCCCTGTATCGACCAGCGCTGGAGGAATTGCGAAGGCAGATTCGTTCTTCTACAACTTCCATGACTTCAGTGCCCAAGCCTCTCAAATTTCTGCGTCCACACTATGGCAAACTGAAG
................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSU12685.1 CAT U12685 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACGATTCCATAATGTACCACAACAGTAGTCAGAAGCGGCACTGGACCTTCTCCAGCGAGGAGCAGCTGGCAAGACTGCGGGCTGACGCCAACCGCAAATTCAGATGCAAAGCCGTGGCCAACGGGAAGGTTCTTCCGAATGATCCAGTCTTTCTTGAGCCT
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSU12707.1 CAT U12707 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCTCGCCAGAGAAGACAAGGGCAGAAAGCACCATGAGTGGGGGCCCAATGGGAGGAAGGCCCGGGGGCCGAGGAGCACCAGCGGTTCAGCAGAACATACCCTCCACCCTCCTCCAGGACCACGAGAACCAGCGACTCTTTGAGATGCTTGGACGAAAATGCTTGACGCTGGCCACTGCAGTT
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HSU12778.1 CAT U12778 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTCCTGCGCCGAGGATGGAGGGCCTGGCAGTGCGGTTGCTGCGCGGCAGCAGGCTGCTAAGAAGAAATTTCCTGACTTGTTTGTCTTCTTGGAAGATTCCTCCTCATGTCTCAAAATCTTCCCAGTCAGAAGCTCTACTCAATATAACAAATAATGGAATACAC
...............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  238 HSU13022.1 CAT U13022 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAGGGAGGGAACGATTTAAGGAGCGAATACTACTGGTAAACTAATGGAAGAAATCTGCTGCACCACTGGATATTGGGAGTGTGTGGCATGCATCCTCATCATCAGGAAACTCTAAAAAAGAACCGAGTGGTGCTAGCCAAACAGCTGTTGTTGAGCGAATTGTTAGAACATCTTCTGGAGAAGGACATCATCACCTTGGAAATGAGGGAGCTCATCCAGGCCAAAGTGGGCAGTTTC
........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU13044.1 CAT U13044 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTTCTAGTCGCGGGAGCTGCAGGTCTTACCCGGAGAGACGCTGCACGTGGAGCCCTCGCCGCTGCCGTTCTTCAGCCGGCCCTGGAGTGCGGGCGGGGGCGACAGGGCCGATTCCGGAGTGGGACTGATCCTTTGAAATACTCCAGCCATGACTAAAAGAGAAGCAGAGGAGCTGATAGAAATTGAGATTGATGGAACAGAGAAAGCAGAGTGCACAGAAGAAAGCATTGTAGAACAAACCTACGCGCCAGCTGAATGTGTAAGCCAGGCCATAGACATCAATGAACCAATAGGCAAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSU13261.1 CAT U13261 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTGTCTCATTCCCTCGCGCTCTCTCGGGCAACATGGCGGGTGTGGAGGAGGTAGCGGCCTCCGGGAGCCACCTGAATGGCGACCTGGATCCAGACGACAGGGAAGAAGGAGCTGCCTCTACGGCTGAGGAAGCAGCCAAGAAAAAAAGACGAAAGAAGAAGAAGAGCAAAGGGCCTTCTGCA
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HSU13395.1 CAT U13395 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCTTGGCCTGCAGGAACATGGCAAGGGCGAGTGAAGCAGTGTCACGCATTTTAGAAGAATGGCATAAAGCCAAGGTAGAAGCAATGACCCTGGACCTCGCTCTGCTCCGTAGCGTGCAGCATTTTGCTGAAGCATTCAAGGCCAAGAATGTGCCTCTTCATGTGCTT
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU13666.1 CAT U13666 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAATAATACTATGTCTGGTCCATAACCTGAAATATTTTTATCTTCACGTTCCTTATCATTCACTGAACTTTTATTTTTCTTTTAAAATTTTTTCCTTTCTTTTTAAATTTGCTTCTACAGATTTCTTCATTCTCCATTTAGCAAGGTCATGGAAGATTTGGAGGAAACATTATTTGAAGAATTTGAAAACTATTCCTATGACCTAGACTATTACTCTCTGGAGTCTGATTTGGAGGAGAAAGTCCAGCTGGGAGTTGTTCACTGGGTCTCCCTGGTGTTATATTGTTTGGCTTTTGTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 HSU13695.1 CAT U13695 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGTGGCTGCTTGCGGCTAGTGGATGGTAATTGCCTGCCTCGCGCTAGCAGCAAGCTGCTCTGTTAAAAGCGAAAATGAAACAATTGCCTGCGGCAACAGTTCGACTCCTTTCAAGTTCTCAGATCATCACTTCGGTGGTCAGTGTTGTAAAAGAGCTTATTGAAAACTCCTTGGATGCTGGTGCCACAAGCGTAGATGTTAAACTGGAGAACTATGGATTTGAT
................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HSU13738.1 CAT U13738 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCAGGAATTCGGCACGAGGGGTGCTATTGTGAGGCGGTTGTAGAAGTTAATAAAGGTATCCATGGAGAACACTGAAAACTCAGTGGATTCAAAATCCATTAAAAATTTGGAACCAAAGATCATACATGGAAGCGAATCAATGGACTCTGGAATATCCCTGGACAACAGTTATAAAATGGATTATCCTGAGATGGGTTTATGTATAATAATT
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU13948.1 CAT U13948 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCGTTAGCGGCCGGGTGGAGGTGGGGAGGGAAGACGCTGAGGAGGAGGAGGAGGCGGAGGAGGCGGTGGAGGGGAGGTGGGGGGAATCAGCAAGGACATGGCTCCTGACTCCTGTGCGGAACGTGAGTGACTGAGCGGCAAAGCCCGAATGGTCTCTAGCGACCGGCCCGTGTCACTGGAGGACGAGGTCTCCCATAGTATGAAGGAGATGATTGGAGGCTGTTGCGTTTGCTCAGACGAGAGAGGCTGGGCCGAGAACCCGCTGGTTTATTGCGACGGGCACGGCTGCAGCGTCGCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  200 HSU13989.1 CAT U13989 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGTTAGAAAGCAGGATAAAGTCGGTATTCTCGGGGAACGTGCGGGCACCATGCGTCCCCACCTGTCGCCGCCGCTGCAGCAGCTACTACTGCCGGTGCTGCTCGCCTGCGCCGCGCACTCGACTGGAGCCCTTCCCCGACTATGTGACGTGCTACAAGTGCTGTGGGAAGAGCAAGACCAGTGCCTGCAGGAACTCTCC
..................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  291 HSU14193.1 CAT U14193 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGCTGGAGAGGTGGTCGGAGAAGTAGGAACCTCCTGCCGGGCTCGTGGCGGCTTCTGTCCGCTCCGCGGAGGGAAGCGCCTTCCCCACAGGACATCAATGCAAGCTTGAATAAGAAAAACAAATTCTTCCTCCTAAGCCATGGCATATCAGTTATACAGAAATACTACTTTGGGAAACAGTCTTCAGGAGAGCCTAGATGAGCTCATACAGTCTCAACAGATCACCCCCCAACTTGCCCTTCAAGTTCTACTTCAGTTTGATAAGGCTATAAATGCAGCACTGGCTCAG
.............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU14391.1 CAT U14391 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCATTGGCTCCTGTGAGTGCTTGGGTGTTCGGGAGCCTGTTTTTGGCGGAGGGGAACCAACTTTTGAAGTTCGCCCAGAAGACTGCGTTCCAGCCCCAGTTCCCCGGCAGCGGGACCCGGCGAAGACGCGACCGCGGCGCGAGTCACCATGGGAAGCAAAGGTGTCTACCAGTACCACTGGCAAAGCCACAATGTCAAGCACAGTGGTGTGGACGACATGGTGCTACTGTCCAAGATCACAGAGAACTCCATCGTGGAGAATCTGAAGAAGAGATACATGGATGACTACATTTTTACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSU14510.1 CAT U14510 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGCAGCACCCTGGGCCACGCCGATGACTACTGCAAACTGTGGCGCCCACGACGAGCTCGACTTCAAACTCGTCTTTGGCGAGGACGGGGCGCCGGCGCCGCCGCCCCCGGGCTCGCGGCCTGCAGATCTTGAGCCAGATGATTGTGCATCCATTTACATCTTTAATGTAGAT
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU14575.1 CAT U14575 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCGGATTTCTACCCTTACCATTGAGGAGGGAAATCTGGACATTCAAAGACCAAAGAGGAAGAGGAAGAACTCACGGGTGACATTCAGTGAGGATGATGAGATCATCAACCCAGAGGATGTGGATCCCTCAGTTGGTCGATTCAGGAACATGGTGCAAACTGCAGTGGTCCCAGTCAAGAAGAAGCGTGTGGAGGGCCCTGGCTCCCTGGGCCTGGAGGAATCAGGGAGCAGGCGCATGCAGAACTTTGCCTTCAGCGGAGGACTCTACGGGGGCCTGCCCCCCACACACAGTGAAGCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  224 HSU14588.1 CAT U14588 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAAGTTGCGGGGCATAGACGAGCGCCCCGGGACGCAGCTAGCGCGACCCTGAGCCGGCGCCCGTGGTCCGGCCATGGACGACCTCGACGCCCTGCTGGCGGACTTGGAGTCTACCACCTCCCACATCTCCAAACGGCCTGTGTTCTTGTCGGAGGAGACCCCCTACTCATACCCAACTGGAAACCACACATACCAGGAGATTGCCGTGCCACCCCCCGTCCCC
..........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU14747.1 CAT U14747 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCCAGAGCTCCAGAGAAAAAGAGAGCGAGAAAGAACCACACACAGAGACGGCTTAAGCGTTTACCCGAATTAAATATATATTTTTAAAAAGAACTGTTGAGTTTTATCATTTTCGTTAAGTGACCGTGCGCAGCGCTGTAACTGCAGGATGGGGAAGCAGAATAGCAAACTGGCCCCTGAAGTGATGGAGGACCTGGTGAAGAGCACAGAGTTTAATGAGCATGAACTCAAGCAGTGGTACAAAGGATTTCTCAAGGACTGTCCAAGTGGGAGGCTAAATCTCGAGGAATTTCAGCAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSU14957.1 CAT U14957 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGGGGACATAGGAGGCGGCCATGGCGACCCCCGGCAACCTAGGGTCCTCTGTCCTGGCGAGCAAGACCAAGACCAAGAAGAAGCACTTCGTAGCGCAGAAAGTGAAGCTGTTTCGGGCCAGCGACCCGCTGCTCAGCGTCCTCATGTGGGGGGTAAACCACTCGATCAAT
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSU14966.1 CAT U14966 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCAGCGGACGCCGGTCTCTGTTCCGCAGATGGGGTTTGTTAAAGTTGTTAAGAATAAGGCCTACTTTAAGAGATACCAAGTGAAATTTAGAAGACGACGAGAGGGTAAAACTGATTATTATGCTCGGAAACGCTTGGTGATACAAGATAAAAATAAATACAACACACCCAAATACAGG
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 HSU14968.1 CAT U14968 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGTCTGGGCTGCCAACATGCCATCCAGACTGAGGAAGACCCGGAAACTTAGGGGCCACGTGAGCCACGGCCACGGCCGCATAGGCAAGCACCGGAAGCACCCCGGCGGCCGCGGTAATGCTGGTGGTCTGCATCACCACCGGATCAACTTCGACAAATACCACCCA
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  187 HSU14970.1 CAT U14970 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCGAGTGACAGAGACGCTCAGGCTGTGTTCTCAGGATGACCGAGTGGGAGACAGCAGCACCAGCGGTGGCAGAGACCCCAGACATCAAGCTCTTTGGGAAGTGGAGCACCGATGATGTGCAGATCAATGACATTTCCCTGCAGGATTACATTGCAGTGAAGGAGAAGTATGCCAAGTACCTCCCT
.....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 HSU14972.1 CAT U14972 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTGCAGCCGCAGAGATGTTGATGCCTAAGAAGAACCGGATTGCCATCTATGAACTCCTTTTTAAGGAGGGAGTCATGGTGGCCAAGAAGGATGTCCACATGCCTAAGCACCCGGAGCTGGCAGACAAGAATGTGCCCAACCTTCATGTCATGAAGGCCATGCAG
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  237 HSU15009.1 CAT U15009 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTTGACTCACGCCTTCGCCGTAGCATCTTTCGCAGCGGACCGAAGAGAAGAAAAGTAGGCCAGAGCCGAACTCTCTTCCTGCCAAGATGTCTATTGGTGTGCCGATTAAAGTACTGCATGAGGCCGAGGGCCACATTGTGACATGTGAGACGAACACCGGTGAGGTATATCGGGGGAAGCTCATTGAAGCAGAGGACAACATGAACTGCCAGATGTCCAACATCACAGTCACATAC
.......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU15128.1 CAT U15128 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCCCGGGATGAGTTAGCGAGGGCAGCCGCGGGGGCCAGTTCCGACCGTGACAGGCCAAGGCGACGGCCGCCGCCCGCCCGCCCCTTCCGTGCAGAAGCAGCTGCTCCTTTCCGCGCCCGCCCGCCTGCGCTCCCGGCCCTGGAGACCATGAGGTTCCGCATCTACAAACGGAAGGTGCTAATCCTGACGCTCGTGGTGGCCGCCTGCGGCTTCGTCCTCTGGAGCAGCAATGGGCGACAAAGGAAGAACGAGGCCCTCGCCCCACCGTTGCTGGACGCCGAACCCGCGCGGGGTGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HSU15172.1 CAT U15172 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTCCCCAACATGGCGGCTCCCCAAGACGTCCACGTCCGGATCTGTAACCAAGAGATTGTCAAATTTGACCTGGAGGTGAAGGCGCTTATTCAGGATATCCGTGATTGTTCAGGACCCTTAAGTGCTCTTACTGAACTGAATACTAAAGTAAAAGAGAAA
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU15173.1 CAT U15173 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTCGGCCCTGCTTTTTGCGACCTGCCGTCAGCCCCACGTCGCCGGCCTGGAGGGGCGAAGAGGACGAGGGGCGCAAGGCTTCCTCCGGGGACATTGGCTCCCTGGATTATCAAGCAGTTTGTAGTTGACATTGAATCCAGGCTGAGGATGGAAGGTGTGGAACTTAAAGAAGAATGGCAAGATGAAGATTTTCCGATACCTTTACCAGAAGATGATAGTATTGAAGCAGATATACTAGCTATAACTGGACCAGAGGACCAGCCTGGCTCACTAGAAGTTAATGGAAATAAAGTGAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HSU15174.1 CAT U15174 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCACCGCCCGCAGCTGAAGCACATCCGCAGCCCGGCGCGACTCCGATCGCCGCAGTTGCCCTCTGGCGCCATGTCCGAGAACGGAGCGCCCGGGATGCAGGAGGAGAGCCTGCAGGGCTCCTGGGTAGAACTGCACTTCAGCAATAATGGGAACGGGGGCAGCGTTCCAGCCTCGGTTTCTATTTATAATGGAGACATGGAAAAAATACTGCTGGACGCA
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU15460.1 CAT U15460 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCAGAGGTGGCTACAGGGCAGGCAGAGGAGGCACCTGTAGGGGGTGGTGGGCTGGTGGCCCAGGAGAAGTCAGGAAGGGAGCCCAGCTGGTGACAAGAGAGCCCAGAGGTGCCTGGGGCTGAGTGTGAGAGCCCGGAAGATTTCAGCCATGCCTCACAGCTCCGACAGCAGTGACTCCAGCTTCAGCCGCTCTCCTCCCCCTGGCAAACAGGACTCATCTGATGATGTGAGAAGAGTTCAGAGGAGGGAGAAAAATCGTATTGCCGCCCAGAAGAGCCGACAGAGGCAGACACAGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSU15552.1 CAT U15552 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGCGAGGGAGCCGGAAAGATGGTGGTTACCAGATCTGCACGGGCTAAGGCCAGCATCCAAGCCGCGTCGGCTGAAAGTTCCGGGCAAAAGAGTTTTGCTGCTAATGGGATTCAAGCGCATCCAGAAAGTAGTACTGGATCTGATGCCCGAACTACTGATGAATCACAG
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSU15590.1 CAT U15590 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATGCAGCATCAGCATCTTATAGTAGTTGAACATGTCGCCATCCAGGCCGCCCATCACATCCACAAACTCTGTGGTCAGCTTAAAGGCTGACGTCTCAAAGCCCAGATTTCGGGGTGAGCTGGAGAGGATGAAGCCAAAGTCGATGTGGATGATGTGGCCTTCTGCGTCCAAAAGGATATTC
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  272 HSU15655.1 CAT U15655 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGAGAGGCGAGGCCGGGTGAGGCGGCGAGGGCGGCCCGACGGGCGCGGGACGGGACGGGGCAGCGAGGGCGCCGGGAGCCGCGGCCCGGAATCGGGGCGCTTCGCCCCGGGCCCCCCAGCATGAAGACCCCGGCGGACACAGGGTTTGCCTTCCCGGATTGGGCCTACAAGCCAGAGTCGTCCCCTGGCTCAAGGCAGATCCAGCTGTGGCACTTTATCCTGGAGCTGCTGCGGAAGGAGGAGTACCAGGGCGTCATTGCCTGGCAGGGG
..........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 HSU15782.1 CAT U15782 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGATTGGTGTTGGCGGTCTGGCTCAGCTGGGCAGGGGGTAACTTTACTGATTTGGGGGTGGTTTTTAGTTTAATTTTTCTTTTCTAGCTTCCCATCGACGGTCAGTGCGCACGTTGTAATCAGCTGAGGCCATGTCAGGAGACGGAGCCACGGAGCAGGCAGCTGAGTATGTCCCAGAGAAGGTGAAGAAAGCGGAAAAGAAATTAGAAGAGAATCCATATGACCTTGATGCTTGGAGCATTCTCATTCGAGAGGCACAGAATCAACCTATAGACAAAGCA
...................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU15979.1 CAT U15979 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGCCCGGTGCAGCCCGGTGCAGCCCTGGCTTTCCCCTCGCTGCGGCCCGTGCCCCCTTTCGCGTCCGCAACCAGAAGCCCAGTGCGGCGCCAGGAGCCGGACCCGCGCCCGCACCGCTCCCGGGACCGCGACCCCGGCCGCCCAGAGATGACCGCGACCGAAGCCCTCCTGCGCGTCCTCTTGCTCCTGCTGGCTTTCGGCCACAGCACCTATGGGGCTGAATGCTTCCCGGCCTGCAACCCCCAAAATGGATTCTGCGAGGATGACAATGTTTGCAGGTGCCAGCCTGGCTGGCAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  209 HSU16028.1 CAT U16028 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGGCAGTTTATTATTTTTAGAAGAGGCATATGAAGTGTGTAGGAGTAAGGGGTCCCAATGTCTACAGCTTATTTTCAAATGATGCAGCAGGCAGTACCTTCACCAACCTCAAGTACTGTAATCACCCAGGCACCATCCTCTAACAGGCCAATTCTCCCTGTACCAGGCCCATTTCCTCTTCTGTTACATCTTCCTAATGGACAAACC
...........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU16031.1 CAT U16031 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGTGGTGGTGGTGGAAGGGGGGAGGTGCTAGCAGGGCCAGCCTTGAACTCGCTGGACAGAGCTACAGACCTATGGGGCCTGGAAGTGCCCGCTGAGAAAGGGAGAAGACAGCAGAGGGGTTGCCGAGGCAACCTCCAAGTCCCAGATCATGTCTCTGTGGGGTCTGGTCTCCAAGATGCCCCCAGAAAAAGTGCAGCGGCTCTATGTCGACTTTCCCCAACACCTGCGGCATCTTCTGGGTGACTGGCTGGAGAGCCAGCCCTGGGAGTTCCTGGTCGGCTCCGACGCCTTCTGCTGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HSU16127.1 CAT U16127 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCGGCGGCGCCCAACGATGACCGCTCCCTGGCGGCGCCTCCGGAGTCTGGTTTGGGAATACTGGGCCGGGCTCCTCGTGTGCGCCTTCTGGATCCCGGACTCGCGCGGGATGCCCCACGTCATCCGGATCGGAGGAATCTTCGAGTATGCGGACGGCCCCAACGCC
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU16258.1 CAT U16258 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGATGCCGGACTCGAACTCGTCCGCTTCTCGCCATTGGGCTTCACGATCTTGGCGCTCGAACTGAACATGGCTTCTCCTTTGAGAAGAGCTTGGCTATTGTGGATGAGGAGCTGGAGGGGACACTGGCGCAGGGAGAGCTGAATGAGATGAGGACCCGCCTCTATCTCAACCTGGGCCTCACCTTTGAGAGCCTGCAGCAGACAGCCCTGTGCAACGATTACTTCAGGAAGAGCATCTTCCTTGCGGACGAGAACCACCTTTACGAGGACCTATTCCGCGCCCGCTACAACCTGGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU16261.1 CAT U16261 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGCCTCCAGGCAGCCAGCCCTCAAGCATCACTTACAGGACCAGAGGGACAAGACATGACTGTGATGAGGAGCTGCTTTCGCCAATTTAACACCAAGAAGAATTGAGGCTGCTTGGGAGGAAGGCCAGGAGGAACACGAGACTGAGAGATGAATTTTCAACAGAGGCTGCAAAGCCTGTGGACTTTAGCCAGACCCTTCTGCCCTCCTTTGCTGGCGACAGCCTCTCAAATGCAGATGGTTGTGCTCCCTTGCCTGGGTTTTACCCTGCTTCTCTGGAGCCAGGTATCAGGGGCCCAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU16861.1 CAT U16861 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCACAAGGCTCCCCAGAGACACCCATCTCTCCTCATTTTTTTGGTGTGTGTGTCTTCACCGAACATTCAAAACTGTTTCTCCAAAGCGTTTTGCAAAAACTCAGACTGTTTTCCAAAGCCAGAAGCACTGGAGTCCCCAGCAGAAGCAATGGGCAGTGTGCGAACCAATCGCTACAGCATCGTCTCTTCAGAAGAAGACGGTATGAAGTTGGCCACCATGGCAGTTGCAAATGGCTTTGGGAACGGGAAGAGTAAAGTCCACACCCGACAACAGTGCAGGAGCCGCTTTGTGAAGAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  290 HSU16957.1 CAT U16957 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGATCCGCGCAGAATTCAAAGCATTCTGCAGCCTGAATTTTGAAGGAGTGTGTTTAGGCACTAAGCAAGCTGATTTATGATAACTGCTTTAAACTTCAACAACCAAAGGCATAAGAACTAGGAGCTGCTGACATTTCAATATGAAGGGCAACTCCACCCTTGCCACTACTAGCAAAAACATTACCAGCGGTCTTCACTTCGGGCTTGTGAACATCTCTGGCAACAATGAGTCTACCTTGAACTGTTCACAGAAACCATCAGATAAGCATTTAGATGCAATTCCTATTCTT
............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSU16997.1 CAT U16997 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCTGGGCCCTGCTCCCTGCCCTCCTGGGCAGCCAGGGCAGCCAGGACGGCACCAAGGGAGCTGCCCCATGGACAGGGCCCCACAGAGACAGCACCGAGCCTCACGGGAGCTGCTGGCTGCAAAGAAGACCCACACCTCACAAATTGAAGTGATCCCTTGCAAAATCTGTGGGGACAAGTCGTCTGGGATCCACTACGGGGTTATCACCTGTGAGGGG
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU17032.1 CAT U17032 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGCCGCTGTTTCTGCACAGAAATGAGGGAAATACAAAGAACCAAATACAGTTCTAAATTTGGGATCTGTATTTTGAGATGATTTTATTTTCAGAATGAGAAGCATATCTGGTTACCTTTATGAATGTAGAGACATGAGAAGAGAGTTATGATGGCAAAAAACAAAGAGCCTCGTCCCCCATCCTATACCATCAGTATAGTTGGACTCTCTGGGACTGAAAAAGACAAAGGTAACTGTGGAGTTGGAAAGTCTTGTTTGTGCAATAGATTTGTACGCTCAAAAGCAGATGAATATTAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 HSU17278.1 CAT U17278 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAAGCCAACGGGCGGATGGTTATTCCCGGAGGTATTGATGTCAACACGTACCTGCAGAAGCCCTCCCAGGGGATGACTGCGGCTGATGACTTCTTCCAAGGGACCAGGGCGGCACTGGTGGGCGGGACCACGATGATCATTGACCATGTTGTTCCTGAACCTGGG
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HSU17279.1 CAT U17279 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAAGTCCCCTTCCCGGCAGTTTTTGCCTTAAAGCTGCCCTCTTGAAATTAATTTTTTCCCAGGAGAGAGATGTCTTATCAGGGGAAGAAAAATATTCCACGCATCACGAGCGATCGTCTTCTGATCAAAGGAGGTAAAATTGTTAATGATGACCAGTCGTTCTATGCAGACATATACATGGAAGATGGGTTGATCAAGCAAATAGGAGAAAATCTGATT
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HSU17474.1 CAT U17474 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCCTGGGGAGGAAAGGATTACAAAGGAGCATCCCTGATTCTCAGCGATGTGCAACGGAAGGTCCTCTATGTGATGGAGCTGCTGCAAAACCAGGAGGAGGGCCACGCCTGCTTCAGCTCCATCTCGGAGTTCCTGCTCACCCACCCTGTGCTGAGCTTTGGTATCCAGGTTGTGAGTCGCTGCCGGCTACGGCACACTGAGGTGCTGCCTGCCGAAGAGGAA
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU17714.1 CAT U17714 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGCTCTCTTGATGAGAAGGTCAGAGGTACACTGGTTGTATTATTGCGACATCCATAAGGTGATCTAGGTTGCTTTTCCTTCAGCAAGGGCTTTATTTATCAGAAGGACATTACGCTTGACCTCCAAATTTGGCTGACAATTTACTGATGAGATTCATAACCTTTGGGTTGCTCTGGTATTTTGACATATTTTGCTGGGTTCTGAGCCACATCCTGGAAAGCCACCATAACTTCTGGATCCTGCATGGCTGCAAGAACCTCTGGATCACTAAGAATTTCATTGAGTCCAGGCATTCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HSU17894.1 CAT U17894 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCACCAGCGCCCCGGGCCTCCATCTCCCAGCTAACGTGTCCCGTTTTCCTCCCCTGACAGCCATGCTGGTCGTTCAGATGCCTTTCTCCTTTCCCATGGCCCACTTCATCCTCTTTGTCTTTACGGTTTCCACTATATTTCACGTTCAGCAGCGGCTAGCGAAGATTCAAGCCATGTGGGAGTTACCGGTGCAGATACCAGTGCTAGCCTCA
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU17970.1 CAT U17970 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCACTCCCAGTGCCCCACAAGGGCGTCGCTTCCTAAGTCTCTGTGAATTTGTTGGTCAGTGGACGATTCTCGTGTCTCCTCCTGTGTGGGGCCTTGGGGTAGCCAGGGCAGGCCGGGCCTCCGGTGGCCAAGGTCTCGGAGGCCAGGATGCCTGCCCTGGCATGCCTCCGGAGGCTGTGTCGGCACGTGTCCCCGCAGGCTGTCCTTTTCCTGCTGTTCATCTTCTGCCTGTTCAGCGTTTTCATCTCGGCCTACTACCTATATGGCTGGAAGCGAGGCCTGGAGCCCTCGGCGGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU18062.1 CAT U18062 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATAGACGCTTAGCTGCTGATCTACAGAGAACTTCTTGTAATTAAAAGATTTCAATTCATAGCAAACTGGTGTTTTAAACTATTGCAGTAGCTGGAACTTTTTAGTGTAACCAGCATTTATTGGAGAAGTGAATCACAAGGAAATAAAGATGAGTAAAAGCAAAGATGATGCTCCTCACGAACTGGAGAGCCAGTTTATCTTACGTCTGCCTCCAGAATATGCCTCTACTGTGAGAAGGGCAGTACAGTCTGGTCATGTCAACCTCAAGGACAGACTGACAATTGAGTTACATCCTGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 HSU18121.1 CAT U18121 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGTCGTGCCGCCGGCGGGTCGGGCCGGGCAATGCCTCGCGGGCGCAATGAATCCGCGGCAGGGGTATTCCCTCAGCGGATACTACACCCATCCATTTCAAGGCTATGAGCACAGACAGCTCAGATACCAGCAGCCTGGGCCAGGATCTTCCCCCAGTAGTTTCCTGCTTAAGCAAATAGAATTTCTCAAGGGGCAG
...............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HSU18242.1 CAT U18242 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCACTGCCACCCCTCCCAGACTGTGGACGGGAGGATGGAGTCGATGGCCGTCGCTACCGACGGCGGGGAGAGGCCGGGGGTCCCAGCGGGCTCAGGTCTGTCGGCTTCCCAGCGTCGGGCGGAGCTGCGTCGGAGAAAGCTGCTCATGAACTCGGAACAGCGCATCAACCGGATCATGGGCTTT
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSU18291.1 CAT U18291 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGTGAGGCCGGGCCCGCGCCGCCATGAACCTAGAGCGGCTGCGGAAGCGCGTCCGGCAGTACCTCGACCAGCAACAGTATCAAAGTGCTCTATTTTGGGCAGATAAAGTAGCTTCACTCTCTCGTGAACCCCAGGACATCTATTGGTTGGCTCAGTGTCTTTACCTGACAGCA
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU18300.1 CAT U18300 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGGCATGTTTGGCGGGAAGTTGGCTTAGCTCGGCTACCTGTGGCCCCGCAGTTTTGTAGTCCCCGCCTTGTTTCTCCCCAGAGGCCTCTCAATCCTCCCTCCATGATCTTCGCATAGAGCACAGTACCCCTTACACAGGAGGACGCGATGGCTCCCAAGAAACGCCCAGAAACCCAGAAGACCTCCGAGATTGTATTACGCCCCAGGAACAAGAGGAGCAGGAGTCCCCTGGAGCTGGAGCCCGAGGCCAAGAAGCTCTGTGCGAAGGGCTCCGGTCCTAGCAGAAGATGTGACTCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSU18423.1 CAT U18423 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGCCCCACGCTGCGCATCCGCGGGTTTGCTATGGCGATGAGCAGCGGCGGCAGTGGTGGCGGCGTCCCGGAGCAGGAGGATTCCGTGCTGTTCCGGCGCGGCACAGGCCAGAGCGATGATTCTGACATTTGGGATGATACAGCACTGATAAAAGCATATGATAAAGCTGTGGCTTCATTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  191 HSU18759.1 CAT U18759 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCAAAATCGGGCGTTGGGCTTTGCCGGGTGCTTCAGATCAATGGATGAGTTCCACCCGTTCATCGAGGCACTGCTGCCTCACGTCCGCGCTTTCTCCTACACCTGGTTCAACCTGCAGGCGCGGAAGCGCAAGTACTTCAAGAAGCATGAAAAGCGGATGTCGAAGGACGAGGAGCGGGCGGTGAAGGAC
.........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSU18985.1 CAT U18985 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTTTTACTTTTGACGACCACCATGACTGAGATCACTGCTGAAGGAAATGCATCTACAACCACAACTGTGATAGACAGCAAAAATGGATCTGTGCCCAAATCCCCCGGAAAAGTGCTGAAGAGGACAGTCACAGAAGACATAGTGACGACGTTCAGCTCCCCTGCAGCCTGG
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  198 HSU19142.1 CAT U19142 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCCGTCCGGACTCTTTTTCCTCTACTGAGATTCATCTGTGTGAAATATGAGTTGGCGAGGAAGATCGACCTATCGGCCTAGACCAAGACGCTACGTAGAGCCTCCTGAAATGATTGGGCCTATGCGGCCCGAGCAGTTCAGTGATGAAGTGGAACCAGCAACACCTGAAGAAGGGGAACCAGCAACTCAACGTCAG
................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU19178.1 CAT U19178 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGCTGAATTCCTGCCAGACCCCTCAGCTTTGCAGAATCTTGCCTCCTGGAATCCTTCAAATCCTGAATGTCTCTTACTTGTGGTGAAGGAACTTGTGCAACAATATCACCAATTCCAATGTAGCCGCCTCCAGGAGAGCTCCCGCCTCATGTTTGAATACCAGACATTACTGGAGGAGCCACAGTATGGAGAGAACATGGAAATTTATGCTGGGAAAAAAAACAACTGGACTGGTGAATTTTCAGCTCGTTTCCTTTTGAAGCTGCCCGTAGATTTCAGCAATATCCCCACATACCTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  287 HSU19252.1 CAT U19252 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGCGCAACCGGCTCCGGAGCTGCCTGGCGCGGCCGGGCGGGCGGCGCCGCTCAGGCTCGGGCTCCGGCTGGGCCCGGCGCGGCCTCGGGGCTGCCCATGGGGCGCGGGGGGCCGGGCCGGTGACGCCGGACGCCCATGGACGCCTCTGAGGAGCCGCTGCCGCCGGTGATCTACACCATGGAGAACAAGCCCATCGTCACCTGTGCTGGAGATCAGAATTTATTTACCTCTGTTTATCCAACGCTCTCTCAGCAGCTTCCAAGAGAACCAATGGAATGGAGAAGG
.........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSU19556.1 CAT U19556 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGGAGTTCCAGATCACATCGAGTTCACCATGAATTCACTCAGTGAAGCCAACACCAAGTTCATGTTCGACCTGTTCCAACAGTTCAGAAAATCAAAAGAGAACAACATCTTCTATTCCCCTATCAGCATCACATCAGCATTAGGGATGGTCCTCTTAGGAGCCAAAGACAACACTGCA
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  191 HSU19718.1 CAT U19718 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGTCCTCTCTGACACCACCCCGGCCTGCCTCTTTGTTGCCATGAGAGCTGCCTACCTCTTCCTGCTATTCCTGCCTGCAGGCTTGCTGGCTCAGGGCCAGTATGATCTGGACCCGCTGCCGCCGTTCCCTGACCACGTCCAGTACACCCACTATAGCGACCAGATCGACAACCCAGACTACTATGATTAT
.........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HSU19765.1 CAT U19765 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGACTGCAGCCATGAGCAGCAATGAGTGCTTCAAGTGTGGACGATCTGGCCACTGGGCCCGGGAATGTCCTACTGGTGGAGGCCGTGGTCGTGGAATGAGAAGCCGTGGCAGAGGTGGTTTTACCTCGGATAGAGGTTTCCAGTTTGTTTCCTCGTCTCTT
MMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU19906.1 CAT U19906 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACTGGAGGGATCGCAGAGCCCGGCAAGCTGCGAGCGCGCCAAAGACCCTGCGCTTCGGACGAGGAGCCCAAGTCCTCCGAGACGGGGAGGGAGCGCGCCGCGAGGGCTGGAGCTCCGAAGAGGGCCGAGTAGGAGCTGCATGGACAGCATGCGTCTCTCCGCCGGTCCCGACGCGGGGCCCTCGGGCAACTCCAGCCCATGGTGGCCTCTGGCCACCGGCGCTGGCAACACAAGCCGGGAGGCCGAAGCCCTCGGGGAGGGCAACGGCCCACCGAGGGACGTGCGCAACGAGGAGCTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSU19948.1 CAT U19948 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCAGTACAGGCAGAAGCTGGCGGCTCATGGCTTCGTGCCCATGGGGTCAGGAACAGGGAGCGAGGAGCCCCTCGGAGGAGCCTCCAGAGGAGGAAATCCCCAAGGAGGATGGGATCTTGGTGCTGAGCCGCCACACCCTGGGCCTGGCCCTGCGGGAGCACCCTGCCCTGCTGGTG
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  188 HSU20166.1 CAT U20166 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAACGTGAACAGGCTTGAAGTATGGCATGTTGCAAAGATGGTTTCTGCCAAGAAGGTACCCGCGATCGCTCTGTCCGCCGGGGTCAGTTTCGCCCTCCTGCGCTTCCTGTGCCTGGCGGTTTGTTTAAACGAATCCCCAGGACAGAACCAAAAGGAGGAGAAATTGTGCACAGAAAATTTCACCCGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU20230.1 CAT U20230 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGTTGGGCATGACCAGAGAGAAGCGTGGGGAAGAGTGGGCTGAGGGACTCCACTAGAGGCTGTCCATCTGGATTCCCTGCCTCCCTAGGAGCCCAACAGAGCAAAGCAAGTGGGCACAAGGAGTATGGTTCTAACGTGATTGGGGTCATGAAGACGTTGCTGTTGGACTTGGCTTTGTGGTCACTGCTCTTCCAGCCCGGGTGGCTGTCCTTTAGTTCCCAGGTGAGTCAGAACTGCCACAATGGCAGCTATGAAATCAGCGTCCTGATGATGGGCAACTCAGCCTTTGCAGAGCCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU20240.1 CAT U20240 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGGGCCGCTCGGAGTGGAGGCCGCCTGGGGGCAGGCGGGCTAGAGGAGCAGGTACATGTGAAGATTTTTTGGCAGCTTAGCGTGGAAACCATTGATCACCCTGCTCTCATTTCTACCTGTTCTGTGTTGGCAAGGGAGAGTGCCCAAATGAGCAAGATATCGCAGCAAAACAGCACTCCAGGGGTGAACGGAATTAGTGTTATCCATACCCAGGCACATGCCAGCGGCTTACAGCAGGTTCCTCAGCTGGTGCCTGCTGGCCCTGGGGGAGGAGGCAAAGCTGTGGCTCCCAGCAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSU20324.1 CAT U20324 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGTCCACACAGGCAGACTTGACCTTGACCAGATAGTCTTCAAGATGCCAAACTGGGGCGGAGGCGCAAAATGTGGAGCCTGTGAAAAGACCGTCTACCATGCAGAAGAAATCCAGTGCAATGGAAGGAGTTTCCACAAGACGTGTTTCCACTGCATGGCCTGCAGGAAGGCTCTTGACAGCACGACAGTCGCG
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU20362.1 CAT U20362 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCGGCCCCGGCGCGCCCGCGCGAGGACTGTGGGAGCGGCTTCCTTGGATTCCGCGCTTGGCAACGGCTCGGCGTCGCGCTTTGGCCAACCGCTGCGTCGTCCCTGGGCCCGAATAACTGTCGCCCGCTTCCCTCAGCGCGAGGTACAAATGATGCAAAATGTGCACCTGGCTCCAGAGACAGATGAAGATGATCTTTATTCCGGCTATAATGACTACAATCCAATCTATGATATCGAGGAATTGGAGAATGATGCAGCTTTTCAGCAAGCTGTGAGGACTAGTCATGGCAGAAGACCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU20657.1 CAT U20657 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTGCCGTGAGCGACCGGATGCGGAGACTCAGAAGTCCGAGCTTGGACCCTTAATGAGGACCACACTCCAACGCGGGGCCAGTGGTATCTTATTGACAGCCGGTGGTTCAAGCAGTGGAAGAAGTATGTGGGCTTTGACAGCTGGGACATGTACAATGTGGGTGAACATAACCTATTTCCTGGCCCAATAGACAACTCTGGGCTATTTTCAGATCCTGAGAGTCAGACCTTGAAAGAACACTTAATTGATGAATTGGACTATGTATTGGTCCCTACCGAGGCGTGGAATAAACTACTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  178 HSU20659.1 CAT U20659 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTCTGCCTGCCTACCTGGTCTGGGAAGATGTTCTACCATATCTCCCTAGAGCACGAAATCCTGCTGCACCCGCGCTACTTCGGCCCCAACTTGCTCAACACGGTGAAGCAGAAGCTCTTCACCGAGGTGGAGGGGACCTGCACAGGGAAGTATGGCTTTGTAATTGCTGTCACCACC
............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HSU20758.1 CAT U20758 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAACTCACTACCATGAGAATTGCAGTGATTTGCTTTTGCCTCCTAGGCATCACCTGTGCCATACCAGTTAAACAGGCTGATTCTGGAAGTTCTGAGGAAAAGCAGCTTTACAACAAATACCCAGATGCTGTGGCCACATGGCTAAACCCTGACCCATCTCAG
MMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU20896.1 CAT U20896 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGATCCTAGAGAAGTCTCAAATTGAAGCCATTGCTTCCTCGTTAGGGAACGCGAATCCCCTGAGCTGAAGGAGAAGGAAAAATGGATCCGCTTTCTTAAACCTTTCCAGAATTTGCCCCTAGAACCACTCCTATTCTTGACGCCCAGAATGGTCAGTGCCTCACAGAATGAGGTTCCTGCGGCGCACCCCTGGAAGAACTGGCCTACAGACGGTCTTCGCGTGGCTCTGGACGTTCTGAGCGAGGGCTCGATTTGGAGTCAAGAAAGCTCTGCAGGGACAGGTAGAGCTGACCGGTCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  198 HSU20938.1 CAT U20938 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACGCAAGGAGGGTTTGTCACTGGCAGACTCGAGACTGTAGGCACTGCCATGGCCCCTGTGCTCAGTAAGGACTCGGCGGACATCGAGAGTATCCTGGCTTTAAATCCTCGAACACAAACTCATGCAACTCTGTGTTCCACTTCGGCCAAGAAATTAGACAAGAAACATTGGAAAAGAAATCCTGATAAGAACTGCTTT
................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HSU20979.1 CAT U20979 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGTGCGGGGCGCCCGGCGCCAGGGGAGCCGCCACAGCCATGGATTGCAAAGATAGACCAGCTTTTCCAGTTAAGAAGTTAATACAAGCCCGTCTGCCGTTTAAGCGCCTGAATCTTGTCCCAAAGGGGAAAGCCGATGACATGTCAGACGATCAGGGTACTTCTGTGCAAAGTAAAAGCCCCGATTTA
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 HSU20980.1 CAT U20980 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTTGTCTTGAAGAAGTAGAACGGTGCCCGAGAAACGTTTTTCCCCTTCGAGACTCAGGAGGATGAAAGTCATCACTTGTGAAATAGCCTGGCACAACAAGGAGCCCGTGTACAGCCTGGACTTCCAGCATGGGACGGCTGGGAGGATCCACAGACTGGCGTCTGCCGGCGTGGACACCAATGTCAGGATCTGGAAGGTAGAAAAGGGACCA
..............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSU21090.1 CAT U21090 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGATGCGGCGCGCCGCGCGTTGAACCTCCTTGGCCTGGGCGAAGCTGTGTGGACCAAGCAAGTCAGGAGTGTGGCCATGTTTTCTGAGCAGGCTGCCCAGAGGGCCCACACTCTACTGTCCCCACCATCAGCCAACAATGCCACCTTTGCCCGGGTGCCAGTGGCAACCTACACCAACTCCTCACAACCCTTCCGGCTAGGAGAGCGCAGCTTTAGCCGGCAGTAT
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 HSU21128.1 CAT U21128 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGATTCTTGTCCATAGTGCATCTGCTTTAAGAATTAACGAAAGCAGTGTCAAGACAGTAAGGATTCAAACCATTTGCCAAAAATGAGTCTAAGTGCATTTACTCTCTTCCTGGCATTGATTGGTGGTACCAGTGGCCAGTACTATGATTATGATTTTCCCCTATCAATTTATGGGCAATCATCACCAAACTGTGCACCAGAATGTAACTGCCCTGAAAGCTACCCAAGTGCC
....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU21663.1 CAT U21663 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCCTTACACCTTAGCCTTTGGCTCCTTTGACCACTCGAAGCCCCACAGCGTGTTCCAGCGGACTTCACCAGCAGACCCAGAAGTGGTGGGTGAAACACTGCCTCTGTTCCTCCTTGAGCCTGTCGGGAGCTGCTGCCTGCCACCACCATGTCTGCTGCAAATCCTGAGACTCCAAACTCAACCATCTCCAGAGAGGCCAGCACCCAGTCTTCATCAGCTGCAGCTAGCCAAGGCTGGGTGTTACCAGAAGGCAAAATCGTGCCAAACACTGTTTTTGTTGGTGGAATTGATGCTAGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSU21936.1 CAT U21936 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACCTGCCAGGAGCACGTCCCGCCGGCAGTCGCAGGAGCCCTGGGAGCCGCCGCCATGGGAATGTCCAAATCACACAGTTTCTTTGGTTATCCCCTGAGCATCTTCTTCATCGTGGTCAATGAGTTTTGCGAAAGATTTTCCTACTATGGAATGCGAGCAATCCTGATTCTGTACTTCACAAATTTCATCAGCTGGGATGATAAC
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HSU21943.1 CAT U21943 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGACATATCAAGATTTAAAACATAAATAGCTTGGAACACCCTGAAGAGCAACATGGGAGAAACTGAGAAAAGAATTGAAACCCATAGAATAAGATGTCTTTCCAAGTTGAAGATGTTTCTGTTGGCAATAACATGTGCATTTGTATCCAAAACACTGTCTGGATCTTATATGAATTCCATGCTCACACAAATAGAGAGACAA
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU22055.1 CAT U22055 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCACCAACACCGACACCCACATTGACACCTCCAGTCCGGCCAGCCGCTCCACTCGTTGCCTTTGCATCTCCACACATGGCGTCCTCGCGCAGAGCGGCGGCTCCTCCGGGGGACCCGCGGTCCCCACCGTGCAGCGGGGCATCATCAAGATGGTCCTCTCAGGGTGCGCCATCATTGTCCGAGGTCAGCCTCGTGGTGGGCCTCCTCCTGAGCGGCAGATCAACCTCAGCAACATTCGTGCTGGAAATCTTGCTCGCCGGGCAGCCGCCACACAACCTGATGCAAAGGATACCCCTGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HSU22233.1 CAT U22233 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGCTCCGCACTGCTCACTCCCGCGCAGTGAGGTTGGCACAGCCACCGCTCTGTGGCTCGCTTGGTTCCCTTAGTCCCGAGCGCTCGCCCACTGCAGATTCCTTTCCCGTGCAGACATGGCCTCTGGCACCACCACCACCGCCGTGAAGATTGGAATAATTGGTGGAACAGGCCTGGATGATCCAGAAATTTTAGAAGGAAGAACTGAAAAATATGTGGATACTCCATTTGGCAAGCCATCTGATGCCTTAATTTTGGGGAAGATA
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HSU22386.1 CAT U22386 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGGGCGGCCGACGCGCCCGGCCGGGACCCAGCTGCCCGTATGACCGCGCCGGGCGCCGCCGGGCGCTGCCCTCCCACGACATGGCTGGGCTCCCTGCTGTTGTTGGTCTGTCTCCTGGCGAGCAGGAGTATCACCGAGGAGGTGTCGGAGTACTGTAGCCACATGATTGGGAGTGGACACCTGCAGTCT
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU22492.1 CAT U22492 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGCTGTGCCTAACAGACGGCTGGATCTCAAAGTCTCTGGTTGTTTTTCTTTCCTAGAATCCAGCCTAAGGAGGCCCCCAACCAGATACCCAACTCCAAGGCACCTCCCACCTGCCCAGGGCGCAAATCGTCAACGGTCCCAGCTACAATGCAGGCCGCTGGGCACCCAGAGCCCCTTGACAGCAGGGGCTCCTTCTCCCTCCCCACGATGGGTGCCAACGTCTCTCAGGACAATGGCACTGGCCACAATGCCACCTTCTCCGAGCCACTGCCGTTCCTCTATGTGCTCCTGCCCGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  250 HSU22512.1 CAT U22512 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTACCAGCATCGGGAACTTGATCTCAAAATAGCAATTAAGTCTTGTCGCCTAGAGCTAAGTACCAAAAACAGAGAACGATGGTGCCATGAAATCCAGATTATGAAGAAGTTGAACCATGCCAATGTTGTAAAGGCCTGTGATGTTCCTGAAGAATTGAATATTTTGATTCATGATGTGCCTCTTCTAGCAATGGAATACTGTTCTGGAGGAGATCTCCGAAAGCTGCTCAACAAACCAGAAAATTGTTGT
....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU22526.1 CAT U22526 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTGCCTACTGCTCATGGGTGTGGAGACTGATATTCTGGAAGACTGATAGGCAGATTTACTATTAACAAACACATAGTCTGTGGCCCAGCAAAGCCACCCCAATCCCTGCACAAGGGTAAAAGGCCAGCATTAGAGCACTGCAGCAGCAATGACGGAGGGCACGTGTCTGCGGCGCCGAGGGGGCCCCTACAAGACCGAGCCCGCCACCGACCTCGGCCGCTGGCGACTCAACTGCGAGAGGGGCCGGCAGACGTGGACCTACCTGCAGGACGAGCGCGCCGGCCGCGAGCAGACCGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU22680.1 CAT U22680 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCTTGGTCCACGACGGCCCCAGCACCCAACTTTACCACCCTCCCCCACCTCTCCCCCGAAACTCCAGCAACAAAGAAAAGTAGTCGGAGAAGGAGCGGCGACTCAGGGTCGCCCGCCCCTCCTCACCGAGGAAGGCCGAATACAGTTATGGCCACCCAGGTAATGGGGCAGTCTTCTGGAGGAGGAGGGCTGTTTACCAGCAGTGGCAACATTGGAATGGCCCTGCCTAACGACATGTATGACTTGCATGACCTTTCCAAAGCTGAACTGGCCGCACCTCAGCTTATTATGCTGGCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HSU22961.1 CAT U22961 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGTAGACGAGGGCCCCAATGGGCTGAAGCTCATCTCGGAAGTGATTGGGGAGCGCCTCGGCATCCCCATGAGTGTGCTGATGGGGGCCAACATTGCCAGCGAGGTGGCTGATGAGAAGTTCTGTGAGACAACCATTGGTGAGAGCCCCCTGGCACCTGCATACACAGTGCATCTAGTTGCATCCCCTCCCCAAACTGCCCCAACCCCACTTAGCCAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HSU22961.2 CAT U22961 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGCAAGGACCCGGCCCAGGACAACTCCTGAAAGAGCTGATGCAGACACCAAACTTCCGTATCACAGTGGTGCAAGAGGTGGACACTGTAGAGATCTGTGGAGCCTTAAAGGTGAGAGGGGCACAGAGGCAGCTATGGGGTGAGGAGAAGGCCCCAAAGGAGGTCTGGCTGAGCTCTGCAAGGCTGCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU23070.1 CAT U23070 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCGGCAGCGGCCCGAAACCCAGCCCCGCCGCTGACGGAGCCCGCCGCTCCGGGCAGGGCCCATGCCCTGCGCGCTCCGGGGGTCGTAGCTGCCGCCGAGCCGGGGCTCCGGAAGCCGGCGGGGGCGCCGCGGCCGTGCGGGGCGTCAATGGATCGCCACTCCAGCTACATCTTCATCTGGCTGCAGCTGGAGCTCTGCGCCATGGCCGTGCTGCTCACCAAAGGTGAAATTCGATGCTACTGTGATGCTGCCCACTGTGTAGCCACTGGTTATATGTGTAAATCTGAGCTCAGCGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU23143.1 CAT U23143 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAAACAGGCTGGCTGGACAACTGGCAGCTTGGTGTGGCCTTAGAAGCATGAGTGAGGGTGGCCGGGAGACGATTTGTCTGGACTGTTGTGATTTCACCCTGACTTTTCCTGCCTTCAGCCTCTGCAGAGATGTGGGCAGCTGGTCAGGATGGCCATTCGGGCTCAGCACAGCAACGCAGCCCAGACTCAGACTGGGGAAGCAAACAGGGGCTGGACAGGCCAGGAGAGCCTGTCGGACAGTGATCCTGAGATGTGGGAGTTGCTGCAGAGGGAGAAGGACAGGCAGTGTCGTGGCCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HSU23851.1 CAT U23851 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGGGGTGGAGCAGAGAAGTTTCTGTATTCAGCTGCCCAGGCAGAGGAGAATGGGGTCTCCACAGCCTGAAGAATGAAGACACGACAGAATAAAGACTCGATGTCAATGAGGAGTGGACGGAAGAAAGAGGCCCCTGGGCCCCGGGAAGAACTGAGATCGAGGGGCCGGGCCTCCCCTGGAGGGGTCAGCACGTCCAGCAGTGATGGCAAAGCTGAGAAGTCC
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSU23946.1 CAT U23946 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGGTCTCTCCTTGGGAAAAAATAAAATTTGAACCTTTTGGAGCTGTGTGCTAAATCTTCAGTGGGACAATGGGTTCAGACAAAAGAGTGAGTAGAACAGAGCGTAGTGGAAGATACGGTTCCATCATAGACAGGGATGACCGTGATGAGCGTGAATCCCGAAGCAGGCGGAGGGACTCAGATTACAAAAGATCTAGTGATGATCGGAGGGGTGATAGA
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HSU24074.1 CAT U24074 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGTCTGCACAGACAGCACCATGTCGCTCATGGTCGTCAGCATGGTGTGTGTTGGGTTCTTCTTGCTGCAGGGGGCCTGGCCACATGAGGGAGTCCACAGAAAACCTTCCCTCCTGGCCCACCCAGGTCCCCTGGTGAAATCAGAAGAGACAGTCATCCTGCAATGTTGG
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  257 HSU24105.1 CAT U24105 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGCGCTTCCGGAAACCGCGGGAGAGGGTCGCTGACGTGGAGGCGTCCGAAGGGCAGCAGGGTGTGTCGGGGCTCGGATTAAGACATCGGAGTCGGAGACCTGAGAGATGTTAACCAAATTCGAGACCAAGAGCGCGCGGGTCAAAGGGCTCAGCTTTCACCCCAAAAGACCTTGGATCCTGACTAGTTTACATAATGGGGTCATCCAGTTATGGGACTATCGGATGTGCACTCTCATTGACAAGTTTGATGAACAT
...........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU24152.1 CAT U24152 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCCCGCCACGGCAGCGACAGCGGGCAGGAGGGAGAAAGTGAAGGTTGGGCGACACTTGGCCTCACTCCCGGCTAGGCGCACCCACGGGGAGGAGAGGAGGAGCCGAGAGAGCTGAGCAGCGCGGAAGTAGCTGCTGCTGGTGGTGACAATGTCAAATAACGGCCTAGACATTCAAGACAAACCCCCAGCCCCTCCGATGAGAAATACCAGCACTATGATTGGAGTCGGCAGCAAAGATGCTGGAACCCTAAACCATGGTTCTAAACCTCTGCCTCCAAACCCAGAGGAGAAGAAAAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  263 HSU24169.1 CAT U24169 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAACGCCCGCAGCAGGGTCAGAAGGGAGGTGGCCGGTCTCCGTCGTGACCTCTGACGGTTTCTGAGCGTTGGCCTTTGGCACGCGCTACACCCTTTTGCTTTGGTTCTGCCATGCCGATGTACCAGGTAAAGCCCTATCACGGGGGCGGCGCGCCTCTCCGTGTGGAGCTTCCCACCTGCATGTACCGGCTCCCCAACGTGCACGGCAGGAGCTACGGCCCAGCGCCGGGCGCTGGCCACGTGCAGGAAGAGTCTAACCTG
.................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU24183.1 CAT U24183 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTGACTCTGCGTAACCCTCTCTCTGTCCCTCTGTTGGTCCCTTCAGCTGGTGGTTAAGCGTCTGGGATATGACACCCGGGTTACTGTCTTGGGGCATGTGCAGAGGGGTGGGACGCCATCAGCCTTTGACAGAATTCTGGGCAGCAGGATGGGTGTGGAAGCAGTGATGGCACTTTTGGAGGGGACCCCAGATACCCCAGCCTGTGTAGTGAGCCTCTCTGGTAACCAGGCTGTGCGCCTGCCCCTCATGGAATGTGTCCAGGTGACCAAAGATGTGACCAAGGCCATGGATGAGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU24186.1 CAT U24186 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAGCCTCCCAGCATTCAATCGTAGCCTTTCGGACAGCTCGAAGCCCTTCTGTGGAGAGCTCGAAGCCTTCTGTGGAGAACTCAAAGCCGTCCGTGGAGCCCCAGACGAGCCAAAGCCCACCTTCTCCTCAGCCTGAGCTGTCTTGAAGATGAGTAAGAGTGGGTTTGGGAGCTATGCGAGCATTTCTGCTGCTGATGGAGCGAGTGGAGGCAGTGACCAACTGTGTGAGAGAGATGCAACTCCTGCTATTAAGACCCAAAGACCTAAGGTCCGAATTCAGGACGTTGTACCGTGTAAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 HSU25112.1 CAT U25112 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATTAATGTGGGTGATTTAGCTCGAGAAGTCTGATCATCGGATATCATGGAGTCTGGCAAGACGGCTTCTCCCAAGAGCATGCCGAAAGATGCACAGATGATGGCACAAATCCTGAAGGATATGGGGATTACAGAATATGAGCCAAGAGTTATAAATCAGATGTTGGAGTTTGCCTTCCGATATGTGACCACAATT
..............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  292 HSU25128.1 CAT U25128 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCGGTGGCCCGGGCCCGACCACCCCAGCTGCGCGTCGTTACTGGCCACAAGTTTGCTCTGGGCCAGCCAAGTTGGCAACTTGGAAGCTTCTCCCGGGCTCTGGAGGAGGGTCCCTGCTTCTTCCTACAGCCGTTCCGGGCATGGCCGGGCTGGGGGCGTCGCTCCACGTCTGGGGTTGGCTAATGCTCGGCAGCTGCCTCCTGGCCAGAGCCCAGCTGGATTCTGATGGCACCATTACTATAGAGGAGCAGATTGTCCTTGTGCTGAAAGCGAAAGTACAATGTGAACTC
..............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU25138.1 CAT U25138 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGGAGACGGGCGGGGAGGCCAAACTTCCTGCTGAAGCTCTGTGGCCTCTTTTGGGGTGGGGGCGGGGGTCCAGGCAGAAAGAAACTGTCTGCTGCTCAAGACCCACAGGACGCCCGGAAGACTAAATGATCACTGCCCCCAGTGAATATGGTGAAGAAGCTGGTGATGGCCCAGAAGCGGGGAGAGACACGAGCCCTTTGCCTGGGTGTAACCATGGTGGTGTGTGCCGTCATCACCTACTACATCCTGGTCACGACTGTGCTGCCCCTCTACCAGAAAAGCGTGTGGACCCAGGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU25265.1 CAT U25265 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCCCTCTTCCCTCCCCCTCATCCTCCATTCCCTTGTTTTCACCCTCTGTCCTCTGCCCGTCACTCCCCTTGTCACCTCTTGGAGCCCCCTCCTAACCAGCGGCCAGTGGGTTTCCCATACCCCAGGATGTGAGCCTCTTTAACCTGTAATGCTGTGGCTAGCCCTTGGCCCCTTTCCTGCCATGGAGAACCAGGTGCTGGTAATTCGCATCAAGATCCCAAATAGTGGCGCGGTGGACTGGACAGTGCACTCCGGGCCGCAGTTACTCTTCAGGGATGTGCTGGATGTGATAGGCCAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HSU25433.1 CAT U25433 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCAGCACACCACTGTGTAATTTCTATACGAGGTTTGGCTTGGATATGGTGCTAAATGAAGAGATTCCTCGACATTTGCTTCTCACTCAAAATAATGACATAATTCCGAAGCACCATATCTTAATCTTACCAGCAGTAGACAGTTATCAAAAAAGTGTTAATGATTTAAGAGCTCTAACATTTTCTAAGTTTCAA
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU25435.1 CAT U25435 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGCGGGGGGTGTGGCGCGGAGAATGATTACGGACCTGAAGCCAAAGAACAAGATGCGCTAGTGGACAGATTGCTGACCAGGGGCTTGAGAGCTGGGTTCTATTTTCCCTCCTCAAACTGACTTTGCAGCCACGGAGAGGCAGGGGAAATGGAAGGTGATGCAGTCGAAGCCATTGTGGAGGAGTCCGAAACTTTTATTAAAGGAAAGGAGAGAAAGACTTACCAGAGACGCCGGGAAGGGGGCCAGGAAGAAGATGCCTGCCACTTACCCCAGAACCAGACGGATGGGGGTGAGGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU25997.1 CAT U25997 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACAACAACAAAAAAAAATCCTCATCAAATCCTCACCTAAGCTTTCAGTGTATCCAGATCCACATCTTCACTCAAGCCAGGAGAGGGAAAGAGGAAAGGGGGGCAGGAAAAAAAAAAAACCCAACAACTTAGCGGAAACTTCTCAGAGAATGCTCCAAAACTCAGCAGTGCTTCTGGTGCTGGTGATCAGTGCTTCTGCAACCCATGAGGCGGAGCAGAATGACTCTGTGAGCCCCAGGAAATCCCGAGTGGCGGCTCAAAACTCAGCTGAAGTGGTTCGTTGCCTCAACAGTGCTCTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HSU26174.1 CAT U26174 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACACATTTCATCTGGGCTTCTTAAATCTAAATCTTTAAAATGACTAAGTTTTCTTCCTTTTCTCTGTTTTTCCTAATAGTTGGGGCTTATATGACTCATGTGTGTTTCAATATGGAAATTATTGGAGGGAAAGAAGTGTCACCTCATTCCAGGCCATTTATGGCCTCCATCCAGTATGGCGGACATCAC
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  288 HSU26424.1 CAT U26424 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGCGGAGTTACGGGAAAGTTGGTCCGAGTTCCCAGAGTTTCCCTCTGTGGTGCCCTAGGCTTCGGCCCGGTGCCCCGGCTCCTTTCCTCCTTTCGGCCTTCGCCGTCCACCAGGTCCCTCTCTCTGTCCCGGCCGCCATGGAGCAGCCGCCGGCGCCTAAGAGTAAACTAAAAAAGCTGAGTGAAGACAGTTTGACTAAGCAGCCTGAAGAAGTTTTTGATGTATTAGAGAAGCTTGGAGAAGGGTCTTATGGAAGTGTATTTAAAGCAATACACAAGGAATCCGGT
..........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU26455.1 CAT U26455 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAATACTTTTGGAAATAAGGTAATATATGCCTTTTGAGCTGTCTTGACGTTCACAGATATAAAATATTAAATATATTTTAATTTTGTGCCCTTGCAGATTGATCACTTATTCATTAGTAATTTACCAGAGATTGTGGTGGAGTTATTGATGACGTTACATGAGCCAGCAAATTCTAGTGCCAGTCAGAGCACTGACCTCTGTGACTTTTCAGGGGATTTGGATCCTGCTCCTAATCCACCTCATTTTCCATCGCATGTGATTAAAGCAACATTTGCCTATATCAGCAATTGTCATAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HSU26554.1 CAT U26554 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAAAAATGAGGACGAAAGAAGATGATGGATGCACAGTACAAATGCTATGACCGAATGCAGCAGTTACCCGCATATCAAGGAGAAGGTCCATATTGCAATCGCACCTGGGATGGATGGCTGTGCTGGGATGACACACCGGCTGGAGTATTGTCCTATCAGTTCTGCCCAGAT
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU26555.1 CAT U26555 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATCTTCCAGCACCGTCCCGCACCCTCCGCATCCTTCCCCGGGCCACCACGCTTCCTATGTGACCCGCCTGGGCAACGCCGAACCCAGTCGCGCAGCGCTGCAGTGAATTTTCCCCCCAAACTGCAATAAGCCGCCTTCCAAGGCCAAGATGTTCATAAATATAAAGAGCATCTTATGGATGTGTTCAACCTTAATAGTAACCCATGCGCTACATAAAGTCAAAGTGGGAAAAAGCCCACCGGTGAGGGGCTCCCTCTCTGGAAAAGTCAGCCTACCTTGTCATTTTTCAACGATGCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HSU26596.1 CAT U26596 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGGGCGCGCTGCTCCTCCGCCTCGCGGACCCCGGAAGCGCGCGTGGCCGCCATGGCGCGGAATGTGGTGTACCCCCTGTACCGGCTGGGTGGCCCACAACTTCGGGTGTTCCGAACCAACTTCTTCATTCAGCTGGTGCGGCCCGGTGTGGCCCAGCCCGAGGACACCGTGCAGTTCCGGATCCCCATGGAAATGACAAGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU26711.1 CAT U26711 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTGCTCCTTCTTCGGGAGCGAGCTGTTCTCAGCGATCCCACTCCCAGCCGGGGCTCCCCACACACACTGGGCTGCGTGCGTGTGGAGTGGGACCCGCGCACACGCGTGTCTCTGGACAGCTACGGCGCCGAAAGAACTAAAATTCCAGATGGCAAACTCAATGAATGGCAGAAACCCTGGTGGTCGAGGAGGAAATCCCCGAAAAGGTCGAATTTTGGGTATTATTGATGCTATTCAGGATGCAGTTGGACCCCCTAAGCAAGCTGCCGCAGATCGCAGGACCGTGGAGAAGACTTGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  208 HSU26744.1 CAT U26744 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCAAAGAATATAGATGGTTTTGAAAAGTTCATGCTGTCCCTTCATTGAATTTTAGAATGATTGAAGATAGTGGGAAAAGAGGAAATACCATGGCAGAAAGAAGACAGCTGTTTGCAGAGATGAGGGCTCAAGATCTGGATCGCATCCGACTCTCCACCTACAGAACAGCATGCAAGCTTAGGTTTGTTCAGAAGAAATGCAATTTG
..........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HSU27109.1 CAT U27109 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCTATCAAAAAGGCCATAAGGATTTTGTCCCCAAATTTCACATGAGCTACCTTGCTTCAAACTACTGAGATGAAGGGGGCAAGATTATTTGTCCTTCTTTCTAGTTTATGGAGTGGGGGCATTGGGCTTAACAACAGTAAGCATTCTTGGACTATACCTGAGGATGGGAACTCTCAGAAGACTATGCCTTCTGCTTCAGTTCCTCCAAATAAAATACAA
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 HSU27203.1 CAT U27203 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCAAGAGATCAGGAGGAACATTCGACCTGAGAAAGACAGATTGCAATGACTGAGATTATTTTGCTAATTTTTTTTCCAGCCTATTTCCTTAATGCTGTAAGGAGGCAAAAGTTGCTTGAACAGAGCATCCAGTCTGCCCAGGAGACTGAAAAATCCTTACACTTAATCCAGGAGTCCCTCACATTCATTGACAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSU27266.1 CAT U27266 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCCTGGCCCCCCAGCCAGTCCAGCAATGATGGAAAAAAACACCTCCGAGGGCCCTGCCTGCAGTCCAGAGGAGACCGCATCTGAATCTGCCAAGGTGCCCACAGCAGAGCCTCCCGGAGAAGTGGCAGTATCAGAGTCCACCAGAGAAGAGCAGGTGCCCAAGCCGCACGGCCCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU27333.1 CAT U27333 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGCCCCCCCAGTGTCACGGGCATCCAGACGGGATCCAGTGCATCCTCTTTTAGAAGAAAGGCCTGTCTCCAGGTCCCCGAGTCCCTCTAGCATCTCCCAGAAGGTGTCAAGACGCAGCAGTGTCCAGGAGCGGCAGAGACTCTGACCCATGGATCCCCTGGGCCCGGCCAAGCCACAGTGGTCGTGGCGCTGCTGTCTGACCACGCTGCTGTTTCAGCTGCTGATGGCTGTGTGTTTCTTCTCCTATCTGCGTGTGTCTCAAGACGATCCCACTGTGTACCCTAATGGGTCCCGCTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU27459.1 CAT U27459 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGAAGGTACCTTCCCTGCGGCGGCGACTCAGCGGGGTGTCGTTCGGCCGGCGTGACGCAGCCGGATCGGCGCCAGACGGAAACCTAGCGGTGACTGTATCTGAATTTTGCAGCTGCAGAATGTGTAGTACCTTAAAAGGTTGGCAACAATGAGTAAACCAGAATTAAAGGAAGACAAGATGCTGGAGGTTCACTTTGTGGGAGATGATGATGTTCTTAATCACATTCTAGATAGAGAAGGAGGAGCTAAATTGAAGAAGGAGCGAGCGCAGCTTTTGGTCAACCCCAAAAAAATAATA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSU27467.1 CAT U27467 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGCTCAAGACTTTGCTCTCCACCAGGCAGAAGATGACAGACTGTGAATTTGGATATATTTACAGGCTGGCTCAGGACTATCTGCAGTGCGTCCTACAGATACCACAACCTGGATCAGGTCCAAGCAAAACGTCCAGAGTGCTACAAAATGTTGCGTTCTCAGTCCAAAAAGAAGTGGAAAAG
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU27655.1 CAT U27655 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGTGTGTGCAGCAGCCTGCAGCTGCCCCAAGCCATGGCTGAACACTGACTCCCAGCTGTGGGCTTCACCATTACAGACTCCCCAGGGCTTCAAAGACTTCTCAGCTTCGAGCATGGCTTTTGGCTGTCAGGGCAGCTGTACAATAGTGGATGTTTGAGACGGAGGCAGATGAGAAGAGGGAGATGGCCTTGGAGGAAGGGAAGGGGCCTGGTGCCGAGGATTCCCCACCCAGCAAGGAGCCCTCTCCTGGCCAGGAGCTTCCTCCAGGACAAGACCTTCCACCCAACAAGGACTCCCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSU28015.1 CAT U28015 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCAAAAAAAAAAGGCGTAAGAATTTTGAAGCTATGTTCAAAGGTATCCTTCAGAGTGGATTGGATAACTTCGTGATAAACCACATGCTAAAGAACAACGTGGCTGGACAAACATCTATCCAGACCCTAGTACCTAATACGGATCAAAAGTCGACCAGTGTAAAAAAAGACAACCACAAAAAA
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  215 HSU28042.1 CAT U28042 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGTGAGTCTGACCTTAGGTGTCTCGTGTCTGGGGTTGATCCGAGCTGTCGCCGCCGCCGCCGCAATGGGCAAAACGGCCAACTCTCCGGGTTCGGGAGCCCGACCCGACCCGGTGCGGAGCTTCAATCGCTGGAAGAAAAAACACAGCCATAGGCAGAACAAAAAGAAGCAGTTGAGGAAGCAACTGAAGAAACCCGAATGGCAGGTCGAGCGC
.................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU28424.1 CAT U28424 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCACCCTTCCCTGGACAGTCCTACTTCCCAGCTCACCCACCCACCAGCAGCTTAAGTCTGGGTGGGATCTATCATCAGCTCCTCCCCCTGTAACCTCTTCCCTCCACAGATCCACCCTGTGACTCCTCTTCACTCGCGAGCCTCGGACATGGTGGCCCCCGGCTCCGTGACCAGCCGGCTGGGCTCGGTATTCCCCTTCCTGCTAGTCCTGGTGGATCTGCAGTACGAAGGTGCTGAATGTGGAGTAAATGCAGATGTTGAGAAACATCTTGAATTGGGCAAGAAATTACTTGCAGCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSU28488.1 CAT U28488 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTGGGGACCAGACAGGACTCGTGGAGACATCCAGGTGCTGAAGCCTTCAGCTACTGTCTCAGTTTTTTGAAGTTTAGCAATGGCGTCTTTCTCTGCTGAGACCAATTCAACTGACCTACTCTCACAGCCATGGAATGAGCCCCCAGTAATTCTCTCCATGGTCATTCTCAGCCTTACTTTTTTACTGGGATTGCCAGGCAATGGGCTGGTGCTGTGGGTGGCTGGCCTG
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU28686.1 CAT U28686 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGATTCTGTTAATCTATAACCTTACCCCCCAACCCCGTGCTCTCTGAAACATGTGCTGTGTCCTCTCAGAATTGCCTGTTTTTTGTGCTCCTCCGAGCTCGCTGTTCGTCCGGGTTTTTTACGTTTTAATTTCCAGGACTTGAACTGCCATGTCCTCTGAAGAAGGAAAGCTCTTCGTGGGAGGGCTCAACTTTAACACCGACGAGCAGGCACTGGAAGACCACTTCAGCAGTTTCGGACCTATCTCTGAGGTGGTCGTTGTCAAGGACCGGGAGACTCAGCGGTCCAGGGGTTTTGGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  198 HSU28833.1 CAT U28833 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAACTATAGTTGAAGGCTGCTGCCAATACAACACCACTGTGAAACAGAATGGTGTATGCCAAATTTGAGTCCCTCTTTAGGACGTATGACAAGGACATCACCTTTCAGTATTTTAAGAGCTTCAAACGAGTCAGAATAAACTTCAGCAACCCCTTCTCCGCAGCAGATGCCAGGCTCCAGCTGCATAAGACTGAGTTT
................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU29106.1 CAT U29106 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAATACGTGGAACACCGGGTCCAGGCTGCAGCTGCGGGACTCAGAGGCAAAGCTTGAGTGGCTCAGGAAGGACGAAGAACCACCCTTGAAAGAAGAGGCAGCCTCACCGGCGTTGGCGGCCCCACCACTGCCACATCTGCCAGGAAAGAATGCTGCTAGCGACATTCAAACTGTGCTCCAGGAGCTCCTACAGACACATGCGCAACATGAAGGGGCTGAGGCAACAGGCTGTGAGGGGGCATCGGGCAGGAGCTTAACCGGAGGGCCCTGGGGGCCCCACCCCAAGCGCTTGGATTAAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU29165.1 CAT U29165 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTAGTCTCACGAGGGGTTTCCCGCCTCGCACCCCCACCTCTGGACTTGCCTTTCCTTCTCTTCTCCGCGTGTGGAGGGAGCCAGCGCTTAGGCCGGAGCGAGCCTGGGGGCCGCCCGCCGTGAAGACATCGCGGGGACCGATTCACCATGGAGGGCGCCGGCGGCGCGAACGACAAGAAAAAGATAAGTTCTGAACGTCGAAAAGAAAAGTCTCGAGATGCAGCCAGATCTCGGCGAAGTAAAGAATCTGAAGTTTTTTATGAGCTTGCTCATCAGTTGCCACTTCCACATAATGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU29895.1 CAT U29895 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTGGAACCTTCCAGGGCTGGGCTCAGCTCCCCACCCCATCCCCCAGGTAGGCCAGGAGGCCTGGGCGGGACCTGCTTGGGGTTAAATACTCCGGCCCAGCACTCCCCAGGCCTCTAGTCCCAGTAGGAGGTTTGACTAAGATCAATCATGACGACTTACAGTGACAAAGGGGCAAAGCCTGAGAGAGGCCGATTCCTCCACTTCCACTCTGTGACCTTCTGGGTTGGCAACGCCAAGCAGGCCGCGTCATTCTACTGCAGCAAGATGGGCTTTGAACCTCTAGCCTACAGGGGCCTG
............................................................................................................................MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HSU2AF.1 CAT X64044 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGCGAAAGCTGCACAGGGCCCTACGCGGCCGCCTCAGCATGTCGGACTTCGACGAGTTCGAGCGGCAGCTCAACGAGAATAAACAAGAGCGGGACAAGGAGAACCGGCATCGGAAGCGCAGCCACAGCCGCTCTCGGAGCCGGGACCGCAAACGCCGGAGCCGGAGCCGCGACCGGCGCAACCGGGAC
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSU2AR.1 CAT X13482 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGCGGGAGGCCACGGGCTTTCCACAGCGCGGGGGAACGGGAGGCTGCAGGATGGTCAAGCTGACGGCGGAGCTGATCGAGCAGGCGGCGCAGTACACCAACGCGGTGCGCGACCGGGAGCTGGACCTCCGGGGGTATAAAATTCCCGTCATTGAAAATCTAGGTGCTACGTTAGACCAGTTTGATGCTATTGATTTTTCT
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU30473.1 CAT U30473 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCCCATGACAGCGACTGATGAAGAATTTCAATAGAAAGCTGCTACTTCAGAAAATAAGATCATTTGCTGCGAATGGAGAACATCTCAGGCAGCCCTGATGCTCCACCGGCTCTGGGCATCACCAGCGGCCCCAGGGAAAAAGAAAGAAATGGGAAACAGCATGAAATCCACCCCTGCGCCTGCCGAGAGGCCCCTGCCCAACCCGGAGGGACTGGATAGCGACTTCCTTGCCGTGCTAAGTGACTACCCGTCTCCTGACATCAGCCCCCCGATATTCCGCCGAGGGGAGAAACTGCGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU30521.1 CAT U30521 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGTCTTTCTAGCATGTTGCCCTTTTTCAACCACATTTGTGTTTCAGGTGTAGAGAGGAGAGAGAGTGAACAGGGAGCGGGGCTTTTGTCTGTTGGTCTCCCTGGACTGAAGAGAGGGAGAATAGAAGCCCAAGACTAAGATTCTCAAAATGGTTTATTACCCAGAACTCTTTGTCTGGGTCAGTCAAGAACCATTTCCAAACAAGGACATGGAGGGAAGGCTTCCTAAGGGAAGACTTCCTGTCCCAAAGGAAGTGAACCGCAAGAAGAACGATGAGACAAACGCTGCCTCCCTGACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 HSU30610.1 CAT U30610 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAGGCTTCAACAATTCAACGCTGTTCTTTCTGAAAAAGTACACATCGTGCCTTCTCTACTTCGCTCTTGGAACATAATTTCTCATGGCAGTGTTTAAGACCACTCTGTGGAGGTTAATTTCTGGGACCTTAGGGATAATATGCCTTTCGTTGATGGCTACGTTGGGAATTTTGTTGAAAAATTCTTTTACTAAACTGAGTATTGAGCCAGCATTTACTCCAGGACCCAACATA
....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  239 HSU30826.1 CAT U30826 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGTGGAGGTCGACGACTCCGTCGCAGACTACGGACCTGTCTGGGTCTCAGCCGCCAAAGACCCCGTCCGGAAGTACTAGCCGGACATCATGAGTGGCTGTCGGGTATTCATCGGGAGACTAAATCCAGCGGCCAGGGAGAAGGACGTGGAAAGATTCTTCAAGGGATATGGACGGATAAGAGATATTGATCTGAAAAGAGGCTTTGGTTTTGTGGAATTTGAGGATCCAAGGGATGCA
.........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HSU30872.1 CAT U30872 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGGTCGTTTTCCCGTCCCCGAGAGCAAGTTTATTTACAAATGTTGGAGTAATAAAGAAGGCAGAACAAAATGAGCTGGGCTTTGGAAGAATGGAAAGAAGGGCTGCCTACAAGAGCTCTTCAGAAAATTCAAGAGCTTGAAGGACAGCTTGACAAACTGAAGAAGGAAAAGCAGCAAAGGCAGTTTCAGCTTGACAGTCTCGAGGCTGCGCCTCAGAAG
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  192 HSU31116.1 CAT U31116 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGACAGTCGGGCGGGGAGCTCGGCGGCGGCGGGCGCGGGAAGATGGCGGCAGCGGCGGCGGCGGCTGCAGAACAGCAAAGTTCCAATGGTCCTGTAAAGAAGTCCATGCGTGAGAAGGCTGTTGAGAGAAGGAGTGTCAATAAAGAGCACAACAGTAACTTTAAAGCTGGATACATTCCGATTGATGAAGAT
..........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU31176.1 CAT U31176 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCATGCTTCACACAGTGGCTGTGCCACCTGCACAATGAAGTGAACCGCAAGCTGGGCAAGCCTGACTTCGACTGCTCAAAAGTGGATGAGCGCTGGCGCGACGGCTGGAAGGATGGCTCCTGTGACTAGAGGGTGGTCAGCCAGAGCTCATGGGACAGCTAGCCAGGCATGGTTGGATAGGGGCAGGGCACTCATTAAAGTGCATCACAGCCAGAGCCTGTTGTGTCTCAGTTGGGTGGTCCCCAGGACACTGCCTGTGGGGACCTGCCCTGCCCCTCTTAGGTTTGGAGCAGAAGTGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU31215.1 CAT U31215 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGGCAAAGGCCTTGGACGACCATTGTTGGCGAGGGGCACCACTCCGGGAGAGGCGGCGCTGGGCGTCTTGGGGGTGCGCGCCGGGAGCCTGCAGCGGGACCAGCGTGGGAACGCGGCTGGCAGGCTGTGGACCTCGTCCTCACCACCATGGTCGGGCTCCTTTTGTTTTTTTTCCCAGCGATCTTTTTGGAGGTGTCCCTTCTCCCCAGAAGCCCCGGCAGGAAAGTGTTGCTGGCAGGAGCGTCGTCTCAGCGCTCGGTGGCCAGAATGGACGGAGATGTCATCATTGGAGCCCTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU31248.1 CAT U31248 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAGGCTTTGTCTCTGCATCCCGTTCCCCCTAACATCCTCAGAGAACCTTCGTTTCTAGAATCTTTCTAGTATTCAGAGACTTCTCCAGGGTCATGATCCCAAAGGCTTAACCCGTTTACAAGGAGAGAGTTGTCTCCTGACGCCCAAAATGGCAGCTAAAATGGAGATAACTTTAAGCTCCAACACTGAAGCTTCCTCCAAGCAAGAGAGACACATAATAGCCAAACTAGAAGAGAAACGGGGCCCTCCTCTGCAAAAAAACTGCCCAGATCCTGAGCTCTGCCGCCAGAGCTTCAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  257 HSU31384.1 CAT U31384 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGCTCGTGCCGGCCTTCAGTTGTTTCGGGACGCGCCGAGCTTCGCCGCTCTTCCAGCGGCTCCGCTGCCAGAGCTAGCCCGAGCCCGGTTCTGGGGCGAAAATGCCTGCCCTTCACATCGAAGATTTGCCAGAGAAGGAAAAACTGAAAATGGAAGTTGAGCAGCTTCGCAAAGAAGTGAAGTTGCAGAGACAACAAGTGTCTAAATGTTCTGAAGAAATAAAGAACTATATTGAAGAACGTTCTGGAGAG
...........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HSU31466.1 CAT U31466 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTAGTTACCATGGAGGATCACATGTTCGGTGTTCAGCAAATCCAGCCCAATGTCATTTCTGTTCGTCTCTTCAAGCGCAAAGTTGGGGGCCTGGGATTTCTGGTGAAGGAGCGGGTCAGTAAGCCGCCCGTGATCATCTCTGACCTGATTCGTGGGGGC
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 HSU31601.1 CAT U31601 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCGGCACGAGGTGGGACTTTCCTCTCGCTGCCTCCCGGCTCTGCCCGCCCTTCGAAAGTCCAGGGTCCCTGCCCGCTAGGCAAGTTGCACTCATGGCACCTCCAAGTGAAGAGACGCCCCTGATCCCTCAGCGTTCATGCAGCCTCTTGTCCACGGAGGCTGGTGCCCTGCATGTGCTGCTGCCCGCTCGGGGCCCCGGGCCCCCCCAGCGCCTATCTTTCTCCTTTGGGGACCACTTGGCT
...............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU31929.1 CAT U31929 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCGCAGACCGCGCCCCCCCGCACACACCGCCCGCCTCCGCGCCCTTGCCCAGACCGAGGCGGCCGACGCGCCTGCGTGCGCGCTAGGTATAAATAGGTCCCAGGAGGCAGCCACTGGGCAGAACTGGGCTACGGGCGCCGCGGGCCATGGCGGGCCAGAACCACCAGTGGCAGGGCAGCATCCTCTACAACATGCTTATGAGCGCGAAGCAAACGCGCGCGGCTCCTGAGGCTCCAGAGACGCGGCTGGTGGATCAGTGTTGGGGCTGTTCGTGCGGCGATGAGCCCGGGGTGGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HSU31930.1 CAT U31930 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGTCTCCTCGCTCGCCTTCTGGCTCTGCCATGCCCTGCTCTGAAGAGACACCCGCCATTTCACCCAGTAAGCGGGCCCGGCCTGCGGAGGTGGGCGGCATGCAGCTCCGCTTTGCCCGGCTCTCCGAGCACGCCACGGCCCCCACCCGGGGCTCCGCGCGCGCCGCGGGCTACGACCTG
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  268 HSU31933.1 CAT U31933 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGTCCGGAGGGAAGTCCCGAGACAAAGGGAAGCGCCGCCGCCGCCGCCCCGCTCGGTCCTCCACCTGTCCGCTACGCTCGCCGGGGCTGCGGCCGCCCGAGGGACTTTGAACATGTCGGGGATCGCCCTCAGCAGACTCGCCCAGGAGAGGAAAGCATGGAGGAAAGACCACCCATTTGGTTTCGTGGCTGTCCCAACAAAAAATCCCGATGGCACGATGAACCTCATGAACTGGGAGTGCGCCATTCCAGGAAAGAAAGGG
......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HSU32114.1 CAT U32114 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGACGGAGAAGGCGGACGTACAGCTCTTCATGGACGACGACTCCTACAGCCACCACAGCGGCCTCGAGTACGCCGACCCCGAGAAGTTCGCGGACTCGGACCAGGACCGGGATCCCCACCGGCTCAACTCGCATCTCAAGCTGGGCTTCGAGGATGTGATCGCAGAGCCGGTGACTACG
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HSU32519.1 CAT U32519 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGGGCGGGGTTTGTACTATCCTCGGTGCTGTGGTGCAGAGCTAGTTCCTCTCCAGCTCAGCCGCGTAGGTTTGGACATATTTACTCTTTTCCCCCCAGGTTGAATTGACCAAAGCAATGGTGATGGAGAAGCCTAGTCCCCTGCTGGTCGGGCGGGAATTTGTGAGACAGTATTACACACTGCTGAACCAGGCCCCAGACATGCTGCATAGATTTTATGGAAAGAACTCTTCTTATGTCCATGGGGGATTGGATTCAAATGGAAAG
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  292 HSU32573.1 CAT U32573 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTCTTGCAATAGGAAGCCGAGCGTCTTGCAAGCTTCCCGTCGGCACCAGCTACTCGGCCCCGCACCCTACCTGGTGCATTCCCTAGACACCTCCGGGGTCCCTACCTGGAGATCCCCGGAGCCCCCCTTCCTGCGCCAGCCATGCCTTTAAACCGCACTTTGTCCATGTCCTCACTGCCAGGACTGGAGGACTGGGAGGATGAATTCGACCTGGAGAACGCAGTGCTCTTCGAAGTGGCCTGGGAGGTGGCTAACAAGGTGGGTGGCATCTACACGGTGCTGCAGACGAAG
..............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HSU32581.1 CAT U32581 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCGTGATACACGTTAGAAAGTATGCTGCATGAACTGGACGGTCTTATTGAGCAGACCACCGATGGCGTTCCCCTGCAGACTCTAGTGGAATCTCTTCAGGCCTACTTAAGAAACGCAGCTATGGGACTGGAAGAAGAAACACATGCTCATTACATCGATGTTGCCAGACTA
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HSU32659.1 CAT U32659 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGCAGGCACAAACTCATCCATCCCCAGTTGATTGGAAGAAACAACGATGACTCCTGGGAAGACCTCATTGGTGTCACTGCTACTGCTGCTGAGCCTGGAGGCCATAGTGAAGGCAGGAATCACAATCCCACGAAATCCAGGATGCCCAAATTCTGAGGACAAGAACTTCCCCCGGACTGTGATGGTCAACCTGAAC
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU32907.1 CAT U32907 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAGTTCAGCCTAGGGACTCCACGTACCCCAGCTGGGTCTCATTGTTCCAGAACTGCATTAGTTAAGATTACCCAGACTTGGATTTCAAAGGAATACTTTCATTGTTCCGTCTGTAACACGAAGTAATTGGGGCCAGCTGGATGTCAGGATGCGTGTGGTTACCATTGTAATCTTGCTCTGCTTTTGCAAAGCGGCTGAGCTGCGCAAAGCAAGCCCAGGCAGTGTGAGAAGCCGAGTGAATCATGGCCGGGCGGGTGGAGGCCGGAGAGGCTCCAACCCGGTCAAACGCTACGCACCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSU32974.1 CAT U32974 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCCGAGCCGATCGCCGCGGGGCAGTTCGGGCCGGCTGTCCTGGCGCGAAAAGGTGGACAAGTCCTATTTTCAAGAGAAGATGACTTTTAACAGTTTTGAAGGATCTAAAACTTGTGTACCTGCAGACATCAATAAGGAAGAAGAATTTGTAGAAGAGTTTAATAGATTAAAAACTTTTGCTAATTTTCCAAGTGGTAGTCCTGTTTCAGCATCAACACTGGCACGAGCA
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  259 HSU32986.1 CAT U32986 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCGGCAGTGGAGTTCGCTGCGCGCTGTTGGGGGCCACCTGTCTTTTCGCTTGTGTCCCTCTTTCTAGTGTCGCGCTCGAGTCCCGACGGGCCGCTCCAAGCCTCGACATGTCGTACAACTACGTGGTAACGGCCCAGAAGCCCACCGCCGTGAACGGCTGCGTGACCGGACACTTTACTTCGGCCGAAGACTTAAACCTGTTGATTGCCAAAAACACGAGATTAGAGATCTATGTGGTCACCGCCGAGGGGCTTCGG
.............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU33055.1 CAT U33055 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGGAGCAGCCTCCCGGGATCGTGTCTGGAGCTCGAGGAGAGGGTAGTGCCCGGCGAGCTATGCACGGGGGCGGCGGCGTCTCCTCCTGTTCCGCCTCCTCAGTCTCCTCGGTCTCGCAGAATCCGCCGGCGGCGGCGGCGCCAGGACATGGAGCTCGAGAACATCGTGGCCAACTCGCTGCTGCTGAAAGCGCGTCAAGAAAAGGATTATAGCAGTCTTTGTGACAAGCAACCGATAGGAAGACGTCTCTTCAGGCAGTTCTGTGATACCAAACCCACTCTAAAGAGGCACATTGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  257 HSU33284.1 CAT U33284 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTACAGGTAAGTCGGCCGGGCAGGTAGGGGTGCCCGAGGAGTAGTCGCTGGAGTCCGCGCCTCCCTGGGACTGCAATGTGCCGGTCTTAGCTGCTGCCTGAGAGGATGTCTGGGGTGTCCGAGCCCCTGAGCCGAGTAAAGTTGGGCACATTACGCCGGCCTGAAGGCCCTGCAGAGCCCATGGTGGTGGTACCAGTAGATGTGGAAAAGGAGGACGTGCGTATCCTCAAGGTCTGCTTCTATAGCAACAGCTTC
...........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  273 HSU33286.1 CAT U33286 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCGCGCCATTTTGCCGGGGTTTGAATGTGAGGCGGAGCGGCGGCAGGAGCGGATAGTGCCAGCTACGGTCCGCGGCTGGGGTTCCCTCCTCCGTTTCTGTATCCCCACGAGATCCTATAGCAATGGAACTCAGCGATGCAAATCTGCAAACACTAACAGAATATTTAAAGAAAACACTTGATCCTGATCCTGCCATCCGACGTCCAGCTGAGAAATTTCTTGAATCTGTTGAAGGAAATCAGAATTATCCACTGTTGCTTTTGACATTACTG
...........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HSU33429.1 CAT U33429 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCGAGCAAGTCTGGATAAGTGAGGCTGGCTCCATGTATCCAGAATCAACGACGGGCTCCCCGGCTCGGCTCTCGCTGCGGCAGACGGGCTCCCCCGGGATGATCTACAGTACTCGGTATGGGAGTCCCAAAAGACAGCTCCAGTTTTACAGGAACCTGGGCAAGTCTGGCCTGCGGGTCTCC
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU33447.1 CAT U33447 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGTGGGCGGTGCTGAGCTTGAAAGTGGGAGGTTCTGAAGGCATTGGAGGCCTGACTTCTGGACTTCAGAGAGCGTGAAGCTGCCTAGATCGCAAGCTCATTGTGAACTGTTTGCTTGTTCCCTCCAGGCTCTGACTCCAGCCAAAGCATGAATGGCCTTGAAGTGGCTCCCCCAGGTCTGATCACCAACTTCTCCCTGGCCACGGCAGAGCAATGTGGCCAGGAGACGCCACTGGAGAACATGCTGTTCGCCTCCTTCTACCTTCTGGATTTTATCCTGGCTTTAGTTGGCAATACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU33448.1 CAT U33448 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGCATGACCCAGTTAGGAAACTAGTCTTTGTACTCAACCAGATCCCTTTAAGTTGTCAGTCTGCAGCGATGGGGGCAGTATATTTCAGGGGGACCTCTGATGCTGCTGACCCTGGAGATAGACTAGAGTTCTCAGCCTAGGTGTGTCCATGGCGTCAGGAAACCCTTGGTCCTCTACTCTCATGCGTGTGTCCGCCCTCACTCTCCAGGTCCTCCCGACGGCCATGAACACTACATCTTCTGCAGCACCCCCCTCACTAGGTGTAGAGTTCATCTCTCTGCTGGCTATCATCCTGCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU33921.1 CAT U33921 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTTTTCTATTTGGGGTAGCAACTTTACCTAGTGTAGGGGAGGGAGGGGTTAGTTGGGAGGGCTTGTGTTTAAGGGGTTCAGAAACAGGGGATTTAAGTGTGTCTTTTGTGTTTGCAAGGCACTAACACCACTCCCGTCTGTATTTAAATGCTGTCCCCAGGTTACGACTATGGCTATGTCTGCGTGGAGTTTTCACTCTTGGAAGATGCCATCGGATGCATGGAGGCCAACCAGGTTGCTTTATACTTCGGTCAAATGATGCTGGAAGGATATATTTTTTTATATATGGGGAGGGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSU33936.1 CAT U33936 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGAAGATGGCAGCTGCTGAGGAGGAGCCGAAGCCCAAAAAGCTGAAGGTGGAGGCGCCCGCAAGCCGTGAGAGAAAATATTCTCTTTGGAATGGGGAATCCTCTTCTTGACATCTCTGCTGTAGTGGACAAAGATTTCCTTGATAAGTATTCTCTGAAACCAAATGACCAAATCTTGGCTGAAGACAAACATAAGGAACTGTTTGATGAACTTGTGAAAAAATTCAAAGTCGAATATCAT
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU34044.1 CAT U34044 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGCGCCCGGTGCATTGTGGGAGGCCCGCGGCCGTTTTCGGGAGGAAGGCGGAGGGGCCAAAGCGAGCCGGTGGATCCATAAAGAACCCAGCCAACCCGCAGAGGGAGGGGAGGGGCTGAGCTGTGAGGAGAGCGGGGCCCAAGAACCATGTCTACGCGGGAGTCCTTTAACCCGGAAAGTTACGAATTGGACAAAAGCTTCCGGCTAACCAGATTCACTGAACTGAAGGGCACAGGCTGCAAAGTGCCCCAAGATGTCCTGCAAAAATTGCTGGAATCTTTACAGGAGAACCACTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  212 HSU34074.1 CAT U34074 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCACCCTTGGTGGCAGAACCGAGCACTACCCAGCAAGGTGTAATTACTTCAAGCCTCCAGGATGGCAATCCAGTTCCGTTCGCTCTTCCCCTTGGCATTGCCTGGGATGCTGGCGCTCCTCGGCTGGTGGTGGTTTTTCTCTCGTAAAAAAGGCCATGTCAGCAGCCATGATGAGCAGCAGGTGGAGGCTGGTGCTGTGCAGGTGAGGGCT
..............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU34252.1 CAT U34252 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGTGGACCCGTCCCTCCCGAGGGTCCCGCCCCTCCCGTGGTCCGTCAGCCTCTGCCGCGGAGCTGCGTCCGCCACTCATTTTCTCCGAGCAGGCCTGGCCGCGCTCTCCCCGCTTCTTCGCAGTCTTCGGCCCTCTCCTGTCGCCGCCATGAGCACTGGCACCTTCGTCGTGTCGCAGCCGCTCAATTACCGCGGCGGGGCCGCTGGAGCCGGCGGACGCTCCGGTACCGAGAAAGCTTTCGAGCCAGCAACCGGCCGAGTGATAGCTACTTTCACATGTTCAGGAGAAAAGGAAGTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  246 HSU34304.1 CAT U34304 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTGAGGCGCTGGATCTGTGGTCGCGGCTGGGGACGTGCGCCCGCGCCACCATCTTCGGCTGAAGAGGCAATTGCTTTTGGATCGTTCCATTTACAATGGCGCAGAGAACTGGACTCGAGGATCCAGAGAGGTATCTCTTTGTGGACAGGGCTGTCATCTACAACCCTGCCACTCAAGCTGATTGGACAGCTAAAAAGCTAGTGTGGATTCCATCAGAACGCCATGGTTTTGAGGCAGCTAGTATC
................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU34343.1 CAT U34343 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCTCCGAGGCTATCTACGGGTTTTTTTCAGGACAAATGATGCGAAGGGTGGTACATTAGTGGGGGAAGACAATATGGAAACAAATACTATGAAGACAACAAGCAATTTTTTGGCCGTCACCGATGGGTTGTATATACTACTGAAATGAATGGGCAAAAACACATTCTGGGATGTGGAGGGAAGCATGGTGCCTCCTGAATGGCATCGTTGGCTTCACAGTATGACTGATGATCCTCCAACAACAAAACCACTTACTGCTCGTAAATTCATTTGGACGAACCATAATTTCAACGTGACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HSU34349.1 CAT U34349 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
XCAATCTTAACTTXTXGAGAAXAAACCAAGTGTCCGGGATTCAGACCTCTCTGCGGCCCCAAGTGTTCGTGGTGCTTCCAGAGGCAGGGCTATGCTCACATTCATGGCCTCTGACAGCGAGGAAGAAGTGTGTGATGAGCGGACGTCCCTAATGTCGGCCGAGAGCCCCACGCCGCGCTCCTGCCAGGAGGGCAGGCAGGGCCCAGAGGATGGAGAGAACACTGCCCAGTGGAGAAGCCAG
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  181 HSU34355.1 CAT U34355 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAATGTAATTTGAAGAAGGCAGAAGGAACCCATGGCTTTAGCCGGCTGCCCAGATTCCTTTTTGCACCATCCGTACTACCAGGACAAGGTGGAGCAGACACCTCGCAGTCAACAAGACCCGGCAGGACCAGGACTCCCCGCACAGTCTGACCGACTTGCGAATCACCAGGAGGATGATGTG
...............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 HSU34584.1 CAT U34584 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCATCGCCGCCGCCAGAGGAGAAATGTCTGAAGTAAGACCCCTCTCCAGAGACATCTTGATGGAGACCCTCCTGTATGAGCAGCTCCTGGAACCCCCGACCATGGAGGTTCTTGGCATGACTGACTCTGAAGAGGACCTGGACCCTATGGAGGACTTCGATTCTTTGGAATGC
.........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  242 HSU34690.1 CAT U34690 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGTCCCCGGCTCCTCCAGCTCCTTCCTCCTCTTCCTCCTCCTCCTCCACCTCCGGCTTTTGGGGGATCACTGTCCTCTCTCGGCAGCAGAATGAGCCGGCAGGTGGTCCGCACCAGCAAGTTCCGCCACGTGTTTGGACAGCCGGCCAAGGCCGACCAGTGCTATGAAGATGTGCGCGTCTCACAGACCACCTGGGACAGTGGCTTCTGTGCTGTCAACCCTAAGTTTGTGGCCCTGATC
............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  232 HSU34806.1 CAT U34806 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTTCCTTGAGGTTTCTAAAATTTATACAAAAACATCATATGTAAGTAAACTCACCAGATTTGGCATCTGCTCTTTGGTGATGGACCCAGAAGAAACTTCAGTTTATTTGGATTATTACTATGCTACGAGCCCAAACTCTGACATCAGGGAGACCCACTCCCATGTTCCTTACACCTCTGTCTTCCTTCCAGTCTTTTACACAGCTGTGTTCCTGACTGGAGTGCTGGGG
..................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU34962.1 CAT U34962 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCTCAGCGCTACCTGCTGCCCGGACACATCCAGAGCTGGCCGACGGGTGCGCGGGCGGGCGGCGGCACCATGCAGGGAAGCTGCCAGGGGCCGTGGGCAGCGCCGCTTTCTGCCGCCCACCTGGCGCTGTGAGACTGGCGCTGCCACCATGTTCCCCAGCCCTGCTCTCACGCCCACGCCCTTCTCAGTCAAAGACATCCTAAACCTGGAACAGCAGCAGCGCAGCCTGGCTGCCGCCGGAGAGCTCTCTGCCCGCCTGGAGGCGACCCTGGCGCCCTCCTCCTGCATGCTGGCCGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HSU35340.1 CAT U35340 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
XGATAGCACCTGCCCGCCTGCCTGTCCTCCAGCAGGAAGTAGCAAGTCCCCAGACTTTTGCAGGCGGGAACCATGTCTCAGGCTGCAAAGGCCTCGGCCTCGGCCACAGTGGCGGTGAACCCAGGGCCTGACACCAAGGGGAAGGGGGCCCCACCTGCAGGAACATCCCCTAGTCCCGGCACTACCCTGGCCCCAACAACCGTGCCTATTACCAGCGCCAAG
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 HSU36188.1 CAT U36188 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGGTCTGTTCTCAGAGCGATGGGCCGCAGAGACTGATCTGCCGCCATGATTGGAGGCTTATTCATCTATAATCACAAGGGGGAGGTGCTCATCTCCCGAGTCTACCGAGATGACATCGGGAGGAACGCAGTGGATGCCTTTCGGGTCAATGTTATCCATGCCCGGCAGCAGGTGCGCAGCCCCGTCACCAACATT
..............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  253 HSU36310.1 CAT U36310 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCTGGACACGTCTGTAGGCCTAGGGAAGCCTGCCGGCCGGGAGGTACAGAGTAGGAGAAGCCAGATCCCAGGGCGGACAACGAGAAGTCGTCAGGCTAAGAAATGGCATTTCAAAAGGCAGTGAAAGGGACGATTCTTGTTGGAGGAGGTGCTCTTGCAACTGTTTTAGGACTTTCTCAGTTTGCTCATTACAGAAGGAAACAAATGAACCTGGCCTATGTTAAAGCAGCAGACTGCATTTCAGAACCAGTT
.......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  252 HSU36448.1 CAT U36448 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTTGGCACGAGGGTCAAAAGAACCAGGATTGCATTTGAAGTTAAGCTGCAAAAAACCAGTCGATCAACAGATTTTCGAGTCCCACAGTCAATATGCACCATGTTTAATGTTATGGTTGATGCCAAAGCTCAATCAACAAAACTTTGCAGCATGGAAATGGGCCAAGAGTTTGCTAAAATGTGGCATCAATACCATTCAAAAATAGACGAACTAATTGAAGAAACTGTTAAAGAAATGATAACACTCTTG
......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HSU36759.1 CAT U36759 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGAAGGCAGTCTTGTGGGTGCCTCCTCCCCCAGCCGCAACTCAGGTCTGCAGCTGGGTCCTGCCTCCTTCCGAGTGGGCCATGGCCGGTACATGGCTGCTACTTCTCCTGGCCCTTGGGTGTCCAGCCCTACCCACAGGTGTGGGCGGCACACCCTTTCCTTCTCTGGCCCCACCAATCATGCTGCTGGTGGATGGAAAGCAGCAGATGGTGGTGGTCTGCCTGGTCCTT
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  187 HSU36764.1 CAT U36764 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGGTTGCGGCCTTCCTCGCGTCACCGCCGGGATGAAGCCGATCCTACTGCAGGGCCATGAGCGGTCCATTACGCAGATTAAGTATAACCGCGAAGGAGACCTCCTCTTTACTGTGGCCAAGGACCCTATCGTCAATGTATGGTACTCTGTGAATGGTGAGAGGCTGGGCACCTACATGGGC
.....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  279 HSU37139.1 CAT U37139 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGTTCGGCCCACCTCTGAAGGTTCCAGAATCGATAGTGAATTCGTGGTTTCCTTTGGCGGATTTTCTGTTTTCGGAAGTTGCTGGGTTCGTTTTATTCAGCGGCAGTGGTGCTTTCCCGAATCTCAGAATGCCTGTTAAAAGATCACTGAAGTTGGATGGTCTGTTAGAAGAAAATTCATTTGATCCTTCAAAAATCACAAGGAAGAAAAGTGTTATAACTTATTCTCCAACAACTGGAACTTGTCAAATGAGTCTATTTGCTTCTCCCACAAGTTCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  242 HSU37219.1 CAT U37219 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCCCCCCCCCCCGAACTCGGCTGCGGCTCCATGGTCTGAGTTGTCAGCCGTTGTTTTTTCGTGCTCGCTAGTCGCCGCCGCCGCTCCGCCATGGGGAAGCGACAGCACCAAAAGGACAAAATGTACATTACCTGTGCTGAATACACTCACTTTTATGGTGGCAAGAAGCCAGATCTCCCACAAACAAATTTTCGTCGTTTACCTTTTGACCACTGCAGTCTCTCTCTGCAGCCCTTTGTC
............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HSU37448.1 CAT U37448 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGACTGTGCCAGTCCCAGCCGCCCTACCGCCGTGGGAACGATGGCAGATGATCAGGGCTGTATTGAAGAGCAGGGGGTTGAGGATTCAGCAAATGAAGATTCAGTGGATGCTAAGCCAGACCGGTCCTCGTTTGTACCGTCCCTCTTCAGTAAGAAGAAGAAAAATGTCACCATGCGATCCATCAAGACC
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU37519.1 CAT U37519 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTGGGCCACTTCCTTCAAGAAAACAAGCAGCTTCTGCGCGACGTGCTGGCCCAGGACCTGCATAAGCCAGCTTTCGAGGCAGACATATCTGAGCTCATCCTTTGCCAGAACGAGGTTGACTACGCTCTCAAGAACCTTCAGGCCTGGATGAAGGATGAACCACGGTCCACGAACCTGTTCATGAAGCTGGACTCGGTCTTCATCTGGAAGGAACCCTTTGGCCTGGTCCTCATCATCGCACCCTGGAACTACCCATTGAACCTGACCCTGGTGCTCCTGGTGGGCACCCTCCCCGCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU37547.1 CAT U37547 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATATAAACTGAGATAAATCCAGTAAAGAAAGTGTAGTAAATTCTACATAAGAGTCTATCATTGATTTCTTTTTGTGGTAAAAATCTTAGTTCATGTGAAGAAATTTCATGTGAATGTTTTAGCTATCAAACAGTACTGTCACCTACTCATGCACAAAACTGCCTCCCAAAGACTTTTCCCAGGTCCCTCGTATCAAAACATTAAGAGTATAATGGAAGATAGCACGATCTTGTCAGATTGGACAAACAGCAACAAACAAAAAATGAAGTATGACTTTTCCTGTGAACTCTACAGAATG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU37689.1 CAT U37689 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAAGCTGGAGCTCCACCGCGGTGCGGCCGCTCTAGAACTAGTGGATCCCCCGGGCTGCAGGTCCGGTCTTGTCCACGCTAGGGGGTGCACGTACTCCCAACTGTGGTCGCGCTCTCACCCCTTCTGCTGCTCTCGTGGCCCCCTCGCGATGGCGGGCATCCTGTTTGAGGATATTTTCGATGTGAAGGATATTGACCCGGAGGCCAAGAAGTTTGACCGAGTGTCTCGACTGCATTGTGAGAGTGAATCTTTCAAGATGGATCTAATCTTAGATGTAAACATTCAAATTTACCCTGTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU37707.1 CAT U37707 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATCCTCTCTGTCCACAGCCTGGTCTCAGAGAACACAGTAGATGTGTAGTCAGTTTGTTCAATAAATATGCTTGATGGAGCTTCAATACCCACCTCCACCCCCTTCTXCCAGAATCTGCAGGGAGAGGTCGGGAGGTGACAACGCCAGCATGCCAGTGCTATCGGAGGACTCTGGTTTGCATGAAACCCTGGCCCTGCTGACCTCCCAGCTCAGACCTGACTCCAACCACAAGGAGGAGATGGGCTTCCTGAGGGATGATTTCAGTGAAAAAAGCCTCAGTTACTTAATGAAGATTCAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU38276.1 CAT U38276 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCCAGGTGGGAGGGAGAAGGAGTAACCCACTTTATTGGCCACAGATGCAGGGGAGAAAGGAGAAAGCATGCTGGGAGCTGGAAAGAGCCCTAAGATCACCTGGTTTCTAGAGAGTGGAGCCTGCTTCCTGCCTAGGCCCCTCCCACAATGCTTGTCGCCGGTCTTCTTCTCTGGGCTTCCCTACTGACTGGGGCCTGGCCATCCTTCCCTACCCAGGACCACCTCCCGGCCACGCCCCGGGTACGGCTCTCATTCAAAGAGCTGAAGGCCACAGGCACCGCCCACTTCTTCAACTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HSU38480.1 CAT U38480 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGGAACATGAACTGACGAGTAAACATGTATGGAAATTATTCTCACTTCATGAAGTTTCCCGCAGGCTATGGAGGCTCCCCTGGCCACACTGGCTCTACATCCATGAGCCCATCAGCAGCCTTGTCCACAGGGAAGCCAATGGACAGCCACCCCAGCTACACAGATACCCCAGTG
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 HSU38545.1 CAT U38545 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGGAGCCCTGAGAGTCCGCCGCCAACGCGCAGGTGCTAGCGGCCCCTTCGCCCTGCAGCCCCTTTGCTTTTACTCTGTCCAAAGTTAACATGTCACTGAAAAACGAGCCACGGGTAAATACCTCTGCACTGCAGAAAATTGCTGCTGACATGAGTAATATCATAGAAAATCTGGACACGCGGGAACTCCACTTTGAGGGAGAGGAGGTAGACTACGACGTGTCTCCCAGCGATCCCAAG
...............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU38614.1 CAT U38614 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATGCTTATAAAAAAACTAAGCATGGATTTGAAAATTTTTTGCATCAAACAAACTCATACTAACTTGTTATAACATGTCTGTCAGGATCTAGTTTGAGGCACTAAGAAGGATAAGACATCGTTTTGAAAAGGGCCCTTATCAAAGCAACATGAATTCTGCTAAAATTGAAGCAAAAACAAATGCAAATTTGTGGTGAAGCTTAGGTACGTGGAAGAAGGATGAAATTATTGGTACCTTATGAAAAGTTTGTGGAAACAATGCCCCCAAAATCAGCAGTTTGCATATGGATAACTTCTTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU38654.1 CAT U38654 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACATTAGACAAAAAGTAACCTTCCTGAAGAGGACATGTGATTGGAAGTTGTCAATTGTTGAAGCATTGGTAACTCCAGTCTCTAACGTTTTAGAAAATCATAACAAGCGGTTCTCTACCCTGTAAAGGTGAACTACTGAGTTCTTCATTATGTCTGATGGAGATTATGATTACCTCATCAAGTTTTTAGCTTTGGGAGACTCTGGTGTAGGGAAGACCAGTGTACTTTACCAATATACAGATGGTAAATTTAACTCCAAATTTATCACAACAGTGGGCATTGATTTCAGGGAAAAAAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU38810.1 CAT U38810 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTGCAGCACTTCCGAAAGGCATTTTTGATCCATTTCTGAGTGTTGCGGCCCGTTTCTCCACCGAAGTTGGCTCCAGCTCTAGCAGCCGCATTGGATCCCACAGCTTACTGCGAGACTCCGGTGTACAATCCGGATCTCTGCCCCAACATGATTGCGGCCCAGGCCAAGCTGGTCTACCATCTGAATAAATACTACAACGAAAAATGCCAAGCCAGGAAAGCTGCCATTGCCAAAACTATCCGGGAAGTCTGCAAAGTAGTTTCCGACGTACTGAAGGAAGTGGAAGTGCAGGAGCCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU38864.1 CAT U38864 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTACAGAAACGTGATGGAGAGTAACTATGAGACACTGGTCTCTCTGAAGGTCCTTGGCCAGACAGAGGGAGAAGCGGAGTTGGGTACAGAGATGCTGGGTGACTTGGAAGAGGAAGGTCCTGTGGTGCCCACCCAGCAGGTGGGGTCATGATCAAACAGGAGCTACAGTATACACAGGAAGGCCCTGCGGATCTTCCTGGAGAGTTCTCATGCATTGCTGAAGAGCAGGCTTTCCTGAGCCCAGAGCAGACCGAACTCTGGGGTGGTCAGGGCAGTTCTGTCCTCTTGGAAACAGGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  291 HSU38964.1 CAT U38964 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGCTCCTACCTGCAAGTGGCTAGTGCCAAGTGCTGGGCCGCCGCTCCTGCCGTGCATGTTGGGGAGCCAGTACATGCAGGTGGGCTCCACACGGAGAGGGGCGCAGACCCGGTGACAGGGCTTTACCTGGTACATCGGCATGGCGCAACCAAAGCAAGAGAGGGTGGCGCGTGCCAGACACCAACGGTCGGAAACCGCCAGACACCAACGGTCGGAAACCGCCAAGACACCAACGCTCGGAAACCGCCAGACACCAACGCTCGGAAACCGCCAGACACCAAGGCTCGGA
.............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU38979.1 CAT U38979 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACTGAGTGAGCTCCCTTGTTGTTGCATGGGATGGCAATGTCCACATAGCGCAGAGGAGAATCTGTGTTACACAGCGCAATGGTAGGTAGGTTAACATAAGATGCCTCCGTGAGAGGCGAAGGGGCGGCGGGACCCGGGCCTGGCCCGTATGTGTCCTTGGCGGCCTAGACTAGGCCGTCGCTGTATGGTGAGCCCCAGGGAGGCGGATCTGGGCCCCCAGAAGGACACCCGCCTGGATTTGCCCCGTAGCCCGGCCCGGGCCCCTCGGGAGCAGAACAGCCTTGGTGAGGTGGACAGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU39064.1 CAT U39064 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAAGCGAAACCCTGGCCTTAAAATTCCAAAAGAAGCATTTGAACAACCTCAGACCAGTTCCACACCACCTCGAGATTTAGACTCCAAGGCTTGCATTTCTATTGGAAATCAGAACTTTGAGGTGAAGGCAGATGACCTGGAGCCTATAATGGAACTGGGACGAGGTGCGTACGGGGTGGTGGAGAAGATGCGGCACGTGCCCAGCGGGCAGATCATGGCAGTGAAGCGGATCCGAGCCACAGTAAATAGCCAGGAACAGAAACGGCTACTGATGGATTTGGATATTTCCATGAGGACG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU39195.1 CAT U39195 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTTCCAGCTACAGCTCCTCCGTGGGGTCATGGCAGGGGCTGGGGAGTCCCCTCAAAAGCCCTGAGCCCCCCTGCACCGCCGCTAAGGGACACCCCAGAAGTTAGCATCAGTGGGACTCGGAAGCTCCGATCTCAACAACATCCCAGCTATGGCTGGCGATTCTAGGAATGCCATGAACCAGGACATGGAGATTGGAGTCACTCCCTGGGACCCCAAGAAGATTCCAAAACAGGCCCGCGATTATGTCCCCATTGCCACAGACCGTACGCGCCTGCTGGCCGAGGGCAAGAAGCCACGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSU39360.1 CAT U39360 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGAAAGCATTTTATCTCCACAGCAATCCTATGAGGTTGATACTACTATCCTCATAGAAGGGGAAACTGATGCCAGGAGAGGTTCAAGCGTCTTACCTGAAGTCACAAAGCAAACTGAGTGATGAAGGAAGACTTGAACCTAGAAAATTTCACTGCAAAGGGAGTAAAAGTCCCTCGCAATTTCGACTGTTGGAAGAACTCGAAGAAGGCCAGAAAGGA
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSU39361.1 CAT U39361 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCACACGGCACGACTTCATCGAGACCAACGGGGACAACTGCCTGGTGACACTGCTGCCGCTGCTAAACATGGCCTACAAGTTCCGCACCCACAGCCCTGAAGCCCTGGAGCAGCTATACCCCTGGGAGTGCTTCGTCTTCTGCCTGATCATCTTCGGCACCTTCACCAACCAGATCCACAAGTGGTCGCACACGTACTTTGGGCTGCCACGCTGGGTC
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HSU39400.1 CAT U39400 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTAGCAGGTAAAGATGGCAGCTACCATGTTCCGGGCTACGCTGCGGGGATGGAGAACCGGTGTCCAGCGGGGCTGCGGGCTACGGCTGTTGAGCCAGACCCAGGGCCCTCCAGATTACCCCAGGTTTGTGGAGTCTGTGGATGAATATCAGTTTGTGGAGCGC
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU39657.1 CAT U39657 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAGTCCATCTGCTGCATCGGTCAAGAGAAACTCCACTTGCATGAAGATTGCACGCCTGCAGCTTGCATCTTTGTTGCAAAACTAGCTACAGAAGAGAAGCAAGGCAAAGTCTTTTGTGCTCCCCTCCCCCATCAAAGGAAAGGGGAAAATGTCTCAGTCGAAAGGCAAGAAGCGAAACCCTGGCCTTAAAATTCCAAAAGAAGCATTTGAACAACCTCAGACCAGTTCCACACCACCTAGAGATTTAGACTCCAAGGCTTGCATTTCTATTGGAAATCAGAACTTTGAGGTGAAGGCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  237 HSU39840.1 CAT U39840 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCAGGAATCGATAGTGCATTCGTGCGCGCGGCCGCCCGTCGCTTCGCACAGGGCTGGATGGTTGTATTGGGCAGGGTGGCTCCAGGATGTTAGGAACTGTGAAGATGGAAGGGCATGAAACCAGCGACTGGAACAGCTACTACGCAGACACGCAGGAGGCCTACTCCTCGGTCCCGGTCAGCAACATGAACTCAGGCCTGGGCTCCATGAACTCCATGAACACCTACATGACCATG
.......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU39905.1 CAT U39905 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCCTCACACCAACATGGGCTCCAAGTGAGTTTCCTTCGTCTGGGCAGACTCCCTCCCCTCTTCCATAAAGGCTGCAGGAGACCTGTAGCTGTCACAGGACCTTCCCTAAGAGCCCGCAGGGAAAGACTGCCCCAGTCCGGCCATCACCATGCTCCGGACCATTCTGGATGCTCCCCAGCGGTTGCTGAAGGAGGGGAGAGCGTCCCGGCAGCTGGTGCTGGTGGTGGTATTCGTCGCTTTGCTCCTGGACAACATGCTGTTTACTGTGGTGGTGCCAATTGTGCCCACCTTCCTATAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  239 HSU40053.1 CAT U40053 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCTTCTCTAGCTCCGTCGATTAGGAGGAGTGGTGGCGACCTCGGCCTTCAGTGTCTCCAATGAAGTGAAATGGCGGCGGCGGCGGGGATGATGTTGCTGGGCTTGCTGCAGGCGGGGTGGGTCGGTGCTGGGCCAGGCGATGGAGGAGGTGACAGGAGGCAACCTCTTATCCATGCTGCTGATCGCCTGCACCTTCACCCTCAGCCTGGTCTACCTGTTCCGTCTGGCCGCCGGCCA
.........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU40282.1 CAT U40282 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGTCGACTGCTACCACGGGAGTTCCCCGGAGAAGGATCCTGCAGCCCGAGTCCCGAGGATAAAGCTTGGGGTTCATCCTCCTTCCCTGGATCACTCCACAGTCCTCAGGCTTCCCCAATCCAGGGGACTCGGCGCCGGGACGCTGCTATGGACGACATTTTCACTCAGTGCCGGGAGGGCAACGCAGTCGCCGTTCGCCTGTGGCTGGACAACACGGAGAACGACCTCAACCAGGGGGACGATCATGGCTTCTCCCCCTTGCACTGGGCCTGCCGAGAGGGCCGCTCTGCTGTGGTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSU40396.1 CAT U40396 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATATCATCGACAGGGAGCACAGTGGGCTTTCTCCTCAAGATGACACTAATTCTGGAATGTCAATTCCCCGAGTAAATCCCTCGGTCAATCCTAGTATCTCTCCAGCTCATGGTGTGGCTCGTTCATCCACATTGCCACCATCCAACAGCAACATGGTATCCACCAGAATAAACCGCCAGCAGAGCTCAGACCTTCATAGCAGCAGT
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HSU40579.1 CAT U40579 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGCGTCGGGGTTTAACGCGTTTCTGGGCCGCCGTAAGCCCGGCCTAGGGGCAGCTTTGACTCGAGAGCCGGCTATAGGCGCATGGAAGGTTCCCTGGAACGGGAGGCGCCACGGGGGGCGCTGGCCGCCGTGCTAAAGCACAGCTCGACCTTGCCGCCCGAAAGCACCCAGGTCCGGGGCTACGACTTCAACCGCGGTGTGAATTACCGCGCACTGCTGGAGGCCTTCGGC
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  200 HSU40622.1 CAT U40622 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGAAGTGGGGCTGCCTCTTTAAATAACAAAAATCTGAGGTATTAAGAAATGGAGAGAAAAATAAGCAGAATCCACCTTGTTTCTGAACCCAGTATAACTCATTTTCTACAAGTATCTTGGGAGAAAACACTGGAATCTGGTTTTGTTATTACACTTACTGATGGTCATTCAGCATGGACTGGGACAGTTTCTGAATCA
..................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU40671.1 CAT U40671 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTCAGAAACAGATCTGCTTCATGGACATCCCCTCTTCCTGAGAAGAAAGCCTGTTCTATCATTCCAGGGAAGCCATCTAAGATCACGTGCCACCTACCTTGTTTTCTTGCCAGGGTTGCATGTGGGACTCTGCAGTGGCCCCTGTGAGATGGCTGAGCAACGGTTCTGTGTGGACTATGCCAAGCGTGGCACAGCTGGCTGCAAAAAATGCAAGGAAAAGATTGTGAAGGGCGTATGCCGAATTGGCAAAGTGGTGCCCAATCCCTTCTCAGAGTCTGGGGGTGATATGAAAGAGTGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  287 HSU41060.1 CAT U41060 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCGTGCCGAATTCGGCACGAGACCGCGTGTTCGCGCCTGGTAGAGATTTCTCGAAGACACCAGTGGGCCCGTGTGGAACCAAACCTGCGCGCGTGGCCGGGCCGTGGGACAACGAGGCCGCGGAGACGAAGGCGCAATGGCGAGGAAGTTATCTGTAATCTTGATCCTGACCTTTGCCCTCTCTGTCACAAATCCCCTTCATGAACTAAAAGCAGCTGCTTTCCCCCAGACCACTGAGAAAATTAGTCCGAATTGGGAATCTGGCATTAATGTTGACTTGGCAATT
.........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  237 HSU41804.1 CAT U41804 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCCAATGAGCTCCGCCGAGTAGCACCGGGGCAGGGCTAGCGCTTAAAGGAGCCGCGACCCCTTTGCAGACCAGAGGGTGACCCGGATGATGGCGGCCGGCGCGGCCCTAGCCCTGGCCTTGTGGCTACTAATGCCACCAGTGGAGGTGGGAGGGGCGGGGCCCCCGCCAATCCAGGACGGTGAGTTCACGTTCCTGTTGCCGGCGGGGAGGAAGCAGTGTTTCTACCAGTCCGCG
.......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HSU42376.1 CAT U42376 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCGGCCAGGCTGCTGGTACCTGCGTCCGCCCGGCGAGCAGGACAGGCTGCTTTGGTTTGTGACCTCCAGGCAGGACGGCCATCCTCTCCAGAATGAAGATCTTCTTGCCAGTGCTGCTGGCTGCCCTTCTGGGTGTGGAGCGAGCCAGCTCGCTGATGTGCTTCTCCTGCTTGAACCAGAAGAGCAATCTGTACTGCCTGAAGCCGACCATCTGCTCCGACCAGGACAACTACTGCGTGACT
..............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HSU42390.1 CAT U42390 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGCGGCCAAGGACCTGGCCGACATCGCGGCCTTCTTCCGATCCGGGTTTCGAAAAAACGATGAAATGAAAGCTATGGATGTTTTACCAATTTTGAAGGAAAAAGTTGCATACCTTTCAGGTGGGAGAGATAAACGTGGAGGTCCCATTTTAACGTTTCCGGCCCGCAGCAATCATGACAGAATACGACAGGAGGATCTCAGGAGACTCATTTCC
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HSU42412.1 CAT U42412 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCCCTTAAAGATGGTGAGGGGGCTCATGCTCTGAGTAGAAGGTGGTGACCTCCAGGAGCGGTGGGATGATGAGGGCCCGGGCGCCTCTTGCAATGGAGACGGTCATTTCTTCAGATAGCTCCCCAGCTGTGGAAAATGAGCATCCTCAAGAGACCCCAGAATCCAACAATAGCGTGTATACTTCCTTCATGAAGTCTCATCGCTGCTATGACCTGATTCCCACAAGCTCCAAATTGGTTGTA
..............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU43148.1 CAT U43148 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGTTGTGGGCCTCCTCATATTTGGGGCCTTCGCGGTGGGATTAAAAGCAGCGAACCTCGAGACCAACGTGGAGGAGCTGTGGGTGGAAGTTGGAGGACGAGTAAGTCGTGAATTAAATTATACTCGCCAGAAGATTGGAGAAGAGGCTATGTTTAATCCTCAACTCATGATACAGACCCCTAAAGAAGAAGGTGCTAATGTCCTGACCACAGAAGCGCTCCTACAACACCTGGACTCGGCACTCCAGGCCAGCCGTGTCCATGTATACATGTACAACAGGCAGTGGAAATTGGAACAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU43292.1 CAT U43292 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGGAGAGAGAGGGAGGGAGCGAGAGGGAGAGCAAAAGAAGGAAAGGATCCAAGAAAAAAAAGCCCCAACCACACACCAGAGGCTGCAGGACTGGGCACAGCATGAGATCCAAAGGCAGGGCAAGGAAACTGGCCACAAATAATGAGTGTGTATATGGCAACTACCCTGAAATACCTTTGGAAGAAATGCCAGATGCAGATGGAGTAGCCAGCACTCCCTCCCTCAATATTCAAGAGCCATGCTCTCCTGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HSU43328.1 CAT U43328 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGAGGAGAAAGAGCGCTACGTTCACTTGATCTCCAGCTTCCAACTTAAGCAGAACTTGAGAGCATCCGAACTCCTGGATTTCAGGACAAGTGAAGAAGATTCTTTGGGCTATAAAGATGAAGAGTCTACTTCTTCTGGTGCTGATTTCAATCTGCTGGGCTGATCATCTTTCAGACAACTATACTCTGGATCATGACAGAGCTATTCACATCCAAGCAGAAAATGGCCCCCATCTACTTGTGGAAGCAGAGCAAGCCAAGGTGTTT
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  266 HSU43408.1 CAT U43408 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGTCGCCGCTTCCGCCTTGACCAGGTGGAGCTGGAGACCTGGTCTCTCTAGGGCCTGCCCTGAGCTCACCATCTGAAGGAGAGTGCCATCATCCTTAGGAACTCCTTCTCCAGACATGCTTCCCGAGGCTGGCTCCCTGTGGCTACTGAAGCTGCTCCGGGACATCCAGTTGGCCCAGTTTTACTGGCCCATCCTAGAGGAGCTTAATGTCACCCGGCCAGGGCACTTCGACTTTGTAAAGCCTGAGGACCTGGACGGCATTGGC
....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU43416.1 CAT U43416 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTTTGGTCCTGGCTTTCGGCCCGTAGTTGTAGAAGGAGCCCTGCTGGTGCAGGTTAGAGGTGCCGCATCCCCCGGAGCTCTCGAAGTGGAGGCGGTAGGAAACGGAGGGCTTGCGGCTAGCCGGAGGAAGCTTTGGAGCCGGAAGCCATGGCACACTACCCCACAAGGCTGAAGACCAGAAAAACTTATTCATGGGTTGGCAGGCCCTTGTTGGATCGAAAACTGCACTACCAAACCTATAGAGAAATGTGTGTGAAAACAGAAGGTTGTTCCACCGAGATTCACATCCAGATTGGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU43746.1 CAT U43746 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTTGCGGCGGTGGGTCGCCGCCGGGAGAAGCGTGAGGGGACAGATTTGTGACCGGCGCGGTTTTTGTCAGCTTACTCCGGCCAAAAAAGAACTGCACCTCTGGAGCGGACTTATTTACCAAGCATTGGAGGAATATCGTAGGTAAAAATGCCTATTGGATCCAAAGAGAGGCCAACATTTTTTGAAATTTTTAAGACACGCTGCAACAAAGCAGATTTAGGACCAATAAGTCTTAATTGGTTTGAAGAACTTTCTTCAGAAGCTCCACCCTATAATTCTGAACCTGCAGAAGAATCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HSU43885.1 CAT U43885 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCTCTGGTGGTGGCTGGCTACTCGGATACGAATTCGGCACGAGGGCAGGCGTCGGCTAGTGTCGGGAGTCGCGCCCGCCGCCCCTCAGCTGCCCGGCCCGGAGCCCGAGACGCGCGCACCATGAGCGGTGGTGAAGTGGTCTGCTCCGGATGGCTCCGCAAGTCCCCCCCGGAGAAAAAGTTGAAGCGTTATGCATGGAAGAGGAGATGGTTCGTGTTACGCAGTGGCCGTTTAACTGGAGATCCAGATGTTTTGGAATATTACAAAAAT
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSU43901.1 CAT U43901 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCCCGTCGTAACTTAAAGGGAAACTTTCACAATGTCCGGAGCCCTTGATGTCCTGCAAATGAAGGAGGAGGATGTCCTTAAGTTCCTTGCAGCAGGAACCCACTTAGGTGGCACCAATCTTGACTTCCAGATGGAACAGTACATCTATAAAAGGAAAAGTGATGGCATCTATATCATAAAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  217 HSU43923.1 CAT U43923 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TATTTACTTCCTGCGGGTGCACAGGCTGTGGTCGTCTATCTCCCTGTTGTTCTTCCCATCGGCGAAGATGGCCCTGGAGACGGTGCCGAAGGACCTGCGGCATCTGCGGGCCTGTTTGCTGTGTTCGCTGGTCAAGACTATAGACCAGTTTGAATATGATGGTTGTGACAATTGTGATGCATATCTACAAATGAAGGGTAACCGAGAGATGGTATAT
...................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  280 HSU43965.1 CAT U43965 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCTCTTCTCACTCAAGCCCGAGTTTCTATGTTCAGACATAGTACATTCATCACTGTGTCCTTCCAGGATTTGGAAGTCTGACAAAACACCATTCCAGTAGCTGCATCTCCAGGTTTTGAGTCTAGAAATGAATTTAAGATGTGATCTCTTGGATAAGAAAGCTAACCCCAATGCCAAAGCCCTGAATGGCTTTACCCCTCTTCATATTGCCTGCAAGAAGAATCGAATTAAAGTAATGGAACTCCTTCTGAAACACGGTGCATCCATCCAAGCTGTA
..................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSU44754.1 CAT U44754 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTTCGGGTGCCATGGGGACTCCTCCCGGCCTGCAGACCGACTGCGAGGCGCTGCTCAGCCGCTTCCAGGAGACGGACAGTGTACGCTTCGAGGACTTCACGGAGCTCTGGAGAAACATGAAGTTCGGGACTATCTTCTGTGGCAGAATGAGAAATTTAGAA
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HSU44799.1 CAT U44799 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGTCGCCTGCAGCTGCTCGCCTGTCTCCGTCGGAAGGGAGCCCAAGCTTTGCAGAGAACATGAACGATTGGATGCCCATCGCCAAGGAGTATGATCCACTCAAAGCGGGCAGCATTGATGGCACCGATGAAGACCCACACGACCGCGCGGTCTGGAGGGCAATGCTGGCACGATATGTCCCCAACAAAGGTGTCATAGGAGATCCCCTC
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU45983.1 CAT U45983 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCCACACCGGAGGTTGAGCACTTCAACACATGAATTTGGGGAGGACACAGTTCAGTCCATAACATCCCCCTAATTTTTAAAAAATAAAAATGTTTTTAAGGAGTGAATGTCTTTTATGTGTCTCTGTGACCAGGTCCCGCTGCCTTGATGGATTATACACTTGACCTCAGTGTGACAACAGTGACCGACTACTACTACCCTGATATCTTCTCAAGCCCCTGTGATGCGGAACTTATTCAGACAAATGGCAAGTTGCTCCTTGCTGTCTTTTATTGCCTCCTGTTTGTATTCAGTCTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU45984.1 CAT U45984 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTTTTTCTACAACCAGCTTGCATTTTTTCTGCCCACAATGAGCGGGGTAAGATTTTTATTTTTGGCAAGGGGTATAATTTGGGTTCACTGTGGCTACTTGAACACTACACTGCAGCTAACTCTATCTTTGTTTCCTTTCCAGGAATCAATGAATTTCAGCGATGTTTTCGACTCCAGTGAAGATTATTTTGTGTCAGTCAATACTTCATATTACTCAGTTGATTCTGAGATGTTACTGTGCTCCTTGCAGGAGGTCAGGCAGTTCTCCAGGCTATTTGTACCGATTGCCTACTCCTTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU46922.1 CAT U46922 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTACATCCAGACGGTGGAAGGGAGAGAAAGAGAAAGAAGGTATCCTAGGAATACCTGCCTGCTTAGACCCTCTATAAAAGCTCTGTGCATCCTGCCACTGAGGACTCCGAAGAGGTAGCAGTCTTCTGAAAGACTTCAACTGTGAGGACATGTCGTTCAGATTTGGCCAACATCTCATCAAGCCCTCTGTAGTGTTTCTCAAAACAGAACTGTCCTTCGCTCTTGTGAATAGGAAACCTGTGGTACCAGGACATGTCCTTGTGTGCCCGCTGCGGCCAGTGGAGCGCTTCCATGACCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU47674.1 CAT U47674 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTTGACAAGGCACCAATGCTAAAGGTTATAGTGAATTCTCTGAAGAATATGATAAATACATTCGTTGCCAAGTGGAAAAGTTATTGCAGGTGGTGGATGAAAATTGCCTGGCCTACTTGGCAACTTTCCTGGCCCTTTTGAAGAGGAAATGAAGGGTATTGCCGCTGTTACTGATATACCTTTAGGAGAGATTATTTCATTCAATATTTTTTATGAATTATTTACCATTTGTACTTCAATAGTAGCAGAAGACAAAAAAGGTCATCTAATACATGGGAGAAACATGGATTTTGGAGTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  296 HSU47686.1 CAT U47686 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCCGTCACCCCGGGCGGGGACCCAGCGCAGGCAACTCCGCGCGGCGCCCGGCCGAGGGAGGGAGCGAGCGGGCGGGCGGGCAAGCCAGACAGCTGGGCCGGAGCAGCCGCCGGCGCCCGAGGGGCCGAGCGAGATTGTAAACCATGGCTGTGTGGATACAAGCTCAGCAGCTCCAAGGAGAAGCCCTTCATCAGATGCAAGCGTTATATGGCCAGCATTTTCCCATTGAGGTGCGGCATTATTTATCCCAGTGGATTGAAAGCCAAGCATGGGACTCAGTAGATCTTGATAAT
..................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HSU47924.1 CAT U47924 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCTGCCATTTCTGTGGGCTCAGGTCCCTACTGGCTCAGGCCCCTGCCTCCCTCGGCAAGGCCACAATGAACCGGGGAGTCCCTTTTAGGCACTTGCTTCTGGTGCTGCAACTGGCGCTCCTCCCAGCAGCCACTCAGGGAAAGAAAGTGGTGCTGGGCAAAAAAGGGGATACAGTGGAACTGACCTGTACAGCTTCCCAGAAGAAGAGCATACAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU49187.1 CAT U49187 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCCAGTCTTTTTCGCCTGGAGGCGCCAATGGGATCATTAGAAGCCAGTCCTTTGCGGGTTTCAGCGGCCTCCAGGAAAGGCGATCCAGGTGTAACTCCTTCATTGAAAATTCCTCCGCTCTCAAGAAGCCTCAGGCAAACTGAAGAAAATGCACAATTTAGGCCACAAAAACAACAATCCCCCCAAAGAGCCTCAGCCTAAAAGGGTGGAAGAAGTCTACAGGGCCTTGAAAAATGGACTTGATGAATATCTGGAGGTTCACCAGACGGAGCTGGACAAGTTGACAGCTCAGTTAAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HSU49262.1 CAT U49262 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCGCAGCCGCCGAGCTGGGTTGAGCCGCTGGGTCGCGCCGCGCGCCGCCGCCGTCTGGGAGGCTCGGTCCGGCCGCCCGAGCAGGTCGTGCGCGGGCCGTCGGGTCCGAGGTCAGAGTCATGGACGAGACCAAGATCATCTACCACTTGGATGGGCAGGAGACGCCGTACCTTGTGAAGCTGCCCCTGCCCGCCGAGCGCGTCACCTTGGCGGACTTTAAGGGCGTTTTGCAGCGACCCAGCTATAAGTTCTTCTTCAAGTCTATGGAC
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  235 HSU49392.1 CAT U49392 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGACGGAGGGCACGAGAGAAGGAGACGCTGCAGAAAGAGGCCTCCAGCTTGGTCTGTCTCCCACCTCTACCAGATCTGCTGAGCTATGAGCCAAACCAGGGATTTACAGGGAGGAAAAGCTTTCGGACTGCTGAAGGCCCAGCAGGAAGAGAGGCTGGATGAGATCAACAAGCAATTCCTACACGATCCCAAATATAGCAGTGATGAGGATCTGCCCTCCAAACTGGAAGGCTTC
.....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  255 HSU49844.1 CAT U49844 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTCCACACGGCTCCGTCGGGCGCCGCGCTCTTCCGGCAGCGGTAGCTTTGGAGACGCCGGGAACCCGCGTTGGCGTGGTTGACTAGTGCCTCGCAGCCTCAGCATGGGGGAACATGGCCTGGAGCTGGCTTCCATGATCCCCGCCCTGCGGGAGCTGGGCAGTGCCACACCAGAGGAATATAATACAGTTGTACAGAAGCCAAGACAAATTCTGTGTCAATTCATTGACCGGATACTTACAGATGTAAATGTT
.........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HSU49857.1 CAT U49857 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCTCACAGAAGCCTGGAGCTGGGCATCCAAGAAGAAGCAGCCTCATTTGTTTTCTGGTGTCATCGTAGGTGGCCACCTATGGCTTTTGGGAATGTAAAAAGGGCAGCTCTCTGGCATGTTCCTGACTGAGGATCTCATAACATTTAACTTGAGGAACTTCCTCCTTTTCCAGCTTTGGGAGTCAAGCTTCTCACCTGGGGCGGGTGGGTTCTGCACCACCCTCCCACCCTCCTTCCTCCGTGTGGACGATAGAGCCACATCCAGC
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU49973.1 CAT U49973 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATATAAGACGGTGAACTTAATCGATAAATGTTGTGTGTGTTCTGACTGCTCCACTGACTGGCCATTCCCCCATCTCTCTCCCTCTCCTCAGGCCTCCCTATTCCCTGAGACACAACAATATTGAAATTAGGCCAATTAATAACCCTACAATGGCCTCTAAGTGTTCAAGTGAAAGGAAGAGTCACACATCTCTCACTTTAAATCAAAAGCTAGAAATGATTAAGCTTAGTGAGGAAGGCATGTCAAAAGCCGAGATAGGCCAAAAGCTAGGCCTCTTGTGCCAAACAGTTAGCCAAGTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  166 HSU50040.1 CAT U50040 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCCACTAATCCTTGATGTTCACCTTGTCCCCTGCCCCCAGAGAAGTCATCCGGACCCTCCCATCCCTGGAGTCTCTGCAGAGGTTATTTGACCAGCAGCTCTCCCCGGGCCTCCGTCCACGTCCTCAGGTTCCTGGTGAGGCCAATCCCATCAACATGGTGTCC
................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU50158.1 CAT U50158 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TATGAAGGAGCAGCCCTCATGTGCCGGCACCGGGCATCCGAGCATGGCGGGAGGAGGCCTACCAGAAACTGGCCAGCGAGACCCTGGAGGAGCTGGACTGGTGTCTGGACCAGCTAGAGACCCTACAGACCAGGCACTCCGTCAGTGAGATGGCCTCCAACAAGTTTAAAAGGATGCTTAATCGGGAGCTCACCCATCTCTCTGAAATGAGTCGGTCTGGAAATCAAGTGTCAGAGTTTATATCAAACACATTCTTAGATAAGCAACATGAAGTGGAAATTCCTTCTCCAACTCAGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  228 HSU50733.1 CAT U50733 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACCCAGCCTCTCCCCTACCCGAACACCGGCCCCGGCTCCACCGAGGCCCGGGTCCCCCAGCCCGTCTCGCCGCCGCCATGGCGGACCCTAAATACGCCGACCTTCCCGGCATTGCCAGGAATGAGCCAGATGTTTATGAAACTAGCGACCTACCTGAGGATGATCAAGCGGAGTTCGATGCGTTTGCACAAGAGCTGGAGGAGCTGACAAGCACAAGTGTGGAACAC
..............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HSU50743.1 CAT U50743 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGAGTGGAGGCAGCCCATTCACCTGGGGAAATGACTGGGTTGTCGATGGACGGTGGCGGCACGCCCAAGGGGGACGTGGACCCGTTCTACTATGACTATGAGACCGTTCGCAATGGGGGCCTGATCTTCGCTGGACTGGCCTTCATCGTGGGGCTCCTCATCCTCCTCAGCAGAAGATTC
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HSU50939.1 CAT U50939 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGCGCTTGTGGAGCTGGTGGCGGCGCTCCGCAGGGGCTCGGCTGTTTTCCGCGCGGCAGGCGCGGCCATGGCGCAGCTGGGAAAGCTGCTCAAGGAGCAGAAGTACGACCGGCAGCTGAGGTTGTGGGGTGATCATGGGCAAGAGGCTTTAGAATCTGCTCATGTTTGCCTAATAAATGCAACAGCCACAGGAACTGAAATTCTTAAAAACTTGGTA
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 HSU50950.1 CAT U50950 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCACGAGGGATTTGACATTCGGAAGTCTAACAGAGGCCCTTCAGAATAATGTCACACCATATGTAGTCTCATTGCAAGCTAAAGATTGTCCAGATATGAAACATTTTTTTGCAAAAGTTGATCTCACAGTTGATGGACTGCTGTGTAGATATAAAATCCAAAGAGGAGGAAAGTGTTCACGTCACCCAAAGAAAGACACATTATTCAATGGATTCACTTTCCAGTTGGTATATGACTGTCACACAGAAGACGGACCCAAAAATGCTAAGCAAAAAAAGGACT
.....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  257 HSU51004.1 CAT U51004 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCCGTGATAGACAGACTGTCCACCATCTGAACCTTCATTCACCACCATTCGATAACCCTTCTTCCGAGCCTCTCCTCTGGTCGCGCGGGGAGGAGAGGCGAGATGGCAGATGAGATTGCCAAGGCTCAGGTCGCTCGGCCTGGTGGCGACACGATCTTTGGGAAGATCATCCGCAAGGAAATACCAGCCAAAATCATTTTTGAGGATGACCGGTGCCTTGCTTTCCATGACATTTCCCCTCAAGCACCAACA
...........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  294 HSU51007.1 CAT U51007 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCCCAAATGACCTTTTATTTCATACAGAGATACAAAGGCAACTATGTGCAGCAACAATCTGATGGGCAGTCCAAACTCTTGGGAGGAAGTAAATTCATGGTAAATGTCATGATGGCGGTCGGGAGGGAGGAAGGTGGCAAGATGGTGTTGGAAAGCACTATGGTGTGTGTGGACAACAGTGAGTATATGCGGAATGGAGACTTCTTACCCACCAGGCTGCAGGCCCAGCAGGATGCTGTCAACATAGTTTGTCATTCAAAGACCCGCAGCAACCCTGAGAACAACGTGGGC
................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  224 HSU51333.1 CAT U51333 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACAAGAGCTCAGACCTGAGGAGAGTGACTAGCTTCTCTGTGTCCCAGGTGGCCACCTTCCACTGTGGAAGCTCATGGACTCCATTGGGTCTTCAGGGTTGCGGCAGGGGGAAGAAACCCTGAGTTGCTCTGAGGAGGGCTTGCCCGGGCCCTCAGACAGCTCAGAGCTGGTGCAGGAGTGCCTGCAGCAGTTCAAGGTGACAAGGGCACAGCTACAGCAGATC
..........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  268 HSU51336.1 CAT U51336 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGCGGGCAGGGGCGGCGAGTGCGCGGGCCGCCGCCCTTCTCGGCGGGCAGCGCGCGAGGACCAGGCCGAGGAGGAAGTGGCGGCGGCGGCGGCGGGCTCCCCGCCCGAGGAGGAAGATGCAGACCTTTCTGAAAGGGAAGAGAGTTGGCTACTGGCTGAGCGAGAAGAAAATCAAGAAGCTGAATTTCCAGGCTTTCGCCGAGCTGTGCAGGAAGCGAGGGATGGAGGTTGTGCAGCTGAACCTTAGCCGGCCGATCGAGGAGCAG
......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HSU51432.1 CAT U51432 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGAAGAAGAAGCGGTAGAAGATGGCGCTCACCAGCTTTTTACCTGCACCTACTCAGCTATCTCAGGACCAGCTTGAGGCTGAAGAAAAGGCAAGATCCCAGAGATCACGGCAGACCTCACTGGTCTCCTCCCGAAGAGAACCTCCCCCGTACGGATACCGGAAAGGCTGG
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU51903.1 CAT U51903 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGGAGTGGGTCGCAGATCTTCGGGCGGCTAGGGGAAATCGGCGAGAGGCGGGATCCGAGCGCGCCGGCGGGGCGCAGAGCCCGCGAGCCTGGCCAGCGAGGGTAGCCGCGGGGGGCGCGCCCCGGGCGGGCCCCCGGAGACGCGCAGGATGCCACACGAAGAGCTGCCGTCGCTGCAGAGACCCCGCTATGGCTCTATTGTGGACGATGAAAGGCTCTCTGCAGAGGAGATGGATGAGAGGAGGCGGCAGAACATTGCTTATGAATATCTGTGCCACTTAGAGGAAGCCAAAAGGTGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU52077.1 CAT U52077 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGCATTGTTGGAATTTGCCGTTTGATATTGGAATACATTCTTAAATAAATGTGGTTATGTTATACATCATTTTAATGCGCATTTCTCGCTTTACGTTTTTTTGCTAATGACTTATTACTTGCTGTTTATTTTATGTTTATTTTAGACTATGGAAATGATGTTAGACAAAAAGCAAATTCGAGCGATTTTCTTATTCGAGTTCAAAATGGGTCGTAAAGCGGCGGAGACAACTCGCAACATCAACAACGCATTTGGCCCAGGAACTGCTAACGAACGTACAGTGCAGTGGTGGTTCAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  199 HSU52101.1 CAT U52101 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGACTCCAGCTCTGACTTTTTTCGCGGCTCTCGGCTTCCACTGCAGCCATGTCACTCCTCTTGCTGGTGGTCTCAGCCCTTCACATCCTCATTCTTATACTGCTTTTCGTGGCCACTTTGGACAAGTCCTGGTGGACTCTCCCTGGGAAAGAGTCCCTGAATCTCTGGTACGACTGCACGTGGAACAACGACACCAAA
.................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 HSU52111.6 CAT U52111 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGACGTCCAGCTTCGGAGCGGGAATCTTCGCTGCGCCAGCGACTAAAAGGAGAATTAAATATGGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTTATTATGAAGTGTTCCCAGTGCCACACCGTTGAAAAGGGAGGCAAGCACAAGACTGGGCCAAATCTCCAAGGCCTCTTCGGGCGGAAGACAGGTCAGGCCGCTGGATACTCTTACACG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HSU52219.1 CAT U52219 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGTTTGCTGTCTGGACCTGGCTGCTGATCCTGAGCCTGCTGGGAGATCTTAACGATCCCCAGGAGCAACATGGGGCCCACCCTAGCGGTTCCCACCCCCTATGGCTGTATTGGCTGTAAGCTACCCCAGCCAGAATACCCACCGGCTCTAATCATCTTTATGTTCTGCGCGATGGTTATCACCATCGTTGTAGACCTAATCGGCAACTCCATGGTCATT
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  280 HSU52521.1 CAT U52521 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTGCTCTTGGTTCTGGTTCTGGAGGCTGGGTTGAGAGGTCGCCGGTCCGACTGTCCTCGGCGGTTGGTCAGTGTGAATTTGTGACAGCTGCAGTTGCTCCCCGCCCCCGAGCAGCCGAGGAGTCTACCATGGCTCAAGAATCTCCCAAAAATTCAGCAGCAGAAATTCCAGTGACTAGTAATGGAGAAGTTGATGACTCTCGTGAACATAGCTTTAATAGGGATTTGAAGCATTCATTACCATCTGGACTTGGTCTCTCAGAAACCCAAATTACATCT
..................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU52828.1 CAT U52828 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCGCCTGAGACTTGGTGAGGGAGCTGGAAGTGGCAGTATATATCCGAGCCGCTGTCCGAAAAAAGAGAAAGCCTGCCCATCCTCGTGGAGCTGCTCCGAATAGACAATGACCGTGTGGTGTGCGCGGTGGCCACTGCGCTGCGGAACATGGCCTTGGACGTCAGAAATAAGGAGCTCATCGGCAAATACGCCATGCGAGACCTAGTCCACAGGCTTCCAGGAGGGAACAACAGCAACAACACTGCAAGCAAGGCCATGTCGGATGACACAGTGACAGCTGTCTGCTGCACACTGCAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU52965.1 CAT U52965 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACTCTATGGAATTTTTTCTGAATACTTTTGATCCATGATTGGCTGAATCCATGGACGTGAAACTCAGGGATAAGGAGGGCCACCTGCACTCTCCCAGTGTTCTAAAAAGAAGATGGATCATAAAGATCATAAACCACTGTTTTTTAAAATGGGAGATGAAGTTTTAGATCAGGATGGTACTTTCATTGAAGAACTAATAAAAAATTATGATGGGAAAGTACACGGGGATAGAGAATGTGGGTTTATAAATGATGAAATTTTTGTGGAGTTGGTGAATGCCCTTGGTCAATATAATGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU53209.1 CAT U53209 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGAGGCCTAGCCGAGTGGGAGTGGAGTGGAGCGGCTGTGGTTGCCGACTCTTTCCTCTTCCCCACGGTCCAGTCAGCGGGTTAATTAGGCCATCGGCCCTCGAGCCGAGACTTGTCTCTTATTTAGTTCTGGGGAGCGCCTCGTCGACATGAGTGATGTGGAGGAAAACAACTTCGAGGGCAGAGAGTCTCGCTCTCAGTCAAAATCTCCAACGGGAACTCCTGCTCGTGTAAAATCGGAGAGCAGGTCAGGATCTCGTAGTCCATCAAGGGTTTCCAAACACTCTGAATCCCATTCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  284 HSU53445.1 CAT U53445 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACGAGCAGGCAGTTCAGATTAAAGAAGCTAATTGATCAAGAAATCAAGTCTCAGGAGGAGAAGGAGCAAGAAAAGGAGAAAAGGGTCACCACCCTGAAAGAGGAGCTGACCAAGCTGAAGTCTTTTGCTTTGATGGTGGTGGATGAACAGCAAAGGCTGACGGCACAGCTCACCCTTCAAAGACAGAAAATCCAAGAGCTGACCACAAATGCAAAGGAAACACATACCAAACTAGCCCTTGCTGAAGCCAGAGTTCAGGAGGAAGAGCAGAAGGCAACCAGA
......................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 HSU53784.1 CAT U53784 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGAGCCCGTCAGGTGTCTGACAGCCCATCGATCCCTTTGTCTATCCCCCGACCATGGCGAAGCTGATTGCGCTCACCCTCTTGGGGATGGGACTGGCACTCTTCAGGAACCACCAGTCTTCTTACCAAACACGACTTAATGCTCTCCGAGAGGTACAACCCGTAGAACTTCCTAACTGTAATTTAGTTAAAGGAATCGAAACT
......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HSU55766.1 CAT U55766 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCAGCTTGCAAATGGCGTCTCCCTCGCTGGAGCGGCCAGAAAAAGGCGCTGGAAAAAGTGAATTTCGTAACCAGAAGCCGAAGCCGGAGAACCAAGATGAATCAGAACTCCTTACGGTTCCTGATGGTTGGAAGGAACCAGCTTTTTCCAAAGAGGACAAT
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSU56244.1 CAT U56244 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTGTTGAAGTGGAAGCAAGCCCCATTCAGTTGAAGAGTATTATCTTAATGATTTGGAGCACATTCATCATAGCAAGCTCTCTCCTCATCTCCTGGAGGAACCGGTGATAACTAAGGATATATATGAAGTTGCTGTCTCTCTCATTCAGATGTTTGATGACTTGGATATGAAGGAGAGTGGGAACAAGGCTTGGTCGGGGGCCCAGTTTGTGTTGGAGCGAACCAGTGTGTTGGTGTTTTTGCCAGGTCTGGGTGAAATAAATTATATGCATGAACTTCTCACAAGCCTGGTTCATAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  208 HSU57629.1 CAT U57629 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAAACCGTCCTCTACAGCCTCCTGGCCCCGGCGCAGGCTGCCCGTACTGCCCGTGGCATGAGGGAGCCGGAAGAGCTGATGCCCGATTCGGGTGCTGTGTTTACATTTGGGAAAAGTAAATTTGCTGAAAATAATCCCGGTAAATTCTGGTTTAAAAATGATGTCCCTGTACATCTTTCATGTGGAGATGAACATTCTGCTGTTGTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  256 HSU57721.1 CAT U57721 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGAACTGGCCTGTACATTTTCAAGGAATTCTTGAGAGGTTCTTGGAGAGATTCTGGGAGCCAAACACTCCATTGGGATCCTAGCTGTTTTAGAGAACAACTTGTAATGGAGCCTTCATCTCTTGAGCTGCCGGCTGACACAGTGCAGCGCATTGCGGCTGAACTCAAATGCCACCCAACGGATGAGAGGGTGGCTCTCCACCTAGATGAGGAAGATAAGCTGAGGCACTTCAGGGAGTGCTTTTATATTCCCAAA
..........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HSU58048.1 CAT U58048 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCGACTCACAAAAGGTCCTCGGCCACGGCGTGCGTCACCATGGCGACCGCCGCCGGCAGCCGCGCCCCGCCCCTCTGGCGGGACCGGCCACCATCCTCTCGCGAGGAGCATCCCGTGCGACCGGAAGTGGGGCGGCGACCCCGGAAGTCCCCGCCGGGTGCAGCTTGGTCGGTTCGATCGCCGCCGGGA
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 HSUBA80R.1 CAT X63237 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCATCTGCGGTGGAGCCGCACAAAATGCAGATTTTCGTGAAAACCCTTACGGGGAAGACCATCACCCTCGAGGTTGAACCCTCGGATACGATAGAAAATGTAAAGGCCAAGATCCAGGATAAGGAAGGAATTCCTCCTGATCAGCAGAGACTGATCTTTGCTGGCAAGCAGCTG
.........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HSUCEH1.1 CAT Z29328 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGGCCGTGACAGACGGCCGGCAGAGGAAGGGAGAGAGGCGGCGGCGACACCATGTCATCTCCCAGTCCGGGCAAGAGGCGGATGGACACGGACGTGGTCAAGCTCATCGAGAGTAAACATGAGGTTACGATCCTGGGAGGACTTAATGAATTTGTAGTGAAGTTTTATGGACCACAAGGAACACCATATGAAGGCGGAGTA
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HSUDGM.1 CAT X52486 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTTCCGGGTTGAGTCTGGACTCCTACCGAACTCGGGCAAGTTATTTAACACCCCTGAGCTTCTTTCTTCATCTGCAAAATGGAACCCCTCCCTTCCTTTGAATTGCTGAGCCCATTACGCGAGGTAACGTTGTACGACGCTCTCTGCACAGCGCCAGGTCCCAATCCCGGTGTTCCGGCTCAGCAGGCCAGGAGCGTTTCCAGTTTCCATTGCGTTTCTCTTTCTGAA
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  185 HSUF025.1 CAT X57019 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGCCCAGCAACTTCTGAGGAAAGTTTGGCACCCATGGCGTGGCGGTGCCCCAGGATGGGCAGGGTCCCGCTGGCCTGGTGCTTGGCGCTGTGCGGCTGGGCGTGCATGGCCCCCAGGGGCACGCAGGCTGAAGAAAGTCCCTTCGTGGGCAACCCAGGGAATATCACAGGTGCCCGGGGACTC
...................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSURFRET.1 CAT X56348 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCGGGGTACACGGGCTGAGGCGGCGGCGGCGGCCCCGCCCGGGGCTCCATTGTTAAGGCGGCTGCGGCTCTGTCGGCTGTTCAGCTGCGCTCCAGTCGGCCCAGGCGCCGCGGCGAGGAGCGAGCGCTGCGAGGTGGCGGCCTGAGCAATGGAAGAGTTAATAGTTGAACTTCGTCTCTTTCTTGAACTCCTGGACCATGAATATCTAACCTCAACTGTCAGGGAGAAAAAGGCAGTGATAACCAACATTCTGCTAAGAATACAGTCATCCAAAGGTTTTGATGTGAAGGACCATGCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 HSV7LSP.1 CAT Z33642 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTAAAGCTTTAGAGCCCAAATGGCAGGCATCTCATATGTGGCATCTTTCTTTCTCCTTCTGACTAAGCTCAGCATTGGCCAGAGAGAAGTAACAGTTCAGAAAGGACCACTGTTTAGAGCTGAAGGTTACCCAGTCAGCATTGGCTGCAATGTAACTGGCCACCAGGGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSVATPA.1 CAT X69151 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCGGAGCTTAGGTCGGGAAGGGATGGATCGCTGAGCCGATAGCGTCCGCTAGGCTGTCTGCCTCGGTACCTGTTACTGCTGCTACTTCCTCGTTTGACACCTTCCTGGAATCTCTCTTGATTTTTGAGGAAATACCTAGTAACAAACATGACTGAGTTCTGGCTTATATCTGCTCCTGGGGAGAAAACCTGTCAGCAAACATGGGAGAAATTGCATGCGGCAACTTCAAAGAACAATAATCTTGCTGTCACTTCCAAGTTCAATATTCCTGACTTAAAGGTTGGCACGTTGGATGTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  260 HSVAVPO.1 CAT X16316 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAGGCTTTTGCAAAAAGCTTCACGCTGCCGCAAGCACTCAGGGCGCAAGGGCTGCTAAAGGAAGCGGAACACGTAGAAAGCCAGTCCGCAGAAACGGTGCTGACCCCGGATGAATGTCAGCTACTGGGCTATCTGGACAAGGGAAAACGCAAGCGCAAAGAGAAAGCAGTTCCTGTGCCTTAAGAACATTAGAACCTTCCTGTCCACCTGCTGTGAGAAGTTCGGCCTCAAGCGGAGCGAGCTCTTCGAAGCCTTTGAC
..............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSVPATPD.1 CAT X71490 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCAGCCAGGCCGACTACCTCAACCTGGTGCAGTGCGAGACGCTAGAAGACTTGAAACTGCATCTGCAGAGCACTGATTATGGTAACTTCCTGGCCAACGAGGCATCGCTCTGGCGGTGTCAGTCATCGATGACCGGCTCAAGGAGAAGATGGTGGTGGAGTTCCGCCACATGAGGAACCATGCCTATGAGCCACTCGCCAGCTTCCTAGACTTCATTACTTACAGTTACATGATCGACAACGTGATCCTGCTCATCACAGGCACGCTGCACCAGCGCTCCATCGCTGAGCTCGTGCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HSVPATPE.1 CAT X71491 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCTTTCAAACCTAAACTCGAGCCTACTGTTCACCGGCCTAGCATTGCTCTCGCCATGGCTCTCAGCGATGCTGACGTGCAAAAGCAGATTAAGCATATGATGGCTTTCATTGAACAAGAAGCCAATGAGAAAGCAGAAGAAATAGATCGAAAGGCAGAAGAAGAGTTCAACATAGAGAAAGGTCGGCTTGTGCAAACCCAAAGA
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSVWFR.1 CAT X04146 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATAACAGCAAGACAGTCCGGAGCTGTAGCAGACCTGATTGAGCCTTTGCAGCAGCTGAGAGCATGGCCTAGGGTGGGCGGCACCATTGTCCAGCAGCTGAGTTTCCCAGGGACCTTGGAGATAGCCGCAGCCCTCATTTGCAGGGGAAGATGATTCCTGCCAGATTTGCCGGGGTGCTGCTTGCTCTGGCCCTCATTTTGCCAGGGACCCTTTGTGCAGAAGGAACTCGCGGCAGGTCATCCACGGCCCGATGCAGCCTTTTCGGAAGTGACTTCGTCAACACCTTTGATGGGAGCATG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HSXBXVIII.1 CAT X71937 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGGCTGCGGATCCCCTTCCCCAGGGACTGCGGGGAGGAGATGCAGAACGGAGCCGGTGCCTCCAGGACCAGCACCATCTTCCTCAACGGCAACCGCGAGCGGCCCCTGAACGTGTTTTGCGACATGGAGACTGATGGGGGCGGCTGGCTGGTGTTCCAGCGCCGCATGGATGGACAGACAGACTTCTGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSXPGAA.1 CAT X69978 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGAAAACCGTGGCTTCTGTATTATTTGCCATCTTTGTTGTGTAGGAGCAGGGAGGGCTTCCTCCCGGGGTCCTAGGCGGCGGTGCAGTCCGTCGTAGAAGAATTAGAGTAGAAGTTGTCGGGGTCCGCTCTTAGGACGCAGCCGCCTCATGGGGGTCCAGGGGCTCTGGAAGCTGCTGGAGTGCTCCGGGCGGCAGGTCAGCCCCGAAGCGCTGGAAGGGAAGATCCTGGCTGTTGATATTAGCATTTGGTTAAACCAAGCACTTAAAGGAGTCCGGGATCGCCATGGGAACTCAATA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSZFPBF1.1 CAT X51435 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGGGCCGGCTGCAGCGGCAGCTCCGCCGGGCGTCCTGGCAGCAGCACATGGATTAATTGATGTATGTTGAGTTTATGGAGCTGCCTTTTGGTGGCTTGCTTTATCTGCAGTTTTTAAGAAGAAAAAGAAGGCCCTGAGTCAAAGAAGATGCCTCGAACTAAACAAATTCATCCCAGAAATCTAAGAGACAAAATTGAAGAAGCACAAAAAGAACTTAATGGGGCAGAAGTTTCAAAAAAAGAAATCTTACAGGCTGGTGTTAAAGGAACTTCGGAATCCCTTAAAGGTGTGAAACGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSZFX1.1 CAT X59738 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCTCCCTCCCTCCGCCCGCCCCACCAGCCGGAGCCCGGCCCAGTGCTCCAGAGAAAGGCCGGCCTGCAGCACCCGCCACCGTCGCGGCCGCCCGCAACGTCCGTCCGTGGATGATGCTGGAAAAATAGAACACGATGGTTCTTCTGGAATGACCATGGACACAGAGTCGGAAATTGATCCTTGTAAAGTGGATGGCACTTGCCCTGAGGTCATCAAGGTGTACATTTTTAAAGCTGACCCTGGAGAAGATGACTTAGGTGGAACTGTAGACATTGTGGAGAGTGAGCCTGAGAATGAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  227 HSZFX2.1 CAT X59739 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGCCTGCAGCACCCGCCACCGTCGCGGCCGCCCGCAACGTCCGTCCGGAGCTGTGACTGATGAGAATTAAAGGCCATGGATGAAGATGGGCTTGAATTACAACAAGAGCCAAACTCATTTTTTGATGCAACAGGAGCTGATGGTACACACATGGATGGTGATCAAATTGTTGTGGAAGTACAAGAAACTGTTTTTGTTTCAGATGTTGTGGATTCAGACATAACT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  202 HSZIDMRNA.1 CAT X82018 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGACGCTGCCGTGGAATCCTTGACTCTAGTTCTCTGAGTCGATTGTGATCATGGCTGCTGAGTCTGATGTTCTGCATTTCCAGTTTGAACAGCAAGGAGATGTGGTCTTGCAGAAAATGAATCTTTTGAGACAGCAGAATTTATTTTGTGATGTATCAATTTACATTAATGACACTGAGTTCCAGGGGCACAAGGTGATT
....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSZNF.1 CAT X56465 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACTCTAGAATGGCCCATACCATGATTATGCAAGATTTTGTGGCTGGAATGGCTGGTACTGCACATATCGATGGAGACCATATTGTTGTTCAGTTCCTGAAGCTGTTTAGTTTCTGATGTTGCTACAGATGATGGGATAACTCTTGATCATGGCCTTGCAGCTTGAAGTTGTCCATGGACCTGATATCATCACAGAGACTGATGTAGTAACAGAAGGTGTGATTGTTCCTGAAGCGGTACTTGAAGCTGATGTTGCCATTGAAGAGGATTTAGAGGAAGATGATGGTGATCACATCTTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HSZNFPT17.1 CAT X65233 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAAGAGCTGTAACACTCACCACAAGGGTCCGCGGCTTCATTCTTGAAGTCAGTGAGACCAAGAACCCACCAATTCCGGACACAGTTGGAAATGCAGAAGGGCACTTGAGTTTCCCTGCAGTCTCCCACACGGACACCTTCTGGAGGAAGATGAGCCCTAAACGCGATGGGTTGGGGACAGGTGATGGTCTGCACTCACAGGTTTTACAGGAGCAGGTCTCCACAGGAGACAATCTCCATGAATGTGACTCCCAGGGACCAAGTAAAGACACTTTGGTTCGTGAGGGGAAGACCTACAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUM0193B.1 CAT D83777 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGCAAGGTTGAGATTTAAGTTCTCAAAGGTGGCTGCACCAAATCCCATCCCAAGTGCCCTTCTTCCAGTGTGAAGGGCACTCCTTCCACGAAGAGGGAAAGTGCACTTACATTTCAATCGACCAAGTTCCAAGGACCTATGCCATAATGATAAGCAGACCCGCCTGGCTCTGGGGAGCAGAAATGGGAGCCAATGAACATGGAGTGTGCATAGCCAATGAAGCCATCAACACCAGAGAGCCAGCTGCCGAGATAGAAGCCTTGCTGGGGATGGATCTGGTCAGGCTTGGTTTAGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUM0195E.1 CAT D83780 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCGTGGCGCGGCCCGGCTGACAGGTTCTTTAATGGAGGAGCCAATCTCTCTGCACACCTGGTTTCATCTAATAATATACAGACACCAGCTCTGAGGCCAGTTAATCATCCCCAGTGTCCAGGCACAGAGTAGTCGGTCCGCCTCACAATGTTGGACTTTCTAGCCGAGAACAACCTCTGTGGCCAAGCAATCCTAAGGATTGTTTCCTGTGGTAATGCCATCATTGCTGAACTTTTGAGACTCTCTGAGTTTATTCCTGCTGTGTTCAGGTTAAAAGACAGAGCTGATCAACAGAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HUM130LEU.1 CAT M92439 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGTTTTTAATGATACCTGCCGCTCAGGTGGCCTAGGTGGTAGTCATGCCTTGCTTCTACTTACGTAGTTGTGGTTCTCTCTTGCCTGAACTAAAGCTTGAAGAGAGAACAGAATTTGCTCATAGGATATGGGACACACTTCAGAAATTAGGTGCTGTGTATGATGTGAGTCACTATAATGCTTTACTTAAAGTC
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HUM14RPA.1 CAT L07493 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCCCCGAGCCGCAGTCTTGGACCATAATCATGGTGGACATGATGGACTTGCCCAGGTCGCGCATCAACGCCGGCATGCTAGCTCAATTCATCGACAAGCCTGTCTGCTTCGTAGGGAGGCTGGAAAAGATTCATCCCACCGGAAAAATGTTTATTCTTTCAGATGGAGAAGGAAAAAAT
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HUM26SPSIV.1 CAT L02426 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCCGGCGGAAGTGGTGGAGGAACTTCCGGCAGCGGCAGCTCAAGTGGCCAAGGCAAGATGGGTCAAAGTCAGAGTGGTGGTCATGGTCCTGGAGGTGGCAAGAAGGATGACGAGGACAAGAAAAAGAAATATGAACCTCCTGTACCAACTAGAGTGGGGAAAAAGAAGAAGAAAACAAAGGGACCAGATGCTGCCAGCAAACTGCCA
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  207 HUM2OGDH.1 CAT D10523 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGTTCGGGTGGAGCTGAGCCGGAGACAGGCAATTGTGAAAAACTTCAGGACAAAAATGTTTCATTTAAGGACTTGTGCTGCTAAGTTGAGGCCATTGACGGCTTCCCAGACTGTTAAGACATTTTCACAAAACAGACCAGCAGCAGCTAGGACATTTCAACAGATTCGGTGCTATTCTGCACCTGTTGCTGCTGAGCCCTTTCTC
.........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HUM33DPTP.1 CAT M33478 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGACACCAGGCACAGAGATCCAAACTATTATATCAAATCCAATCCCTAAAATGGAAGAAGCCAAAAGCCAAAGTTTGGAGGAAGACTTTGAAGGACAGGCCACACATACAGGACCCAAAGGAGTAATAAATGATTGGAGAAAGTTTAAATTAGAGAGTCAAGACAGTGATTCAATTCCACCTAGCAAGAAGGAGATTCTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  171 HUM3H3M.1 CAT L25798 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTTCACACAGCTCTTTCACCATGCCTGGATCACTTCCTTTGAATGCAGAAGCTTGCTGGCCAAAAGATGTTGGGATTGTTGCCCTTGAGATCTATTTTCCTTCTCAATATGTTGATCAAGCAGAGTTGGAAAAATATGATGGTGTAGATGCTGGGAAGTATACCATTGGC
.....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HUM49KDA.1 CAT L22009 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTTTTTTTTCGTCTTAGCCACGCAGAAGTCGCGTGTCTAGTTTGTTTCGACGCCGGACCGCGTAAGAGACGATGATGTTGGGCACGGAAGGTGGAGAGGGATTCGTGGTGAAGGTCCGGGGCTTGCCCTGGTCTTGCTCGGCCGATGAAGTGCAGAGGTTTTTTTCTGACTGCAAAATTCAAAATGGGGCTCAAGGTATTCGTTTCATCTACACCAGAGAA
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HUM4F2A.1 CAT J02769 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGAGCCACCATCTGACCGCAAGCTGCGTCGTGTCGCCGGTTCTGCAGGCACCATGAGCCAGGACACCGAGGTGGATATGAAGGAGGTGGAGCTGAATGAGTTAGAGCCCGAGAAGCAGCCGATGAACGCGGCGTCTGGGGCGGCCATGTCCCTGGCGGGAGCCGAGAAGAATGGTCTGGTGAAGATCAAGGTGGCGGAAGAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUM51C.1 CAT L36818 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGCAGCCTGGGCAGGTGGTTTTAGGGAAACCAAGCTGAGGGGGTTGGGGTGCTGAGCTTGCTGGCAGGAGGAAGGGGTGCTTTGGGTCTTAGACCCCAGCCTGGGGGTGACAGATTCTGGCCCTGCCTTGGCATCAGGTATCAGAAGCATGTGCACACGTATCGCATTCTGCCTGATGGAGAAGATTTCTTGGCTGTGCAGACCTCGCAGGGTGTGCCTGTGCCCCGCTTCCAGACCCTGGGTGAGCTCATCGGCCTGTACGCCCAGCCCAACCAGGGCCTTGTGTGCGCCCTGCCTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUM5HT1E.1 CAT M91467 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTACCAACAGAAAATGGAACACAAGAGACCACATAGCTGAACAAATTATAGCCTCCTTACAAGTGAGAAACCTTCGAGGCTACATAGTTTTCAGCCAAAGGAAAATAACCAACAGCTTCTCCACAGTGTAGACTGAAACAAGGGAAACATGAACATCACAAACTGTACCACAGAGGCCAGCATGGCTATAAGACCCAAGACCATCACTGAGAAGATGCTCATTTGCATGACTCTGGTGGTCATCACCACCCTCACCACGTTGCTGAACTTGGCTGTGATCATGGCTATTGGCACCACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HUM6H9A.1 CAT L17330 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAAAAAAAACAATACAAAAAAAAGAAAGGAAGAGACTGTGGAACGGTGCAGAGCCAGAAGGAGTTTGTGACTTTTCATCTTCAAATTGTCCAAATGAGGCTCTCATGTCTAGTGATTATTACCATTACTGCAGAACTCTGTGTGCCACTGATGCTCTGTGCCCACGGAGAACAGGCACAGCTGCCAAGGGGTGTGTGTGTGTTGGGGACCGGCACGTCTCCTGCTTGGTCTCCTGTCTTGCTC
..............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HUM6PTS1.1 CAT D17400 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGGAGGAGGCACCGGCCGCGCGGCGGGAGGAGGTGCCGGCCGAGCACCGCAGACAGCGCCGGGAAGATGAGCACGGAAGGTGGTGGCCGTCGCTGCCAGGCACAAGTGTCCCGCCGCATCTCCTTCAGCGCGAGCCACCGATTGTACAGTAAATTTCTAAGTGATGAAGAAAACTTGAAACTGTTTGGGAAATGCAACAATCCAAATGGCCATGGG
....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  176 HUM8ODGTP.1 CAT D16581 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCGGCGGTGCAGAACCCAGGGACCATGGGCGCCTCCAGGCTCTATACCCTGGTGCTGGTCCTGCAGCCTCAGCGAGTTCTCCTGGGCATGAAAAAGCGAGGCTTCGGGGCCGGCCGGTGGAATGGCTTTGGGGGCAAAGTGCAAGAAGGAGAGACCATCGAGGATGGGGCTAGG
..........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  174 HUMA15.1 CAT D10653 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAAAGAGTATGGCATCGAGGAGAATGGAGACCAAACCTGTGATAACCTGTCTCAAAACCCTCCTCATCATCTACTCCTTCGTCTTCTGGATCACTGGGGTGATCCTGCTGGCTGTTGGAGTCTGGGGCAAACTTACTCTGGGCACCTATATCTCCCTTATTGCCGAGAACTCC
........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 HUMA1AADR.1 CAT M76446 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGTGCAGGGGCCCTACGGACACCACCAGGGCTACGACCCAGAGCAGGGCCAGGATGGCGGCCGCCTTGCGCTCGGTCATGATGGCTGGGTACTTGAGTGAGTGGCGCACGCCCACGTACCGGTCCACGGAGATGGTGCAGAGGCTGAGGATGGAGGCCGTGCAGCACAGCACGTCCACGGCGGCCGTCGGGGGACTGGTGGTG
.......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  267 HUMA1XIXA.1 CAT D38163 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTCGCAGGGAGCTCACTCCTCGGCGGTGCCGCAGCCCTGTCCGGACTCCACTGCGCCTCTGAGGGGCTCAAATACGAATTCAAGATCCGTGGCCGTTCACATGGTTTCAAGGCACAATGAGACTCACTGGCCCTTGGAAACTTTGGCTTTGGATGTCAATATTTCTGCTTCCTGCTTCCACTTCCGTGACCGTTAGGGACAAGACAGAAGAGTCATGCCCTATCCTGAGAATAGAGGGACATCAGCTGACATATGACAACATAAAC
.....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMA20.1 CAT M59465 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCCTTGACCAGGACTTGGGACTTTGCGAAAGGATCGCGGGGCCCGGAGAGGTGTTGGAGAGCACAATGGCTGAACAAGTCCTTCCTCAGGCTTTGTATTTGAGCAATATGCGGAAAGCTGTGAAGATACGGGAGAGAACTCCAGAAGACATTTTTAAACCTACTAATGGGATCATTCATCATTTTAAAACCATGCACCGATACACACTGGAAATG
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  199 HUMA2TPI.1 CAT K02566 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCCGGTTGAAACCATCCCTCAGCTCCTAGAGGGAGATTGTTAGATCATGAAACTAATTACCATCCTTTTCCTCTGCTCCAGGCTACTACTAAGTTTAACCCAGGAATCACAGTCCGAGGAAATTGACTGCAATGACAAGGATTTATTTAAAGCTGTGGATGCTGCTCTGAAGAAATATAACAGTCAAAACCAAAGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HUMA4.1 CAT L09604 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGGTGTACAGCGTCCTCGAAACCACGAGCAAGTGAGCAGATCCTCCGAGGCACCAGGGACTCCAGCCCATGCCATGGCGGATTCTGAGCGCCTCTCGGCTCCTGGCTGCTGGGCCGCCTGCACCAACTTCTCGCGCACTCGAAAGGGAATCCTCCTGTTTGCTGAGATTATATTATGCCTGGTGATCCTGATCTGCTTCAGTGCCTCCACACCAGGCTACTCC
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HUMAADC02.1 CAT L05075 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCACCTCTGACAGAGCCCAGACACCATGAACGCAAGTGAATTCCGAAGGAGAGGGAAGGAGATGGTGGATTACGTGGCCAACTACATGGAAGGCATTGAGGGACGCCAGGTCTACCCTGACGTGGAGCCCGGGTACCTGCGGCCGCTGATCCCTGCCGCTGCCCCTCAGGGGCCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 HUMAAR.1 CAT L38716 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGTGTGGGCACACACAACTGTCCCATGTGAGGCTCATGGTAGATGAGGCCCTAGTAGATGGGCCATGGGCCCAGGTAGATGAGGCCTGGAGCCTGGCTGGCCGGGCCATGCTGCTGGAGGTGCAGGGCACACCCGTTCGTGGTGTTAGGGCTGGCATGCCAAGTGCACTGCGGTTGTCCACCAACTCCTTCCTGGTTTCCCTGATGTGGCCGTGGGGCTGTTCGCCTTCCCCTTTGCCATCATCATCAGCCTGGGTT
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMABLBA.1 CAT M14753 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGATGTCTTTCTGTGATTGACTTCAATTGCTGACTTGTGGAGATGCAGCGAATGTGAAATCCCACGTATATGCCATTTCCCTCTACGCTCGCTGACCGTTCTGGAAGATCTTGAACCCCTCTCTGGAAAGGGGTACCTATTATTACTTTATGGGGCAGCAGCCTGGAAAAGTACTTGGGGACCAAAGAAGGCCAAGCTTGCCTGCCCTGCATTTTATCAAAGGAGCAGGGAAGAAGGAATCATCGAGGCATGGGGGTCCACACTGCAATGTTTTTGTGGAACAAGCCCTTCAGCGGCCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HUMABMP.1 CAT L25877 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAATTCGTGGGACAGAGCACCATGACTTCTGAGAAAGGTCCTTCAACCGGTGACCCCACTCTGAGGAGAAGAATCGAACCCTGGGAGTTTGACGTCTTCTATGACCCCAGAGAACTTCGTAAAGAGGCCTGTCTGCTCTACGAAATCAAGTGGGGCATGAGCCGGAAGATC
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMACA.1 CAT D13866 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGACAAAGCAGCGCCCGTCTGCTTCGGGCCTCTGGAATTTAGCGCTCGCCCAGCTAGCCGCAGAAATGACTGCTGTCCATGCAGGCAACATAAACTTCAAGTGGGATCCTAAAAGTCTAGAGATCAGGACTCTGGCAGTTGAGAGACTGTTGGAGCCTCTTGTTACACAGGTTACAACCCTTGTAAACACCAATAGTAAAGGGCCCTCTAATAAG
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMACT1A.1 CAT M87339 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCGTAAGTCTCCTGGGCCCGTTATTCTCAGATTAGGTGACGGAGCTAAGACTTCGAGACCATCTCGTCCTTTTTGTATCGCGGAAACCTGAGGAACGAGCCGGCGGCGGTGACCTGCACGAGAAGCCAGGCTAACTGGGTGAAGTACCATGCAAGCATTTCTTAAAGGTACATCCATCAGTACTAAACCCCCGCTGACCAAGGATCGAGGAGTAGCTGCCAGTGCGGGAAGTAGCGGAGAGAACAAGAAAGCCAAACCCGTTCCCTGGGTGGAAAAATATCGCCCAAAATGTGTGGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 HUMACTINBI.1 CAT M62994 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCTTTATTAACACCACCCGAGCAGGTCCAGGGACATTATCCGTCACCATCGAAGGCCCATCCAAGGTTAAAATGGATTGCAGGAAACACCTGAAGGGTACAAAGTCATGTACACCCCCATGGCTCCTGGTAACTACCTGATCAGCGTCAAATACGGTGGGCCCAACCACATCGTGGGCAGTCCCTTCAAGGCCAAGGTGACAGGCCAGCGTCTAGTTAGCCCTGGCTCAGCCAACGAGACCTCATGCATCCTGGTG
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 HUMADA.1 CAT K02567 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGAGCGGCCACCGAGCCGGCAGAGACCCACCGAGCGGCGGCGGAGGGAGCAGCGCCGGGGCGCACGAGGGCACCATGGCCCAGACGCCCGCCTTCGACAAGCCCAAAGTAGAACTGCATGTCCACCTAGACGGATCCATCAAGCCTGAAACCATCTTATACTATGGCAGGAGGAGAGGGATCGCCCTCCCAGCTAACACAGCAGAGGGGCTGCTGAACGTCATT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMADRBRA.1 CAT J02960 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATACTTGCATACCCCCGCTCCAGATAAAATCCAAAGGGTAAAACTGTCTTCATGCCTGCAAATTCCTAAGGAGGGCACCTAAAGTACTTGACAGCGAGTGTGCTGAGGAAATCGGCAGCTGTTGAAGTCACCTCCTGTGCTCTTGCCAAATGTTTGAAAGGGAATACACTGGGTTACCGGGTGTATGTTGGGAGGGGAGCATTATCAGTGCTCGGGTGAGGCAAGTTCGGAGTACCCAGATGGAGACATCCGTGTCTGTGTCGCTCTGGATGCCTCCAAGCCAGCGTGTGTTTACTTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAF4Y.1 CAT L13773 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGAGAGCAGGTAGTCCCGTAACATCGGGGCGCCGCGCCGGGACGCGTCCCCGCCCGGCTCCGCCAAATGGTGAGCGCGGCGCTGGCAGCAGGGCCCGCGGGGTGAAGGCGCTCATGGACGGAAGACCCCTGGCTCTATAAGCTGAATTATGGCAGCCCAGTCAAGTTTGTACAATGACGACAGAAACCTGCTTCGAATTAGAGAGAAGGAAAGACGCAACCAGGAAGCCCACCAAGAGAAAGAGGCATTTCCTGAAAAGATTCCCCTTTTTGGAGAGCCCTACAAGACAGCAAAAGGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAF9X.1 CAT L13744 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGAAAAAGGCAGAGAATGTCCGCCATCTACCCTCCGCTCCTGGGCGCGCTCTCATTCATAGCAGCCTCTTCATGAATTACAGCTGAGGGGGGGCGGAGGAGGGGGGGGTACCACACAACACCCCAGCAAACCTCCGGGCCCCCAGGCATGGCTAGCTCGTGTTCCGTGCAGGTGAAGCTGGAGCTGGGGCACCGCGCCCAGGTGAGGAAAAAACCCACCGTGGAGGGCTTCACCCACGACTGGATGGTGTTCGTACGCGGTCCGGAGCACAGTAACATACAGCACTTTGTGGAGAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  279 HUMAFPEBP.1 CAT D10250 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCGGCCCGAGCGCCTCTTTTCGGGATTAAAAGCGCCGCCAGCTCCCGCCGCCGCCGCCGTCGCCAGCAGCGCCGCTGCAGCCGCCGCCGCCGGAGAAGCAACCGCTGGGCGGTGAGATCCCCCTAGACATGCGGCTCGGGGGCGGGCAGCTGGTGTCAGAGGAGCTGATGAACCTGGGCGAGAGCTTCATCCAGACCAACGACCCGTCGCTGAAGCTCTTCCAGTGCGCCGTCTGCAACAAGTTCACGACGGACAACCTGGACATGCTGGGCCTGCAC
.................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAGCGB.1 CAT L13434 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACGCCCCCACACCTTCTGTACTCAGACCGAGACCGGACTTTTTTGGAAGGGGACTGGACCAGCCCCAGTAAAAGCTCTGACCGGCCGAAACAGCCTTGAGGGCTACAGTCGCTCAGTGCGCAGCCGGAGTGGTGAGCGTTGGGGGGCAGATGGAGACCGTGGTTTGCCCAAGGCCCTGGGAAGAGAGGCGGAAACGGAGAAGCCTTTCCAGTGACCGTGGGAGGACAACCCATTCACCATATGAGGAACGGAGGAGTAGGACCAAGGGCAGTGGGCAGCAGTCAGAGCGGGGCTCCGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HUMAGPRO.1 CAT M55172 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCCAGGTGTGTGGGACTGAAGTTCTTGGAGAAGGGAGTCCAACTCTTCAAGGTGAACTATGACCACTTTACTCTGGGTTTTCGTGACTCTGAGGGTCATCACTGCAGCTGTCACTGTAGAAACTTCAGACCATGACAACTCGCTGAGTGTCAGCATCCCCCAACCGTCCCCGCTGAGGGTCCTCCTGGGGACCTCCCTCACCATCCCC
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAHNAK.1 CAT M80902 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGACCCAGTCTGGGAAGACCGTGATCAGACTGCCCTCGGGCTCGGGGGCAGCCTCTCCGACAGGCTCTGCTGTGGATATCCGAGCAGGGGCCATTTCTGCTTCAGGACCAGAGCTCCAAGGTGCTGGCCACTCGAAGCTCCAGGTCACCATGCCTGGGATAAAGGTGGGAGGCTCAGGTGTCAATGTCAATGCAAAGGGCTTGGACTTGGGTGGCAGAGGAGGGGTCCAAGTTCCAGCAGTGGACATTTCATCTTCTCTTGGGGGTAGGCCAGTAGAGGTACAGGGCCCATCTCTGGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAIR.1 CAT L48211 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCATACCAAAATCAGGGTCACATGTGGGTTTCCCCTTTCCTTGCCTCTTCATAAAAGACAACTTGGCTTCTGAGGATGGTGGTCTTTTGCATGCAGTTGGGCTGACCTGACAAAGCCCCCAGTTTCCTGTGGCAGGTTCTGGGAGAGGATGCATTCAAGCTTCTGCAGCCTAGGGGACAGGGCTGCTTGTTCAGTTATTACTGCCTCGGAGCTCAAATCCCACCGAAGTCCTGACTCCAGGTCTTTCCTAATGCACAGTAGTCAGTCTCAGCTTCGGCAGTATTCTCGGCTGTATGTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HUMAIXIII.1 CAT M59217 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCGTGCGGGCTGCTGACGCTGGCCCTCTGCTCGCTGGCACTCAGCCTGCTCGCCCACTTTCGGACGGCCGAGCTGCAGGCCCGGGTGCTGCGCCTGGAAGCGGAGCGCGGGGAGCAGCAAATGGAGACAGCTATTTTGGGACGAGTCAATCAACTGCTGGACGAGAAATGGAAGCTCCACTCAAGGAGGCGCCGGGAGGCCCCAAAGACATCTCCAGGATGTAACTGCCCACCAGGACCTCCTGGTCCCACTGGAAGACCCGGACTCCCA
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMALAD.1 CAT M13928 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGCCAAAGCCCCAGGAGCCCTAGGTTCCAACCAACTGATGCCCCTGTGCCCACTGGCCCACGCCATGCAGCCCCAGTCCGTTCTGCACAGCGGCTACTTCCACCCACTACTTCGGGCCTGGCAGACAGCCACCACCACCCTCAATGCCTCCAACCTCATCTACCCCATCTTTGTCACGGATGTTCCTGATGACATACAGCCTATCACCAGCCTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HUMALCAM.1 CAT L38608 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGACGACGCCCCCTCCTGCGGCGTGGACTCCGTCAGTGGCCCACCAAGAAGGAGGAGGAATATGGAATCCAAGGGGGCCAGTTCCTGCCGTCTGCTCTTCTGCCTCTTGATCTCCGCCACCGTCTTCAGGCCAGGCCTTGGATGGTATACTGTAAATTCAGCATATGGAGATACCATTATCATACCTTGCCGACTTGACGTACCTCAGAAT
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HUMAMIII.1 CAT D55649 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCAGCTCGGCCGACTGGGCCCGGAGCGGCGCGGAGGCCGGGCGCTGACGGTGTGTGTGGAGGCCAGTATGAAGCTGAAAAAGCAGGTGACAGTGTGTGGGGCTGCCATCTTCTGTGTGGCAGTCTTCTCGCTCTACCTCATGCTGGACCGAGTGCAACACGATCCCACCCGACACCAGAATGGTGGGAACTTCCCCCGGAGCCAAATTTCTGTGCTG
....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAMPD3A.1 CAT M84720 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCTGAACGCCCGGCCCCCGCGCCTGCTGCGGGGCGGGGCCTGGCCGGGCCCTGGCCCCGGCGGGCCTCAGTGCCAGCAGCCCCGCTCCGCTCTGCCCAGCGCGTCCCCTTTGCTCCAGCCCTGCGGCCGTCCCTTTCGGCCGGCGGCATGGCCCTGTCGTCCGAACCCGCTGAGATGCCGCGGCAGTTTCCCAAGCTGAACATCTCTGAAGTGGATGAGCAAGTCCGGCTCCTGGCGGAGAAGGTGTTTGCTAAAGTGCTCCGAGAAGAGGACAGCAAAGATGCCCTGTCCCTGTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMANDREC.1 CAT M20132 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCCGCAAGTTTCCTTCTCTGGAGCTTCCCGCAGGTGGGCAGCTAGCTGCAGCGACTACCGCATCATCACAGCCTGTTGAACTCTTCTGAGCAAGAGAAGGGGAGGCGGGGTAAGGGAAGTAGGTGGAAGATTCAGCCAAGCTCAAGGATGGAAGTGCAGTTAGGGCTGGGAAGGGTCTACCCTCGGCCGCCGTCCAAGACCTACCGAGGAGCTTTCCAGAATCTGTTCCAGAGCGTGCGCGAAGTGATCCAGAACCCGGGCCCCAGGCACCCAGAGGCCGCGAGCGCAGCACCTCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HUMANONYMO.1 CAT L18972 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCCAGGTTCTTGGAGCTGTGAGGAGGAACAACCATGTCATCAGAATCGAGCAAAAAACGGAAGCCCAAAGTGATCCGAAGCGATGGAGCCCCAGCTGAAGGAAAGCGGAATCGATCTGACACCGAGCAGGAAGGTAAATACTACAGTGAGGAGGCCGAGGTGGATCTGCGGGACCCTGGCAGA
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HUMANP70.1 CAT J04611 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTTCCCTGCGCCAAAGTGAGCAGTAGCCAACATGTCAGGGTGGGAGTCATATTACAAAACCGAGGGCGATGAAGAAGCAGAGGAAGAACAAGAAGAGAACCTTGAAGCAAGTGGAGACTATAAATATTCAGGAAGAGATAGTTTGATTTTTTTGGTTGATGCCTCCAAGGCTATGTTTGAA
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 HUMANTLAA.1 CAT J04205 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGCGGCGCTGGGAGGTGGAGTCGTTGCTGTTGCTGTTTGTGAGCCTGTGGCGCGGCTTCTGTGGGCCGGAACCTTAAAGATAGCCGTAATGGCTGAAAATGGTGATAATGAAAAGATGGCTGCCCTGGAGGCCAAAATCTGTCATCAAATTGAGTATTATTTTGGCGACTTCAATTTGCCACGGGACAAGTTTCTAAAGGAACAGATAAAACTGGATGAAGGCTGGGTACCTTTGGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  181 HUMANTN.1 CAT M60618 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGAGGCCCACGCAGGGCCTAGGGTGGGAAGATGGCAGGTGGGGGCGGCGACCTGAGCACCAGGAGGCTGAATGAATGTATTTCACCAGTAGCAAATGAGATGAACCATCTTCCTGCACACAGCCACGATTTGCAAAGGATGTTCACGGAAGACCAGGGTGTAGATGACAGGCTGCTCTAT
...............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAPAA.1 CAT D14874 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAACAGCTCAAGCCTTGCCACTTCGGGCTTCTCACTGCAGCTGGGCTTGGACTTCGGAGTTTTGCCATTGCCAGTGGGACGTCTGAGACTTTCTCCTTCAAGTACTTGGCAGATCACTCTCTTAGCAGGGTCTGCGCTTCGCAGCCGGGATGAAGCTGGTTTCCGTCGCCCTGATGTACCTGGGTTCGCTCGCCTTCCTAGGCGCTGACACCGCTCGGTTGGATGTCGCGTCGGAGTTTCGAAAGAAGTGGAATAAGTGGGCTCTGAGTCGTGGGAAGAGGGAACTGCGGATGTCCAGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HUMAPNH1A.1 CAT M81768 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGGTTTTACTCTCATTTGGGTAAGGTCGAGGCTGGCTCTGGAAGCAGCACCATGGTTCTGCGGTCTGGCATCTGTGGCCTCTCTCCACATCGGATCTTCCCTTCCTTACTCGTGGTGGTTGCTTTGGTGGGGCTGCTGCCTGTTCTCAGGAGCCATGGCCTCCAGCTCAGCCCAACTGCCAGCACCATTCGAAGCTCAGAG
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 HUMARDE.1 CAT L32179 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTGCTTATTAAAGTACACTATTCAGGCATATCATGTAGGTTTACTTTCTGTGTTTCTAGAGACCAAGAAGCGGGACGTTCACCATGGGAAGAAAATCGCTGTACCTTCTGATTGTGGGGATCCTCATAGCATATTATATTTATACGCCTCTCCCAGATAACGTTGAGGAGCCATGGAGAATGATGTGGATAAACGCACATCTGAAAACTATACAAAATTTGGCTACATTTGTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HUMARGL.1 CAT M14502 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCACTGAGGGTTGACTGACTGGAGAGCTCAAGTGCAGCAAAGAGAAGTGTCAGAGCATGAGCGCCAAGTCCAGAACCATAGGGATTATTGGAGCTCCTTTCTCAAAGGGACAGCCACGAGGAGGGGTGGAAGAAGGCCCTACAGTATTGAGAAAGGCTGGTCTGCTTGAGAAACTTAAAGAACAAGAGTGTGATGTGAAGGATTAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  245 HUMASF.1 CAT M72709 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGCGGGAGACGTGGTGCCGCTGCGGGCTCGCTCTGCCGTGCGCTAGGCTTGGTGGGAAGGCCTGTTCTCGAGTCCGCACTTTTCGTCACCGCCATGTCGGGAGGTGGTGTGATTCGTGGCCCCGCAGGGAACAACGATTGCCGCATCTACGTGGGTAACTTACCTCCAGACATCCGAACCAAGGACATTGAGGACGTGTTCTACAAATACGGCGCTATCCGCGACATCGACCTCAAGAATCGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 HUMASGPR2.1 CAT M11025 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCAGGGTTGCCTGCGGGAGCCAGGCGTCCGCTCTCCACACCTTTCACAGCCCCAGCCCTCAGAGCAACCTCAGCCCAGCCCAGCCCAGCTCCAGCTCCAGCTCCAGCCCGGGCCCCATCATGGCCAAGGACTTTCAAGATATCCAGCAGCTGAGCTCGGAGGAAAATGACCATCCTTTCCATCAAGGTGAGGGGCCAGGCACTCGCAGGCTGAATCCCAGGAGAGGAAATCCATTTTTGAAAGGGCCACCTCCTGCCCAGCCCCTGGCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  243 HUMASP.1 CAT J05032 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGCCGGAATTCCGGGGAGGGAGAAGCCCCTTTGGCCTGCCTTACGGAAGCCTGCGAGGGAGGGTGGTGTCCACTGCCCAGTTCCGTGTCCCGATGCCCAGCGCCACGCAGCGCAAGAGTCAGGAGAAGCCGCGGGAGATCATGGACGCGGCGGAAGATTATGCTAAAGAGAGATATGGAATATCTTCAATGATACAATCACAAGAAAAACCAGATCGAGTTTTGGTTCGGGTTAGAGACTTG
.............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 HUMATPAVAD.1 CAT L09235 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGAAACTAACATTATGGATTTTTCCAAGCTACCCAAAATACTCGATGAAGATAAAGAAAGCACATTTGGTTATGTGCATGGGGTCTCAGGACCTGTGGTTACAGCCTGTGACATGGCGGGTGCAGCCATGTATGAGCTGGTGAGAGTGGGCCACAGCGAATTG
MMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HUMATPSCP1.1 CAT D13118 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGCCGCAGGGGTTGCAGGGCAGTAGGAGTGCAGACTGAAAAAATGCAGACCGCCGGGGCATTATTCATTTCTCCAGCTCTGATCCGCTGTTGTACCAGGGGTCTAATCAGGCCTGTGTCTGCCTCCTTCTTGAATAGCCCAGTGAATTCATCTAAACAGCCTTCCTACAGCAACTTCCCACTCCAGGTGGCC
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HUMATPSG.1 CAT D16561 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGACCGACCTTCAGCAGGGCTGTGGCTACCATGTTCTCTCGCGCGGGTGTCGCTGGGCTGTCGGCCTGGACCTTGCAGCCGCAATGGATTCAAGTTCGAAATATGGCAACTTTGAAAGATATCACCAGGAGACTAAAGTCCATCAAAAACATCCAGAAAATTACCAAGTCTATGAAAATG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  260 HUMATS.1 CAT D32050 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTACAGCTGCGCGTCTGCGGGAATAGGTGCAGCGGGCCCTTGGCGGGGGACTCTGAGGGAGGAGCTGGGGACGGCGACCCTAGGAGAGTTCTTTGGGGTGACTTTCAAGATGGACTCTACTCTAACAGCAAGTGAAATCCGGCAGCGATTTATAGATTTCTTCAAGAGGAACGAGCATACGTATGTTCACTCGTCTGCCACCATCCCATTGGATGACCCCACTTTGCTCTTTGCCAATGCAGGCATGAACCAGTTTAAA
..............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HUMAUANTIG.1 CAT L05425 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCGCGGCTTGGTAACATAAAAGTTTGTTTCACCACGTAAGCCGGACCTCGCACTCCGGTCCCGGTCTCGTCGCCAAGATGGTGAAGCCCAAGTACAAAGGACGGAGCACCATCAACCCGTCCAAGGCCAGCACAAACCCAGATCGAGTGCAGGGAGCAGGAGGCCAAAACATGAGGGACCGGGCCACCATCCGGCGCCTGAATATGTATAGGCAAAAGGAGCGCAGG
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMAUTOANT.1 CAT M58460 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCAGGATCTCATTTGGAACAGATTACGGATGCTGCATTGTGGAACTTGGAAAAACAAGAGTTCTTGGACAGGTTTCCTGTGAACTTGTGTCTCCAAAACTCAATCGGGCAACAGAAGGTATTCTTTTTTTAACCTTGAACTCTCTCAGATGGCCGCTCCAGCTTTCGAACCTGGCAGGCAGTCAGATCTCTTGGTGAAGTTGAATCGACTCATGGAAAGATGTCTAAGAAATTCGAAGTGTATAGACACTGAGTCTCTCTGTGTTGTTGCTGGTGAAAAGGTTTGGCAAATACGTGTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMB12A.1 CAT M80783 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACCCAGCTGAGAGGAGAGGCGCCCCCGGGGACGCACTGAGATTATGAGGCTCTGGCCTCCACTGGCCACTCACTCGTGACCCTTTCCACCACGGCGGAGCCTTCCAAGCCTACCTCCTGCCGTGTGGTGATCTACCTGCAGCGGGAGATGTCGGGGGACACCTGCCTGTGCCCAGCCTCAGGGGCCAAGCCCAAGCTCAGTGGCTTCAAGGGAGGAGGGTTGGGCAACAAGTATGTCCAGCTCAACGTGGGCGGCTCTCTGTACTACACCACTGTGCGGGCCCTGACCCGCCACGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HUMB17HSD.1 CAT L11708 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGAACTCAGGCTGCCTCCAGCCAGCCTTTGCCCGCTAGACTCACTGGCCCTGAGCACTTGAAGGTGCAGCAAGTCACTGAGAATGAGCACTTTCTTCTCGGACACAGCATGGATCTGCCTGGCTGTCCCCACAGTACTATGTGGGACAGTATTTTGCAAATACAAGAAGAGCTCAGGGCAGCTGTGGAGCTGGATGGTCTGCCTGGCAGGCCTCTGTGCAGTCTGCCTGCTC
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  256 HUMB5A.1 CAT L38961 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCCAGGGTTGGGTGCGCCGCTGAACGGATGGCTGAGGGAGCCCCGCGGATCGTTAGGAAAGCCGGCCAGCTGATCGTCGTGTGTTGCCACCCATTCATGTCAAGATGACTAAGTTTGGATTTTTGCGATTGTCCTATGAGAAGCAGGACACACTTTTGAAGCTTCTCATTCTGTCAATGGCTGCTGTATTATCCTTCTCCACTCGTCTGTTTGCTGTCCTGAGATTTGAAAGTGTTATCCATGAGTTTGATCCG
..........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HUMB61.1 CAT M57730 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGAGAAAGCCAGTGGGAACCCAGACCCATAGGAGACCCGCGTCCCCGCTCGGCCTGGCCAGGCCCCGCGCTATGGAGTTCCTCTGGGCCCCTCTCTTGGGTCTGTGCTGCAGTCTGGCCGCTGCTGATCGCCACACCGTCTTCTGGAACAGTTCAAATCCCAAGTTCCGGAATGAGGACTACACCATACATGTGCAGCTGAATGACTACGTGGACATCATC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  250 HUMBAT2A.1 CAT M33509 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAGGCCCGGGTCCCGGATCCCCGCGCACCCGGCCAGGCTCTGGCACGTTTTGGGGGAGGTGCCTGCAGGACCCAACATACTCAATGAGCTTCCAGCGCAATGTCCGATCGCTCGGGGCCGACTGCCAAGGGAAAGGATGGAAAGAAGTATTCCTCGCTCAACCTGTTTGATACGTATAAGGGCAAGTCCTTAGAGATCCAGAAACCCGCCTGTTGCCCCTCGCCATGGCCTGCAGAGTCTCGGGAAAGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMBCCACL.1 CAT D23672 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGATGATCCCTTTTAGTGCTCCCAGTAACCTTCCAAGATTGTCAAGTGGTCAGACTGTTGTTTGCCATTAGCTTGCAGACCTGGGGATCCTTATCGGCTAATTGCTGAAGCAAGTGTGGACAACTTCAGCAAGCTGGGGGTGGCGTTCATGGAAGATAGACTCCACATGGATAATGGACTGGTACCCCAAAAGATTGTGTCGGTGCACTTGCAGGACTCCACTCTGAAGGAAGTTAAGGATCAGGTCTCAAACAAGCAAGCCCAGATCCTAGAGCCGAAGCCTGAACCTTCTCTTGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 HUMBCGF.1 CAT M15530 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTAACTACAAAGGGGAACAAGGAAACCTCTTGGGAGATAATGAAAATATTCTGCATCAGCCAGGCATGGTAGTTTATGCCTATAATCCCATCACTGTGGGAGGCAGGAAGATCACTTGAGGCCAGGAGTTCCAAAATATTCTGTATCTTGATTGTGGTGGTAGTTACACAACTGTATAAATTTGTCAAAATTCAAAGAACTATACACCTAAAGGGAAGACTTCTA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMBENZA.1 CAT L21950 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTAACTCCTGCCAGGCAGTGCCCTTCCCGGAGCGTGCCCTCGCCGCTGGTACGGCTCCTACCTGGTCTGGAAAGAGCTGGGAGGCTTCACAGAGAAGGCTGTGGTTCCCCTGGGCCTCTACACTGGGCAGCTGGCCCTGAACTGGGCATGGCCCCCCATCTTCTTTGGTGCCCGACAAATGGGCTGGGCCTTGGTGGATCTCCTGCTGGTCAGTGGGGCGGCGGCAGCCACTACCGTGGCCTGGTACCAGGTGAGCCCGCTGGCCGCCCGCCTGCTCTACCCCTACCTGGCCTGGCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  293 HUMBGR1A.1 CAT M81886 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAAGGAAGGAAGCAAGCAAGCAAGGAAGGAACTGCAGGAGGAAAAGAACAGGCAGAACAGCGAAAAGAATAAAGGGAAAGGGGGGGAAACACCAAATCTATGATTGGACCTGGGCTTCTTTTTCGCCAATGCAAAAAGGAATATGCAGCACATTTTTGCCTTCTTCTGCACCGGTTTCCTAGGCGCGGTAGTAGGTGCCAATTTCCCCAACAATATCCAGATCGGGGGATTATTTCCAAACCAGCAGTCACAGGAACATGCTGCTTTTAGATTTGCTTTGTCGCAACTCACA
...............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HUMBIFUN.1 CAT D82348 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCAGCCCTCCTACCTGCGCACGTGGTGCCGCTGCTGCTGCCTCCCGCTCGCCCTGAACCCAGTGCCTGCAGCCATGGCTCCCGGCCAGCTCGCCTTATTTAGTGTCTCTGACAAAACCGGCCTTGTGGAATTTGCAAGAAACCTGACCGCTCTTGGTTTGAATCTGGTCGCTTCCGGAGGGACTGCAAAAGCTCTCAGGGATGCTGGTCTGGCAGTCAGAGAT
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMBINDC.1 CAT L10405 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTGGTCAAATAATGCGGCAATGGCTTGTGATAAGCGGATAGGAGCCGAGTCAACAACAGCCGACAATGATGAATGTAGGTCACTATCTGCTGTGTTAGCGGTTAATTCAAAGGTCACAATCCCTTTATTCCCGCCATAAATTTCGACAATGTCGTCCGCATTTTTACCACCAGATTCCCAAAGCACTAAATCAGCCGCGATGGTGTTAGTATGTTTTGCCAAATATTCTGGTAAGTATGGTGAAGCAGTTTCTTCGGCACCTTCGACGATAAAGATGATATTAACCGGTAAGGTTTGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  256 HUMBLYM1.1 CAT K01884 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCACCATTCCAGATACCATTAAGAACATTCATGATTTATGGAAGGAGGTCAAAACATGAATATTTATAGGAGTTTTGAAAAAGTTGATTACAACCCTCATAGATGACTTTGAGGGGTTTAAGACTTCAGTGGAGGAAACAACTGAAGATGAGAGCAAGACCCTGTCTCTTAGAAAAAAGAAAAAAAATAGTGAGCTACATTTCTTTCCTTCTCAGTGACCTGAAGGGTACTCTAGCTATTGACAGTCTTTAC
..........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  298 HUMBOMB3S.1 CAT L08893 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTATCTGGATGTCTTGGATTTTCTTCCCATTCTGTTCTGTTCTGTTCTCCTAATACCATCTCGTTACTAGACGTAGGCATTGGACGTGACAATCAACTGCATTTGAACTGAGAAGAAGAAATATTAAAGACACAGTCTTCAGAAGAAATGGCTCAAAGGCAGCCTCACTCACCTAATCAGACTTTAATTTCAATCACAAATGACACAGAATCATCAAGCTCTGTGGTTTCTAACGATAACACAAATAAAGGATGGAGCGGGGACAACTCTCCAGGAATAGAAGCATTGTGTGCCATC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  252 HUMBPAG1B.1 CAT L11690 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCTGCCACTTTTCACCGTTAGAAGTAGAGCTTTTTCCAGACCTCCTACCTTTTAGTCTACTTTGAAAGGTGAAAGAAAGAACATCGTTTCAGGAATAAAAATGCACAGTAGTAGTTATAGTTACCGTAGCAGTGATTCTGTGTTTAGTAACACTACCAGCACTCGAACCAGTCTTGATTCAAATGAAAATCTTCTCTTGGTTCATTGTGGTCCAACACTGATCAACTCTTGCATTAGCTTCGGTAGTGAA
......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HUMBRE.1 CAT L38616 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGGGGGTACCTGTACCCACGTAGTCGCCGGTTACCGATCGGACTAAGTTCCAGAAGCAAGAGATAAAGTAATAATGGGTACTGTGGGGAAAAACACAGAAGAACAATTCGGTAATATAGTGGTGATTTACAAGTCAAGTTAAAATGTCCCCAGAAGTGGCCTTGAACCGAATATCTCCAATGCTCTCCCCTTTCATATCTAGCGTGGTCCGGAATGGAAAAGTGGGACTGGATGCTACAAACTGTTTGAGGATAACTGACTTAAAATCTGGCTGCACATCATTGACTCCTGGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMBTEB.1 CAT D31716 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGTCGGAAGCGCCCCGCGCCCCCGCCCCCTTGGCCGCCGCGCCGTGCCGGGCGGGCGGGTCGTCGTCCGAGGCCAGGGAGGGCGAGCCGAACCTCCGCAGCCACCGCCAAGTTTGTCCGCGCCGCCTGGGCTGCCGTCGCCCGCACCATGTCCGCGGCCGCCTACATGGACTTCGTGGCTGCCCAGTGTCTGGTTTCCATTTCGAACCGCGCTGCGGTGCCGGAGCATGGGGTCGCTCCGGACGCCGAGCGGCTGCGACTACCTGAGCGCGAGGTGACCAAGGAGCACGGTGACCCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMBTEB2.1 CAT D14520 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCACCAGTATATTCAGCTCACACCAGACCGCAGCTCCAGAGGTGAACAATATTTTCATCAAACAAGAACTTCCTACACCAGATCTTCATCTTTCTGTCCCTACCCAGCAGGGCCACCTGTACCAGCTACTGAATACACCGGATCTAGATATGCCCAGTTCTACAAATCAGACAGCAGCAATGGACACTCTTAATGTTTCTATGTCAGCTGCCATGGCAGGCCTTAACACACACACCTCTGCTGTTCCGCAGACTGCAGTGAAACAATTCCAGGGCATGCCCCCTTGCACATACACAATG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  227 HUMC15A.1 CAT D83542 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTTGCGCTGTCACTCAGCCTGGACGCGCTTCTTCGGGTCGCGGGTGCACTCCGGCCCGGCTCCCGCCTCGGCCCCGATGGACGCCGCGTTCCTCCTCGTCCTCGGGCTGTTGGCCCAGAGCCTCTGCCTGTCTTTGGGGGTTCCTGGATGGAGGAGGCCCACCACCCTGTACCCCTGGCGCCGGGCGCCTGCCCTGAGCCGCGTGCGGAGGGCCTGGGTCATCCCC
.............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HUMC1PHTYR.1 CAT M83653 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGGCGTGCGGAACGGGGTGTCTCGGCGCCTCTGCGCGGGAAGATGGCGGAACAGGCTACCAAGTCCGTGCTGTTTGTGTGTCTGGGTAACATTTGTCGATCACCCATTGCAGAAGCAGTTTTCAGGAAACTTGTAACCGATCAAAACATCTCAGAGAATTGGAGGGTAGACAGCGCGGCAACTTCCGGGTAT
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMC1RS.1 CAT J04080 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCAGAGGGGTTGCCCAGCATGCCCACTGGCAGGAGAGAGGGAACTGACCCACTTGCTCCTACCAGCTTCTGAAGGCTCCAAAGTCCGGAGTGCAGAAAGCCAGGACCAAGAGACAGGCAGCTCACCAGGGTGGACAAATCGCCAGAGATGTGGTGCATTGTCCTGTTTTCACTTTTGGCATGGGTTTATGCTGAGCCTACCATGTATGGGGAGATCCTGTCCCCTAACTATCCTCAGGCATATCCCAGTGAGGTAGAGAAATCTTGGGACATAGAAGTTCCTGAAGGGTATGGGATT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  292 HUMC2CNT.1 CAT L41415 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGCTCTTCATTTCAAGATGCCGTTGCAGCTCTGATAAATGCAAACTGACAACCTTCAAGGCCACGACGGAGGGAAAATCATTGGTGCTTGGAGCATAGAAGACTGCCCTTCACAAAGGAAATCCCTGATTATTGTTTGAAATGCTGAGGACGTTGCTGCGAAGGAGACTTTTTTCTTATCCCACCAAATACTACTTTATGGTTCTTGTTTTATCCCTAATCACCTTCTCCGTTTTAAGGATTCATCAAAAGCCTGAATTTGTAAGTGTCAGACACTTGGAGCTTGCTGGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  280 HUMC3GP.1 CAT D21239 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCCTTTTCTGGGCACCGCCTTCTGCTAGGGGGTTGTAGATGAAAGTGCCTGCTCCCAGAGAAGCTTGTCTAACCTAGCACAGTTTCTAAGCTACCCAGGCTGCCAGACCGAGCGACCGTGCTGCCATGGACACAGACTCTCAGCGTTCTCATCTCTCTTCCTTCACCATGAAGCTGATGGACAAATTCCACTCACCCAAAATCAAGAGAACGCCATCAAAGAAGGGAAAACCAGCTGAGGTGTCCGTAAAGATTCCAGAGAAGCCTGTGAACAAA
..................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMC4BINDA.1 CAT L11244 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGAAAAATAAAAAAGCAGGCCTTTGGAGCTCTCAGCTTTGGAGTCAGTTAAGACCAGTTCCTTGCTGGGAAGCCCTAACTCTGGAGGGACAGAGACAGGTGTCTGAGCTGGGTGAATTCCAGCCTGGGGAGAGGACTTTGATCACCAGATGTTTTTTTGGTGTGCGTGCTGTCTTATGGTTGCGTGGCGAGTTTCTGCTTCAGATGCAGAGCACTGTCCAGAGCTTCCTCCAGTGGACAATAGCATATTTGTCGCAAAGGAGGTGGAAGGACAGATTCTGGGGACTTACGTTTGTATC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  288 HUMC5A2B.1 CAT J04478 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGGTGAAAAAGGGGGTTTGCAGAGGCTGCCCTGGGGCTGGTGCTGAAAGAAGAGCCCACAGCTGACTTCATGGTGCTACAATAACCTCAGAATCTACTTTTCACTCTCAGGAGAACCCACAGTCTAATATTTAGACATGATGGCAAACTGGGCGGAAGCAAGACCTCTCCTCATTCTTATTGTTTTATTAGGGCAATTTGTCTCAATAAAAGCCCAGGAAGAAGACGAGGATGAAGGATATGGTGAAGAAATAGCCTGCACTCAGAATGGCCAGATGTACTTAAAC
..........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMC6AA.1 CAT J04506 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATAATTTGCAGCTTAGGTCCGAGGACACCACAAACTCTGCTTAAAGGGCCTGGAGGCTCTCAAGGCATGGCCAGACGCTCTGTCTTGTACTTCATCCTGCTGAATGCTCTGATCAACAAGGGCCAAGCCTGCTTCTGTGATCACTATGCATGGACTCAGTGGACCAGCTGCTCAAAAACTTGCAATTCTGGAACCCAGAGCAGACACAGACAAATA
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  268 HUMCACH1A.1 CAT M83566 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAATAAGGGCAGGGACCGCGGCTCCTATCTCTTGGTGATCCCCTTCCCCATTCCGCCCCCGCCTCAACGCCCAGCACAGTGCCCTGCACACAGTAGTCGCTCAATAAATGTTCGTGGATGATGATGATGATGATGATGAAAAAAATGCAGCATCAACGGCAGCAGCAAGCGGACCACGCGAACGAGGCAAACTATGCAAGAGGCACCAGACTTCCTCTTTCTGGTGAAGGACCAACTTCTCAGCCGAATAGCTCCAAGCAAACTGTC
......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HUMCACN.1 CAT L29529 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTAGCTGATCATGCCAACATGAATGCCAATGCGGCAGCGGGGCTGGCCCCTGAGCACATCCCCACCCCGGGGGCTGCCCTGTCGTGGCAGGCGGCCATCGACGCAGCCCGGCAGGCTAAGCTGATGGGCAGCGCTGGCAATGCGACCATCTCCACAGTCAGCTCCACG
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HUMCACNLB.1 CAT M76559 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGGGGAGGGGGCATTGATCTTCGATCGCGAAGATGGCTGCTGGCTGCCTGCTGGCCTTGACTCTGACACTTTTCCAATCTTTGCTCATCGGCCCCTCGTCGGAGGAGCCGTTCCCTTCGGCCGTCACTATCAAATCATGGGTGGATAAGATGCAAGAAGACCTTGTCACACTGGCAAAAACA
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HUMCACNLG.1 CAT L07738 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCTTGTCACCTGCCCTAGGAGACGCAGCCGCCGGACCCTGCCCAGGGCACCCACGCCTCGGCGACCACCATGTCCCAGACCAAAATGCTGAAGGTCCGCGTGACCCTCTTCTGCATCCTGGCAGGCATCGTGCTGGCCATGACAGCCGTGGTAACCGACCACTGGGCTGTGCTGAGCCCCCACATGGAGCACCACAACACTACCTGCGAGGCGGCCCAC
.......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  297 HUMCALAA.1 CAT L14778 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCAGCTCAGAGCCTAGACCTCCAGCCGAGCGGTTTGCAGCCGCGGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGTTGAGTGTCTGGCCCGCCGGTCCGGTCGGGGTGTGCAGTCGGACGGACGAGCAGCGCGTCGCTGTCCTCCGGCAGCTGGAGATGTCCGAGCCCAAGGCAATTGATCCCAAGTTGTCGACGACCGACAGGGTGGTGAAAGCTGTTCCATTTCCTCCAAGTCACCGGCTTACAGCAAAAGAAGTGTTTGATAATGATGGAAAACCTCGTGTGGATATCTTAAAGGCGCATCTT
...................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCALBETB.1 CAT M92301 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGGAAGGCAGGAAGGAGGCAGCCGAAGGCCGAGCTGGGTGGCTGGACCGGGTGCTGGCTGCGCGCGCTGCTTTCGGCTCCCACGGCCTCTCCCATGCGCTGAGGGAGCCCGGCTGCGGGCCGGCGGCGGGAGGGGAGGCTCCTCTCCATGGTCCAGAAGACCAGCATGTCCCGGGGCCCTTACCCACCCTCCCAGGAGATCCCCATGGAGGTCTTCGACCCCAGCCCGCAGGGCAAATACAGCAAGAGGAAAGGGCGATTCAAACGGTCAGATGGGAGCACGTCCTCGGATACCACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  226 HUMCAPA.1 CAT L39211 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCACCGCCGCCGCCGCCGCCGCCGCTGCCGCTGCCGCTGCCGCACCTCCGTAGCTGACTCGGTACTCTCTGAAGATGGCAGAAGCTCACCAAGCTGTGGCCTTTCAGTTCACGGTCACTCCGGACGGGATTGACCTGCGGCTGAGCCATGAAGCTCTTAGACAAATCTATCTCTCTGGACTTCATTCCTGGAAAAAGAAGTTCATCAGATTCAAGAACGGCATC
............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 HUMCARBANH.1 CAT L19297 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGACAGCAGGGAACATCACCCTCTTCAGACTGGAGTCAGTGGGAACAGACCCAAGATGTTGGGGAGGAACACTTGGAAGACCTCAGCTTTCTCCTTCTTGGTTGAGCAGATGTGGGCCCCTCTCTGGAGTCGTTCGATGAGGCCAGGGCGATGGTGTTCTCAGCGTTCCTGTGCATGGCAAACCAGCAATAACACTTTGCACCCA
.......................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCARP.1 CAT L04656 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCATTCAGGTTATCCTGAAGTCAAAATCAGTTCTTTCGGGAGGACCATTGCCTCAAGGGCATGAGTTTGAACTGTACGAAGTGAGATTTCACTGGGGAAGAGAAAACCAGCGTGGTTCTGAGCACACGGTTAATTTCAAAGCTTTTCCCATGGAGCTCCATCTGATCCACTGGAACTCCACTCTGTTTGGCAGCATTGATGAGGCTGTGGGGAAGCCGCACGGAATCGCCATCATTGCTCTGTTTGTTCAGATAGGAAAGGAACATGTTGGCTTGAAGGCTGTGACTGAAATCCTCCAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCAST.1 CAT D16217 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTTTCCCCCATTGAAACTAATATTTTCTATTTTCAAGAAAAAAGCAGCAAGCCTCGGCAGCAGTCAATCCTCCAGAACCTATGCTGGTGGAACAGCCTCGGCCACCAAGGTGTCAGCTTCCTCTGGTGCAACCAGCAAGTCTTCCAGTATGAATCCCACAGAAACCAAGGCCATTCCAGTCAGCCAACAGATGGAAGGACCACATCTTCCTAACAAGAAAAAACACAAAAAACAGGCTGTAAAAACAGAACCTGAGAAGAAGTCACAGTCAACCAAGCTGTCTGTGGTTCATGAGAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCATHB.1 CAT L16510 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCAGGCTGGGCTGCAGGCTCTCGGCTGCAGCGCTGGGCTGGTGTGCAGTGGTGCGACCACGGCTCACGGCAGCCTCAGCCACCCAGATGTAAGCGATCTGGTTCCCACCTCAGCCTCCCGAGTAGTGGATCTAGGATCCGGCTTCCAACATGTGGCAGCTCTGGGCCTCCCTCTGCTGCCTGCTGGTGTTGGCCAATGCCCGGAGCAGGCCCTCTTTCCATCCCCTGTCGGATGAGCTGGTCAACTATGTCAACAAACGGAATACCACGTGGCAGGCCGGGCACAACTTCTACAACGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HUMCCDR.1 CAT M33375 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGATCCCAAATATCAGCGTGTAGAGCTAAATGATGGTCACTTCATGCCCGTATTGGGATTTGGCACCTATGCACCTCCAGAGGTTCCGAGGAACAGAGCTGTAGAGGTCACCAAATTAGCAATAGAAGCTGGCTTCCGCCATATTGATTCTGCTTATTTATACAATAATGAGGAGCAGGTTGGACTGGCCATC
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HUMCCG1B.1 CAT D90359 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGGGAGCTCAGTAAGTCACTTCTGGGCGACTGTTGTTTTATTTCCGGTCTATGGGACCCGGCTGCGATTTGCTGCTGCGGACAGCAGCTACCATCACTGCTGCCGCCATCATGTCAGACACGGACAGCGACGAAGATTCCGCTGGAGGCGGCCCATTTTCTTTAGCGGGTTTCCTTTTCGGCAACATCAATGGAGCCGGG
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCD1A.1 CAT M28825 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGAGTGGATTTTCTTTGTTGCAGTCAGGGGAGGTTTGTCTGTTGGCTGCAGAAAGAAGTCAGAATAGAGATATCGTGGGGTAGGTTTGTTTGGAACAGAAATCAAAGACCAATTTTTCTGAGAGAAGGAAATAACATCTGCAAATGATATGCTGTTTTTGCTACTTCCATTGTTAGCTGTTCTCCCAGGTGATGGCAATGCAGACGGGCTCAAGGAGCCTCTCTCCTTCCATGTCATCTGGATCGCATCCTTTTACAACCATTCCTGGAAACAAAATCTGGTCTCAGGTTGGCTGAGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  250 HUMCD27A.1 CAT M63928 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGTGCAAAGAAGAGACAGCAGCGCCCAGCTTGGAGGTGCTAACTCCAGAGGCCAGCATCAGCAACTGGGCACAGAAAGGAGCCGCCTGGGCAGGGACCATGGCACGGCCACATCCCTGGTGGCTGTGCGTTCTGGGGACCCTGGTGGGGCTCTCAGCTACTCCAGCCCCCAAGAGCTGCCCAGAGAGGCACTACTGGGCTCAGGGAAAGCTGTGCTGCCAGATGTGTGAGCCAGGAACATTCCTCGTG
....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCDC25HS.1 CAT M34065 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACTACCTCCTTTCCCCTAGATTTCCTTTCATTCTGCTCAAGTCTTCGCCTGTGTCCGATCCCTATCTACTTTCTCTCCTCTTGTAGCAAGCCTCAGACTCCAGGCTTGAGCTAGGTTTTGTTTTTCTCCTGGTGAGAATTCGAAGACCATGTCTACGGAACTCTTCTCATCCACAAGAGAGGAAGGAAGCTCTGGCTCAGGACCCAGTTTTAGGTCTAATCAAAGGAAAATGTTAAACCTGCTCCTGGAGAGAGACACTTCCTTTACCGTCTGTCCAGATGTCCCTAGAACTCCAGTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCELGROR.1 CAT L10844 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTGTTTGCCATTTGCTGATTTTTTTGGGAAGTTAATTTCTAACTTCTTTCACTGATAAATGAAGAAAAGTATTGCACCTTTGAAATGCACCAAATGAATTGAGTTTGTAATTAAAAAAATTTTTTTTCCCTTTCAGTCATTGTCTTATATGCTTAGCATAGATTTGCAGCTCAGTAGTATATGTGTTCCTAGAATGCAGCTGAAGACCTGTTATGTAGAGGAAATACGAGGGGTGGTGCTAGAAGACAGACATCTGTGGAATGATTCACATCCTCTCAAGTTAGGAGGATGGAGGCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  282 HUMCFTRM.1 CAT M28668 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTGGAAGCAAATGACATCACAGCAGGTCAGAGAAAAAGGGTTGAGCGGCAGGCACCCAGAGTAGTAGGTCTTTGGCATTAGGAGCTTGAGCCCAGACGGCCCTAGCAGGGACCCCAGCGCCCGAGAGACCATGCAGAGGTCGCCTCTGGAAAAGGCCAGCGTTGTCTCCAAACTTTTTTTCAGCTGGACCAGACCAATTTTGAGGAAAGGATACAGACAGCGCCTGGAATTGTCAGACATATACCAAATCCCTTCTGTTGATTCTGCTGACAATCTATCT
....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCG22.1 CAT D49738 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGTGACGGGGGTGTCGGCACCACGGTGACCGTTTTCATCAGCAGCTCCCTCAGCACCTTCCGCTCCGAGAAGCGATACAGCCGCAGCCTCACCATCGCTGAGTTCAAGTGTAAACTGGAGTTGCTGGTGGGCAGCCCTGCTTCCTGCATGGAACTGGAGCTGTATGGAGTTGACGACAAGTTCTACAGCAAGCTGGATCAAGAGGATGCGCTCCTGGGCTCCTACCCTGTAGATGACGGCTGCCGCATCCACGTCATTGACCACAGTGGCGCCCGCCTTGGTGAGTATGAGGACGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCHED.1 CAT M80629 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAAGGAGAGTAAATCTGCTGCTACAAAGGAGGAATCAGTATCTCTTAAAGAGAAAACCAAACCACTTACACCAAGCATAGGAGCCAAGGAGAAGGAGCAACATGTAGCTTTAGTCACCTCTACATTACCACCGTTACCTTTGCCTCCCATGCTGCCTGAAGATAAAGAAGCTGATAGCTTACGAGGAAATATTTCAGTAAAAGCAGTTAAAAAAGAAGTAGAAAAGAAACTCCGATGTCTTCTTGCTGATTTACCGCTGCCCCCTGAGCTACCAGGAGGAGATGATCTTTCAAAGAGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCHOLREC.1 CAT L19315 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGCTGAAAAAGCCCACACCTGGAAATCACTCCCTCCCTGCTCCTCCACGGCAGGTTGCATCTGCGAGACGCTTCGGTCATTAGAGGAATGAGCCGGGAGTGAGCAATTCACCAGCTCTCCAGCACTTGGTGGAAAGCAGCAGGCAAGGATGGATGTGGTTGACAGCCTTCTTGTGAATGGAAGCAACATCACTCCTCCCTGTGAACTCGGGCTCGAAAATGAGACGCTTTTCTGCTTGGATCAGCCCCGTCCTTCCAAAGAGTGGCAGCCAGCGGTGCAGATTCTCTTGTACTCCTTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCHOTRAB.1 CAT M96015 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGAGCTAGGGGCAGGAGGCATGGGCGGGACAGTGTTCTGTGCCCCCTTCTAGAGCCTAAATTTGTTGCCCGAGTTCCTCCGGGAAGCGCTCCGGGTAGATTCTCGGGGCCGGGAGCTGAGATCCCTGGGCGGGGAGCGGGGGAAGGGATGGGGCTGAGGACAGCGAAGAAGAGGGGGCTTGGGGGAGGGGGGAAATGGAAGAGAGAGGAGGGAGGAGGTACAAGAGGAAGGAGAGAAGTGCGGCCAGCTTGCTTTCTCCAGTCGGGTGGCCGCGGGGACCCGGGCGACGTCGGAGGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCIP.1 CAT L36844 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGGACGACGGGAGGGTAATGAAGCTGAGCCCAGGTCTCCTAGGAAGGAGAGAGTGCGCCGGAGCAGCGTGGGAAAGAAGGGAAGAGTGTCGTTAAGTTTACGGCCAACGGTGGATTATCCGGGCCGCTGCGCGTCTGGGGGCTGCGGAATGCGCGAGGAGAACAAGGGCATGCCCAGTGGGGGCGGCAGCGATGAGGGTCTGGCCACGCCGGCGCGGGGACTAGTGGAGAAGGTGCGACACTCCTGGGAAGCCGGCGCGGATCCCAACGGAGTCAACCGTTTCGGGAGGCGCGCGATC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCKMT.1 CAT J04469 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTCCAGCCTCCAATCCGACCCCCATTTCGGCTGCAGCCTCGGACCTAGCTCCGGCCCTCGGTCTATCCGGTTGCATCCTCCCTCCCTGTTCCGGATCTTATCTTGCGCCAGCGCCTACTCCAGGATCCCGTAGCCAGACCTCAAGCCATGGCTGGTCCCTTCTCCCGTCTGCTGTCCGCCCGCCCGGGACTCAGGCTCCTGGCTTTGGCCGGAGCGGGGTCTCTAGCCGCTGGGTTTCTGCTCCGACCGGAACCTGTACGAGCTGCCAGTGAACGACGGAGGCTGTATCCCCCGAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HUMCLGNA.1 CAT J05556 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCGCCAGGGAAGGGCCCTACCCAGAGGACAGAAAGAAAGCCAGGAGGGGTAGAGTTTGAAGAGAAGATCATGTTCTCCCTGAAGACGCTTCCATTTCTGCTCTTACTCCATGTGCAGATTTCCAAGGCCTTTCCTGTATCTTCTAAAGAGAAAAATACAAAAACTGTTCAGGACTACCTGGAAAAGTTCTACCAATTACCAAGCAACCAGTATCAGTCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCLIP.1 CAT M97501 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGCAGTGGGACAGGTGGCGGCGACCGGCGGCGTCCGAGGAGATTTAATCCAGAGACTGACTTCACTATAGAACCCACAGTTGTATCAATGGTTGGGGAAAGATAGTGGCAACAGGCAAAGGAGAAACAGCTCTGACATACAAAGAAAATGAGTATGCTAAAGCCAAGTGGGCTTAAGGCCCCCACCAAGATCCTGAAGCCTGGAAGCACAGCTCTGAAGACACCTACGGCTGTTGTAGCTCCAGTAGAAAAAACCATATCCAGTGAAAAAGCATCAAGCACTCCATCATCTGAGACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCLK1A.1 CAT L29222 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGATAATCATTAAAGACCACAGAAAATGTAACAGATCCTACTCTTCAAAATAATTGCTATTCAGTATTAAAACGAGCAGTCAGCTGCGTGATTCCCGTGATTGCGTTACAAGCTTTGTCTCCTTCGACTTGGAGTCTTTGTCCAGGACGATGAGACACTCAAAGAGAACTTACTGTCCTGATTGGGATGACAAGGATTGGGATTATGGAAAATGGAGGAGCAGCAGCAGTCATAAAAGAAGGAAGAGATCACATAGCAGTGCCCAGGAGAACAAGCGCTGCAAATACAATCACTCTAAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  278 HUMCLK2B.1 CAT L29218 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGGGTCCCGGGTTGGGGGGGTGGAGCAGCATTTCGTCGCCGCGGGGGTGCCGGGACTCCGGCCGCAGTGTCGCCGCCATCACGGACTTCCTGTGGGACAAGCGCACGGGCCTCGCCGCCAGAACGATGCCGCATCCTCGAAGGTACCACTCCTCAGAGCGAGGCAGCCGGGGGAGTTACCGTGAACACTATCGGAGCCGAAAGCATAAGCGACGAAGAAGTCGCTCCTGGTCAAGTAGTAGTGACCGGACACGACGGCGTCGGCGAGAGGACAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 HUMCLK3A.1 CAT L29220 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGCACTGGTACCTCCAGGACCTGGAGTGTACTGGAAGAAATGGTGCAGTCCAGATGCATCACTGTAAGCGATACCGCTCCCCTGAACCAGACCCGTACCTGAGCTACCGATGGAAGAGGAGGAGGTCCTACAGTCGGGAACATGAAGGGAGACTGCGATACCCGTCCCGAAGGGAGCCTCCCCCACGAAGATCTCGGTCCAGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  192 HUMCLMF40.1 CAT M65272 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGTTTCAGGGCCATTGGACTCTCCGTCCTGCCCAGAGCAAGATGTGTCACCAGCAGTTGGTCATCTCTTGGTTTTCCCTGGTTTTTCTGGCATCTCCCCTCGTGGCCATATGGGAACTGAAGAAAGATGTTTATGTCGTAGAATTGGATTGGTATCCGGATGCCCCTGGAGAAATGGTGGTCCTCACCTGT
..........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HUMCLPA.1 CAT L14813 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACCCAGAGGCTGATGCTCACCATGGGGCGCCTGCAACTGGTTGTGTTGGGCCTCACCTGCTGCTGGGCAGTGGCGAGTGCCGCGAAGACCCCATGCTGCACTATGTGGGCTTCGTCCCTGTCATTGATGGAGACTTCATCCCCGCTGACCCGATCAACCTGT
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  180 HUMCMYCQ.1 CAT M55914 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGAATTCCGGAATTCCGGAATTCCGATGGATGGAACAGAAAATAAATCTAAGTTTGGTGCGAACGCCATTCTGGGGGTGTCCCTTGCCGTCTGCAAAGCTGGTGCCGTTGAGAAGGGGGTCCCCTGTACCGCCACATCGCGTACTTGGCTGGCAACTTCGAAGTCATCCTGCCAGTCCC
..............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 HUMCNC.1 CAT M91368 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGAGGATTTTGAGGACACTTGTGGAGAGCTCGAATTCCAGAATGATGAAATTGTTAGGTTGTGACAGTTGGAAGTGTCATGTACAACATGCGGCGATTAAGTCTTTCACCCACCTTTTCAATGGGATTTCATCTGTTAGTTACTGTGAGTCTCTTATTTTCCCATGTGGACCATGTAATTGCTGAGACAGAAATGGAAGGAGAAGGAAATGAAACTGGTGAATGTACT
................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCNGCCB.1 CAT L15297 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGAGAAAGTGAAGGAGAAACTCATTGACCCTGACGTCACCTCTGATGAGGAGAGCCCCAAGCCCTCCCCAGCCAAGAAAGCCCCAGAGCCAGCTCCAGACACAAAGCCCGCTGAAGCCGAGCCAGTGGAAGAGGAGCACTATTGCGACATGCTCTGCTGCAAGTTCAAACACCGCCCCTGGAAGAAGTACCAGTTTCCCCAGAGCATTGACCCGCTGACCAACCTGATGTATGTCCTATGGCTGTTCTTCGTGGTGATGGCCTGGAATTGGAACTGTTGGCTGATTCCCGTGCGCTGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HUMCNPDEA.1 CAT M19650 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTCTTCCGCAAGATGTCATCCTCAGGGGCCAAGGACAAGCCTGAGCTGCAGTTTCCCTTCCTTCAGGATGAGGACACAGTGGCCACGCTGCTAGAGTGCAAGACGCTCTTCATCTTGCGCGGCCTGCCAGGAAGCGGCAAGTCCACGCTGGCACGGGTCATC
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCOANACY.1 CAT L34081 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGTACTCTTTCTCTTTATTTCTCAGACCAGCCGACACTTAGGGAAAATAGAACCTACGCTGAAATTTTGGGGGCAGGTTCTCTTGCTAGGTTTTGAGGTTTTGCTGAAGATATTCCTGAAGAATCATCCCAGGTGCCACACTAAAAAAATGATCCAGTTGACAGCTACCCCTGTGAGTGCACTTGTTGATGAGCCAGTGCATATCCGAGCTACAGGCCTGATTCCCTTTCAGATGGTGAGTTTTCAGGCATCACTGGAAGATGAAAACGGAGACATGTTTTATTCTCAAGCCCACTAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCOL16A.1 CAT M92642 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGTGACCGTCACGGAGAGATAGAGAACCCCTAGCGGACCTGAGGAACCTGGGCTCTGCTTCCTCCGCCTGCTGCCTGGACTGCTCAGTGAGGTGGGGGGATCCCCGGCCACCGGTGCTGTGGCTGTAGCTGACCTCTTTGGACCGGGATGTGGGTATCCTGGGCTCCTGGCCTGTGGCTGCTCGGTCTTTGGGCTACCTTCGGCCATGGGGCAAATACAGGTGCACAATGCCCACCTTCACAGCAGGAAGGACTCAAATTGGAACACAGTAGTAGCCTGCCAGCCAACGTGACTGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCOL4A5X.1 CAT M90464 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTAAAAAGCTTCTTTCTCTTCACCCAAGCCTCACTGTCCCTCTCCGGCTCTAGCTCTCTCCATATAAACCCTCAAGATTATGTCAATTGGTTAGAGCCAGCCGGGAATTTCGTGCGGGTGCTGAAGGAGCTGCGGGAGCCGGAGAAGAATGAAACTGCGTGGAGTCAGCCTGGCTGCCGGCTTGTTCTTACTGGCCCTGAGTCTTTGGGGGCAGCCTGCAGAGGCTGCGGCTTGCTATGGGTGTTCTCCAGGATCAAAGTGTGACTGCAGTGGCATAAAAGGGGAAAAGGGAGAGAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  287 HUMCOOTAA.1 CAT M35252 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTAGAGTCGAGATCCATTGTGCTCTAAAGTGGATACAGAAATCTCTGCAGGCAAGTTGCTCCAGAGCATATTGCAGGACAAGCCTGTAACGAATAGTTAAATTCACGGCATCTGGATTCCTAATCCTTTTCCGAAATGGCAGGTGTGAGTGCCTGTATAAAATATTCTATGTTTACCTTCAACTTCTTGTTCTGGCTATGTGGTATCTTGATCCTAGCATTAGCAATATGGGTACGAGTAAGCAATGACTCTCAAGCAATTTTTGGTTCTGAAGATGTAGGCTCT
.........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HUMCOR2M.1 CAT J04973 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCTTGCTTTCCTTTAATCCGGCAGTGACCGTGTGTCAGAACAATCTTGAATCATGAAGCTACTAACCAGAGCCGGCTCTTTCTCGAGATTTTATTCCCTCAAAGTTGCCCCCAAAGTTAAAGCCACAGCTGCGCCTGCAGGAGCACCGCCACAACCTCAGGACCTTGAGTTTACCAAGTTACCAAATGGCTTGGTGATTGCT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HUMCOX4A.1 CAT M21575 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCAGGCTGTTCGCGGCGGGCGGTGGCGGCAGAATGTTGGCTACCAGGGTATTTAGCCTAGTTGGCAAGCGAGCAATTTCCACCTCTGTGTGTGTACGAGCTCATGAAAGTGTTGTGAAGAGCGAAGACTTTTCGCTCCCAGCTTATATGGATCGGCGTGACCACCCCTTGCCGGAGGTGGCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HUMCPC.1 CAT L28957 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGACCGGACCGGGCTCGGGGGAGCGTGAGTTGCAGTTAAAAGAAGATGGATGCACAGTGTTCAGCCAAGGTCAATGCAAGGAAGAGGAGAAAAGAGGCGCCCGGACCCAACGGGGCAACAGAAGAAGATGGGGTTCCTTCCAAAGTGCAGCGCTGTGCAGTGGGCTTACGGCAACCAGCTCCTTTTTCTGATGAA
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  268 HUMCPSI.1 CAT D90282 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCAACCTTAAAATGACTGCACCCTCCCAGATTTCTTTTACATTAACTAAAAAGTCTTATCACACAATCTCATAAAATTTATGTAATTTCATTTAATTTTAGCCACAAATCATCAAAATGACGAGGATTTTGACAGCTTTCAAAGTGGTGAGGACACTGAAGACTGGTTTTGGCTTTACCAATGTGACTGCACACCAAAAATGGAAATTTTCAAGACCTGGCATCAGGCTCCTTTCTGTCAAGGCACAGACAGCACACATTGTCCTG
......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HUMCRABP.1 CAT M68867 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGACGACCCGGCGACGGCGACGTCTCTTTTGACTAAAAGACAGTGTCCAGTGCTCCAGCCTAGGAGTCTACGGGGACCGCCTCCCGCGCCGCCACCATGCCCAACTTCTCTGGCAACTGGAAAATCATCCGATCGGAAAACTTCGAGGAATTGCTCAAAGTGCTGGGGGTGAATGTGATGCTGAGGAAGATTGCTGTGGCTGCAGCGTCCAAGCCAGCAGTGGAGATCAAACAGGAGGGAGACACT
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCRCMUT.1 CAT M62397 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTTGCGCTTCGCAACTGTCCTGGGTGAAAATGGCTGTCTAGACTAAAATGTGGCAGAAGGGACCAAGCAGTGGATATTGAGCCTGTGAAGTCCAACTCTTAAGCTCCGAGACCTGGGGGACTGAGAGCCCAGCTCTGAAAAGTGCATCATGAATTCCGGAGTTGCCATGAAATATGGAAACGACTCCTCGGCCGAGCTGAGTGAGCTCCATTCAGCAGCCCTGGCATCACTAAAGGGAGATATAGTGGAACTTAATAAACGTCTCCAGCAAACAGAGAGGGAACGGGACCTTCTGGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  266 HUMCREB.1 CAT M27691 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCGGCGGAGGTGTAGTTTGACGCGGTGTGTTACGTGGGGGAGAGAATAAAACTCCAGCGAGATCCGGGCCGTGAACGAAAGCAGTGACGGAGGAGCTTGTACCACCGGTAACTAAATGACCATGGAATCTGGAGCCGAGAACCAGCAGAGTGGAGATGCAGCTGTAACAGAAGCTGAAAACCAACAAATGACAGTTCAAGCCCAGCCACAGATTGCCACATTAGCCCAGGTATCTATGCCAGCAGCTCATGCAACATCATCTGCT
....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HUMCREBPAG.1 CAT L05913 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATCTGATGAATCCCAGGAGTGGAGCAAGAGGCAGATTTTGGACACGGTTATGAGAATGACAGAAACTGCCTAAAGCATTTATGCTCTGGCATTCGTCCCTGTTTCTGGAGGTCCAGTAAGCGCTTCCCAACAGAGGACCATCTGATGATTCATAGGCACAAACATGAAATGACTTTGAAGTTTCCTTCAATAAAGACAGACAATATGTTATCAGATCAAACTCCGACCCCAACGAGATTCCTGAAGAACTGCGAGGAGGTGGGCCTCTTCAGCGAGCTGGACTGCTCCCTGGAG
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HUMCSF.1 CAT M85085 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGAAGCCGACTCAACAGAGCTATGGCGGGTTTGACTGTGAGAGACCCAGCGGTGGATCGTTCTCTACGTTCTGTGTTCGTGGGGAACATTCCTTATGAAGCTACTGAAGAGCAGTTGAAGGACATCTTTTCTGAGGTTGGACCTGTTGTTAGTTTCAGATTGGTATACGAT
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  231 HUMCSPG1A.1 CAT M14219 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGTTACGTCTGCCCCCCGGTGGCAAATTCCCGGATTAAAAGGTTCCCTGGTTGTGAAAATACATGAGATAAATCATGAAGGCCACTATCATCCTCCTTCTGCTTGCACAAGTTTCCTGGGCTGGACCGTTTCAACAGAGAGGCTTATTTGACTTTATGCTAGAAGATGAGGCTTCTGGGATAGGCCCAGAAGTTCCTGATGACCGCGACTTCGAGCCCTCCCTA
.................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMCYCG2R.1 CAT L49506 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGGCGGACGTGACTGGTCCCTTCACCCGCTCCTTGTCGGGGTGTGCTGGGGCGACCCTTGCTGGAGGTACTGGCCTCAGCCCTTTCTCCCGCTTCCCCACCCCTCTTACCCCCAGATTACATTCTCTGTGTGGTGTCTTTACTGCAGATGAAGGATTTGGGGGCAGAGCACTTGGCAGGTCATGAAGGGGTCCAACTTCTCGGGTTGTTGAACGTCTACCTGGAACAAGAAGAGAGATTCCAACCTCGAGAAAAAGGGCTGAGTTTGATTGAGGCTACCCCGGAGAATGATAACACT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMDAD1A.1 CAT D15057 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATCCGGTGTGGTCGACGGGTCCTCCAAGAGTTTGGGGCGCGGACCGGAGTACCTTGCGTGCAGTTATGTCGGCGTCGGTAGTGTCTGTCATTTCGCGGTTCTTAGAAGAGTACTTGAGCTCCACTCCGCAGCGTCTGAAGTTGCTGGACGCGTACCTGCTGTATATACTGCTGACCGGGGCGCTGCAGTTCGGTTACTGTCTCCTCGTGGGGACC
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDBLTP.1 CAT J03639 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCTGCCCGAGAGACTGAGCCGCGCTGGCAGCTCGCGTCGAGTCGGACTGCCCTAGCCGCATCCCGCGGCGCCCGGTCGGGTCCCGGGCACCAGGCAACACCTAGGCCGTTCCCTTCAGACAGCCCCGGGCCAGCGGCCCCCTCGGGAAATGTCCAGCGGCCGCAGAAGGGGCAGCGCCCCCTGGCACAGCTTCTCCCGGTTCTTCGCTCCCCGAAGTCCTTCCCGGGACAAGGAAGAGGAAGAGGAGGAGAGGCCGGGGACGAGCCCGCCTCCAGCTCCAGGCCGGTCCGCTGCCAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  178 HUMDBP.1 CAT M12654 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTGCTGCAAGACTCTCTGGTAGAAAAATGAAGAGGGTCCTGGTACTACTGCTTGCTGTGGCATTTGGACATGCTTTAGAGAGAGGCCGGGATTATGAAAAGAATAAAGTCTGCAAGGAATTCTCCCATCTGGGAAAGGAGGACTTCACATCTCTGTCACTAGTCCTGTACAGTAGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDCKATPB.1 CAT M60527 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGACACCGCGGCGGGCCGGTGAGCTCACTAGCTGACCCGGCAGGTCAGGATCTGGCTTAGCGGCGCCGCGAGCTCCAGTGCGCGCACCCGTGGCCGCCTCCCAGCCCTCTTTGCCGGACGAGCTCTGGGCCGCCACAAGACTAAGGAATGGCCACCCCGCCCAAGAGAAGCTGCCCGTCTTTCTCAGCCAGCTCTGAGGGGACCCGCATCAAGAAAATCTCCATCGAAGGGAACATCGCTGCAGGGAAGTCAACATTTGTGAATATCCTTAAACAATTGTGTGAAGATTGGGAAGTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDHVH.1 CAT L13286 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCCCGCCTCACCCCGCTCCATCACACCAGCTGGCCCTCTTTGCTTCCTTTTCCCAGAATCGTTAAGCCCCGACTCCCACTAGCACCTCGTACCAACCTCGCCCCACCCCATCCTCCTGCCTTCCCGCGCTCCGGTGTCCCCCGCTGCCATGAGCTCCCCCATCAGCAAGAGCCGCTCGCTTGCCGCCTTCCTGCAGCAGCTGCGCAGTCCGAGGCAGCCCCCGAGACTGGTGACATCTACGGCGTACACGTCCCCTCAGCCGCGAGAGGTGCCAGTCTGCCCGCTGACAGCTGGTGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 HUMDIFF6.1 CAT D28540 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTCGGGCGCGTCGGTCGGCGCTATTCTCGGGCTGTTTGGCGGACGAAGCTTCACAAAAGATGTCTAAGCAACAGCCAACTCAGTTTATAAATCCAGAAACACCTGGCTATGTTGGATTTGCAAACCTCCCCAATCAAGTTCACCGAAAATCAGTGAAAAAAGGTTTTGAGTTCACACTGATGGTGGTCGGTGAATCAGGTCTAGGAAAA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 HUMDIKI.1 CAT D73409 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGACACGAATATGTTTCAGCCGCAACAGGCTGCGTTTCAGCCGGAAGAGTGAAAGGGCACCTTGAAAACGCAAGTTTATGAATATGTTTCTGTACTTTCAGACCATCATCAAAGAGGGGATGCTGACCAAACAGAACAATTCATTCCAGCGATCAAAAAGGAGATACTTTAAGCTTCGAGGGCGAACGCTTTACTATGCCAAAACGGCAAAGTCAATCATATTTGAT
................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDIPEPB.1 CAT M96860 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTCCCCCATCCTCCCCAAAATAGCCTTGTGATTTCGGAAGTATGGACTAAAATCACACTCCTCCTTACCTTACCGCTTGGACTCTGGTGGCTCCCAACTCGCCGTCAGACCCCACCTGCCCCGGTGGTGGGAAGCGCCTGGACAGACCATGACCACAGCCAAGGAGCCAAGCGCTTCGGGGAAATCCGTGCAGCAGCAGGAACAGGAGCTGGTGGGGAGTAACCCTCCGCAGAGGAATTGGAAAGGAATAGCAATTGCACTGCTTGTCATTCTGGTCATCTGCTCCTTGATCGTCACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HUMDMC1B.1 CAT D64108 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGACTGTGGGTACGAGGGGGAAGTGATTATTTTTCTGTTGCCCACTTTTCAATATGAAGGAGGATCAAGTTGTGGCGGAAGAACCAGGATTCCAAGATGAAGAGGAATCTTTGTTTCAAGATATTGACCTGTTACAGAAACATGGAATTAACGTGGCTGACAATAAGAAACTGAAATCAGTAGGAATCTGTACCATCAAAGGT
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HUMDNAPOLC.1 CAT M80397 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTCAGGGGTCACGGCGGCGTAGGCTGTGGCGGGAAACGCTGTTTGAAGCGGGATGGATGGCAAGCGGCGGCCAGGCCCAGGGCCCGGGGTGCCCCCAAAGCGGGCCCGTGGGGGCCTCTGGGATGATGATGATGCACCTTGGCCATCCCAATTCGAGGAGGACCTGGCACTGATGGAGGAGATGGAGGCAGAACACAGGCTG
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  263 HUMDNPOLCS.1 CAT L09561 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTTGCTCAAGAACTACCCAATTCAAGGACACTGTCCCTGTCCTCTGCCCACCATTCCCATCTTCACTTCGCCAAATTTCTCCCCTGAAGCAGAGGTGGTAGCCAACGGCTCCATGTCTCTGAGGAGCGGCGGGCGGCGGCGCGCGGACCCAGGCGCGGATGGCGAGGCCAGCAGGGATGATGGCGCCACTTCCTCAGTTTCGGCACTCAAGCGCCTGGAACGGAGTCAGTGGACGGATAAGATGGATTTGCGGTTTGGTTTT
.................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  173 HUMDOCK180.1 CAT D50857 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACGAGCGGCTCCGGCGGCGCCATGACGCGCTGGGTGCCCACCAAGCGCGAGGAGAAGTACGGCGTGGCTTTTTATAACTATGATGCCAGAGGAGCGGATGAACTTTCTTTACAGATCGGAGACACTGTGCACATCTTAGAAACATATGAAGGGTGGTACCGAGGTTACACG
.......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDODDA.1 CAT L39874 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGCTGTGATTTCTGATTGATAAATGTAGCTGAAGTTGCCCATGTTTAGAGATTTAAAGGTTCAGTGTGGTTGGGTTGAACTGGAAAACAGACTTACTAAAATGCTTCTCTCAACTTCTGTTTTGTCATGTTTTTCTTCTAGACCCAACATGAGTGAAGTTTCCTGCAAGAAACGGGACGACTATTTGGAATGGCCAGAGTATTTTATGGCTGTGGCCTTCTTATCAGCACAGAGAAGCAAAGATCCAAATTCCCAGGTCGGCGCCTGCATCGTGAATTCAGAAAACAAGATTGTCGGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HUMDOTR.1 CAT L24178 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCAACTCCCAGTGTGCCCATGAGTAAGAGCAAATGCTCCGTGGGACTCATGTCTTCCGTGGTGGCCCCGGCTAAGGAGCCCAATGCCGTGGGCCCGAAGGAGGTGGAGCTCATCCTTGTCAAGGAGCAGAACGGAGTGCAGCTCACCAGCTCCACCCTCACCAACCCG
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  181 HUMDP2M.1 CAT L40386 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AATTCCAATAAATGTGAATGTTGGACCCCAAATGATTATAAGCACACCACAGAGACTAACCAGTTCAGGAAGTGTTCTGATTGGGAGTCCATATACCCCTGCACCAGCAATGGTTACTCAGACACACATAGCAGAAGCTACTGGCTGGGTCCCTGGTGATAGAAAACGGGCTAGAAAATTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDR.1 CAT L76937 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGCAGCCCTGCTTGTGGTGGCGCTCCACAGTCATCCGGCTGAAGAAGACCTGTTGGACTGGATCTTCTCGGGTTTTCTTTCAGATATTGTTTTGTATTTACCCATGAAGACATTGTTTTTTGGACTCTGCAAATAGGACATTTCAAAGATGAGTGAAAAAAAATTGGAAACAACTGCACAGCAGCGGAAATGTCCTGAATGGATGAATGTGCAGAATAAAAGATGTGCTGTAGAAGAAAGAAAGGCATGTGTTCGGAAGAGTGTTTTTGAAGATGACCTCCCCTTCTTAGAATTCACT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDR1TATA.1 CAT M97388 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCTCCTCCTCCGTTCATTTTCTGCCCCTCTTCGCAAAGCACCCCCGGGATCATCCTCCGAGGGCGACTTTTTGAGAAATCTCGGTGGAGTAGTGGACCAGAGCAGGGGAGTTTTTAAAAGCCGGGGCGCGAGAAACAGGAAGGTACTATGGCTTCCTCGTCTGGCAACGATGATGATCTCACTATCCCCAGAGCTGCTATCAATAAAATGATCAAAGAGACTCTTCCTAATGTCCGGGTGGCCAACGATGCTCGAGAGCTGGTGGTGAACTGCTGCACTGAATTCATTCACCTTATA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDRA.1 CAT L02785 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTAGAACTTTATCTTGAAAATGTACCACTGTTGCAGAAGCTCCTCACAGAGTATGTGTCAGGCATTTTTAACCTGCTAAAGGCAAGAAGAAGTGTTCACCACATAGTTGCAAAGGTCTTCAACTTGCCACAGCCAACAGAAAAATCAAAATGATTGAACCCTTTGGGAATCAGTATATTGTGGCCAGGCCAGTGTATTCTACAAATGCTTTTGAGGAAAATCATAAAAAGACAGGAAGACATCATAAGACATTTCTGGATCATCTCAAAGTGTGTTGTAGCTGTTCCCCACAAAAGGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  288 HUMDRAL.1 CAT L42176 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCAGCCACCAGCCGCCCGCGCCCTCCAGCCCCGTCCGGGAGTCCCCGGCCCGCTGCGGTGCCTGGCTGAGAACTGTGTCTTCCTGGAGACTAGGCTGGCATTTTGACTTTGGGGTTGCTGAAAAGCCAGGAGTCAAAATGACTGAGCGCTTTGACTGCCACCATTGCAACGAATCTCTCTTTGGCAAGAAGTACATCCTGCGGGAGGAGAGCCCCTACTGCGTGGTGTGCTTTGAGACCCTGTTCGCCAACACCTGCGAGGAGTGTGGGAAGCCCATCGGCTGTGAC
..........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMDRD5PC.1 CAT M77185 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACGCCGTGGGGGGTTCGGCGGGGGCACCGCCACTGGGGCCCGTGCAGGTGGTCACCGCCTGCCTGCTGGCCCTACTCATCATCTGGACCTTGCTGGGCAACGTGCTGGTGTCCGCAGCCATCGTGCGGAGCCGCCACCTGCGCGCCAAGATGACCAACGTCTTCATCGTGTCTCTGGCTGTGTCAGACCTCTTCGTGGCGCTGCTGGTCATGTCCTGGAAGGCAGTCGCCGAGGTGGCCGGTTATTGGCCCTTTGAAGCGTTCTGCGACGTCTGGGTGGCCTTCGACATCATGTGCTCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  198 HUMDSAEC.1 CAT D16294 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGTCCCCCACACCACAGACCCGCGCCGCCGACGACCCAGCAGCCGCCATGCGTCTGCTCCGAGGTGTGTTTGTAGTTGCTGCTAAGCGAACGCCCTTTGGAGCTTACGGAGGCCTTCTGAAAGACTTCACTGCTACTGACTTGTCTGAATTTGCTGCCAAGGCTGCCTTGTCTGCTGGCAAAGTCTCACCTGAAACA
................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 HUMDUG.1 CAT J04810 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGCCGCGGGCTCGCGCTCCTCGCCAGGCCCTGCCGCCGGGCTGCCATCCTTGCCCTGCCATGTCTCGCCGGAAGCCTGCGTCGGGCGGCCTCGCTGCCTCCAGCTCAGCCCCTGCGAGGCAAGCGGTTTTGAGCCGATTCTTCCAGTCTACGGGAAGCCTGAAATCCACCTCCTCCTCCACAGGTGCAGCCGACCAGGTGGACCCTGGC
.............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUME1URP.1 CAT L13852 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCTGTGACCAGCAGCGTCCCTTATTCGCTTGGCCTTGGTTCCTGTTTGCACTGGCTACAGCAGGGCACTGGCCCCTACTGTCACCGCCACCTACACAAAGACCCTATCTCTGAGCGCTGCAGCCTACTGTTCAGCCCCAGGTTTGAGGATGGATGCCCTGGACGCTTCGAAGCTACTGGATGAGGAGCTGTATTCAAGACAGCTGTATGTGCTGGGCTCACCTGCCATGCAGAGGATTCAGGGAGCCAGGGTCCTGGTGTCAGGCCTGCAGGGCCTGGGGGCCGAGGTGGCCAAGAAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  209 HUME2EPI.1 CAT M91670 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGGACCGAAGAACGCAGGAAGGGGGCCGGGGGGACCCGCCCCCGGCCGGCCGCAGCCATGAACTCCAACGTGGAGAACCTACCCCCGCACATCATCCGCCTGGTGTACAAGGAGGTGACGACACTGACCGCAGACCCACCCGATGGCATCAAGGTCTTTCCCAACGAGGAGGACCTCACCGACCTCCAGGTCACCATCGAGGGCCCT
...........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HUME5N.1 CAT D38524 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCGCGTTGAGGCGGCTGCAGCAGTTGCGCGCTGGGATTGTTGCGGTGCGCTGGAGCCGAATACAAAATACAGTTAAAATAAAATGTCGACCTCCTGGAGTGATCGGTTACAGAATGCAGCAGATATGCCTGCTAACATGGATAAGCATGCCCTGAAAAAGTATCGTCGAGAAGCCTATCATCGGGTGTTTGTGAACCGAAGTTTAGCAATGGAAAAGATAAAGTGTTTTGGT
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  235 HUMEDF.1 CAT J03634 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCACACACACAAAAAACCTGCGCGTGAGGGGGGAGGAAAAGCAGGGCCTTTAAAAAGGCAATCACAACAACTTTTGCTGCCAGGATGCCCTTGCTTTGGCTGAGAGGATTTCTGTTGGCAAGTTGCTGGATTATAGTGAGGAGTTCCCCCACCCCAGGATCCGAGGGGCACAGCGCGGCCCCCGACTGTCCGTCCTGTGCGCTGGCCGCCCTCCCAAAGGATGTACCCAACTCT
.....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMEDG.1 CAT M31210 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCCTCTCCAGCCAAGGAAAAGCTACACAAAAAGCCTGGATCACTCATCGAACCACCCCTGAAGCCAGTGAAGGCTCTCTCGCCTCGCCCTCTAGCGTTCGTCTGGAGTAGCGCCACCCCGGCTTCCTGGGGACACAGGGTTGGCACCATGGGGCCCACCAGCGTCCCGCTGGTCAAGGCCCACCGCAGCTCGGTCTCTGACTACGTCAACTATGATATCATCGTCCGGCATTACAACTACACGGGAAAGCTGAATATCAGCGCGGACAAGGAGAACAGCATTAAACTGACCTCGGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMEDNRB.1 CAT L06623 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATACTGGCGAAGAGGCTGCGGGCGGTATTAGCGTTTGCAGCGACTTGGCTCGGGCAGCTGACCCCAAAGTGTCTGTCTTCCTTCCTCTGCTTGTCTCTAGGCTCTGAAACTGCGGCGGCCACCGGACGCTTCTGGAGCAGGTAGCAGCATGCAGCCGCCTCCAAGTCTGTGCGGACGCGCCCTGGTTGCGCTGGTTCTTGCCTGCGGCCTGTCGCGGATCTGGGGAGAGGAGAGAGGCTTCCCGCCCGACAGGGCCACTCCGCTTTTGCAAACCGCAGAGATAATGACGCCACCCACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  207 HUMEDZ.1 CAT M15887 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTTCCTGGTCCTCGCCTCCTCCGCTGTCTCCCTGGAGTTCTTGCAAGTCGGCCAGGATGTCTCAGGCTGAGTTTGAGAAAGCTGCAGAGGAGGTTAGGCACCTTAAGACCAAGCCATCGGATGAGGAGATGCTGTTCATCTATGGCCACTACAAACAAGCAACTGTGGGCGACATAAATACAGAACGGCCCGGGATGTTGGACTTC
.........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  286 HUMEEAP.1 CAT L40157 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGCCGCTCGGCCCGACCTCCTTCCCGGTCCCCTCCCGGCCCAGTCCCTCCCGCCCGCCCACCCCGAGTAGTGAGTGGCCCCGCGCAGGTCTGGAGAGTCACCGCGGCGGGCCCGGGTGGTGGTTAAACCATGTTAAGGAGGATTTTACAGAGGACTCCTGGGAGAGTTGGCTCTCAAGGTTCTGATTTAGATTCATCAGCAACTCCTATAAACACAGTGGACGTCAATAATGAAAGCTCTTCAGAAGGTTTCATATGTCCCCAGTGTATGAAATCTCTT
........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HUMEGFAA.1 CAT M32977 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGTGTGCTGGCGGCCCGGCGCGAGCCGGCCCGGCCCCGGTCGGGCCTCCGAAACCATGAACTTTCTGCTGTCTTGGGTGCATTGGAGCCTCGCCTTGCTGCTCTACCTCCACCATGCCAAGTGGTCCCAGGCTGCACCCATGGCAGAAGGAGGAGGGCAGAATCATCACGAAGTGGTGAAGTTCATGGATGTCTATCAGCGCAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  249 HUMEGFRBB3.1 CAT M29366 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCAATTCGCCAGCGGTTCAGGTGGCTCTTGCCTCGATGTCCTAGCCTAGGGGCCCCCGGGCCGGACTTGGCTGGGCTCCCTTCACCCTCTGCGGAGTCATGAGGGCGAACGACGCTCTGCAGGTGCTGGGCTTGCTTTTCAGCCTGGCCCGGGGCTCCGAGGTGGGCAACTCTCAGGCAGTGTGTCCTGGGACTCTGAATGGCCTGAGTGTGACCGGCGATGCTGAGAACCAATACCAGACACTGTAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  182 HUMELONA.1 CAT L47345 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTCCGGCGAGGAGGCCGCGCCAGTGACAGCGATGGCGGCGGAGTCGGCGCTCCAAGTTGTGGAGAAGCTGCAGGCGCGCCTGGCCGCGAACCCGGACCCTAAGAAGCTATTGAAATATTTGAAGAAACTCTCCACCCTGCCTATTACAGTAGACATTCTTGCGGAGACTGGGGTTGGGAAA
................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMEMP41.1 CAT M61733 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGAACTCAGAGAAGATCCAGATTCTGAAATTAAGGAAGGAGAAGGACTTGAAGAGTGCTCCAAAATAGAAGTAAAAGAAGAAAGCCCTCAATCAAAAGCAGAAACAGAATTAAAAGCTTCCCAAAAACCAATCAGAAAACACAGGAACATGCACTGCAAGGTTTCTTTGTTGGATGACACAGTTTATGAATGTGTTGTGGAGAAACATGCTAAGGGACAAGATTTGCTTAAACGAGTATGTGAGCATCTCAATCTTTTGGAAGAAGACTATTTTGGTCTAGCCATTTGGGATAACGCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMEMPB42.1 CAT M60298 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGGTTTTGCTATTTCCAGATTCTTAAGCCAACAAAAGTGCCTTCATATTTTCTGTCTGGAAGACAGAAAGCCCAGAAGGAGCCCAGAAGCAACAGTTTGAGAGAGGCGCTTCTGCGGCCAAGTGGATAAGAGGAGCGGCCTGCAACCATGGGACAGGGTGAGCCAAGCCAGCGCTCGACAGGGCTTGCTGGACTGTATGCAGCCCCCGCAGCATCACCTGTTTTCATTAAAGGAAGTGGGATGGATGCCCTGGGTATCAAGAGCTGTGACTTTCAGGCAGCAAGAAACAATGAGGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMEMS.1 CAT M98343 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGCGCGGCGGAATCCAGGGCCGACCCGGGCCGGACCGACCCCAGGCGGCGACGGAATCAGTCCCCAATGCCTGGAAATTCCTCATTGGATTACTGTGTTTTAAACAGAATTTCGTGAACAGCCTTTTATCTCCAAGCGGAAAGAAAGATGTGGAAAGCTTCAGCAGGCCACGCTGTGTCCATCGCCCAGGATGACGCGGGGGCCGATGACTGGGAGACCGACCCTGATTTTGTGAATGATGTGAGTGAGAAGGAGCAAAGATGGGGTGCCAAGACGGTGCAGGGCTCCGGGCACCAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMEP2AA.1 CAT M60119 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCACTCATTTGATGAAAGGATGACTGGTTCCGACGATTATTCTATCCAGGGACCGTGGGCATACCCCTCAGCGCATGCTAAGAAGACAAGCGGCATTTGAGCTGCCTTCGGTCAGGAGGGCCACGTGGAAGTCGAGCACCATGGCAGGATGTTGAAGGGTATCAGCAGTTCATCCCTGAAGGAAAAGAAATTGTCTCCTGGGGACAGGGTTGGGTATGACTATGATGTCTGTCGGAAACCCTATAAGAAGTGGGAGGACTCTGAAACACCAAAGCAAAACTACAGGGACATTTCCTGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  276 HUMEPSURAN.1 CAT M60922 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCCCAACGAGGCGCTGGTGGTTTCAGGGGGCTGTTGTGGTTCCGACTATAAACAGTACGTGTTTGGCGGCTGGGCCTGGGCCTGGTGGTGTATCTCCGACACTCAGAGGATTTCCCTAGAGATTATGACGTTGCAGCCCCGCTGCGAGGACGTAGAGACGGCCGAGGGGGTAGCTTTAACTGTGACGGGTGTCGCCCAGGTGAAGATCATGACGGAGAAGGAACTCCTGGCCGTGGCTTGTGAGCAGTTTCTGGGTAAGAATGTGCAGGACATC
..............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HUMER41.2 CAT M10976 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGTCCACGCACGGCCGAAGCATGCAGAAGCTCATCATGGGATTCATTTTTCTTAAATTTTGGACTTATACAGTAAGGGCTTCAACTGATCTTACTCAAACTGGGGACTGTTCCCAGTGTATTCATCAGGTCACCGAGGTAGGACAGCAAATTAAAACAATGTTTCTGTTC
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  292 HUMERCC1D.1 CAT M28650 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGTGCTGCGAGCCCTGGGCCACGCTGGCCGTGCTGGCAGTGGGCCGCCTCGATCCCTCTGCAGTCTTTCCCTTGAGGCTCCAAGACCAGCAGGTGAGGCCTCGCGGCGCTGAAACCGTGAGGCCCGGACCACAGGCTCCAGATGGACCCTGGGAAGGACAAAGAGGGGGTGCCCCAGCCCTCAGGGCCGCCAGCAAGGAAGAAATTTGTGATACCCCTCGACGAGGATGAGGTCCCTCCTGGAGTGGCCAAGCCCTTATTCCGATCTACACAGAGCCTTCCCACTGTGGAC
..............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMERG2.1 CAT M17254 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTATTCCAGGATCTTTGGAGACCCGAGGAAAGCCGTGTTGACCAAAAGCAAGACAAATGACTCACAGAGAAAAAAGATGGCAGAACCAAGGGCAACTAAAGCCGTCAGGTTCTGAACAGCTGGTAGATGGGCTGGCTTACTGAAGGACATGATTCAGACTGTCCCGGACCCAGCAGCTCATATCAAGGAAGCCTTATCAGTTGTGAGTGAGGACCAGTCGTTGTTTGAGTGTGCCTACGGAACGCCACACCTGGCTAAGACAGAGATGACCGCGTCCTCCTCCAGCGACTATGGACAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMERGPE.1 CAT M74509 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAACAAATGCCCTCAGCTAAAAGGAAAACAAGGTGACTCGGAGCAGGAGGCTCCAGACAAGGAGGAAGGGGCCCTGCTCAACCTGGCAGAAGGGTTATTGGACTGAGGGGGACTGGGCTCAAGGACCTCCAAAGAGCCTATGGTCAGGATGACAGTTGGGGGTAAAGACATTGATTTTCTTGTAGATACCAGTGCTGAACATTCGGTAGTAACTGCCTCAGTCGCCCCCTTATCCAAAAAGACTATTGACATCATCGGAGCCATGGGAGTTTCAGCAAAACAAGCTTTCTGCTTGCCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMERVA34A.1 CAT M12140 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCCCCCCAGGAAAAAGCCTTTTCTGTCCATGCTGGGTATGAACATGCTACTCATCACTTTGTTCTTGCTACTCCCCTTATCCATGTTAAAAGGAGAACCCTGGGAGGGATGCCTCCACTGCACCCACACTACGTGTCGGGGAACATCATGACTAAAACCCTGTTGTATCACACTTATTATGAGTGTGCTGGGACCTGCCTAGGAACTTGTACTCACAACCAGACAACCTACTCAGTCTGTGACCCAGGAAGGGGCCAGCCTTATGTGTGTTATGACCCTAAGTCTTCACCTGGGATC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMERVBCB.2 CAT M69297 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTAGCCATATGTAGAAAGCTGAAACTGGATCACTTCCTTACACCTTATACAAAAATTAATTCAAGATGGATTAAAGACTTAAATGTTAGAACTAAAACCATAAAAACCCTAGAAGAAAACCTAGGCAATACCATTCAGGACATAGGCATGGGCAAGGACTTCATGTCTAAAACACCAAAAGCAATGGCAACAAAAGCCAAAATTGACAAATGGGATCTAATTAAACTAAAGAGCTTCTGTTCTTTGCTGGGGTATCTGAAGACTGAAAACACAGCAAAAGAAACTACCATCAGACTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMERVKA.2 CAT M14123 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTATTCAAGGAAAACAGTTTGAAGGGTTGGTAGACACTGGAGCAGATGTCTCTATTATTGCTTTAAATCAGTGGCCAAAAAACTGGCCTAAACAAAAGGCTGTTACAGGACTTGTCGGCATAGGCACAGCCTCAGAAGTGTATCAAAGTATGGAGATTTTACATTGCTTAGGGCCAGATAATCAAGAAAGTACTGTTCAGCCAATGATTACTTCAATTCCTCTTAATCTGTGGGGTCGAGATTTATTACAACAATGGGGTGCGGAAATCACCATGCCCGCTCCATTATATAGCCCCACG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMERVKA.3 CAT M14123 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TACATTTATTAGCAAATGAACAGTTAGAAAAGGGTCACATTGAGCCTTCGTTCTCACCTTGGAATTCTCCTGTGTTTGTAATTCAGAAGAAATCAGGCAAATGGCATACGTTAACTGACTTAAGGGCTGTAAACGCCGTAATTCAACCCATGGGGCCTCTCCAACCCGGGTTGCCCTCTCCGGCCATGATCCCAAAAGATTGGCCTTTAATTATAATTGATCTAAAGGATTGCTTTTTTACCATCCCTCTGGCAGAGCAGGATTGTGAAAAATTTGCCTTTACTATACCAGCCATAAAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 HUMETG.1 CAT D90287 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGTCCTGTCCCATCCATCCTGACCTGTTCCATCTCAGCCCCAGGACTCAGTACTGCGGTTGCCAACACTGCTGCCAGGCATGATGGATGGGCCACGTTCCGATGTGGGCCGTTGGGGTGGCAACCCCTTGCAGCCCCCTACCACGCCATCTCCAGAGCCAGAGCCAGAGCCAGACGGACGCTCTCGCAGAGGAGGAGGCCGTTCCTTCTGGGCTCGCTGCTGTGGCTGC
................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 HUMETS1A.1 CAT J04101 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTGGGAAGAAAGTCGGATTTCCCCCGTCCCCTTCCCCCTGTTACTAATCCTCATTAAAAAGAAAAACAACAATAACTGCAAACTTGCTACCATCCCGTACGTCCCCCACTCCTGGCACCATGAAGGCGGCCGTCGATCTCAAGCCGACTCTCACCATCATCAAGACGGAAAAAGTCGATCTGGAGCTTTTCCCCTCCCCGGATATGGAATGTGCAGATGTCCCACTATTAACTCCAAGCAGCAAAGAAATGATGTCTCAAGCATTAAAA
.......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMETS2A.1 CAT J04102 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAGAGCTCCCGGAGCCGCCCGGCCAGCGTCCGGCCTCCCTGATCGTCTCTGGCCGGCGCCCTCGCCCTCGCCCGGCGCGCACCGAGCAGCCGCGGGCGCCGAGCAGCCACCGTCCCGACCAAGCGCCGGCCCTGCCCGCAGCGGCAGGATGAATGATTTCGGAATCAAGAATATGGACCAGGTAGCCCCTGTGGCTAACAGTTACAGAGGGACACTCAAGCGCCAGCCAGCCTTTGACACCTTTGATGGGTCCCTGTTTGCTGTTTTTCCTTCTCTAAATGAAGAGCAAACACTGCAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 HUMEVI2B3P.1 CAT M60830 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAACGAGGAAATATTCTGAAATGGATCCCAAATATTTCATCTTAATTTTGTTTTGTGGACACCTGAACAATACATTTTTTTCAAAGACAGAGACAATTACAACAGAGAAGCAGTCACAGCCTACCTTATACACATCATCAATGTCACAGGTATTGGCTAATTCTCAAAAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  190 HUMF8C.1 CAT M90707 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGGCTGTGAGCGGCGTATGCAAATCGAGGGTCTCGGGGATGCGGATCCAAGACCCTGGGAAGGTCTTCTTTGGCAATGTGGATTCATCTGGGATAAAACACAATATTTTTAACCCTCCAATTATTGCTCGATACATCCGTTTGCACCCAACTCATTATAGCATTCGCAGCACTCTTCGCATGGAGTTG
........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HUMFAH.1 CAT M55150 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTCCTGCTCTCCGCACGCCACCTTAGGCCCGCAGCCGTGCCGGGTGCTCTTCAGCATGTCCTTCATCCCGGTGGCCGAGGATTCCGACTTCCCCATCCACAACCTGCCCTACGGCGTCTTCTCGACCAGAGGCGACCCAAGACCGAGGATAGGTGTGGCCATTGGCGACCAGATCCTGGACCTCAGCATCATCAAGCACCTCTTT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 HUMFAK.1 CAT L05186 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGTGTGAAGGCCATGAGTGATTACTGGGTTGTTGGAAAGAAGTCTAACTATGAAGTATTAGAAAAAGATGTTGGTTTAAAGCGATTTTTTCCTAAGAGTTTACTGGATTCTGTCAAGGCCAAAACACTAAGAAAACTGATCCAACAAACATTTAGACAATTT
..............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMFAKX.1 CAT L13616 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCTTCACGGCGCCGAGCCGCGGTCCGAGCAGAACTGGGGCTCCCTTGCATCTTCCAGTTACAAATTCAGTGCCTTCTGCAGTTTCCCCAGAGCTCCTCAAGAATAACGGAAGGGAGAATATGACAGATACCTAGCATCTAGCAAAATAATGGCAGCTGCTTACCTTGACCCCAACTTGAATCACACACCAAATTCGAGTACTAAGACTCACCTGGGTACTGGTATGGAACGTTCTCCTGGTGCAATGGAGCGAGTATTAAAGGTCTTTCATTATTTTGAAAGCAATAGTGAGCCAACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 HUMFIBRLLN.1 CAT L13923 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCCCGGCCCGGGGGACGGGCGGCGGGATAGCGGGACCCCGGCGCGGCGGTGCGCTTCAGGGCGCAGCGGCGGCCGCAGACCGAGCCCCGGGCGCGGCAAGAGGCGGCGGGAGCCGGTGGCGGCTCGGCATCATGCGTCGAGGGCGTCTGCTGGAGATCGCCCTGGGATTTACCGTGCTTTTAGCGTCCTACACGAGCCATGGGGCGGACGCCAATTTGGAGGCTGGGAACGTGAAGGAAACCAGAGCCAGTCGGGCCAAGAGAAGAGGCGGTGGAGGACAC
.....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 HUMFISP.1 CAT J02770 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAACACCTCCAACATGAAGCTTCTTCATGTTTTCCTGTTATTTCTGTGCTTCCACTTAAGGTTTTGCAAGGTCACTTATACATCTCAAGAGGATCTGGTGGAGAAAAAGTGCTTAGCAAAAAAATATACTCACCTCTCCTGCGATAAAGTCTTCTGCCAGCCA
MMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  178 HUMFIXG.1 CAT K02402 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACTTTCACAATCTGCTAGCAAAGGTTATGCAGCGCGTGAACATGATCATGGCAGAATCACCAGGCCTCATCACCATCTGCCTTTTAGGATATCTACTCAGTGCTGAATGTACAGTTTTTCTTGATCATGAAAACGCCAACAAAATTCTGAATCGGCCAAAGAGGTATAATTCAGGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  187 HUMFKBP13.1 CAT M65128 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCGGGGTTGACTCCGGGGGCGCGGCGAGGAGAGACATGAGGCTGAGCTGGTTCCGGGTCCTGACAGTACTGTCCATCTGCCTGAGCGCCGTGGCCAGCACGGGGACCGAGGGCAAAAGGAAGCTGCAGATCGGGGTCAAGAAGCGGGTGGACCACTGTCCCATCAAATCGCGCAAAGGGGATGTC
.....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  220 HUMFOLYSYN.1 CAT M98045 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCGGCATAACGACCCAGGTCGCGGCGCGGCGGGGCTTGAGCGCGTGGCCGGTGCCGCAGGAGCCGAGCATGGAGTACCAGGATGCCGTGCGCATGCTCAATACCCTGCAGACCAATGCCGGCTACCTGGAGCAGGTGAAGCGCCAGCGGGGTGACCCTCAGACACAGTTGGAAGCCATGGAACTGTACCTGGCACGGAGTGGGCTGCAGGTGGAGGAC
......................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMFSHG.1 CAT M80613 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTCAAGATGCTGCAAAACGTGACTCCCCACAATAAGCTCCCTGGGGAAGGGAATGCAGGGTTGCTGGGGCTGGGCCCAGAAGCAGCAGCACCAGGGAAAAGGATTCGAAAACCCTCTCTCTTGTATGAGGGCTTTGAGAGCCCCACAATGGCTTCGGTGCCTGCTTTGCAACTTACCCCTGCCAACCCACCACCCCCGGAGGTGTCCAATCCCAAAAAGCCAGGACGAGTTACCAACCAGCTGCAATACCTACACAAGGTAGTGATGAAGGCTCTGTGGAAACATCAGTTCGCATGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 HUMFXIIIA.1 CAT M14354 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGGAAGTCCCCGAGGCGCACAGAGCAAGCCCACGCGAGGGCACCTCTGGAGGGGAGCGCCTGCAGGACCTTGTAAAGTCAAAAATGTCAGAAACTTCCAGGACCGCCTTTGGAGGCAGAAGAGCAGTTCCACCCAATAACTCTAATGCAGCGGAAGATGACCTGCCCACAGTGGAGCTTCAGGGCGTGGTGCCCCGGGGCGTCAACCTGCAAGAGTTTCTTAATGTCACGAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMG0S3R.1 CAT L49169 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGGACAGCGTACTTTGAGGACTCGCTCAGCTCACCGGGGACTCCCACGGCTCACCCCGGACTTGCACCTTACTTCCCCAACCCGGCCATAGCCTTGGCTTCCCGGCGACCTCAGCGTGGTCACAGGGGCCCCCCTGTGCCCAGGGAAATGTTTCAGGCTTTCCCCGGAGACTACGACTCCGGCTCCCGGTGCAGCTCCTCACCCTCTGCCGAGTCTCAATATCTGTCTTCGGTGGACTCCTTCGGCAGTCCACCCACCGCCGCGGCCTCCCAGGAGTGCGCCGGTCTCGGGGAAATG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  196 HUMGABAR.1 CAT M62400 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGAAGGATGTTTGAATTTGGAAACCCATGTTGGCTGTCCCAAATATGAGATTTGGCATCTTTCTTTTGTGGTGGGGATGGGTTTTGGCCACTGAAAGCAGAATGCACTGGCCCGGAAGAGAAGTCCACGAGATGTCTAAGAAAGGCAGGCCCCAAAGACAAAGACGAGAAGTACATGAAGATGCCCACAAGCAA
..............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  230 HUMGABARHO.1 CAT M86868 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGTGTGAGGGCAAGGCAGGGGGGATTTGCTCTGCCACAGGCTACTGGAAAGCAGCTTTTTGCCTCACAGATGTCCACAAAATGCCTTATTTTACAAGACTCATTTTGTTCTTGTTTTGCTTGATGGTTCTCGTGGAGAGCAGAAAACCCAAGAGGAAGCGATGGACAGGGCAGGTGGAAATGCCCAAGCCAAGTCACTTATATAAGAAGAACCTTGATGTGACCAAGATC
................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HUMGABAT.1 CAT L32961 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTCACTGCATCTCCGGCTCCTGGACTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGGCTCCCAAGGTGGCAGCACGCAAAGGGTGTCCCTGTCCCTCAAGGGGTCATGGCCTCCATGTTGCTCGCCCAGCGGCTGGCCTGCAGCTTCCAGCACACGTACCGCCTGCTGGTGCCTGGATCCAGACACATTAGTCAAGCTGCAGCCAAAGTCGACGTTGAATTTGATTATGATGGGCCTCTGATGAAGACGGAAGTC
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMGABRA5Y.1 CAT L08485 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCGGGCGAGTGCCTTGCAGAGAGAGGAGTAGCTTGCTGGCTTTGAACGCGTGGCGTGGCAGATATTTCAGAAAGCTTCAAGAACAAGCTGGAGAAGGGAAGAGTTATTCCTCCATATTCACCTGCTTCAACTACTATTCTTATTGGGAATGGACAATGGAATGTTCTCTGGTTTTATCATGATCAAAAACCTCCTTCTCTTTTGTATTTCCATGAACTTATCCAGTCACTTTGGCTTTTCACAGATGCCAACCAGTTCAGTGAAAGATGAGACCAATGACAACATCACGATATTTACC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  291 HUMGAD2A.1 CAT M74826 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACCCGCCCTCGCCGCTCGGCCCCGCGCGTCCCCGCGCGTGCCCTCCTCCCGCCACACGGCACGCACGCGCGCGCAGGGCCAAGCCGAGGCAGCCGCCCGCAGCTCGCACTCGCTGGCGACCTGCTCCAGTCTCCAAAGCCGATGGCATCTCCGGGCTCTGGCTTTTGGTCTTTCGGGTCGGAAGATGGCTCTGGGGATTCCGAGAATCCCGGCACAGCGCGAGCCTGGTGCCAAGTGGCTCAGAAGTTCACGGGCGGCATCGGAAACAAACTGTGCGCCCTGCTCTACGGA
.............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 HUMGAGLUTB.1 CAT L20491 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTGAATGCAGCAAGGGTCTGGAGGCTGAGGACCAGGCAGACAAACATTCAGAGTTGCTGGAATGCGACAGAGACAGGGAGTCAGACTGGTCATGCAAGGCCAGCTCTGGGGTCTCGGCAGGTGGTCCGCGACATGACCTCCGAGTTCTTCTCTGCCCAGCTCCGGGCCCAGATCTCTGACGACACCACTCACCCGATCTCCTACTACAAGCCCGAGTTCTACATGCCGGATGACGGGGGCACTGCTCACCTGTCTGTGGTCGCAGAGGACGGCAGTGCTGTG
.....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  249 HUMGAPB.1 CAT M23612 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAAGAGGTGGCCATACCGTTGACCGCTCCTCCAACTAACCAGTAAGTTAAGACTGCTGTTCAGGAATTTGGGAAGCTGGCTCCAGAAAAGAAGTGGAAATGAAGGGGTGGTATCACGGAAAACTTGACAGAACGATAGCAGAAGAACGCCTCAGGCAGGCAGGGAAGTCTGGCAGTTATCTTATAAGAGAGAGTGATCGGAGGCCAGGGTCCTTTGTACTTTCATTTCTTAGCCAGATGAATGTTGTC
...................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  218 HUMGBP1.1 CAT M55542 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACAGAAGTGCTAGAAGCCAGTGCTCGTGAACTAAGGAGAAAAAGAACAGACAAGGGAACAGCCTGGACATGGCATCAGAGATCCACATGACAGGCCCAATGTGCCTCATTGAGAACACTAATGGGCGACTGATGGCGAATCCAGAAGCTCTGAAGATCCTTTCTGCCATTACACAGCCTATGGTGGTGGTGGCAATTGTGGGCCTCTACCGCACAGGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  255 HUMGCA.1 CAT D13286 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCTAAGGCAGGTACCTGCATCCTTGTTTTTGTTTAGTGGATCCTCTATCCTTCAGAGACTCTGGAACCCCTGTGGTCTTCTCTTCATCTAATGACCCTGAGGGGATGGAGTTTTCAAGTCCTTCCAGAGAGGAATGTCCCAAGCCTTTGAGTAGGGTAAGCATCATGGCTGGCAGCCTCACAGGATTGCTTCTACTTCAGGCAGTGTCGTGGGCATCAGGTGCCCGCCCCTGCATCCCTAAAAGCTTCGGCTAC
.........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HUMGCAPA.1 CAT L36859 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCCCCCTGAAGGCCTGAGCAATGGGCAACGTGATGGAGGGAAAGTCAGTGGAGGAGCTGAGCAGCACCGAGTGCCACCAGTGGTACAAGAAGTTCATGACTGAGTGCCCCTCTGGCCAACTCACCCTCTATGAGTTCCGCCAGTTCTTCGGCCTCAAGAACCTGAGCCCG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMGCBA.1 CAT D13287 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGGAGCTGAGTACAGGACCATACAGGCTAATTGCACCGGCACAGTGAAATAAGATTTCGCCGCCTATCATCTGCTAACTGCTACGGACTCAGGCTCAGAAAGGCCTGCGCTTCACCCAGGAATCGGATATAACATCATCTGGGTACCCATGGCCAGCTGTGACTTCTCCATCCGCACCTACACCTATGCAGACACCCCTGATGATTTCCAGTTGCACAACTTCAGCCTCCCAGAGGAAGATACCAAGCTCAAGATACCCCTGATTCACCGAGCCCTGCAGTTGGCCCAGCGTCCCGTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  269 HUMGCL.1 CAT M81637 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCCCCCCCCTTTCAGCCTCACCTGCAGCTGCGCCTCCTTGCACCTGCGCCTGTGCTTTTTCTCCCAGCACTGCGGACGCGACTCGAGGGTGACGCTCGCTCCGCTCGTCCGCTCGTCATGGCCTACCCGGGATACGGAGGAGGGTTTGGAAATTTTAGCATTCAGGTGCCAGGAATGCAGATGGGACAGCCAGTGCCAGAAACAGGCCCAGCTATACTCCTCGATGGATACTCTGGGCCAGCATATTCAGACACTTATTCCTCAGCT
.......................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  279 HUMGCSTP.1 CAT D13811 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCCCACGCCCCCTTCAGATCCTTTGCTCCGGAGAGAGACCTGTCCGAGCAGAGGCCTGGACTACATCTCCCGGCGTGCCTGGCAGTGTGGTGGCCTCTGTGCGCCGTCTGCACTCGTTGCAGGCGACGATGCAGAGGGCTGTAAGTGTGGTGGCCCGTCTGGGCTTTCGCCTGCAGGCATTCCCCCCGGCCTTGTGTCGTCCACTTAGTTGCGCACAGGAGGTGCTCCGCAGGACACCGCTCTATGACTTCCACCTGGCCCACGGCGGGAAAATGGTG
.................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HUMGFAT.1 CAT M90516 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGAGTCGTGTCGGCGCCACCCCGGCCCCCGAGCCCGCAGATTGCCCACCGAAGCTCGTGTGTGCACCCCCGATCCCGCCAGCCACTCGCCCCTGGCCTCGCGGGCCGTGTCTCCGGCATCATGTGTGGTATATTTGCTTACTTAAACTACCATGTTCCTCGAACGAGACGAGAAATCCTGGAGACCCTAATCAAAGGCCTTCAGAGACTGGAGTACAGAGGATATGATTCTGCTGGTGTGGGATTTGATGGAGGCAATGATAAAGATTGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMGGTBS.1 CAT L25441 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACAATGCCGGGCCCATATAAACGTCAGTAGTTGTTGTTATTATAATTAGTCTTGACCCAACGGCAAATTCACTTTGAGACCTTAGATAAATCACTCTACCTCTCTGAGCCTGGTTTCCTTGCCCTAAAAGGATGGCAAGGGGCTGGGCATGGTGGCCACTGAGGATGAGAGGCTAGCAGGGAGCGGTGAGGGAGAGCGGCTGGATTTCTTACGGGATCGGCACGTGCGATTTTTCCAGCGCTGCCTCCAGGTTTTGCCGGAGCGCTATTCTTCACTCGAGACAAGCAGGTTGACAATT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HUMGIPA.1 CAT M18185 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGCTCAGAAGGTCCAGAAATCAGGGGAAGGAGACCCCTATCTGTCCTTCTTCTGGAAGAGCTGGAAAGGAAGTCTGCTCAGGAAATAACCTTGGAAGATGGTGGCCACGAAGACCTTTGCTCTGCTGCTGCTGTCCCTGTTCCTGGCAGTGGGACTAGGAGAGAAGAAAGAGGGTCACTTCAGCGCTCTCCCCTCCCTGCCTGTTGGATCTCATGCTAAGGTGAGCAGCCCTCAACCTCGAGGCCCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  188 HUMGLBA.1 CAT J03077 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGCGGGCGCATTGCAGACTGCGGAGTCAGACGGTGCTATGTACGCCCTCTTCCTCCTGGCCAGCCTCCTGGGCGCGGCTCTAGCCGGCCCGGTCCTTGGACTGAAAGAATGCACCAGGGGCTCGGCAGTGTGGTGCCAGAATGTGAAGACGGCGTCCGACTGCGGGGCAGTGAAGCACTGCCTGCAG
......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  204 HUMGLI3A.1 CAT M57609 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGATACTACGTGGGCATTTTTGGTCGAAGAGAGCTGAAGTAATGAGAAGACATCATGGAGGCCCAGTCCCACAGCTCCACGACCACTGAAAAGAAAAAAGTTGAGAATTCCATAGTGAAGTGCTCCACTCGAACAGATGTGAGCGAGAAAGCCGTTGCCTCCAGCACCACTTCTAATGAGGATGAAAGTCCTGGACAGACTTAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 HUMGLTKIN.1 CAT M84443 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGATCTGAATTCGGCGAAATATGGCTACAGAGAGCCCTGCTACGCGTCGGGTCCAGGTGGCAGAACATCCTAGGTTACTGAAGCTAAAGGAGATGTTTAACTCCAAGTTTGGATCTATTCCCAAGTTTTATGTTCGAGCACCAGGAAGAGTCAACATAATAGGAGAGCAT
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  187 HUMGLUC.1 CAT J04040 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTCTGTTCTACAGCACACTACCAGAAGACAGCAGAAATGAAAAGCATTTACTTTGTGGCTGGGTTATTTGTAATGCTGGTACAAGGCAGCTGGCAACGTTCCCTTCAAGACACAGAGGAGAAATCCAGATCATTCTCAGCTTCCCAGGCAGACCCACTCAGTGATCCTGATCAGATGAACGAGGAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMGLVR1X.1 CAT L20859 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGCTCGGTTTCTGTGCCGTAGTTTACAGTATTTAATTTTATATAATATATATTATTTATTATAGCATTTTTGATACCTCATATTCTGTTTACACATCTTGAAAGGCGCTCAGTAGTTCTCTTACTAAACAACCACTACTCCAGAGAATGGCAACGCTGATTACCAGTACTACAGCTGCTACCGCCGCTTCTGGTCCTTTGGTGGACTACCTATGGATGCTCATCCTGGGCTTCATTATTGCATTTGTCTTGGCATTCTCCGTGGGAGCCAATGATGTAGCAAATTCTTTTGGTACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HUMGLYCOPR.1 CAT L11238 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGATCCCAGGGTTCAGTACAGGCGCGAACGCTCCTGTGTGTTGACCACACTCCCACGGTTGCTTTTTCAGACATGCTGAGGGGGACTCTACTGTGCGCGGTGCTCGGGCTTCTGCGCGCCCAGCCCTTCCCCTGTCCGCCAGCTTGCAAGTGTGTCTTCCGGGACGCCGCGCAGTGCTCGGGGGGCGACGTGGCGCGCATCTCCGCGCTGGGCCTGCCCACC
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMGLYIBBE.1 CAT L20860 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGGAGGGCCCCCCCGGGGCACTGGGCGGTGAGCCACCTCCTGGCAACTCTCGGTGCCGTCCCCTGCCCTCGCTCGAGGCCTCTTCTCCCCAGCACCGCTGTGGTGTGCCGGGATCCTGAGCCTAGGCCTCCCGATGTTCCCACCCGCATGATCCCTTCCCGCCACACGATGCTCCGTTTTCTTCCCGTTGTGAATGCCGCGTCCTGTCCTGGTGACAGGAGAACAATGTTGGTGAACGTCGCAGCGGGTGTCCGAGTGCTCCGTGTGCCCCTGAGAGCGGGTGGGAGCGGAAGCCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 HUMGM2A.1 CAT L01439 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCTTTGCGTAACCAATACTGGAAGGCATTTAAAGGACCTCTGCCGCCTCAGACCTTGCAGTTAACTCCGCCCTGACCCACCCTTCCCGATGCAGTCCCTGATGCAGGCTCCCCTCCTGATCGCCCTGGGCTTGCTTCTCGCGACCCCTGCGCAAGCCCACCTGAAAAAGCCATCCCAGCTCAGTAGCTTTTCCTGGGATAACTGTGATGAAGGGAAGGACCCTGCGGTGATCAGAAGC
..........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HUMGMFB.1 CAT M86492 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACAGGCCGCTGACGGCCGGAAGGAAAATGAGTGAGTCTTTGGTTGTTTGTGATGTTGCCGAAGATTTAGTGGAAAAGCTGAGAAAGTTTCGTTTTCGCAAAGAAACGAACAACGCTGCTATTATAATGAAGATTGACAAGGATAAACGCCTGGTGGTACTGGATGAGGAGCTTGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HUMGMPIPDI.1 CAT M91667 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTGAAGAGGGCACCCTATACCATGGCAGTGCCCGGCGACGCTGCACGAGTCAGGAACAAGCCCGTCCACAGTGGGGTGAGTCAAGCCCCCACGGCGGGCCGGGACTGCCACCATCGTGCGGACCCCGCATCGCCGCGGGACTCGGGCTGCCGTGGCTGCTGGGGAGACCTG
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HUMGOLGINA.1 CAT L06147 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGCATCAGGGGCTGGTAATGGAGTCGGTTAGACAACTACAAATGGAGAGAGATAAATATGCGGAGAATCTCAAAGGAGAGAGCGCCATGTGGCGGCAGAGGATGCAGCAGATGTCAGAGCAGGTGCACACATTGAGAGAGGAGAAGGAATGTAGCATGAGTCGGGTA
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  222 HUMGPCR.1 CAT L06797 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCACGAGGCAAGTGACGCCGAGGGCCTGAGTGCTCCAGTAGCCACCGCATCTGGAGAACCAGCGGTTACCATGGAGGGGATCAGTATATACACTTCAGATAACTACACCGAGGAAATGGGCTCAGGGGACTATGACTCCATGAAGGAACCCTGTTTCCGTGAAGAAAATGCTAATTTCAATAAAATCTTCCTGCCCACCATCTACTCCATCATCTTCTTA
........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMGPCRAA.1 CAT D38449 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATGTGGAGACGTGAGGGGACCCGTCGGCTGCTCCGGCTTCTCCAGGACTCCGCCAGGCGCCCGCGCGTCCCTCCTCACCCGGAGGAGGAGAGGCTCCGCGCGGGGCTCCGAGGCGGGCGGCGCGCGGAGCCGGAGTCCCAGCCTCGCCATGGGACATAACGGGAGCTGGATCTCTCCAAATGCCAGCGAGCCGCACAACGCGTCCGGCGCCGAGGCTGCGGGTGTGAACCGCAGCGCGCTCGGGGAGTTCGGCGAGGCGCAGCTGTACCGCCAGTTCACCACCACCGTGCAGGTCGTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HUMGPCRB.1 CAT L08177 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAATTCCCTGATATACACCTGGACCACCACCAATGGATATACAAATGGCAAACAATTTTACTCCGCCCTCTGCAACTCCTCAGGGAAATGACTGTGACCTCTATGCACATCACAGCACGGCCAGGATAGTAATGCCTCTGCATTACAGCCTCGTCTTCATCATTGGGCTCGTGGGAAACTTA
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  288 HUMGPR5A.1 CAT L36149 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAGGCAATCCTCTCCCTTTGGCCTTTCCAAAGTGCTAGGATTACAGGTGTTAGCCACTGTACCCAGCCACCACATGGCTTTAAACTCCATGTCTCTATCATTTCAGATGCTCTAAACGTCCCTGCCATCTGGTCCAGATGGAGTCCTCAGGCAACCCAGAGAGCACCACCTTTTTTTACTATGACCTTCAGAGCCAGCCGTGTGAGAACCAGGCCTGGGTCTTTGCTACCCTCGCCACCACTGTCCTGTACTGCCTGGTGTTTCTCCTCAGCCTAGTGGGCAACAGC
..........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HUMGRP75.1 CAT L15189 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGCCTCGTACTCCTCCATTTATCCGCCATGATAAGTGCCAGCCGAGCTGCAGCAGCCCGTCTCGTGGGCGCCGCAGCCTCCCGGGGCCCTACGGCCGCCCGCCACCAGGATAGCTGGAATGGCCTTAGTCATGAGGCTTTTAGACTTGTTTCAAGGCGGGATTATGCATCAGAAGCA
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HUMGST.1 CAT J03746 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCAAGTCCTAAAGCCTACAGTTTTGAATACTACTGAAATGACAAGTTATTCCAGACCAAAATTGAAAAAATGGTTGACCTCACCCAGGTAATGGATGATGAAGTATTCATGGCTTTTGCATCCTATGCAACAATTATTCTTTCAAAAATGATGCTTATGAGTACTGCAACTGCATTCTATAGATTGACAAGAAAGGTTTTTGCCAATCCAGAAGACTGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  282 HUMGT198A.1 CAT L38933 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAAGGTGATCCCAAAACGAACCAACAGACCAGGCATCAGCACAACAGACCGGGGTTTTCCACGAGCCCGCTACCGCGCCCGGACCACCAACTACAACGTCCGGCTTTCTGAGTTGGGTGGCGGGAAAGGCGATGAGTAAAGGCCGGGCAGAAGCTGCGGGAGCCGCCGGGATCCTCCTGAGGTACCTGCAGGAGCAGAACCGGCCCTACAGCTCCCAGGATGTGTTCGGGAACCTACAGCGGGAACACGGACTGGGCAAGGCGGTGGTGGTGAAGACGCTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHBEGF.1 CAT M60278 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTCCCGGCCAGGCTTGCACGCAGAGGCGGGCGGCAGACGGTGCCCGGCGGAATCTCCTGAGCTCCGCCGCCCAGCTCTGGTGCCAGCGCCCAGTGGCCGCCGCTTCGAAAGTGACTGGTGCCTCGCCGCCTCCTCTCGGTGCGGGACCATGAAGCTGCTGCCGTCGGTGGTGCTGAAGCTCTTTCTGGCTGCAGTTCTCTCGGCACTGGTGACTGGCGAGAGCCTGGAGCGGCTTCGGAGAGGGCTAGCTGCTGGAACCAGCAACCCGGACCCTCCCACTGTATCCACGGACCAGCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  253 HUMHBLOD.1 CAT M35531 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTGGCGTTCCAGGGGCGGCCGGATGTGGCCTGCCTTTGCGGAGGGTGCGCTCCGGCCACGAAAAGCGGACTGTGGATCTGCCACCTGCAAGCAGCTCGGCCATGTGGCTCCGGAGCCATCGTCAGCTCTGCCTGGCCTTCCTGCTAGTCTGTGTCCTCTCTGTAATCTTCTTCCTCCATATCCATCAAGACAGCTTTCCACATGGCCTAGGCCTGTCGATCCTGTGTCCAGACCGCCGCCTGGTGACACCC
.......................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHBP.1 CAT M64098 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGGGGCGAGTAAGCCAGCGGCAGGACCAGCGGGCGGGGGCCACAACAAAAGCTGGCAGGCTGACAGAGGCGGCCTCAGGACGGACCTTCTGGCTACTGACCGTTTTGCTGTGGTTTTCCCGGATTGTGTGTAGGTGTGAGATCAACCATGAGTTCCGTTGCAGTTTTGACCCAAGAGAGTTTTGCTGAACACCGAAGTGGGCTGGTTCCGCAACAAATCAAAGTTGCCACTCTAAATTCAGAAGAGGAGAGCGACCCTCCAACCTACAAGGATGCCTTCCCTCCACTTCCTGAGAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HUMHCF2.1 CAT M58600 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTAGCTCCGCCAAAATGAAACACTCATTAAACGCACTTCTCATTTTCCTCATCATAACATCTGCGTGGGGTGGGAGCAAAGGCCCGCTGGATCAGCTAGAGAAAGGAGGGGAAACTGCTCAGTCTGCAGATCCCCAGTGGGAGCAGTTAAATAACAAAAACCTG
MMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HUMHCKB.1 CAT M16592 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCTTTCTAAAATCCAACCATTCCAGGAAATAGAAATATCAACTTGGGGGCTTCCTGAGAATGTCAGATTGATGGGGTGCATGAAGTCCAAGTTCCTCCAGGTCGGAGGCAATACATTCTCAAAAACTGAAACCAGCGCCAGCCCACACTGTCCTGTGTACGTGCCGGATCCCACATCCACCATCAAGCCGGGGCCTAATAGCCACAACAGCAACACACCA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMHCREM1A.2 CAT D14825 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGTCTTTGACTTGGACCTTGTTTACTCTAACTAAGGCAGGAGATGCAGCAGTCCTACTTATTGCCATGTGGACTTGTGGGAAGGACACGTGTGACCTAAGAATCCAGTTTGGATTAGTGTTTGAAATTGAATTGGGAATGTTGTTCCAGGATGTGGAATGCAGCCGTGATCACACTTACCGAGCTTACTTTGATCTGTTTGTCAATAGCATGCAA
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HUMHCREM2B.1 CAT D14826 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGGAACACTTTATGTTGAACTGTGGTAGAGGAAACAAGACAGTTCTGTCTGCAGAAGCCCATTATGGCTGTAACTGGAGATGACACAGCTGCCACTGGTGACATGCCAACTTACCAGATCCGAGCTCCTACTGCTGCTTTGCCACAGGGAGTGGTGATGGCTGCATCGCCCGGAAGTTTGCGCAGTCCCCAGCAGCTGGCAGAAGAAGCAACA
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHEB.1 CAT M80627 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGACCCGAGAGCTCGTGCGGGGCAAAGTGAACCGAGCCGCTGGGCGTGCAAGGGGAAGCCCAAGCCCGTTCTCCCGGCCAAAGTGAACTTTAATCGGGGTGGTTGGATGCGGAGACGGGGCGGCAGGACCTGCTAGAAGTGGCCGAAGATGAATCCCCAGCAACAACGCATGGCCGCTATAGGGACCGACAAGGAGCTGAGCGACCTACTGGACTTCAGTGCGATGTTTTCCCCACCTGTTAATAGTGGGAAAACTAGACCAACTACACTGGGAAGCAGTCAATTCAGTGGATCAGGT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHEN2A.1 CAT M97508 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGTCGCGCGCCGGCCTGCTGTGGGGAGGGGGCCCGGGCCGCGCGTCCGCTGGGAGGACCGGCGTGGTAGGCCTCGGCAGCCATCCTTCCAGCAAAATACCCTGATTCCTTTTACTGATTAATTTTCCGACCCCTCCTCAGCCTCCAAAATGATGCTGAGTCCGGACCAAGCAGCAGATTCGGACCATCCCAGCTCGGCGCACTCGGATCCGGAGTCCCTGGGCGGCACGGACACCAAGGTGCTCGGCAGCGTGTCGGACCTGGAGCCGGTGGAGGAGGCCGAGGGCGACGGCAAGGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  246 HUMHGFAL.1 CAT D49742 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCTGAATCCTTGGAGACTGACATTTTTCCCCCCTAAAGGCATAGACAACAAAAGAAATTTTATTGAGAGGAAAACACAAGTCCTTAAACTGCAAAGATGTTTGCCAGGATGTCTGATCTCCATGTTCTGCTGTTAATGGCTCTGGTGGGAAAGACAGCCTGTGGGTTCTCCCTGATGTCTTTATTGGAAAGCCTGGACCCAGACTGGACCCCTGACCAGTATGATTACAGCTACGAGGATTATAAT
................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  276 HUMHGT2.1 CAT M60263 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGACTACAGGCATGAGCCAACCACGCCCGCCCAGCCAAATATGGTGAAACCCTTTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCAGATGATAAGGAGAAAATAATGAATGTCAAAGGAAACGTAATTCCTCCAGTGCTGGTTGTCTCAACTGCGATTGTTGTGGTTTGGAAATGTATCAACACCCAAGAAGGCTCTCTCTTGTGGATGTATCACTTAAAACACCCAGAAGTTGTTGACGGCGGCGGGCAGAAG
..............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HUMHIS102.1 CAT L04132 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTCAGCCAACTATGAAGTTTTTTGTCTTTGCTTTAGTCTTGGCTCTCATGATTTCCATGATTAGCGCTGATTCACATGAAAAGAGACATCATGGGTATAGAAGAAAATTCCATGAAAAGCATCATTCACATCGAGAATTTCCATTTTATGGGGACTATGGA
MMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HUMHLADQA.1 CAT M33906 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACAGCTCAGAGCAGCAACTGCTGAGGCTGCCTTGGGAAGAGGATGATCCTAAACAAAGCTCTGCTGCTGGGGGCCCTTGCCCTGACCACCGTGATGAGCCCCTGTGGAGGTGAAGACATTGTGGCTGACCATGTTGCCTCTTATGGTGTAAACTTGTACCAGTCTTACGGTCCCTCTGGCCAGTACACCCAT
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMHLL4G.1 CAT M57678 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTCTCTCGGGTGGAGTCTTCTGACAGCTGGTGCGCCTGCCCGGGAACATCCTCCTGGACTCAATCATGGCTTGTGGTCTGGTCGCCAGCAACCTGAATCTCAAACCTGGAGAGTGCCTTCGAGTGCGAGGCGAGGTGGCTCCTGACGCTAAGAGCTTCGTGCTGAACCTGGGCAAAGACAGCAACAACCTGTGCCTGCACTTCAACCCTCGCTTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  210 HUMHM74.1 CAT D10923 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCACTTTGCTGGAGCATTCACTAGGCGAGGCGCTCCATCGGACTCACTAGCCGCACTCATGAATCGGCACCATCTGCAGGATCACTTTCTGGAAATAGACAAGAAGAACTGCTGTGTGTTCCGAGATGACTTCATTGCCAAGGTGTTGCCGCCGGTGTTGGGGCTGGAGTTTATCTTTGGGCTTCTGGGCAATGGCCTTGCCCTGTGG
............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HUMHME.1 CAT L23808 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGAAGTTTACAATGAAGTTTCTTCTAATACTGCTCCTGCAGGCCACTGCTTCTGGAGCTCTTCCCCTGAACAGCTCTACAAGCCTGGAAAAAAATAATGTGCTATTTGGTGAGAGATACTTAGAAAAATTTTATGGCCTTGAGATAAACAAACTTCCAGTG
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHMGBP.1 CAT M86737 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGCCCTCGCGAGGCCGCAGCCTGAGGAGATTCCCAACCTGCTGAGCATCCGCACACCCACTCAGGAGTTGGGGCCCAGCTCCCAGTTTACTTGGTTTCCCTTGTGCAGCCTGGGGCTCTGCCCAGGCCACCACAGGCAGGGGTCGACATGGCAGAGACACTGGAGTTCAACGACGTCTATCAGGAGGTGAAAGGTTCCATGAATGATGGTCGACTGAGGTTGAGCCGTCAGGGCATCATCTTCAAGAATAGCAAGACAGGCAAAGTGGACAACATCCAGGCTGGGGAGTTAACAGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  235 HUMHMP4.1 CAT D21094 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCGGACACACGCAAGCACGCCTCCACTTAACTCGCGCCGCCGCGGCAGCTCGAGTCCACCAGCAGCGCCGTCCGCTTGACCGAGATGCTGCGGGCCTGTCAGTTATCGGGTGTGACCGCCGCCGCCCAGAGTTGTCTCTGTGGGAAGTTTGTCCTCCGTCCATTGCGACCATGCCGCAGATACTCTACTTCAGGCAGCTCTGGGTTGACTACTGGCAAAATTGCTGGAGCTGGC
.....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  283 HUMHO2A.1 CAT M95542 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAAAGACTTTTTAACATGATCTGATTCACCAGTCAATGAGCTTTCATCAATTTTAAGATCGTTGCCTTGAATAAGTATGCCGTCAGCTGGAAGAAGATCACCATATTTCACTTGAGCAATATCTCCAACAGTAATGTCAGCTACAGGTACTCATGTAATGGAAGGCTCTGGAAGAATGGTAGTTACAGCTGTAGGTGTAAATTCTCAAACTGGAATTATCTTTACCTTACTTGGAGCTGGAGGTGAAGAGGAAGAGAAGAAAGATGAGAAGAAAAAGGAAAAG
.....................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHOXB.1 CAT M16938 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGTGAGGCATTTCTCGACCTATGGAGCGGCCGTCGCCCAGAACCGGATCTACTCGACTCCCTTTTATTCGCCACAGGAGAATGTCGTGTTCAGTTCCAGCCGGGGGCCGTATGACTATGGATCTAATTCCTTTTACCAGGAGAAAGACATGCTCTCAAACTGCAGACAAAACACCTTAGGACATAACACACAGACCTCAATCGCTCAGGATTTTAGTTCTGAGCAGGGCAGGACTGCGCCCCAGGACCAGAAAGCCAGTATCCAGATTTACCCCTGGATGCAGCGAATGAATTCGCAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHOXRAGE.2 CAT D28769 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTCTTGTCCCAAAGGCATGAATTCCTAGCATTCCCTGTGACAAGACGACTGAAAGATGGGGGCTGGAGAGAGGGTGCAGGCCCCACCTAGGGCGGAGGCCACAGCAGGGAGAGGGGCAGACAGAGCCAGGACCCTGGAAGGAAGCAGGATGGCAGCCGGAACAGCAGTTGGAGCCTGGGTGCTGGTCCTCAGTCTGTGGGGGGCAGTAGTAGGTGCTCAAAACATCACAGCCCGGATTGGCGAGCCACTGGTGCTGAAGTGTAAGGGGGCCCCCAAGAAACCACCCCAGCGGCTGGAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HUMHP00686.1 CAT D83004 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTCGTGCGTGAGGCGAGAGGAGCCGGAGACGAGACCAGAGGCCGAACTCGGGTTCTGACAAGATGGCCGGGCTGCCCCGCAGGATCATCAAGGAAACCCAGCGTTTGCTGGCAGAACCAGTTCCTGGCATCAAAGCCGAACCAGATGAGAGCAACGCCCGTTATTTTCATGTGGTCATTGCTGGCCCTCAGGATTCCCCCTTTGAGGGAGGG
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  285 HUMHP1HOM.1 CAT L07515 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGCAGAAGGCGGCGGCGGTGGTGGCTTGTGGTGCGGCCTCACCATACAGGAACAGGGCAGACGTTAGCGTGAGTGATCACTCTCAATCCCGGGGACCTGGTGGCCTTAGTCTTTCAGGTGGAACGGTGTGCGACATGGGAAAGAAAACCAAGCGGACAGCTGACAGTTCTTCTTCAGAGGATGAGGAGGAGTATGTTGTGGAGAAGGTGCTAGACAGGCGCGTGGTTAAGGGACAAGTGGAATATCTACTGAAGTGGAAAGGCTTTTCTGAGGAGCACAATACT
.......................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHPBA.1 CAT M20919 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAAATGATAGTCATATACTATCATATTTTAATAATAAAATATTATAAGGAAGTCTGGTGGCTCCAGTTCAGGAACAGTACACCCTGCTCAGAATATTGCCTCTCACATCTCGTCAATCTCCTCGAGGACTGGGGACCCTGCACCGAACATGGAGAACATTACATCAGGATTCCTAGGACCCCTGCTCGTGTTACAGGCGGGGTTTTTCTTGTTGACAAGAATCCTCACAATACCACAGAGTCTAGACTCGTGGTGGACTTCTCTCAATTTTCTAGGGGGATCACCCGTGTGTCTTGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHPLK.1 CAT M55422 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTGGCAATGCCTGGACACTGCACAGCAGAATTTATATAGGCATGTGATGTGAGAGAACTACAGAAACCTGGTTTTCTTGGGTGAAGGTATTGCTGTCTCTAAGGCAGACCTGATTACCTGTCTGGAGCAAGGAAAAGAGCCCTGGAATATGAAGAGACATGAGATGGTAGCTAAACATTTAGTTATGTTTTATTATTTTGCCCAACACCTTTGGCCAGAGCAGAACATAAGAGATTCTTTCCAGAAAGTGACCCTAAGAAGATATAGAAAATGTGGATATGAGAATTTACAGTTAAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  186 HUMHPP16B.1 CAT M15780 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATTAAGTTTGCACGAGGACGAGGACAAGGAAAACGATGGAGACTCTTTGCCAACGTTTAAATGTGTGTCAGGACAAAATACTAACACATTATGAAAATGATAGTACAGACCTACGTGACCATATAGACTATTGGAAACACATGCGCCTAGAATGTGCTATTTATTACAAGGCCAGAGAAATGGGA
....................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HUMHRGA.1 CAT M13149 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATATAATATAAACTAATAAAGATCAGGAAATAATTAATGTATACCGTAATGTAGACCGACTCAGGTATGTAAGTAGAGAATATGAAGGTGAATTAGATAATTAAAGGGATGGTTTAACAAAATGAAGGCACTCATTGCAGCACTGCTTTTGATCACATTGCAGTATTCGTGTGCCGTGAGTCCCACTGACTGCAGTGCTGTTGAGCCGGAGGCTGAGAAAGCTCTAGACCTGATCAACAAAAGGCGACGGGATGGCTACCTTTTCCAATTG
.........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HUMHRH1.1 CAT D50487 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGAAAGCTGGAACCCGGCCGGAGTAGCTCTGAGCGCCGGCTGTGAGGAAGGAGGTTCTGGGCAAGCTATAGCCATGGCTGTGGCTGTAGCCATGGCGGGAGCCTTAATCGGGTCGGAGCCAGGCCCCGCGGAAGAACTTGCCAAACTCGAGTACCTGTCTTTGGTGTCAAAGGTTTGCACTGAGCTGGACAATCACTTGGGGATCAACGACAAGGACCTTGCT
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  165 HUMHSEM.1 CAT L26081 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAATTCCCTGCAGCATGGGCTGGTTAACTAGGATTGTCTGTCTTTTCTGGGGAGTATTACTTACAGCAAGAGCAAACTATCAGAATGGGAAGAACAATGTGCCAAGGCTGAAATTATCCTACAAAGAAATGTTGGAATCCAACAATGTGATCACTTTCAATGGC
...............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HUMHSKPQZ7.1 CAT M81806 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAGATCCTGGTGTCGCCATGGGCCGCCGCCCCGCCCGTTGTTACCGGTATTGTAAGAACAAGCCGTACCCAAAGTCTCGCTTCTGCCGAGGTGTCCCTGATGCCAAGATTCGCATTTTTGACCTGGGGCGGAAAAAGGCAAAAGTGGATGAGTTTCCGCTTTGTGGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  234 HUMHSP90.1 CAT M16660 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCGGCGCAGTGTTGGGACTGTCTGGGTATCGGAAAGCAAGCCTACGTTGCTCACTATTACGTATAATCCTTTTCTTTTCAAGATGCCTGAGGAAGTGCACCATGGAGAGGAGGAGGTGGAGACTTTTGCCTTTCAGGCAGAAATTGCCCAACTCATGTCCCTCATCATCAATACCTTCTATTCCAACAAGGAGATTTTCCTTCGGGAGTTGATCTCTAATGCTTCTGATGCC
....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHST.2 CAT J02986 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAACAAAAAACCAACTCTGACTTTTCTGGTGCAACAGTGGAGAATCTTACCATTGGATTTCTTTAACTTGTCAAAAGTTGTCACGAGTGTGCTGCTATTCTGTGTTTTAAAAAAAGGTGACATTGGATTCCGATGTCATCCCCTGTAGTATGGCGTGGAGCATCTCTGTCTGGAAAGGCCCGCCTGAGGCTTGGGCAGCCAGTTCAGGGAGCTCCCAGGCTTGGCTCTCGGCTAGCATCCTCAGAGGCCCACTCCCTTTGTGCCCTGTTGCTATTAATCGGGACATATCGGTTTACTTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  235 HUMHSTNBP.1 CAT M97856 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTGAGTGAGTCTCTGGCGTCCCAAATTGCCTGTTTTTCTCGCAGGCTCTATTCCGTTCGCTGGTTCGCCACCTCAGGGGAACGATGGCCATGGAGTCCACAGCCACTGCCGCCGTCGCCGCGGACGTGGTTTCTGCCGACAAAATTGAAGATGTCCCTGCTCCTTCTACATCTGCAGATAAAGTGGAGAGTCTGGATGTGGATAGTGAAGCTAAGAAACTATTGGGTTTAGGA
.....................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HUMHTF4A.1 CAT M83233 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGCCCACCTGGCTTGCTCATAGAGTTGGTTTATTCGGACAGCATCATATTTAGGATTCAAGTCGAAGAAAGAATAATATTTAAATCGTAAGAGCAGCTGCTCATCCTCTTGGATGCCTTGTTCCATAAGGGAGCGTGAGGAGTCTAGCCAACCTGCATTGAGCTTGGCTTTATCAACCAGAGACCGAGGCTGGTACATATCCGCAAGTGCTTCTGGGGACTGGGGGGGTTGGCTGAATGCGAGGATGCTGCAGTTTTGTTCC
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  188 HUMHTFP.1 CAT L27624 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGACGCCTTGCCCAGCGGGCCGCCCGACCCCCTGCACCATGGACCCCGCTCGCCCCCTGGGGCTGTCGATTCTGCTGCTTTTCCTGACGGAGGCTGCACTGGGCGATGCTGCTCAGGAGCCAACAGGAAATAACGCGGAGATCTGTCTCCTGCCCCTAGACTACGGACCCTGCCGGGCCCTACTTCTC
......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HUMHTPA.1 CAT D16480 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAAACTGCTGTCCTCTTCAGCTCAAGATGGTGGCCTGCCGGGCGATTGGCATCCTCAGCCGCTTTTCTGCCTTCAGGATCCTCCGCTCCCGAGGTTATATATGCCGCAATTTTACAGGGTCTTCTGCTTTGCTGACCAGAACCCATATTAACTATGGAGTCAAAGGGGATGTGGCA
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHTR3A.1 CAT M94083 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATGTCTCCAAGGCCATCATTGGAGAGCTGCTGAAACAGGCGGATCTCTACATTTCTGAAGGCCTTCATCCTAGAATAATCACTGAAGGATTTGAAGCTGCAAAGGAAAAGGCCCTTCAGTTTTTGGAAGAAGTCAAAGTAAGCAGAGAGATGGACAGGGAAACACTTATAGATGTGGCCAGAACATCTCTTCGTACTAAAGTTCATGCTGAACTTGCAGATGTCTTAACAGAGGCTGTAGTGGACTCCATTTTGGCCATTAAAAAGCAAGATGAACCTATTGATCTCTTCATGATTGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHTRB.1 CAT M83181 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAAGCAGTAAGAACTTCCTGCTTGGGTCTCTGCATTCCCTTCCTCCGAAACTTCCCAGGAGAAGGGCGGAAGACCCCAGGGGAAGGGGCGAGGCGAATCTTCGCGCTGCTTTTTCTTCCCTCCCCCTTCCCGCGCCGGGCGCGCAGGCATGGATGTGCTCAGCCCTGGTCAGGGCAACAACACCACATCACCACCGGCTCCCTTTGAGACCGGCGGCAACACTACTGGTATCTCCGACGTGACCGTCAGCTACCAAGTGATCACCTCTCTGCTGCTGGGCACGCTCATCTTCTGCGCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMHVDC.1 CAT L29384 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAAGAGCTCGCGGAGCTCCCCAGAGGCGGTGGTCCCCGTGCTTGTCTGGATGCGGCTCTGAGTCTCCGTGTGTCTTTCTGCTTGTTGCTGTGTGCGGGTGTTCGGCCGCGATCACCTTTGTGTGTCTTCTGTCTGTTTAAACCTCAGGATGGCTCGCTTCGGGGAGGCGGTGGTCGCCAGGCCAGGGTCCGGCGATGGAGACTCGGACCAGAGCAGGAACCGGCAAGGAACCCCCGTGCCGGCCTCGGGGCAGGCGGCCGCCTACAAGCAGACGAAAGCACAGAGGGCGCGGACTATG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 HUMHYMEGLA.1 CAT L07033 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCGGCCAAGATGGCAGCAATGAGGAAGGCGCTTCCGCGGCGACTGGTGGGCTTGGCGTCCCTCCGGGCTGTCAGCACCTCATCTATGGGCACTTTACCAAAGCGGGTGAAAATTGTGGAAGTTGGTCCCCGAGATGGACTACAAAATGAAAAGAATATC
..............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  221 HUMI309.1 CAT M57506 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGTGGTGAGCTCTTAGCTTCACCAGGCTCATCAAAGCTGCTCCAGGAAGGCCCAAGCCAGACCAGAAGACATGCAGATCATCACCACAGCCCTGGTGTGCTTGCTGCTAGCTGGGATGTGGCCGGAAGATGTGGACAGCAAGAGCATGCAGGTACCCTTCTCCAGATGTTGCTTCTCATTTGCGGAGCAAGAGATTCCCCTGAGGGCAATCCTGTGTTAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMI69KAA.1 CAT L01100 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGAGGAGAGACCCCGGGGAGTAGAGAGAGAGAAACTCACTCCCCGAGTCCCCGACCCTCCCCAAGCAAGGTTATAATATAACTTATCCTCTCATGCTTTTTTCCTGCCCCTTCTCCCCAAATCATCAACAATAGAAGAAGAAGAAAACATGTCAGGACACAAATGCAGTTATCCCTGGGACTTACAGGATCGATATGCTCAAGATAAGTCAGTTGTAAATAAGATGCAACAGAGATATTGGGAGACGAAGCAGGCCTTTATTAAAGCCACAGGGAAGAAGGAAGATGAACATGTTGTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMIB8SUA.1 CAT M73780 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGCTTGCTCCGAGCCGCGGGGTCCGCCTGCTAGGCCTGCGGAAAACGTCCTAGCGACACTCGCCCGCGGGCCCCGAGGTCGCCCGGGAGGCCGAGCCCGCGTCCGGAAGGCAGCCAGGCGGCGGGCGCGGGGCGGGCTGTTTTGCATTATGTGCGGCTCGGCCCTGGCTTTTTTTACCGCTGCATTTGTCTGCCTGCAAAACGACCGGCGAGGTCCCGCCTCGTTCCTCTGGGCAGCCTGGGTGTTTTCACTTGTTCTTGGACTGGGCCAAGGTGAAGACAATAGATGTGCATCTTCA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  248 HUMIERB.1 CAT L35848 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAGTGATCTTTTCTGAGTGTCTCCTACTTGCGACAAGGTGGACTTGGGAGGAAAGCCGTCTGCCAAAGCCTGAAGCCTCCAAGCCATAAACAACCCCAATGGCCTCCCACGAAGTTGATAATGCAGAGCTGGGGTCAGCCTCTGCCCATGGTACCCCAGGCAGTGAGACGGGACCAGAAGAGCTGAATACTTCTGTCTACCACCCCATAAATGGATCACCAGATTATCAGAAAGCAAAATTACAAGTT
..................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMIFI16A.1 CAT M63838 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TACAACATCCTGCGGTTCCGTTTCTGGGAACTTTACTGATTTATCTCCCCCCTCACACAAATAAGCATTGATTCCTGCATTTCTGAAGATCTCAAGATCTGGACTACTGTTGAAAAAATTTCCAGTGAGGCTCACTTATGTCTGTAAAGATGGGAAAAAAATACAAGAACATTGTTCTACTAAAAGGATTAGAGGTCATCAATGATTATCATTTTAGAATGGTTAAGTCCTTACTGAGCAACGATTTAAAACTTAATTTAAAAATGAGAGAAGAGTATGACAAAATTCAGATTGCTGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HUMIFN15K.1 CAT M13755 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCTGAGAGGCAGCGAACTCATCTTTGCCAGTACAGGAGCTTGTGCCGTGGCCCACAGCCCACAGCCCACAGCCATGGGCTGGGACCTGACGGTGAAGATGCTGGCGGGCAACGAATTCCAGGTGTCCCTGAGCAGCTCCATGTCGGTGTCAGAGCTGAAGGCGCAGATCACCCAGAAGATTGGCGTGCACGCCTTCCAGCAGCGTCTGGCTGTCCACCCGAGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMIGHAH.1 CAT M13909 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACAGATGCACTCCCCTACTGAGTCCTGAGACCTGAGTGCACCCCATAGAGTAGGGCTCAGATGAGGGGATGCAAATCTCCACCAGCTCCACCCTCCCCTGGGTTCAAAAXGAGGACAGGGCCTCGCTCAGTGAATCCTGCTCCCACCATGGACATACTTTGTTCCACGCTCCTGCTACTGACTGTCCCGTCCTGGGTCTTATCCCAGGTCAACTTAAGGGAGTCTGGTCCTGCGCTGGTGAAAGCCACACATACCCTCACACTGACCTGCACCTTCTCTGGGTTGTCAGTCAACACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  160 HUMIGHMM6.1 CAT L06226 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTGGAGTGGATGGGATGGATCAGCTCTTACAATGGCAACACAAACTATGCAGAGAACTTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCGCGGACACGTCTACGAGCACAGCCTACATGGAACTGAGGAGCCTCACATCTGACGACACGGCCGTGTATTATTGTGCG
..........iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  236 HUMIL1.1 CAT K02770 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACAAACCTTTTCGAGGCAAAAGGCAAAAAAGGCTGCTCTGGGATTCTCTTCAGCCAATCTTCAATGCTCAAGTGTCTGAAGCAGCCATGGCAGAAGTACCTAAGCTCGCCAGTGAAATGATGGCTTATTACAGTGGCAATGAGGATGACTTGTTCTTTGAAGCTGATGGCCCTAAACAGATGAAGTGCTCCTTCCAGGACCTGGACCTCTGCCCTCTGGATGGCGGCATCCAGCTA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMIL2A1.1 CAT M33199 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGTCTTTGAAAATATGTGTAATATGTAAAACATTTTGACACCCCCATAATATTTTTCCAGAATTAACAGTATAAATTGCATCTCTTGTTCAAGAGTTCCCTATCACTCTCTTTAATCACTACTCACAGTAACCTCAACTCCTGCCACAATGTACAGGATGCAACTCCTGTCTTGCATTGCACTAAGTCTTGCACTTGTCACAAACAGTGCACCTACTTCAAGTTCTACAAAGAAAACACAGCTACAACTGGAGCATTTACTTCTGGATTTACAGATGATTTTGAATGGAATTAATAAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  164 HUMIL2RG.1 CAT D11086 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAGAGCAAGCGCCATGTTGAAGCCATCATTACCATTCACATCCCTCTTATTCCTGCAGCTGCCCCTGCTGGGAGTGGGGCTGAACACGACAATTCTGACGCCCAATGGGAATGAAGACACCACAGCTGATTTCTTCCTGACCACTATGCCCACTGACTCCCTC
..............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HUMIL4.1 CAT M13982 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GATCGTTAGCTTCTCCTGATAAACTAATTGCCTCACATTGTCACTGCAAATCGACACCTATTAATGGGTCTCACCTCCCAACTGCTTCCCCCTCTGTTCTTCCTGCTAGCATGTGCCGGCAACTTTGTCCACGGACACAAGTGCGATATCACCTTACAGGAGATCATCAAAACTTTGAACAGCCTCACAGAGCAGAAGACTCTGTGCACCGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMIL7A.1 CAT J04156 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTAAGAGGAACCAGCTGCAGAGATCACCCTGCCCAACACAGACTCGGCAACTCCGCGGAAGACCAGGGTCCTGGGAGTGACTATGGGCGGTGAGAGCTTGCTCCTGCTCCAGTTGCGGTCATCATGACTACGCCCGCCTCCCGCAGACCATGTTCCATGTTTCTTTTAGGTATATCTTTGGACTTCCTCCCCTGATCCTTGTTCTGTTGCCAGTAGCATCATCTGATTGTGATATTGAAGGTAAAGATGGCAAACAATATGAGAGTGTTCTAATGGTCAGCATCGATCAATTATTGGAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMINOS.1 CAT L08488 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCTCCTCCTCCTCCTGCTCCCCGCCGCTTCCGTTTCTCGAGGGAAAGGCTGCTGCCTCCTGCTCTGTCCTCATCCCCGGCTTAGCTGACGGCCCAGAGGTGGGTGCCAATTCCACCAGCAGCTGCAACTGAAAAGCAAGGTTCAGAAATGTCAGATATCCTCCGGGAGCTGCTCTGTGTCTCTGAGAAGGCTGCTAACATTGCCCGGGCGTGCAGACAGCAGGAAGCCCTCTTCCAGCTGCTGATCGAAGAAAAGAAAGAGGGAGAAAAGAACAAGAAGTTTGCAGTTGACTTCAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  214 HUMINTA.1 CAT M81695 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCCTGCCACTCTTCCTGCAACGGCCCAGGAGCTCAGAGCTCCACATCTGACCTTCTAGTCATGACCAGGACCAGGGCAGCACTCCTCCTGTTCACAGCCTTAGCAACTTCTCTAGGTTTCAACTTGGACACAGAGGAGCTGACAGCCTTCCGTGTGGACAGCGCTGGGTTTGGAGACAGCGTGGTCCAGTATGCCAACTCCTGGGTGGTG
................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  169 HUMINV2.1 CAT M13903 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTGACAGTAGCTTCTAAGATGTCCCAGCAACACACACTGCCAGTGACCCTCTCCCCTGCCCTCAGTCAGGAGCTCCTCAAGACTGTTCCTCCTCCAGTCAATACCCATCAGGAGCAAATGAAACAGCCAACTCCACTGCCTCCCCCATGCCAGAAGGTGCCTGTCGAG
...................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMIPL.1 CAT L47738 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGATCTCTGTACAACGACAGCGCCTACTATGCTCTGACCAAGTTTAAAAAGCAGTTCCTGTACGATGAGATAGAAGCTGAGGTGAACCTGTGTTTTGATCAGTTTGTCTACAAGCTGGCAGACCAGATCTTTGCTTACTACAAAGCCATGGCTGGCAGTGTCCTGTTGGATAAACGTTTTCGAGCTGAGTGTAAGAATTATGGCGTCATCATTCCGTATCCACCGTCCAATCGCTATGAAACACTGCTGAAGCAGAGACACGTCCAGCTGTTGGGTAGATCAATTGACTTGAACAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  201 HUMKAP1A.1 CAT L27711 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACGAGCTGCAGAGGGAGGCGGCACTGGTCTCGACGTGGGGCGGCCAGCGATGAAGCCGCCCAGTTCAATACAAACAAGTGAGTTTGACTCATCAGATGAAGAGCCTATTGAAGATGAACAGACTCCAATTCATATATCATGGCTATCTTTGTCACGAGTGAATTGTTCTCAGTTTCTCGGTTTATGTGCTCTTCCAGGT
...................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  238 HUMKCHANNB.1 CAT L39833 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGATAACCCAAGGTATTCACAGCAAGATACAGTGAGTCTTAAAGTTAAGCACCGTGCAATTAGCTTTGCTTCCTTGGGTTTTTGAAACATGCATCTGTATAAACCTGCCTGTGCAGACATCCCGAGCCCCAAGCTGGGTCTGCCAAAATCCAGTGAATCGGCTCTAAAATGTAGATGGCACCTAGCAGTGACCAAGACTCAGCCTCAGGCGGCCTGCAAACCTGTGAGGCCCAGTGGA
........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  197 HUMKG1BB.1 CAT D43948 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCAGCTGAGGAAATACTCTTAATTCTAAGGAAAACCTGGAAGCACAATGGGAGATGACAGTGAGTGGTTGAAACTGCCAGTTGATCAGAAATGTGAACACAAGCTGTGGAAAGCAAGGTTAAGTGGGTATGAAGAGGCCCTGAAGATCTTCCAGAAAATAAAGGATGAAAAGAGCCCAGAGTGGTCCAAATTTTTA
...............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKG1D.1 CAT D28588 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAAATTCTTGTGTGCGATGAAGGGGGCGAATCTATCAGACAACCTATCAATTGGGCTGATGATGTCAGTGTTCCAGTGGCTTCTAACAGGCGTTAATACCTGTTGGAAATGGATTATCATTGGCTGGGACGATTGATCCACAGACCAGCATGGCTGCCACTGCTGCTGTGAGTCCCAGTGACTACCTGCAGCCTGCCGCCTCCACCACCCAGGACTCCCAGCCATCTCCCTTAGCCCTGCTTGCTGCAACATGTAGCAAAATTGGCCCTCCAGCAGTTGAAGCTGCTGTGACACCTCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  206 HUMKG1EE.1 CAT D43951 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAGATCGGGGGGCTGAAATCCATCTTCATCCTACCGCTCCGCCCGTGTTGGTGGAATGAGCGTTGCATGTGTCTTGAAGAGAAAAGCAGTGCTTTGGCAGGACTCTTTCAGCCCCCACCTGAAACATCACCCTCAAGAACCAGCTAATCCCAACATGCCTGTTGTTTTGACATCTGGAACAGGGTCGCAAGCGCAGCCACAACCA
........................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIA9001.1 CAT D42040 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCGGCCAGGCAGGGGGTTTGTCGCCTGGAGGCCCAAGAGGAACGGCCTCCCCCCAACTTAGCGGGTTATGCTGGACCGGGCGGTGAGGGAAACCGAGGCCACCCGGACTTTCCGCGGCTGAGGGCAGCGCCGGTTCCTTGCGGTCAAGATGCTGCAAAACGTGACTCCCCACAATAAGCTCCCTGGGGAAGGGAATGCAGGGTTGCTGGGGCTGGGCCCAGAAGCAGCAGCACCAGGGAAAAGGATTCGAAAACCCTCTCTCTTGTATGAGGGCTTTGAGAGCCCCACAATGGCTTCG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIAA01.1 CAT D79983 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTGCCAGAGACCTTCTCCCATTTCTCCCTATGGGTGCCTGACCTGAGGGCAGAGACATCTGAGTGTGTATAAGCACAGCAGGACACCAGGACCTGGCCTGAAGACATTTCCTCTCCTCCCCTCTGGATTTCTCAGAGACTGTTCTGCGATGACCACAGCAAGGTACCGGCCCACCTGGGACCTGGCCCTCGACCCGCTGGTGTCTTGCAAGCTCTGTCTTGGGGAGTACCCAGTGGAGCAGATGACAACCATAGCCCAGTGCCAATGCATCTTCTGTACTCTGTGCCTGAAACAGTAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIAA04.1 CAT D79986 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGATAAATTCCCGGAACCGCGATTCGGCGTGTCAGGAATTCGAATTTAGAGTTTAATTTCTCAGAGCATTCTCTCCAGGAAGAATTTTTACAGTATCTCAAAGACTTCACTTGACTTCTTGATCCTGCATAAAACCAAGGAGAAAAGAAATGGGTCGCTCCAATTCTAGATCACATTCTTCAAGGTCAAAGTCTAGATCACAGTCTAGTTCTCGATCAAGATCAAGATCTCATTCTAGAAAGAAGCGATACAGTTCTAGGTCTCGTTCCAGAACATATTCAAGGTCTCGTAGTAGAGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIAA06.1 CAT D79988 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGACTAGAGGCGGTTGTGTGAGTCAGGAAGAGGGGCCAGATATCTGAGTGTTCCTCTTTAGTTTCTTCAATTGCAGATAATATGGTGTCTAATTTTATGTTGTTCAGGAAAGACAGTGGTTCCTGACTCAGGAAGACAGTCTCAGAAACATGTGGAATGATATTGAGCTGCTAACAAATGATGATACCGGAAGTGGGTACCTGAGTGTCGGTTCAAGAAAAGAACATGGAACTGCTTTATATCAAGTAGATTTGCTAGTGAAGATCTCTTCTGAAAAGGCCTCATTAAATCCAAAGATA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIAA08.1 CAT D79990 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAGAGCGAGAGAAAAGAGAGGACAGCGGACGAGCAGATCCGGTATCTGGAATCCCGGCGCCTAGAACGTGTTTTTCGGGAGAGCAAAGGCTGTGTCTACGGCAGGCTGGGGATATAGCCTCTCCTTCCGATGAAAAGAGAAAGGAAGAATGGACTACAGCCACCAAACGTCCCTAGTCCCATGTGGACAAGATAAATACATTTCCAAAAATGAACTTCTCTTGCATCTGAAGACCTACAACTTGTACTATGAAGGCCAGAATTTACAGCTCCGGCACCGGGAGGAAGAAGACGAGTTC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HUMKIAA10.1 CAT D79992 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTAAAGTAGATCATGGAGGACACCCAGGCTATTGACTGGGATGTTGAAGAAGAGGAGGAGACAGAGCAATCCAGTGAATCCTTGAGGTGTAACGTGGAGCCAGTAGGGCGGCTACATATCTTTAGTGGTGCCCATGGACCAGAAAAAGATTTCCCACTACAC
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  251 HUMKIAA11.1 CAT D79993 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCGGCGGTGACCCCGGCCTGGAACTGCCCCGGTACGGAAGTGTTCCGGGGTCCGTGGGGAGCAGGAGAGGGAGGCGGCGGACCGTCCCGCGCGGGGCACGATGTTGAACATGTGGAAGGTGCGCGAGCTGGTGGACAAAGCCACCAATGTTGTTATGAATTATTCAGAGATCGAGTCTAAGGTTCGAGAGGCAACGAACGATGATCCTTGGGGACCTTCTGGGCAACTCATGGGAGAGATTGCCAAGGCT
.....................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIAA13.1 CAT D79995 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTCCTCTGCTTGATCCATTGTGCTGTTGAGAGCCTCTAGTAAATTTTTCAGACTGACAGACTTCAAGGATGCAGCTGCTACTACCGGAGGTGTGTGGCACCTTACCTCAGCAAGGCCATGAGACCGTGTGGCCATGATGTGGGCCCCTCATGGCCTCAGCAGGAACACAGCACTATAGTATTGGCCTCCGCCAGAAAAACAGCTTCAAGCAGAGTGGTCCCTCAGGCACAGTACCTGCCACGCCACCTCAGAAACCCTCGGAGGGCAGAGTCTGGCCTCAGGCCCATCAGCAAGTGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  213 HUMKIAA14.1 CAT D79996 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAACCCTGAAGTCGGTGTCTGCTGCGTTCACGGCAGGATTCGGTTAGGAGGAACAGCACAGCATGCTGGGCTCTGGATTTAAAGCTGAGCGCTTAAGAGTGAATTTGAGATTAGTCATAAATCGCCTTAAACTATTGGAGAAAAAGAAAACGGAACTGGCCCAGAAAGCAAGGAAGGAGATTGCTGACTATCTGGCTGCTGGGAAAGATGAA
...............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HUMKIAA26.1 CAT D80008 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAGAACGAAAGGAGTGAGGCGCCGAGAGCCCAGATACCATTTTGGCGTGAGAGCTGGTGGTTGGCAAGGCCGCGGGAGTGGGAAGCGTCCGCCATGTTCTGCGAAAAAGCCATGGAACTGATCCGCGAGCTGCATCGCGCGCCCGAAGGGCAACTGCCTGCCTTCAACGAGGATGGACTCAGACAAGTTCTGGAGGAGATGAAAGCTTTGTATGAACAAAACCAGTCTGATGTGAATGAAGCA
..............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HUMKIAA27.1 CAT D80009 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTACTTGTTATTGGTAAATAGCCACTATGGAGGCTAAGGACCAGAAGAAACACAGAAAGAAAAACAGTGGACCCAAAGCTGCAAAGAAAAAGAAGCGGCTTCTGCAGGATCTCCAGCTAGGAGACGAAGAAGATGCCCGGAAGAGAAATCCCAAAGCTTTTGCAGTTCAGTCTGCT
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIAAI.1 CAT D42045 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACTGCAGATTCCCATTGAGTTGGTGGGGGTTTTGTTACCTTTGTTTTTTTTCTCAGCAAAATAATTCTATAACTTTTTGTTTGTGACAAGAAATGGACTTTCAGTTTACTTAAGATTAATACTTCTTGAATGATAAAATCATTTTGCCATGTTAGAAGACATTTCCGAAGAAGACATTTGGGAATACAAATCTAAAAGAAAACCAAAACGAGTTGATCCAAATAATGGCTCTAAAAATATTCTAAAATCTGTTGAAAAAGCAACAGATGGAAAATACCAGTCAAAACGGAGTAGAAAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKIAAL.1 CAT D42053 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATTTAACTTTTATTTATGTTGGGCAAGACTGTAAGATGGCTGATCAGTAATGTTGCAGCTTTTAGCTGAAACAAAAATTCACTTTTAATCAAGAAGAAAAAAGTGTGATTTGAATATATGCAATTTTATGATCATATTCGCTTGTGACCATGAAGCTTGTCAACATCTGGCTGCTTCTGCTCGTGGTTTTGCTCTGTGGGAAGAAACATCTGGGCGACAGACTGGAAAAGAAATCTTTTGAAAAGGCCCCATGCCCTGGCTGTTCCCACCTGACTTTGAAGGTGGAATTCTCATCAACA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  203 HUMKIAAM.1 CAT D42054 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACGAGAACCTAGACCGCCCCCGAAGTGCGGAGACCCCCTGGGCAGGCTGAAAGATGGCGGCGGCGTCTGTCTCTGCGGCTTCTGGTTCTCACTTGTCGAACAGCTTTGCTGAGCCATCAAGGTCTAATGGAAGCATGGTTCGGCATTCTTCATCTCCATATGTAGTATATCCTTCGGATAAGCCTTTCCTTAATAGTGATCTA
.....................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMKIAAP.1 CAT D42085 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGCCGCGTCCTCAAGCCGGCACCTGAGCGGCGGAGACGGCTGTAGCACAAGGATCTGCATCTCCAATGGATACTGAGGGGTTTGGTGAGCTCCTTCAGCAAGCTGAACAGCTTGCTGCTGAGACTGAGGGCATCTCAGAGCTTCCCCATGTGGAACGGAACTTACAGGAGATCCAGCAGGCGGGAGAGCGCCTGCGTTCCCGTACCCTAACACGC
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMKINESLC.1 CAT L04733 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCTAGCTGGTGACTGCTGCGCCGTGCCTCACACAGCCGAGGCGGGCTCGGCGCACAGTCGCTGCTCCGCGCGCGCGCCCGGCGGCGCTCCAGGTGCTGACAGCGCGAGAGAGCGCGGCCCTCAGGAGCAAGGCGAATGTATGACACCATGTCCACAATGGTGTACATAAAGGAAGACAAGTTGGAGAAGCTTACACAGGATGAAATTATTTCTAAGACAAAGCAAGTAATTCAGGGGCTGGAAGCTTTGAAGAATGAGCACAATTCCATTTTACAAAGTTTGCTGGAGACACTGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 HUMKRT10A.1 CAT M19156 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGCTTTGGTGGTGGATTTGGAGGAGATGGTGGCCTTCTCTCTGGAAATGAAAAAGTAACCATGCAGAATCTGAATGACCGCCTGGCTTCCTACTTGGACAAAGTTCGGGCTCTGGAAGAATCAAACTATGAGCTGGAAGGCAAAATCAAGGAGTGGTATGAAAAGCATGGCAACTCACATCAGGGGGAGCCTCGTGACTACAGCAAATAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 HUML6A.1 CAT M90657 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCGAGATCCATTGTGCTCTAAAGGCTCGCCCTCCTGTGCATCGCGGCTAATTTGGGGTATCACTGAGCTGAAGACAAAGAGAAGGGGGAGAAAACCTAGCAGACCACCATGTGCTATGGGAAGTGTGCACGATGCATCGGACATTCTCTGGTGGGGCTCGCCCTCCTGTGCATCGCGGCTAATATTTTGCTTTACTTTCCCAATGGGGAAACAAAGTATGCCTCCGAAAACCACCTCAGCCGCTTCGTGTGGTTCTTT
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HUMLBR.1 CAT L25931 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGGTTGCTGTGCGACTATTCTCCGGGAGCCGTTCGTGTCACCGCCGGAACCTGGCGCAGGTTAATTATAGAAAATGCCAAGTAGGAAATTTGCCGATGGTGAAGTGGTAAGAGGTCGATGGCCTGGGAGTTCACTTTATTATGAAGTAGAAATTCTGAGCCACGACAGCACCTCCCAGCTTTACACTGTGAAGTATAAAGATGGAACAGAGCTTGAATTGAAA
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  163 HUMLCACS.1 CAT D10040 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAACACAGGACAATGCAAGCCCATGAGCTGTTCCGGTATTTTCGAATGCCAGAGCTGGTTGACTTCCGACAGTACGTGCGTACTCTTCCGACCAACACGCTTATGGGCTTCGGAGCTTTTGCAGCACTCACCACCTTCTGGTACGCCACGAGACCCAAACCC
.............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  254 HUMLCPTP.1 CAT D11327 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAGACAGACAGACAGCTGGCAAGAGGCAGCCTGGGGGCCACAGCTGCTTCAGCAGACCTCATGGCTGAGTGAGCCTCCCCTGGGCCCAGCACCCCACCTCAGCATGGTCCAAGCCCATGGGGGGCGCTCCAGAGCACAGCCGTTGACCTTGTCTTTGGGGGCAGCCATGACCCAGCCTCCGCCTGAAAAAACGCCAGCCAAGAAGCATGTGCGACTGCAGGAGAGGCGGGGCTCCAATGTGGCTCTGATGCTG
........................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  179 HUMLG3P.1 CAT L34041 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGCCGGCTCAGGCAGAGACGCGGCACCATGGCTAGCAAGAAAGTCTGCATTGTAGGCTCCGGGAACTGGGGCTCAGCCATCGCCAAGATCGTGGGTGGCAATGCAGCCCAGCTCGCACAGTTTGACCCACGGGTGACCATGTGGGTATTTGAGGAAGACATTGGAGGCAAAAAGCTG
.............................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HUMLIMK2.1 CAT D45906 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGGTCTTCCCGCGCCTGAGGCGGCGGCGGCAGGAGCTGAGGGGAGTTGTAGGGAACTGAGGGGAGCTGCTGTGTCCCCCGCCTCCTCCTCCCCATTTCCGGGCTCCCGGGACCATGTCCGCGCTGGCGGGTGAAGATGTCTGGAGGTGTCCAGGCTGTGGGGACCACATTGCTCCAAGCCAGATATGGTACAGGACTGTCAACGAAACCTGGCACGGCTCTTGCTTCCGGTGTTCAGAATGCCAGGATTCCCTCACCAACTGG
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  175 HUMLSZ.1 CAT J03801 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAGCACTCTGACCTAGCAGTCAACATGAAGGCTCTCATTGTTCTGGGGCTTGTCCTCCTTTCTGTTACGGTCCAGGGCAAGGTCTTTGAAAGGTGTGAGTTGGCCAGAACTCTGAAAAGATTGGGAATGGATGGCTACAGGGGAATCAGCCTAGCAAACTGGATGTGTTTGGCC
.........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  258 HUMLYB2.1 CAT M54992 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTCACAGAGGGAACACAGAGCCTAGTTGTAAACGGACAGAGACGAGAGGGGCAAGGGAGGACAGTGGATGACAGGGAAGACGAGTGGGGGCAGAGCTGCTCAGGACCATGGCTGAGGCCATCACCTATGCAGATCTGAGGTTTGTGAAGGCTCCCCTGAAGAAGAGCATCTCCAGCCGGTTAGGACAGGACCCAGGGGCTGATGATGATGGGGAAATCACCTACGAGAATGTTCAAGTGCCCGCAGTCCTAGGGGTG
............................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HUMLYSOPX.1 CAT L01664 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAATTCAGAAGAGCCACCCAGAAGGAGACAACAATGTCCCTGCTACCCGTGCCATACACAGAGGCTGCCTCTTTGTCTACTGGTTCTACTGTGACAATCAAAGGGCGACCACTTGTCTGTTTCTTGAATGAACCATATCTGCAGGTGGATTTCCACACTGAGATGAAGGAGGAATCAGACATT
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HUMM6PR.1 CAT M16985 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGAGGCGCTAGGGGGAACGCTGGCCTCTGAAACTAGCTCTGGGACCGGGGTCTGCGGCCGGCCCCTAGCTGGCCCCGTCTCCCATCCCCAGAAGGGTATTCACTGGGGATTCTGAGCTTTGGCTACTCCAGTTTCCCACGACACGATGTTCCCTTTCTACAGCTGCTGGAGGACTGGACTGCTACTACTACTCCTGGCTGTGGCAGTGAGAGAATCCTGGCAGACAGAAGAAAAAACTTGCGACTTGGTAGGAGAAAAGGGTAAAGAGTCAGAGAAAGAGTTGGCTCTAGTGAAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  270 HUMMAG.1 CAT M29273 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGGCGGAGCAGAGGTGCAGAAGCAACTGAGTCCAAGTTGTCTGGCCGGCTTCAGGTGGACCCAGAAGACGTCCCCAACTCAGGGAGATTCAGCGATCACTCACTCACTCGCTGTACAGAATGATATTCCTCACGGCACTGCCTCTGTTCTGGATTATGATTTCAGCCTCCCGAGGGGGTCACTGGGGTGCCTGGATGCCCTCGTCCATCTCGGCCTTCGAAGGCACGTGCGTCTCCATCCCCTGCCGCTTTGACTTCCCGGATGAGCTG
........................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  239 HUMMALENAD.1 CAT M55905 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGAGCATCGCCAGGGCGGGCGGCAGGGCGCGGCCTCTCCGCCGGGTGTACCTCCTGTCGCGGCGCGAGACCTCTGGTGAAAGAAAAGATGTTGTCCCGGTTAAGAGTAGTTTCCACCACTTGTACTTTGGCATGTCGACATTTGCACATAAAAGAAAAAGGCAAGCCACTTATGCTGAACCCAAGAACAAACAAGGGAATGGCATTTACTTTACAAGAACGACAAATGCTTGGTCTT
.........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HUMMAOAA.1 CAT M68840 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATAGAAGGGTCCTTCCCACCCTTTGCCGTCCCCACTCCTGTGCCTACGACCCAGGAGCGTGTCAGCCAAATCATGGAGAATCAAGAGAAGGCGAGTATCGCGGGCCACATGTTCGACGTAGTCGTGATCGGAGGTGGCATTTCAGGACTATCTGCTGCCAAACTCTTGACTGAATATGGCGTTAGTGTTTTGGTTTTAGAAGCTCGGGACAGGGTTGGAGGA
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  240 HUMMAP4.1 CAT M64571 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCACGTCGCCCACCGGTGCCCCGGCGCTCTCCTGGCTCCCTTCTGCCCCAGCTCCGTCTCGGCGGCGGCGGGCAGTTGCAGTGGTGCAGAATGGCTGACCTCAGTCTTGCAGATGCATTAACAGAACCATCTCCAGACATTGAGGGAGAGATAAAGCGGGACTTCATTGCCACACTAGAGGCAGAGGCCTTTGATGATGTTGTGGGAGAAACTGTTGGAAAAACAGACTATATTCCTCTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMAS.1 CAT M13150 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTTTTTTTTTAATAACATGAAGATTATGATTTATAGCTGAATTTCTCCCTTTTATTCCAATTCAACAATTTTCATGGCTTTTTGTGTTTGTTTTGTTCTGGACATATTTACAGAAAATTACCTGAAGAGTTCCAACCTGAGGCCTCCTCATGGATGGGTCAAACGTGACATCATTTGTTGTTGAGGAACCCACGAACATCTCAACTGGCAGGAACGCCTCAGTCGGGAATGCACATCGGCAAATCCCCATCGTGCACTGGGTCATTATGAGCATCTCCCCAGTGGGGTTTGTTGAGAAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  271 HUMMBPZ.1 CAT M54927 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGAGAAAAAGTAAAAGACCGAAGAAGGAGGCTGGAGAGACCAGGATCCTTCCAGCTGAACAAAGTCAGCCACAAAGCAGACTAGCCAGCCGGCTACAATTGGAGTCAGAGTCCCAAAGACATGGGCTTGTTAGAGTGCTGTGCAAGATGTCTGGTAGGGGCCCCCTTTGCTTCCCTGGTGGCCACTGGATTGTGTTTCTTTGGGGTGGCACTGTTCTGTGGCTGTGGACATGAAGCCCTCACTGGCACAGAAAAGCTAATTGAGACCTAT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HUMMCM.1 CAT M65131 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCTCTCCCACAGCGGAGTCCAAAACAGGCCTACCAGTCAGTTCTTATTTCTATTGGGTGTTTCCATGCTCCACCATGTTAAGAGCTAAGAATCAGCTTTTTTTACTTTCACCTCATTACCTGAGGCAGGTAAAAGAATCATCAGGCTCCAGGCTCATACAGCAACGACTTCTACACCAGCAACAGCCCCTTCACCCAGAATGGGCTGCCCTGGCTAAAAAGCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  184 HUMMEA.1 CAT M27937 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGCCGCTGCAGCTGGGGCCATTTGAGGGGAGCCCATGGGGCCTGAAAGGCATCTGTCAGGCGCCCCTGCCCGGATGGCAACAGTAGTTCTAGGAGGAGACACCATGGGCCCTGAGCGTATCTTCCCCAATCAGACTGAGGAACTGGGACATCAGGGCCCTTCAGAAGGCACTGGGGATTGGAGC
..................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  241 HUMMEVKIN.1 CAT M88468 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAAACAAAAGGTAGTGGGGAGCTGCTCCGGCTTCGGCGCGGAGGGGCGGCGGCCGGGGAGGCGGCGGCGGCGGCAGGATTCCCAGGAGCCATGTTGTCAGAAGTCCTACTGGTGTCTGCTCCGGGGAAAGTCATCCTTCATGGAGAACATGCCGTGGTACATGGCAAGGTAGCACTGGCTGTATCCTTGAACTTGAGAACATTCCTCCGGCTTCAACCCCACAGCAATGGGAAAGTGGAC
...........................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMFAP.1 CAT L35251 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTAATCTTGAAGACTAGAAAATATAACTGGATCTGCCACTTGTTTGGAAAATATCTCTACCAAGCAATAAATTACCCGCTGTGCTTTTGTTGTAGTGTAGAAGTTTTTGAGTTCTCCAAATCTAAACAAGATTTTGTCCCATTTTCCCATGAAGCTACATTGTTGCTTATTCACTTTAGTGGCAAGTATTATTGTGCCAGCTGCTTTTGTTTTGGAAGATGTGGACTTCGACCAAATGGTTTCACTGGAAGCAAATCGTAGTTCTTACAATGCATCCTTTCCCTCAAGCTTTGAACTC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMG44A.1 CAT L08238 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCAGCCTGTCAGTGGGTCAGCCAGTCTGTCATTTCTCAGGCGACTCATCCCCACCATTGGTCAAGTCAGTCTCCTCTGATGCGTTGAAGCTGAGATTCTATCAGGGCAGACAGTCCGTAACCACGTACAGCCATCGAGTCAGACAGCTATGCCGATTTTGCTCCTGGCCAAGCTCTCCTGCCCTGCCCTCGGTATCTCTAAGAGGAACCTCTATGACTTTGAAGTCGAGTACCTTGTGCGATTACAAGAAGATCCGCGAACAGGAATATTACCTGGTGAAATGGCGTGGATATCCAGA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  229 HUMMGC24.1 CAT D14043 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGCGCCGCAGGGGATTGAGGGGTTGACTGAGCGTTGCGAGCCTTAGCTTTCTCCCGAACGCCAGCGCTGAGGACACGATGTCGCGGCTCTCCCGCTCACTGCTTTGGGCCGCCACCTGCCTGGGCGTGCTCTGCGTGCTGTCCGCGGACAAGAACACGACCCAGCACCCGAACGTGACGACTTTAGCGCCCATCTCCAACGTAACCTCGGCGCCGGTGACGTCCCTC
...............................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  195 HUMMGDBEA.1 CAT M85168 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAAAATAAAACATCTGTTTTTCAATGTGGTAATTTAAGTCCTACGATGAGTTTATTAACATGTGCTTTTTATTTAGGGTATGAGCTACAGTTCCGATTAGGCCCAACTTTACAGGGAAAAGCAGTTACCGTGTATACAAATTACCCATTTCCTGGAGAAACATTTAATAGAGAAAAATTCCGTTCTCTGGATTGG
.............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  205 HUMMGPA.1 CAT M55270 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCTCTCCCTACTGCTGCTACACAAGACCCTGAGACTGACCTGCAGGACGAAACCATGAAGAGCCTGATCCTTCTTGCCATCCTGGCCGCCTTAGCGGTAGTAACTTTGTGTTATGAATCACATGAAAGCATGGAATCTTATGAACTTAATCCCTTCATTAACAGGAGAAATGCAAATACCTTCATATCCCCTCAGCAGAGATGG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMGRS5A.1 CAT D28538 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAAAATGGTCCTTTAGAAAATACATCTGAATTGCTGGCTAATTTCTTGATTTGCGACTCAACGTAGGACATCGCTTGTTCGTAGCTATCAGAACCCTCCTGAATTTTCCCCACCATGCTATCTTTATTGGCTTGAACTCCTTTCCTAAAATGGTCCTTCTGTTGATCCTGTCAGTCTTACTTTTGAAAGAAGATGTCCGTGGGAGTGCACAGTCCAGTGAGAGGAGGGTGGTGGCTCACATGCCGGGTGACATCATTATTGGAGCTCTCTTTTCTGTTCATCACCAGCCTACTGTGGAC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  189 HUMMHCREP.1 CAT L14848 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CACTGCTTGAGCCGCTGAGAGGGTGGCGACGTCGGGGCCATGGGGCTGGGCCCGGTCTTCCTGCTTCTGGCTGGCATCTTCCCTTTTGCACCTCCGGGAGCTGCTGCTGAGCCCCACAGTCTTCGTTATAACCTCACGGTGCTGTCCTGGGATGGATCTGTGCAGTCAGGGTTTCTCACTGAGGTACAT
.......................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  277 HUMMHRP1B.1 CAT L26261 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCTCCAAATGCAGTGAGGTTAGGAAGGACGTCTGCGCTCAGATCAAGAATCCAGTTACCTCAAAGCTCCCCAACTTCCACCTCCGCAGAGCTATGACGTCATGGCAGGCACGCCAGAGGCCGAAGGATGCAAAAGTGGTTTTCTGCTTTCGATGATGCAATCATTCAGCGACAGTGGCGGGCAAACCCCTCCCGGGGCGGGGGAGGTGTGAGCTTCACGAAGGAGGTTGACACCAACGTGGCCACCGGCGCCCCTCCACGCCGCCAACGAGTCCCC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMHSBB1.1 CAT K03014 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATCTGGACTCAAGGAGCTGGGGGGCTCTGGGCCTGGAATTTTAGGGTCTGGGGCCCAAGGCACCAGGAGAAGAGGCAGGTCAGGATATCTGAGTCAAGACCTGGGATCTTGCCTTAGCAATGACACTGGAGACTAAAGGTGGACTCCATGGTGCCCTTGAGCCCAGCCCTACCCCATCTCCACTATCCTCTGCCACCAGCTGTGCAACTTCTGCTAGGGGTGAGGTTAATAAACTGGAGAAAGAATTACCTTTTCCAGGGACGGCAGGAATGCTACGCGTTTAATGGGACACAGCGC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMHSXA.1 CAT M11591 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTTATTCTGTCGTGAATTGTTGTAATGTCCTGAGTTGGTTGGCCTCCAGCCAGGTGTGGTGCTTTCAAGAGGGCCACCAGCTACAATAGTAGAAGGTGGATATAAGCTTGCCCTAAGTTGGCCAAGATAAATATTCAGTTTCTCAGGCAATGAGTGGTGTCATAAAGCTCCCAAGAGTTTACGTCTTTTGTGATTGGCTACCAGCAGACCATGTGTCAACATATGCGAGGTTTGTGCAGACGCACAGACCCTCTGGGGAGTATATGTTTGAATTTGATGAGGAGGAGCAGTTCTACGTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  170 HUMMPSI.1 CAT L19739 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGACCTACGCACACGAGAACATGCCTCTCGCAAAGGATCTCCTTCATCCCTCTCCAGAAGAGGAGAAGAGGAAACACAAGAAGAAACGCCTGGTGCAGAGCCCCAATTCCTACTTCATGGATGTGAAATGCCCAGGATGCTATAAAATCACCACGGTCTTTAGCCATGCA
....................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMMSS1.1 CAT D11094 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCATTGTGCTCTAAAGGGAAGGTGCTGTGTAATCATTAAGGAGCGGAGGCTTTTGGAGCTGCTAAAATGCCGGATTACCTCGGTGCCGATCAGCGGAAGACCAAAGAGGATGAGAAGGACGACAAGCCCATCCGAGCTCTGGATGAGGGGGATATTGCCTTGTTGAAAACTTATGGTCAGAGCACTTACTCTAGGCAGATCAAGCAAGTTGAAGAT
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMTG8AP.1 CAT D43638 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCCAGCACCCTGCCTCCGGCGATGCCGCCCCAGCCCCTCTGATGGCCCTCCTCTCTGCTGCCACTCATTCCAGAACAGGAGGCATGAGCCCGGAACGCGCTTGCTTTTAGGAGACAGCCACTTTCTGTGTGGTACGCTGGATTCAAGGATGCCTGATCGTACTGAGAAGCACTCCACAATGCCAGACTCACCTGTGGATGTGAAGACGCAATCTAGGCTGACTCCTCCAACAATGCCACCTCCCCCAACTACTCAAGGAGCTCCAAGAACCAGTTCATTTACACCGACAACGTTAACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMTINFB.1 CAT L34600 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGTATGACATTGGAGAAGCTTTTTTGACCCTTCTGGATTTCCGTTTCCTTTTCTGTAAAATGAGGAGCTTGGAAGATCCGGAAAATGAGGCCCATAGGAAACAAGTGACTTGCTGAGTCCAGATAACACTGACTGTCAGAGAGAAACATGAACCAGAAGCTACTGAAGTTGGAGAACTTGCTACGATTTCACACTATTTATAGGCAACTGCACAGTCTGTGTCAAAGAAGAGCATTAAGACAGTGGAGGCATGGGTTTTCATCTGCTTACCCTGTGTGGACAGCTCAACTGTGTGCC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  262 HUMMTMMP2.1 CAT D50477 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCTCCTTACCCACCCGGAGACTTTTTTTTGAAAGGAAACTAGGGAGGGAGGGAGAGGGAGAGAGGGAGAAAACGAAGGGGAGCTCGTCCATCCATTGAAGCACAGTTCACTATGATCTTACTCACATTCAGCACTGGAAGACGGTTGGATTTCGTGCATCATTCGGGGGTGTTTTTCTTGCAAACCTTGCTTTGGATTTTATGTGCTACAGTCTGCGGAACGGAGCAGTATTTCAATGTGGAGGTTTGGTTACAAAAGTAC
................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  254 HUMMXB.1 CAT M30818 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGAGATGATTTCTCCATCCTGAACGTGCAGCGAGCTTGTCAGGAAGATCGGAGGTGCCAAGTAGCAGAGAAAGCATCCCCCAGCTCTGACAGGGAGACAGCACATGTCTAAGGCCCACAAGCCTTGGCCCTACCGGAGGAGAAGTCAATTTTCTTCTCGAAAATACCTGAAAAAAGAAATGAATTCCTTCCAGCAACAGCCACCGCCATTCGGCACAGTGCCACCACAAATGATGTTTCCTCCAAACTGGCAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMMXI1A.1 CAT L07648 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TTTCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAGTAATTAAGGGTAGTTAAATTATTTAAAGTATACAAAGTCCAAACAGCCAGGGGTAAGGTCTCCAAGAGGCCTTCCCAGGGTAAGGGAGTGCGGAGAGGCCCCGGTCGCCACCCGCGGTGCCCATGGAGCGGGTGAAGATGATCAACGTGCAGCGTCTGCTGGAGGCTGCCGAGTTTTTGGAGCGCCGGGAGCGAGAGTGTGAACATGGCTACGCCTCTTCATTCCCGTCCATGCCGAGCCCCCGACTGCAGCATTCAAAGCCCCCACGGAGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMMYELA.1 CAT M29142 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGAGCGGTGCTGCCCGAGCTGCGGAGATCGTGGGCGGGCACGAGCGCAGCCACACTCCCGCCCTACATGGCCTCCCTGCAGATGCGGGGGAACCCGGGCAGCCACTTCTGCGGAGGCACCTTGATCCACCCCAGCTTCGTGCTGACGGCCGCGCACTGCCTGCGGGACATACCCCAGCGCCTGGTGAACGTGGTGCTCGGAGCCCACAACGTGCGG
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  289 HUMNACH.1 CAT M91556 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGCCGCGCAAGTCCTCCACCATGTGAATGCCAACATGGCCAGGTCATTAGAGCTGAGGGAAAACTAGTGCCCAAAGATATGAAAAGAGTGTGGATCTTCTGGAGAAGTGCTGTTGTTCAACAGGTACAAAATTGGAAATGTTGGCTTCACCAGAACCTAAGGGCCTTGTTCCCTTCACTAAAGAGTCTTTTGAACTTATAAAACAGCATATTGCTAAAACACATAATGAAGACCATGAAGAAGAAGACTTAAAGCCAAATCCTGATTTGGAAGTTGGCAAAAAGCTT
...........................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  168 HUMNACP.1 CAT L36674 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TAAAGGAATTCATTAGCCATGGATGTATTCATGAAAGGACTTTCAAAGGCCAAGGAGGGAGTTGTGGCTGCTGCTGAGAAAACCAAACAGGGTGTGGCAGAAGCAGCAGGAAAGACAAAAGAGGGTGTTCTCTATGTAGTGGCTGAGAAGACCAAAGAGCAAGTGACA
..................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  183 HUMNADPDLB.1 CAT D49387 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCAGTGGAACCTTCGGGCTCCTGAGCTTCAGGATGGTTCGTACTAAGACATGGACCCTGAAGAAGCACTTTGTTGGCTATCCTACTAATAGTGACTTTGAGTTGAAGACAGCTGAGCTCCCACCCTTAAAAAATGGAGAGGTCCTGCTTGAAGCTTTGTTCCTCACCGTGGATCCCTACATG
.................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  172 HUMNADPHO.1 CAT M55067 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAGCACTGGAGGCCACCCAGTCATGGGGGACACCTTCATCCGTCACATCGCCCTGCTGGGCTTTGAGAAGCGCTTCGTACCCAGCCAGCACTATGTGTACATGTTCCTGGTGAAATGGCAGGACCTGTCGGAGAAGGTGGTCTACCGGCGCTTCACCGAGATCTACGAGTTC
......................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMNAGAT.1 CAT L19659 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGATGAAACGGAATCGATTCCCAGCGTCTCCAACAGGGCAGGAGTGAGTGGAGTATGTTGCAAAATAAGAACTCAGAGAAACGAGTGAGTTTGGAAAAAAGACTTACAGATTTTGACGGTCTCTTGACATTTCACCCTTCTTTGAGGCATGCCTTTATCAATGCGTTACCTCTTCATAATTTCTGTCTCTAGTGTAATTATTTTTATCGTCTTCTCTGTGTTCAATTTTGGGGGAGATCCAAGCTTCCAAAGGCTAAATATCTCAGACCCTTTGAGGCTGACTCAAGTTTGCACATCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HUMNATV1.1 CAT D17716 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CATCAGAATGGAAGTGAGGAAAGGCAACCAGCTGACACAGGAGCCAGAGTGAGACCAGCAGACTCTCACACTCAACCTACACCATGAATTTGTGTCTATCTTCTACGCGTTAAGAGCCAAGGACAGGTGAAGTTGCCAGAGAGCAATGGCTCTCTTCACTCCGTGGAAGTTGTCCTCTCAGAAGCTGGGCTTTTTCCTGGTGACTTTTGGCTTCATTTGGGGTATGATGCTTCTGCACTTTACCATCCAGCAGCGAACTCAGCCTGAAAGCAGCTCCATGCTGCGCGAGCAGATC
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMNCA.2 CAT M18728 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCTGAAGCCCTATATGCTGGAGATGGACAACTCAATGAAAATTTAAAGGGAAAACCCTCAGGCCTGAGGTGTGTGCCACTCAGAGACTTCACCTAACTAGAGACAGTCAAACTGCAAACCATGGTGAGAAATTGACGACTTCACACTATGGACAGCTTTTCCCAAGATGTCAAAACAAGACTCCTCATCATGATAAGGCTCTTACCCCCTTTTAATTTGTCCTTGCTTATGCCTGCCTCTTTCGCTTGGCAGGATGATGCTGTCATTAGTATTTCACAAGAAGTAGCTTCAGAGGGT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMNCBP.1 CAT D32002 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTGCGCTTCCGGGGCCGTGGCGAGCTAGTGCGCCTGCGTGCCGGCCCATCCGCGCGCCTTGCAGCTGTCCTTGCGTCGGCCAGCGGCCAGACAGTTCCTGCAGCGCTTACCGCCTGGCCTCTCGGTTCCGCGGCGCACCGGAGGGCAGCATGTCGCGGCGGCGGCACAGCGACGAGAACGACGGTGGGCAGCCTCACAAAAGGAGAAAGACCTCTGATGCAAATGAAACTGAAGATCATTTGGAATCTTTAATATGTAAAGTAGGAGAAAAGAGTGCCTGCTCTTTGGAGAGCAACCTA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  162 HUMNDME.1 CAT L34035 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCGGCGCCAGCCATGGAGCCCGAAGCCCCCCGTCGCCGCCACACCCATCAGCGCGGCTACCTGCTGACACGGAACCCTCACCTCAACAAGGACTTGGCCTTTACCCTGGAAGAGAGACAGCAATTGAACATTCATGGATTGTTGCCACCTTCCTTCAACAGT
............iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  215 HUMNF1AAA.1 CAT D42072 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCTCTTCCCGGCCCAGGGCGCCGGCCCACCCTTCCCTCCGCCGCCCCCCGGCCGCGGGGAGGACATGGCCGCGCACAGGCCGGTGGAATGGGTCCAGGCCGTGGTCAGCCGCTTCGACGAGCAGCTTCCAATAAAAACAGGACAGCAGAACACACATACCAAAGTCAGTACTGAGCACAACAAGGAATGTCTAATCAATATTTCCAAATACAAG
.................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  194 HUMNK1A.1 CAT M81797 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGGGGTTGTGTACAGATAGGTAGGGCTTTACGCCTAGCTTCGAAATGGATAACGTCCTCCCGGTGGACTCAGACCTCTCCCCAAACATCTCCACTAACACCTCGGAACCCAATCAGTTCGTGCAACCAGCCTGGCAAATTGTCCTTTGGGCAGCTGCCTACACGGTCATTGTGGTGACCTCTGTGGTGGGCAAC
............................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  209 HUMNK4.1 CAT M59807 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCTAAAGCTCAGTGGAGCTGGGTCATCTCAGGCCTTGGCTCCTTGAACTTTTGGCCGCCATGTGCTTCCCGAAGGTCCTCTCTGATGACATGAAGAAGCTGAAGGCCCGAATGGTAATGCTCCTCCCTACTTCTGCTCAGGGGTTGGGGGCCTGGGTCTCAGCGTGTGACACTGAGGACACTGTGGGACACCTGGGACCCTGGAGGGAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  288 HUMNMBR.1 CAT M73482 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCTGTGAGGCTTGCCCGCGGACAGTAAACTTGCAGGGGCGAGAGGGAGGGACATCGATTAAACCTAAATCGTGGGCGTTCAGTCCTCAGGGCACCGAGCGCGTGAAAACTCCAGCGGACTCTGCTGGAAAGGAGATCATGCCCTCTAAGTCTCTTTCCAACCTCTCGGTGACCACCGGCGCGAATGAGAGCGGTTCCGTTCCCGAGGGGTGGGAAAGGGATTTCCTGCCGGCCTCGGACGGGACCACCACGGAGTTGGTGATCCGCTGTGTGATCCCGTCCCTCTAC
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  217 HUMNOXF.1 CAT M32011 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTAGTCTTTCAGCCTTCAGGCTGTTTTTGGCTTGAAGCTCTCTTGGCCTCCTAGTTTCTACCTAATCATGTCCCTGGTGGAGGCCATCAGCCTCTGGAATGAAGGGGTGCTGGCAGCGGACAAGAAGGACTGGAAGGGAGCCCTGGATGCCTTCAGTGCCGTCCAGGACCCCCACTCCCGGATTTGCTTCAACATTGGCTGCATGTACACTATCCTG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  216 HUMNPATA.1 CAT D83243 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGTCGCTGTGTTTGCTTTAACCTGAGTCTTGTTCCTTATTGTGGTTCCTGCTGTGGTTTTGATCATGTTGTTACCCTCGGACGTAGCCCGGCTTGTATTGGGTTACTTACAGCAAGAAAACCTCATTTCTACCTGCCAGACTTTTATTTTGGAAAGTTCAGATTTAAAAGAATATGCAGAACATTGTACAGATGAAGGGTTTATTCCAGCCTGC
..................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  281 HUMNRLGP.1 CAT M81840 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGAGCAGAGGCACCAGGCCCTGCTCCATGGAGCCTTCAGTCTCCTGGGAAGCTGTGCCTGTCTGGCTCTGGCACTGACCACATCCTCTCGGCCATTTCTGAAGTGCACTCCTCCCAGCCCAGCTCCAGAATGGCCCTGCCCCCCAGCCCCCTGGCCATGGAATATGTCAATGACTTTGACTTGATGAAGTTTGAGGTAAAGCGGGAACCCTCTGAGGGCCGACCTGGCCCCCCTACAGCCTCACTGGGCTCCACACCTTACAGCTCAGTGCCTCCTTCA
...................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMNUCPRO.1 CAT L34363 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAAGGAGATAGTTGTGACTCTTCAGAGGATAAAAAGAGTAAGAATGGAGCATATGTAGAGAGAAGAAAAGGTGCAAGTTGCTTGAAAGAGTTCATGGAAGAGACACGATTGCTCATCATCTGATACTGAGACATATTCCATGAAAGAAGATGGTCGTAACTCTTCTGATAAGAGACTCAACACGCATAGAATTGAGGGAAAGAAGAAATTTAAGTTCAAAGAGAAATACTAAGGAAATACAAAGTGGCTCATCATCATCTGATGCTGAGGAAAGTTCTGAAGATAATAAAAAGAAGAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  263 HUMNUP358G.1 CAT L41840 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGATCGAATCGCGGCCGCGTCGACGGTTTGCAGGCGCTTTCCTCTTGGAAGTGGCGACTGCTGCGGGCCTGAGCGCTGGTCTCACGCGCCTCGGGAGCCAGGTTGGCGGCGCGATGAGGCGCAGCAAGGCTGACGTGGAGCGGTACATCGCCTCGGTGCAGGGCTCCACCCCGTCGCCTCGACAGAAGTCAATGAAAGGATTCTATTTTGCAAAGCTGTATTATGAAGCTAAAGAATATGATCTTGCTAAAAAATACATATGT
.................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORF005.1 CAT D38551 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGGAGCTGCTCGGAAGCTACACCTCGCAAGGGCTCCCCCCTTTCCCCACCCCCTCCCCCGACCCTTTTCCCCTCCCCGGGCCACCCAGCCCGCCCAACTCCCAGCGGAGAGCAAGGTTTTCTTCTGTTTTCATAGCCAGCCAGAACAATGTTCTACGCACATTTTGTTCTCAGTAAAAGAGGGCCTCTGGCCAAAATTTGGCTAGCGGCCCATTGGGATAAGAAGCTAACCAAAGCCCATGTGTTCGAGTGTAATTTAGAGAGCAGCGTGGAGAGTATCATCTCACCAAAGGTGAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HUMORF008.1 CAT D38555 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGATAATCTGAATGCTGGCTGGGGCAGAAAATTACTAAGATCCTGTGGAAGTGTGAGGATTATTAAACTGATCACTGTCTGATAAGGTGAGATCAAATTGGGAATGCTTTCATAATGAACGTCAACCAGTCAGTTCCACCTGTGCCACCATTTGGGCAGCCCCAGCCCATCTACCCAGGGTATCATCAGTCCAGCTATGGTGGGCAATCAGGGTCCACAGCCCCCGCCATTCCCTATGGAGCCTACAATGGCCCAGTACCAGGC
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  211 HUMORF01.1 CAT D14657 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGAAACACCCTCGGCTGGGAAGTCAGTTCGTTCTCTCCTCTCCTCTCTTCTTGTTTGAACATGGTGCGGACTAAAGCAGACAGTGTTCCAGGCACTTACAGAAAAGTGGTGGCTGCTCGAGCCCCCAGAAAGGTGCTTGGTTCTTCCACCTCTGCCACTAATTCGACATCAGTTTCATCGAGGAAAGCTGAAAATAAATATGCAGGAGGG
.............................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORF02.1 CAT D14658 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGCTGTGAAAAACTCTTTGGATGATTCTGCCAAAAAGGTACTTCTGGAAAAATACAAATATGTGGAGAATTTTGGTCTAATTGATGGTCGCCTCACCATCTGTACAATCTCCTGTTTCTTTGCCATAGTGGCTTTGATTTGGGATTATATGCACCCCTTTCCAGAGTCCAAACCCGTTTTGGCTTTGTGTGTCATATCCTATTTTGTGATGATGGGGATTCTGACCATTTATACCTCATATAAGGAGAAGAGCATCTTTCTCGTGGCCCACAGGAAAGATCCTACAGGAATGGATCCT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  274 HUMORF05.1 CAT D14661 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGCCGGCGGCAGAGCTGTCCGGCTGCGCGGTGGCCCGGGGGGCCCGGGCGGCAGGGCAAGCAGCGCGGCCTCGGCCTATGCGACCGGTGGCGCCGGCGCGGCTTCTGCCTGGAGAGGATTCAAGATGACCAACGAAGAACCTCTTCCCAAGAAGGTTCGATTGAGTGAAACAGACTTCAAAGTTATGGCAAGAGATGAGTTAATTCTAAGATGGAAACAATATGAAGCATATGTACAAGCTTTGGAGGGCAAGTACACAGATCTTAACTCTAAT
............................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  193 HUMORF06.1 CAT D14662 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTTGCTTGCTGTCCCAGCGGCGCCCCCTCATCACCGTCGCCATGCCCGGAGGTCTGCTTCTCGGGGACGTGGCTCCCAACTTTGAGGCCAATACCACCGTCGGCCGCATCCGTTTCCACGACTTTCTGGGAGACTCATGGGGCATTCTCTTCTCCCACCCTCGGGACTTTACCCCAGTGTGCACCACAGAG
...........................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORF08.1 CAT D14664 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TGCTGGGCCTCGCCGCTGCTGCCGTCGCGGACTGTCCTTCATCTACTTGGATTCAGTTCCAAGACAGTTGTTACATTTTTCTCCAAGAAGCCATCAAAGTAGAAAGCATAGAGGATGTCAGAAATCAGTGTACTGACCATGGAGCGGACATGATAAGCATACATAATGAAGAAGAAAATGCTTTTATACTGGATACTTTGAAAAAGCAATGGAAAGGCCCAGATGATATCCTACTAGGCATGTTTTATGACACAGATGATGCGAGTTTCAAGTGGTTTGATAATTCAAATATGACATTT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HUMORF09.1 CAT D14665 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCAGGGCTATGTGGAGGGAGTTCATAATTCATCCATTGCTCTTAGCGACTGTTTTGGACTCAGAGGATTGCTGCATTTAGAGAATGCGAGTTATGGGATTGAACCCCTGCAGAACAGCTCTCATTTTGAGCACATCATTTATCGAATGGATGATGTCTACAAAGAGCCTCTGAAATGTGGAGTTTCCAACAAGGATATAGAGAAAGAAACTGCAAAGGATGAAGAGGAAGAGCCTCCCAGCATGACTCAGCTACTTCGAAGAAGAAGAGCTGTCTTGCCACAGACCCGGTATGTG
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HUMORF14.1 CAT D14697 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGGTGAGAGAGGATGTGTGCTGGGCCTTGGAGGAAGGGGGCCGAGACCGGGCCTTACTTCTGTAACGATACTGTGAGGCATCGGAAGGCCAGCCTGTTGTGTCCGTTTTGAAGGATGCCCCTGTCCCGCTGGTTGAGATCTGTGGGGGTCTTCCTGCTGCCAGCCCCCTACTGGGCACCCCGGGAGAGGTGGCTGGGTTCCCTACGGCGGCCCTCCCTGGTGCACGGGTACCCAGTCCTGGCCTGGCACAGTGCCCGCTGCTGG
..................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORF16.1 CAT D14812 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CAGATACCTGCCTTTCTTTCTAGGTTGTATCTCCCACTTCACCCTTCTAGACCATCCCAGAAGATCTATAAGATTTCATCTGGGAAATCACTAGGAGTTCTTGGAAGGGAAAGAAGGAAGATTGTTGGTTGGAATAAAAACAGGGTTGAATGAGTTCCAGAAAGCAGGGTTCTCAACCTCGTGGACAGCAATCTGCAGAAGAAGAGAACTTCAAAAAACCAACTAGAAGCAACATGCAGAGAAGTAAAATGAGAGGGGCCTCCTCAGGAAAGAAGACAGCTGGTCCACAGCAGAAAAAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFA03.1 CAT D29642 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCTGGCCCCTCGGCTGCTTCTCTGGCTCGGGGGGGACTTTCTCTGGCTCAGATCCGGACCCCTGAACTGGACCTGGTTGTCGTCCCCCCGCTTCTCAGCCCCCTCTGGGGTTCCTCTCTCCTCTCCGCCCACTCTTTGCTCACTGCCCCATGTCCCTCGGTCAGTCGGCCTGTCTGTTCCTCTCTATAGCTCGGTCAAGGAGTGTGATGACTGGCGAGCAGATGGCTGCCTTCCATCCATCGTCCACCCCCAACCCGCTGGAGAGGCCCATCAAGATGGGCTGGCTGAAGAAGCAGAGG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  295 HUMORFA05.1 CAT D29677 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAAAGTAATGACAGGATTTGGATGAAGTAATGGATCACTAATGAACTACAGTGCTGGTGAGATGTGTAAGAAATTATAAAGAGCTCTGATGGGCTATTTGGGTGATACCCAGTGCAGTGAACTGCAGGATTTTTGTCCCTGAGTCATGGAAGACAGAAGAGCTGAAAAGTCATGTGAACAAGCATGTGAATCACTTAAGAGGCAGGACTATGAAATGGCCCTCAAGCACTGCACAGAGGCCCTTCTTTCTCTTGGCCAGTACTCCATGGCAGACTTCACAGGGCCTTGTCCATTG
.................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFA08.1 CAT D29956 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGATGAACGCCTTTCCTTCCACCAGCTGCTGGTTACCCCGGAGACAAGCTCTGTCCGCGGAGAGGAGTGGGACAACTCCTAAAGGAAAGAAGCACTTGTAAGGAAATATAGCATCCATTGTGAAAGTGGAAAAGTAAAGATAATTCATCATGCCTGCTGTGGCTTCAGTTCCTAAAGAACTCTACCTCAGTTCTTCACTAAAAGACCTTAATAAGAAGACAGAAGTTAAACCAGAGAAAATAAGCACTAAGAGTTATGTGCACAGTGCCCTGAAGATCTTTAAGACAGCAGAAGAATGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  264 HUMORFD.1 CAT M82829 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCGGAGGAGGAGTTCCAGTTTCTGCGCTGCCAGCAATGCCAGGCGGAAGCCAAGTGCCCGAAGCTGCTGCCTTGTCTGCACACGCTGTGCTCAGGATGCCTGGAGGGCTCGGGCATGCAGTGCCCCATCTGCCAGGCGCCCTGGCCCCTAGGTGCAGACACACCCGCCCTGGATAACGTCTTTTTCGAGAGTCTGCAGCGGCGCCTGTCGGTGTACCGGCAGATTGTGGATGCGCAGGCTGTGTGCACCCGCTGCAAAGAGTCG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFKA.1 CAT D25215 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGGTCCGGCGAGAGGGGCTGTGACAGTCGGAGTCCCAAGCTGCGGTTCGGCTGCTGCCGAGAACTGCAAGGTGTGGAATATTTCTGGCTTCTAGTCCAATGCCAAGTGTGTGACCTGTGGCTACATGATTCCCTGAAAGATAAGAACAATGTTATGTTGGGGATATTGGTCTCTGGGCCAACCTGGTATCAGCACCAACCTGCAGGGAATTGTGGCTGAGCCCCAGGTGTGTGGGTTCATATCTGACAGAAGTGTCAAGGAAGTGGCCTGTGGGGGAAACCACTCTGTGTTCCTGCTG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  225 HUMORFKG1A.1 CAT D31762 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGGTGCTGGAGAAGTTTGCGCTGCGGTTCGTGAGCGCAGGGTGCGGGCCCCGCCGGCCGCTGCGCGCCCGCTGCCATGGCTTTCCGCAGGAGGACGAAAAGTTACCCGCTCTTCAGCCAGGAGTTCGTCATCCACAACCATGCGGACATCGGCTTCTGCCTGGTGCTCTGCGTCCTCATCGGGCTTATGTTCGAGGTCACAGCCAAGACTGCCTTTCTATTTATT
...........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFKG1C.1 CAT D31764 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CGACGTCCCACCGCCTTCCCACATCGGATCGCAGGGCTCCCAAAATGGCGAGTGAGGCTGCGGGGACTCGCTGAGCAGCGGAGGGGGAGCGTGCAGAGCCGCTGCGGCCCTCACAGTCCGGAGCCCGGCCGTGCCGTGCCGTAGGGAACATGCACTTTTCCATTCCCGAAACCGAGTCCCGCAGCGGGGACAGCGGCGGCTCCGCCTACGTGGCCTATAACATTCACGTGAATGGAGTCCTGCACTGTCGGGTGCGCTACAGCCAGCTCCTGGGGCTGCACGAGCAGCTTCGGAAGGAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFKG1E.1 CAT D31766 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
TCCCTTTTGTGCTTTGGGGGAAACTGAAGACCCAGAGGGGTTCGCAAAGCAAGTCTGTGAAGTAGGTACTATTGTCCCAATTTTTACATAGGAGGAAACGGCTCAGAGAGAACTTAGGTCCTTTGACCGAGGTCCTGCAGGTGGACAAGATGAAGCTCATCATCCTGGAGCACTATTCTCAGGCGAGCGAGTGGGCGGCTAAATACATCAGGAACCGTATCATCCAGTTTAACCCAGGGCCAGAGAAGTACTTCACCCTGGGGCTCCCCACTGGGAGTACCCCACTTGGCTGCTACAAG
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  219 HUMORFKG1F.1 CAT D31767 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CTCCGAACAGGAAGAGGACGAAAAAAATAACCGTCCGCGACGCCGAGACAAACCGGACCCGCAACCACCATGAACAGCAAAGGTCAATATCCAACACAGCCAACCTACCCTGTGCAGCCTCCTGGGAATCCAGTATACCCTCAGACCTTGCATCTTCCTCAGGCTCCACCCTATACCGATGCTCCACCTGCCTACTCAGAGCTCTATCGTCCGAGCTTT
.....................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  290 HUMORFKG1I.1 CAT D30756 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGTAATTGCTGTACCAAGGTCAGAATCGCCACCTGAGGCCTGAATATCAGCGTAAGATAGTGTCCAAAGCAGTCTTAAGAAGAGGTCCCATTACCCCACTCTTTCCGCCCTAATGGAGGTCTCCAGTTTAGCCTCACAGCATGGAACCACAGGTTACTCTAAATGTGACTTTTAAAAATGAAATTCAAAGCTTTCTGGTTTCTGATCCAGAAAATACAACTTGGGCTGATATCGAAGCTATGGTAAAAGTTTCATTTGATCTGAATACTATTCAAATAAAATACCTGGAT
............................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFKG1L.1 CAT D31883 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCCTCTTGGCCGTGTTCTGAACTTGAAGCCTGGAGGAGTTCTCTGCTCAGCACAGCCAAGGAACAGAATTAGAAGAAAAGGAACCCTGGCCTGAGGCAGGTGACAAACATTACCACCCCAGCTGTGCACGATGCAGCAGATGCAACCAGATGTTCACAGAAGGAGAGGAAATGTATCTTCAAGGCTCCACCGTTTGGCATCCCGACTGTAAGCAATCTACGAAGACCGAGGAAAAGCTGCGGCCTACCAGGACATCCTCGGAAAGTATTTATTCTAGGCCAGGCTCCAGTATTCCTGGC
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  236 HUMORFKG1T.1 CAT D31891 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTCGAGGCCGACCCCTGAGTTGTGAGTCTGGGGTCTGGTTGGTGAAAAAGAGCCCTTGAAGCTGGAAGACGGGAGAGGACAAAAGCATGTCTTCCCTTCCTGGGTGCATTGGTTTGGATGCAGCAACAGCTACAGTGGAGTCTGAAGAGATTGCAGAGCTGCAACAGGCAGTGGTTGAGGAACTGGGTATCTCTATGGAGGAACTTCGGCATTTCATCGATGAGGAACTGGAGAAG
......................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFO.1 CAT D25278 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GTGCGGCGCCCCAGGTTCTTTAGTGGAAGAACGCGAAGCGAGGATGAGTGATCCGTGGAGGCAGTAACAGGCGCGGCGAGGGAGAAGTGATTCCCGAAGAATCAAGGCTGGGCCGGACCCGGTGGCCTGGCAACAGGGTAATAAGAGAAATGAAGCCAACAGGTACAGACCCAAGGATCTTATCTATAGCTGCTGAAGTTGCAAAAAGCCCTGAGCAGAATGTCCCTGTTATACTGTTGAAGTTAAAAGAAATAATAAACATCACACCTTTAGGAAGCTCAGAGTTGAAGAAAATCAAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFR.1 CAT D25539 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACCTCTGGATCTCTGCTCAACCCAAGCTTCTCCAGATGGAGAAGAGACCATCACTGCCTGTTTAGTTAGGCAGGAAGCAGAGGTGTTTCCTTTCTGGGGCTAAGCCTCCTTCTGACCACACACAGACATTTCAGGAACCCCTGAAATAATGCACTATGTCCATGTCCACAGAGTAACTACTCAACCAAGGAACAAACCTCAGACTAAGTGTCCCAGTGGAGGGCAGTCCCAGGGACCACGTGGACAATTCTTGGATACTGTCTTGGCAGCTATGTGTCCAATAGCAATGCTCCTTACT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMORFW.1 CAT D26361 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
CCCCGAGTCTCCCCGAGTCGGTTGGCATTAAGAGTTTAGCAGATACTTTCAGAAATGGATACATAAGAAATGGCTGGAAATCAAATGAATGTCCAAAGAAGAGCTTAGGGTCTTAGTAACATTCTTTTTTAAAATAACTGTCTGCCAAAATGTCATTACACAGTACTCATAATAGAAATAACAGCGGTGATATTCTTGATATTCCTTCTTCCCAAAATAGTTCATCACTGAATGCCCTCACCCACAGTAGCCGACTTAAGCTGCATTTGAAGTCGGATATGTCAGAATGTGAAAATGAT
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HUMOSF2P1.1 CAT D13665 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AACAGAACTGCAACGGAGAGACTCAAGATGATTCCCTTTTTACCCATGTTTTCTCTACTATTGCTGCTTATTGTTAACCCTATAAACGCCAACAATCATTATGACAAGATCTTGGCTCATAGTCGTATCAGGGGTCGGGACCAAGGCCCAAATGTCTGTGCCCTTCAACAGATTTTG
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  285 HUMOTC.1 CAT K02100 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AAGCTGAAGGGTGATATTACCTTTGCTCCCTCACTGCAACTGAACACATTTCTTAGTTTTTAGGTGGCCCCCGCTGGCTAACTTGCTGTGGAGTTTTCAAGGGCATAGAATCGTCCTTTACACAATTAAAAGAAGATGCTGTTTAATCTGAGGATCCTGTTAAACAATGCAGCTTTTAGAAATGGTCACAACTTCATGGTTCGAAATTTTCGGTGTGGACAACCACTACAAAATAAAGTGCAGCTGAAGGGCCGTGACCTTCTCACTCTAAAAAACTTTACCGGA
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  266 HUMP1CDC47.1 CAT D55716 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GACGTTTCGCGCCAATTTCGGTTGGCCGGCCACAGTCCACCGCGCGGAGATTCTCAGCTTCCCCAGGAGCAAGACCTCTGAGCCCGCCAAGCGCGGCCGCACGGCCCTCGGCAGCGATGGCACTGAAGGACTACGCGCTAGAGAAGGAAAAGGTTAAGAAGTTCTTACAAGAGTTCTACCAGGATGATGAACTCGGGAAGAAGCAGTTCAAGTATGGGAACCAGTTGGTTCGGCTGGCTCATCGGGAACAGGTGGCTCTGTATGTG
....................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  287 HUMP2A.1 CAT J02902 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGTTCTCACTCTTGACGTTGTCCAGCTCCAGCACCTTGGCAACTCCCCCAGCTTGGACGGCCGGCCCGCCGCTCCATGGGGGAGTCATCTGAGCACAGCTGCTGGCCGCAGTCTGACAGGAAAGGGACGGAGCCAAGATGGCGGCGGCCGACGGCGACGACTCGCTGTACCCCATCGCGGTGCTCATAGACGAACTCCGCAATGAGGACGTTCAGCTTCGCCTCAACAGCATCAAGAAGCTGTCCACCATCGCCTTGGCCCTTGGGGTTGAAAGGACCCGAAGTGAG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  233 HUMP40NOV.1 CAT D50063 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GGAAAAAGGGTACCGGTGACCGCTACTGCTGCCGGTGTTTGCGTGTGGCAGGGAGCCAGTCCTGGCGAGCGGGGTGTGTCGCGATGCCGGAGCTGGCAGTGCAGAAGGTGGTGGTCCACCCCCTGGTGCTGCTCAGTGTGGTGGATCATTTCAACCGAATCGTCAAGGTTGGAAACCAGAAGCGTGTAGTTGGTGTGCTTTTGGGGTCATGGCAAAAGAAAGTACTTGATGTA
...................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  244 HUMP5.1 CAT D49489 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GAATTCGGGCGTGGGCGCGGGGGCGCGGCGTGCGGCACGCTGCAGGGCTGAAGCGGCGGCGGCGGTGGGGACTGCACGTAGCCCGGCGCTCGGCATGGCTCTCCTGGTGCTCGGTCTGGTGAGCTGTACCTTCTTTCTGGCAGTGAATGGTCTGTATTCCTCTAGTGATGATGTGATCGAATTAACTCCATCAAATTTCAACCGAGAAGTTATTCAGAGTGATAGTTTGTGGCTTGTAGAATTC
..............................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  177 HUMP70S6KA.1 CAT M60724 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
GCACGAGGCTGCGGCGGGTCCGGGCCCATGAGGCGACGAAGGAGGCGGGACGGCTTTTACCCAGCCCCGGACTTCCGAGACAGGGAAGCTGAGGACATGGCAGGAGTGTTTGACATAGACCTGGACCAGCCAGAGGACGCGGGCTCTGAGGATGAGCTGGAGGAGGGGGGTCAGTTA
...........................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMP78A.1 CAT M80359 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ATCTAGAACGGCCGTAGGGGGAAGGGAGCCGCCCTCCCCACGGCGCCTTTTCGGAACTGCCGTGGACTCGAGGACGCTGGTCGCCGGCCTCCTAGGGCTGTGCTGTTTTGTTTTGACCCTCGCATTGTGCAGAATTAAAGTGCAGTAAAATGTCCACTAGGACCCCATTGCCAACGGTGAATGAACGAGACACTGAAAACCACACGTCACATGGAGATGGGCGTCAAGAAGTTACCTCTCGTACCAGCCGCTCAGGAGCTCGGTGTAGAAACTCTATAGCCTCCTGTGCAGATGAACAA
.....................................................................................................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  223 HUMPACAPR.1 CAT D17516 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
AGCCCAGAGACACATTGGGGCTGACCTGCCGCTGCTGTCAGTGGGAGGCCAGTGGTGCTGGCCAAGAAGTGTCATGGCTGGTGTCGTGCACGTTTCCCTGGCTGCTCACTGCGGGGCCTGTCCGTGGGGCCGGGGCAGACTCCGCAAAGGACGCGCAGCCTGCAAGTCCGCGGCCCAGAGACACATTGGGGCTGACCTGCCGCTGCTGTCAGTGGGAGGCCAG
.........................................................................iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  299 HUMPACE4D.1 CAT D28514 Eukaryotae; mitochondrial eukaryotes; Metazoa; Chordata; Vertebrata; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo. Homo sapiens
ACTAGTTCATTGAGATTTTTTTTTTTAAATGATGAATAGATATTCCCCAGGTGAAATGGCTCCAGCAACAGGAAGTGAAACGAAGGGTGAAGAGACAGGTGCGAAGTGACCCGCAGGCCCTTTACTTCAACGACCCCATTTGGTCCAACATGTGGTACCTGCATTGTGGCGACAAGAACAGTCGCTGCCGGTCGGAAATGAATGTCCAGGCAGCGTGGAAGAGGGGCTACACAGGAAAAAACGTGGTGGTCACCATCCTTGATGATGGCATAGAGAGAAATCACCCTGACCTGGCCCCA
..................................................................................................